Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Contractul de comodatContractul de comodat


CONTRACTUL DE COMODAT

Definitie, caractere juridice, conditii de validitate


Notiune. Comodatul sau imprumutul de folosinta este contractul prin care o persoana numita comodant remite spre folosinta temporara si gratuita unei alte persoane numite comodatar, un bun determinat cu obligatia pentru comodatar de a-l restitui in natura la un anumit termen.

Caractere juridice. Este un contract real care ia nastere valabil numai prin traditiunea materiala a bunului, pe langa acordul de vointa al partilor; daca s-a realizat numai acordul de vointa al partilor, fara a avea loc traditiunea bunului, suntem in prezenta unui antecontract de comodat care naste in sarcina partilor obligatia de a incheia contractul in viitor (obligatie de a face). Contractul se poate incheia valabil si fara traditiunea bunului atunci cand bunul se afla deja in detentia comodatarului cu un alt titlu (locatiune, depozit).

De asemenea, este esentialmente gratuit, in caz contrar fiind o locatiune si nu un comodat. Este posibil ca partile sa stabileasca in sarcina comodatarului obligatia de a suporta contravaloarea uzurii bunului datorita folosintei, fara insa sa se piarda caracterul gratuit al acestui contract.

Desi este un contract cu titlu gratuit, nu reprezinta o liberalitate precum donatia, deoarece comodantul nu isi micsoreaza propriul sau patrimoniu in beneficiul comodatarului.

Este un contract unilateral, dand nastere in principiu la obligatii numai in sarcina comodatarului.Contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile si neconsumptibile mobile si imobile, iar daca poarta asupra unui bun fungibil se numeste mutuum (imprumut de consumatie). Comodatul poate avea ca obiect si bunuri care, prin natura lor, sunt fungibile si consumptibile dar care, prin vointa partilor, devin neconsumptibile (de ex. produse cosmetice folosite pentru o prezentare).

Conditii de validitate. Contractul trebuie sa respecte conditiile generale de validitate ale oricarui contract.

Intrucat este un act de administrare, partile trebuie sa aiba doar capacitatea de a incheia asemenea acte. Comodantul poate fi si o alta persoana decat proprietarul bunului (uzufructuarul, locatarul etc), nefiind un contract translativ de proprietate.

Dovada contractului se face potrivit regulilor generale in materie de proba, insa cu unele precizari. Fiind un contract unilateral, este suficient ca acest contract sa fie incheiat intr-un singur exemplar ; inscrisul constatator al contractului nu trebuie sa poarte mentiunea  bun si aprobat , intrucat are ca obiect bunuri individual determinate.


Efectele comodatului


Obligatiile comodatarului. In temeiul art. 1564-1571 C.civ., comodatarul are urmatoarele obligatii:

a) De a conserva lucrul imprumutat Comodatarul trebuie sa ingrijeasca de conservarea bunului ca un bun proprietar; el raspunde pentru pieirea sau deteriorarea din culpa sa a bunului.

Daca bunul se deterioreaza cu ocazia folosirii, dar nu din culpa comodatarului, acesta nu este tinut sa raspunda; daca bunul a fost pretuit la contractare, comodatarul raspunde chiar si pentru pieirea fortuita a bunului.

Daca bunul a pierit sau s-a deteriorat fortuit, comodatarul nu este tinut sa raspunda, riscul pieirii fortuite fiind suportat de proprietar. Comodatarul va raspunde pentru pieirea fortuita atunci cand:

- ar fi putut salva bunul, inlocuindu-l cu un bun al sau, sau cand ambele bunuri fiind in pericol, a salvat bunul sau si l-a lasat sa piara pe cel imprumutat.


- prelungeste folosinta bunului dupa scadenta si nu dovedeste ca bunul ar fi pierit oricum si la comodant;

- foloseste bunul contrar destinatiei stabilita prin contract sau prin natura bunului;

- bunul a fost pretuit in momentul contractarii.

Comodatarul va raspunde pentru deteriorarea bunului daca aceasta a fost cauzata de o persoana careia acesta i-a incredintat bunul cu orice titlu.

Daca bunul a pierit sau restituirea in natura nu este posibila din culpa comodatarului, acesta va fi obligat la restituire prin echivalent, avandu-se in vedere valoarea bunului din momentul restituirii si gradul de uzura a acestuia.

b) De a folosi bunul conform destinatiei sale. Destinatia este stabilita de natura bunului sau de conventia partilor, iar daca comodatarul foloseste bunul in alt mod, el va raspunde de daune-interese si de pieirea chiar fortuita a bunului.

Comodatarul nu poate imprumuta bunul unei alte persoane sau transmite in orice alt mod folosinta bunului, decat daca aceasta prerogativa a fost prevazuta in contractul de comodat. Are posibilitatea numai de a da lucrul in depozit, intrucat depozitul are ca obiect pastrarea bunului, fara posibilitatea depozitarului de a se folosi de el.

c) De a suporta cheltuielile de folosinta ale lucrului. Obligatia are in vedere cheltuielile necesare pentru uzul curent al bunului imprumutat.

d) De a restitui in natura bunul imprumutat la scadenta. Comodatarul este obligat sa restituie la implinirea termenului contractual, chiar bunul care a facut obiectul contractului ; nu poate restitui un alt bun sau echivalentul banesc al acestuia decat daca exista o clauza in acest sens. Daca bunul a suferit o deteriorare, comodatarul este obligat sa repare bunul si sa-l restituie in natura comodantului ; numai daca restituirea in natura nu mai este posibila sau daca exista o intelegere a partilor, restituirea se va face prin echivalent.

Comodatarul este obligat ca, odata cu bunul, sa restituie si fructele produse de acesta ; va avea insa dreptul la restituirea cheltuielilor facute pentru producerea fructelor.

Comodatarul se bucura de un drept de retentie asupra bunului, putand refuza restituirea acestuia, pana la plata integrala a cheltuielilor facute pentru producerea fructelor. Comodatarul nu poate retine bunul pentru o compensare cu creanta pe care el o are impotriva comodantului; are de asemenea un drept de retentie aspura bunului pana la restituirea cheltuielilor extraordinare, necesare si urgente pe care le-a facut cu bunul.

In situatia in care comodatarul refuza restituirea bunului, comodantul are la dispozitie doua actiuni:

- o actiune reala in revendicare care este imprescriptibila, dar care presupune dovada dificila a dreptului de proprietate;

- o actiune personala ex contractu in restituire, prescriptibila in termenul general de trei ani si care presupune numai dovada incheierii contractului.

Cat priveste momentul in care se naste dreptul comodantului de a cere restituirea bunului, distingem urmatoarele situatii :

- daca contractul prevede un termen al restituirii, comodantul nu poate cere restituirea bunului inainte de implinirea termenului. Odata cu implinirea termenului, se naste si dreptul la actiune al comodantului, drept prescriptibil in termenul de trei ani.

- daca in contract nu s-a prevazut un asemenea termen, comodantul nu poate cere restituirea  inainte de a se fi indestulat trebuinta comodatarului  stabilita prin contract ; daca bunul este destinat unei folosinte permanente si daca termenul restituirii nu poate fi stabilit prin acordul comun al partilor, instanta de judecata va stabili termenul restituirii. In cazul in care comodantul cade intr-o  mare si neprevazuta trebuinta , comodatarul este obligat la restituire chiar anterior implinirii termenului contractual sau indestularii trebuintei sale. Daca in contract s-a prevazut incetarea acestuia odata cu indestularea trebuintei comodatarului, de la aceasta data va curge si termenul de prescriptie a actiunii in restituire. In cazul bunului de o folosinta permanenta in care partile nu au prevazut un termen al restituirii, termenul de prescriptie pentru actiunea in restituire va curge de la data incheierii contractului.

Daca instanta de judecata este cea care a stabilit termenul restituirii, odata cu implinirea acestuia se naste dreptul comodantului de a cere executarea silita a hotararii judecatoresti, drept prescriptibil in trei ani de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Daca bunul a fost imprumutat la mai multi comodatari, acestia raspund solidar pentru executarea obligatiilor nascute din contract. Solidaritatea legala pasiva intre comodatari poate fi inlaturata prin conventia partilor.

Obligatiile comodantului. Fiind un contract unilateral, dand nastere la obligatii numai pentru comodatar, in principiu comodantului nu ii revine nici o obligatie.

Se pot naste in sarcina lui o serie de obligatii extracontractuale:

a) Obligatia de restituire a cheltuielilor de conservare facute de comodatar cu lucrul imprumutat pe parcursul contractului. Aceasta obligatie este prevazuta de art. 1574 si are in vedere cheltuielile extraordinare, necesare si utile facute de comodatar pentru conservarea bunului. Numai indeplinirea cumulativa a celor trei conditii, va da dreptul comodatarului la restituire. Dreptul la restituire se intemeiaza pe gestiunea intereselor altuia sau pe imbogatirea fara justa cauza. Comodatarul va avea dreptul de asemenea si la restituirea cheltuielilor facute pentru perceperea fructelor pe care le-a restituit comodantului.

b) Obligatia de reparare a daunelor cauzate comodatarului de viciile lucrului imprumutat. Daca comodantul a cunoscut viciile ascunse ale bunului si nu l-a prevenit pe comodatar, el este obligat la repararea prejudiciului cauzat comodatarului de aceste vicii.

c) Obligatia de reparare a daunelor cauzate comodatarului prin fapte delictuale de catre comodant. Practica si doctrina au retinut raspunderea pe temei delictual a comodantului in cazul in care a instrainat bunul catre un tert si comodatarul a fost astfel deposedat de bun inainte de implinirea termenului contractual.

Transmiterea pe cale succesorala a drepturilor si obligatiilor derivand din contract. Art. 1563 arata ca, in principiu, drepturile si obligatiile ce deriva din acest contract nu se sting prin decesul uneia din parti, ci se transmit pe cale succesorala erezilor celui decedat, exceptie facand cazul cand contractul a fost incheiat in persoana comodatarului intuitu personae si atunci erezii acestuia nu mai pot folosi bunul, fiind obligati la restituire.

Incetarea contractului. Contractul inceteaza prin epuizarea efectelor pentru care a fost incheiat (restituirea lucrului). Daca comodatarul nu-si executa obligatiile contractuale, comodantul poate solicita rezilierea contractului care se poate produce si fara interventia instantei daca partile au prevazut un pact comisoriu expres in acest sens.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright