Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Sql


Qdidactic » stiinta & tehnica » informatica » sql
Comenzi pentru crearea bazei de date si a tabelelor - SQLComenzi pentru crearea bazei de date si a tabelelor - SQL


Comenzi pentru crearea bazei de date si a tabelelor - SQL


Pentru definirea unei baze de date se pot parcurge doua etape:

o etapa pregatitoare in care se realizeaza crearea unei partitii, precum si a modului de alocare a spatiului fizic in care vor fi memorate datele. Aceasta etapa este parcursa de obicei de administratorul bazei de date;

o etapa pentru crearea bazei de date in care se realizeaza definirea tabelelor, a indecsilor, a viziunilor.

Comanda CREATE DATABASE nume_baza_de_date permite crearea unei baze de date. Aceasta comanda este folosita uzual de administratorul bazei de date.Atunci cand se creaza o baza de date este necesar sa se tina seama de separarea structurii de tabele astfel incat fiecare tabel sa contina o cheie primara si o cheie externa.

Cheia primara trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

fiecare inregistrare sa fie unica in tabel;

toate coloanele dintr-un tabel sa fie unice.


Comanda CREATE TABLE nume_tabel (atribute) permite realizarea definirii structurii de date a unei tabele, conform atributelor specificate. Pentru fiecare atribut se poate specifica un nume, un tip, lungimea, restrictiile de integritate.

Exemplu: Sa se creeze tabela PROD (din cadrul unei baze de date numita FIRMA privind activitatea de desfacere), cu urmatoarele caracteristici (atribute):

COD_P reprezinta codul produsului si are tipul “numeric”, lungimea fiind de 4 bytes si care nu poate lua valoarea NULL

DENP reprezinta denumirea produsului si are tipul “caracter”, lungimea fiind de 15 bytes.

UMP reprezinta unitatea de masura pentru produsul respectiv si are tipul “caracter”, lungimea fiind de 3 bytes.

Vom scrie:

CREATE DATABASE firma;

CREATE TABLE prod ( cod_p NUMBER(4) NOT NULL, denp CHAR(15),

ump CHAR(3));


Instructiunea ALTER TABLE actualizeaza structura de date a unei tabele, prin adaugarea unor atribute noi (se va folosi clauza ADD) sau modificarea unor atribute existente deja (clauza MODIFY).

Exemplu: Sa se adauge la tabela PROD un nou camp numit PU – ceea ce semnifica pretul unitar.

ALTER TABLE prod

ADD pu NUMBER(9):

Aceasta comanda poate fi utilizata numai pentru adaugarea sau modificarea coloanelor unui tabel. Daca doriti eliminarea unor coloane, va trebui sa creati un nou tabel cu structura dorita si apoi sa adaugati inregistrarile din vechiul tabel.


Comanda DROP TABLE nume_tabela va sterge o tabela cu numele specificat din baza de date curenta. Se vor sterge automat indecsii si restrictiile de integritate aferente, dar vor ramane viziunile referitoare la tabele.


Mai exista o comanda de distrugere a unei baze de date DROP DATABASE, dar care nu este acceptata de toate sistemele de administrare a bazelor de date.


Comenzi pentru actualizare a datelor dintr-o tabela


Datele dintr-o tabela pot fi actualizate in toate din cele 3 moduri cunoscute:

adaugare, modificare, stergere de tupluri.

Comanda INSERT INTO nume_tabel (atribute) VALUES (valori) adauga o inregistrare la sfarsitul tabelei precizate. In comanda se vor specifica campurile (atributele) intr-o anumita ordine, precum si valorile aferente acestora in aceeasi ordine.

Daca nu se specifica atributele, se iau in considerare toate in ordinea de la crearea tabelei. Daca se specifica numai o parte din campuri, cu valorile lor aferente, atunci celelalte atribute vor avea valori nule.

Exemplu: Sa se adauge o inregistrare noua in tabela PROD cu valorile:

COD_P sa ia valoarea” 22”;

DENP sa ia valoarea “IBM686”;

UMP sa ia valoarea “bucati”.

Vom scrie:

INSERT INTO prod VALUES (22, “IBM686”, “bucati”);


Comanda DELETE FROM nume_tabel [WHERE conditii] sterge una sau mai multe inregistrari dintr-o tabela specificata. Daca nu e specificata clauza WHERE, se sterg toate inregistrarile din tabela.

Exemplu: Sa se stearga din tabela PROD toate inregistrarile care au unitatea de masura “bucati”.

DELETE FROM prod WHERE ump “bucati”;


Comanda UPDATE nume_tabel SET atribut1 = valoare1; … ; WHERE conditie modifica una sau mai multe inregistrari dintr-o tabela conform clauzelor specificate.

Daca se doreste modificarea doar a anumitor inregistrari care indeplinesc o anumita conditie, atunci se foloseste clauza WHERE. Vechile valori a atributelor specificate sunt inlocuite prin noile valori care apar in clauza SET.

Daca omiteti clauza WHERE, toate inregistrarile vor fi actualizate cu valoarea data.

Exemplu: Sa se modifice pentru toate inregistrarile care au COD_P cuprins intre 2 si 22, urmatorul camp: DENP = “calculator”.

UPDATE prod SET denp = “calculator” WHERE (cod_p>2 AND cod_p<22);PROBLEME REZOLVATE1.     Fie tabela DEPOZIT:


NR. FACTURA

PRODUS

PRET_UNITAR

DATA PRIMIRII

123

Portocale

12000

02.02.99

234

Lamai

10000

14.05.99

100

Banane

15000

23.04.99

124

Struguri

8000

01.07.99

111

Mandarine

9000

03.05.99

444

Portocale

12000

10.03.99

555

Banane

15000

18.07.99


a.     Sa se extraga toate informatiile referitoare la tabela de mai sus.

b.     Sa se extraga doar numele produselor aflate in depozit (fara ca acestea sa se repete).


Rezolvare:

a. Vom folosi instructiunea:

SELECT * FROM depozit;


b.     Vom folosi instructiunea:

SELECT DISTINCT produs FROM depozit;


2. a. Sa se creeze tabela STUDENTI ce va contine rezultatele obtinute in cadrul unui an de niste studenti, asa cum este prezentata mai jos:


Nume

Prenume

Statistica

Informatica

Analiza

Petcu

Aurelia

10

10

10

Corbu

Sorina

9

10

9

Dumitrescu

Nicoleta

9

9

9

Ciuclaru

Florin

9

10

10

Ionita

Mirela

10

9

9

Ispas

Silviu

9

9

9


b. Sa se returneze numarul de studenti care au obtinut nota 10 la Informatica.

c. Concatenati campurile “Nume” si “Prenume” pentru a obtine un singur camp “Numele si prenumele studentului”.

d. Afisati valorile campului “Numele si prenumele studentului” cu majuscule.


Rezolvare :

a.     Comanda este:

CREATE TABLE studenti (nume CHAR(10), prenume CHAR(15), statistica NUMBER(3), informatica NUMBER(3), analiza NUMBER(3));

b.     Se va folosi instructiunea:

SELECT COUNT (Nume) Nota_10

FROM studenti

WHERE informatica = 10;

Nota_10 reprezinta un alias.

c.      Instructiunea va fi:

SELECT CONCAT (nume, prenume) “Numele si prenumele studentului”

FROM studenti;

d.     SELECT UPPER (Numele si prenumele studentului)

FROM studenti;


3. Fie tabela FACTURA1 ce contine campurile: SIMBOLUL, CANTITATEA SI PRETUL, iar tabela FACTURA 2 ce contine campurile SIMBOLUL, DENUMIREA SI UNITATEA DE MASURA relative la un produs.

a.     Sa se listeze simbolul, cantitatea si pretul din tabela FACTURA1 si din tabela FACTURA2 denumirea si unitatea de masura.

b.     Sa se ordoneze tabela FACTURA2 dupa campul DEN.


Rezolvare :


a.     Fie tabela FACTURA1:

SIMBOL

CANT

PRET

111

300

200.000

333

100

150.000

222

400

400.000

666

200

200.000


FACTURA2:

SIMBOL

DEN

UM

111

ciment

KG

333

cuie

KG

222

otel

T

666

sarma

KG


Se observa cum campul SIMBOL este comun celor doua tabele.


SELECT F.SIMBOL, F.CANT, F.PRET, D.DEN, D.UM

FROM FACTURA1 F, FACTURA2 D

WHERE F.SIMBOL = D.SIMBOL;


b.     SELECT * FROM FACTURA2

ORDER BY DEN;


4.     Folosind tabela STUDENTI, sa se listeze toti studentii care au aceeasi nota la disciplina INFORMATICA cu cel care are numele ISPAS.


Rezolvare : Vom scrie:

SELECT nume, prenume, informatica

FROM studenti

WHERE informatica = (SELECT informatica

FROM studenti

WHERE nume = “Ispas”)


5.     Scrieti o interogare care sa returneze studentii al caror nume de familie incepe cu litera “I


Rezolvare : Instructiunea este:

SELECT * FROM studenti WHERE nume LIKE “I%”;

Simbolul % folosit intr-o expresie LIKE are rol de caracter de inlocuire.


6.     Presupunem ca avem o lista cu numele a studentilor ce participa la tenis, si o alta lista a studentilor ce participa la volei. Sa se decida care studenti participa la ambele activitati.


Rezolvare : Vom folosi operatorul INTERSECT, deoarece acesta returneaza liniile gasite de ambele interogari.

SELECT * FROM tenis

INTERSECT

SELECT * FROM volei;


7.     Folosind tabelul DEPOZIT de la exercitiul 1, scrieti o interogare care sa returneze urmatorul rezultat:

PRODUS

PRET_UNITAR

Portocale

12000


Rezolvare SELECT produs, pret unitar

FROM depozit

WHERE produs = “Portocale” AND pret_unitar 12000;PROBLEME PROPUSE1.     Creati o tabela care sa contina informatii referitoare la numele, prenumele si telefonul unui angajat, iar apoi sa se scrie o interogare care sa returneze numele angajatilor.

2.     Fie tabela PERSOANA ce contine inregistrarile:


Marca

Nume

Prenume

functia

Vechime

Salariu

111

Dan

Tudor

ec.

2

6.000.000

777

Ionascu

Catalin

ing.

4

4.000.000

666

Grigorescu

Catalina

prof.

12

2.500.000

555

Chirita

Diana

prof.

12

2.500.000

333

Ispas

Silviu

prof.

2

1.500.000

444

Tubac

Gabriel

ing.

4

3.000.000

888

Barna

Cristina

ec.

2

1.500.000

222

Ionita

Mirela

ec.

8

2.000.000


a.     Se cere selectarea din tabela a angajatilor ce au functiile de “ec.” sau “ing.”, cu o vechime de 4 ani;

b.     Sa se listeze economistii care  au salariul mai mare sau egal cu 2.000.000;

c.      Sa se calculeze totalul salariilor din tabela PERSOANA.

3.     Folosind tabela de la exercitiul precedent, sa se listeze:

a.     Inregistrarile tabelei PERSOANA in ordinea crescatoare a campului MARCA, iar apoi in ordinea descrescatoare a campului NUME;

b.     Salariul minim, maxim si mediu pentru fiecare functie;

c.      Diferenta dintre salariul minim si salariul maxim.

4.     Care din urmatorii operatori sunt operatori pentru multimi?

 1. UNION, WHERE, SELECT, FROM;
 2. INTERSECT, MINUS, LIKE, IN;
 3. OR, IN, BETWEEN, AND, NOT;
 4. UNION, INTERSECT, MINUS, IN, BETWEEN.

5.     Care functie calculeaza media aritmetica?

 1. COUNT;
 2. AVG;
 3. VARIANCE;
 4. STDDEV.

6.     Care functie returneaza radacina patrata dintr-un numar?

 1. POWER;
 2. SIGN;
 3. SQRT;
 4. EXP.

7.     Functia ABS:

 1. executa o operatie trigonometrica;
 2. returneaza cel mai mic numar intreg care este mai mare sau egal cu un argument;
 3. returneaza cel mai mare numar intreg care este mai mic sau egal cu un argument;
 4. returneaza valoarea absoluta a unui numar.

8.     Functiile de tip caracter sunt:

 1. CHR, CONCAT, INITCAP, LPAD, LTRIM, REPLACE, SUBST;
 2. CEIL, CONCAT, REPLACE, FLOOR, RPAD, LOWER;
 3. UPPER, GREATEST, LEAST, TO_CHAR, LENGTH, SQRT;
 4. INITCAP, SYSDATE, LPAD, RPAD, LOWER, UPPER.

9.     Care instructiune SELECT este corecta:

 1. SELECT produs ORDER BY nume;
 2. SELECT produs, nume ORDER BY nume;
 3. SELECT nume FROM produs;
 4. SELECT * GROUP BY nume.

10.  Instructiunea ALTER TABLE este folosita pentru:

 1. eliminarea unor coloane dintr-un tabel;
 2. crearea unui tabel;
 3. adaugarea sau modificarea coloanelor dintr-un tabel;
 4. stergerea unui tabel impreuna cu toti indecsii corespunzatori.

11.  Care instructiune INSERT este corecta:

 1. INSERT inventar (pret, produs, observatii)

VALUES (2000, “calculator”,);

 1. INSERT inventar (pret, produs, observatii)

VALUES (2000, “calculator”, ”ultimul model”);

 1. INSERT INTO inventar (pret, produs, observatii)

VALUES (2000, “calculator”,);

 1. INSERT INTO (pret, produs, observatii)

VALUES (2000, “calculator”,).

12.  Care instructiune este corecta:

 1. DELETE firma;
 2. INSERT INTO firma;
 3. UPDATE firma (“produs”, 25000, ”kg”)
 4. UPDATE firma

SET valoare = 25000.

13.  Pentru eliminarea unui intreg tabel, se foloseste instructiunea:

 1. DROP TABLE nume_tabel;
 2. DELETE nume_tabel;
 3. DELETE *;
 4. ALTER TABLE nume_tabel.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright