Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Matematica


Qdidactic » didactica & scoala » matematica
Analiza matematicaAnaliza matematica


Denumirea disciplinei

Analiza matematica

Domeniul de studiu

Inginerie electronica si telecomunicatii

Specializarea

Electronica Aplicata

Codul disciplinei


Titularul disciplinei


Colaboratori

Lector dr Peter Radu

Catedra

Matematica

Facultatea

Automatizari si Calculatoare


Sem.

Tipul disciplinei


Curs

Aplicatii


Curs

Aplicatii


Stud.

Ind.

TOTAL

Credit

Forma de verificare

[ore/sapt.]

[ore/sem.]


S

L

P


S

L

PIng. din domeniu
Examen


Competente dobandite

Cunostinte teoretice, (Ce trebuie sa cunoasca)

Sa cunoasca principalele notiuni din teoria seriilor de numere reale si complexe


Sa cunoasca rezultate fundamentale legate de serii Fourier si serii Taylor

Sa cunoasca elementele fundamentale ale calculului diferential pentru functii de mai multe variabile reale

Deprinderi dobandite: (Ce stie sa faca)

Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:

sa calculeze si sume de serii

sa studieze convergenta unor serii numerice

sa studieze convergenta punctuala si uniforma a unor siruri de functii si a seriilor de functii

sa dezvolte o functie in serie Taylor in jurul unui punct

sa dezvolte in serie Fourier

sa calculeze integrale improprii

sa studieze continuitatea functiilor de mai multe variabile reale

sa calculeze diferentiala functiilor de mai multe variabile reale

sa calculeze extremele unei functii

sa calculeze extremele unei functii date implicit .

Abilitati dobandite: (Ce echipamente, instrumente stie sa manuiasca)

Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:

sa calculeze derivate partiale

sa aplice cunostintele dobandite la studiul unor probleme din teoria semnalelor


Cerinte prealabile ( Daca este cazul)

Analiza matematica la nivel de liceu


A. Curs Analiza matematica


Spatii metrice.Convergenta unui sir de puncte ditr-un spatiu metric.Spatii metrice complete.Serii de numere reale si complexe.Criterii de convergenta.Siruri si serii de functii.Convergenta punctuala si uniforma.Formula lui Taylor pentru functii de o variabila reala.


Serii de puteri.Raza de convergenta.Derivarea si integrarea seriilor de puteri.


Functii elementare in C:functia exponentiala,functii trigonometrice,functii hiperbolice.


Serii trigonometrice.Serii Fourier.


Serii Fourier pe [-l,l].Forma complexa a seriilor Fourier.


Integrale improprii.Criterii de convergenta pentru integrale improprii.


Limite de functii.Functii continue.Functii uniform continue.


Diferentiala unei functii intr-un puct.Diferentiala functiilor reale de mai multe variabile reale.Diferentiala Gateaux.Derivata dupa o directie.Derivate partiale de ordin superior.


Formula lui Taylor pentru functii de mai multe variabile reale.Extremele functiilor de mai multe variabile reale.


Functii implicite.Scimbari de coordonate.


Extreme cu legaturi.

B1. Aplicatii LUCRARI (Seminar)


Exemple de metrici.Siruri fundamentale in R si C.Serii de numere:calcul de sume,studiul convergentei unor serii.


Siruri de functii si serii uniform convergente.


Dezvoltari in serie Taylor


Rezolvarea unor ecuatii in C.;


Dezvoltari in serie Fourier.


Dezvoltari in serie Fourier.Forma complexa a unei serii Fourier.


Calul de integrale improprii.Convergenta unor integrale improprii.


Limite de functii de mai multe variabile.Continuitate


Studiul uniform continuitatii unor functii de una si mai multe variabile reale


Studiul diferentiabilitatii unor functii de mai multe variabile reale.Calculul derivatelor partiale.


Derivate partiale de ordin superior.Formula lui Taylor pentru functii de mai multe variabile reale.


Extremele functiilor de mai multe variabile reale.


Functii implicite.Schimbari de coordonate.C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteza, proiecte, aplicatii etc.)

Rapiditatea de convergenta a seriilor numerice (material de sinteza)

2.Folosirea analizei Fourier la analiza si sinteza semnalelor (material de sinteza)

Structura

studiului individual

Studiu materiale

curs

Rezolvari

teme, lab., proiecte

Pregatire aplicatii

Timp

alocat

examinarilor

Studiu

bibliografic

suplimentar

Total ore pregatire individuala

Nr. ore
D. Strategii si metode de predare

SE VA FACE REFERIRE LA: mijloace multimedia, stil de predare interactiv, parteneriat cadru didactic student, cercuri stiintifice, consultatii, etc,Bibliografie (Cursuri, indrumatoare de lucrari, proiect, culegeri de probleme)

In biblioteca UTC-N

,1.I.Gavrea,Analiza matematica(I),Editura Mediamira,Cluj-Napoca,2004,ISBN 973-713-038-3.

2.I.Gavrea,,Probleme de analiza matematica(I),Editura Mediamira,Cluj-Napoca,2006,ISBN 973-713-1

In alte biblioteci

1.Gaina S.,Campu E.,Bucur Gh.Culegere de probleme de calcul diferential si integral,vol 2,Editura tehnica ,

Bucuresti,1966.

2.Gh.Siretchi,Calcul diferential si integral ,vol 1,Editura Stiintifica si Enciclopedica,Bucuresti,1985.


Modul de examinare si atribuire a notei

Modul de examinare

Examenul consta din verificarea cunostintelor prin rezolvarea de probleme si o parte teorie in scris (3 ore).

Componentele notei

Examen (nota E); Seminar(nota S); Material de sinteza (nota MS);

Formula de calcul a notei

N=0,6E+0,3S+0,1MS

Conditia de obtinere a creditelor: N≥5; S>=5; MS≥5Responsabil disciplina
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

MatematicaStatistica

Analize pe aceeasi tema


Conul circular drept
Formule de geometrie
Exercitii numerele naturale
concursul centrelor de excelenta - matematica - CLASA a X-a -
EVALUARE (Numerele naturale de la 30 la 100)
Fractii zecimale infinite periodice
Cilindrul circular drept
Teste la matematica - impartirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000
Algebre finite de evenimente
Model pentru simularea probei de matematica din cadrul examenului de bacalaureat la nivelul municipiului bucurestiRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.