Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contractul de intretinereContractul de intretinere


Contractul de intretinere este definit ca fiind contractul prin care o persoana numita intretinator se obliga fata de o alta persoana denumita intretinut sa ii asigure toate cele necesare traiului pe tot timpul cat va fi in viata, iar la moartea acesteia sa o inmormanteze dupa obiceiul locului, in schimbul unui bun sau cu titlu gratuit .

Acest contract este unul sinalagmatic; consensual, cu exceptia cazului in care bunul dat in schimbul intretinerii este un teren, cand contractul va fi solemn, trebuind sa imbrace obligatoriu forma autentica; translativ de proprietate; intuitu personae (incheiat in considerarea persoanei intretinutului si a intretinatorului, fapt pentru care obligatia are caracter personal, neputand fi transmisa) ; aleatoriu, in sensul ca beneficiile si pierderile sunt determinate de durata vietii intretinutului, care depinde de hazard. Daca intretinutul are viata lunga, el va fi in castig, deoarece intretinerea va depasi valoarea bunului dat de el in schimb, iar daca viata acestuia va fi scurta, intretinatorul va fi cel in castig, deoarece prestatia sa va fi mai mica decat valoarea bunului primit de la intretinut.

Bunul dat in schimbul intretinerii poate fi un bun mobil sau imobil.

Intretinerea se poate constitui si cu titlu gratuit, prin donatie sau testament, ipoteza in care trebuie sa fie indeplinite conditiile de fond si de forma care guverneaza materia donatiei sau a testamentului.

Notiunea de intretinere are un sens larg, ea incluzand procurarea hranei, prepararea acesteia, asigurarea lenjeriei de pat si de corp, procurarea de imbracaminte si incaltaminte, de medicamente, asigurarea ingrijirii medicale, efectuarea curateniei, plata consumurilor de gaz, electricitate, apa, canal, etc.

Prin caracteristicile sale, contractul de intretinere se delimiteaza de contractul de vanzare-cumparare.Necesitatea delimitarii contractului de intretinere fata de contractul de vanzare-cumparare apare in cazul in care se instraineaza un bun in schimbul unei intretineri si a unei sume de bani.

In literatura juridica s-a aratat ca natura juridica a contractului se poate stabili prin relevarea obligatiei principale, a scopului principal pe care l-au urmarit partile la incheierea contractului. Pentru aceasta se impune raportarea sumei de bani platita la valoarea lucrului.In cazul in care pretul platit depaseste jumatate din valoarea lucrului instrainat, contractul incheiat este unul de vanzare-cumparare. In situatia in care pretul platit reprezinta mai putin de jumatate din valoarea lucrului instrainat, contractul incheiat este unul de intretinere .

In situatia in care se instraineaza o anumita cota parte determinata dintr-un imobil pe un pret determinat, iar cealalta cota parte se instraineaza in schimbul intretinerii, avem doua contracte cuprinse intr-un singur act (unul de vanzare-cumparare si unul de intretinere), pentru fiecare in parte urmand a se aplica regulile corespunzatoare .

Conditiile de valabilitate ale contractului de intretinere sunt identice cu cele cerute in cazul contractului de vanzare-cumparare. Singura deosebire o intalnim in privinta obiectului contractului, care consta in prestarea intretinerii si nu in plata pretului.

Efectele contractului de intretinere

Contractul de intretinere, incheiat cu respectarea cerintelor legale, genereaza obligatii in sarcina intretinutului si a intretinatorului.

Intretinutul, care in schimbul intretinerii sale s-a obligat sa dea un bun (mobil sau imobil) trebuie sa transfere dreptul de proprietate asupra bunului; sa predea bunul intretinatorului; sa-l garanteze pentru evictiune si pentru viciile ascunse ale lucrului.


Intretinatorul are obligatia de a presta intretinerea, obligatie care se executa zi de zi, la locul stabilit de parti prin vointa lor, sau in lipsa de stipulatie la domiciliul intretinutului .

De principiu, obligatia de intretinere trebuie sa fie executata in natura, astfel cum s-a convenit de parti, dar partile, pe parcursul executarii contractului, au posibilitatea de a conveni transformarea obligatiei de intretinere intr-o obligatie de plata a unei sume de bani la anumite termene, suma egala cu valoarea intretinerii .

Fiind un contract intuitu personae, in cazul decesului intretinutului, obligatia intretinatorului de plata a intretinerii inceteaza, iar in cazul decesului intretinatorului, oricare parte (intretinutul sau urmasii intretinatorului) pot cere desfiintarea contractului ca urmare a imposibilitatii obiective de executare .

Neindeplinirea in mod culpabil a obligatiilor de catre una dintre partile contractante, da dreptul partii care si-a executat obligatiile sa se adreseze instantei de judecata cu o cerere in rezolutiunea contractului incheiat. Rezolutiunea are ca efect restabilirea situatiei anterioare incheierii contractului, ceea ce inseamna ca intretinutul va restitui intretinerea numai daca rezolutiunea se pronunta din culpa sa si va reprimi bunul instrainat, iar intretinatorul va restitui bunul primit de el in schimbul intretinerii si va reprimi echivalentul intretinerii prestate de el pana in momentul pronuntarii rezolutiunii, daca neexecutarea poate fi imputata intretinutului.

In schimb, daca neexecutarea se datoreaza culpei intretinatorului, fostul Tribunal Suprem s-a pronuntat in sensul ca intretinatorul nu este indreptatit sa primeasca echivalentul intretinerii pe care a prestat-o pana la data pronuntarii rezolutiunii .
D.Chirica, op.cit., p.123.

R.Petrescu, Consideratii teoretice si practice asupra contractului de vanzare cu clauza de intretinere, in S.C.J. nr.1/1982, p.81; Trib. Suprem, sect.civ., dec.nr.1114/1976, in Repertoriu . 1975-1980, p.92.

Trib. jud. Brasov, dec.civ.nr.948/1984, in R.R.D. nr.5/1985, p.69.

D.Chirica, op.cit., p.125; Fr.Deak, op.cit., p.584; E.Safta-Romano, Practica instantelor judecatoresti din judetul Vaslui cu privire la contractul de intretinere, in R.R.D. nr.7/1987, p.43-44; Trib.Suprem, col.civ., dec.nr.525/1956, in C.D. pe anul 1956, vol.1, p.141-145.

Trib.Suprem, sect.civ., dec.nr.316/1987, in C.D. pe anul 1987, p.58-60.

Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 778/1955, in C.D. pe anul 1955, vol.1, p.83; Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 115/1962, in C.D. pe anul 1962, p.105; L.Mihai, Nota (II) la decizia civila nr.851/1981 a Tribunalului judetean Arad, in R.R.D. nr.12/1982, p.43.

Trib.Suprem, sect.civ., dec.nr.183/1971, in C.D. pe anul 1971, p.63.

D.Chirica, op.cit., p.131-132.

Plenul Trib.Suprem, dec. de indrumare nr.3/1987, in C.D. pe anul 1987, p.79; Trib.Suprem, sect.civ., dec.nr.2179/1987, in C.D. pe anul 1987, p.78-80; Trib.Suprem, sect.civ., dec.nr.482/1989, in "Dreptul" nr.1-2/1990, p.124.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright