Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
de lege privind asistenta medicala de urgenta - organizarea si finantarea asistentei medicale de urgentade lege privind asistenta medicala de urgenta - organizarea si finantarea asistentei medicale de urgenta


PROIECT DE LEGE PRIVIND ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA*CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE


*CAPITOLUL II- ORGANIZAREA SI FINANTAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA


* CAPITOLUL III- PREGATIREA PERSONALULUI SI EDUCATIA MEDICALA CONTINUA


*CAPITOLUL IV-DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE


Art.1 Asistenta medicala de urgenta cuprinde ansamblul de masuri si activitati cu caracter logistic,tehnic si medical care se adreseaza unei persoane sau unei colectivitati in scopul salvarii si pastrarii vietii.

Art.2 Asistenta medicala de urgenta se acorda la locul solicitarii, in timpul transportului precum si in unitati medicale, permanent,fara nici o discriminare legata de sex,virsta,etnie,religie sau apartenenta politica.

Art.3 Asistenta medicala de urgenta are urmatoarele componente: primul ajutor,primul ajutor medical calificat,asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca,asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatilor medicale(cabinete medicale,centre de sanatate, ambulatorii de specialitate,unitati spitalicesti)-‘Detalii in Norme’

Art.4. 1) Primul ajutor se poate acorda de orice persoana de buna credinta care intervine in scopul salvarii vietii uneia sau mai multor persoane la locul imbolnavirii sau accidentului.In acest caz persoana nu poate fi acuzata de acordarea unui prim ajutor gresit si nu poate raspunde penal sau civil.

2)      Masurile pe care le poate lua salvatorul constau in: indepartarea, daca este posibil,a victimei de la locul accidentului,alertarea Sistemului National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112 sau a Serviciului de Ambulanta la numarul unic national 961 si supravegherea victimei pina la sosirea echipelor specializate in acordarea primului ajutor medical calificat.

Art.5 Primul ajutor medical calificat este acordat de persoane pregatite in domeniu autorizate si acreditate in acest sens(voluntari,pompieri,politisti,mem-

brii ai unor organizatii non-guvernamentale cu acest obiect de activitate.)

Art.6 Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca precum si asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatilor medicale se acorda de furnizorii de servicii medicale de urgenta publici sau privati autorizati si acreditati in acest sens.

Art.7 Intregul personal medico-sanitar este obligat ca in timpul programului sau in afara lui ,indiferent de loc,sa acorde asistenta medicala de urgenta spontan sau la cerere conform competentei si responsabilitatii pe care le detine.

Art.8 Toate unitatile din sistemul de asistenta medicala indiferent de grad sau specific sunt obligate sa acorde masuri de prim ajutor de urgenta stabilizind pe cit posibil functiile vitale ale pacientilor si transferind-ui ulterior catre cea mai apropiata unitate competenta in rezovarea cazului.(in baza unor protocoale de transfer ale pacientilor critici aprobate de Colegiul Medicilor si al Asistentilor medicali din Romania si de Ministerul Sanatatii)-‘detalii in Norme’CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI FINANTAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTAArt.9 Asistenta medicala de urgenta se desfasoara in prespital si in unitatile medicale spitalicesti.

a)     Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca include: primul ajutor,primul ajutor medical calificat,asistenta medicala de urgenta specializata la locul accidentului/imbolnavirii si in timpul transportului precum si asistenta medicala la nivelul cabinetelor medicale,centrelor de permanenta,ambulatoriilor de specialitate publice sau private.

b)     Asistenta medicala de urgenta spitaliceasca se acorda la nivelul Unitatilor de Primire Urgente sau Compartimentelor de Primire Urgente din structura spitalelor de urgenta si la nivelul camerelor de garda,sectiilor sau departamentelor din spitalele publice sau private.

Art.10 a) Accesul in reteaua serviciilor publice de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se face prin Sistemul National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112 prin Dispeceratele judetene si al Municipiului Bucuresti ale Serviciilor de Ambulanta -961 si prin Dispeceratele serviciilor de urgenta ale Ministerelor cu retea sanitare proprie sau direct.


b)In dispeceratele serviciilor publice de ambulanta se efectueaza:

-triajul solicitarilor pe baza unor intrebari tinta adresate solicitantilor

-clasificarea solicitarilor intr-un grad de urgenta conform indexului medical al serviciului implicit stabilindu-se prioritatile de deplasare la solicitare

-alocarea de catre medicul coordonator a celei mai apropiate resurse(echipaj de urgenta) competente in rezolvarea cazului

-plecarea in misiune a echipajului

c)De intreaga activitate operativa este resposabil Medicul coordonator al serviciului public de ambulanta.

d)Cooperarea dintre Politie,Pompieri,Serviciile publice de ambulanta.formatiunile de aparare civila si alte organizatii(Crucea Rosie etc.) implicate in asigurarea apararii vietii si a proprietatii publice sau private se face prin dispeceratele judetene si al Municipiului Bucuresti ale Sistemului National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112.

Art.11 In cazul calamitatilor,dezastrelor,epidemiilor majore sau de razboi Ministerul Sanatatii,Directiile de Sanatate Publica si alte institutii sanitare abilitate colaboreaza cu toate structurile statului si se incadreza in planurile locale sau nationale de interventie in aceste situatii.

Art. 12 Serviciile medicale de urgenta prspitalicesti publice functioneza pe baza principiului autonomiei financiare sumele provenind din contractele pentru furnizarea de servicii medicale de urgenta si transporturi sanitare precum si din alte sume obtinute in conditiile legii de la persoane fizice sau juridice. Serviciile medicale de urgenta prespitalicesti isi elaboreaza si executa bugetele de venituri si cheltuieli aprobate conform prevederilor legale.

Art. 13 .Serviciile de ambulanta publice vor fi finantate dupa cum urmeaza:

-din contractele de servicii medicale si transport sanitar incheiate cu Casele judetene de Asigurari de Sanatate si a Municipiului Bucuresti

-din contractele de servicii medicale si transport sanitar incheiate cu casle private de asigurari de sanatate.

-de la bugetul de stat si al Ministerului Sanatatii

-de la bugetele Consiliilor judetene si al Consiliilor locale

-de la bugetele ministerelor de resort pentru ministerele cu retea sanitara proprie.

-din contracte de servicii medicale de urgenta si transport sanitar incheiate cu persoane fizice sau juridice publice sau private inclusiv cu alte servicii de ambulanta.

-alte surse de venit:programe non-guvrnamentale interne sau internationale,donatii,sponsorizari etc.

Art. 14 a) Serviciile de ambulanta private pot intra in relatii contractuale cu Casele de Asigurari de Sanatate daca sunt autorizate si acreditate conforn OM 270/2004 cu respectarea legislatiei de achizitii publice si servicii.Relatiile contractuale se vor incheia intre casele judetene de asigurari de sanatate si a Municipiului Bucuresti si furnizorii publici/ privati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar numai pentru tipurile de servicii medicale de urgenta si transport sanitar pentru care sunt autorizati si acreditati.

b)Contravaloarea prestatiilor executate de catre serviciile private de ambulanta pentru acordarea primului ajutor medical calificat cind acestea intervin spontan sau la solicitarea unor organe abilitate ale statului(politie,pompieri,dispecerat 112/961) pentru rezolvarea unor situatii de criza se face lunar de catre Casele judetene de Asigurari de Sanatate si a Municipiului Bucuresti ,in baza documentelor justificative, la nivelul contractului cu serviciile publice de ambulanta.

c)Serviciile private de ambulanta pot incheia contracte de servicii medicale de urgenta si transport sanitar cu: casele private de asigurari de sanatate,persoane fizice sau juridice publice sau private la solicitarea acestora,cu plata serviciilor direct sau pe baza de abonament ,cu consiliile judetene sau locale,cu alte servicii similare publice sau private,cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru returnarea cheltuialilor efectuate pentru rezolvarea urgentelor aparute ca urmare a accidentelor de munca.

d)Serviciile private de urgenta pot obtine fonduri din programe

non-guvernamentale interne sau internationale.

Art. 15 1)In cadrul bugetului serviciilor publice de ambulanta se contituie separat “Fondul de Dezvoltare al Serviciului de Ambulanta “

2)Fondul de Dezvoltare al Serviciilor publice de ambulanta are urmatoarele surse;

a)     amortizarea calculata lunar si cuprinsa in cheltuielile serviciului de ambulanta

b)     sumele rezultate din valorificarea bunurilor disponibile,precum si din cele casate cu respectarea legislatiei in vigoare.

c)      sponsorizari si donatii cu destinatia dezvoltare.

d)     sume rezultate din inchirieri,concesionari sau vanzari

e)     alte venituri proprii

3)Fondul de Dezvoltare se utilizeaza pentru procurarea de echipamente,aparatura medicala si mijloace de transport necesare desfasurarii activitatii serviciului de ambulanta si se aproba odata cu bugetul de venituri si cheltuieli.

4)Sumele din acest fond pot fi utilizate pentru achizitii inclusiv in toate sistemele de leasing existente.

5)Soldul acestui Fond de Dezvoltare ramas neutilizat la finele exercitiului financiar se reporteaza integral in anul urmator fiind folosit cu aceeasi destinatie.

Art.16 Decontarea valorii serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar catre furnizorii de servicii medicale de urgenta si transport sanitar publici sau privati se face lunar conform contractului de furnizare a acestor servicii incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene si a Municipiului Bucuresti cu regularizarea trimestriala a sumelor reprezentind serviciile executate si nedecontate.

Art.17 Salarizarea personalului medico-sanitar implicat in acordarea asistentei medicale de ugenta se face conform prevederilor legale in vigoare.

Art.18 Sporul pentru conditii de munca deosebit de periculoase,dificile,vatamatoare,nedorite acordat categoriilor de personal prevazute la Art 17 este de 100%.

Art. 19 Medicii coordonatori ai substatiilor serviciilor publice de ambulanta precum si medicii coordonatori din dispeceratele judetene si al Municipiului Bucuresti primesc pe perioada indeplinirii acestor activitati o indemnizatie de participare la activitatea de conducere de pina la 25% din indemnizatia de conducere a Directorului General al serviciului respectiv.

Art.20 1)Conducerea serviciilor publice de ambulanta este formata din:

a)     Consiliul de Administratie

b)     Conducerea executiva alcatuita din Directorul General si Comitetul Director

2) Membrii Comitetului Director sunt:

-Directorul Adjunct Medical

-Directorul de Formare Profesionala

-Directorul Economic

-Directorul Tehnic

-Asitentul Sef

3) Membrii Conducerii Executive sunt numiti de catre Consiliul de Administratie in urma concursurilor sustinute si organizate de catre acesta in cadrul serviciului de ambulanta respectiv pentru o perioada de 4 ani.

Art.21 Directorul General si membrii Comitetului Director asigura conducerea operative a activitatii serviciului de ambulanta intre sedintele Consiliului de Administratie.

Art.22 a)Directorul General si membrii Comitetului Director sunt numiti in fuctie de Consliul de Administratie in urma concursurilor sustinute.

b)La concursul pentru ocuparea posturilor de Director General,Director Adjunct Medical si Director de Fomare Profesionala se pot inscrie medici specialisti/primari de medicina de urgenta,medici cu a doua specialitate medicina de urgenta,obtinuta conform prevederilor legale,care au o vechime de cel putin 5 ani in Serviciul de ambulanta si care au absolvit la data sustinerii concursului o forma de pregatire postuniversitara in managementul serviciilor de sanatate.

Art.23 a)Directoul general al serviciului de ambulanta este ordonator de credite si reprezinta serviciul in relatia cu tertii.

b)Directorul General conduce activitatea Comitetului Director si a Consiliului de Administratie fiind presedintele acestuia.

c)Directorul General incheie contracte de administrare cu Consiliul de Administratie pentru o perioada de cel mult 4 ani.

Art.24 a) Consiliul de Administratie este format din maximum 15 membrii,in functie de marimea serviciului de ambulanta.

b)Membrii Consiliului de Administratie sunt:

-Membrii Comitetului Director

-Medicii coordonatori ai substatiilor serviciului de ambulanta

-Seful compartimentului administrative

-Seful serviciului RUNOS

c)La sedintele Consiliului de Administratie participa fara drept de vot cate un reprezentant al organizatiilor sindicale precum si un reprezentant al Consiliilor judetene sau locale.

d)Consiliul de Administratie este condus de presedinte.

e)Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie,la solicitarea presedintelui sau a cel putin jumatate din numarul membrilor cu drept de vot

f)Deciziile Consiliul de Administratie sunt votate in sedinta si se adopta cu majoritate simpla.

Art.25 Atributiile principale ale Consiliului de Administratie sunt:

-aproba bugetul de venituri si cheltuieli

-organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor Comitetului Director

functia de Director General

-numeste in functie prin decizie persoanele care au promovat

concursul

-analizeaza si valideaza planul anual de achizitii publice si lista

investitiilor serviciului

-analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte

-retrage numirea din functie a membrilor Conducerii Executive ca

urmare a abaterilor sau nerealizarii inducatorilor de performanta ai

activitatii la propunerea Ministerului Sanatatii si/sau a Directiei de

Sanatate Publica


CAPITOLUL III

PREGATIREA PERSONALULUI SI EDUCATIA MEDICALA CONTINUA


Art.26 Formarea si educatia medicala continua a personalului medico-sanitar implicat in acordarea asistentei medicale de urgenta este asigurata conform prevederilor legale de catre institutiile si organizatiile abilitate in acest sens:

-Ministerul Sanatatii

-Universitatile de Medicina si Farmacie

-Centrul de Pregatire Postuniversitara a medicilor,farmacistilor altui personal cu studii superioare si asistentilor medicali

-Colegiul Medicilor din Romania

-Ordinul Asistentilor Medicali din Romania

-Asociatiile stiintifice si profesionale din domeniul medicinei de urgenta

Art.27 Modul de organizare a formelor de pregatire precum si programele de pregatire a personalului si persoanelor implicate in acordarea asistentei medicale de urgenta sunt propuse de asociatiile stiintifice si profesionale din domeniu,avizate de Colegiul Medicilor din Romania si de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania,elaborate de Centrul de Pregatire Postuniversitara a medicilor,farmacistilor altui personal cu studii superioare si asistentilor medicali si se aproba de catre Ministerul Sanatatii.

Art.28 Centrele de pregatire precum si lectorii si instructorii vor autorizati si acreditati pentru programele de instruire in acordarea asistentei medicale de urgenta de catre Ministerul Sanatatii.

Art.29 Categoriile socio-profesionale din cadrul unor institutii de interes strategic national care desfasoara activitati de contact cu populatia precum si membrii formatiunilor de salvare (salvamar,salvamont,etc.) vor urma cursuri de prim-ajutor in acordarea asistentei medicale de urgenta in centrele de pregatire mentionate la art.28.

Art.30 Toate persoanele care au urmat o forma de pregatire in acordarea primului ajutor precum si personalul medico-sanitar implicat in acordarea asistentei medicale de urgenta au obligatia sa –si reactualizeze instruirea teoretica si practica odata la 5 ani.


CAPITOLUL IV


DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII.


Art.31 Prezenta lege se completeaza cu prevederile legislatiei din domeniu in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial.

Art.32 Ministerul Sanatatii va elabora Normele Metodologice de aplicare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial.

Art.33 Prezenta lege precum si Normele Metodologice de aplicare vor fi publicate in Monitorul Oficial,partea I.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright