Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Reguli generale de prevenire si stingere a incendiilorReguli generale de prevenire si stingere a incendiilor


Reguli generale de prevenire si stingere a incendiilor


1.REGLEMENTAREA FOLOSIRII FOCULUI DESCHIS SI FUMATULUI


Pentru reglementarea folosirii focului deschis si a fumatului in fiecare unitate economica se stabilesc:

i – locurile cu grad ridicat de pericol de incendiu sau explozie in care potrivit prevederilor legale este interzisa folosirea focului deschis,fumatul si accesul cu tigari,brichete,chibrituri si alte materiale periculoase; delimitarea si marcarea lor; amenajarea locurilor de punere a tigarilor si chibriturilor;

- locurile cu pericol de incendiu in care este interzisa folosirea focului deschis si fumatului;

- locurile amenajate pentru folosirea focului deschis (operatii de sudare,topire bitum,crematorii etc.) si pentru fumat,precum si modul de amenajare;

- persoanele imputernicite sa elibereze autorizatii (permisele) de lucru cu foc (tipizate);

- persoanele care raspund de starea tehnica a agregatelor de sudare,de instruirea sudorilor si de controlul respectarii normelor PSI la executarea operatiilor de sudare;
- actiunile instructiv-educative pentru combaterea neglijentei fumatorilor si focului deschis;

- modurile de exercitare a controlului si autocontrolului privind folosirea focului deschis si fumatul;

Exemple de unitati ,instalatii si alte locuri de munca cu grad ridicat de pericol de incendii si explozie.

- unitati,sectii,ateliere,instalatii si utilaje de productie,cum sunt:

● unitati chimice si petrochimice;

● sonde de productie petrol si gaze,platforme petroliere marine,instalatii de degazolinare,etanare si de uscare a gazelor naturale;

● sectii de brichetare si preparare carbune,statii degazare a zacamintelor de carbune,instalatii cocso-chimice

● turbogregate energetice,reactoare nucleare energetice,cazane de abur si de apa fierbinte,centrale termice;

● fabricarea chibriturilor,placilor de aschii de lemn si fibrolemnoase,placilor electroizolante,betonului celular autoclavizat;

● filaturi,fabricarea vatei,textilelor netesute,pieilor sintetice,spume,poliuretanice;

● extractia cu solventi a uleiului alimentar,fabricarea spirtului si zaharului,morile de macinat cereale (peste 10t/24 ore),fabrici de decorticat (peste 20t/24 ore),producerea nutreturilor combinate;

● instalatii de producere si utilizare a pulberilor piroforice (aluminiu,zirconiu etc.),peroxizilor organici,carbidului si materialelor explozive;

● tipografii (stereotipii,rotative tipar inalt etc.);

- fabrici,statii si instalatii pentru producerea,imbutelierea si transportul gazelor combustibile (hidrogen,acetilena,gaz metan,gaz de cocs,gaz de furnal,amoniac etc) si a oxigenului;

- standuri de proba si de rodaj motoare cu ardere interna si cu reactie,instalatii de incercari la inalta tensiune;

- statii de compresoare pentru gaze combustibile,oxigen si aer; statii de frig si de amoniac; incaperi pentru incarcat acumulatoare;

- sectii,ateliere,instalatii si locuri unde se prepara si se executa lucrari sau operatii cu lichide combustibile: vopsire,lacuire,bituminare,impregnare,peliculizare,degresare,spalare etc., precum si locurile unde prepara lacurile,vopselele,

chiturile,adezivii etc. pentru aplicare;

-utilaje de tratamente termice cu lichide combustibile sau in atmosfera cu gaze combustibile (hidrogen,ulei etc.)

- incaperi speciale (subsoluri,tuneluri etc.) ale gospodariilor de ungere si actionare hidraulice cu lichide combustibile si ale gospodariilor de cabluri electrice;

- statii de pompe,rampe si dane incarcare-descarcare lichide si gaze combustibile,precum si retele de conducte pentru transportul acestora;

- incaperi cu echipament electronic important (calculatoare electronice,mari si mijlocii,inclusiv magnetotecile,instalatii de centralizare electro dinamica si de triere automata din statii CF mari,centrale telefonice automate,dispecerate de circulatie etc.),statii si care de reportaj RTV;

- depozite de lichide si gaze combustibile,oxigen,amoniac,carbid,pulberi piroforice,produse radioactive,tutun,silozuri de cereale (peste 100 t),precum si alte spatii in care se pastreaza bunuri de valoare deosebita (tiparituri,filme etc.);

- nave petroliere,cisterne CF si auto de transport lichide si gaze combustibile si alte produse cu pericol ridicat;hangare de avioane.

Exemple de unitati,instalatii si alte locuri de munca cu pericol de incendiu:

- sectii si ateliere de prelucrarea lemnului,industrie usoara,alimentara,constructii de masini,electrotehnica;

- sali de spectacole,sport,invatamint,polivalente,circ,cazare comuna;

- magazine comerciale si depozite de marfuri;

- adaposturi de animale si pasari;

- depozite de material lemnos,produse textile,furaje,plante tehnice,produse farmaceutice;

- lanuri de cereale si zone impadurite;

- garaje,depouri,remize;

- arhive,biblioteci,expozitii;

- laboratoare;

- afumatorii;

- podurile cladirilor executate din material lemnos.


2.REGULI PRIVIND LUCRARILE DE SUDARE SI TAIERE A METALELOR


CERINTE:

- utilizarea generatoarelor si aparatelor de sudura,precum si a buteliilor omologate si in buna stare;

- folosirea carbidului avind dimensiunile (granulatia) corespunzatoare tipului de generator de acetilena

- asigurarea furtunurilor pentru acetilena si oxigen in buna stare,fixate la racordurile generatorului sau buteliei prin coliere metalice bine strinse,efectuarea controlului etansitatii furtunurilor la presiune sub apa;

- utilizarea de cabluri si conductoare electrice in buna stare,cu invelisul de protectie nedeteriorat;

- pastrarea carbidului in ambalaje inchise ermetic si in locurile ferite de umezeala;

- folosirea buteliilor de oxigen sau gaz combustibil (acetilena,aragaz etc.),numai cu reductor de presiune si in pozitie verticala,consolidare de elemente de constructii;


- verificarea arzatoarelor (suflaiurilor) de sudare inainte de a incepe lucrul,pentru ca robinetele de oxigen si acetilena sa se inchida perfect;

- asigurarea nivelului corespunzator al apei in supapele hidraulice;

- amplasarea la distantele minime de siguranta prevazute de norme intre punctul de lucru cu flacara si generatorul de acetilena (10 m) sau butelia de oxigen (5m),precum si intre generator si butelie (5m);

- verificarea agregatelor de sudare electrica inainte de a se incepe lucrul si legarea la pamint a acestora;

- indepartarea materialelor si substantelor combustibile din apropierea punctului de lucru pe o raza de cel putin 10 m sau protejarea acestora cu prelate umede,placi de azbest,paravane incombustibile si alte mijloace; masura se ia si in spatiile de la cotele inferioare punctului de lucru,indeosebi cind in planseu (podeste) exista goluri sau conducte ori alte elemente metalice care pot transmite caldura de la punctul de sudare ori taiere;

- curatirea pieselor metalice de vopsea,uleiuri,materiale textile,in zona punctului de sudare sau taiere;

- efectuarea de analize de laborator si masuratori cu aparate adecvate privind prezenta in zona punctului de lucru a vaporilor inflamabili ori gazelor combustibile,atit inaintea inceperii lucrului,cit si pe durata operatiilor de sudare sau taiere;

- pregatirea inaintea de inceperea lucrarilor a instalatiilor,rezervoarelor,recipientelor,conductelor si altor elemente prin care s-au vehiculat ori depozitat lichide sau gaze combustibile ori alte produse chimice care reactioneaza la temperaturi ridicate,luindu-se masuri cum sunt: golirea,spalarea,aerisirea,umplerea completa cu apa sau gaz inert,izolarea cu flanse orbe etc. a caror eficienta se determina prin analize de laborator;

- protejarea traseelor de furtunuri si cabluri (conductoare) electrice impotriva surselor de caldura prin apropierea lor (conductoare) electrice impotriva surselor de caldura din apropierea lor (flacari,metal topit sau incadescent,corpuri supraincalzite etc.),precum si impotriva socurilor mecanice datorita mijloacelor de transport (autovehicule,locomotive,

vagaoane etc.) caderii unor corpuri grele;

- folosirea de chei si alte scule si unelte adecvate,care nu produc scintei prin lovire,iar continutul de cupru din acestea sa fie sub 65%;

- anuntarea lucrarilor de sudare la formatia civila de pompieri a unitatii economice pe teritoriul careia se executa;

- prevenirea contactului oxigenului cu uleiuri,unsori,mase plastice si alte substante cu mare capacitate de oxidare exoterma in oxigen,fenomen urmat de autoaprindere si explozie;

- evitarea contactului acetilenei cu substante sau materiale cu care reactioneaza periculos cum sunt:oxizii metalici (de exemplu rugina); solutiile apoase ale sarurilor de cupru,argint ori mercur sau in prezenta vaporilor de apa,chiar cu metalele respective formind acetilena;

- amplasarea generatoarelor de acetilena in locuri aerisite (ventilate),pentru a preveni acumulari de acetilena care pot forma cu aerul amestecuri explozive (1,5-8,1%);

- protejarea generatoarelor si buteliilor de oxigen sau cu gaze combustibile impotriva surselor de caldura excesiva,precum si apei din generatoare contra inghetului;

- golirea completa a generatorului si evacuarea carbidului la intreruperea sau terminarea lucrului;

- reincarcarea generatoarelor fixe de acetilena numai dupa descompunerea completa a carbidului,indepartarea namolului,spalarea si descarcarea cosului de incarcare;

- depozitarea slamului de carbid in conteinere sau in bazine (gropi) executate in pamint,amplasate in locuri ferite de surse de foc;

- aparatele electrice pentru preincalzirea electrozilor de sudura trebuie sa fie in buna stare si alimentate la surse corespunzatoare; resturile de electrozi supraincalziti se pastreaza in cutii metalice;

- eliberarea autoritatilor (permiselor) de lucru cu foc (tipizate) si realizarea tuturor masurilor stabilite in aceastea inainte de inceperea lucrarilor; se execepteaza locurile de munca,special amenajate pentru lucrari permanente de sudare sau taiere a metalelor;

- supravegherea si controlul punctelor de lucru si a vecinatatilor,atit pe timpul operatiilor,cit si la terminarea acestora,precum si dupa cel mult o ora.


INTERDICTII:

- amplasarea generatoarelor de acetilena si a buteliilor in locuri unde exista surse puternice de caldura,ori in spatii inchise neventilate;

- deplasarea cu arzatorul aprins in afara zonei de lucru,ori,agatarea acestuia (chiar stins) de generatorul de acetilena ori de butelia cu oxigen sau cu gaz combustibil;

- controlul etansitatii furtunurilor,conductelor si armaturilor retelelor de gaze folosind flacara deschisa;

- utilizarea furtunurilor defecte,deformate,rasucite,indoite,cu fisuri,etansate cu banda izolatoare

- functionarea generatoarelor de acetilena la temperaturi sub + 5°C ;

- evacuarea namolului si a resturilor de carbid la retele de canalizare;

- parasirea locului de munca lasind arzatoarele aprinse sau cu robinetele de alimentare neinchise complet,inclusiv la prizele fixe de pe retele de conducte de acetilena si oxigen amplasate in hale de productie;

- folosirea de improvizatii pentru alimentarea agregatelor electrice ori utilizarea de sigurante fuzibile supradimensionate;

- lasarea sub tensiune a agregatelor electrice si a cablurilor electrice,de alimentare a acestora la intreruperea lucrului;

- efectuarea operatiilor de sudare in cladirile cu aglomerari de persoane (magazine,sali de spectacole,de sport etc.) pe timpul activitatilor cu public;

- aruncarea slamului de carbid la intimplare.


3.REGULI PRIVIND INSTALATIILE ELECTRICE


CERINTE:

-verificarea inainte de punere in functiune (sub tensiune);

- utilizarea numai a instalatiilor,utilajelor,aparatelor,si echipamentelor electrice in buna stare;

- folosirea instalatiilor,utilajelor,aparatelor si echipamentelor protejate corespunzator pericolului din mediile in care functioneaza (normal,etanse la praf,antiex,etanse la umezeala etc.):- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici la terminarea lucrului (dupa caz si a instalatiilor de alimentare a acestora); stringerea sub forma de colac a cordoanelor flexibile de alimentare dupa scoaterea din prize;

- mentinerea in buna stare a sistemelor de protectie ale instalatiilor electrice;

- executarea reparatiilor,reviziilor,modernizarilor,si intretinerilor de personalul autorizat;

- evitarea patrunderii metalului topit,incandescent,brocurilor de sudura ,scinteie,precum si a inflitratilor de gaze,scurgerilor de lichide combustibile in incaperile speciale de cabluri electrice;

- preintimpinarea actiunii animalelor rozatoare asupra invelisurilor de protectie din PVC ale cablurilor electrice;

- prevenirea efectelor mecanice (striviri,loviri,etc.) asupra echipamentelor,aparatelor si cablurilor electrice;

- efectuarea controalelor profilactice periodice;

- oprirea consumatorilor electrici,in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica;

- dotarea cu instalatii si mijloace adecvate de stingere a incendiilor,precum si cu echipament de protectie.


INTERDICTII:

- folosirea instalatiilor electrice si a consumatorilor in stare defecta,uzate sau improvizate;

- incarcarea (suprasolicitarea) instalatiilor electrice peste sarcina admisa;

- reducerea gradului de protectie constructiv prin descompletari,neetansari,deteriori,dezizolari etc;

- inlocuirea sigurantelor fuzibile arse cu altele supradimensionate;

- utilizarea resourilor,radiatoarelor si a altor mijloace de incalzire in locuri cu pericol de incendiu;

- folosirea aparatelor electrice consumatoare de energie (fiare de calcat,radiatoare,resouri,ciocane de lipit etc.) fara luarea masurii de izolare termica fata de mnateriale combustibile sau nescoaterea din priza a stecherelor de alimentare dupa utilizarea lor;

- suspendarea corpurilor electrice de iluminat direct de conductoarele de alimentare;

- montarea la corpurile de iluminat a unor filtre de lumina (abajururi) improvizate,din hirtie,carton,folie de polietilena si alte materiale combustibile;

- asezarea pe utilaje si aparate electrice a unor materiale combustibile (cirpe,hirtie,lemn etc.) sau necuratarea de pe acestea a depunerilor de scame si pulberi combustibile;

- depozitarea materialelor si substantelor combustibile in incaperile speciale de cabluri electrice,de aparataj electric,transformatoare,tablouri electrice,baterii de acumulatoare;

- pastrarea lavetelor,cirpelor sau a rumegusului de lemn imbibate cu ulei in incaperile de cabluri si alte echipamente electrice;

- depasirea temperaturii maxime admise a motoarelor si utilajelor in functiune sau in incaperile speciale de cabluri ori de alt echipamente electrice;

- lipsa uleiului din compensatoarele de ulei ale transformatoarelor (autotransformatoarelor) electrice sau a pietrisului din cuvele de golire in caz de avarie ori de umplerea acestor cuve de apa.


4.REGULI PRIVIND SISTEMELE SI MIJLOACELE DE INCALZIRE


a. Reguli privind sistemele si mijloacele de incalzire la sobe

CERINTE:

- amplasarea corespunzatoare fata de materialele si elementele de constructii combustibile,precumsi fata de mobilierul combustibil,izolarea termica fata de acestea;

- folosirea de sobe omologate si in buna stare;

- protejarea pardoselii combustibile sub sobe si in fata focarului;

- izolarea termica corespunzatoare a burlanelor metalice si a cosurilor (canalelor) de fum fata de materialele combustibile; tencuirea si varuirea cosurilor de fum;

- curatirea periodica a cosurilor (canalelor) de fum;

- existenta la cosurile (burlanele) de fum a dispozitivelor parascintei;

- aprinderea focului la sobele cu gaz pe principal „gaz pe flacara” ;

- supravegherea pe timpul functionarii;

- depozitarea cenusei si jarului in locuri amenajate fara pericol de incendiu si numai dupa ce au fost stinse.

INTERDICTII:

- supraincarcarea cu combustibil ori folosirea de combustibil neadecvati (dimensiuni,putere calorica);

- utilizarea de sobe improvizate ori fara usite la focare si cenusare;

- aprinderea focului cu benzina,petrol,motorina ori alte lichide inflamabile;

- amplasarea materialelor si substantelor combustibile linga sobe ori deasupra acestora;

- lasarea copiilor nesupravegheati cu sobele in functiune;

- racordarea la acelasi canal de fum a unui numar mai mare de focare,decit cel admis,ori de la sobe cu combustibili diferiti (gazosi,lichizi,solizi).


b.Reguli privind sistemele si mijloacele de incalzire la aparate si masini de gatit cu gaze


CERINTE:

- amplasarea lor astfel incit flacarile sa nu fie stinse de curentii de aer si sa nu aprinda materialele din apropiere (perdele,rufe etc.);

- folosirea de duze adecvate gazului existent (gaz metan sau aragaz);

- asigurarea etanseitatii conductelor si furtunuril de alimentare,precum si a butoanelor de reglaj,a debitului de gaz;verificarea etanseitatii cu solutie de apa si sapun;

- supravegherea pe timpul functionarii;

- folosirea de butelii de aragaz omologate si cu reductor de presiune.


INTERDICTII:

- modificarea orificiilor duzelor arzatoare;

- folosirea de butelii de aragaz improvizate sau neetanse;

- folosirea de furtunuri uzate,defecte,nefixate corespunzator ori din materiale plastice;

- verificarea etanseitatii cu flacara deschisa;

- executarea de reparatii de catre persoane neautorizate.


c.Reguli privind sistemele si mijloacele de incalzire la resouri,lampi,masini,aparate de gatit si sobe cu combustibil lichizi


CERINTE:

- folosirea combustibilului adecvat;

- amplasarea in pozitie orizontala;

- aprinderea conform intructiunilor de folosire;

- supravegherea pe timpul functionarii;

- asigurarea etansitatii.


INTERDICITII:

- alimentarea cu combustibili pe timpul functionarii;

- umplerea rezervorului de combustibil peste capacitatea acestuia;

- punerea in functiune cind in incapere sunt vapori inflamabili;

- pastrarea in aceeasi incapere cu sobe sau cu aparate de gatit a combustibililor lichizi.


d.Reguli privind sistemele si mijloacele de incalzire la centrale termice


CERINTE:

- punerea in functiune si supravegherea permanenta de catre personal autorizat;

- existenta si functionarea aparatelor de masura si control a temperaturii,presiunii si nivelului,precum si a supapelor de siguranta;

- asigurarea etansitatii sistemelor de alimentare cu combustibil;

- existenta in fata focarelor,sub injectoarele de combustibil lichid; a tavilor metalice umplute cu nisip;

- curatirea periodica si evacuarea scurgerilor si pulberilor de combustibili;

- control etansitatii retelelor de gaze cu solutie de apa si sapun;

- verificarea si aerisirea (ventilarea cel putin 10 min) a focarelor inainte de a aprinde arzatoarele;

- aprinderea focarului in cazanele cu combustibil gazos pe principiul „gaz pe flacara”;

- personalul care aprinde focul sa aiba permis de port-chibrituri;

- folosirea pentru aprinderea focului numai a aprinzatorului electric sau a tortei fixate pe vergea metalica;

- indepartarea imediata a eventualelor infiltratii (imbibari) de combustibili in izolatia termica a cazanelor si conductelor;

INTERDICTII

- fumatul si accesul cu tigari,brichete,chibrituri etc.,folosirea focului deschis fara autorizatie (permis de lucru);

- depozitarea combustibililor sau a altor materiale in centrala,cu exceptia combustibilului pentru consum zilnic;

- reaprinderea imediata a focului fara a se ventila (aerisi) suficient focarul cazanului si canalele de fum;

- fluidizarea combustibililor lichizi din rezervoare si conducte folosind flacara deschisa.


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|