Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Actul administrativ - definitia si trasaturile actului administrativActul administrativ - definitia si trasaturile actului administrativNotiunea de act administrativ.


Mijloacele de actiune ale autoritatilor administratiei publice sunt formele concrete prin care administratia publica isi indeplineste misiunea de organizare a aplicarii si de aplicare in concret a legii, precum si de prestare, respectiv organizare a prestarii serviciilor publice.

In doctrina dreptului administrativ, sunt considerate forme de activitate ale administratiei publice:

a) actele juridice actele administrative, contractele administrative, contractele civile. Dintre acestea, dreptul administrativ studiaza doar actele si contractele administrative, actele civile facand obiectul de studiu al dreptului civil.

b) actele cu caracter exclusiv politic sunt emise fie de autoritatile centrale Guvern, Presedinte fie de autoritati locale (Primarul, Consiliul local, Prefectul) si, avand caracter declarativ, nu sunt studiate de dreptul administrativ.

c) faptele administrative sunt fapte materiale juridice care intervin in sfera administratiei publice, adica transformari in lumea inconjuratoare care produc efecte juridice, independent de existenta unei manifestari de vointa in acest sens a autoritatilor publice ci doar in baza legii. Faptele administrative pot fi licite (de exemplu, construirea unei cladiri), sau ilicite (exemplul clasic fiind contraventia).

d) operatiunile administrative sunt operatiuni material-tehnice, adica activitati ale administratiei publice care nu produc efecte juridice prin ele insele:avize, dari de seama, referate, comunicari, note interne, statistici, etc.Sintetizand, observam ca, spre deosebire de actul administrativ, care produce efecte juridice datorita manifestarii de vointa in acest sens a autoritatii publice emitente, faptul administrativ produce efecte juridice desi nu exista o manifestare de vointa in acest sens, iar operatiunile administrative, desi sunt manifestari de vointa ale autoritatilor publice, nu produc efecte juridice.


Definitia si trasaturile actului administrativ


Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor publice, realizata in scopul de a produce efecte juridice, in temeiul puterii publice

Actul administrativ este acea forma juridica principala a activitatii organelor administratiei publice, care consta intr-o manifestare unilaterala si expresa de vointa de a da nastere, a modifica sau a stinge drepturi si obligatii, in realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instantelor judecatoresti.


una specifica proceselor manageriale ce vizeaza actiunile de determinare a resurselor financiare (bugetului) considerate necesare pentru un exercitiu financiar sau pentru o anumita categorie de activitati; in acest context aproape intotdeauna aspiratiile depasesc nivelul resurselor ce pot fi realizate;

alta specifica proceselor manageriale de gestionare rationala si eficienta a resurselor financiare existente;

o importanta modalitate de desfasurare a activitatii cu eficienta si eficacitate este aceea a utilizarii rationale a resurselor existente.

Contextul invocarii insuficientei resurselor financiare pe parcursul exercitiului financiar denota fie incompetenta profesionala (managerul nu cunoaste specificul si continutul activitatii pe care o conduce), fie incompetenta manageriala (managerul nu are cunostinte elementare privind gestionarea resurselor financiare) sau si una si alta, aspecte in discordanta evidenta cu cerintele de profesionalism si principiile de etica si morala necesare managerului.

Realizarea dimensiunii financiare, din perspectiva organizarii manageriale, presupune procese de management si de executie care sa conduca la:

stabilirea, dimensionarea si organizarea activitatilor programate sa se desfasoare pentru atingerea obiectivelor previzionate in conditiile determinarii resurselor de finantare si a cuantumului acestora;

nominalizarea naturilor de cheltuieli determinate pentru fiecare activitate si obiectiv, precum si stabilirea formelor organizatorice de evaluare a utilizarii resurselor financiare;

stabilirea formelor organizatorice pentru realizarea resurselor financiare la timp si in concordanta cu specificul si cerintele activitatii sportive.

Dimensiunea informationala se refera la modalitatile in care organizarea manageriala determina procese de management prin care se realizeaza si gestioneaza resursele informationale ale unei baze sportive școlare (date si informatii, proceduri de prelucrare, circuite si fluxuri informationale, s.a.). Realizarea dimensiunii informationale este conditionata de aspectele generale de primele trei dimensiuni, asupra carora are, la randul sau, influente. Indeplinirea dimensiunii informationale vizeaza doua directii fundamentale:

prima se refera la conturarea in cadrul baze sportive școlare a unei baze informationale care sa serveasca scopurilor si obiectivelor acesteia;

a doua se refera la stabilirea modalitatilor de organizare rationala si de utilizare eficienta a bazei informationale create, in acord cu necesitatile organizationale prezente si, in mod deosebit, de perspectiva.

Organizarea si gestionarea eficienta a dimensiunii informationale determina aspecte pozitive cum ar fi:

imbunatatirea calitatii proceselor previzionale si decizionale in cadrul bazelor sportive școlare;

In acest fel este accentuat atat aspectul formal al actului, de a fi emis de autoritati publice, cat si aspectul material al acestuia, referitor la continutul sau, continut din care trebuie sa rezulte emiterea sa in temeiul puterii publice cu care sunt inzestrate autoritatile publice.

definitia actului administrativ o gasim in prezent in Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ: actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice.

Trasarurile ( caracteristicile actului administrativ)

● Actul administrativ este o manifestare unilaterala de vointa. Prin aceasta caracteristica, el se deosebeste de actele contractuale ale administratiei, fie ele guvernate de regimul juridic de drept public sau de regimul juridic privat.

● Actul administrativ concretizeaza vointa autoritatii publice ca subiect de drept special, investit cu putere publica, si, in consecinta, produce efecte juridice care vor fi guvernate de regimul juridic de drept public.

● Actul administrativ este obligatoriu pentru toate subiectele de drept care intra sub incidenta sa (1), pentru autoritatea publica emitenta sau inferioara (2), precum si pentru autoritatea publica superioara (3).

● Actul administrativ este executoriu din oficiu, in sensul ca poate fi executat imediat dupa aducerea la cunostinta persoanelor interesate, respectiv publicarea sa, asadar din momentul din care produce efecte juridice, fara a mai fi nevoie de interventia unui alt act in acest sens.

● Actele administrative sunt emise pe baza legii, in scopul executarii sau organizarii executarii legilor si a celorlalte acte normative emise de autoritatile superioare.

aceasta trasatura este consecinta ierarhiei in care se constituie normele juridice: in frunte se afla Constitutia (legea fundamentala a statului), urmeaza legile organice, legile ordinare, actele administrative normative ale Guvernului cu putere de lege (ordonante), alte acte normative ale Guvernului (hotarari de Guvern) actele administrative normative ale altor autoritati centrale (ordine si instructiuni ale ministrilor, spre exemplu), actele administrative individuale ale autoritatilor centrale, actele normative ale autoritatilor locale, si, in final, actele administrative individuale ale acestora.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright