Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizata*) privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotropeLEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizata*) privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope


EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1095 din 5 decembrie 2005

Data intrarii in vigoare : 8 decembrie 2005Forma actualizata valabila la data de : 1 iulie 2011

Prezenta forma actualizata este valabila de la 22 iulie 2010 pana la 1 iulie 2011*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1.095 din 5 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. 'Centrul Teritorial de Calcul Electronic' S.A. Piatra Neamt pana la data de 1 iulie 2011, cu modificarile si completarile aduse de: <LLNK 12008 282 20 301 0 36>HOTARAREA nr. 282 din 12 martie 2008; <LLNK 12010     6180 301 0 48>ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010; <LLNK 12010 575 20 301 0 35>HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010.


**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform <LLNK 12010     6180 302 0 61>art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010, in decurs de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevazute la art. I si II are obligatia sa distruga, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele si substantele pe care le detine.In perioada prevazuta la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt interzise, in conformitate cu prevederile <LLNK 12000 143 10 201 0 18>Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. I

Dispozitii generale


ART. 1

(1) Prezenta lege stabileste regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul, distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea si tranzitul pe teritoriul national ale plantelor spontane sau cultivate, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa care face parte integranta din prezenta lege.

(2) Substantele prevazute in tabelele II si III din anexa si preparatele lor sunt supuse, atunci cand sunt utilizate in scop medical, si altor dispozitii aplicabile substantelor si preparatelor de uz uman sau veterinar, in masura in care acestea nu contravin prezentei legi.

ART. 2

Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) conventii internationale incheiate cu privire la substantele stupefiante si psihotrope - Conventia unica asupra substantelor stupefiante din 1961, la care Romania a aderat prin <LLNK 11973 626 30 801 0 21>Decretul nr. 626/1973, si Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971, la care Romania a aderat prin <LLNK 11992 118 10 201 0 18>Legea nr. 118/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 si la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988;

b) prescriptie medicala - document scris, semnat si parafat de un medic care recomanda un tratament medical unui pacient clar identificat si care autorizeaza eliberarea de catre farmacist a unei cantitati determinate de medicamente aflate sub controlul legislatiei nationale in domeniu;

c) substanta psihotropa - termen desemnand substantele inscrise in anexele la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971;

d) substanta stupefianta - termen desemnand substantele inscrise in anexele la Conventia unica din 1961 a Natiunilor Unite asupra substantelor stupefiante, modificata prin Protocolul din 1972;

d^1) plante si substante aflate sub control national - termen desemnand plantele si substantele cu proprietati psihoactive, introduse in anexele la prezenta lege prin procedura nationala prevazuta la art. 8 alin. (3);


Litera d^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010  6180 302 0 60>art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.


e) transport - operatiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc in altul sau, dupa caz, cantitatea de plante, substante si preparate ce contin substante stupefiante si psihotrope prevazute in tabelele I, II si III din anexa, autorizata pentru o singura operatiune de transport;

f) transportator - persoana fizica sau juridica autorizata in scopul efectuarii transportului;

g) uz medical - utilizarea pe baza de prescriptie medicala licita a medicamentelor aflate sub controlul legislatiei nationale;

h) plante - plantele care contin substante stupefiante sau psihotrope, originare din Romania ori procurate din import;

i) preparat - o solutie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizica, continand una ori mai multe substante stupefiante sau psihotrope; acest termen desemneaza, de asemenea, una sau mai multe substante stupefiante sau psihotrope divizate in unitati de administrare;

j) abuz - consumul plantelor, substantelor si preparatelor ce contin substante stupefiante si psihotrope in afara unei prescriptii medicale;

k) fabricare - toate operatiile, altele decat productia, care permit obtinerea de substante stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea si transformarea substantelor stupefiante ori psihotrope in alte substante stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decat cele care sunt efectuate pe baza de prescriptie medicala intr-o farmacie;

l) producere - operatia care consta din culegerea opiului, a frunzei de coca, a canabisului si a rasinii de canabis din plantele care le produc;

m) producator - persoana fizica sau juridica ce realizeaza operatii de productie ori fabricatie;

n) canabis - varful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica, exceptand semintele sau frunzele care nu sunt insotite de varfurile ramurilor, a carui rasina nu a fost extrasa, oricare ar fi intrebuintarea acestuia;

o) planta canabis - toate speciile din genul Canabis;

p) opiu brut - latexul ingrosat prin deshidratare partiala recoltat in urma incizarii capsulelor verzi;

q) mac opiaceu - specia Papaver somniferum L;

r) pai sau tulpina de mac - toate partile aeriene ale plantei, cu exceptia semintelor macului opiaceu, dupa cosire;

s) concentrat de pai sau tulpina de mac - materie obtinuta cand tulpina de mac a suferit un tratament in vederea concentrarii alcaloizilor care intra in compozitia acesteia.

ART. 3

Toate plantele si substantele ce sunt prevazute in conventiile internationale, la care Romania este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum si preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru sanatatea populatiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevazute in tabelele I, II si III din anexa.

ART. 4

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul, distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea, importul, exportul si tranzitul pe teritoriul national ale plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelul I din anexa sunt interzise, cu exceptia situatiilor prevazute de prezenta lege.

ART. 5

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul si distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea, importul, exportul si tranzitul pe teritoriul national ale plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa sunt permise numai in conditiile prevazute de prezenta lege.

ART. 6

(1) Preparatele ce contin o substanta prevazuta in tabelele II si III din anexa, care nu prezinta un risc de abuz si a caror substanta nu poate fi recuperata intr-o cantitate care sa permita o utilizare ilegala, pot fi scutite de anumite masuri de control, conform legislatiei nationale.

(2) Lista preparatelor prevazute la alin. (1) si masurile de control de care sunt scutite sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 7

(1) Orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara o operatiune cu plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa se afla sub controlul si supravegherea Ministerului Sanatatii, prin inspectii efectuate de inspectorii farmacisti.

(2) Sunt supuse controlului si supravegherii prevazute la alin. (1) si trusele de prim ajutor care contin substante stupefiante si psihotrope aflate in mijloacele de transport aerian, naval si in ambulante.

(3) In unitatile medico-farmaceutice de productie ori in alte locuri autorizate unde se desfasoara operatiuni cu substante stupefiante sau psihotrope, atunci cand exista indicii de incalcare a activitatii legale cu acestea, specialisti din cadrul formatiunii specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se adreseaza specialistilor din cadrul Ministerului Sanatatii care exercita astfel de atributii, potrivit legii, in vederea verificarii situatiilor sesizate.

(4) Verificarile se fac in comun de catre reprezentantii celor doua institutii.


CAP. II

Clasificarea plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope


ART. 8

(1) Prin hotarare a Guvernului, tabelele din anexa la prezenta lege pot fi modificate printr-o noua inscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel in altul, in baza modificarilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizatiei Natiunilor Unite, a organismelor europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) In hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) nu se poate inscrie o substanta aflata sub control national si international sub un regim mai putin strict decat in conditiile prezentei legi si ale conventiilor internationale.

(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorita proprietatilor psihoactive, prezinta un risc pentru sanatatea publica se inscriu in sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.


Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al <LLNK 12010     6180 302 0 60>art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.


(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.


Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al <LLNK 12010     6180 302 0 60>art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.


ART. 9

Plantele si substantele sunt prevazute in tabelele I, II sau III din anexa sub denumirea lor comuna internationala, iar in lipsa acesteia, sub denumirea stiintifica ori sub numele lor comun.

ART. 10

(1) Preparatele sunt supuse aceluiasi regim ca si substantele pe care le contin si, daca ele contin doua sau mai multe substante, sunt supuse regimului substantei celei mai strict controlate.

(2) Lista preparatelor ce contin substante stupefiante si psihotrope se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, odata cu publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAP. III

Cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope


ART. 11

Cultivarea fara drept a plantelor ce contin substante aflate sub control national, prevazute in tabelele I, II si III din anexa, este interzisa.

ART. 12

(1) Este permisa cultivarea plantelor ce contin substante aflate sub controlul legislatiei nationale numai daca sunt prelucrate in scop tehnic, in vederea producerii de tulpini, fibre, samanta si ulei, in scop medical si stiintific si numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza estimarilor anuale stabilite potrivit dispozitiilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Cultivarea in scop industrial si/sau alimentar sau pentru producerea de samanta a plantelor ce contin substante aflate sub control national sub limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se autorizeaza de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti.

(3) Furnizorii de seminte de canabis si mac opiaceu au obligatia de a livra asemenea seminte numai catre detinatorii autorizatiei de cultivare.

(4) Cultivatorii de canabis si mac opiaceu autorizati au obligatia de a insamanta terenurile detinute numai cu seminte din soiurile inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania sau in Cataloagele Comunitatilor Europene, produse de unitatile autorizate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile teritoriale de control si certificare a semintelor.

ART. 13

(1) Proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al unui teren cu destinatie agricola sau cu orice alta destinatie are obligatia sa distruga plantele prevazute la art. 11 care ar putea creste spontan pe terenul respectiv.

(2) Costurile distrugerii plantelor spontane si a culturilor neautorizate se suporta de catre proprietarul, utilizatorul sau detinatorul terenului, dupa caz.

ART. 14

Modalitatile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul si cererea de autorizatie pentru cultivarea in scop licit a plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si conform prevederilor legale in vigoare.


CAP. IV

Producerea, fabricarea si distributia plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope


ART. 15

(1) Desfasurarea activitatilor de producere, fabricare, depozitare, comert, detinere si distribuire a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope este interzisa fara autorizatia eliberata de Ministerul Sanatatii.

(2) Eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1) se face dupa verificarea spatiului, personalului si mijloacelor tehnice destinate desfasurarii operatiunilor solicitate, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Autorizatiile pentru operatiunile prevazute la alin. (1) sunt eliberate daca utilizarea plantelor, a substantelor si a preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa este limitata in scopul utilizarii in industrie sau pentru producerea de samanta, precum si pentru uz medical, stiintific sau tehnic.

(4) Incetarea activitatii, precum si orice modificare a situatiei care a justificat eliberarea autorizatiei se notifica autoritatii emitente, inainte de a fi efectuata, in termenul si in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Valabilitatea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1) nu poate depasi termenul autorizatiei de functionare.

ART. 16

(1) Ministerul Sanatatii aproba pentru fiecare an cantitatile estimate din diferite substante si preparate pe care orice cultivator, producator, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul sa le cultive, sa le produca, sa le fabrice, sa le importe ori sa le exporte. Aceste limite pot fi modificate, daca este necesar, in cursul anului.

(2) Orice producator sau importator autorizat are dreptul sa produca, sa fabrice sau sa importe numai cantitatile de substante si preparate necesare operatiunii aprobate.

ART. 17

In vederea aprobarii prevazute la art. 16, producatorii si importatorii transmit anual Ministerului Sanatatii estimarile cantitatilor diferitelor substante si preparate pe care le produc, fabrica sau importa.

ART. 18

Modalitatile de aplicare a prezentului capitol, intocmirea dosarului ce insoteste cererea si modelul de autorizatie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAP. V

Import/export si tranzit cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope


ART. 19

Sunt interzise importurile si exporturile in si din Romania cu incalcarea prevederilor prezentei legi.

ART. 20

Operatiunile de export sau de import cu plantele, substantele si preparatele prevazute in tabelele I, II si III din anexa se desfasoara in baza unei autorizatii de export sau import, eliberata pentru fiecare operatiune de catre Ministerul Sanatatii prin serviciul specializat, conform modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 21

Operatiunile de import/export cu plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa pot fi efectuate numai de persoanele titulare ale autorizatiei prevazute la art. 12, 15 si 49, in limitele estimarilor anuale.

ART. 22

(1) Modelul cererii pentru obtinerea autorizatiei de import sau export este prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de export este necesar si un exemplar original al autorizatiei de import, emisa de autoritatea competenta din tara importatorului.

ART. 23

(1) Autorizatia de import sau de export indica autoritatea care a emis-o si contine aceleasi informatii ca si cererea privind operatiunea prevazuta la art. 22 alin. (1).

(2) Autorizatia de export cuprinde in mod obligatoriu numarul si data autorizatiei de import care atesta ca importul substantei sau al preparatului este autorizat.

ART. 24

(1) Ministerul Sanatatii elibereaza importatorului doua exemplare originale ale autorizatiei de import, dintre care un exemplar se anexeaza documentelor de transport.

(2) Ministerul Sanatatii elibereaza exportatorului doua exemplare originale ale autorizatiei de export, dintre care un exemplar se anexeaza documentelor de transport.

ART. 25

In cazul in care cantitatea de plante, substante sau preparate efectiv exportata este mai mica decat cea indicata pe autorizatia de export, Ministerul Sanatatii precizeaza acest lucru pe autorizatie si pe toate copiile sale oficiale.

ART. 26

Atunci cand transportul a ajuns pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii restituie autoritatii competente din tara exportatoare autorizatia de export emisa de aceasta, cu specificarea cantitatii efectiv importate din fiecare planta, substanta si preparat.

ART. 27

Documentele comerciale, documentele de vama sau de transport, precum si alte documente de expediere trebuie sa indice numele plantelor si ale substantelor asa cum acestea figureaza in tabelele conventiilor internationale si, dupa caz, denumirea comerciala a preparatelor, cantitatilor exportate de pe teritoriul national sau care urmeaza a fi importate, numele si adresele exportatorului, ale importatorului si cele ale destinatarului.

ART. 28

(1) Este interzisa depozitarea in regim de antrepozitare si in zonele libere a plantelor, substantelor sau preparatelor ce contin substante stupefiante ori psihotrope indigene sau de import.

(2) Sunt interzise importurile pe teritoriul Romaniei sub forma de transporturi adresate unui depozit de vama.


(3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul Romaniei sub forma de transporturi adresate unui depozit de vama, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta a tarii importatoare a precizat pe autorizatia de import ca aproba o astfel de operatiune.

ART. 29

Transporturile ce intra sau ies de pe teritoriul Romaniei fara a fi insotite de o autorizatie de import sau de export, precum si cele care nu sunt conforme autorizatiei sunt retinute de autoritatile competente, pana la justificarea legitimitatii transportului sau pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care se dispune confiscarea transportului respectiv.

ART. 30

(1) Birourile vamale de frontiera si birourile vamale de interior pentru importul sau exportul de plante, substante ori preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa sunt stabilite de autoritatea vamala competenta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Modalitatea de transmitere a informatiei de la punctele vamale catre Ministerul Sanatatii se va preciza in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 31

(1) Tranzitarea pe teritoriul Romaniei a unui transport de plante, substante sau preparate continand substante prevazute in tabelele I, II si III din anexa este permisa numai daca la punctele de control pentru trecerea frontierei se prezinta autorizatia de import-export pentru acel transport.

(2) Destinatia unui transport aflat in tranzit pe teritoriul Romaniei poate fi schimbata numai dupa eliberarea unei noi autorizatii de export de catre autoritatea competenta din tara exportatoare.

(3) Nici un transport de plante, substante si de preparate prevazute la alin. (1), aflat in tranzit pe teritoriul Romaniei, nu poate fi supus vreunui tratament care sa-i modifice natura sau ambalajul.

ART. 32

Dispozitiile art. 31 nu sunt aplicabile daca transportul este efectuat pe cale aeriana. In situatia in care aeronava face escala sau aterizeaza fortat pe teritoriul Romaniei, transportul va fi tratat ca un export de pe teritoriul Romaniei catre tara destinatara numai in conditiile descarcarii sau daca circumstantele impun acest lucru.


CAP. VI

Transportul plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope


ART. 33

(1) Unitatile autorizate si transportatorii autorizati de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt obligati sa ia masuri corespunzatoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele din anexa.

(2) Transportul se efectueaza cu indeplinirea urmatoarelor obligatii:

a) este insotit de documentele prevazute de lege;

b) preparatele sunt transportate in containere cu sigilii nefalsificabile si care sa permita controlul;

c) orice circumstante care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate autoritatilor competente in cel mai scurt timp.


CAP. VII

Utilizarea medicala si distributia substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope


ART. 34

Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit inchis, cabinetele medicale in specialitatea medicina de familie, precum si centrele de tratament pentru toxicomani isi desfasoara activitatea cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, in baza autorizatiei de functionare, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 35

Achizitionarea de plante, substante si preparate prevazute in tabelele II si III din anexa poate fi efectuata numai de la o persoana juridica autorizata, potrivit dispozitiilor art. 15.

ART. 36

(1) Persoanele juridice pot sa achizitioneze, sa distribuie si sa utilizeze in limita nevoilor lor plante, substante si preparate prevazute in tabelele II si III din anexa numai daca detin autorizatie emisa de Ministerul Sanatatii.

(2) Continutul si modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 37

(1) Preparatele si substantele stupefiante si psihotrope pot fi utilizate in scop medical numai pe baza prescriptiilor medicale, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prescrierea substantelor si preparatelor prevazute in tabelul II din anexa se face pe formulare speciale, securizate, sau in condici de prescriptii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, in cadrul unitatilor sanitare umane sau veterinare, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Prescrierea substantelor si preparatelor prevazute in tabelul III din anexa se face pe formulare care se retin la eliberare, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Eliberarea substantelor si preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa, fara prescriptie medicala, este interzisa, cu exceptia preparatelor prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, in baza art. 6 alin. (2).

ART. 38

(1) Plantele si substantele prevazute in tabelele II si III din anexa pot fi prescrise pacientilor in conformitate cu prevederile art. 37, numai sub forma de preparate farmaceutice, realizate industrial sau in farmacie, de catre:

a) medicii titulari ai autorizatiei de libera practica, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

b) medicii veterinari titulari ai autorizatiei de libera practica, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pacientii aflati in tratament cu medicamente care contin substante stupefiante sau psihotrope prevazute in tabelul II din anexa pot detine cantitatea prescrisa numai in baza prescriptiei medicale.

(3) Medicamentele care contin substante stupefiante sau psihotrope, obtinute pe baza de prescriptie medicala, ramase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 39

Modalitatea privind prescrierea si eliberarea preparatelor farmaceutice prevazute in tabelele II si III din anexa, precum si modelul formularelor sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 40

Este interzisa detinerea, in orice scop, a plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa, in afara de cazul in care este autorizata, potrivit prevederilor prezentei legi si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

ART. 41

Conditiile in care calatorii pot detine medicamente ce contin substante stupefiante si psihotrope vor fi stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAP. VIII

Obligatii ale persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni cu plante, substante si preparate care contin substante stupefiante si psihotrope


ART. 42

(1) Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import si export cu plante, substante si preparate care contin substante stupefiante si psihotrope sunt obligate sa transmita Ministerului Sanatatii urmatoarele documente:

a) o situatie lunara a cantitatilor din fiecare planta, substanta si din fiecare preparat, importate sau exportate, cu indicarea tarii expeditoare si a tarii destinatare, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni;

b) o situatie recapitulativa a datelor transmise conform lit. a) privind anul calendaristic trecut, inclusiv situatia stocului la data de 31 decembrie a acelui an, cel mai tarziu pana la data de 15 februarie a fiecarui an;

c) situatia privind cantitatile din fiecare substanta si din fiecare preparat, produse sau fabricate, in termenele prevazute la lit. a) si b);

d) situatia privind cantitatea din fiecare substanta utilizata pentru fabricare, in termenele prevazute la lit. a) si b);

e) o situatie privind estimarea necesarului de plante, substante si preparate pentru anul calendaristic urmator, conform formularelor prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an;

f) o situatie trimestriala din partea producatorilor si distribuitorilor, care sa specifice miscarile cantitatilor de plante, substante si preparate care contin substante stupefiante si psihotrope, la nivel national, efectuate in aceasta perioada.

(2) Datele prevazute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare planta cultivata, importata, exportata, in aceleasi termene.

(3) La cererea Ministerului Sanatatii, persoanele juridice autorizate sunt obligate sa transmita in cursul anului situatii recapitulative dupa modelul formularelor prezentate in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale colecteaza, analizeaza si comunica Agentiei Nationale Antidrog, in vederea centralizarii si transmiterii catre organismele internationale, toate datele statistice pe care le detin in legatura cu activitatile prevazute la art. 1, solicitate prin conventiile internationale la care Romania este parte.

ART. 43

(1) Orice achizitie, transmitere, operatiune de comert, export sau import de plante, substante si preparate prevazute in tabelele I si II din anexa trebuie, in momentul efectuarii operatiunii, sa fie inregistrata conform conditiilor stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se pastreaza timp de 5 ani.

(2) Comenzile si facturile pentru plantele, substantele si preparatele prevazute in tabelul II din anexa se efectueaza pe formulare separate.

ART. 44

(1) Orice persoana juridica autorizata, care detine plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa, este obligata sa asigure conditii de pastrare si depozitare conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Orice persoana autorizata care detine plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa este obligata sa ia masuri de paza pentru prevenirea sustragerii acestora.

ART. 45

(1) Substantele si preparatele prevazute in tabelele II si III din anexa se pun in circulatie numai in ambalaje adecvate, inchise si etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expeditie nu trebuie sa contina nici o alta indicatie in afara numelui si adreselor expeditorului si destinatarului, precum si marca expeditorului.

ART. 46

(1) Eticheta sub care un preparat este pus in vanzare trebuie sa contina in mod obligatoriu denumirea, cantitatea si concentratia de substanta activa, numarul seriei de fabricatie, numele unitatii producatoare si termenul de valabilitate.

(2) Etichetele si alte suporturi informationale, cum sunt prospectele ce insotesc conditionarile pentru distributia en-dθtail, indica modul de utilizare, precum si precautiile ce trebuie luate si atentionarile ce sunt necesare pentru siguranta utilizatorului, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 47

(1) Orice publicitate cu privire la substantele si preparatele prevazute in tabelele I, II si III din anexa este interzisa, in afara de publicatiile stiintifice sau profesionale, recunoscute pe plan national, destinate cercetatorilor sau profesionistilor.

(2) Este interzisa distribuirea de esantioane ale substantelor si preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa.

ART. 48

Distrugerea substantelor si preparatelor identificate ca necorespunzatoare calitativ de catre persoana juridica autorizata sau de Agentia Nationala a Medicamentului, dupa caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost returnate, se efectueaza de catre o societate autorizata, in baza aprobarii de distrugere emise de Ministerul Sanatatii si in prezenta unei comisii constituite in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAP. IX

Cercetari medicale si stiintifice, invatamant


ART. 49

(1) Ministerul Sanatatii autorizeaza, in scopul cercetarii medicale ori stiintifice, pentru invatamant sau pentru efectuarea de constatari ori expertize tehnico-stiintifice, fizico-chimice, dispuse de autoritatile judiciare, potrivit legii, o persoana fizica sau juridica, dupa caz, sa cultive, sa produca, sa fabrice, sa achizitioneze, sa transporte, sa importe, sa exporte, sa utilizeze, sa detina plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa in cantitati care sa nu le depaseasca pe cele strict necesare scopului urmarit, in conditiile prezentate in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) poate fi acordata si pentru alte operatiuni dintre cele enumerate la art. 4, in masura in care asemenea operatiuni sunt necesare scopului urmarit.

(3) Beneficiarul autorizatiei prevazute la alin. (1) consemneaza intr-un registru, pe care il pastreaza timp de 5 ani, cantitatile de plante, substante si preparate pe care le importa, le achizitioneaza, le fabrica, le utilizeaza si le distruge, precum si data operatiunilor si numele furnizorilor. El are obligatia de a comunica trimestrial si anual Ministerului Sanatatii cantitatile importate, utilizate sau detinute in stoc pana la epuizarea acestuia, in conditiile prevazute la art. 42.

(4) Organele de politie si vamale pot trimite pentru analize de laborator Organului International de Control al Stupefiantelor din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite sau autoritatilor competente ale altor state esantioane ale substantelor, plantelor ori preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa.


CAP. X

Sanctiuni


ART. 50

In cazul in care exista sau se presupune in mod justificat ca exista un risc iminent si grav pentru sanatate, autoritatile sanitare vor adopta masurile de precautie, care vor consta in:

a) blocarea marfii, retragerea de pe piata si interzicerea utilizarii specialitatilor farmaceutice, formulelor magistrale si preparatelor oficinale, precum si suspendarea activitatilor, publicitatii si inchiderea provizorie a localurilor, centrelor sau serviciilor;

b) suspendarea elaborarii, prescrierii, eliberarii si furnizarii de preparate in faza de cercetare clinica sau pentru cercetare pe animale.

ART. 51

In cazul incalcarii repetate a prevederilor art. 42 alin. (1)-(3), Ministerul Sanatatii poate suspenda autorizatia pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 15 alin. (1), pentru o perioada de 1-3 luni.

ART. 52

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) si ale art. 44-46, cu amenda de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor art. 43, cu amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4), ale art. 47 si 48, cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1)-(3) si ale art. 43, cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog si Agentiei Nationale Antidrog.

(3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile <LLNK 12001     2130 301 0 32>Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002 180 10 201 0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAP. XI

Dispozitii tranzitorii si finale


ART. 53

La data intrarii in vigoare a prezentei legi <LLNK 11969    73 10 701 0 17>Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 154 din 29 decembrie 1969, cu modificarile ulterioare, si <LLNK 11991    75 20 301 0 32>Hotararea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind regimul produselor si substantelor stupefiante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 28 ianuarie 1991, cu modificarile ulterioare, se abroga.

ART. 54

Autorizatiile eliberate in baza <LLNK 11969    73 10 701 0 17>Legii nr. 73/1969 isi mentin valabilitatea pentru o perioada de cel mult 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmand ca in acest interval sa fie preschimbate conform prevederilor prezentei legi.

ART. 55

In scopul indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin conventiile internationale si pentru raportarea datelor solicitate de organele si organismele competente, termenele de raportare prevazute la art. 42 pot fi modificate prin ordin al ministrului sanatatii.

ART. 56

Prezenta lege intra in vigoare la 7 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 57 care intra in vigoare la data publicarii.

ART. 57

In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE


PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 339.


ANEXA


TABELUL I

PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CU SUBSTANTE PSIHOTROPE SI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE INTERES RECUNOSCUT IN MEDICINA*)


STUPEFIANTE

1. Acetorfina

2. Acetil-alfa-metilfentanil

3. Alfa-metilfentanil

4. Alfa-metiltiofentanil

5. Beta-hidroxifentanil

6. Beta-hidroxi-metil-3-fentanil

7. Cetobemidona

8. Dezomorfina

9. Etorfina

10. Heroina

11. 3-metilfentanil

12. 3-metiltiofentanil

13. MPPP

14. Para-fluorofentanil

15. PEPAP

16. Tiofentanil

17. Oripavina


Tabelul I, subtitlul 'Stupefiante' din anexa a fost completat de articolul unic din <LLNK 12008 282 20 301 0 36>HOTARAREA nr. 282 din 12 martie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008.


PSIHOTROPE

1. Brolamfetamina

2. Catinona

3. 2C-B

4. 2C-I

5. 2C-T-7

6. DET

7. DMA

8. DMHP

9. DMT

10. DOET

11. Eticiclidina

12. Etriptamina

13. N-hidroxi MDA

14. (+)-LYSERGIDE

15. N-etil MDA, MDE

16. MDMA

17. Mescalina

18. Metcatinona

19. Metil-4aminorex

20. MMDA

21. 4-MTA

22. Parahexil

23. PMA

24. PMMA

25. Psilocina, psilotsin

26. Psilocibina

27. Roliciclidina

28. STP, DOM

29. Tenamfetamina

30. Tenociclidina

31. Tetrahidrocanabinol, izomerii urmatori si variantele lor stereochimice:

● tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l

● (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9, 10, 10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l

● (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l

● (6aR, 10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 dH-dibenzo[b,d] piran ol-l

● tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[6,d] piran ol-l(6aR, 10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilena-9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol

32. TMA


PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

1. Acid ibotenic

2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam

3. Amanita pantherina

4. Amida acidului lisergic

5. Toate speciile din genul Argyreia

6. BZP (benzilpiperazina)

7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina

8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

9. CPP (clorofenilpiperazina)

10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol

11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

15. Indanilamfetamina

16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona

18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

19. Muscimol

20. Nymphaea caerulea Sav.

21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.

22. Toate speciile din genul Psilocybe

23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

24. β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona

25. β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.

26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamina


Pozitia 26 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


27. Etcatinona=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-ona


Pozitia 27 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanona


Pozitia 28 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


29. JWH-073=naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanona


Pozitia 29 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


30. Metilendioxipirovalerona (MDPV)


Pozitia 30 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


31. Metilbenzilpiperazina (MBZP)


Pozitia 31 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


32. N,N-dialil-5-metoxitriptamina (5-MEO-DALT)


Pozitia 32 din tabelul I, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 1 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


Sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din tabelul I al anexei a fost introdusa de pct. 3 al <LLNK 12010     6180 302 0 60>art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.


Sunt supuse acelorasi reguli si:

a) izomerii acestor substante, cu exceptia cazului in care sunt mentionati expres numai anumiti izomeri, in toate cazurile in care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzatoare a substantei in cauza;

b) eterii si esterii acestor substante, in cazurile in care pot exista;

c) sarurile acestor substante, inclusiv cele ale eterilor, esterilor si izomerilor, in toate cazurile in care pot exista.


TABELUL II

PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CE CONTIN SUBSTANTE STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE CARE PREZINTA INTERES IN MEDICINA, SUPUSE UNUI CONTROL STRICT


STUPEFIANTE

1. Acetildihidrocodeina*

2. Acetilmetadol

3. Alfentanil

4. Allilprodina

5. Alfacetilmetadol

6. Alfameprodina

7. Alfametadol

8. Alfaprodina

9. Anileridina

10. Benzetidina

11. Benzilmorfina

12. Betacetilmetadol

13. Betameprodina

14. Betametadol

15. Betaprodina

16. Bezitramida

17. Butirat de dioxafetil

18. Cannabis, rezina de canabis, extracte si tincturi de cannabis

19. Clonitazena

20. Coca, frunze de

21. Cocaina

22. Codeina*

23. Codoxima

24. Concentrat de pai de mac

25. Dextromoramida

26. Dextropropoxifen*

27. Diampromida

28. Dietiltiambutena

29. Difenoxin

30. Dihidromorfina

31. Dimenoxadol

32. Dimepheptanol

33. Dimetiltiambutena

34. Dioxafetilbutirat

35. Difenoxilat

36. Dihidracodeina*

37. Dipipanona

38. Drotebanol

39. Ecgonina, esterii si derivatii care se pot transforma in ecgonina si cocaina

40. Etilmetiltiambutena

41. Etilmorfina*

42. Etonitazen

43. Etoxeridin

44. Fenadoxona

45. Fenampromida

46. Fenazocin

47. Fenomorfan

48. Fenoperidina

49. Fentanil

50. Folcodin*

51. Furetidina

52. Hidrocodon

53. Hidromorfinol

54. Hidromorfona

55. Hidroxipetidina

56. Izometadon

57. Levometorfan

58. Levomoramid

59. Levofenacilmorfan

60. Levorfanol

61. Metazocin

62. Metadona

63. Metadona, intermediar ai

64. Metildezorfina

65. Metildihidromorfina

66. Metopon

67. Moramida, intermediar al

68. Morferidina

69. Morfina

70. Morfina metobromida si alti derivati morfinici cu azot pentavalent

71. Morfina N-oxid

72. Myrofina

73. Nicocodina*

74. Nicodicodina*

75. Nicomorfina

76. Noracimetadol

77. Norcodeina*

78. Norlevorfanol

79. Normetadona

80. Normorfina

81. Norpipanon

82. Opium

83. Oxicodon

84. N-oximorfina

85. Oximorfon

86. Petidina

87. Petidina, intermediar A al

88. Petidina, intermediar B al

89. Petidina, intermediar C al

90. Piminodina

91. Piritramida

92. Praheptazina

93. Properidina

94. Propiram*

95. Racemetorfan

96. Racemoramida

97. Racemorfan

98. Remifentanil

99. Sufentanil

100. Tebacona

101. Tebaina

102. Tilidina

103. Trimeperidina


* cu exceptia preparatelor.


PSIHOTROPE

1. Amfetamina

2. Dexamfetamina

3. Dronabinol (Aceasta DCI desemneaza numai una din variantele stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, si anume (-)trans-delta-9-tetra-hidrocanabinol). Delta-9-tetrahidrocanabinol si variantele ei stereochimice

4. Fenetilina

5. Levamfetamina

6. Levometamfetamina

7. Meclocvalon

8. Metamfetamina

9. Metacvalon

10. Metilfenidat

11. Fenciclidina

12. Fenmetrazina

13. Racemat de metamfetamina

14. Secobarbital

15. Zipeprol


PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

1. Ibogaina

2. Ketamina

3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)

4. 7-hidroximitragynina

5. Mitraginina

6. Salvia divinorum Epling & Jativa

7. Salvinorin A-F

8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.

9. Dimetocaina (larocaina)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat


Pozitia 9 din tabelul II, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost introdusa de pct. 2 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


Sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din tabelul II al anexei a fost introdusa de pct. 4 al <LLNK 12010     6180 302 0 60>art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.


Sunt supuse acelorasi reguli si:

a) izomerii acestor substante, cu exceptia cazului in care sunt mentionati expres numai anumiti izomeri, in toate cazurile in care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzatoare a substantei in cauza;

b) eterii si esterii acestor substante, in cazurile in care pot exista;

c) sarurile acestor substante, inclusiv cele ale eterilor, esterilor si izomerilor, in toate cazurile in care pot exista.TABELUL III

PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CE CONTIN SUBSTANTE STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE CARE PREZINTA INTERES IN MEDICINA, SUPUSE CONTROLULUI*


PREPARATE CU SUBSTANTE STUPEFIANTE

1. Acetildihidrocodeina

2. Codeina

3. Dihidrocodeina

4. Etilmorfina

5. Nicocodina

6. Nicodicodina

7. Norcodeina

8. Folcodin


PSIHOTROPE

1. Allobarbital

2. Alprazolam

3. Amfepramon

4. Aminorex

5. Amobarbital

6. Barbital

7. Benzfetanina

8. Bromazepam

9. Brotizolam

10. Buprenorfina

11. Butalbital

12. Butobarbital

13. Catina*

14. Camazepam

15. Ciclobarbital

16. Clordiazepoxid

17. Clobazam

18. Clonazepam

19. Clorazepat

20. Clotiazepam

21. Cloxazolam

22. Delorazepam

23. Diazepam

24. Estazolam

25. Etclorvynol

26. Etinamat

27. Etilamfetamina

28. Fencamfamina

29. Fendimetrazin

30. Fenobarbital

31. Fenproporex

32. Fentermina

33. Fludiazepam

34. Flunitrazepam

35. Flurazepam

36. GHB

37. Glutetimida

38. Halazepam

39. Haloxazolam

40. Ketazolam

41. Lefetamina

42. Loflazepat de etil

43. Loprazolam

44. Lorazepam

45. Lormetazepam

46. Mazindol

47. Medazepam

48. Mefenorex

49. Meprobamat

50. Mezocarb

51. Metilfeno-barbital

52. Metiprilon

53. Midazolam

54. Nimetazepam

55. Nitrazepam

56. Nordazepam

57. Oxazepam

58. Oxazolam

59. Pemolina

60. Pentazocin

61. Pentobarbital

62. Pinazepam

63. Pipradol

64. Prazepam

65. Pirovaleron

66. Secbutabarbital

67. Temazepam

68. Tetrazepam

69. Triazolam

70. Vinilbital

71. Zolpidem* Substanta psihotropa din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae), popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscuta popular drept catina.


PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan


Pozitia 2 din tabelul III, sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din anexa a fost abrogata de pct. 3 al <LLNK 12010 575 20 302 0 46>art. I din HOTARAREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010.


3. Nitrit de amil


Sectiunea 'Plante si substante aflate sub control national' din tabelul III al anexei a fost introdusa de pct. 5 al <LLNK 12010     6180 302 0 60>art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.


Sunt supuse acelorasi reguli si:

a) izomerii acestor substante, cu exceptia cazului in care sunt mentionati expres numai anumiti izomeri, in toate cazurile in care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzatoare a substantei in cauza;

b) eterii si esterii acestor substante, in cazurile in care pot exista;

c) sarurile acestor substante, inclusiv cele ale eterilor, esterilor si izomerilor, in toate cazurile in care pot exista.


-------Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright