Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Numele persoanei fizice - stabilirea si modificarea numelui de familieNumele persoanei fizice - stabilirea si modificarea numelui de familie


Numele persoanei fizice reprezinta acel atribut de identificare a persoanei fizice care "consta in dreptul omului de a fi individualizat, in familie si societate, prin cuvintele stabilite, in conditiile legii cu aceasta semnificatie"[1]. Prin urmare, prin nume putem intelege cuvintele sau totalitatea cuvintelor cu ajutorul carora se individualizeaza persoana fizica .

Reglementarea legala a numelui este data de prevederile art. 12 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, conform carora numele cuprinde numele de familie si prenumele.

Continutul dreptului la nume cuprinde urmatoarele drepturi :

♦ dreptul titularului de a purta numele, adica dreptul de folosinta a numelui;

♦ dreptul de a cere indreptarea, rectificarea erorilor, a greselilor de scriere a numelui strecurate in actele care cuprind numele (acte de stare civila sau acte de identificare);

♦ dreptul de a  se opune la folosirea fara drept a numelui de alta persoana.

Conform literaturii de specialitate , numele se caracterizeaza prin: opozabilitate erga omnes (dreptul la nume este opozabil tuturor, avand caracter absolut); inalienabilitate (persoana fizica nu poate sa renunte la numele sau, nu il poate vinde sau dona, adica dispune de el prin acte juridice); imprescriptibilitate (numele nu se pierde prin neutilizarea lui, respectiv oricat s-ar folosi el nu se poate dobandi prin utilizare indelungata), personalitate (numele este strans legat de persoana omului, el nu se poate exercita decat personal, nefiind posibila reprezentarea), universalitate (toti oamenii au dreptul la nume), legalitate (conditiile de dobandire, de modificare sau de schimbare a numelui se stabilesc numai prin lege), unitate (desi este alcatuit din numele de familie si prenume, aceste elemente impreuna individualizeaza aceeasi persoana fizica).1. Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei. Numele de familie este comun membrilor aceleiasi familii.

1.1. Stabilirea numelui de familie

Stabilirea numelui copilului difera dupa cum acesta este sau nu din casatorie.

In cazul copilului din casatorie, acesta ia numele de familie comun al parintilor. Daca parintii nu au nume comun, acestia de comun acord vor stabili numele copilului lor, care poate fi numele de familie al unuia dintre parinti sau numele lor reunite. In caz de neintelegere autoritatea tutelara este indrituita sa stabileasca numele de familie al copilului, dupa ascultarea obligatorie a parintilor .

In cazul copilului din afara casatoriei, daca acesta si-a stabilit filiatia fata de ambii parinti, numele de familie al copilului se stabileste de parinti de comun acord (numele de familie poate fi fie numele de familie al unuia dintre parinti, fie numele de familie reunite a ambilor parinti), iar daca acestia nu se inteleg se stabileste de autoritatea tutelara, cu ascultarea obligatorie a parintilor.

Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita numai fata de unul din parinti va avea numele de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia .

Numele de familie al copilului gasit, cu parinti necunoscuti se stabileste de primaria locului unde a fost gasit copilul.

In starea civila a copilului pot aparea schimbari, care determina modificari ale numelui de familie. Aceste schimbari pot fi urmarea modificarilor in filiatia persoanei fizice (spre exemplu, se admite actiunea in tagada paternitatii, constatandu-se ca sotul mamei nu este tatal copilului, situatie in care copilul devine din afara casatoriei, iar numele sau va suferi modificari in sensul dobandirii numelui de familie pe care mama sa la avut in momentul nasterii sale; un alt exemplu il constituie stabilirea filiatiei copilului fata de o femeie casatorita, pe baza recunoasterii voluntare, cand de asemenea se produc modificari in privinta numelui de familie al copilului), a schimbarilor generate de adoptie sau determinate de casatorie.

1.2. Modificarea numelui de familie

Modificarea numelui de familie datorita schimbarilor in filiatie poate fi urmarea stabilirii filiatiei copilului gasit, din parinti necunoscuti, urmarea stabilirii filiatiei copilului din afara casatoriei fata de cel de al doilea parinte sau urmarea admiterii actiunii in tagada paternitatii copilului din casatorie.

1.2.1. Modificarea numelui de familie determinata de schimbari in filiatie

In cazul in care copilul gasit, al carui nume s-a stabilit de primaria locului unde a fost gasit, isi stabileste filiatia fata de unul dintre parinti, el va purta numele de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia. Desigur, daca acel copil isi stabileste filiatia fata de ambii parinti, casatoriti, el va purta numele de familie al acestora, daca ei au nume comun, in caz contrar parintii de comun acord vor stabili numele de familie al copilului, iar in lipsa acordului numele de familie va fi stabilit de autoritatea tutelara, dupa ascultarea parintilor.

In cazul in care copilul isi stabileste filiatia fata de ambii parinti, care nu sunt casatoriti, acestia de comun acord vor stabili numele de familie al copilului lor (fie numele unuia din ei, fie numele lor reunite), in caz de neintelegere numele de familie urmand a fi stabilit de autoritatea tutelara, cu ascultarea parintilor.

Daca minorul a carui filiatie a fost stabilita numai de unul din parinti, isi stabileste filiatia si fata de cel de al doilea parinte, potrivit art. 64 alin. 2 din Codul familiei, instanta de judecata va putea incuviinta ca acel copil sa poarte numele de familie al parintelui fata de care si-a stabilit ulterior filiatia.

Ceea ce este important de retinut este faptul ca stabilirea filiatiei si fata de al doilea parinte nu duce automat la modificarea numelui de familie al copilului, ci este necesara interventia instantei de judecata care sa incuviinteze purtarea de copil a numelui de familie al celui de al doilea parinte fata de care s-a stabilit filiatia. Din textul legal enuntat rezulta ca instanta de judecata poate incuviinta numai ca minorul sa poarte numele de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia mai in urma, neputand incuviinta ca minorul sa poate numele de familie reunite ale celor doi parinti ai sai .

In ipoteza in care se admite actiunea in tagada paternitatii, copilul va lua numele de familie pe care il avea mama sa in momentul nasterii sale .

Daca dupa tagaduirea paternitatii, se stabileste filiatia fata de un alt barbat, atunci devin aplicabile dispozitiile art. 64 alin. 2 din Codul familiei, in sensul ca instanta de judecata poate incuviinta ca si copilul sa dobandeasca numele de familie al parintelui fata de care s-a stabilit in cele din urma filiatia.

1.2.2. Modificarea ale numelui de familie determinata de adoptie

Ca urmare a adoptiei, copilul dobandeste numele de familie al adoptatorului. In cazul in care adoptia se face de doi soti care au nume de familie comun, copilul va dobandi numele acestora. Daca ei nu au nume comun, cu ocazia incuviintarii adoptiei, acestia vor trebui sa declare numele pe care il va purta copilul adoptat, care poate fi fie numele de familie al unuia dintre ei, fie numele lor de familie reunite.


1.2.3. Modificarea numelui de familie determinata de casatorie

Potrivit art. 27 din Codul familiei, sotii pot sa-si pastreze numele lor dinaintea casatoriei, sa ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. Din aceasta reglementare legala rezulta ca modificarea numelui de familie intervine numai in doua situatii: a. cand sotii decid sa poarte ca nume de familie comun numele lor reunite; b. pentru sotul care a luat ca nume de familie numele celuilalt sot.

Asadar, modificarea numelui de familie nu are lor in cazul in care sotii s-au decis sa pastreze fiecare numele lor de familie anterior casatoriei si in cazul in care numai un sot a luat numele de familie al celuilalt.

In situatia desfacerii casatoriei prin divort, conform art. 40 din Codul familiei sotii se pot invoi ca sotul care a purtat in timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot, sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei. Exista insa posibilitatea, ca pentru motive temeinice , instanta sa incuviinteze acest drept chiar in lipsa invoielii intre soti.

Daca nu exista invoiala in acest sens sau daca instanta de judecata nu da incuviintarea, fiecare dintre soti va purta numele de familie avut anterior casatoriei.

In ipoteza constatarii nulitatii casatoriei, tinandu-se seama de efectele pe care le produce nulitatea , fiecare dintre soti isi va relua numele de familie avut anterior incheierii casatoriei nule, fara a putea interveni invoiala sau incuviintarea instantei de judecata.

In cazul in care incetarea casatoriei se produce ca urmare a mortii unuia dintre soti, sotul supravietuitor care a luat numele de familie al sotului decedat va pastra acest nume, intrucat moartea nu produce nici un efect asupra numelui de familie al sotului supravietuitor.

1.3. Schimbarea numelui de familie pe cale administrativa

Prin aceasta se intelege inlocuirea numelui de familie cu alt nume de familie, la cerere, prin decizie administrativa.

Persoana interesata formuleaza o cerere in acest sens, care se depune la primaria de domiciliu. Ea trebuie motivata si insotita de urmatoarele acte: copii certificate ori legalizate de pe certificatele de stare civila, actul care cuprinde consimtamantul celuilalt sot. Cererea se publica, pe cheltuiala solicitantului, in Monitorul Oficial al Romaniei. In termen de 30 de zile de la publicare orice persoana poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui, care trebuie redactata in scris, motivata si depusa la aceeasi primarie.

Dupa expirarea termenului legal pentru formularea de opozitii, primaria inainteaza, prin organele de politie, cererea impreuna cu actele doveditoare si cu opozitiile formulate (daca se formuleaza) Inspectoratului General al Politiei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, organ care se pronunta asupra cererii prin decizie motivata in termen de 60 de zile de la primirea dosarului.

In cazul in care Inspectoratul General al Politiei, verificand actele depuse, apreciaza ca cererea este intemeiata va emite o decizie de admitere a cererii, care se trimite primariei la care a fost inregistrata cererea. Primaria, primind cererea il va incunostinta pe solicitant si il va invita sa depuna dovada achitarii taxei legale de timbru . Dupa depunerea dovezii achitarii taxei de timbru primaria elibereaza o copie a deciziei de admitere a schimbarii numelui de familie. In cazul in care solicitantul nu depune dovada achitarii taxei de timbru in termen de 60 de zile de la data incunostintarii, primaria va restitui copia deciziei organului emitent.

Decizia de schimbare a numelui se inscrie, prin mentiune, pe marginea actului de nastere, de la data acestei inscrieri producandu-se efectele schimbarii numelui.

In cazul in care Inspectoratul General al Politiei respinge cererea solicitantului de schimbare a numelui de familie, acesta va comunica decizia direct solicitantului, decizia putand fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Contestatia se solutioneaza de Ministerul Administratiei si Internelor.

O noua cerere de schimbare a numelui de familie se poate face numai daca au intervenit motive noi ori au incetat cauzele care au dus la admiterea unei opozitii.

1.4. Retranscrierea numelui de familie intervine in cazul in care numele de familie al persoanei a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi. In aceste conditii persoana interesata poate solicita, printr-o cerere scrisa, adresata primariei unde se afla registrele de stare civila, inscrierea prin mentiune pe actele de stare civila a numelui de familie retradus sau cu ortografia limbii materne, atat la rubricile privind pe titular, cat si la cele privind pe parintii sai.

Cererea se solutioneaza de catre primar. Efectele aprobarii cererii se intind si asupra copiilor minori ai solicitantului, precum si asupra celuilalt sot daca acesta are nume comun cu solicitantul si isi exprima consimtamantul in acest sens.

Inscrierea retranscrierii se comunica organului local al politiei in a carui raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul.

Daca cererea este respinsa, cel interesat poate face plangere la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Impotriva admiterii cererii, orice persoana interesata poate face contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie isi are domiciliul persoana in cauza, in termen de 1 an de la data admiterii cererii.

2. Prenumele

Reprezinta un cuvant sau grupe de cuvinte, cu sau fara sens, care individualizeaza persoana fizica in familie si, impreuna cu numele de familie, in societate. Din definitia data rezulta ca rolul prenumelui este acela de a servi la identificarea persoanei fizice in familie si in societate.

Prenumele are aceleasi caractere juridice ca si numele de familie: opozabilitate erga omnes, legalitate, inalienabilitate, imprescriptibilitate, personalitate, universalitate, unitate.

Prenumele se stabileste la data inregistrarii, pe baza declaratiei de nastere facuta de cel care declara nasterea. Prenumele copilului gasit, cu parinti necunoscuti, se stabileste de primaria locului unde a fost gasit copilul.

Parintii sunt liberi sa aleaga prenumele care il doresc, legea nu limiteaza aceasta posibilitate si nici numarul cuvintelor care formeaza prenumele .

Spre deosebire de numele de familie, prenumele nu este supus modificarilor determinate de schimbarea starii civile. Prin exceptie, Legea 273/2004, privind regimul juridic al adoptiei, aplicabila din 1 ianuarie 2005, prevede posibilitatea instantei care incuviinteaza adoptia, ca odata cu incuviintarea cererii sa dispuna, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si cu consimtamantul copilului care a implinit 10 ani, schimbarea prenumelui copilului adoptat, dar numai daca exista motive temeinice.

Prenumele poate fi schimbat pe cale administrativa, procedura fiind identica cu cea a schimbarii numelui de familie.

Totodata, regulile referitoare la retranscrierea numelui de familie sunt aplicabile si in cazul retranscrierii prenumelui.

3. Pseudonimul si porecla. Pseudonimul individualizeaza persoana fizica in societate, in general, intr-un anumit domeniu de activitate, in special printr-un cuvant ori o grupare de cuvinte[13]. In esenta el reprezinta numele pe care il ia cineva pentru a ascunde publicului adevaratul sau nume.

De regula pseudonimul este utilizat de persoanele fizice care desfasoara o anumita activitate destinata publicitatii in domeniile literar-artistice, tehnico-stiintifice . Alegerea pseudonimului este libera, iar folosirea acestuia nu presupune vreo procedura pentru inregistrare. Simpla utilizare a sa in mod public este suficienta pentru a crea dreptul asupra lui.

Spre deosebire de nume, pseudonimul nu este supus stabilirii, modificarii, schimbarii pe cale administrativa sau retranscrierii.

Porecla inseamna supranume dat unei persoane in legatura cu o trasatura caracteristica a aspectului sau exterior sau a activitatii sale, cu unele defecte ale acesteia, reflectand in general o calitate, un defect, originea. Spre deosebire de pseudonim, porecla nu si-o alege persoana, ci este atribuita de altii. De asemenea, porecla nu formeaza obiectul unui drept subiectiv ca si pseudonimul si in consecinta nu se bucura de protectie legala .
Gh. Beleiu, Drept. Civil. Introducere..op. cit., p. 316.

E.Lupan, D.A.Popescu, op. cit., p.99.

Gh. Beleiu, Drept. Civil. Introducere..op. cit., p. 316; E.Lupan, D.A.Popescu, op. cit., p. 99.

Ibidem

Art. 62 din Codul familiei prevede ca: "Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor. Daca parintii nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie a unuia dintre ei ori numele lor reunite. In acest caz, numele copilului se va stabili prin invoiala parintilor si se va declara, o data cu nasterea copilului, la serviciul de stare civila. In lipsa unei asemenea invoieli, autoritatea tutelara de la domiciliul copilului va hotari, ascultand pe parinti, daca copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite".

Art. 64 din Codul familiei prevede ca: "Copilul din afara casatoriei dobandeste numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intai stabilita. In cazul in care copilul a fost recunoscut in acelasi timp de ambii parinti se aplica dispozitiile art. 62 alin. 2".

Gh.Beleiu, op. cit., p. 320.

Se poate intampla ca mama sa aiba acelasi nume de familie cu al sotului tagaduitor. De exemplu, anterior casatoriei mama avea numele de familie de Pop si se casatoreste cu un barbat al carui nume de familie este tot Pop. In acest caz, daca se admite actiunea in tagada paternitatii copilul va pastra numele de Pop, ca fiind numele de familie al mamei din momentul nasterii copilului.

Prin motiv temeinic se intelege orice interes care ar fi vatamat prin modificarea numelui. De exemplu, persoana a devenit cunoscuta in lumea stiintifica, literara, artistica cu numele purtat in casatorie; are certificate de absolvire a diferitelor scoli, cursuri importante, are incheiate diferite contracte, pe acel nume este invitata la un congres international de specialitate. A se vedea in acest sens, E.Lupan, D.A.Popescu, op. cit., p. 109-110.

Ne referim aici la principiul restabilirii situatiei anterioare incheierii actului juridic nul.

Cererea prin care se solicita schimbarea numelui de familie pentru motive de indecenta sau ridicol este scutita de taxa de timbru, scutirea fiind mentionata in decizia de schimbare a numelui.

De lege ferenda s-a subliniat necesitatea limitarii numarului cuvintelor, eventual la doua, datorita dificultatilor practice pe care le comporta un prenume prea lung. A se vedea, Gh.Beleiu, op. cit., p. 325.

Ibidem

P.P.Andrei, Cadrul juridic actual al dreptului la pseudonim, in R.R.D. nr. 5 din 1978. Exista insa situatii cand regulamentele de desfasurare a unor concursuri stabilesc pentru cei care doresc sa participe la concurs folosirea unui pseudonim pentru a nu influenta eventual rezultatele acestuia. In acest sens, E.Lupan, D.A.Popescu, op. cit., p. 119.

Porecla prezinta importanta juridica in materia cazierului judiciar.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright