Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de afiliereContract de afiliereNr . . . . . . Data . . . . . ..

Incheiat intre


1. FEDERATIA ROMANA COLUMBOFILA   infiintata prin . . . . . . . din . . . . . . . cu sediul in Romania, str.Ing. D. Teodoru , nr . 23, sector 5 Bucuresti ,pe de o parte, si


2. CLUBUL / ASOCIATIA SPORTIV COLUMBOFILA . . . . . . . .. pe de alta parte .


In comformitate cu prevederile legii 69/2000-Legea Educatiei Fizice si Sportului, si a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, modificata si completata prin Legea 246/2005 precum si a Statutului FEDRATIEI ROMANE COLUMBOFILE partile convin:ART. 1 - Obiectul Contractului

Obiectul contractului il reprezinta . . . . . . . . . ( afilierea clubului/ asocatiei sportiv columbofile la Federatie) pentru Clubul/ Asociatia Sportiv Columbofila . . . . . . . . . . . cu sediul in . . . . . . . . . . . . .

Alte mentiuni . . . . . . ..


ART. 2 - Drepturile clubului/ asociatiei sportive columbofile

Membrii afiliati au urmatoarele drepturi:

Sa exercite competentele care le sunt oferite de Statutul, Regulamentele, Normele si Hotararile federatiei;

Sa exercite autonom atributiile stabilite prin Statutul si Regulamentele proprii, in limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea federatiei;

Sa participle la competitii nationale organizate de Federatie, precum si la competitii internationale;

Sa participe, prin reprezentantii lor, la Adunarea Generala a Federatiei si sa-si exercite dreptul de vot;


Sa prezinte propuneri Consiliului director si Adunarii Generale, sa initieze proiecte de hotarari sau sa participle la elaborarea hotararilor, dupa caz.


ART. 3 - Obligatiile membrilor afiliati

Membrii afiliati la Federatie sunt obligati:

Sa respecte Statutul, Regulamentele, Normele si Hotararile Federatiei, precum si principiile de loialitate, coeziune, moralitate si spirit sportiv; ei trebuie sa-si inscrie aceasta prevedere in Statutele proprii si au obligatia sa vegheze ca sportul columbofil sa fie respectat;

Sa conserve si  sa respecte scopul si obiectivele propriilor Statute si Regulamente;

Sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul Federatiei Romane Columbofile, precum si ale organelor si oficialilor acesteia;

Sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali fata de Federatie;

Sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;

Sa transmita numai prin intermediul Federatiei orice gen de corespondenta;

Sa permita controlul dispus de Federatie;

Sa-si achite integral toate obligatiile fata de Federatie, la termenele si in conditiile stabilite de Federatie.ART. 4 - Clauze Speciale

Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de Statutul Federatiei Romane Columbofile.

Neindeplinirea obligatiilor pe care le are clubul /asociatia sportiv columbofila potrivit art.3 din prezentul contract dau dreptul conducerii Federatiei sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract, fara nici o alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajuduciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV isi produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea interpretarea si executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura prevazute de lege si de Statutul Federatiei Romane Columbofile.ART. 5 - Alte clause . . . . . . . . . . . . . . . . .
ART. 6 - Locul si data incheierii prezentului contract.

Incheiat la (locul incheierii, modalitatea incheierii la distanta) . . . . . . . . . . . . . . astazi . . . . ., in doua exemplare, ambele parti atestand ca exemplarul original a fost inmanat/comunicat clubului/asociatiei sau reprezentantului acestuia iar copia a fost pastrata de Federatie si inregistat sub nr . . . . . . . . . .din . . .. in registrul de evidenta a contractelor de afiliere.


FEDERATIE ROMANA COLUMBOFILA         CLUB/ASOCIATIA SPORTIV

Reprezentant legal- presedinte                        COLUMBOFILA

Reprezentant legal- presedinteContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright