Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » transporturi
CERERE eliberarii documentului de control (carnet cu foi de parcurs INTERBUS)CERERE eliberarii documentului de control (carnet cu foi de parcurs INTERBUS)


(fata) Anexa 1

AGENTIA ARR.. Se aproba,

NR./.. Sef agentie

Nume si Prenume . . . . . . ..

Semnatura . . . . ..

Stampila


CERERE

in vederea eliberarii documentului de control (carnet cu foi de parcurs INTERBUS) pentru transporturi internationale ocazionale

exceptate de la autorizare


S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel/fax . . . . . . . . nr. inreg. la Reg. Com . . . . . . . C.U.I/C.F. . . . . . . ..licenta de transport seria.nr..,reprezentata prin . . . . . . . . . . . . . . . . . in calitate de . . . . . . . .,legitimat cu . . .serie . . nr . . . . domiciliat in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..in conformitate cu art. 10 din Acordul privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS) ratificat prin Legea nr. 439/2002, solicita eliberarea unui numar de . . documente de control (carnete cu foi de parcurs) INTERBUS.

Pentru desfasurarea activitatii, operatorul de transport rutier detine in administrare un numar de . . vehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri, inclusiv conducatorul auto, detinatoare de copii conforme a licentei de transport valabile (si/sau licente de executie vehicul valabile) dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Nr. inmatriculare

Nr. locuri

An fabricatie

Copie conforma a licentei de transport /Licenta executie vehicul

Serie (numai la LEV)

Nr.

valabilitateLa data solicitarii de eliberare a documentului de control (carnetului cu foi de parcurs) INTERBUS pentru transporturi internationale ocazionale exceptate de la autorizare, operatorul de transport si-a insusit prevederile Acordului INTERBUS ratificat prin Legea nr.439/2002, precum si celelalte reglementari in vigoare specifice transporturilor rutiere si se obliga sa le respecte cu strictete.
Sunt de acord ca datele cuprinse in prezenta solicitare sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Autoritatii Rutiere Romane ARR. Autoritatea Rutiera Romana ARR se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.


Locul si data Semnatura si stampila

Solicitantului Nume si prenume . . . . . . . . . . .(verso) Anexa 1

Mentiuni angajat agentie teritoriala: (angajatul agentiei face propunerile corespunzatoare conform prevederilor legale in vigoare si va anexa la prezenta cerere un extras din baza de date privind datele de identificare a operatorului de transport, licente, copii conforme si date reprezentant legal).
Nume/prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura . . . . . . . . . . . . .
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|