Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Introducere in Drept European, an I, sem. IIIntroducere in Drept European, an I, sem. II


Introducere in Drept European, an I, sem. II


Actiunea Comunitatii presupune, in conditiile si in conformitate cu termenele prevazute in tratatul de la Roma de instituire a C.E.E., urmatoarele: 1) eliminarea, intre statele membre, a taxelor vamale si a restrictiilor cantitative la intrarea si iesirea marfurilor, precum si a oricaror altor masuri cu efect echivalent; 2) stabilirea unui tarif vamal comun si a unei politici comerciale comune in raport cu statele terte; 3) eliminarea, intre toate statele, a obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor; 4) adoptarea unei politici comune in domeniul agriculturii; 5) adoptarea unei politici comune in domeniul transporturilor; c)1+2+4+5


Alegeti varianta corecta: 2 Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor alocate;


Alegeti varianta corecta: 1 in organizarea sa interna, Parlamentul European cuprinde si conferinta presedintilor;

Alegeti varianta corecta : c) mandatul comisarului european poate sa inceteze odata cu intreaga Comisie ca urmare a adoptarii de Parlamentul European a motiunii de cenzura;


Atributiile Parlamentului European sunt: a) asigurarea controlului politic general; b) participarea la elaborarea dreptului comunitar prin cooperare (legislativa); c) decizia, propriu-zisa, in materie bugetara (in sensul ca adopta bugetul Comunitatii); d) participa la relatiile externe. D = toate variantele de mai sus;


Barierele netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export sunt: a ) interdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si autolimitarile la export;


Cand a fost infiintat Fondul Social European si in urma carui tratat? b. in 1958, in urma Tratatului de la Roma


Cand inceteaza mandatul unui membru al Comisiei Europene? a. demisie voluntara, b. Deces, c. la cererea Consiliului sau Comisiei, daca nu mai indeplineste conditiile necesare pentru exercitiul functiilor sau daca este in culpa grava, d. o data cu intreaga Comisie, e. dupa 3 ani. C. a+b+c+d
Care a fost obiectivul principal urmarit de Tratatul EUROATOM? 1. formarea si dezvoltarea rapida a industriilor nucleare, 2. cresterea nivelului de trai in statele membre, 3. dezvoltarea schimburilor cu alte tari, 4. desfiintarea monopolului impus de puteriile existente, 5. formarea unui alt monopol b)1+2+3+4


Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinite, printe altele, pentru a fi admise masuri nationale restrictive in domeniul circulatiei serviciilor: a. domeniul sa nu fi fost armonizat; b. masura sa fie proportionala cu scopul urmarite; c. masura sa fie aprobata de Consiliul European; d. masura sa se ia cu respectarea contingentelor aprobate. B= a+b


Care este institutia ce are menirea de a interpreta in mod adecvat continutul regulamentului actelor comunitare? e. Curtea Europeana de Justitie.


Care este prima veriga a UE? d. CECO


Care este principala organizatie la nivel regional european care are ca atributie principala consacrarea si apararea drepturilor omului ? b.) Consiliul Europei


Care este scopul utilizarii recomandarilor? b. de a obtine o anumita actiune sau conduita din partea destinatarilor ei


Care este sistemul decizional in EURATOM? a) decizile sunt luate de Consiliul de Ministrii, la propunerea Comisilor


Care sint criteriile de aderare la Comunitatile Europene? 1) criteriul geografic; 2) criteriul politic;
3) criteriul economic; 4) capacitatea de a indeplini obligatiile ce decurg din calitatea de stat membru; 5) tinerea sub control a ratei inflatiei. b)1+2+3+4


Care sunt atributiile Comitetului Reprezentantilor permanenti ai statelor membre?,1) de a pregati lucrarile Consiliului European, 2) de a executa mandatele care le sunt incredintate de Consiliului European, 3) de a coordona si conduce lucrarile Consiliului European, 4) de a prezida lucrarile Consiliului European, 5) de la lua hotararile Consiliului European. a)= 1+2


Care sunt atributiile secretarului general al Comisiei Europene? (1 El asista pe presedintele Comisiei in pregatirea si derularea muncilor Comisiei., 2 El ia parte la Coreper dar nu asista la Consiliile Ministrilor, 3 El participa la Coreper si ia parte la Consiliile Ministrilor cele mai "nobile", 4 El participa la Consiliul european, 5 Nu are atributii. d)1+3+4


Care sunt categoriile de ajutoare de stat interzise de drept? a.ajutorul pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de performanta la export, in masura in care un astfel de ajutor poate sa afecteze aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte; b.ajutorul pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea intreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligatiilor datorate statului; c.masurile de ajutor care sunt astfel aplicate incat creeaza discriminari in favoarea produselor realizate la intern, fata de bunurile similare produse in tari participante la acorduri internationale la care Romania este parte si in care sunt prohibite astfel de discriminari. d.ajutorul pentru cercetare si dezvoltare; e.ajutorul pentru intreprinderi mici si mijlocii; a) 1+2+3


Care sunt documentele adoptate de Consiliul European? 1) conventii, 2) acorduri, 3) hotarari, 4) acorduri partiale, 5) decizii. b)= 1+2+3,


Care sunt fondurile structurale ale Uniunii Europene? d. Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European


Care sunt functiile taxelor vamale: 1) instrument de control; 2) instrument fiscal; 3) instrument de poitica comerciala; 4) instrument de majorare a veniturilor fiscale; 5) mijloc de constrangere. c (2+3);


Care sunt instrumentele de tip structural complementare instrumentelor structurale ale Uniunii Europene? c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru Pescuit


Care sunt instrumentele structurale ale Uniunii Europene? a. Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European, b. Fondul de Coeziune si Fondurile Structurale, c. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, d. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit, e. Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. 2. b+c


Care sunt misiunile Consiliului European ? a. Impulsioneaza dezvoltarea Uniunii., b. Stabileste orientarile politice generale necesare Uniunii Europene, c. Stabileste strategiile comune, d. Stabileste progresiv o politica de aparare comuna, e. Prezinta Parlamentului European un raport privind progresele realizate de Uniune. 3=a+b+c+d+e

Care sunt obiectivele politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene in perioada 2007-2013? (Ce finanteaza UE in domeniul acestei politici?) d. convergenta, competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca, cooperare teritoriala europeana


Care sunt principiile care stau la baza liberei circulatii a marfurilor: a) eliminarea oricarei taxe vamale sau echivalentul acestora in ceea ce priveste importul si exportul marfurilor intre statele Comunitatii Europene, b) adoptarea unui tarif vamal comun care va fi aplicabil fata de statele terte care vor desfasura activitati de import export cu statele din spatiul comunitar., c) eliminarea restrictiilor de ordin cantitativ , precum si orice alte masuri care sa conduca la astfel de restrictii., d) Pentru o activitate mai eficienta Consiliul Economic si Social a creat organe subsidiare care sa-i faciliteze atingerea obiectivelor propuse. a) a+b+c


Care sunt principalele criterii de diferentiere intre actele comunitare? 1.efectul lor legal, 2.protectia lor juridica, 3.modalitatea de ratificare, 4.modalitatea de publicitate, 5.modalitatea prin care intra in vigoare c)1+2+4+5


Care sunt principalele institutii comunitare? c) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si Curtea Europeana de Conturi


Care sunt principiile de interventie ale Fondurilor Strucurale si de Coeziune? a. complementaritate, parteneriat,subsidiaritate, b. programare, compatibilitate si subsidiaritate, c. aditionalitate, compatibilitate, programare, concentrare, d. parteneriat, dezvoltare, periodicitate, e. egalitate, programare, concentrare. 2. a+c


Care sunt regimurile vamale suspensive: 1) tranzitul marfurilor, 2) antrepozitul marfurilor; 3) perfectionarea activa a marfurilor; 4) transformarea sub control vamal al marfurilor; 5) admiterea temporara a marfurilor; 6) perfectionarea pasiva a marfurilor. e) 1+2+3+4+5+6


Care sunt zonele eligibile pentru finantare in cadrul obiectivului competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca? a. regiuni/state membre care se regasesc si pe lista eligibila pentru obiectivul convergenta, b. state membre cu un PIB/loc. mai mic de 70% din media UE, c. regiuni/state membre care nu se regasesc pe lista eligibila pentru obiectivul convergenta, d. regiuni NUTS II (nivel-regiune), cu un VNB/loc mai mic de 70% din media UE . 25, e. regiuni NUTS III (nivel - judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio-economice in sectoarele industrial si de servicii, zone rurale in declin, zone urbane in dificultate si zone dependente de pescuit 1. a+b


Care Tratat propune adoptarea votului cu majoritate calificata in Consiliul European, in care tarile membre dispun de un numar diferentiat de voturi? c. Tratatul de la Amsterdam;


Cate locuri in Palamentul European s-au stabilit pentru Romania prin Tratatul de la Nisa? a) 33


Cateva din principalele atributii ale Consiliului Concurentei in domeniul ajutorului de stat. a. emite avize pentru notificarile privind masurile de ajutor de stat, respectiv pentru informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare; b. reprezinta Romania in fata Comisiei Europene in procedurile comunitare privind ajutorul de stat, ca punct de contact; c. este singura autoritate competenta sa transmita Comisiei Europene notificarile, informarile, respectiv raportarile intocmite potrivit O.U.G nr.117/2006; d. monitorizeaza ajutoarele de stat, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori, care pot fi autoritati si alti furnizori de ajutor de stat; e. adopta decizii in cazurile de concentrare economica. a) 1+2+3+4.


Carei institutii revine responsabilitatea de a asigura supravegherea democratica a Bancii Centrale Europene?
b. Parlamentului European


Ce este Eurojust ? c. Unitatea Europeana de Cooperare Judiciara;


Ce este politica de clementa? a.Politica de clementa este un ansamblu de reguli (conditii si criterii) adoptate de  Consiliul Concurentei pentru a incuraja agentii economici implicati in intelegeri anticoncurentiale de tip-cartel sa coopereze cu autoritatea de concurenta pentru descoperirea si dovedirea cartelurilor b.Primul agent economic care informeaza Consiliul Concurentei cu privire la existenta unui cartel beneficiaza de imunitate la amenda sau de reducerea cuantumului amenzii. c.Stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici. d.Orice actiuni ale organelor administratiei publice centrale sau locale. e.Luarea de decizii prin care se limiteaza libertatea comertului sau autonomia agentilor economici; b) 1+2


Ce ilustru om politic roman,in discursul sau "Caile practice de formare a Uniunii Economice Europene", interventie in Comisia de Studii pentru Uniunea Europeana, Geneva, 17 ianuarie 1931 a propus sa fie invitate la promovarea proiectului de constituire a Uniunii Economice Europene atat guvernele statelor europene membre ale Societatii Natiunilor cat si guvernele statelor europene ne membre ? c) Nicolae Titulescu


Ce institutii ale Uniunii Europene au orientare interguvernamentala : a. Comisia, b. Parlamentul European, c. Curtea de Justitie, d. Consiliul de Ministrii, e. Consiliul European. 1=d+e


Ce numar de voturi s-a stabilit pentru Romania in Consiliul European prin Tratatul de la Nisa ? b) 14


Ce organe auxiliare are Consiliul European ? a. Comitetul special pentru agricultura, b. Comitetul pentru vize, c. Comitetul regiunilor, d. Comitetul monetar, e. Comitetul economic si social. 5=a+b+c+d+e


Ce puteri fundamentale are Consiliul European? a. putere legislativa, b. putere executiva, c. putere judecatoreasca, d putere administrativa financiara, e. Guvernamentala. 2=a+b+cCe sunt instrumentele structurale? a. instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale


Cetatenia Europeana: a) inlocuieste cetatenia nationala, b) completeaza cetatenie nationala, c) este detinuta de orice persoana care are cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, d) acorda printre altele dreptul la pasiv la vot in alegerile locale, e) acorda dreptul activ la vot in alegerile locale. a) b+c+d+e


Cine are obligatia de a notifica ajutorul de stat ? a.Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifica Comisiei Europene de catre furnizorul si initiatorul ajutorului de stat, dupa ce a fost transmis la Consiliul Concurentei in vederea emiterii unui aviz potrivit disp O.U.G nr.117/2006. b.Persoanele fizice si juridice afectate de savarsirea unei practici anticoncurentiale pot sesiza Consiliul Concurentei printr-o plangere. c.Primul agent economic care informeaza Consiliul Concurentei. d.Initiatorul ajutorului de stat. e.Furnizorii si beneficiarii ajutorului a) 1


Cine exercita o supraveghere democratica asupra activitatilor Consiliului European? b. Parlamentul


Clauzele finale ale fiecarui tratat cuprind: d. dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive, intrarea lor in vigoare si conditiile in care poate fi realizata revizuirea acestora;


Clauzele materiale: d. impun obligatii si confera drepturi diferitelor subiecte de drept implicate in realizarea obiectivelor comunitare, reglementand in acelasi timp actiunea sau inactiunea acestora;


Comisia are urmatoarele posibilitati de actiune, daca se descopera intelegeri intre firme suspectate de incalcarea liberei concurente : 1.) sa o declare legala printr-o decizie formala, 2.) sa dea o scrisoare de confort care sa permita operarea pe piata, 3.) sa accepte operatiunea si sa o declare ilegala, 4.) sa o declare ilegala, 5.) sa accepte operatiunea numai cu indeplinirea anumitor conditii suplimentare. a. 1+2+4+5


Comisia europeana este: d) In acelasi timp organ avand cvasimonopolul initiativei si simplu executanr in serviciul celor doua Consilii

Componenta de Orientare a FEOGA a fost creata in 1962 pentru ajustare structurala, reconversia productiei agricole si dezvoltarea de activitati complementare in agricultura. Are urmatoarele atributii: A. investitii in agricultura; B. facilitati destinate tinerilor agricultori; C. investitii in industrie; D. sprijin pentru iesirea la pensie in agricultura inainte de limita de varsta; E. sprijin pentru zonele mai putin favorizate si pentru zonele cu restrictii de mediu; F. pentru silvicultura; G. alte masuri de conversie si dezvoltare rurala. 3 A+B+D+E+F+G


Conditiile in care sunt admise masuri nationale restrictive privind libera circulatie a serviciilor sunt: a. domeniul vizat sa fi fost armonizat; b. domeniul vizat sa nu fi fost armonizat; c. masura sa nu fie discriminator; d. masura sa urmareasca un iteres general; e. masura sa fie in mod obiectiv necesara; f. masura sa fie promotionala cu scopul urmarit; g. masura nu este tinuta de respectarea reciproca; h. masura sa respecte principiul recunoasterii reciproce. E= a+c+d+e+f+h


Conventia constitutiva a Organizatiei Europene de Cooperare Economica (OECE), ca agentie europeana a Planului Marshall , a fost semnata : (1. La 16 aprilie 1948 ; 2. La Paris; 3. La 16 mai 1948 ; 4. La Roma; 5. De catre un numar de 16 state europene). e) = 1+2+5


Consiliul de Ministri are printre atributii: A. adoptarea legislatiei comunitare; B. coordonarea politicilor comunitare; C. aducerea la indeplinire a tratatelor comunitare; D. finalizarea acordurilor incheiate de Comunitate cu statele terte in domeniile de competenta comunitara. 4 A+B+C+D


Criteriile principale pentru aderarea la Uniune stabilite prin Tratatul de la Maastricht sunt: a. existenta performantei economice si combaterea coruptiei; b. existenta unor institutii democratice stabile; c. a+b d.  existenta unei economii de piata viabile si indeplinirea acquis-ului comunitar; e. b+d


Cui i-a fost atribuita calitatea de predecesor al UE? a. lui Mazzini


Cum sunt alesi membrii Parlamentului European? b) Prin vot universal direct;

Curtea de Justitie are competenta de a hotara cu titlu preliminar asupra: 1. interpretarii prezentului tratat; 2. valabilitatii actelor adoptate de institutiile comunitatii; 3. Curtea de justitie nu poate hotari asupra oricarui litigiu dintre Comunitate si agentii sai; 4. interpretarii statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului, cu exceptia unor dispozitii contrare ale acestor statute; 5. litigiile in care Comunitatea este parte, pot fi sustrase competentei instantelor nationale. c=1+2+4


De cine au fost preluate responsabilitatile si bunurile CECO? a) CE


Deciziile Consiliului se adopta: a. prin intrunirea majoritatii calificate;


Deciziile: a. se pot emite de Comisie sau Consiliul Ministrilor; b. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru orice subiect de drept ; c. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru anumiti destinatari; d. au 29orrect29r individual; e. sunt acte administrative. Au caracterul de acte obligatorii in toate elementele lor pentru destinatarii desemnati; f. nu au 29orrect29r obligatoriu cid oar orientativ pentru armonizarea legislatiei. A = a+b+d+f

Definiti misiunea comunitatii: d. Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei piete comune si prin apropierea treptata a politicilor economice ale statelor membre, sa promoveze in intreaga Comunitate o dezvoltare armonioasa a activitatilor economice, o crestere durabila si echilibrata, o stabilitate crescanda, o crestere accelerata a nivelului de trai si relatii mai stranse intre statele pe care le reuneste.


Din ce este formata structura tehnico - legislativa a fiecarui tratat? d. preambul, clauze introductive, clauze institutionale, clauze materiale si clause finale;


Directivele sunt acte normative de drept care: a. stabilesc obiective sau un rezultat de atins ; b. lasa la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utilize pentru atingerea obiectivelor; c. stabilesc mijloacele si formele pe care trebuie sa le utilizeze pentru atingerea obiectivelor; d. pentru a se conforma directivelor, statele trebuie sa adopte actele normative necesare sau sa-si modifice corespunzator legislatia; e. in aplicarea lor sunt doua momente. Primul moment este cel pana la care statele trebuie sa se conformeze; f. se aplica imediat, statele fiind obligate sa se conformeze, iar cetatenii pot face uz, in mod direct, de dispozitiile directivelor, ele fiind considerate vinovate de neconformare. A= a+b+d+e


Drapelul European (1. A fost adoptat in anul 1985 ; 2. Contine un numar de 12 stelute ; 3. Semnifica unitatea, solidaritatea si armonia intre popoarele Europei; 4. Contine un numar de 12 stelute , care reprezinta numarul initial de state; 5. Semnifica uniunea , solidaritatea si pacea intre popoarele Europei.) b) = 1+2+3


Enumerati 5 drepturi civile : a.) dreptul la viata, la libertate, la inviolabilitatea persoanei, dreptul de a nu tinut in sclavie, dreptul persoanei condamnate de a face recurs in fata instantei superioare,


In cadrul Tratatului de la Maastricht si-au rezervat dreptul de a decide singure daca introduc moneda unica sau nu: a) Franta, b) Danemarca, c) Marea Britanie, d) Germania, e) Elvetia. e) b+c


In cazul cand un stat membru este parte in proces, Curtea de Justitie va rezolva cazul prin : c) Marea Camera are in competente rezolvarea cazului de proces


In ce consta principiul subsidiaritatii definit de articolul 3 b / noul articol 5 al Tratatului de la Maastricht? b) In domeniile depinzand de o competenta impartita, Comunitatea nu intervine decat daca obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul comunitar.


Indeplinirea sarcinilor incredintate Comunitatii este asigurata de: 1) o Adunare; 2) un Consiliu;
3) un Comitet; 4) o Comisie; 5) o Curte de Justitie. d)1+2+4+5

Institutia care are atributii de control pentru CEE si Euratom este: 1. Comisia, 2. Consiliul
3. Adunarea comuna, 4. Adunarea, 5. Curtea de justitie. c=4


Institutul Monetar European a avut ca misiuni: a. gestionarea rezervelor de euro; b. intarirea cooperarii intre bancile centrale nationale; c. coordonarea politicilor vamale ale Statelor Membre; d. coordonarea politicilor monetare ale Statelor Membre; e. supervizarea functionarii SME; f. realizarea consultarilor asupra problemelor care tin de competenta bancilor centrale nationale si care pot afecta stabilitatea institutiilor si pietelor financiare; g. facilitarea utilizarii ECU si supravegherea evolutiei acesteia. C= c+d+e+f+g


Intitutiile care functioneaza in domeniul concurentei sunt: A. Consiliul U.E. sau Consiliul Ministerial, B. Comisia Europeana, C. Parlamentul European, D. Curtea Europeana de Justitie, E. Consiliul European. b. A+B+C+D+E

In domeniul social Comisia are misiunea de a promova o cooperare stransa intre statele membre in domeniul social, in special in chestiuni privind: c. ocuparea fortei de munca, dreptul muncii si conditiile de munca, formarea si perfectionarea profesionala, securitatea sociala, protectia impotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii, dreptul de asociere si negocierile colective intre angajatori si lucratori.


In elaborarea politicii agricole comune si a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica se au in vedere urmatoarele: 1.caracterul special al activitatii agricole care rezulta din structura sociala a agriculturii si din discrepantele structurale si naturale existente intre diferitele regiuni agricole;, 2.necesitatea de a opera treptat modificarile necesare; 3.acapararea pietelor de desfacere a produselor agricole; 4.faptul ca, in statele membre, agricultura este un sector strans legat de ansamblul economiei; 5.garantarea unor preturi rezonabile de livrare catre consumatori. c)1+2+4


La baza infaptuirii Uniunii Europene se afla :c) Planul Marshall;

Legislatia comunitara secundara curpinde urmatoarele acte normative comunitare: (1. regulamentul, 2. rezolutia, 3.decizia, 4.directiva, 5.regulamentele interne. c) = 1+3+4


Libera circulatie a capitalurilor vizeaza: 1 plasarea si investirea sumelor in cauza;


Libera circulatie a marfurilor implica: 1) interzicerea intre statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor; 2) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor; 3) un tarif vamal diferit; 4) implica toate categoriile de marfuri; 5) un tarif vamal comun. a) 1+4+5


Libera circulatie a serviciilor de tip activ se asigura prin: A. interdictia discriminarii fondata pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului; B. posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului in cauza; C. interdictia masurilor nationale restrictive aplicate in mod nediscriminatoriu; D. posibilitatea ca prestarea serviciului sa se faca fara trecerea unei frontiere interioare a Uniunii. 4 A+C


Marcati varianta corecta: 1 membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte obligatiile decurgand din functia avuta;


Marcati varianta gresita: 1 alegerea membrilor Parlamentului a fost stabilita abia in 1976 prin "Actul pentru alegerea reprezentantilor in Adunare cu sufragiu universal direct", primele alegeri avand loc in 1979;

Marcati varianta gresita: 3 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza egal intre statele membre;


Marcati varianta gresita: 1 mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ;


Marcati varianta gresita: 2 Conferinta presedntilor de comisie este compusa din Presedinte, cei 14  icepresedinti si presedintii grupurilor politice;


Marcati varianta gresita: 2 Obudsman-ul poate fi destituit de Consiliu;


Marcati varianta gresita: 2 Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia care are initiative legislativa;


Marcati varianta gresita: 2 Sedintele Comisiei sunt publice;


Marcati varianta gresita: 3 Comisiile de ancheta se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

Marcati varianta gresita: 3 candidatii prousi de Presedintele Comisiei ales al Comisiei sunt audiati in cadrul Conferintei presedintilor;


Marcati varianta gresita: 3 Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari sunt obligatorii;


Marcati varianta gresita: 4 Cand Presedintele Parlamentului introduce o actiune la Curtea de Justitie impotriva recomandarii comisiei parlamentare, nu trebuie sa sesizeze Parlamentul cu privire la decizia de mentinere a actiunii.


Marcati varianta gresita: 4 Conferinta presedintilor de delegatie este o configuratie a Conferintei presedintilor si sunt constituite pentru relatiile cu parlamentele statelor membre.


Marcati varianta gresita: 4 in statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei Europene.

Marcati varianta gresita: 4 Numirea Obudsman-ului se face de Consiliu la inceputul fiecarei legislaturi.


Marcati varianta gresita: 4 o cota din taxele de export si de tranzit.


Marcati varianta gresita: 4 Tarifele de import raman la dispozitia statelor membre care le incaseaza.


Marcati varianta corect: c. Parlamentul European se reuneste anual, in sesiune ordinara, incepand cu a doua zi de marti a lunii martie, dar se poate intruni si in sesiune extraordinara in caz de urgenta la initiativa Comisiei Europene, Consiliului Europei sau la initiativa Presedintelui.


Marcati varianta corecta: b. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni dar sunt obligati sa se consulte cu acestea.


Marcati varianta gresita. a. Parlamentul European imparte cu Consiliul de Ministri al U.E. atributiile privind adoptarea bugetului comunitar. Parlamentul European are atributii privind cheltuielile obligatorii, iar consiliul de Ministrii al U.E. privind cheltuielile neobligatorii.


Marcati varianta gresita: Presedintele Parlamentului European: 4 ridica imunitatea membrilor Parlamentului European care au savarsit infractiuni.


Membrii Comisiei europene sunt desemnati: a) De fiecare guvern national


Mijloacele prin care Comunitatea trebuie sa atinga obiectivele prevazute in Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom), sunt: A. dezvoltarea cercetarii stiintifice, B. adaptarea normelor comune de securitate pentru protectia populatiei si a lucratorilor, C. asigurarea aprovizionarii regulate a statelor membre cu energie, D. garantarea utilizarii pasnice a materialelor nucleare, E. crearea unei piete comune nucleare. e. A+B+C+D+E


Normele din dreptul comunitar: A. au aplicabilitate imediata si directa in dreptul intern; B. nu au aplicabilitate imediata dar au aplicabilitate directa in dreptul intern; C. nu se suprapun, nu se confunda si nu se identifica cu normele din dreptul intern; D. se aplica de judecatorii nationali cu prevalenta fata de cele din dreptul intern. 3 A+C+D

Noul Tratat privind Uniunea Europeana a fost adoptat : b) La Maastricht in anul 1991;


Numiti entitatea care are functii consultative si sprijina Consiliul si Comisia. c. Comitetul Economic si Social;


Obiectivele cuprinse in Tratatul de la Roma, si Tratatul de la Maastricht, cu privire la politica in domeniul concurentei, sunt: A. practicile comerciale restrictive, B. abuzul de putere (pozitie) dominanta, C. achizitiile si fuziunile; D. ajutoarele de stat; E. politica cu privire la sectorul de stat. a. A+B+C+D+E


Ombudsmanul isi exercita functiile in deplina independenta. In indeplinirea indatoririlor sale: a. acesta nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la vreun organism.;

Pe langa Curtea Europeana de Justitie functioneaza si Tribunalul de Prima Instanta (TPI). Se pronunta cu privire la: a. actiuni tinand de litigiile dintre institutiile comunitare si personalul lor; b. recursurile formulate de persoane fizice impotriva unor institutii ale comunitatilor, referitoare la regulile de competenta aplicabile intreprinderilor; c. recursurile formulate de intreprinderi impotriva Comisiei Europene cu privire la incasari, productie, preturi, negocieri s.a.; d. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana a Drepturilor


Omului (CEDO); e. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana de Justitie. B= a+b+c+d

Pentru ca o tara sa participe la Uniunea monetara, aceasta trebuie sa indeplineasca anumite criterii de convergenta: a) politica financiara, b) nivelul preturilor, c) nivelul PIB, d) nivelul PNB, e) nivelul dobanzilor. a) a+b+e

Organizarea comuna a pietelor agricole, in functie de produse, imbraca una dintre urmatoarele forme: 1) norme comune in domeniul concurentei, 2) coordonarea obligatorie a diferitelor organizari nationale ale pietei, 3) organizarea europeana a pietei, 4) norme particulare in domeniul concurentei, 5) nesubordonarea unor norme. b)1+2+3

Pentru ce a fost creata structura Curtea de Justitie din cadrul CECO? a) Organism menit sa solutioneze litigiile dintre statele membre


Pentru a incuraja derularea programelor de cercetare care ii sunt transmise, Comisia poate: 1. sa acorde sprijin financiar; 2. sa puna de dispozitia statelor member, persoanelor sau intreprinderilor, instalatii, echipamente, asistenta de specialitate; 3. sa determine finantarea in comun de catre statele member, persoanele sau intreprinderile interesate; 4. sa furnizeze, cu titlu oneros sau gratuit materiile prime pentru derularea acestor programe; 5. Comisia poate publica programele fara acordul statelor care le-au transmis. c=1+2+3+4


Pentru organizarea sufragiului universal direct, fiecare stat membru trebuie sa respecte un set de conditii minime comune: a. nimeni nu poate vota decat o singura data (principiul votului unic), b. Alegerile se desfasoara in cursul aceleiasi perioade in toate statele member incepand cu joi dimineata, pana duminica, in cursul aceleiasi saptamani; c. varsta minima pentru vot este 18 ani; d. deschiderea urnelor se poate face numai dupa inchiderea scrutinului in toate statele membre. C =a+b+c;


Piata comuna cuprinde agricultura si comertul cu produse agricole. Prin produse agricole se inteleg: e. produsele solului, cele animaliere si pescaresti, precum si produsele care au suferit o prima transformare si se afla in raport direct cu aceste produse.


Politica agricola comuna are ca obiective : 1) cresterea productivitatii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltarii rationale a productiei agricole, precum si prin utilizarea optima a factorilor de productie, si in special a fortei de munca; 2) asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populatia agricola, in special prin majorarea veniturilor individuale ale lucratorilor din agricultura; 3) stabilizarea pietelor; 4) garantarea sigurantei aprovizionarilor; 5) asigurarea unor preturi rezonabile de livrare catre consumatori. b)1+2+3+4+5

Politica Comunitatii in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, care este complementara politicilor statelor membre, favorizeaza: a. dezvoltarea economica si sociala durabila a tarilor in curs de dezvoltare si, in special, a celor mai defavorizate dintre ele; b. integrarea armonioasa si progresiva a tarilor in curs de dezvoltare in economia mondiala; c. combaterea saraciei in tarile in curs de dezvoltare; d. eliminarea factorilor ce descurajeaza dezvoltarea continua; e. dezvoltarea economica, politica, sociala la nivelul fiecarui stat din comunitate. a. a+b+c;


Politica Comunitatii in domeniul mediului contribuie la urmarirea obiectivelor ca: a. conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, ocrotirea sanatatii persoanelor, utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale,promovarea, pe plan international, a unor masuri destinate sa faca fata problemelor regionale sau planetare de mediu.


Politica de concurenta are la baza principiile : 1) interzicerea practicilor concertate, a acordurilor si asocierilor intre intreprinderi, 2) interzicerea de a exploata abuziv pozitia dominanta pe piata comuna, 3) controlul ajutoarelor acordate de catre state si controlul preventiv al operatiunilor de concentrare, liberalizarea anumitor sectoare sau intreprinderi publice sau private, 4) controlul preventiv al operatiunilor de concentrare, 5) interzicerea anumitor sectoare. d. 1+2+3

Politica in domeniul concurentei interzice practici cum ar fi: A. acordarea de ajutoare publice care creeaza distorsiuni in relatiile de concurenta dintre agentii economici; B. stabilirea preturilor prin intelegeri prealabile intre producatori sau furnizori; C. crearea de carteluri care sa-si imparta piata, astfel incat sa nu se concureze intre ele; D. abuzul de pozitie dominanta pe piata; E. realizarea de fuziuni care distorsioneaza libera concurenta. b. A+B+C+D+E


Presedintia este exercitata, prin rotatie, de fiecare stat membru al Consiliului, pentru o perioada de: c. sase luni;


Prin "Tratatul de Fuziune' semnat la Bruxelles la 8 aprilie 1965 se stabileste: (1. Un consiliu unic pentru cele trei comunitati, 2. O adunare parlamentara unica pentru cele trei comunitati, 3. O comisie unica pentru cele trei comunitati, 4. O Curtea de Justitie unica pentru cele trei comunitati, 5. Crearea Uniunii Europene.) d) = 1+3


Prin care tratat a fost instituit bugetul comunitar: b. tratatul de la Roma


Prin instituirea unei uniuni vamale intre ele, statele membre :a. inteleg sa contribuie, in interesul comun, la dezvoltarea armonioasa a comertului mondial, la eliminarea treptata a restrictiilor in calea schimburilor internationale si la reducerea barierelor vamale;


Principala caracteristica a CECO a fost supranationalitatea, care trebuia sa urmareasca obiectivele: (A. expansiunea economica, B. cresterea nivelului de trai al celor din industria miniera si siderurgica, C. exploatarea excesiva a materiilor prime, D. crearea unei piete unice pentru carbune si otel, E. ajutor acordat tuturor statelor europene. d. A+B+D


Principalele principii ale bugetului general al Uniunii Europene sunt: A. principiul anualitatii, B. principiul unitatii, C. principiul universalitatii, D. principiul echilibrului, E. principiul specializatii. c. A+B+C+D+E


Principalul obiectiv al Actului Unic European este: 5. formarea unei piete interne si unice


Principiul egalitatii: a. i se mai spune si al nediscriminarii; b. consta in aplicarea unui tratament egal al partilor in situatii identice si comparabile; c. priveste nationalitatea, sexul, libera circulatie a marurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor; d. este aplicabil tuturor relatiilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar. C = a+b+c+d

Principiul proportionalitatii a fost formulat in sensul ca: a. masurile care se iau nu trebuie sa depaseasca obiectul propus; b. masurile care se iau trebuie sa fie proportionale cu suprafata si populatia statului in cauza; c. legalitatea unei masuri este afectata daca este aparent necorespunzatoare; d. legalitatea unei masuri este afectata daca este evident necorespunzatoare; e. masura poate sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului dar sa nu prejudicieze; f. masura nu trebuie sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului; g. cand este posibilitatea de a alege intre doua sau mai multe masuri, sa fie aleasa cea care adduce atingerile mai mici. D= a+d+f+g


Procedura scrisa la Comisie poate fi intrerupta :d) Daca un singur comisar o vrea


Procesul de informare a politicii concurentiale pune in fata Comisiei Europene numeroase provocari : 1 aplicarea consecventa a reglementarilor, uniformizarea legislaturii, clarificarea regulilor procedurale, 2 liberalizarea continua a pietei, adancirea procesului de integrare, 3 adancirea procesului de integrare, liberalizarea continua a pietei, atragerea in comunitatea monetara si a altor tari, 4 uniformizarea legislaturii, 5 clarificarea regulilor procedurale. e. 1+3


Raportul Spaak din 21 aprilie 1956, avea drept tema principala: 1. o uniune economica generala; 2. independenta institutiilor comunitare; 3. egalitatea intre state; 4. o uniune in domeniul utilizarii pasnice a energiei atomice; 5. administrarea pietei carbunelui si otelului. b=1+4


Recomandarile: a. sunt formulate de Parlamentul European; b. sunt obligatorii pentru Statele Membre; c. sunt formulate de Consiliul Ministrilor UE in domeniile in care statele nu au acceptat sa-si diminueze suveranitatea si in care nu se poate interveni in mod direct; d. vizeaza armonizarea legislatiei statelor in anumite Domenii; e. nu au forta 16orrect16ry; f. se dreseaza numai anumitor destinatari. E= c+d+e


Regulamentele se aplica direct: a. direct subiectelor de drept intern din statele member; b. subiectelor de drept intern si contin nu numai obligatii pentru subiectele de drept intern, ci si drepturi; c. nu se aplica subiectelor de drept intern ci numai statelor; d. se aplica Statelor Membre deoarece contin prevederi care se adreseaza atat statelor in raporturile lor cu comunitatea dar si institutiilor si persoanelor juridice de drept public sau privat; e. numai agentilor economici. C= a+b+d+e


Regulamentul este definit ca : 1. actul cu aplicabilitate generala, obligatoriu in toate elementele sale ; 2. apropiat de o lege din ordinea juridica interna ; 3. direct aplicabil tuturor statelor membre ale uniunii europene; 4. la adapost de orice actiune in anulare intentata de un particular ; 5. creeaza in sarcina statelor membre o obligatie legata de "rezultatul ce trebuie atins". b)1+2+3+4


Rolul Curtii de Justitie este de a asigura respectarea:b. dreptului comunitar;

Se cunosc mai multe tipuri de concurenta.acestea sunt: A. perfecta si imperfecta, B. Directa, C. indirecta, D. loiala, E. Neloiala. d. A+B+C+D+E


Spuneti care afirmatii sunt adevarate? (1) Comisia europeana poseda birouri de informare in statele membre ale Uniunii Europene si delegatii exterioare in tarile si pe langa cateva organizatii internationale, 2) Comisia nu organizeaza niciodata audit intern al serviciilor sale, 3) Comisia nu reformuleaza decar rar organigrama directiilor sale generale, 4) Comisia cauta sa intareasca controlul financiar al cheltuielilor, 5) Comisia incearca sa amelioreze "coordonarea interservicii"). a) 1+4+5


Spuneti ce afirmatii sunt adevarate?(a) Tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei, b) In principiu tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei, c) Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a sugera Comisiei sa le supuna o propunere, dar Comisia poate sa le-o refuze , d) Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a sugera Comisiei sa le supuna o propunere dar Comisia nu poate refuza., e) Tratatul confera Comisiei o putere generala de executie a deciziilor Consiliului de Ministrii. e) 2+4+5


Sub rezerva restrictiilor justificate de motive de ordine publica, siguranta publica si sanatate publica, libera circulatie a lucratorilor implica dreptul: 1. de a accepta ofertele reale de incadrare in munca; 2. de a circula liber in acest scop pe teritoriul statelor membre; 3. de sedere intr-un stat membru pentru a desfasura o activitate salarizata in conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative care reglementeaza incadrarea in munca a lucratorilor statului in cauza; 4. de a locui intr-un stat membru numai pe perioada prevazuta in contractul de munca incheiat. 5. de a ramane pe teritoriul unui stat membru dupa ce a fost incadrat in munca in acest stat, in conditiile care fac obiectul unor regulamente de aplicare stabilite de Comisie. b)1+2+3+5


Sunt criterii de identificare a liberei circulatii a serviciilor stabilite prin jurisprudenta Curtii Europene de Justitie: a. prestatorul de servicii sa aiba in obiectul de activitate prestarea de servicii in Uniunea Europeana; b. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii; c. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere exterioare a Uniunii; d. prestatorul sa fi fost stabilit in spatiul Pietei Unice a UE; e. prestatia sa fie remunerate. B= b+d+e


Sunt principii generale ale dreptului comunitar: a. principiul proportionalitatii; b. principiul echilibrului; c. principiul securitatii juridice; d. principiul egalitatii; e. principiul dreptului la aparare; f. principiul universalitatii so al unicitatii. A= a+b+d+e


Sedintele Parlamentului European au caracter: b. Public


Tariful vamal comun se aplica: c) de catre autoritatile nationale ale statelor pe teritoriul carora intra marfurile.


Tarile fondatoare ale Uniunii Europene sunt :b) Belgia, Germania, Franta, Italia, Luxemburg si Olanda ;


Taxele Tarifului Vamal Comun s-au stabilit: c. la nivelul mediei aritmetice a taxelor aplicate in cele patru teritorii vamale pe care le cuprindea Comunitatea;


Tratatele de la Roma: 1. au fost incheiate de cele 6 state parti constituind CECA pe o perioada de 4 ani, 2. au fost incheiate pentru o durata nelimitata, 3. semnarea Tratatelor de la Roma a urmat Conferintei europene de la Paris, 4. tratatele au fost semnate si de Marea Britanie, 5. au hotarat organizarea unei piete nucleare comune. b=2+5


Tratatele prin care a fost instituita Uniunea Europeana au fost: (1. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), 2. Comunitatea Europeana (CEE ); 3. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA; 4. Comitetul European de Cooperare Economica (CECE ); 5. Organizatia Europeana de Cooperare Economica (OECE). b) = 1+2+3


Uniunea Europeana dispune de 'resurse proprii' pentru finantarea cheltuielilor sale. Resursele proprii sunt: A. resurse proprii traditionale, B. resurse agricole, C. resurse economice, D. resurse bazate pe taxa pe valoarea adaugata(TVA), E. resurse bazate pe venitul national brut (VNB). a. A+D+E

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright