Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Clasificarea si continutul documentelor de protectie civilaClasificarea si continutul documentelor de protectie civilaCLASIFICAREA DOCUMENTELOR DE PROTECTIE CIVILA:


Documentele de protectie civila se intocmesc in vederea conducerii actiunilor pentru realizarea masurilor stabilite la capacitatea de protectie civila, executarea evacuarii si desfasurarea actiunilor de interventie


Dupa destinatia lor, documentele de protectie civila se clasifica in:

A.      documente pentru conducere,

B.      documente pentru informare.

A. Documentele pentru conducere cuprind:

planul de protectie civila;

planul de evacuare;
planul de protectie civila si interventie in caz de dezastre;

decizia (conceptia actiunii) pentru realizarea capacitatii de protectie civila;

decizia (conceptia actiunii) pentru executarea evacuarii;

decizia (conceptia actiunii) pentru interventie;

ordinul pentru deplasare;

ordinul de interventie;

dispozitiunea de interventie;

dispozitiunea preliminara;

planul de activitate;

planul de control;

planul de paza a punctului de comanda.


B. Documentele pentru informare cuprind:

raportul de interventie (informare);

jurnalul actiunilor de protectie civila;

registrul de evidenta mesajelor de protectie civila;

documente diferite.CONTINUTUL SI FORMA DOCUMENTELOR DE PROTECTIE CIVILA:


A. DOCUMENTE PENTRU CONDUCERE:


1. PLANUL DE PROTECTIE CIVILA (partea de text) cuprinde:

scopul si conceptia asigurarii masurilor de protectie civila

protectia cetatenilor si valorilor materiale;

pregatirea populatiei, teritoriului si economiei;

asigurarea desfasurarii activitatilor economico-sociale;

concentrarea efortului principal.


situatiile de protectie civila

starea de urgenta si starea de asediu;

mobilizarea partiala sau generala;

starea de razboi;

alarma si incetarea alarmei;

modul de trecere la aplicarea planului de protectie civila.

modul de realizare diferentiata a masurilor de protectie civila pe linia:

-instiintarii

organizarea instiintarii;

grupele si timpii de instiintare;

asigurarea stabilitatii instiintarii;

prioritati la instiintare.

-alarmarii

organizarea alarmarii prin diferite sisteme de alarmare;

tipul, numarul mijloacelor si timpii de alarmare;

asigurarea alarmarii in zonele cu pericol de dezastre.

-cercetarii

misiuni si directii de cercetare;

organizarea sistemului de cercetare;

cooperarea cu alte elemente.

-adapostirii

realizarea adapostirii in localitati si agenti economici pe tipuri de adaposturi;

capacitatea acestora;

timpii de realizare a adaposturilor.

-evacuarii

categoriile de populatie, bunurile materiale, colectivitatile de animale ce se evacueaza;

raioane unde se evacueaza;

organizarea actiunii de evacuare.

-protectiei nucleare, biologice si chimice

gradul de asigurare cu mijloace de protectie individuale si colective;


determinarea efectelor si urmarilor acestora;

masurile de protectie specifice;

asigurarea cu decontaminatori.

-asigurarii legaturilor

mijloace fir si radio,

folosirea circuitelor din sistemul de telecomunicatii teritorial.

-asigurarii medicale si sanitar veterinare

reorganizarea retelei sanitare;

constituirea formatiunilor sanitare de specialitate;

asigurarea spitalizarii;

asigurarea mijloacelor de transport si a medicamentelor;

asigurarea protectiei si asistentei sanitar-veterinare a animalelor.

-asigurarii tehnice

forte si mijloace pentru intretinere si reparatii;

surse de aprovizionare cu materiale si piese de schimb.

-aprovizionarii si transporturilor

surse de aprovizionare;

felul materialelor si cantitatea;

cand se pun la dispozitie;

mijloacele si modul de executare a transporturilor.

-asigurarii hidrometeorologice si protectiei mediului

modul de obtinere a datelor si informatiilor despre situatia hidrologica si meteorologica;

masurile pentru prevenirea si combaterea poluarii.

-asigurarii topogeodezice

actiunile ce se executa pentru pregatirea si transmiterea la timp a documentelor si datelor topogeodezice.

-asistentei religioase

modul de desfasurare a actiunilor specifice.

-asigurarii cu personal

masurile adoptate pentru completarea necesarului de personal.

-asigurarii masurilor specifice de protectie

masuri pentru ducerea actiunilor de interventie.

-activitatii de informare, relatii publice si protectia informatiilor

- organizarea activitatii de informare si relatii publice;

- controlul informatiilor destinate publicului.

-conducerii actiunilor si organizarea cooperarii

organizarea conducerii;

puncte de comanda si conducere;

organizarea cooperarii.

-modului de realizare a masurilor destinate asigurarii stabilitatii economiei la razboi

asigurarea continuitatii productiei;

asigurarea si protectia materiilor prime si a produselor finite;

functionarea neintrerupta a sistemului energetic national;

functionarea retelelor de gospodarie comunala.

-graficului aplicarii masurilor principale de protectie civila (masuri; cine le realizeaza; timpi de executare).


Planul de protectie civila (partea grafica) cuprinde:

harta de protectie civila;

harta cu organizarea instiintarii si alarmarii;

harta cercetarii de protectie civila;

harta cu asigurarea legaturilor;

harta cu asigurarea adapostirii;

harta cu asigurarea protectiei N. B. C.;

harta cu asigurarea medicala si veterinara;

harta cu aprovizionarea si transporturile.


Graficul aplicarii masurilor principale de protectie civila (anexa la planul de protectie civila) cuprinde:


instiintarea si aducerea personalului la unitate;

ocuparea si aducerea in stare de pregatire si functionare a punctelor de comanda.

constituirea, completarea (subunitatilor si a formatiunilor de protectie civila prevazute in planurile de mobilizare;

asigurarea functionarii sistemelor de transmisiuni si alarmare;

organizarea si aplicarea masurilor de mascare;

asigurarea medicala si veterinara;

asigurarea protectiei N.B.C.;

organizarea prevenirii si stingerii incendiilor,

asigurarea si realizarea pazei si ordinii;

asigurarea capacitatii de interventie a subunitatilor si formatiunilor de protectie civila;

intensificarea instruirii subunitatilor si formatiunilor de protectie civila si a populatiei;

organizarea aprovizionarii si transporturilor;

conducerea si controlul executarii masurilor prevazute in Planul de protectie civila.


Graficul aplicarii masurilor principale de protectie civila ( forma de tabel ) cuprinde:


activitatile si masurile principale (grupate pe capitole);

termenele de executare (ziua, saptamana);

executanti;

documentele ce se folosesc;

asigurarea materiala.
Harta (schema) cu organizarea instiintarii si alarmarii cuprinde:


schema de instiintare, pe grupe si termene de instiintare, pe categorii de legaturi;

sistemele de alarmare centralizata si necentralizata;

numarul mijloacelor de alarmare pe localitati;

dispunerea formatiunilor de alarmare;

dispunerea statiilor radio si televiziune locale;

o       sub forma de tabel:

situatia mijloacelor de instiintare si alarmare;

repartitia formatiunilor pentru indeplinirea masurilor stabilite.Harta (schema) cercetarii de protectie civila cuprinde:


locul punctelor de comanda;

locul punctelor de comanda cu care se coopereaza;

dispunerea subunitatilor si formatiunilor de cercetare, precum si a altor forte si mijloace ce participa la cercetare;

misiunile subunitatilor(formatiunilor) de cercetare subordonate, precum si a altor forte si mijloace puse la dispozitie pentru indeplinirea misiunilor de cercetare;

locul posturilor de observare;

organizarea legaturilor fir si radio pentru conducerea cercetarii;

zonele de observare;

obiectivele si directiile de cercetare;

reperele;

schema cu organizarea cercetarii de protectie civila si cu circuitul fluxului informational;

o       sub forma de tabel:

subunitatile si formatiunile de cercetare de protectie civila si circuitul fluxului informational;

repartitia fortelor pe elemente de cercetare.


Harta (schema) cu asigurarea legaturilor cuprinde:


locul punctelor de comanda si a locurilor de conducere;

dispunerea formatiunilor de transmisiuni;

dispunerea si capacitatea centralelor telefonice interurbane, urbane, rurale si de protectie civila;

reteaua de telecomunicatii judetene si capacitatea de incarcare cu legaturi;

varianta asigurarii legaturilor in cazul scoaterii din functiune a principalelor centrale telefonice de pe teritoriul judetului, localitatii ) agentului economic);

schema transmisiunilor cu fir si radio de protectie civila;

o         sub forma de tabel:

situatia mijloacelor si tehnicii de transmisiuni;

repartitia formatiunilor pentru indeplinirea masurilor stabilite.


Harta (schema) cu asigurarea adapostirii civile cuprinde:

adaposturile de protectie civila de toate tipurile;

dispunerea formatiunilor de adapostire;

spatiile naturale de adapostire (pesteri, galerii, mine, grote, tuneluri);

traseul conductelor de transport produse petroliere si din reteaua de gospodarire comunala (electrice, apa, gaze, canal, termoficare);

trecerile peste principalele cursuri de apa.

o       sub forma de tabel:

situatia adapostirii personalului;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor stabilite.


Harta (schema) cu asigurarea protectiei N.B.C. cuprinde:

agentii economici si institutiile care sunt surse de risc nuclear, chimic si biologic;

cantitatea substantelor nocive si limitele raioanelor probabile de contaminare;

dispunerea subunitatilor (formatiunilor) de cercetare N.B.C. si de decontaminare;

punctele (locurile) de decontaminare a personalului, echipamentului si mijloacelor de transport;

locurile unde simt depozitate substantele ce pot fi folosite pentru decontaminare, pe categorii;

statiile de control a radioactivitatii mediului inconjurator si statiile meteorologice;

laboratoarele de specialitate de protectie civila.

o       sub forma de tabel:

principalele formatiuni si mijloace de protectie N.B.C: si gradul de dotare a acestora;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor stabilite.
Harta (schema) cu asigurarea medicala si veterinara cuprinde:

spitalele de profil si numarul de paturi;

dispunerea dispensarelor, policlinicilor, detasamentelor de prim ajutor medico-chirurgical, punctelor de ajutor medical si a statiilor de salvare;

statiunile balneoclimaterice si numarul de paturi;

dispunerea unitatilor sanitar-veterinare si laboratoarelor de profil;

dispunerea formatiunilor sanitare si veterinare;

itinerarele de evacuare;

sursele de aprovizionare cu medicamente si instrumentar medical.

o       sub forma de tabel:

situatia fortelor si mijloacelor specifice;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor stabilite.


Harta (schema) cu aprovizionarea si transporturile cuprinde:

sursele de aprovizionare (depozite, capacitati de productie);

sursele de aprovizionare cu apa;

dispunerea formatiunilor de logistica;

drumurile de aprovizionare si evacuare;

elemente privind realizarea asigurarii tehnice (locurile de aprovizionare cu C.L., materiale si piese de schimb, precum si de realizare a reparatiilor).


o       sub forma de tabel:

principalele materiale existente la pace si cele prevazute in planul de mobilizare pentru primul an de razboi si repartitia lor pe formatiuni si mijloace de transport;

repartitia materialelor din sursele de aprovizionare pe subunitatile si formatiunile de protectie civila.


2. PLANUL DE EVACUARE cuprinde:


scopul actiunii de evacuare:

personalul si bunurile materiale din ministere, institutii publice, agenti economici (cu productie de aparare) subordonati, care se evacueaza;

variantele, urgentele, succesiunea si durata evacuarii;

locurile (localitatile, raioanele) si itinerarele de evacuare;

modalitatile de trecere la executarea actiunilor de evacuare.

asigurarea actiunilor de evacuare:

executarea recunoasterilor cailor de comunicatie, raioanelor (localitatilor) in care se va executa evacuarea;

cercetarea si siguranta transportului pe timpul executarii actiunii de evacuare;

punctele de adunare, de imbarcare, debarcare, de primire si repartitie;

protectia populatiei pe timpul evacuarii impotriva atacurilor din aer si a contaminarii radioactive, biologice si chimice

masuri de paza si ordine;

tinerea evidentei populatiei;

logistica actiunilor de evacuare:

aprovizionarea cu produse industriale de prima necesitate, produse alimentare si de alta natura;

asigurarea cu mijloace de transport;

asigurarea medicala;

asigurarea cailor de comunicatie si asigurarea financiara.

conducerea actiunilor de evacuare;

modalitatile de asigurare a conducerii, locul de conducere, organizarea cooperarii, mijloacele si caile de legatura care se folosesc;

anexe care se intocmesc sub forma de tabele sau grafic pe harti si trebuie sa cuprinda:

situatia evacuarii personalului si membrilor de familie;

situatia evacuarii unor categorii de bunuri materiale importante;

planul cu principalele activitati pentru conducerea actiunilor de evacuare;

tabel nominal cu componenta comisiei de evacuare;

schita localitatii cu dispunerea personalului si a bunurilor materiale evacuate (se trec grafic principalele date care privesc evacuarea);

alte documente.
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|

Protectia munciiArhitectura
Cadastru
Casa gradina
Desen
Electrica
Instalatii
Protectia muncii

Analize pe aceeasi tema


Clasificarea si continutul documentelor de protectie civilaRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.