Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Principalele Institutii de protectie a mediului - ministerul Mediului si Gospodarii ApelorPrincipalele Institutii de protectie a mediului - ministerul Mediului si Gospodarii Apelor


STRUCTURA ORGANIZATORICA A PRINCIPALELOR INSTITUTII CU ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR.

SISTEMUL PROCEDURAL AL EVALUARII SI AUTORIZARII ACTIVITATILOR CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI


CAPITOLUL I

Principalele Institutii de protectie a mediului


Sectiunea 1

Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor


Conform hotar`rii Parlamentului Romaniei nr. 5/2004 (M.Of. 212/10.03.2004), la art. 1, ca urmare a unor masuri de reorganizare, se infiinteaza Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA). De precizat ca structura ministerelor se schimba destul de frecvent, in functie de necesitatile momentului.

In conformitate cu prevederile Hotar`rii de Guvern (H.G.) nr. 408/23.03.2004 (M.Of. nr. 285/31.03.2004) privind organizarea si functionarea MMGA, acest minister este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei.

MMGA realizeaza politica in domeniile mediului si gospodaririi apelor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale guvernamentale, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile respective, indeplinind rol de autoritate de stat, de sinteza, coordonare si control in aceste domenii.

MMGA este autoritatea de management pentru infrastructura de mediuAlte atributii principale ale MMGA:

- Elaboreaza proiectele de acte normative privind activitatea in domeniul sau, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale care privesc sfera sa de competenta;

- Emite acorduri, avize si autorizatii de mediu, precum si licente sau permise speciale prevazute de actele normative in vigoare pentru activitatile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare;

- Atesta persoanele juridice si fizice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu, a studiilor si proiectelor de gospodarire a apelor pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si altor lucrari hidrotehnice, precum si pentru executia lucrarilor specifice, pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie.  

- Asigura organizarea si dezvoltarea activitati de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, elaborarea de studii si cercetari necesare obiectului sau de activitate ; 

- Certifica tehnologii, echipamente, produse si aparatura din domeniile sale de activitate si acorda asistenta tehnica de specialitate;

- Avizeaza programele de exploatare a resurselor naturale ale tarii in raport cu cerintele dezvoltarii economico-sociale pe termen scurt, mediu si lung;

- Propune autoritatilor competente sau stabileste instrumentele juridice, institutionale, administrative si economico-financiare pentru accelerarea integrarii principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si gospodarirea apelor in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare;

- Propune si recomanda autoritatilor competente sau stabileste masuri care sa asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regionala si locala cu politica si strategia nationala pentru mediu, gospodarirea apelor si dezvoltare durabila;

- Initiaza, negociaza si semneaza contracte de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;

- Organizeaza si exercita, potrivit legii, direct si prin autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului, controlul privind respectarea legislatiei, a standardelor de protectie a mediului, aplica sanctiunile si stabileste masurile  corespunzatoare situatiilor care contravin reglementarilor legale;

- Initiaza si dezvolta programe de educatie si formare a specialistilor in domeniul sau de activitate;


- Dezvolta cadrul legal pentru accesul publicului la informatiile privind calitatea factorilor de mediu, la elaborarea si implementarea deciziilor in domeniile sale de activitate;

- Initiaza, negociaza si asigura punerea in aplicare a prevederilor tratatelor internationale din sfera sa de competenta din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului in diferite institutii si organisme internationale si dezvolta relatii de colaborare cu institutii si organizatii internationale similare. 

Ministrul mediului si gospodaririi apelor are in subordine 3 secretari de stat si un secretar general.

- Secretarii de Stat coordoneaza activitatea in domeniile:

- protectia mediului;

- gospodarirea apelor;

- integrare europeana, fonduri comunitare si relatii internationale.

Personalul necesar desfasurarii activitatilor MMGA este format din functionari publici si personal contractual.

a) Secretarul de Stat care coordoneaza activitatea in domeniul protectiei mediului (65 de posturi) are in subordine Directia Generala pentru  Protectia Mediului, Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase, care cuprinde:

- Directia Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase;

- Directia Evaluare Impact, Controlul Poluarii si Managementul Riscului;

- Directia Conservarea Diversitatii Biologice si Biosecuritate;

- Directia Elaborarea si Implementarea Politicilor Economice de Mediu.

b) Secretarul de Stat care coordoneaza activitatea in domeniul gospodaririi apelor (65 de posturi) are in subordine:

- Directia de Coordonare, Reglementare, Gestionare, Protectia Ecologica a Apelor si Districte Internationale;

- Directia de Prevenire si Management a Fenomenelor Periculoase;

- Inspectia de Stat a Apelor.

c) Secretarul de Stat care coordoneaza activitatea de integrare europeana, fonduri comunitare, programe si proiecte internationale in domeniul mediului (70 de posturi) are in subordine:

- Directia de Integrare Europeana;

- Autoritatea de Implementare a Fondurilor Structurale si de Coeziune pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu;

- Compartimentul de Relatii Internationale.

d) Secretarul general (inalt functionar public, numit pe criterii de profesionalism, in conditiile legii) are in subordine:

- Directia Buget-Finante;

- Directia Resurse Umane, Salarizare, Invatam`nt, Administrativ;

- Directia Dezvoltare si Achizitii Publice;

- Serviciul Juridic si Contencios.

In organigrama MMGA mai exista sub directa coordonare a Ministrului mediului si gospodaririi apelor:

- Corpul de control al ministrului;

- Biroul de audit public intern;

- Biroul de informatii si relatii publice;

- Purtatorul de cuvant;

- Consilierul diplomatic;

- Cabinetul propriu si

- Colegiul ministerului.

In conformitate cu prevederile art. 12 al H.G. nr. 408/2004, MMGA are in subordine, sub autoritate sau coordonare, dupa caz, urmatoarele unitati:

A. Unitatile care functioneaza in subordinea MMGA sunt:

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;

- 8 Agentii Regionale de Protectie a Mediului;

- 34 de Agentii de Protectia Mediului judetene;

- Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”-Tulcea.

B. Unitatile care functioneaza sub autoritatea MMGA sunt:

- Administratia Nationala „Apele Romane”;

- Compania Nationala „Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor” S.A.

C. Unitatile care functioneaza in coordonarea MMGA sunt:

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului-ICIM Bucuresti;

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa”-INCDM Constanta;

- Institutul National de Cercetare –Dezvoltare „Delta Dunarii”-INCDDD Tulcea;

- Administratia Fondului de Mediu.

Conform art. 5(4) al HG nr. 408/2004, activitatea Garzii Nationale de Mediu se afla in coordonarea metodologica a Ministrului mediului si gospodaririi apelor privind aplicarea strategiilor si politicilor de mediu.

Structura organizatorica, regulamentele de organizare si functionare, statele de functii, numarul de posturi si incadrarea personalului din unitatile bugetare care functioneaza in subordinea MMGA se aproba prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in limita numarului maxim de posturi si a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Ministrul mediului si gospodaririi apelor numeste si elibereaza din functie conducatorii unitatilor subordonate si unitatilor din coordonarea si de sub autoritatea MMGA, in conditiile legii.

Conducatorii institutiilor judetene aflate in subordinea MMGA se numesc si se elibereaza din functie de catre ministrul mediului si gospodaririi apelor, cu avizul consultativ al prefectului.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright