Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Distrugerea din culpa (art. 219 c. pen.)Distrugerea din culpa (art. 219 c. pen.)


1. Continutul legal:

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpǎ, a unui bun chiar dacǎ acesta apartine fǎptuitorului, in cazul in care fapta este sǎvarsitǎ prin incendiere, exploxie sau prin orice alt asemenea mijloc si dacǎ rezultǎ pericol public, se pedepsesc cu inchisoare de la o lunǎ la 2 ani sau cu amendǎ.

Cu aceeasi pedeapsǎ se sanctioneazǎ distrugerea sau degradarea din culpǎ a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inaltǎ tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune pri a sistemelor  de alimentare cu apǎ si a conductelor magistrale de alimentare cu apǎ, dacǎ a avut ca urmare aducerea in stare de neintrebuintare a acestora.

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpǎ, a unui bun chiar dacǎ acesta apartine fǎptuitorului, in cazul in care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 6 ani, iar dacǎ a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Cand dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a pǎrǎsirii postului sau a sǎvarsirii oricǎrei alte fapte de cǎtre personalul de conducere al unui mijloc de transport in comun ori de cǎtre personalul care asigurǎ direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. ”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror nastere, existentǎ si dezvoltare este conditionatǎ de asigurarea integritǎtii materiale a bunurilor si potentialul de utilizare a acestora.

- obiect material - poate fi orice bun mobil sau imobil care trebuie sǎ aibǎ o valoare economicǎ apartinand patrimoniului privat sau public. Bunul trebuie sǎ apartinǎ altuia, in varianta simplǎ. Bunurile abandonate sau cele care nu mai pot fi utilizate cfm. destinatiei lor initiale nu pot constitui oboect material al infractiunii de distrugere.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este necalificat, putand fi orice persoanǎ care rǎspunde penal. La formele agravate, sub. activ poate fi orice persoanǎ, chiar si proprietarul bunului. Participatia penalǎ este posibilǎ in toate formele sale.

- subiectul pasiv - este orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ proprietarǎ sau detinǎtoare a bunului distrus. Se poate intalni si o pluralitate de subiecti pasivi. Cand fǎptuitorul este chiar proprietarul bunului distrus, vor fi sub. pasivi persoanele care aveau un drept asupra bunului distrus sau ale cǎror bunuri au fost distruse odatǎ cu acesta.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

elementul material se realizeazǎ prin urmǎtoarele actiuni: distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, impiedicarea luǎrii mǎsurilor de conservare ori de salvare a bunului, inlǎturarea mǎsurilor luate de conservare ori de salvare.

- urmarea imediatǎ - constǎ in creerea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului si schimbarea negativǎ in rǎu a existentei bunului si imposibilitarea  de utilizare a acestuia.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie culpa.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – nu sunt posibile;

2. tentativa - nu este posibilǎ;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care actiunea de distrugere a fost dusǎ panǎ la sfarsit si s-a produs urmarea imediatǎ, adicǎ distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a bunului sau imposibilitatea de utilizare a cestora cfm.destinatiei initiale.

MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ cand:

a. distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpǎ, a unui bun chiar dacǎ acesta apartine fǎptuitorului, a avut consecinte deosebit de grave

b. dacǎ a avut ca urmare un dezastru

c. cand dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a pǎrǎsirii postului sau a sǎvarsirii oricǎrei alte fapte de cǎtre personalul de conducere al unui mijloc de transport in comun ori de cǎtre personalul care asigurǎ direct securitatea unor asemenea transporturi.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la o lunǎ  la 2 ani sau cu amendǎ - in forma tip si

- inchisoare de la 1 la 6 ani, de la 3 la 12 ani si de la 5 la 15 ani - in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright