Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contractul de intretinere - notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de intretinere1Contractul de intretinere - notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de intretinere1


Contractul de intretinere - Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de intretinere1

1. Notiune


Contractul de intretinere este contractul aleatoriu prin care o parte se obliga sa efectueze in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii si ingrijirii pentru o anumita durata.

Daca prin contract nu s-a prevazut durata intretinerii ori s-a prevazut numai caracterul viager al acesteia, atunci intretinerea se datoreaza pentru toata durata vietii creditorului intretinerii (art. 2254 C.civ.).


2. Caracterele juridice ale contractului de intretinere


1) Contractul de intretinere este un contract solemn, care se incheie in forma autentica.

"Contractul de intretinere se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute" prevede art. 2255 C.civ.

2) Contractul de intretinere este contract sinalagmatic (bilateral) cand este cu titlu oneros, care naste obligatii reciproce in sarcina partilor sau contract unilateral cand este cu titlu gratuit, intretinerea fiind constituita prin donatie.3) Intretinerea poate fi constituita cu titlu oneros, in schimbul unui capital de orice natura, sau cu titlu gratuit si este supusa, sub rezerva dispozitiilor privind contractul de intretinere, regulilor proprii ale actului juridic de constituire.

Atunci cand intretinerea este stipulata in favoarea unui tert, chiar daca acesta o primeste cu titlu gratuit, contractul nu este supus formei prevazute pentru donatie.

Este de regula un contract cu titlu oneros, pentru ca intretinerea este prestata in schimbul unui bun sau al unei sume de bani.

El poate fi insa si gratuit, prestarea intretinerii constituind o liberalitate facuta sub forma donatiei sau a legatului testamentar cu sarcini, sau a stipulatiei pentru altul (tertul beneficiar fiind creditorul intretinerii).

4) Contractul de intretinere cu caracter viager cu titlu oneros este un contract aleatoriu.1

Elementul aleatoriu, incert, al contractului de intretinere este durata vietii persoanei intretinute a creditorului intretinerii.

Este lovit de nulitate absoluta contractul care stipuleaza o intretinere constituita pe durata vietii unei persoane care era decedata in ziua incheierii contractului.

Nu produce, de asemenea, nici un efect contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros intretinere pe durata vietii unei persoane care, la data incheierii contractului, suferea de o boala din cauza careia a murit in interval de cel mult 30 de zile de la aceasta data.

5) Este un contract translativ de proprietate, prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunului, de la intretinut la intretinator fiind supus conditiilor legale privind valabilitatea acestor transmiteri.

6) Este un contract intuitu persoane, incheiat atat de intretinator, cat si de intretinut in consideratia persoanei cocontractantului.

Dreptul la intretinere este un drept personal, netransmisibil prin succesiune, care se stinge prin moartea beneficiarului.

Drepturile creditorului intretinerii nu pot fi cedate sau supuse urmaririi, deci sunt incesibile si insesizabile. Caracterul personal al contractului de intretinere nu poate fi invocat de parti pentru a se opune actiunii in revocarea contractului sau actiunii oblice introduce pentru executarea sa.

Si obligatia debitorului intretinerii (intretinatorului) este intotdeauna o obligatie de a face, strict personala si netransmisibila.

In mod exceptional se admite totusi ca, in cazul unei impiedicari obiective si temporare a debitorului de a presta intretinerea, ea ar putea fi executata de un mandatar sau de un negotiorum gestor.

7) Este un contract cu executare succesiva.

Intretinerea se presteaza in timp, pana la sfarsitul vietii intretinutului sau pana la sfarsitul perioadei stipulate, permanent, chiar daca nu periodic.

Prin contractul de intretinere o parte se obliga sa efectueze in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii si ingrijirii pentru o anumita durata.

Daca prin contract nu s-a prevazut durata intretinerii ori s-a prevazut numai caracterul viager al acesteia, atunci intretinerea se datoreaza pentru toata durata vietii creditorului intretinerii.

Intretinerea poate fi constituita pe durata vietii mai multor persoane, urmand ca, in acest caz, in lipsa de stipulatie contrara, obligatia de plaa a rentei sa inceteze la data la care decedeaza ultima dintre aceste persoane.

Conditiile de validitate ale contractului de intretinere

1) Conditiile de validitate ale contractului de intretinere sunt conditiile generale pentru validitatea contractelor prevazute de art. 1179 si urm. C.civ.

Ambele parti trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, intrucat ambele fac acte de dispozitie (intretinutul transmite dreptul de proprietate asupra unui bun, iar intretinatorul, in caz de neexecutare a obligatiei asumate, poate fi obligat la plata de despagubiri).

Sotii nu pot incheia un contract de intretinere, de altfel, inutil, pentru ca intre ei exista obligatia legala de intretinere, intrucat vanzarea‑cumpararea este interzisa intre ei.

Daca, in contract, exista o pluralitate de parti (fie de creditori, fie de debitori, fie si de creditori si de debitori), obligatia de intretinere este indivizibila. In consecinta, neexecutarea obligatiei de intretinere fata de unul dintre creditori determina rezolutiunea intregului contract.2) Consimtamantul partilor trebuie sa fie liber si neviciat.


3) Obiectul obligatiei intretinutului il constituie un bun mobil sau imobil, determinat, care trebuie sa fie in circuitul civil si sa fie proprietatea sa.

Obligatia intretinutului se executa dintr‑o data la incheierea contractului.

Obiectul obligatiei intretinatorului il constituie intretinerea, in sensul ei cel mai larg, cuprinzand un numar mare de prestatii care se executa in natura, ca: procurarea si prepararea hranei, cumpararea de imbracaminte, incaltaminte, lenjerie de pat si de corp, medicamente, ingrijiri medicale, efectuarea curateniei in locuinta, plata cheltuielilor de intretinere. Partile pot conveni ca intretinatorul sa locuiasca in imobilul intretinutului sau in locuinta separata.

Obligatia intretinatorului se executa succesiv si permanent pana la sfarsitul vietii intretinutului sau pe durata stipulata in contract.

De regula, in practica, contractul de intretinere se infatiseaza ca un contract de vanzare‑cumparare a imobilului intretinutului in care acesta isi rezerva dreptul de uzufruct pana la sfarsitul vietii si in care se stipuleaza ca pret intretinerea vanzatorului pe durata vietii acestuia.

Delimitarea contractului de intretinere fata de alte contracte

1) Contractul de intretinere prezinta cele mai multe asemanari cu contractul de renta viagera.1

Ele sunt insa contracte distincte, care se deosebesc prin aceea ca:

a) renta viagera cuprinde o obligatie de a da (o suma de bani - renta), in timp ce contractul de intretinere contine o obligatie de a face (a presta intretinerea sub toate formele ei);

b) creanta de intretinere este esentialmente personala, deci netransmisibila la alta persoana, in timp ce renta viagera este transmisibila (cesibila);

c) drepturile creditorului intretinerii nu pot fi cedate sau supuse urmaririi (art. 2258 C.civ.).


2) Delimitarea contractului de intretinere de contractul de vanzare‑cumparare prezinta dificultati atunci cand pretul bunului instrainat este atat o suma de bani, cat si intretinere.

Pentru calificarea acestui contract, este necesar sa se stabileasca care este scopul principal urmarit de parti la incheierea contractului.

In acest sens, consideram ca este gresita si de natura a crea confuzii sintagma "vanzare‑cumparare cu clauza intretinerii", desi ea este folosita in mod curent in practica judiciara.2

Daca obligatia principala a dobanditorului este prestarea intretinerii, contractul va fi de intretinere, indiferent daca pretul in bani a fost sau nu precizat in contract, pentru ca elementul aleatoriu caracteristic pentru contractul de intretinere ramane durata vietii instrainatorului.

Daca insa o cota indiviza din imobil este vanduta pe un pret determinat, iar cealalta cota indiviza a facut obiectul contractului de intretinere, exista doua contracte, unul de vanzare‑cumparare si altul de intretinere, cuprinse in acelasi inscris.


3) Donatia cu sarcini se deosebeste de donatia cu sarcina intretinerii prin elementul aleatoriu care se regaseste in cea de a doua.

In primul caz, sarcina are un obiect determinat (plata unei datorii etc.), a carei intindere (valoare) este cunoscuta in momentul incheierii contractului de donatie; in cel de al doilea, ea are ca obiect prestarea intretinerii, a carei valoare totala este imposibil de anticipat in momentul facerii donatiei.

Sarcina intretinerii poate fi stipulata in favoarea donatorului sau in favoarea unui tert (caz in care reprezinta o stipulatie pentru altul, prin care se realizeaza o liberalitate indirecta).

In ambele situatii esentiale pentru caracterizarea contractului, ca fiind un contract de intretinere, sunt: obiectul sarcinii donatorului (prestarea intretinerii) si, in al doilea rand, cauza, scopul contractului urmarit de donator. Daca scopul contractului a fost intentia de a asigura intretinerea beneficiarului acestuia este un contract de intretinere, in timp ce daca cauza contractului a fost doar animus donandi (intentia liberala), atunci este vorba despre o donatie.

In cazul in care partile au contractat urmarind avantaje reciproce, contractul este contract de intretinere. Disproportia dintre cele doua prestatii nu transforma intretinerea in donatie.1

Disproportia celor doua prestatii este explicata tocmai de elementul aleatoriu, durata incerta a vietii donatorului, element esential in contractul de intretinere.


Sectiunea a II‑a - Efectele contractului de intretinere

Obligatiile creditorului intretinerii

Creditorul intretinerii are obligatiile vanzatorului:

1) Obligatia de a transmite intretinatorului dreptul de proprietate asupra bunului, mobil sau imobil, instrainat.

Aceasta obligatie (de a da) se executa la incheierea contractului de intretinere in cazul bunurilor mobile, sau la data inscrierii contractului de intretinere in cartea funciara.

2) Obligatia de a preda bunul transmis (de a face), atunci cand ea nu a fost executata la incheierea contractului sau cand, fireste, nu s‑a transmis prin contract decat nuda proprietate a bunului.

3) Pana la predare, intretinutul are obligatia de a conserva bunul instrainat.

4) Obligatia de garantie contra evictiunii si a viciilor ascunse ale bunului instrainat.

Intretinutul se bucura de privilegiul vanzatorului.

Obligatiile debitorului intretinerii

1) Principala obligatie a debitorului intretinerii este aceea de acordare a intretinerii in natura beneficiarului acesteia.

Debitorul intretinerii datoreaza creditorului prestatii stabilite in mod echitabil tinandu-se seama de valoarea capitalului si de conditia sociala anterioara a creditorului.

Debitorul este obligat in special sa asigure creditorului in hrana, imbracaminte, incaltaminte, menaj, precum si folosinta unei locuinte corespunzatoare. Intretinerea cuprinde, de asemenea, ingrijirile si cheltuielile necesare in caz de boala (art. 2257 alin. (2) C.civ.).1

In cazul in care intretinerea are caracter viager sau atunci cand creditorul decedeaza in cursul duratei contractului, debitorul are obligatia sa-l inmormanteze.

Intretinerea continua a fi datorata in aceeasi masura chiar daca, in cursul executarii contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau partial ori si-a diminuat valoarea, dintr-o cauza pentru care creditorul intretinerii nu este tinut sa raspunda.

Clauza prin care creditorul intretinerii se obliga la prestarea unor servicii este considerata nescrisa.

Daca prestarea sau primirea in natura a intretinerii nu mai poate continua din motive obiective sau daca debitorul intretinerii decedeaza si nu intervine o intelegere intre parti, instanta judecatoreasca poate sa inlocuiasca, la cererea oricareia dintre parti, fie si numai temporar, intretinerea in natura cu o suma de bani corespunzatoare.

Atunci cand prestarea sau primirea in natura a intretinerii nu mai poate continua din culpa uneia dintre parti, instanta va majora sau, dupa caz, diminua cuantumul sumei de bani care inlocuieste prestatia de intretinere (art. 2261 C.civ.).2

In toate cazurile in care intretinerea a fost inlocuita cu o renta in bani, devin aplicabile dispozitiile care reglementeaza contractul de renta viagera.

Daca prin contractul de intretinere nu s-a convenit altfel, obligatia de plata a rentei ramane indivizibila intre debitori.

Locul executarii obligatiei de intretinere este domiciliul creditorului (intretinerii), prin derogare de la dreptul comun, plata fiind portabila si nu cherabila.

Partile pot stabili, de comun acord, si un alt loc de executare a intretinerii.

In cazul neexecutarii obligatiei de intretinere, creditorul ei (intretinutul) are alegerea intre a cere rezolutiunea contractului sau executarea obligatiei.

Daca executarea in natura a devenit imposibila din cauza culpei debitorului, instanta, la cererea creditorului, poate stabili obligatia de intretinere pentru o suma de bani platibila periodic, la intervalele stabilite de parti, avand caracterul de despagubiri echivalente cu intretinerea datorata.
Prof.dr. Dumitru C. Florescu, op.cit., p. 361-371; Camelia Toader, op.cit., p. 330-355; Dr. Eugeniu Safta-Romano, op.cit., p. 326-338.

"Contractul de intretinere este un contract aleatoriu, caracteristic naturii sale periodice fiind elementul de risc. Acest caracter aleatoriu este prezent atat la data incheierii conventiei translative de proprietate, cat si in cursul executarii sale, deoarece cel ce dobandeste bunul se obliga sa presteze o intretinere pe toata durata vietii instrainatorului, cunoscuta fiind numai producerea certa a evenimentului mortii, nu si data la care va avea loc aceasta." C. S.J., Decizia nr. 12/1991, "Doctrina si jurisprudenta Romaniei / 1989-1994", p. 216.

"Contractul de intretinere, ca si contractul de renta viagera, sunt contracte aleatorii, cu prestatii succesive. In ambele cazuri, corelativ obligatiei uneia dintre parti, debitor al prestatiilor succesive, poate exista, potrivit conventiei intervenite intre ele, obligatia pentru creditorul acelor prestatii de a transmite proprietatea unui bun in beneficiul debitorului prestatiilor. Totusi, cele doua prestatii nu sunt identice, iar ceea ce le deosebeste este natura obligatiei de a face, esentialmente personala in cazul contractului de intretinere, pe cand contractul de renta viagera va cuprinde o obligatie de a da." Trib. Suprem, S.c., Decizia nr. 1216/1977, R.R.D., nr. 12/1977, p. 46.

" Contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere este un contract nenumit, cu titlu oneros, aleatoriu, bilateral, consensual si translativ de proprietate, caruia i se aplica regulile generale din materia obligatiilor, cu privire la conditia rezolutorie, aceasta fiind subinteleasa, atunci cand una dintre parti nu-si indeplineste angajamentul luat. Intr-o atare situatie, contractul nu se desfiinteaza de drept, ci partea in privinta careia nu s-a executat angajamentul are alegerea fie sa sileasca cealalta parte a executa contractul, cand aceasta este posibila, fie sa ceara desfiintarea contractului." Tribunalul Suprem, S.c., Decizia nr. 1082/1982, "Repertoriu pe anii 1980-1985", p. 91.

"Pentru justa caracterizare a contractului de intretinere necesar sa se stabileasca intentia partilor, care rezulta din continutul actului, precum si din imprejurarile de fapt. In cazul in care se constata ca partile au contractat in scopul de a-si asigura fiecare cate un avantaj, si anume, una de a primi un bun, iar cealalta, ca o contravaloare a lui, intretinerea pe toata viata, contractul incheiat este de intretinere si nu de donatie." T.S., S.c., Decizia nr. 608/1974, CD., p. 73.

"In cazul unui contract de intretinere, notiunea de intretinere trebuie sa primeasca un inteles cat mai cuprinzator, debitorul obligatiei urmand sa asigure creditorului alimente, imbracaminte, incaltaminte, medicamente, sa-i asigure ingrijiri medicale etc. si, daca este cazul, chiar sa-i prepare hrana si sa-l ajute la diferitele treburi gospodaresti. In absenta unei clauze exprese, nu are nicio relevanta ca beneficiarul intretinerii are suficiente mijloace materiale, deoarece obligatia conventionala de intretinere nu se confunda cu obligatia legala, cand acordarea intretinerii depinde de starea de nevoie a celui indreptatit sa o primeasca." Curtea Suprema de Justitie, S.c., Decizia nr. 2462/1992, "Dreptul", nr. 10-11/1993, p. 110.

"Executarea intr-un anumit mod a obligatiei contractuale de intretinere nu poate fi schimbata unilateral de catre cel intretinut, fara acordul debitorului obligatiei de intretinere." T.S., Col.civ., Decizia nr. 278/1956, "Repertoriul 1952-1969", p. 376.

"Creditorul intretinerii poate cere, fie rezilierea contractului, fie transformarea obligatiei in despagubiri echivalente, care capata caracterul unei prestatii periodice. In ipoteza unui contract de intretinere pe viata, daca debitorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin, creditorul poate cere fie rezilierea contractului, fie transformarea obligatiei de intretinere in despagubiri echivalente si, cum intretinerea se presteaza pe tot timpul vietii creditorului, este firesc ca si despagubirea sa capete aspectul unor prestatii periodice. Deci, intr-o asemenea situatie, nu s-ar putea sustine ca cererea creditorului intretinerii ar avea drept scop stabilirea unor noi clauze contractuale, ci scopul lor ar fi transformarea obligatiei de intretinere deja stabilita prin contract in despagubiri echivalente in bani. In orice caz, instanta are indatorirea de a stabili pe baza de probe daca debitorul are vreo culpa in neexecutarea obligatiei de intretinere." T.S., S.civ., Decizia nr. 183/1971, "Indreptar", p. 206-207.

"Contractul prin care o persoana instraineaza un bun al sau in schimbul obligatiei luate de catre dobanditor de a o intretine este un contract de intretinere, prin care se creeaza o obligatie de a face strict personala, care nu poate fi transmisa altei persoane. In cazul in care debitorul obligatiei de intretinere nu-si indeplineste indatoririle ce si-a luat, creditorul obligatiei este indreptatit sa ceara rezilierea conventiei." Trib.Supr., S.c., Decizia nr. 1114/1976, "Repertoriu 1975-1980", p. 92.

"Conventia prin care o persoana se obliga catre alta, ca pentru o suma de bani primita, sa-i presteze intretinerea pe tot timpul vietii, constituie un contract de intretinere. Creditorul intretinerii nu poate cere transformarea obligatiei de intretinere intr-o suma de bani platibila periodic, cand din culpa sa a impiedicat executarea obligatiei debitorului." T.S., Col.civ., Decizia nr. 945/1962, in "Repertoriul pe anii 1952-1969", p. 377.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright