Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de prestari serviciiContract de prestari servicii

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr._____data______, 200_

Incheiat la data de__________, intre


_____ _______ ______ _________., cu sediul in


sector____, inregistrat la Registrul Comertului nr.______, cod fiscal _______,


nr. de cont __________, deschis la banca_____________, reprezentat legal


de Dl.____________, in calitate de PRESTATOR
si


S.C. cu sediul in Bucuresti, strada


Nr.___, sector____, inregistrat la Registrul Comertului cu nr.


Cod fiscal____________, cont in lei nr.____________, deschis la banca


____________, reprezentat legal de Dl._______________, in calitate


de BENEFICIAR.
1.OBIECTUL CONTRACTULUIArt.1 - Obiectul contractului este livrarea unei cantitati aproximative de _________ metri cubi de beton si respectiv _________ metri cubi de beton la locul constructiei.2. UNITATEA DE PRET, VALOAREA CONTRATULUI, TERMENI DE LIVRAREArt.2 - Unitatea de pret asa cum a fost negociata pentru beton este de

___________USD/metru cub si respectiv__________USD/metru cub

livrat la sit si contine

transportul de a statia de beton la sit

valoarea aditivului___________

Pretul nu include TVA.


Art.3 - Valoarea estimata a contractului este de __________USD cu TVA inclus, urmand ca valoarea contractului sa fie finala dupa livrarea betonului la sit.
3. TERMENI DE LIVRAREArt.4 - Betonul va fi livrat conform programului (Anexa 1) bazat pe indicatiile zilnice stabilite de beneficiar, stabilite cu 24 ore in avans in conformitate cu locul pentru pregatirea betonului si cu certitudinea ca beneficiarulpoate efectua plata (alte actvitati la sit ar putea sa nu permita pregatirea materialului).


Art.5 - In cazul in care betonul nu poate fi preparat din motive meteorologice nefavorabile (ploaie, etc.), beneficiarul il va anunta telefonic pe prestator pentru intreruperea livrarii.


Art.6 - Beneficiarul va delega o persoana de contact permanent intre sit si departamentul de conducere al prestatorului, astfel incat livrarile sa fie facute organizat (dupa reguli stricte4.PROCEDURI SI TERMENI DE PLATAArt.7 - Beneficiarul va face plata in lei la cursul oficial anuntat de Banca Nationala, in ziua platii.


Art.8 - Plata se va face gradat in conformitate cu programul de plata din Anexa 1 care este parte a contractului. Daca plata nu se face in conformitate cu programul, prestatorul este in masura sa ceara penalizari de 0,4% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intirzere, penalizari pe care benefciarul trbuie sa le plateasca.Art.9 - In caz ca beneficiarul nu plateste betonul in_____ zile, asa cum e prevazut in program, prestatorul are dreptul sa intrerupa livrarile.


Art.10 - Daca beneficiarul nu reuseste sa plateasca betonul, prestatorul poate cere despagubiri conform legii.


Art.11 - Prestatorul asigura cantitatea si calitatea livrarii produselor conform standardelor impuse in document, in ceea ce priveste manufacturarea si exigentele normativului C 140 1986 si legea 10 cu regulile legale ulterior adaugate.


Beneficiarul este responsabil cu observarea tuturor masurilor luate de normativul C 140 1986 si legea 10 1995 in ceea ce priveste punerea in opera a betonului.


Art.12 - Daca apar probleme legate de calitatea betonului livrat la sit si prestatorul nu este prezent (de exemplu, caracteristicile betonului compact nu sunt cele cerute de beneficiar, agregatele nu sunt cele bune, existenta unor particule straine in beton, etc.), prestatorul este obligat sa vina cat mai curand posibil la sit pentru a vedea eventualele nereguli. In cazul in care prestatorul nu vine, betonul este respins s costurile manufacturarii si ale transportului sunt suportate de prestator.Art.13 - Eventualele neantelegeri care pot interveni pe timpul executarii contractului pot fi rezolvate amiabil sau la Curtea legala.


Masurilor luate de prezentul contract li se adauga masurile legii comerciale si ale legii civile.


Art.14 - Forta Majora scuteste partea invocanta daca acea parte aduce dovezi sustinute de documente in acord cu legea.


Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate una pentru fiecare parte.PRESTATOR BENEFICIARCONTRACT

Nr._______data_______,200_

I.            PARTI ALE CONTRACTULUIIntre_____ _______ ______ _______________, cu sediul in ____________


__________ ______ ____ ___, telefon/fax____________


nr. cont_________, deschis la ______________, filiala_____________


cod fiscal__________, reprezentat legal de MANAGER GENERAL


___________________, si SEF CONTABIL in


calitate de PRESTATOR,


si


__________ ______ ____ ___, cu sediul in


__________ ______ ____ ___, telefon/fax____________,


nr.cont__________, deschis la______________,filiala_____________


cod fiscal__________, reprezentat legal de MANAGER COMERCIAL


in calitate de BENEFICIAR, prezentul contract a fost incheiat.

II.          MASURI GENERALEArt.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute de Anexa care este parte a prezentului contract. Anexa include obiectivele, prestatiile, preturile si termenele limita ale executiei asa cum a fost negociat cu beneficiarul. Executia serviciilor prevazute de Anexa este indeplinita direct pe baza prezentului contract si a ordinelor ulterioare ale companiilor care sunt supervizate direct de catre beneficiar.

Ordinele ce depasesc volumul prestarilor prevazute in Anexa sunt considerate ca fiind executate conform contractului.


Beneficiarul ia la cunostinta si accepta orice ordin rezultat de la companiile care i sunt in subordine ordin ce este semnat si stampilat de fiecare companie.Art.2 - Contractul este valid de la data semnarii de catre ambele parti pana la data cu posiblitatea de a fi extins cu acte aditionale sau cu intelegere mutuala ale partilor.


Art.3 - Preturile serviciilor prestate sunt cele negociate, acceptate de beneficiar si prevazute in Anexa.


Ele sunt stabilite conform cursului oficial de schimb de ______lei/USD, valid la data de __________, data efectuarii platii.


In cazuri de urgenta, la cererea beneficiarului si cu acordul prestatorului, preturile stabilite in cele doua paragrafe de mai sus vor creste ca plata de urgenta asa cum a fost negociat si stabilit de la caz la caz.


Art.4 Valoarea totala a prestatiilor este de ___________, cu TVA inclus. Plata serviciilor va fi facuta de beneficiar bazata pe starea lucrarilor intocmite de prestator si confirmate de beneficiar prin personalul sau la fiecare livrare partiala sau finala, dupa cum urmeaza: numerar, prin cec, sau cu ordin de plata.

Prestatorul va emite factura dupa ce a primit contravaloarea lucrarilor.


Art.4.1 In eventualitatea in care serviciile prestate nu sunt platite in interval de zece zile de la data stabilita de beneficiar in functie de starea lucrarilor, debitul va fi adaptat in conformitate cu rata inflatiei si beneficiarul va plati penalizari de 1%, calculate la valoarea debitului pentru cursul de schimb lei dollar pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa expirarea termenului limita, pana la plata efectiva a debitului care a fost intarziata, fara nici o instiintare prealabila.


Art.4.2 La momentul semnarii contractului, cat si in momentul in care oricare dintre ordine este emis si executat, beneficiarul va declara ca detine fondurile atestate de banca ce ii permit plata oricarui serviciu si ordin.


Art.4.3 Beneficiarul se obliga sa I garanteze prestatorului plata in avans, suma negocata ridicandu-se la lei, in timp de maxim sapte zile de la data semnarii contractului.

In eventualitatea in care avansul platii nu este garantat, munca va incepe cu respectiva intarziere si daca nu este garantat deloc, prestatorul are dreptul sa anuleze contractul.


Art.4.4 Partile pot cadea de acord ca beneficiarul poate plati in avans intr-un sistem de tip subscriptie, cu ajustari partiale, situatie stipulata in capitolul "Clauze Speciale" din prezentul contract.

III.        OBLIGATII ALE PARTILORArt.5 - Prestatorul garanteaza calitatea serviciilor efectuate prin documente corespunzatoare.


Art.6 In caz de vreme rea, cu respect pentru lucrarile care se executa afara, de exemplu temperaturi sub 5'C, ploaie, vant puternic, inghet,etc.; prestatorul are dreptul de a intrerupe munca pana la incetarea acestor fenomene, iar termenul limita al executiei va fi extins in consecinta.


Art.7 Beneficiarul se obliga sa asigure conditiile necesare obiectivului lucrarilor acestui contract, pe baze de la caz la caz dupa cum urmeaza

- zona de lucru libera si protectie pe timp de vreme rea;

- necesarul pentru utilajele folosite de prestator (apa, energie, macarale, etc.);

- paza zonelor ce servesc pentru depozitarea materialelor si a utilajelor ce apartin prestatorului

- verficarea si confirmarea starii lucrarilor executate de prestator la cererea beneficiarului

-plata pentru transportul echipamentelor si a personalului in cazul in care acestea sunt procurate de prestator;


Art.8 - In cazul in care beneficiarul nu si indeplineste obligatiile din art.7, prestatorul are dreptul sa intarzie executia lucrarilor si/sau sa le intrerupa, termenele limita ale executiei fiind amanate in consecinta.


Art.9 Beneficiarul se obliga sa si informeze personalul de pe sit despre masurile prezentului contract in vederea asigurarii conditiilor pentru executarea lucrarilor de catre prestator.


Art.10 Este interzis de ambele parti a interveni in clauzele contractului.


Art.11 Orice disputa legata de executarea prezentului contract va fi rezolvata amiabil. Daca acest lucru nu se intampla, patrea reclamanta va inainta conflictul Curtii Legale.


Art.12 Un eveniment de forta majora scuteste partea invocanta de orice responsabilitate dupa masuri legale. Banii care nu sunt disponibili intr un cont bancar, nu vor fi considerati un eveniment de fota majora.


IV.            CLAUZE SPECIALE


Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate una de fiecare parte.


Incheiat astazi ______________, in______________
PRESTATOR BENEFICIAR


Director, Sef contabil, Director, Sef contabilConsiliu Legal Consiliu LegalContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright