Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » transporturi
CAIET DE SARCINI TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - elaborarea si implementarea unui sistem informaticCAIET DE SARCINI TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - elaborarea si implementarea unui sistem informatic


SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORICAIET DE SARCINI

TEMA: Elaborarea si implementarea unui sistem informatic

pentru calculul foilor de parcurs si obtinerea indicatorilor activitatii de exploatare a locomotivelor si a personalului de locomotiva, precum si a indicatorilor activitatii de transport feroviar de calatoriObiectul caietului de sarcini
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile generale necesare a fi indeplinite in elaborarea si implementarea unui sistem informatic pentru calculul foilor de parcurs si obtinerea indicatorilor activitatii de exploatare a locomotivelor si a personalului de locomotiva, precum si a indicatorilor activitatii de transport feroviar de calatori.


Domeniul de activitate

Sistemul informatic pentru calculul foilor de parcurs ale locomotivelor si personalului de locomotiva trebuie sa poata prezenta activitatea locomotivelor, a personalului de locomotiva si a personalului care insoteste trenul, precum si datele despre un tren pe tot parcursul pentru o perioada de timp solicitata


Terminologie

- locomotiva : orice tip de locomotiva, automotor, rama electrica, precum si alte asemenea vehicule feroviare motoare, aflate in exploatare pe infrastructura feroviara.

- personal de locomotiva: mecanicul de locomotiva, respectiv conducatorul vehiculului feroviar motor si mecanicul ajutor/fochistul care conduc si/sau deservesc vehiculele mentionate mai sus.

- foaie de parcurs : documentul primar prin care se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive, a activitatii personalului de locomotiva, se transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat si se evidentiaza situatiile speciale privind siguranta circulatiei aparute in circulatia trenurilor si la manevra.

- unitate de tractiune : structura organizatorica in cadrul careia se desfasoara activitati de coordonare, comanda si/sau indrumare a locomotivelor si/sau a personalului de locomotiva, iar in functie de existenta dotarilor tehnice necesare, se pot desfasura si activitati de echipare, alimentare cu combustibil, lubrifianti si apa tehnologica, intretinere, revizii si reparatii ale locomotivelor.


Abrevieri


SNTFC : Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori C.F.R. Calatori S.A.

OTF: operatori de transport feroviar

SNTFM : Societatea Nationala de Transport Feroviar de marfa C.F.R. Marfa S.A.

R.T.F.C. : Regionala de Transport Feroviar de Calatori

MT: multipla tractiune

Km: kilometri

t: tone

kg: kilograme

Stbrkm: sute tone brute kilometri

Miltbrkm: milioane tone brute kilometri

PMZ: parcurs mediu zilnic al locomotivei

LE: locomotive electrice

RE: rame electrice

LD: locomotive diesel

LDE: locomotive diesel-electrica

LDH: locomotive diesel-hidraulica

AM: automotoare

Organizarea datelor si rapoartelor

Cerinte generale/constituirea bazelor de date

realizarea grafului retelei nationale feroviare (reteaua publica si reteaua privata cu statiile de cale ferata si punctele de delimitare a regionalelor);

constituirea bazei de date cu trenurile remorcate functie de rang, tip de remorcare si OTF - prin preluarea bazei de date cu trenuri de la Serviciul Mers de Tren la schimbarea mersului de tren si posibilitatea actualizarii acesteia de cate ori este cazul (tr. sezoniere, suplimentare, speciale, in cazuri de calamitati/timp nefavorabil, trase pentru deplasare izolata/la strung/la reparatii, tr. altor OTF, etc) ;

declararea in sistem a rangurilor de tren functie de numarul din circulatie alocat in conformitate cu reglementarile in vigoare si posibilitatea actualizarii acestora functie de reglementarile adoptate ulterior elaborarii sistemului

constituirea bazei de date cu parcul inventar de locomotive al SNTFC;

constituirea bazei de date cu personalul de locomotiva apartinand SNTFC;

constituirea bazei de date cu mecanicii instructori apartinand SNTFC;

constituirea bazei de date cu unitatile in care intra/ies si/sau remizeaza, alimenteaza cu combustibil locomotivele;

constituirea bazei de date cu unitatile unde personalul de locomotiva intra la odihna, unde este comandat si verificat pentru intrarea in serviciu;

constituirea bazei de date cu alti OTF care desfasoara activitate pe reteaua nationala publica si privata;

constituirea bazei de date cu articole (combustibili si lubrifianti) din alimentarea locomotivelor;

constituirea bazei de date cu consumurile de combustibil determinate prin insotiri;

constituirea bazei de date cu elementele de turnus si compararea acestora cu datele realizate;Introducerea datelor

Introducerea datelor sa se efectueze la depoul de domiciliu al personalului de locomotiva ( sa permita introducerea tuturor datelor unei foi de parcurs la depoul de domiciliu al personalului de locomotiva inclusiv cantitatea de motorina la primire / predare) si transmiterea lor prin retea la depoul de domiciliu al locomotivei;
Prelucrarea datelor si emiterea rapoartelor

rapoartele sa poata fi obtinute in formate html, pdf si excel, pe intervale de timp la alegerea utilizatorului, functie de sistemul de remorcare, la nivel de depou de domiciliu al vehiculului rulant motor, la nivel de regionala (activitatea din unitatile de tractiune de pe raza regionalei) si la nivel de retea


centralizarea datelor sa se realizeze pe trei niveluri: unitati de tractiune, regionale si central societate;

emiterea rapoartelor pentru fiecare locomotiva in parte, functie de foile de parcurs si cu date despre echipa de locomotiva si despre iesirea si intrarea in remizare si/sau luarea in primire si predarea vehicule rulante motoarei in tranzit, precum si despre consumurile inregistrate;

rapoartele vor putea fi emise pentru fiecare locomotiva parte, pe sisteme de remorcare, pe total parc, conform anexelor

structurarea rapoartelor sa se realizeze astfel:

rapoarte privind activitatea locomotivelor

monitorizarea activitatii desfasurate de locomotivele din parcul inventar al societatii va fi structurata pe 3 capitole: fondul de timp, prestatiile efectuate, consum de combustibil si lubrifianti

- calculul fondului de timp va fi defalcat pe:

a.     stationare in remizare (in depoul de domiciliu, in alte unitati de tractiune, in statii, pentru mentinere in stare calda, pentru procese tehnologice) ;

b.     stationare in parcurs (cu motor pornit in parcurs, cu motor oprit in parcurs, la dispozitia statiei) ;

c.      manevra (in depou, intermediara, speciala);

d.     lucru pe loc si preincalzire;

e.     timpi de mers (deplasari depou-statie, deplasari grupa tehnica-statie, mers izolat, trenuri de calatori CFR Calatori, trenuri de serviciu CFR Calatori, garnituri goale, trenuri alti OTF);

f.       calculul zilelor servite;

g.      calculul opririlor neitinerarice;

- calculul prestatiilor efectuate vor fi defalcate pe:

a.     prestatii proprii : kilometri in simpla tractiune, kilometri in multipla tractiune, kilometri izolati, tone brute kilometru in simpla tractiune, tone brute kilometru in multipla tractiune, kilometri in corp tren;

b.     prestatii pentru alti OTF: : kilometri in simpla tractiune, kilometri in multipla tractiune, kilometri izolati, tone brute kilometru in simpla tractiune, tone brute kilometru in multipla tractiune, kilometri in corp tren;

c.      total prestatii : : kilometri in simpla tractiune, kilometri in multipla tractiune, kilometri izolati, tone brute kilometru in simpla tractiune, tone brute kilometru in multipla tractiune, kilometri in corp tren;

d.     calculul km ungere;

- calculul consumului de combustibil si lubrifianti

a.     pe baza bonurilor de alimentare din foile de parcurs:

-rapoarte privind alimentarea cu combustibil pe puncte de alimentare;

-rapoarte pentru fiecare locomotiva in parte cu date despre foia de parcurs, personalul de locomotiva, data de alimentare si activitatea efectuata;

-rapoarte pentru fiecare gestiune cu date despre articol, cantitate, data, foaie de parcurs, locomotiva, personal locomotiva;

-pe fiecare articol cu date despre gestiune, cantitate, data, foaie de parcurs, locomotiva, personal locomotiva;

b.     pe baza datelor inscrise in foaia de parcurs de catre personalul de locomotiva:

-rapoarte privind consumul specific de combustibil din activitatea de remorcare in functie de tren, sectia de remorcare, locomotiva, sistemul de remorcare, data, personalul de locomotiva.

-rapoarte privind consumul specific de combustibil din activitatea de manevra in functie de tipul de locomotiva, data, personalul de locomotiva.

c.      compararea consumului realizat cu consumul de combustibil din baza de date stabilit in urma insotirilor de trenuri;

- raport pentru evidentierea efectuarii in unitati apartinand altor OTF a urmatoarelor prestatii: remizare , locomotive de ajutor, in vederea emiterii facturii, respectiv avizarii devizului primit;

- raport privind realizarea indicatorilor cantitativi din activitatea locomotivelor SNTFC, respectiv tren kilometri, sute tone brute kilometri, parc activ, parc remorcare, cantitate combustibil;

- raport privind realizarea indicatorilor de calitate din circulatia vehiculelor rulante motoare ale CFR Calatori, respectiv PMZ al locomotivelor, productivitatea locomotivelor si consumul specific exprimat in kg/tren kilometri si in tone/miltbrkm , osii kilometri ;

Calculul diferentelor fata de elementele de turnus pentru indicatorii de cantitate realizati;


rapoarte privind activitatea personalului de locomotiva

monitorizarea activitatii desfasurate de personalul de locomotiva al societatii va fi structurata pe 3 capitole: fondul de timp si zile servite, prestatiile efectuate, consumul de combustibil.

- calculul fondului de timp va fi defalcat pe:

a.     calculul din foile de parcurs a prestatiei individuale a personalului de locomotiva cu evientierea urmatoarelor date:

locomotiva pe care a efectuat serviciu

foaia de parcurs

regim de lucru

locul si data intrarii in serviciu (cu ora si minut)

locul si data iesirii din serviciu (cu ora si minut)

ore serviciu (ore si minute)

ore neproductive (regie, rezerva, asteptare)

locul si ore cap de sectie

ore paza

ore sporuri (echipa simplificata, noapte, festive, conditii grele)

prestatie dominanta

a.     calculul prestatiei efectuate de personalul de locomotiva:

nume

cod matricol

nr. foi de parcurs in perioada afisata

a.     ore prestate, total din care:

turnus

tura

zilnic

probe

revizie

paza

b.     ore neproductive, total din care:

regie

rezerva

asteptare

c.      ore cap de sectie

d.     ore sporuriechipa simplificata

noapte

festive

conditii grele


raport pentru evidentierea efectuarii in unitati apartinand altor OTF a urmatoarelor prestatii: odihna PL, comanda+verificare PL in vederea emiterii facturii, respectiv avizarii devizului primi

realizarea pontajului pentru personalul de locomotiva prin completarea activitatii rezultata din foile de parcurs cu orele aferente timpului prestat pe alte functii, timpul lipsa din productie (compensari, concedii, etc) si timpul aferent altor obligatii (vizita medicala, participarea la scoala personalului, etc)

raportul pentru determinarile de la punctul 3.2.1. pentru fiecare mecanic si mecanic ajutor in parte sa contina activitatea detaliata functie de fiecare foaie de parcurs si total realizat;

raportul pentru determinarile de la punctul 3.2.2. pentru functia mecanic si functia mecanic ajutor separat sa contina activitatea detaliata functie de fiecare mecanic si total realizat mecanici sau mecanic ajutor si total realizat mecanici ajutori;


rapoarte privind activitatea personalului care insoteste trenul

monitorizarea activitatii desfasurate de personalul care insoteste trenul va fi structurata pe 3 capitole: fondul de timp, prestatiile efectuate si consumul de combustibil;

- calculul fondului de timp va fi defalcat pe:

a.     calculul din foile de parcurs a prestatiei individuale a personalului care insoteste trenul cu evientierea urmatoarelor date:

locomotiva pe care a efectuat serviciu

foaia de parcurs

regim de lucru

locul si data intrarii in serviciu (cu ora si minut)

locul si data iesirii din serviciu (cu ora si minut)

ore serviciu (ore si minute)

ore neproductive (regie, rezerva, asteptare)

locul si ore cap de sectie

ore paza

ore sporuri (echipa simplificata, noapte, festive, conditii grele)

prestatie dominanta

b.     calculul prestatiei efectuate de personalul care insoteste trenul:

nume

cod matricol

nr. foi de parcurs in perioada afisata

a.     ore prestate, total din care:

turnus

tura

zilnic

probe

revizie

paza

b.     ore neproductive, total din care:

regie

rezerva

asteptare

c.      ore cap de sectie

d.     ore sporuri

echipa simplificata

noapte

festive

conditii grele


raport privind activitatea de recunoastere a sectiei de catre personalul de locomotiva pentru fiecare in parte si cumulat pentru o perioda de timp solicitata (personalul care insoteste trenul, data, nr. locomotiva, personal de locomotiva insotit, sectia de remorcare, durata insotirii)

raport privind activitatea de efectuare a stagiului in vederea autorizarii

raport privind activitatea de insotire a personalului de locomotiva de catre mecanicii instructori


rapoarte privind activitea de transport feroviar de calatori


Pentru acest capitol software-ul realizat trebuie sa asigure:

cumularea datelor din foile de parcurs ale vehiculelor rulante motoare la nivel de retea si diseminarea acestora in limitele teritoriale ale regionalelor functie de OTF, tren remorcat si data de circulatie;

calculul indicatorilor cantitativi din circulatia trenurilor CFR Calatori, respectiv tren kilometri, durata de parcurs, locuri kilometri (clasa 1 si clasa 2), osii kilometri si tone brute kilometric;

calculul indicatorilor cantitativi din circulatia trenurilor remorcate de CFR Calatori pentru alti OTF, respectiv tren kilometri, durata de parcurs, locuri kilometri (clasa 1 si clasa 2), osii kilometri si tone brute kilometric;

calculul indicatorilor de calitate din circulatia trenurilor CFR Calatori, respectiv viteza comerciala, locuri/tren, osii/tren functie de sistemul de remorcare si rangul trenurilor, la nivel de regionala (in limitele teritoriale ale fiecarei regionale) si la nivel de retea.

rapoartele pentru determinarile de la punctele 5.5.4.2. - 5.5.4.4. sa se poata obtine:

- in formate html, pdf si excel pe intervale de timp la alegerea utilizatorului. functie de sistemul de remorcare si rangul trenurilor, la nivel de regionala (in limitele teritoriale ale fiecarei regionale) si la nivel de retea;

- pentru fiecare sistem de remorcare in parte respective (LD - locomotive diesel, LE - locomotive electrice, AM -automotoare, RE - rame electrice ) sa contina datele pe tip de tren, total sistem de remorcare si total general;


5.4 Gestionarea si securitatea datelor

bazele de date sa fie securizate si sa existe posibilitatea actualizarii permanente a acestora;

5.4.2 niveluri de acces pentru bazele de date (drepturi de actualizare, de modificare, de consultare/vizualizare) ;

5.4.3 transmiterea si preluarea in retea interna a datelor intre toate unitatile de tractiune din teritoriu, intre unitatile de tractiune si regionale, intre unitatile de tractiune si central societate, intre regionale, intre regionale si central societate;

validarea datelor introduse ( verificarea continuitatii foilor de parcurs prin campul  remizarea anterioara , imposibilitatea dublarii datelor din foile de parcurs, conditii de compunere, etc);

5.4.5 vizualizarea oricarei foi de parcurs existenta in baza de date (la accesarea unei foi de parcurs sa se poata identifica si accesa rapid toate foile de parcurs aflate in sistem care descriu activitatea vehicului rulant motor sau a personalului care conduce si/sau deserveste vehicule rulante motoare inainte si dupa foaia vizualizata);

vizualizarea foilor de parcurs ale vehiculelor rulante motoare care remorca un tren de la indrumare pana la capat de sectie;

5.4.7 vizualizarea datelor (foilor de parcurs) pentru locomotive, personalul de locomotiva, personalul care insoteste trenul si trenuri dupa urmatoarele criterii : data, nume personal (personal de locomotiva, personal care insoteste trenul), nr. locomotiva, tip locomotiva, sectie de remorcare, nr. tren, rang de tren, consum de combustibil, activitate (remorcare, manevra, proces tehnologic, alimentare, remizare, regie, cap sectie, comanda si verificare, opriri neitinerarice), OTF la alegerea utilizatorului;

stocarea datelor in sistem pe parcursul unei perioade de valabilitate a mersului de tren (1 an );


Arhivarea datelor

Arhivarea datelor se va efectua pentru o durata de 10 ani.


Implementarea sistemului informatic de calcul al foilor de parcurs ale locomotivelor

Pentru implementarea sistemului informatic de calcul al foilor de parcurs ale locomotivelor firma contractanta:

va efectua propriuzis implementarea sistemului informatic de calcul al foilor de parcurs ale locomotivelor in toate unitatile de tractiune care prelucreaza foi de parcurs, in regionale si in centralul societatii;

va asigura instruirea personalului din unitatile de tractiune, regionale si din centralul societatii in vederea exploatarii acestui sistem informatic;

va asigura asistenta pentru buna functionare a sistemului pe toata durata implementarii plus inca un an de la finalizarea acesteia, in vederea adaptarii sistemului la eventualele situatii neprevazute, aparute in exploatare.

receptia sistemului se va face dupa expirarea termenului de un an de la data finalizarii implenentarii.


Echipamentele sistemului informatic de calcul al foilor de parcurs

Firma contractanta va asigura consultanta pentru echipamentul hardware necesar exploatarii sistemului informatic de calcul al foilor de parcurs.


Cerinte privind documentatia tehnica

Ofertantul va prezenta in oferta documentatia tehnica de prezentare si exploatare a sistemului care va fi furnizata odata cu sistemul informatic achizitionat.


Termen de executie

Elaborarea si implementarea sistemului se va face in maxim 240 de zile de la data incheierii contractului.


10. Conditii de calitate si garantie

Ofertantii vor preciza in oferta perioada de garantie si asistenta pe care o ofera dar nu mai mica de 2 ani de la receptie.

In cadrul perioadei in care se ofera garantie si asistenta se vor asigura cel putin urmatoarele activitati:

a)     adaptarea sistemului informatic la situatiile de exceptie din exploatare (trafic, activitate);

b)     eliminarea tuturor anomaliilor aparute in exploatarea sistemului informatic in ansamblul sau, intr-un termen de maxim 24 ore de la avizarea acestora;

Este obligatoriu sa se ofere servicii de postgarantie si asistenta in conditiile incheierii ulterioare a unui contract in acest sens (dupa expirarea perioadei minime de garantie).
Director Locomotive Director Resurse Umane Director Tehnic


Anexa 1
Regionala

Subunitati de tractiune in care se introduc date din foile de parcurs


Bucuresti

Depoul Bucuresti Calatori

SELC Basarab

Depoul Ploiesti

Craiova

Depoul Pitesti

SELC Craiova

Timisoara

Depoul Arad

Depoul Timisoara

Cluj

Depoul Cluj

Depoul Satu Mare

SELC Jibou

Brasov

Depoul Brasov

SELC Teius

Depoul Sibiu

Iasi

Depoul Iasi

SELC Bacau

Depoul Suceava

Galati

Depoul Galati

Depoul Tecuci

SELC Buzau

Constanta

Depoul Medgidia* Anexa va fi completata de Serviciul Exploatare Locomotive cu subunitatile de tractiune in care se vor introduce date din foile de parcurs


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|