Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Legislatie aeronautica - instructiunile de zbor ale aviatieiLegislatie aeronautica - instructiunile de zbor ale aviatiei
1. INSTRUCTIUNILE DE ZBOR ALE AVIATIEI

si Amendamentul 1 / 1992


NOTIUNI DE BAZA


Generalitati

1.1.1. Instructiunile de zbor ale aviatiei stabilesc modul de organizare, pregatire si desfasurare a zborurilor si salturilor cu parasuta efectuate cu aeronave de sport in portiunile de spatiu aerian (zonele) repartizate - pe perioade de timp determinate sau nedeterminate - pentru activitatea aeronautica sportiva. Ele sunt intocmite pe baza prevederilor Codului Aerian al Romaniei, ale Regimului de Zbor in spatiul Aerian al Romaniei precum si a altor reglementari internationale privind aviatia sportiva adoptata pe plan international.

1.1.3. Respectarea prevederilor prezentelor Instructiuni este obligatorie pentru personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva (personal navigant profesionist, elevi, ) precum si pentru personalul care concura la planificarea, organizarea, asigurarea, executarea, dirijarea si controlul activitatii aeronautice , in scopul asigurarii unei maxime securitati a zborurilor si salturilor cu parasuta.

1.2. Aeronave de sport – clasificare

1.2.1. Se numesc aeronave de sport toate aparatele de zbor, mai grele sau mai usoare decat aerul, destinate unei activitati aeronautice .1.2.3. Din punct de vedere al folosirii lor, aeronavele de sport pot fi:

de formare;

de antrenament;

de performanta.

La randul lor acestea pot fi:

de dubla comanda;

de simpla comanda.

1.5. Clasificarea zborurilor – salturilor cu parasuta

1.5.1. Zborurile – salturile cu parasuta se clasifica dupa:

scop;

inaltime;

departare fata de aerodromul de decolare;

relief geografic survolat;

ora de executie.

1.5.2. Din punct de vedere al scopului, zborurile- salturile cu parasuta executate cu aeronavele de sport pot fi:

de instruire;

de antrenament;

tentative de recorduri;

competitionale;

de deplasare;

tehnice interne si oficiale (de control dupa revizii, reparatii si intretinerea curenta a aeronavelor, ori de receptie si control al aeronavelor in vederea eliberarii sau prelungirii valabilitatii certificatului de navigabilitate);

de control al personalului navigant;

demonstrative;

alte zboruri (salturi cu parasuta).


1.5.3. Din punct de vedere al inaltimii:

zboruri razante-pana la 50 m;

zboruri la inaltimi mici – intre 51si1000 m;

salturi cu parasuta la inaltimi mici – 600 si 1000 m;

zboruri (salturi cu parasuta) la inaltimi mijlocii – 1001 si 4000 m;

zboruri – salturi cu parasuta la inaltimi mari – peste 4000 m.

1.5.4. Din punct de vedere al indepartarii fata de aerodromul de decolare pot fi:

zboruri – salturi cu parasuta in zona aerodromului de decolare;

zboruri –salturi cu parasuta in afara zonei aerodromului de decolare – cu sau fara aterizare pe alt teren.

1.5.5. Din punct de vedere al reliefului geografic survolat zborurile – salturile cu parasuta executate cu aeronavele de sport pot fi:

deasupra regiunilor plane – ses – sau intinderi de apa – adica deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea 2000 m si al caror relief este uniform, fara variatii bruste de cote care sa depaseasca intre ele 100 m;

deasupra regiunilor deluroase, adica deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea 2000 m si al caror relief este accidentat dar care nu prezinta variatii bruste de cote ce depasesc intre ele 500 m;

deasupra regiunilor muntoase, adica deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea de 2000 m si al caror relief este foarte accidentat, cu variatii bruste de cote care depasesc intre ele 500 m precum si deasupra acelor regiuni- cu orice relief – care se gasesc la altitudini de peste 2000 m.

1.5.6. Din punct de vedere al orei de executie pot fi:

de zi;

de noapte.

Zborurile – salturile cu parasuta de zi sunt executate intre rasaritul si apusul soarelui, iar cele de noapte intre apusul si rasaritul soarelui.


Orele rasaritului  si apusului soarelui sunt prevazute in tabele emise de Observatorul Astronautic Roman, cu corecturile respective pentru fiecare pozitie geografica in parte.

1.5.7. Decolarea si efectuarea de zboruri cu aeronavele de sport inmatriculate in Romania, se pot face numai cu conditia existentei ordinului de misiune prin care se stabilesc detaliile tehnice de executare a misiunii respective.


PERSONALUL AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT DIN AVIATIA


2.1. Generalitati

2.1.1. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia este incadrat, conform legii, pentru indeplinirea la bordul aeronavelor a functiilor pentru care poseda brevet nominal “de aptitudine si licenta” cu valabilitatea la zi, eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR).

Posesorii de brevete de aptitudine si licenta eliberate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) sau de Aeroclubul Romaniei, incadrati in munca in alte unitati decat cele de aviatie civila (piloti si parasutisti amatori sau ) precum si elevii aerocluburilor care se instruiesc in vederea obtinerii unui brevet de aptitudine si licenta, sunt asimilati cu personalul aeronautic civil navigant pe perioada antrenamentului sau instructajului practic in zbor/salt in conditiile stabilite prin documente aparte.

2.1.4. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia este obligat sa aiba asupra sa, pe timpul executarii misiunilor de zbor/salt, brevetul de aptitudine si licenta ( si medicala), pentru a - l prezenta la cererea organelor autorizate in acest sens.

2.1.5. Intreaga activitate de zbor/salturi cu parasuta a personalului aeronautic civil navigant din aviatia , incepand cu data primului zbor/salt executat in calitatea de elev a unui aeroclub, se consemneaza intr-un carnet individual de zbor/salturi, care se completeaza si se pastreaza conform normelor stabilite in acest scop de Aeroclubul Romaniei.

2.1.7. Din punct de vedere al raspunderii executarii tehnice a misiunii, echipajul unei aeronave se imparte in comandant si executanti. Functia de comandant este indeplinita in toate cazurile de catre pilot, care primeste si denumirea de “pilot comandant de bord”.

2.1.10. Pilotul comandant de bord al aeronavei din care se executa lansare de parasutisti trebuie sa urmeze indicatiile instructorului de parasutism in ceea ce priveste elementele de zbor pentru lansare (directia de zbor, inaltimea de zbor, locul de lansare).

2.1.11. Se interzice prezenta la bordul aeronavelor de sport a oricarei persoane care nu este inscrisa in ordinul de misiune.

2.1.14. Personalul navigant va fi admis la zbor/salturi zilnic, numai daca inaintea zborului/saltului a avut repaos normal (minim 8 ore de odihna neintrerupta) si numai daca starea sanatatii este corespunzatoare.

2.1.15. Se interzice urcarea la bordul aeronavelor / saltul cu parasuta a oricarei persoane care, din cauze psihofizice, nu este in masura a suporta conditiile de zbor/salt

2.2. Obligatiile si raspunderile generale ale personalului aeronautic civil din aviatia sportiva precum si ale pilotilor – parasutistilor amatori si elevilor

2.2.1. Intregul personalul aeronautic civil navigant din aviatia precum si pilotii/parasutistii amatori/ si elevii aerocluburilor, este obligat sa respecte cu strictete toate prevederile documentelor ce reglementeaza activitatea aeronautica , in scopul asigurarii unei depline securitati a zborului/salturilor.

2.2.2. Prezenta unui superior la bordul aeronavei nu scuteste echipajul respectivei aeronave de raspunderea sa pentru executarea misiunii in cele mai bune conditii.

2.2.3. Principala obligatie si raspundere a echipajului aeronavei este implinirea misiunii de zbor – salturi cu parasuta, la indicele de calitate cel mai inalt, intelegandu-se prin aceasta:

a)      pregatirea minutioasa a misiunii;

b)      respectarea cu strictete a elementelor inscrise in documentele de bord si a celor autorizate de   organele de dirijare si control, asigurand o deplina securitate a zborului;

c)      crearea unui climat de inalta tinuta morala si profesionala in vederea cresterii prestigiului unitatii prin:

mentinerea unei discipline ferme intre membrii echipajului si intre acestia si organele aeronautice cu care vin in contact in timpul misiunii (organele de trafic aerian, comandantii de aerodromuri, etc);

abordarea unui comportament prevenitor, dar demn, in relatiile cu alte persoane in afara aviatiei .

2.4. Obligatiile si raspunderile elevului si  pilot sau parasutist

2.4.1. Pilotul/parasutistul amator/sportiv

2.4.1.1. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau parasutism la care a fost repartizat. Pe timpul stationarii pe alt aerodrom decat cel de baza, sportivul este subordonat comandantului aerodromului respectiv din punctul de vedere al oricarei activitati legate direct de zbor, de exploatarea si intretinerea aeronavei sale.

2.4.1.2. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este obligat sa execute in bune conditii misiunea primita, sa respecte toate dispozitiile primite si sa fie disciplinat la sol si la zbor.

2.4.1.3. Pilotul/parasutistul amator/sportiv trebuie:

sa cunoasca functionarea tehnica a aeronavei precum si instructiunile de exploatare a acesteia la sol si in zbor;

sa stapaneasca tehnice de pilotaj – lansare;

sa stie sa analizeze corect situatia meteorologica inaintea si in timpul zborului – antrenamentului de salt cu parasuta;

sa poata sa aprecieze corect posibilitatea de ateriza fara pericol cu parasuta pe terenuri alese din aer;

in simpla comanda, pe timpul circulatiei la sol si al zborului, sa mentina o legatura permanenta radio si la vedere cu organul de dirijare si control, pentru a executa intocmai dispozitiile acestuia;

sa raporteze instructorului de zbor sau parasutism toate datele care survin pe timpul executarii misiunii si care prezinta interes pentru indeplinirea in siguranta a acesteia si a zborului in general;

sa fie disciplinat.

2.4.1.4. Pilotul/parasutistul amator/sportiv poarta intreaga raspundere pentru:

luarea in primire a aeronavei si instalatiilor acesteia in perfecta stare de functionare si cu documentele avand valabilitatea la zi;

buna pregatire si executare a misiunii primite;

respectarea prevederilor reglementarilor referitoare la executarea zborurilor in zonele rezervate sportului aeronautic precum si in afara acestora;

respectarea regimului propriu de odihna si hrana;

respectarea centrajului aeronavei (unde este cazul);

comportarea disciplinata la sol si in zbor.

2.4.2. Elevul pilot sau parasutist

2.4.2.1. Elevul  pilot/parasutist este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau parasutism la care a fost repartizat. Pe timpul stationarii pe un alt aerodrom decat cel de baza, cand nu este insotit de instructorul sau, elevul este subordonat comandantului respectivului aerodrom din punct de vedere al oricarei activitati legata direct de zbor si de securitatea aeronavei.

2.4.2.2. Elevul pilot/parasutist trebuie:

sa-si insuseasca in cel mai inalt grad cunostintele teoretice ce i se predau de catre instructor;

sa depuna interes in formarea deprinderilor practice pe timpul antrenamentului pentru salturi;

sa cunoasca si sa aplice toate documentele care reglementeaza activitatea sa la sol in zbor;

sa stie sa analizeze corect situatia meteorologica inaintea si in timpul zborului;

sa raporteze instructorului sau de zbor sau parasutism toate faptele care survin pe timpul zborului sau saltului cu parasuta si care prezinta interes pentru executarea acestuia si a salturilor cu parasuta in general;

sa fie disciplinat si sa dea dovada de o inalta pregatire profesionala si o corecta conduita morala;

sa raporteze instructorului de zbor/parasutism daca constata ca nu indeplineste conditiile de pregatire sau psihofizice pentru zbor;

sa respecte regimul de odihna si de hrana pentru a corespunde permanent conditiilor psihofizice  de zbor sau salturi cu parasuta.

2.4.2.3. Elevul pilot/parasutist trebuie:

- sa raporteze instructorului sau de zbor/parasutism daca constata ca nu indeplineste conditiile de pregatire sau psihofizice pentru zbor/salt cu scopul de a se amana sau anula decolarea/saltul cu parasuta.

2.5. Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant din aviatia sportiva precum si  si elevilor piloti sau parasutisti

2.5.2. Pilotii/parasutisti amatori/ vor fi admisi la zbor astfel:

anual, prin decizia directorului Aeroclubului Romaniei, ca urmare a obtinerii de catre respectivii a licentei sau a prelungirii valabilitatii licentei pe care o detine, in conditiile stabilite de Aeroclubul Romaniei;

la intreruperi mai mari de 30 zile de la zbor sau salt cu parasuta, de catre comandantul de aeroclub, ca urmare a controlului practic in zbor executat de catre un instructor de zbor sau parasutism din aeroclub;

zilnic, de catre instructorul de zbor sau parasutism pe baza rezultatului obtinut in cadrul controlului pregatirii pentru zbor.2.5.3. Elevii piloti sau parasutisti vor fi admisi la zbor astfel:

anual, prin decizia directorului Aeroclubului Romaniei;

la primul salt cu parasuta comandat in urma rezultatelor obtinute la salt cu parasuta automat efectuat de catre un instructor de parasutism autorizat din Aeroclubul Romaniei;

zilnic, de catre instructorul de parasutism.

2.5.5. Rezultatele tuturor controalelor teoretice si practice executate asupra pregatirii personalului navigant se vor inscrie in mod obligatoriu in fisele de control.

2.6. Oprirea de la zbor sau salt cu parasuta a personalului aeronautic civil navigant din aviatia sportiva

2.6.1.1. Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia sportiva precum si elevii si pot fi opriti de la executarea zborului sau saltului in cazul:

neprezentarii sau nereusitei la examenul anual de licenta;

nereusitei la controlul periodic in zbor sau salturi executate in cadrul aeroclubului;

neprezentarii sau nereusitei la examinarile medicale periodice;

nereusitei la controlul zilnic asupra pregatirii in vederea zborului sau saltului cu parasuta;

comiterii unor abateri grave de la regulile de zbor sau de la cele de conduita.

In cazurile de la literele a), b) ,c) si d) oprirea de la zbor sau salturi cu parasuta va avea durata necesara inlaturarii cauzelor care au produs-o.

In cazul de la litera e), oprirea va putea avea o durata de :

pentru pilotii ( parasutistii) amatori si precum si pentru elevii piloti (parasutisti):

pana la o zi, daca sanctiunea este data de instructorul de zbor sau parasutism;

pana la 5 zile, daca este data de comandantul aeroclubului;

pana la 15 zile, daca este data de comandantul aeroclubului sau a detasamentului respectiv din cadrul Aeroclubului Romaniei;

pana la 30 zile daca este data de directorul Aeroclubului Romaniei sau seful serviciului inspectie zbor din cadrul AACR

nelimitat pana la definitiv, daca este data de directorul Aeroclubului Romaniei sau de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.


BAZELE ASIGURARII SECURITATII ZBORURILOR – SALTURILOR CU PARASUTA


3.1. Conditii meteorologice

Zborurile cu aeronavele de spor sau salturile cu parasuta se executa ziua sau noaptea, cand valorile conditiilor meteorologice sunt cel putin:


Conditii

Perioada

In zona aerodromului propriu de dec. / at.

In afara zonei de aerodrom

Ses

Deal si munte

Vizibilitatea

Ziua

4 km

4 km

Noaptea (*)

5 km

10 km

Distanta verticala sub plafon (**)

Ziua

50 m

100 m

300 m


Noaptea (*)


300 m


300 m


500 m

Numai avioane si parasute

Cu pastrarea inaltimii de siguranta corespunzatoare zonei orografice, conform prevederilor Regulamentului de Zbor al Aviatiei Civile.

3.1.2. Zborurile sau salturile cu parasuta noaptea, in afara zonelor repartizate pentru activitatea aeronautica sportiva, se pot executa numai cu aprobarea sefului Autoritatii Aeronautice Civile Romane, data pentru fiecare caz in parte.

3.1.4. Intensitatea maxima a vantului admisa pentru fiecare tip de aeronava in parte, este prevazuta in instructiunile de exploatare emise de constructor. In limitele acestei intensitati maxime admise pentru aeronava si in functie de antrenamentul echipajelor si de tema de zbor (salt cu parasuta) ce trebuie executata, se va stabili intensitatea maxima a vantului, pentru fiecare zi de zbor (salturi cu parasuta).
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright