Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Tematica pentru sustinerea examenului - drept civilTematica pentru sustinerea examenului - drept civilDREPT CIVILI.        Partea generala


1. Aplicarea in timp a Codului civil din 2009


2. Actul juridic civil (in sistemul Codului civil din 2009):

- notiune;

- conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtamantul, obiectul si cauza);

- conditiile de forma ale actului juridic civil;

- modalitatile actului juridic civil;

- efectele actului juridic civil (forta obligatorie si irevocabilitatea, relativitatea si opozabilitatea);

- simulatia;

- efectele specifice contractelor sinalagmatice (exceptia de neexecutare, rezolutiunea, rezilierea, riscul contractului sinalagmatic);- nulitatea actului juridic civil (notiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. Prescriptia extinctiva

- domeniul prescriptiei extinctive;

- termenele de prescriptie extinctiva;

- cursul prescriptiei (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen, implinire).


II. Drepturile reale principale


1. Dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica;

2. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata;

Actiunea in revendicare;

. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata;

5. Accesiunea imobiliara artificiala si uzucapiunea;

6. Posesia;

7. Publicitatea imobiliara.


III.    Teoria generala a obligatiilor


1. Raspunderea civila delictuala

- raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie;

- raspunderea civila delictuala a comitentului pentru fapta prepusului;

- raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori.

2. Efectele obligatiilor

- executarea directa (in natura) a obligatiilor;

- executarea indirecta (prin echivalent) a obligatiilor;

- drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.

3. Garantarea obligatiilor

fideiusiunea;

- ipoteca;

- dreptul de retentie.


IV . Contractele speciale


1. Contractul de vanzare-cumparare;

2. Contractul de locatiune;

3. Contractul de donatie;

4. Contractul de inchiriere a locuintei;

5. Contractul de mandat;

6. Contractul de imprumut de consumatie si contractul de comodat;

7. Contractul de intretinere.


V. Succesiunile (mostenirea)


1. Mostenirea legala

- notiuni generale (nedemnitatea succesorala, principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii, reprezentarea succesorala);

clasa intai de mostenitori legali (descendentii);

clasa a doua de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati);

clasa a treia de mostenitori legali (ascendentii ordinari);

clasa a patra de mostenitori legali (colateralii ordinari);

drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.

2. Mostenirea testamentara

testamentul (definitie, caractere juridice, conditii de validitate, feluri);

legatul (notiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate);

rezerva succesorala (notiune, caractere juridice, mostenitorii rezervatari, calculul rezervei si al cotitatii disponibile, reductiunea liberalitatilor excesive, raportul donatiilor).

3. Dreptul de optiune succesorala
Nota: Materia indicata la pct. I nr. 3 (prescriptia extinctiva), precum si materiile de la pct. II-V vor fi abordate conform reglementarii anterioare intrarii in vigoare a Codului civil din 2009, iar materiile de la pct. I nr. 1-2 conform noii reglementari.

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru examen, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenta etc.) ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data de 15.03.2012 (data anuntarii examenului).


LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA RELEVANTA


Candidatii pot avea asupra lor in timpul concursului legislatia mentionata cu modificarile legislative intervenite pana la data de 15.03.2012, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Nu se accepta in timpul concursului editii comentate sau adnotate ale legislatiei mentionate. De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu mentiuni proprii pe margine.

Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;
- Codul civil din 2009 si Legea nr. 71/2011 (doar pentru materiile de la pct. I nr. 1-2 din tematica);
Codul civil din 1864;
Legea nr. 319/1944 privind dreptul de mostenire al sotului supravietuitor;
Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul ei juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile ulterioare, Titlul X, privind circulatia juridica a terenurilor;
- Legea nr. 114/1996 a locuintei, republicata in Monitorul Oficial nr. 393/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/1999 privind  protectia chiriasilor, aprobata si completata prin Legea nr. 241/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conventia Europeana a Drepturilor Omului - aplicarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 aditional, in urmatoarele hotarari:
Hotararea Strain si altii impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 99/2 februarie 2006;
Hotararea Paduraru impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 514/14 iunie 2006;
Hotararea Porteanu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 783/15 septembrie 2006;
Hotararea Bock si Palade impotriva Romaniei, din 15 februarie 2007 (https://www.csm1909.ro/csm/linkuri/16_03_2007__9010_ro.doc);
Hotararea Lupas si altii impotriva Romaniei, din 14 decembrie 2006 (https://www.csm1909.ro/csm/linkuri/12_01_2007__7631_ro.doc);
Hotararea Radovici si Stanescu c. Romaniei, din 11 februarie 2006;
Hotararea Cleja si Mihalcea c. Romaniei, din 8 februarie 2007.

DREPT PROCESUAL CIVILCompetenta:

competenta materiala a instantelor judecatoresti;

competenta teritoriala;

incidente referitoare la instanta sesizata (intinderea competentei instantei sesizate, stramutarea, mijloacele procedurale de invocare a necompetentei, conflictele de competenta).

2. Participantii la procesul civil:

instanta de judecata (rolul activ al judecatorului, alcatuirea instantei, incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei);

partile (conditiile pentru a fi parte in proces, coparticiparea procesuala, drepturile si indatoririle procesuale ale partilor, abuzul de drept procedural, participarea tertilor la judecata, reprezentarea partilor in procesul civil);

formele participarii procurorului in procesul civil.

3. Dispozitii generale de procedura:

actele de procedura (notiune si clasificare, conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura);

termenele procedurale (notiune si clasificare, durata, decaderea si repunerea in termen).

4. Judecata in prima instanta:

etapa scrisa (cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconventionala);

etapa dezbaterii (sedinta de judecata, exceptiile procesuale, probele, suspendarea judecatii, perimarea, actele procesuale de dispozitie ale partilor);

deliberarea si pronuntarea;

hotararea (clasificarea hotararilor judecatoresti, continutul hotararii, redactarea, semnarea si comunicarea hotararii, termenul de gratie, cheltuielile de judecata, efectele hotararilor judecatoresti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnica, indreptarea, lamurirea si completarea hotararilor);


5. Caile de atac:

- obiectul si termenul apelului;

- obiectul si termenul recursului;

contestatia in anulare;

revizuirea.


6. Procedurile speciale:

procedura necontencioasa;

ordonanta presedintiala;

masurile asiguratorii;

procedura divortului;

partajul judiciar.


7. Executarea silita:

modalitatile de executare silita;

participantii la executarea silita si bunurile supuse executarii;

pornirea executarii silite;

titlurile executorii, prescriptia dreptului de a cere executarea silita; alte impedimente la executarea silita;

executarea silita directa;

poprirea;

urmarirea silita asupra bunurilor mobile;

urmarirea silita asupra bunurilor imobile;

contestatia la executare; intoarcerea executarii.BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru examen, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenta etc.) ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data de 15.03.2012 (data anuntarii examenului).LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA RELEVANTA

Candidatii pot avea asupra lor in timpul concursului legislatia mentionata cu modificarile legislative intervenite pana la data de 15.03.2012, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Nu se accepta in timpul concursului editii comentate sau adnotate ale legislatiei mentionate. De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu mentiuni proprii pe margine.

Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;
Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare inclusiv cele aduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;
Conventia Europeana a Drepturilor Omului - aplicarea art. 6 in urmatoarele hotarari:
Hotararea Brumarescu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 414/31 august 2000;
Hotararea Androne impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 875 din 29/09/2005;
Hotararea Masinexportimport Industrial Group SA impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 682 din 9 august 2006;
Hotararea Sabin Popescu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 770/24 august 2005;
Hotararea Sandor impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 1048/25 noiembrie 2005;
Hotararea Weissman impotriva Romaniei, din 24 mai
Hotararea Glod impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 1127/30 noiembrie 2004;
Hotararea Albina impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 1049/25 noiembrie 2005;
Hotararea Caracas impotriva Romaniei, din 29 iunie 2006;
Hotararea Gheorghe impotriva Romaniei, din 15 martie 2007;
Hotararea Iorga impotriva Romaniei, din 25 ianuarie 2007.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright