Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Didactica


Qdidactic » didactica & scoala » didactica
Didactica predarii si invatarii limbii si literaturii romaneDidactica predarii si invatarii limbii si literaturii romaneSubiectul nr. 1.

Variante de proiectare a unei unitati de invatare; relatia dintre lectie si unitate de invatare; exemplificari; curriculum la decizia scolii; tipuri de optionale; tehnici de elaborare a programei de optional;  exemplificari .

Subiectul nr. 2

Definiți: obiectivele cadru sau competentele generale; obiectivele de referinta sau competentele specifice; temele si continuturile; activitatile de invatare; tipurile de resurse; tipurile de evaluare; exemplificari.

Subiectul nr. 3

Traditional si actual in didactica specialitatii; metode active de predare-invatare ; strategii de reconditionare/reciclare a metodelor traditionale; tehnici de realizare a descentralizarii didactice ; exemplificari.

Subiectul nr. 4

Lectia ca unitate functionala; variante si tipuri de lectii (lectia de dobandire de noi cunostinte; lectia de fixare si consolidare a cunostintelor lectia de recapitulare si sinteza; lectia de verificare si evaluare lectia de analiza literara/gramaticala lectia de caracterizare generala (a unui scriitor, opere, perioade, epoci, categorii gramaticale) si asamblarea lor in cadrul unitatii de invatare ; exemplificari .

Subiectul nr. 5

Strategii si tehnici actuale de predare invatare și de evaluare;exigente in elaborarea testelor si a probelor docimologice; tipuri de itemi; evaluarea prin intermediul examenelor; tipologia examinarii orale (interviul; dezbatera;discutia; tehnica intrebarilor si raspunsurilor; modalitati alternative de evaluare (portofolii; proiect activitati extracurriculare;exemplificari.

Bibliografie obligatorie


Constitutia Romaniei

Legea invatamantului

Statutul personalului didactic

***Curriculum National pentru invatamantul obligatoriu. Cadru de referinta. 1998. M.E.N., C.N.C., Ed. Corint, Bucuresti

***Currjculum National. Programe scolare pentru invatamantul primar. 1998. M.E.N., C.NC., Ed. Corint, Bucuresti

*** Curriculum National: Programe scolare pentru clasele a Va- a VIIIa Vol. 1-10. 1999.M.E.N., C.N.C., Ed.Cicero, Bucuresti

****Curriculum National. Programe scolare pentru clasa a IXa. Vol. 1-3. 1999. Ed. Cicero, Bucuresti

***Curriculum National. Planuri-cadru pentru invatamantul preuniversitar. 1999. Ed. Corint, Bucuresti

***Curriculum National. Programe scolare pentru clasa a Xa. 2000. Ed. Humanitas, Bucuresti

***Curriculum National. Seria liceu. Programe scolare pentru clasele a Xa- aXIIa. Vol.1-9.2001., M.E.C., C.N.C., Ed. Tipogrup, Bucuresti***Un sistem de criterii pentru acordarea notelor in invatamantul gimnazial si liceal. 1999. M.E.N., C.N.C., S.N.E.E., Ed.Prognosis, Bucuresti

***Descriptori de performanta pentru invatamantul primar. 2000.S.N.E.E.C.N.C., Ed. Prognosis, Bucuresti

***Ghid de evaluare si examinare.2001., S.N.E.E., Ed. Prognosis, Bucuresti

Cerghit, Ioan.1983. ,Perfectionarea lectiei in scoala moderna, E.D.P., Bucuresti

Cornita, G. 1993. ,Metodica predarii limbii si literaturii romane, Umbria Baia Mare.

Cristea, Sorin.1998. ,Dictionar de termeni pedagogici. E.D. P., Bucursti

Goia, Vistrian, Dragotoiu, Ion. 1995. ,Metodica predarii limbii si literaturii romane, E.D.P., Bucuresti

Ivanus, Dumitru.1996. ,Metodica predarii limbii si literaturii romane, Editura Avrameanca, Craiova

De Landsheere, G.1975. ,Evaluarea continua a elevilor si examenelor, E.D.

Dumitru, I.Al. 2000. ,Dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta, Ed. de Vest, Timisoara

Iucu, R.B. 2001. ,Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative, Ed. Polirom, Iasi

Jinga, I., Negret, I. 1994. ,Invatarea eficienta, Ed. Editis, Bucuresti

Goia, Vistrian.1999. ,Ipostazele Invatarii, Ed. Starr, Cluj

Ionescu, Miron., Chis, Vasile 1998 ,Strategii de predare si invatare, Ed, Stiintifica, Bucuresti,

Miclea, Mircea 2000 .,Psihologie cognitiva, Ed. Polirom, Iasi

Meyer, G.2000. ,De ce si cum evaluam, Ed. Polirom, Iasi

Neacsu, I. 1999. ,Instruire si invatare, E.D.P. , Bucuresti

Neculau, A. 1994. ,Pedagogie sociala, Ed. Univ. AL. I.Cuza, Iasi

Paun, E. 1999. ,Scoala.Abordare sociopedagogica, Ed. Polirom, Iasi

Stanciu, M. 1999. ,Reforma continuturilor invatamantului. Cadru metodologic, Ed. Polirom, Iasi

Temple, Ch.1998.,Proiectul lectura si scrierea pentru dezvoltarea gandirii critice, ghidul VI, Buc..

Tomsa, Gh.1999. ,Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi; Casa de Editura si Presa "Viata Romaneasca", Bucuresti

Parfene, Constantin.1999. ,Metodica studierii limbii si literaturii romane in scoala, Ed. Polirom. Iasi.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright