Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
VǍtǍmarea corporalǍ (art.181 c.pen.)VǍtǍmarea corporalǍ (art.181 c.pen.)


1. Continutul constitutiv:

 Fapta prin care s-a pricinuit integritǎtii corporale sau sǎnǎtǎtii o vǎtǎmare care necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Faptele prevǎzute la alin. 1 sǎvarsite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendǎ.

Actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. In cazul alin. 1 actiunea penalǎ se pune in miscare si din oficiu.

Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penalǎ a fost pusǎ in miscare din oficiu.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;

- obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane, indifedent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie.

- obiectul material - este corpul persoanei.

2B.Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice persoanǎ care raspunde penal. Participatia este posibilǎ sub toate formele sale. Dacǎ loviturile sunt exercitate de un functionar in exercitarea atributiilor de serviciu, atunci vom avea infractiunea de purtare abuzivǎ. In forma agravatǎ, sub. activ trebuie sǎ fie sot sau rudǎ apropiatǎ.- subiectul pasiv - orice persoanǎ. In cazul agravantei, acesta este calificat - membru de familie.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se poate sǎvarsii printr-o actiune de lovire sau acte de violentǎ. Fapta se poate sǎvarsi si indirect, prin intermediul unui animal sau obiect. Specificul acestei infractiuni constǎ in aceea cǎ durata ingrijirilor medicale nu depǎseste 60 de zile.

- urmarea imediatǎ - vǎtǎmarea persoanei sau provocarea de suferinte fizice.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie - intentia directǎ sau indirectǎ, iar in anumite cazuri poate imbrǎca si forma praeterintentiei.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii - desi posibile, nu se pedepsesc;

2. tentativa - nu se pedepseste;

3. fapt consumat - fapta se consumǎ atunci cand se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau cand se produc suferinte fizice a cǎror vindecare nu depǎsesc 60 de zile.

MODALITǍTI:Fapta este mai gravǎ atunci cand ea se sǎvarseste asupra membrilor de familie;

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 6 luni la 5 ani - in forma tip si de la 1 la 5 ani - in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright