Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate sanatateSanatatea depinde de echilibrul dintre alimentatie si activitatea fizica - Hipocrate

Medicina Medicina veterinara Muzica Psihologie Retete Sport


Psihologie


Qdidactic » sanatate & sport » psihologie
Psihologia muncii - intrebari cu raspunsuri multiplePsihologia muncii - intrebari cu raspunsuri multiple

I. INTREBARI CU RASPUNSURI MULTIPLE


Care dintre metodele de mai jos sunt metode de culegere a datelor specifice psihologiei muncii:           a b d -pag. 23,24; -EX.

a. metoda incidentului critic             

b. metoda timpilor si a miscarilor

c. studiul de caz

d. metoda analizei erorilor

e. analiza produselor activitatii


2. Metoda timpilor si a miscarilor : b d e -pag. 23

a. este o metoda utilizata si in psihologia sportului

b. urmareste eliminarea miscarilor inutile, reducerea timpilor de executie, si reducerea efortului fizicc. ia in considerare interventia factorilor mentali si individuali asupra timpului de reactie

d. se foloseste in analiza si diagnoza activitatilor manuale si mecanizate

e. consta in descompunerea miscarilor complexe in miscari elementare sau gesturi si evaluarea duratelor acestora


3. Care dintre urmatoarele afirmatii corespund analizei de post: a,b,d -pag. 25,26

a. componentele analizei de post sunt descrierea postului si specificatia de personal

b. analiza de post este importanta mai ales in procesele de recrutare si selectie de personal

c. este o metoda de obtinere a informatiilor intalnita si in alte ramuri ale psihologiei

d. se concretizeaza intr-o fisa de post

e. urmareste identificarea incidentelor critice care pot afecta randamentul pe post


4. Care dintre metodele de mai jos este comuna atat psihologiei b,c, -pag. 21,22

muncii cat si altor discipline:

a. analiza postului

b. analiza produselor activitatii

c. metoda observatiei

d. check-list-ul


5. Care dintre afirmatiile urmatoare corespunde specificatiei postului: a,c -pg.26

a. se refera se refera la cerintele umane ale postului sau calitatile care trebuie indeplinite de o persoana care detine sau urmeaza sa ocupe un anumit post

b. se refera la obiectivele, sarcinile, indatoririle si responsabilitatile postului

c. pentru definirea ei a fost elaborat «modelul in sapte puncte»


6. Tipul de personalitate colerica se caracterizeaza prin: a, c -pg.58,59

a. manifestari inegale ale activitatii nervoase superioare trecand de la activism de la abandon

b. rabdare in activitatile de rutina, inclinatie spre analiza, precizie si minutiozitate

c. crearea unor stari tensionale in colectivul de munca datorita inconstantei si impulsivitatii

d. integrare facila in grupul de munca


Profesiunile indeplinesc mai multe functii : a,b,c,d,e -EX. -pag.17,33

a. satisfacerea necesitatilor umane

b. instrument de realizare a diviziunii muncii

c. sursa de venit

d. mijloc de valorificare a pregatirii si capacitatilor personale

e. cadru de generare a unor modele de viata


Care dintre conditiile urmatoare corespund .conditiilor generale de practicare a profesiilor :

a. cunoasterea importantei social-economice a profesiunii studiate

b. cunoasterea conditiilor igienice

c. conditiile economice                                a,b,c,d,e -pag.36 -EX.

d. pregatirea profesionala             

e. influenta profesiunii asupra celui care presteaza munca respectiva


9. Componentele ambiantei locului de munca sunt: b,c,d -pag. 39

a. ambianta fiziologica

b. ambianta fizica

c. ambianta tehnica

d. ambianta psihosociala a muncii


Elementele componente ale ambiantei fizice sunt: R: b+c+e -EX.

a. echipamentele tehnice

b. ambianta luminoasa

c. ambianta sonora

d. echipamentele de protectie

e. microclimatul


Care dintre elementele de mai jos descriu ambianta psihosocialǎ a locului de munca?                         a. structura functionala

b. relatiile de atractie, respingere sau indiferenta dintre membrii grupului.

c. structura comunicationala

d. procesele cognitive prin care se realizeaza intercunoasterea in cadrul grupului de munca

e. starea de sanatate a membrilor grupului de munca

f. coeziunea grupului de munca


Dintre metodele si tehnicile de cunoastere a grupurilor fac parte urmatoarele:

a. specificatia de personal

b. experimentul de grup

c. tehnicile sociometrice

d. autobiografia grupurilor

e. chestionare pentru cunoasterea personalitatii interpersonale a membrilor grupului

f. metoda timpilor si a miscarilor                      R: b+c+d+e -EX.


Profilul psihosocial al grupului de munca este o reprezentare grafica a rezultatelor obtinute prin diverse probe, rezultate ce sunt reprezentate prin clase de centile. Caracteristicile ce urmeaza a fi reprezentate in acest grafic sunt urmatoarele:

a. conformismul in ceea ce priveste respectarea normelor de grup

b. tonul hedonic

c. autoorganizarea

d. coeziunea sau unitatea grupului fata de diferite solicitari

e. flexibilitatea                                                R: a+b+c+d+e -EX

f. starea de sanatate a membrilor grupului


14.Satisfactia muncii este influentata de : a,b,c,d,e -pg.75,76

a. facilitatile socio-profesionale

b. caracterul rutinier/ variat al muncii

c. relatiile la locul de munca muncii

d. cadrul organizational

e. conditiile de munca


Tipurile de trebuinte din teoria lui A.Maslow sunt:

a. trebuintele de autorealizare

b. trebuintele de cooperare si afiliere

c. trebuintele de hrana, locuinta, imbracaminte

d. trebuintele de putere   

e. trebuintele de securitate            Corect: a+b+c+d+e -EX.


16. Asociati urmatoarele afirmatii cu teoriile motivationale carora le apartin:

a) comportamentul care a fost rasplatit este mai probabil sa se repete in timp ce comportamentul sanctionat este mai putin probabil sa se repete;

b) factorii de igiena (supravegherea, conditiile de munca, relatiile interpersonale, securitatea muncii, etc.) si factorii motivationali (realizarile personale, recunoasterea, munca insasi, posibilitatile de avansare, etc) determina atat satisfactie cat si insatisfactie in munca;

c) oamenilor le displace munca si, ca atare managerii trebuie sa-i constranga, sa-i controleze si sa-i dirijeze pentru a realiza obiectivele organizatiei;

d) factorul care motiveaza oamenii in procesul muncii este salariul pe care acestia il primesc;

e) munca este o parte importanta a vietii oamenilor, pot folosi autocontrolul in atingerea obiectivelor organizatiei si adesea accepta bucurosi responsabilitatea;

f) cu cat trebuintele oamenilor se afla pe un nivel mai ridicat cu atat ele sunt mai specific umane

g) motivatia depinde de masura in care oamenii doresc ceva anume si de masura in care ei cred ca pot obtine acel ceva;

h) oamenii sunt motivati de atingerea si mentinerea unui sens al echitatii intre contributiile personale si recompensele obtinute.            R: 1d,2c,3e,4f,5b,6h,7g,8a

Managementul stiintific -D -pag. 67,68,70

. Teoria X -C

Teoria Y -E

Teoria ierarhizarii nevoilor -F

Teoria bifactoriala -B

Teoria echitatii         -H

Teoria asteptarii -G

Teoria reintaririi si consolidarii -A


Care dintre urmatoarele teorii se bazeaza pe urmatoarele postulate:

a. lucratorii accepta responsabilitatile si muncesc pentru atingerea scopurilor organizatiei, daca astfel isi ating si scopuri personale.

b. angajatii considera munca o parte importanta a vietii lor,

c. lucratorii accepta bucurosi responsabilitatile si chiar le cauta in functie de recompensele care le sunt asociate in acest sens;

d. angajatii au potential care sa-i ajute in atingerea obiectivelor organizatiei si dau dovada de inventivitate si creativitate in munca lor;

e. angajatii isi doresc securitatea dar au si alte nevoi, de cooperare, stima, realizare personala, etc.

Alegeti dintre variantele urmatoare pe cea corecta:

1. teoria X

2. teoria ERG

teoria Y        -EX.

4. teoria echitatii

5. teoria consolidarii


Una dintre teoriile de mai jos se bazeaza pe urmatoarele postulate:

a. oamenii au o aversiune innascuta fata de munca si vor face orice pentru a o evita;

b. managerii trebuie sa-i dirijeze, sa-i controleze si sa-i constranga pe angajati pentru realizarea obiectivelor institutiei;

c. angajatii trebuie condusi pentru ca au ambitii reduse si evita responsabilitatile;

d. angajatii sunt preocupati in general de securitatea personala.

Alegeti dintre variantele urmatoare pe cea corecta:

teoria X -pag. 68 -EX.

2. managementul stiintific

3. teoria ERG

4. teoria Y

c. teoria echitatii

d. teoria consolidarii


Teoria celor trei necesitati a lui David Mc Clelland are in vedere urmatoarele necesitati:                                 c,d,e -pag. 71 -EX.

a. necesitatile de existenta

b. necesitatile de securitate

c. necesitatile de putere

d. necesitatile de afiliere

e. necesitatile de realizare

f. necesitatile de stima si statut


Consolidarile in viziunea lui B.F Skinner sunt: R: a+b+d+e+f+g -EX.

a. facilitatile

b. mutarile disciplinare

c. mentinerea unei echitati efort-compensatie

d. concedierile

e. stingerea

f. consolidarile negative

g. cresterile salariale


Teoriile motivationale moderne sunt: c,d,h,i -pag. 71,72 -EX.

a. managementul stiintific

b. teoria X si teoria Y

c. teoria echitatii

d. teoria celor trei necesitati

e. teoria bifactoriala motivatie-igiena

f. teoria ierarhizarii nevoilor

g. teoria ERG

h. teoria performantelor asteptate

i. teoria consolidarii


Factorii interni care pot perturba comunicarea sunt: R: c+d+e -EX.

a. timpul si circumstantele nepotrivite

b. distanta prea mare/ prea mica dintre interlocutori

c. distorsiunile semantice

d. distorsiunea seriala

e. afectivitatea


Dupa gradul de oficializare comunicarea poate fi:

formala, informala                   -EX.

2. ierarhica, salariala, orizontala

3. scrisa, orala, audio-vizuala, nonverbala


Retelele in Y sunt:

1. retele descentralizate si corespund stilului de conducere democratic

2. indicate in activitati creative si de informare

retele slab centralizate si corespund stilului de conducere Autoritar -EX.


Educatia permanenta are urmatoarele obiective: R: a+b+c+d+e+f

a. optimizarea conditiilor de participare a oamenilor la progresul stiintific si tehnic;

b. diminuarea inegalitatilor in pregatire

c. prelungirea varstei active;

d. cresterea posibilitatilor de adaptare la noile conditii ale activitatii profesionale;

e. crearea conditiilor de crestere a randamentului in munca;

f. cresterea calitatii vietii si a satisfactiei profesionale. R: a+b+c+d+e+f -EX.


Fazele dezvoltarii carierei sunt: R: a+b+c+d+e+f -EX.

a. acomodarea cu locul de munca si colectivul

b. exercitarea propriu-zisa a profesiei, eventual dobandirea unui statut superior.

c. reconversii si reorientari profesionale

d. perfectionari profesionale

e. faza critica din care se desprind trei traiectorii: avansare, mentinere sau declin

f. pensionarea


Caracteristicile accidentului de munca sunt: b,c,d -pag.100 -EX.

a. previzibilitatea;

b. disproportia dintre cauza si efect

c. este rezultatul unor actiuni sau inactiuni umane;


d. poate fi determinat de factori individuali, de mediu sau de natura tehnica.


28. Recrutarea interna prezinta o serie de avantaje care se regasesc printre urmatoarele elemente: b,d,e -pag. 121 "bcde e gresit"

a. permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidati potentiali;

b. poate constitui un bun factor de motivare a angajatilor in vederea viitoarei promovari;

c. incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiilor;

d. atragerea candidatilor este mult mai usoara iar selectia este mult mai rapida si mai eficienta;

e. punctele forte si punctele slabe ale candidatilor sunt cunoscute mult mai bine.


Care dintre elementele de mai jos reprezinta dezavantaje ale recrutarii interne:

a. costul recrutarii personalului este mult mai ridicat;

b. impiedica infuzia de "suflu proaspat" si nu favorizeaza promovarea unor

" idei noi";

c. la un ritm rapid de extindere a institutiei, posibilitatile de completare a posturilor din personalul existent, pot fi depasite;

d. nu este nevoie de o perioada de acomodare cu noul loc de munca;

e. se pot manifesta favoritisme, persoanele promovate mentinandu-si legaturile cu fostii colegii de munca;                         R: b+c+e -EX.


Recrutarea externa prezinta o serie de avantaje care se regasesc printre elementele de mai jos: b,c,e -pag. 122 -EX.

a. recrutarea personalului este mult mai rapida si mai putin costisitoare;

b. permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidati potentiali;

c. incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiei;

d. motivarea personalului creste, iar ambianta morala se imbunatateste;

e. se realizeaza economii in costurile de pregatire pentru ca se angajeaza profesionisti competenti, bine pregatiti, din exterior


31. Care dintre elementele prezentate reprezinta dezavantaje ale recrutarii externe:

a. favorizeaza promovarea ideilor noi;         b,c,e -pag.122,123

b. timpul necesar orientarii, adaptarii si integrarii pe posturi a noilor angajati este mult mai mare, ceea ce atrage costuri suplimentare;

c. identificarea, atragerea si evaluarea candidatilor se realizeaza mult mai dificil;

d. nu implica elaborarea unor programe de pregatire profesionala intrucat se angajeaza profesionisti din exterior;

e. poate aparea respingerea noilor veniti de catre vechii angajati ceea ce creeaza dificultati de integrare, duce la scaderea motivatiei afectand productivitatea muncii


32. Care dintre urmatoarele metode sunt utilizate in recrutarea externa?

a. observatia

b. anunturile publicitare

c. analiza produselor activitatii

d. fisierul cu potentiali angajati b,d,f,g,i -pag.123,124

e. metoda timpilor si a miscarilor

f. reteaua de cunostinte

g .internetul

h .analiza postului

i. head-huntingul


Etapele planului de recrutare sunt: Corect: a+b+c+e+g+h -EX.

a. analiza prognozei cererii de resurse umane

b. organizarea posturilor si a oamenilor

c. prognoza ofertei de resurse umane

d. organizarea interviului de selectie

e. analiza evidentei posturilor devenite disponibile datorita demisiilor, concedierilor, pensionarilor, deceselor

f. acomodarea cu locul de munca

g. studiul posturilor

h. calculul nevoilor directe de recrutare

Alegeti din urmatoarele variante pe cea care corespunde cel mai bine

enuntului de mai sus:


. Etapele selectiei de personal sunt urmatoarele: R: a+c+d+f+g+i+j+k -EX.

a. analiza scrisorii de intentie si a curriculumului vitae

b. adaptarea in munca

c. interviul de selectie

d. testarea psihologica

e. recrutarea interna

f. probele de cunostinte profesionale

g. probele de lucru

h. integrarea la locul de munca

i. examinarile medicale

j. verificarea referintelor

k. decizia finala                   R: a+c+d+f+g+i+j+k -EX.


Factorii care influenteaza procesul de integrare sunt: R: a+b+c+d+e -EX.

a. scopurile institutiei la care angajatul trebuie sa adere

b. coeziunea si coerenta grupului, in care angajatul isi desfasoara activitatea

c. contractul pe care angajatul il are cu institutia si care stabileste un echilibru intre contributiile si realizarile cerute si recompensele financiare si nonfinanciare ale organizatiei

d. normele care definesc rolurile angajatului in institutie

e. raporturile de putere si de dependenta cu colegii si cu superiorii ierarhici


Tipurile de erori care pot aparea in timpul interviului de selectie sunt: -EX.

a. eroarea de similaritate

b. discriminarea in functie de varsta

c. eroarea de contrast

d. sublinierea elementelor negative              Corect: a+b+c+d+e+f+g -Ex.

e. eroarea de tip halou

f. eroarea datorata primei impresii

g. discriminarea in functie de sex
37. Stadiile procesului de integrare profesionala in viziunea lui O.Hoffman sunt:

a. adaptarea in munca                     a,c,d -pag. 136

b. vizite in institutie, conduse de seful ierarhic, care ii va prezenta noului angajat activitatea acesteia, structura sa si mai ales departamentele cu care va colabora

c. asimilarea

d. identificarea cu institutia si colectivul

e. oferirea noului angajat a unei «mape de intampinare» care sa contina informatii referitoare la structura organizatorica a institutiei, facilitatile existente, programul de lucru, modalitatile de evaluare, regulamentele institutiei, date despre protectia muncii, prevenirea

accidentelor, etc.


38. Dintre factorii organizationali cauzatori de stres conform modelului Michigan fac parte:                               a,d,e -pag. 107

a. conflictul de rol

b. coeziunea grupului

c. volumul grupului

d. ambiguitatea rolului

e. supraincarcarea rolului

f. structura comunicationala a grupului


INTREBARI CU RASPUNSURI ADEVARAT/FALS:

Apreciati daca urmatoarele enunturi sunt adevarate sau false:


Analiza muncii se utilizeaza ca instrument de investigatie in domenii ca: organizarea resurselor umane, recrutarea si selectia de personal, siguranta muncii, orientarea profesionala

ADEVARAT - PAG. 19 -EX.

Ancheta pe baza de interviu are avantajul ca faciliteaza contactul direct intre analist si lucrator cu efecte pozitive in obtinerea unor informatii sincere si autentice. A -pg. 22

ADEVARAT - PAG. 22

Observatia este o metoda care furnizeaza informatii cu privire la sarcinile postului, echipamentul folosit si comportamentul individului in indeplinirea sarcinilor A

ADEVARAT -EX.

Metoda timpilor si a miscarilor se foloseste in analiza si diagnoza activitatilor automatizate FALS -EX.


Metoda analizei erorilor este utila in prevenirea incidentelor si accidentelor de munca

ADEVARAT pg. 24,25

Componentele analizei de post sunt descrierea postului si specificatia de personal

ADEVARAT -EX.

Descrierea postului ofera informatii asupra localizarii postului, obiectivelor acestuia, sarcinilor si conditiilor de munca si a relatiilor organizatorice. ADEVARAT -pg. 26


Protocoalele verbale se utilizeaza in analiza cognitiva a activitatii de munca

ADEVARAT -Pg. 30

Incidentele de munca pot apare ca urmare a remuneratiei necorespunzatoare A

ADEVARAT

Erorile se definesc ca devieri deliberate de la norme sau practici stabilite necesare pentru a asigura functionarea normala, protejata a unui sistem potential periculos si a unei activitati sigure. FALS -EX. -Pg. 98-111;


Stresul de la mijlocul carierei se datoreaza faptului ca persoanele sunt obligate sa intre intr-o competitie intensa, pentru a castiga cat mai mult si pentru a obtine un statut social cat mai inalt.     FALS -Pg. 109


Accidentul de munca se caracterizeaza prin cauzalitate multipla, imprevizibilitate si disproportie cauza- efect ADEVARAT -EX.


Recrutarea interna reprezinta procesul de acomodare a noilor angajati cu conditiile specifice ale activitatii institutiei si locului de munca. FALS -EX.


Eroarea de tip halou consta in faptul ca intervievatorul este tentat sa selectioneze candidatii care ii sunt asemanatori si sa-i respinga pe restul. FALS -Pag.130


Selectia de personal reprezinta indrumarea spre noi locuri de munca sau spre alte profesiuni din cadrul aceleiasi institutii sau a din altora, in scopul restabilirii echilibrului dintre om si activitatea sa profesionala, implicand ideea schimbarii profesiunii acestuia.

FALS -EX.

Selectia de personal este o activitate a managementului resurselor umane care are rolul de a cauta si de a identifica acei candidati care au caracteristicile psiho-fiziologice solicitate de posturile vacante ale institutiei, si de atragere a acestora in cadrul institutiei. FALS

pag. 121,135

Eroarea de similaritate consta in faptul ca cel care conduce interviul este tentat sa selectioneze candidatii care ii sunt asemanatori si sa-i respinga pe restul. A -pag. 130

ADEVARAT

Eroarea de tip halou se produce atunci cand o anumita caracteristica a interviului impresioneaza foarte puternic, ceea ce va influenta si aprecierea celorlalte caracteristici ale candidatului ADEVARAT -EX.


Identificarea cu munca presupune adeziunea constienta si afectiva la modelul de comportament al mediului de munca ale carui valori si norme sunt promovate de individ si care-i dau acestuia sentimentul realizarii personale ADEVARAT -pag.136


Profesiunea defineste volumul cunostintelor generale si de specialitate, aptitudinile si atitudinile necesare unei persoane pentru prestarea unui gen de munca, generat de diviziunea particulara a muncii. ADEVARAT -EX.


Profesiunea este o activitate constienta, care presupune efort fizic in vederea atingerii unui scop practic.           FALS -EX.


Profesiile depasite sunt acele zone ale structurii socioprofesionale ramase in umbra sub aspectul corespondentei lor in raport cu nivelul de modernitate al muncii si nivelul de dezvoltare a societatii. ADEVARAT -EX.


Comunicarea ierarhica se utilizeaza pentru formarea, informarea si dirijarea personalului si foloseste drept mijloace de comunicare reuniunile, afisajele, informarile telefonice, etc.

ADEVARAT -pg.83

Comunicarea salariala este un schimb de la egal la egal intre sectoare, servicii/ departamente diferite si este specific structurilor mici unde ocaziile de dialog sunt frecvente.

FALS -EX.

Reteaua de comunicare in lant caracterizeaza stilul de conducere democratic, participativ, in care participantii la comunicare se afla in relatii de coordonare, si este indicata in activitati creative. FALS -Pg. 86,87


Retelele de comunicare centralizate corespund stilului de conducere autoritar si sunt indicate in activitati operative.                   ADEVARAT -EX.


Comunicarea interna se realizeaza in relatiile cu partenerii de afaceri. FALS -EX.


Personalitatea interpersonala se refera la imaginea pe care grupul si-o face despre fiecare membru al grupului, ca rezultat al manifestarilor persoanei la nivelul colectivului, al activitatii si interactiunii acesteia cu ceilalti membri ai grupului. ADEVARAT -EX.


Comunicarea informala se stabileste spontan in cadrul relatiilor dintre membrii organizatiei si vehiculeaza informatii cu caracter personal/general. ADEVARAT-pg.83


Parametrii in care trebuie pastrata temperatura intr-o incapere pentru a asigura confortul sunt : 10-15 C vara si 19-20 C iarna; umiditatea optima este de 75-80%, iar viteza aerului 15-30m/s. FALS -EX.


Ambianta psihosociala a muncii este reprezentata de totalitatea fenomenelor psihosociale, determinate de munca in comun a unui numar de persoane, intre care se desfasoara activitati de productie. ADEVARAT -EX.


Structura cognitiva a grupului de munca cuprinde procesele cognitive, afective si relationale care au ca scop realizarea intercunoasterii in cadrul grupului de munca. F

FALS pg.49

. Vibratiile mecanice exercita asupra organismului o forma de stres care poate genera in timp: tulburari vasculare, tulburari de sensibilitate si tulburari neurologice.

ADEVARAT. -EX.

O postura normala de lucru este cea ortostatica, cu o aplecare inainte de cel mult 30-45 si fara aplecari laterale sau pe spate. FALS -EX.


Pentru a facilita memorarea si atentia exista o simbolistica standardizata a culorilor: conductele de apa se vopsesc in gri sau negru, conductele de gaze si lichidele cu nocivitate chimica in galben, conductele cu gaze explozive in rosu, conductele cu combustibil lichid in

albastru. ADEVARAT -EX.


Motivatia profesionala este determinata de interactiunea membrilor grupului de munca si se refera la faptul ca munca favorizeaza realizarea contactelor sociale precum si satisfacerea nevoilor de cooperare, afiliere, securitate, stima si statut social ale acestora. FALS -EX.


Sursa generatoare a motivatiei intrinseci se afla in trebuintele personale ale individului si este solidara cu activitatile lui, individul exercitand o munca in conformitate cu propriile aptitudini si abilitati. ADEVARAT -EX.


Optimul motivational reprezinta acea intensitate a muncii care permite obtinerea unor performante inalte.           ADEVARAT -Pg. 67


Extinctia este o forma de consolidare bazata pe ideea ca un anumit comportament va disparea daca va fi ignorat. ADEVARAT -EX.


Motivatia afectiva are la baza nevoia de a sti, de a cunoaste, curiozitatea si interesul intelectual fata de o anumita profesiune        FALS pg.67 -EX.


Consolidarile in viziunea lui B.F Skinner sunt: consolidarea pozitiva, consolidarea negativa, stingerea, sanctiunea. ADEVARAT -pg.73


Cele trei necesitati care explica in viziunea lui D. Mc Clelland motivatia muncii sunt: necesitatea de securitate, necesitatea de a obtine un statut superior si necesitatea de cooperare si afiliere. FALS - pg.71


Teoria echitatii a lui J. Adams arata ca indivizii nu sunt preocupati numai de nivelul recompensei pe care o primesc in schimbul efortului propriu ci si de relatia dintre recompensa pe care o primesc ei si cea pe care o primesc ceilalti. ADEVARAT -EX.


Conform Managementului stiintific factorul care motiveaza lucratorii este salariul pe care acestia il primesc. ADEVARAT -EX.


Teoria X porneste de la premisa ca lucratorii accepta responsabilitatile si muncesc pentru atingerea scopurilor organizatiei, daca astfel isi ating si scopuri personale. FALS -pg.68


Teoria ERG utilizeaza in explicarea motivatiei muncii un set redus de trebuinte si anume: trebuintele legate de existenta, trebuintele legate de relatiile cu semenii si trebuinte de crestere si de implinire. ADEVARAT -pg. 70,71


Optimul motivational se refera la faptul ca orice element al muncii (salariu, conditii de munca, relatii cu seful sau superiorii, etc.) are capacitatea de a genera atat satisfactie cat si insatisfactie in munca in functie de contextul organizational la care ne raportam. Fals

FALS -EX.

Atat factorii motivatori cat si cei de igiena pot fi generatori de satisfactie/ insatisfactie in functie de contextul organizational la care ne raportam. ADEVARAT -EX -pg.70


Cercul de calitate reprezinta un grup angajati dintr-un domeniu de munca care se intalnesc regulat sub indrumarea unui moderator si care vizeaza rezolvarea problemelor pe care le intampina membrii cercului de calitate in domeniul lor efectiv de munca sau in planuri adiacente (organizarea muncii, protectia muncii, etc) ADEVARAT -EX


Delegarea sarcinilor presupune trecerea cursantului prin mai multe posturi ale aceluiasi departament in scopul cunoasterii in profunzime a activitatii respective; FALS -pg.141


Coachingul este o metoda de imbunatatire a performantelor pe post prin incurajarea angajatului sa-si asume responsabilitatea pentru propriile decizii si performante in timpul activitatilor de munca, angajatul fiind tratat de catre seful ierarhic ca un partener in atingerea obiectivelor. ADEVARAT -pg.141


Cariera se defineste ca o succesiune de posturi/ activitati planificate/ nu, implicand elemente de avansare, angajare si dezvoltare personala de-a lungul unei perioade definite de timp. ADEVARAT -pg. 143


In cadrul planificarii carierei modelul «sansa si noroc» il plaseaza pe individ pe o pozitie sau pe alta, in functie de nevoile institutiei; metoda poate fi acceptata de unii tineri la inceput de cariera profesionala, dar la adulti poate genera conflicte cu institutia din cauza perceptiei faptului ca organizatia abuzeaza de angajat.           FALS -EX.


Validitatea de pregatire se refera la masura in care performanta cursantului la locul de munca a crescut datorita procesului de pregatire. FALS -EX.


. Modelul autoorientat de planificare a carierei duce la performante si satisfactie intrucat angajatii isi stabilesc singuri cursul de dezvoltare a propriei cariere, utilizand experienta proprie si asistenta furnizata de institutie. ADEVARAT -EX.


III. INTREBǍRI CU RǍSPUNSURI DE TIP DA/ NU:

Psihoprofesiograma reprezinta ansamblul trasaturilor de

personalitate si comportament ale unui subiect necesare pentru a obtine

eficienta si randament pe un anumit post

1. DA pag. 96 2. NU


Metoda incidentului critic urmareste detectarea unor

comportamente mai putin obisnuite din punctul de vedere al sarcinilor

prescrise si al rezultatelor obtinute, sub aspectul exceptional, pozitiv sau

negativ al comportamentului sau rezultatului muncii.

1. DA   -EX. pag. 24              2.NU


Incidentul de munca reprezinta un eveniment neprevazut care intrerupe buna desfasurare a activitatii, si avand drept consecinte pagube materiale si victime umane.

1. DA   2. NU -EX.


Descrierea postului se refera la cerintele umane ale postului respectiv calitatile care trebuie indeplinite de o persoana care detine sau urmeaza sa ocupe un anumit post

1. DA                 2.NU -EX.


Metoda timpilor si a miscarilor este o metoda folosita in cadrul activitatilor automatizate si consta in descompunerea miscarilor complexe in miscari elementare sau gesturi si evaluarea duratelor acestora, in scopul eliminarii miscarilor inutile, reducerii timpilor de executie si reducerii efortului fizic.

1. DA     2.NU -EX.


Metoda topografica reda in planul sectiilor de productie, cu ajutorul unor semne conventionale caracteristice pentru fiecare tip de accident de munca, locul de munca unde s-au produs acestea, in scopul analizei imprejurarilor si a conditiilor caracteristice pentru adoptarea de masuri de protectie si prevenire in viitor.

1. DA   -EX. 2. NU


Tipul de personalitate flegmatica este indicat pentru activitati de rutina, care nu necesita decizii prompte si reactii rapide el fiind inclinat spre analiza, precizie si minutiozitate.

1. DA                 2. NU -EX.


Tipul A de personalitate caracterizat prin competitivitate, exigenta, hiperimplicare, angajare in lupta de a reusi, de a se autodepasi, de a bate recorduri este predispus la stres.

1. DA -EX. 2. NU


Tipurile de consolidari in viziunea lui B.F. Skinner sunt: consolidarea pozitiva, negativa, sanctiunea si extinctia.

1. DA   pag. 73 2. NU


Managementul stiintific sustine faptul ca factorul care motiveaza lucratorii este salariul pe care acestia il primesc

1. DA   pag. 67,68 2. NU


. Teoria asteptarii sustine faptul ca motivatia depinde de masura in care oamenii doresc ceva anume si de masura in care ei cred ca pot obtine acel ceva.

1. DA   -EX. 2. NU


Teoria celor trei necesitati are in vedere trei categorii de trebuinte: trebuinte de existenta, trebuinte relationale si trebuinte de crestere.

1. DA 2. NU pag. 71


Teoria performantelor asteptate porneste de la premisa ca oamenii sunt motivati de atingerea si mentinerea unui sens al echitatii intre efortul pe care il depun si compensatia pe care o primesc.

1. DA                 2. NU pag. 72


Dintre factorii perturbatori ai comunicarii fac parte distorsiunea seriala, afectivitatea, distanta mare dintre interlocutori, zgomotele, iluminatul deficitar.

1. DA -EX. 2. NU


Comunicarea informala se deruleaza conform cu actele

normative si cu structura organizationala ierarhica.

1. DA                 2. NU pag. 83


Comunicarea contribuie la desfasurarea cu rezultate pozitive a proceselor de recrutare, selectie, evaluare, perfectionare si promovare a personalului.

1. DA   -EX. 2. NU


Structura ierarhica cuprinde relatiile dintre membrii grupurilor de munca subordonate atingerii unor anumite obiective prevazute in organigrama institutiei si care reflecta structura

organizatorica a acesteia. Pg.48

1. DA 2. NU


Recrutarea interna poate constitui un bun factor de motivare a angajatilor in vederea viitoarei promovari, in conditiile in care se poate obtine un statut profesional superior.

1. DA   -EX. 2. NU


Dezavantajul recrutarii externe este acela ca atragerea, contactarea si evaluarea potentialilor candidati sunt dificile, necesita timp indelungat si costuri ridicate, deoarece piata externa este mult mai larga si mai dificil de cercetat;

1. DA   -EX. 2. NU


Eroarea de contrast care apare in timpul procesului de selectie consta in compararea fiecarui candidat cu predecesorul/ predecesorii sai, neglijand comparatia cu standardul prestabilit al interviului;

1. DA -EX. 2. NU


Ergonomia este stiinta care realizeaza echilibrul intre om si mediul de munca prin adaptarea reciproca a celor doua in scopul organizarii muncii si functionarii eficiente a sistemului om-masina.

1. DA -EX. pg.16 2. NU


Indivizii falsi pozitivi sunt acele persoane care trec de procesul de selectie dar care se dovedesc a fi muncitori slabi.

1. DA -EX. 2. NU


Fazele procesului de integrare profesionala sunt adaptarea, asimilarea si identificarea cu institutia si colectivul din care face parte individul.

1. DA -EX. pag. 136  2. NU


. Modelul «organizatia stie cel mai bine» duce cel mai adesea la performante si satisfactie intrucat angajatii sunt principalii responsabili pentru realizarea, controlul si evaluarea muncii depuse.

1. DA                 2. NU pag. 144


Delegarea sarcinilor presupune trecerea cursantului prin mai multe posturi ale aceluiasi departament sau ale unor departamente diferite in scopul cunoasterii in profunzime a activitatii respective

1. DA                 2. NU pag. 141


Validitatea de performanta a programului de pregatire profesionala se refera la masura in care performanta cursantului la locul de munca a crescut datorita procesului de pregatire

1. DA   -EX. pag. 147 2. NU


Principiul relevantei in examinarea psihologica se refera la concordanta intre rezultatele obtinute la examenul psihologic cu rezultatele obtinute in activitatea profesionala de catre individul testat.

1. DA                 2. NU -EX.


Pregatirea profesionala se refera la imbunatatirea cunostintelor profesionale, abilitatilor si deprinderilor existente, acumularea de noi tehnici de lucru, transferul in profesie a elementelor de noutate determinate de progresul stiintific si tehnic.

1. DA                 2. NU -EX.

IV. ENUNTURI CU RǍSPUNSURI DE COMPLETAT

..este o metoda prin care se poate studia activitatea cognitiva a subiectului intr-o secventa de activitate solicitandu-se acestuia sa reconstituie, prin analiza retrospectiva, modul in care a desfasurat la locul de munca o secventa de activitati.

tehnica explicarii provocate -EX.

2. protocoalele verbale

3. metoda experimentala


. este o metoda specifica psihologiei muncii prin care se urmareste detectarea unor comportamente mai putin obisnuite din punctul de vedere al sarcinilor prescrise si al rezultatelor obtinute.

metoda incidentului critic -EX. pag. 24

2. metoda timpilor si a miscarilor

3. metoda analizei erorilor


. . . . . . . . .. consta in descompunerea miscarilor complexe in miscari elementare sau gesturi si evaluarea duratelor acestora in scopul echilibrarii miscarilor pe membrele superioare si inferioare, reducerii timpilor de executie si a efortului fizic.

1. check-list-ul

2. metoda incidentului critic

3. metoda analizei erorilor

metoda timpilor si a miscarilor -EX. pag. 23


. . . . . . . . reprezinta o ansamblul insusirilor si caracteristicilor psihice ale unui individ precum si gradul lor de dezvoltare la un moment dat.

1. psihoprofesiograma

psihograma -EX.


..se refera la experienta, studiile, insusirile fizice, abilitatile intelectuale si trasaturile de personalitate necesare unui individ pentru a ocupa un anumit post dintr-o institutie

specificatia de post pag. 26 -EX.

2. analiza postului

3. descrierea postului


.. se definesc prin diferentele in actiune si rezultatele efective in raport cu un criteriu clar si operational de referinta privind cursul actiunii sau rezultatul acesteia.

1. incidentele

2. accidentele

erorile -EX.


.. contine seturi de intrebari cu ajutorul carora se evalueaza gradul de adecvare a sistemului sistemul om-masina-mediu la anumite criterii si utilizeaza pentru proiectarea echipamentelor sau a activitatii pe post.

1. metoda timpilor si a miscarilor

check-list-ul        -EX. pag. 25

3. metoda incidentului critic


. . . . . . . . se caracterizeaza prin sociabilitate, tendinte spre relationare si contact, comunicativitate, ele lucrand bine in grup si isi asumandu-si cu usurinta responsabilitati sociale.

1. personalitatea ambiverta

2. personalitate introvertita

personalitatea extrovertita -EX.


..porneste de la premisa ca indivizii accepta responsabilitati si muncesc pentru atingerea scopurilor unei institutii daca astfel isi ating si propriile scopuri.

1. teoria ierarhizarii trebuintelor

2. teoria X

3. teoria echitatii

teoria Y -EX.


.are in vedere urmatoarele tipuri de nevoi: nevoi existentiale, nevoi de relationare, nevoi de autorealizare.

1. teoria celor trei necesitati

teoria ERG pag. 70,71

3. teoria ierarhizarii nevoilor


.are in vedere urmatoarele tipuri de nevoi: nevoi de afiliere, nevoi de putere, nevoi de autorealizare.

teoria celor trei necesitati -EX. pag. 71

2. teoria ERG

3. teoria ierarhizarii nevoilor


.are la baza nevoia de a sti, de a cunoaste, curiozitatea si interesul intelectual fata de o anumita profesiune

a. motivatia intrinseca

b. motivatia cognitiva -EX. pag. 67

c. motivatia pozitiva

d. motivatia extrinseca

e. motivatia afectiva


Sursa generatoare a ..se afla in trebuintele personale ale individului si este solidara cu activitatile lui, individul exercitand o munca in conformitate cu propriile aptitudini si abilitati.

a. motivatiei intrinseci -EX.

b. motivatiei cognitive

c. motivatiei negative

d. motivatiei extrinseci

e. motivatiei afective


este o forma de consolidare bazata pe ideea ca un anumit comportament va disparea daca va fi ignorat.

a. Sanctiunea

b. Consolidarea pozitiva

c. Extinctia pag. 73

d. Consolidarea negativa
. ..este determinata de interactiunea membrilor grupului de munca si se refera la faptul ca munca favorizeaza realizarea contactelor sociale precum si satisfacerea nevoilor de cooperare, afiliere, securitate, stima si statut social ale acestora

a. Motivatia economica

b. Motivatia profesionala

c. Motivatia psihosociala -EX.


Conform munca este o parte importanta a vietii oamenilor, pot folosi autocontrolul in atingerea obiectivelor organizatiei si adesea accepta bucurosi responsabilitatea;

1. Managementului stiintific

2. Teoriei X

Teoriei Y pag. 68

4. Teoriei ierarhizarii nevoilor

5. Teoriei bifactoriale

6.Teoriei echitatii

7. Teoriei asteptarii

8. Teoriei reintaririi si consolidarii


Conform oamenii sunt motivati de atingerea si mentinerea unui sens al echitatii intre contributiile personale si recompensele obtinute.

1. Managementului stiintific

2. Teoriei X

3. Teoriei Y

4. Teoriei ierarhizarii nevoilor

5. Teoriei bifactoriale

Teoriei echitatii pag. 71

7. Teoriei asteptarii

8. Teoriei reintaririi si consolidarii


Conform oamenii fac o comparatie intre efortul pe care il depun (educatie, calificare, abilitati, experienta, timpul lucrat in organizatie, etc) si compensatia pe care o primesc (salariu, beneficii, recunoasteri, promovari).

Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta

a. teoriei performantelor asteptate

b. teoriei echitatii -EX.

c. teoriei bifactoriale motivatie igiena

d. teoriei consolidarii

e. teoriei Y


se refera la faptul ca orice element al muncii (salariu, conditii de munca, relatii cu seful sau superiorii, etc.) are capacitatea de a genera atat satisfactie cat si insatisfactie in munca in functie de contextul organizational la care ne raportam.

a. continuumul motivational -EX. pag. 70

b. optimul motivational

. . . . . . . . . cuprinde ansamblul relatiilor de atractie, respingere sau indiferenta care se pot dezvolta intre membrii grupului.

1. structura ierarhica

2. structura comunicationala

structura sociometrica -EX. pag. 49


.este un schimb de la egal la egal intre sectoare, servicii/ departamente diferite; ea nu tine cont de relatiile ierarhice si este specific structurilor mici unde toata lumea se cunoaste si ocaziile de dialog sunt frecvente

1. comunicarea salariala

comunicarea laterala -EX.

3. comunicarea ierarhica


. reprezinta indrumarea spre noi locuri de munca sau spre alte profesiuni in cadrul aceleiasi institutii sau a altora ca urmare a constatarii faptului ca profesiunea aleasa nu mai corespunde cu interesele si aptitudinile individului.

1. orientarea profesionala

reorientarea si recalificarea profesionala pag. 135

3. consilierea profesionala


. . . . . . . . . . corespunde stilului de conducere «laissez-faire» si se caracterizeaza printr-o diminuare a corectitudinii mesajului datorita distantele de emitator si distorsiunii seriale

1. reteaua in Y

2. reteaua in stea

reteaua in lant pag. 87


.cuprinde diferentierea nivelurilor de responsabilitate si competenta care delimiteza functiile de executie si cele de conducere la nivelul institutiilor

structura ierarhica        -EX.

2. structura functionala

3. structura de statusuri si roluri


sunt favorizate de un climat organizatoric tolerant, permisiv, in care se pedepseste rar violarea si se apreciaza rar conformitatea la reguli.

1. sabotajele

violarile rutiniere -EX.

3. incidentele

4 . erorile


.este legat de obtinerea avansarii, de lupta in interiorul institutiei dar si de tensiunile induse de multe ori de sacrificiul partenerului, in vederea reusitei profesionale.

1. stresul la inceputul carierei

2. stresul la sfarsitul carierei

stresul la mijlocul carierei -EX.

..consta in studierea accidentelor de munca analoage intr-un anumit interval de timp, a imprejurarilor, cauzelor si conditiilor specifice in vederea adoptarii de masuri eficiente in viitor.

1. metoda topografica

2. metoda monografica

metoda gruparii pag. 112 -EX.

4. metoda psihologica sau a fiselor


este o metoda prin care un grup de experti completeaza un chestionar referitor la o anumita problema intr-un timp stabilit. Ulterior chestionarele sunt colectate si se retransmit acelorasi persoane insotite de raspunsurile celorlalti participanti facilitand astfel

gasirea unor solutii adecvate.

1. brainstorming-ul

2. metoda Panel

metoda Delphi pag. 64

4. metoda Frisco


.. sunt favorizate de tendinta naturala a omului de a merge pe linia celui mai mic efort precum si de existenta unui climat organizatoric tolerant, permisiv, in care acestea se pedepsesc rar si se apreciaza rar conformitatea la reguli.

violari rutiniere pag. 100

2. sabotajele

3. erorile


.sunt produse de individ si se caracterizeaza prin imprevizibilitate, disproportia dintre cauza si efect si cauzalitate multipla

1. incidentele de munca

accidentele de munca pag. 100

3. erorile

4. violarile de norme


..se datoreaza incapacitatii de adaptare la schimbarile tehnologice, concedierilor si reconversiilor necesare in cariera datorate progresului tehnic, apropierii de varsta pensionarii

1, stresul de la inceputul carierei

2. stresul de la mijlocul carierei

stresul de la sfarsitul carierei -EX.


.consta in compararea fiecarui candidat cu predecesorul sau/ predecesorii sai, neglijand comparatia cu standardul prestabilit al interviului.

Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta:

a. eroarea de similaritate

b. eroarea de contrast pag. 130

c. eroarea de tip halou

d. eroarea datorata primei impresii


..sunt acele persoane care trec de procesul de selectie dar care se dovedesc a fi muncitori slabi

a. Indivizii falsi negativi

b. Indivizii falsi pozitivi -EX. pag. 131


In cadrul interviului de selectie . . . . . . . . . . Se produce atunci cand o anumita caracteristica a interviului impresioneaza foarte puternic, ceea ce va influenta si aprecierea celorlalte caracteristici ale candidatului.

1. Eroarea de contrast

Eroarea de tip halou pag. 130

3. Eroarea de similaritate


. . . . . . ..este alegerea potrivit anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat pentru ocuparea unui post in cadrul unei institutii prin analiza obiectiva a concordantei dintre caracteristicile profesionale ale unui post si posibilitatile fizice, psihice si informationale pe care le prezinta solicitantii postului.

selectia de personal -EX.

2. recrutarea interna

3. recrutarea externa


.. este influentata de scopurile institutiei, coeziunea si coerenta grupului de munca, contractul pe care angajatul il are cu institutia, normele care definesc rolurile individului in institutie precum si de raporturile de putere si de dependenta cu colegii si cu superiorii ierarhici.

1. selectia de personal

2. reorientarea profesionala

integrarea profesionala pag. 133


consta in faptul ca cel care conduce interviul este tentat sa selectioneze candidatii care ii sunt asemanatori si sa-i respinga pe restul.

eroarea de similaritate pag. 130

2. eroarea de tip halou

3. eroarea de contrast


In cadrul candidatii au un nivel de competenta crescut, pot veni cu idei inovatoare la locul de munca si nu se conformeaza fenomenelor negative de grup

1. recrutarii interne

recrutarii externe

3. selectie de personal


Prima etapa in procesul de integrare a noului angajat la locul de munca este

1. identificarea

2. asimilarea

adaptarea pag. 136


. . . . . . ..este alegerea potrivit anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat pentru ocuparea unui post in cadrul unei institutii prin analiza obiectiva a concordantei dintre caracteristicile profesionale ale unui post si posibilitatile fizice, psihice si informationale pe care le prezinta solicitantii postului.

selectia de personal pag. 135

2. recrutarea interna

3. recrutarea externa
reprezinta indrumarea spre noi locuri de munca sau spre alte profesiuni in cadrul aceleiasi institutii sau a altora in scopul restabilirii echilibrului dintre om si activitatea sa profesionala fiind determinata de imbolnaviri/ deficiente de natura medicala, accidente de

munca, schimbarea profilului institutiei, oferirea unui loc de munca mai bine platit, conditii mai bune de lucru, etc.

reorientarea profesionala pag. 135

2. selectia de personal

3. orientarea profesionala


. . . . . . . . . . presupune trecerea cursantului prin mai multe posturi ale aceluiasi departament in scopul cunoasterii in profunzime a activitatii respective;

rotatia pe posturi -EX. pag. 141

2. delegarea sarcinilor

3. coachingul


. are efecte negative la adulti, si are repercusiuni pe plan psihic din cauza perceptiei faptului ca organizatia abuzeaza de angajati.

modelul organizatia stie cel mai bine        pag. 144

2. modelul sansa si noroc

3. modelul autoorientat


se refera la imbunatatirea cunostintelor profesionale, abilitatilor si deprinderilor existente, acumularea de noi tehnici de lucru, transferul in profesie a elementelor de noutate determinate de progresul stiintific si tehnic

1. formarea profesionala

2. pregatirea profesionala

perfectionarea profesionala -EX.


.a programului de pregatire profesionala

urmareste daca eficienta programului de pregatire este egala pentru toate grupurile pregatite in interiorul aceleiasi organizatii

1. validitatea de performanta

validitatea intraorganizationala pag. 147

3. validitatea de pregatire


..este principiul conform caruia, organizarea examenului psihologic presupune ordonarea probelor de la cele usoare la cele dificile si modelarea in functie de specificul

particularitatilor individuale.

1. principiul genetic-evolutiv

2. principiul obiectivitatii

principiul gradatiei si individualizarii pag. 165Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright