Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept civil - test grilaDrept civil - test grila


True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

__F__ 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la care se amana fie inceperea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv?

_A___ 2. Nulitatea absoluta a actului juridic civil opereaza in urmatoarele cazuri:

- lipsa totala a consimtamantului; - lipsa (nevalabilitatea) obiectului actului juridic civil;

- frauda legii; - incalcarea ordinii publice.

Aceasta enumerare are caracter doar exemplificativ?

__F__ 3. Este adevarat ca pentru a fi valabil, actul autentic (art.1171 C. civ.) trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

- sa fie semnat - sa fie indeplinita conditia pluralitatii de exemplare;

- sa fie indeplinita conditia scrierii in intregime ori punerii formulei"bun si aprobat".

__A__ 4. Este adevarat ca intre marturie si marturisire, nu exista nici o deosebire sub aspectul fortei probante?

__A__ 5. Conditiile de valabilitate ale contractului de mandat sunt comune tuturor contractelor?__F__ 6. Dreptul privat apare ca un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza raporturile intre persoana fizica si organele autoritatii statului.

__F__ 7. Norma juridica este o regula de conduita care are caracter religios, politic si moral.

__F__ 8. Normele imperative sunt normele de la dispozitia carora se admite orice derogare.

__F__ 9. Pseudonimul unei persoane fizice este supus, ca si numele, schimbarii pe cale administrativa.

__F__ 10. Spre deosebire de numele de familie, domiciliul persoanei fizice nu constituie un atribut de identificare a persoanei.

__A__ 11. Resedinta este acel atribut de identificare in spatiu a persoanei fizice prin indicarea locuintei vremelnice ori

temporare.

__A__ 12. Actiunile de stare civila sunt acele actiuni (mijloace de aparare a drepturilor civile) adresate justitiei prin care

se urmareste stabilirea sau modificarea uneia sau unora din elementele starii civile a unei persoane.

__F__ 13. Actiunea in stabilirea filiatiei poate fi intentata numai de titulari.

__F__ 14. Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie poate fi pornita numai de titularul starii civile.

__A__ 15. Clasificarea persoanelor juridice dupa domeniul dreptului de care apartin distinge persoane juridice de drept public si persoane juridice de drept privat.

__F__ 16. Asociatiile si fundatiile, partidele politice si sindicatele sunt persoane de drept public

__F__ 17. Agentii economici de stat sunt persoane juridice de drept privat.

__F__ 18. Societatile comerciale, regiile autonome, organizatiile cooperatiste sunt persoane juridice cu scop nepatrimonial.

__F__ 19. Sindicatele si cultele religioase sunt persoane juridice cu scop patrimonial.

__A__ 20. Persoane juridice care se infiinteaza prin act de asociere pot fi : societatile comerciale cu capital privat, organizatiile cooperatiste, asociatiile.

__F__ 21. In raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii, statul nu poate fi

considerat persoana juridica.

__A__ 22. Patrimoniul propriu al persoanei juridice este format din doua laturi: cea activa, cuprinzand drepturile patrimoniale   (reale ori de creanta) si cea pasiva cuprinzand obligatiile patrimoniale (contractuale ori extracontractuale).

__F__ 23. Persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii au capacitatea de a avea drepturi si obligatii de la data recunoasterii infiintarii lor.

__A__ 24. Persoanele juridice care se infiinteaza prin actul de dispozitie al organului competent, dobandesc capacitatea

de folosinta de la data actului de dispozitie.

__F__ 25. Persoanele juridice care se infiinteaza prin actul de infiintare autorizat, dobandesc capacitatea de folosinta de

la data recunoasterii lor.

__F__ 26. Persoanele juridice care sunt create prin actul de infiintare recunoscut, dobandesc capacitate de folosinta de la

data autorizarii infiintarii lor.

__A__ 27. Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi

si obligatii.

__A__ 28. Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, prin actul de

infiintare sau statut.

__A__ 29. Data incetarii capacitatii de exercitiu a persoanei juridice este chiar data incetarii capacitatii sale de folosinta.

__A__ 30. Reorganizarea reprezinta operatiunea juridica ce cuprinde cel putin doua persoane juridice si care produce efecte creatoare, modificatoare, ori de incetare a lor.

__A__ 31. Formele reorganizarii persoanelor juridice sunt : comasarea si divizarea.

__F__ 32. Comasarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre mai multe persoane juridice       care exista sau care iau, astfel fiinta.

__A__ 33. Prin incetarea persoanei juridice se intelege sfarsitul calitatii de subiect colectiv de drept civil.

__A__ 34. Persoanele juridice pot inceta prin : comasare (absorbtie si fuziune), divizare totala, dizolvare (urmata de lichidare)   si transformare.

__A__ 35. Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt compatibile numai cu dreptul de proprietate privata?

__F__ 36. Drepturile reale principale nu au o existenta de sine statatoare.

__F__ 37. Comasarea persoanelor juridice se poate realiza prin doua forme: comasare totala si comasare partiala.

__F__ 38. Prin efectul divizarii, persoana juridica intra in lichidare, in vederea realizarii activului si platii pasivului.

__F__ 39. Drepturile personale nepatrimoniale sunt drepturi absolute dar nu sunt opozabile tuturor.

__F__ 40. Marturisirea este relatarea orala de catre o persoana, in fata instantei de judecata cu privire la acte sau fapte   litigioase, savarsite in trecut despre care are cunostinta personal.

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

__c__ 41. Continutul ocrotirii parintesti se bazeaza pe urmatoarele componente:

1. Latura educativa 2. Latura personala 3. Latura patrimoniala

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

__c__ 42. Elementele structurale ale normei juridice sunt:

a. generalitatea, impersonalitatea,obligativitatea b. subiectele, continutul si obiectul

c. ipoteza, dispozitia si sanctiunea

__c__ 43. Aplicarea normei juridice (legii) in timp are la baza principiul:

a. teritorialitatii legii b. personalitatii legii c. neretroactivitatii legii

__c__ 44. Sunt considerate izvoare de drept civil:

a. jurisprudenta b. codul de procedura civila c. codul civil

__b__ 45. Raportul juridic civil se caracterizeaza prin:

a. pozitia de subordonare a unei parti (subiect) a raportului juridic civil fata de cealalta parte

b. egalitatea juridica a partilor (subiectelor) raportului juridic civil

c. pozitia supraordonata a unuia din subiectele raportului juridic civil

__c__ 46. Izvoarele de obligatii civile sunt:

a. faptele licite - cvasicontractele [gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat si imbogatirea fara justa cauza (just temei)

b. faptele ilicite - delictele si cvasidelictele

c. contractele, faptele licite si faptele ilicite.

__c__ 47. Termenul general de prescriptie extinctiva este de:

a. 6 luni b. 18 luni c. 3 ani

__b__ 48. Prescriptia extinctiva este:

a. un mijloc de aparare a dreptului de proprietate

b. o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege.

c. o sanctiune de drept civil care stinge un drept subiectiv personal nepatrimonial (dreptul la viata, la sanatate, la libertate, la reputatie, etc.

_c___ 49. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice inceteaza:

a. la data instituirii tutelei b. la data punerii sub interdictie judecatoreasca c. odata cu moartea acestuia

__a__ 50. Hotararea declarativa de moarte produce incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice:

a. da b. nu c. in anumite situatii

__a__ 51. Din categoria persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu fac parte:

1. minorul care nu a implinit varsta de 14 ani 2. persoana pusa sub interdictie

3. persoanele aflate in situatii speciale

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__c__ 52. Pot avea capacitate de exercitiu restransa minorii care au implinit varsta de:

a. 15 ani b. 16 ani c. 14 ani d. 18 ani

__b__ 53. Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu actele juridice se fac de catre :

a. Autoritatea tutelara b. Reprezentantii legali

c. Notariat si instantele de judecata d. Personal cu acordul parintilor

__b__ 54. Pentru minor, lipsa capacitatii de exercitiu inceteaza:

1. la implinirea varstei de 18 ani 2. la implinirea varstei de 14 ani

3. la moartea acestuia (fizic constatata ori judecatoreste declarata) 4. numai la moartea acestuia.

a. 1+2 b. 2+3 c. 1

__b__ 55. Are capacitate de exercitiu restransa:

a. minorul sub 14 ani b. minorul care a implinit varsta de 14 ani

c. femeia care se casatoreste la varsta de 14 ani

__c__ 56. Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercitiu restransa :

a. pot fi incheiate singur de catre acesta

b. se incheie de catre parinti si tutore in numele acestuia

c. se incheie de catre acesta cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui

__a__ 57. Minorul cu capacitate de exercitiu restransa nu poate incheia sub nici o forma, nici chiar cu dubla incuviintare

prealabila

a. acte de donatie si nici sa garanteze obligatia altuia b. acte de conservare si actele marunte

c. acte de administrare d. depozitul special la CEC

__a__ 58. Capacitatea restransa de exercitiu inceteaza :

1. Cand se dobandeste capacitate de exercitiu deplina

2. Daca femeia se casatoreste inainte de implinirea varstei de 18 ani (de la 16 ani, iar in anumite conditii de la 15 ani)

3. Cand minorul cu capacitate de exercitiu restransa este pus sub interdictie judecatoreasca

4. Prin moarte.

a. 1+2+3+4 b. 1+4 c. 3+4

__b__ 59. Persoana cu deplina capacitate de exercitiu:

1. Persoana fizica incheie personal acte juridice civile.

2. Persoana fizica incheie singura actele juridice civile, fara incuviintare prealabila

3. Persoana fizica incheie actele juridice civile, cu incuviintarea prealabila

4. Persoana fizica poate incheia toate actele juridice civile.

a. 1+4 b. 1+2+4 c. 3+4

__c__ 60. Capacitatea deplina de exercitiu incepe:

1. Cand persoana fizica devine majora

2. Cand persoana fizica implineste 14 ani

3. Cand persoana fizica implineste 21 ani

4. Prin incheierea casatoriei de catre femeia care se casatoreste inainte de implinirea varstei de 18 ani (16 ani, respectiv 15 ani cu dispensa).

a. 1+3 b. 2+4 c. 1+4

_b___ 61. Incheierea casatoriei de catre femeia minora ce a implinit varsta de 16 ani:

1. Este conditionata de incuviintarea parintilor

2. Nu este conditionata de nici o incuviintare

3. Participa la incheierea casatoriei in aceleasi conditii ca o persoana majora.

a. 1 b. 2+3 c. 1+3

__b__ 62. Capacitatea de exercitiu deplina a persoanei fizice inceteaza:

1. Odata cu incetarea capacitatii de folosinta (prin moarte)

2. Prin punerea sub interdictie judecatoreasca

3. Prin anularea casatoriei, mai inainte ca femeia sa fi implinit 18 ani

4. In cazul casatoriei putative, daca femeia a fost de buna credinta la incheierea acesteia si daca hotararea de anulare ramane definitiva si irevocabila mai inainte ca aceasta sa fi implinit varsta de 18 ani.

a. 1+2+3+4 b. 1+2+3 c. 2+3+4

__b__ 63. Categoriile de persoane supuse ocrotirii prin mijloace juridice de drept civil pot fi:

1. In situatii speciale, datorita varstei lor, se afla minorii, a caror ocrotire se realizeaza prin: parinti, tutela si curatela.

2. In situatii speciale, datorita unor boli psihice, se afla alienatii si debilii mintali, protejati prin interdictie judecatoreasca si ocrotiti prin tutela si curatela

3. Persoanele fizice care au in ingrijire persoane cu handicap

4. Persoanele fizice aflate in situatii deosebite datorita altor imprejurari (batranete, boala, disparitie, care reclama curatela).

a. 1+2+3 b. 1+2+4 c. 2+4

__c__ 64. In cazul ocrotirii minorilor prin parinti, masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre:

1. Parinti, de comun acord 2. Prin tutore sau curator 3. In anumite situatii, de catre unul din parinti.

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

__b__ 65. Latura patrimoniala a continutului ocrotirii parintesti se refera la :

1. Numai la administrarea bunurilor

2. Administrarea bunurilor si reprezentarea minorului sub 14 ani in actele juridice civile

3. Incuviintarea actelor juridice civile ale minorului de 14 - 18 ani

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

__a__ 66. Raspunderea pentru neexecutarea sau exercitarea necorespunzatoare a ocrotirii parintesti atrag urmatoarele

forme de raspundere a parintilor:

1. Raspunderea penala 2. Raspunderea contraventionala 3. Raspunderea morala

4. Raspunderea de dreptul familiei 5. Raspunderea civila

a. 1+2+4+5 b. 2+4+5 c. 1+2+3

__c__ 67. Raportul juridic civil este:

a. o relatie sociala patrimoniala reglementata de norma de drept civil

b. o relatie sociala nepatrimoniala reglementata de norma de drept civil

c. o relatie sociala - patrimoniala ori nepatrimoniala - reglementata de norma de drept civil

__a__ 68. Raportul juridic prezinta urmatoarele caractere :

1. caracter social 2. caracter volitional 3. pozitia de egalitate a partilor.

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1

__c__ 69. Raportul juridic civil are caracter volitional, in sensul ca

1. este conditionat si reglementat de norma de drept 2. implica, in mod necesar, manifestarea vointei partilor

3. se caracterizeaza prin pozitia de egalitate a partilor

a. 1 b. 2+3 c. 1+2

__a__ 70. Elementele constitutive ale raportului juridic sunt:

1. partile sau subiectele 2. continutul 3. obiectul

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+2

__b__ 71. Constituie elemente ale raportului juridic civil:

a. partile, obiectul si cauza b. subiectul, continutul si obiectul


c. totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile

__c__ 72. In raporturile obligationale (de creanta) pluralitatea de subiecte poate fi:

1. activa 2. pasiva 3. mixta

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+2

__c__ 73. In functie de natura continutului lor, drepturile subiective civile se impart in:

a. absolute si relative b. principale si accesorii c. patrimoniale si nepatrimoniale

__c__ 74. Au caracter absolut:

1. dreapturile personale nepatrimoniale 2. drepturile reale 3. drepturile de creanta

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+2

__a__ 75. In functie de opozabilitatea lor, drepturile subiective civile sunt:

a. absolute si relative b. patrimoniale si nepatrimoniale c. principale si accesorii

__a__ 76. Pentru a avea calitatea de persoana juridica, legea cere intrunirea urmatoarelor conditii:

1. organizare proprie 2. patrimoniu distinct 3. un scop determinat, in acord cu interesele obstesti.

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1

___c_ 77. In categoria persoanelor fizice sunt inclusi, dupa criteriul capacitatii:

1. minorii sub 14 ani 2. minorii intre 14 si 18 ani 3. majorii.

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__b__ 78. In structura capacitatii civile intra urmatoarele elemente:

1. capacitatea juridica 2. capacitatea de folosinta 3. capacitatea de exercitiu.

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__a__ 79. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice este:

a. aptitudinea generala si abstracta de a fi titular de drepturi si obligatii

b. aptitudinea omului de a-si exercita drepturile civile si de a-si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice civile

c. capacitatea civila a subiectului de drept civil

__b__ 80. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice incepe:

a. la momentul dobandirii capacitatii de exercitiu b. la nasterea persoanei

c. la momentul implinirii varstei de 18 ani

__c__ 81. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice este:

a. capacitatea civila a subiectului de drept civil

b. aptitudinea generala si abstracta de a fi titular de drepturi si obligatii

c. aptitudinea omului de a-si exercita drepturile civile si de a-si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice civile.

__b__ 82. Nu au capacitate de exercitiu:

1. minorul care nu a implinit varsta de 18 ani 2. minorul care nu a implinit varsta de 14 ani

3. persoana pusa sub interdictie

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__c__ 83. actele juridice ale minorului cu capacitate de exercitiu restransa se incheie de catre:

a. reprezentantul legal b. minor c. minor, cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui.

__c__ 84. In functie de obiectul lor, obligatiile civile se clasifica in:

1. obligatia de a da 2. obligatia de a face 3. obligatia de a nu face ceva.

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__a__ 85. Obligatia de a da este:

a. indatorirea de a constitui sau de a transmite un drept real b. indatorirea de a executa o lucrare

c. indatorirea de a preda un lucru

__a__ 86. In functie de natura lor si de clasificarea data de lege, bunurile se impart in:

a. bunuri mobile si imobile b. bunuri fungibile si bunuri nefungibile

c. bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile

__a__ 87. Categoriile de bunuri mobile sunt:

1. mobile prin natura lor 2. mobile prin determinarea legii 3. mobile prin obiectul la care se aplica

a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3

__c__ 88. Potrivit Codului civil roman, bunurile pot fi mobile:

a. prin destinatie b. prin obiectul la care se aplica c. prin natura lor

__b__ 89. Dupa cum pot fi sau inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in:

a. divizibile si indivizibile b. fungibile si nefungibile c. sesizabile si insesizabile

__a__ 90. Categoriile de bunuri imobile sunt:

1. imobile prin natura lor 2. imobile prin obiectul la care se aplica 3. imobile prin destinatie

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 1+3

__b__ 91. Este constitutiv actul juridic civil:

a. care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu

b. care da nastere la un drept subiectiv civil care nu a existat anterior

c. care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv preexistent.

_a___ 92. Este translativ actul juridic civil:

a. care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu

b. care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectv preexistent

c. care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior

_c___ 93. Este declarativ actul juridic civil

a. care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior

b. care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu

c. care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv preexistent

__b__ 94. Sunt acte juridice solemne: 1. donatia 2. testamentul 3. ipoteca conventionala

a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3

_a___ 95. Este real actul juridic civil:

a. care nu se poate incheia decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului

b. la a carui incheiere manifestarea de vointa trebuie sa imbrace o anumita forma ceruta de lege

c. care se incheie prin simpla manifestare de vointa

___a_ 96. Este act juridic real: 1. imprumutul de folosinta 2. depozitul 3. darul manual

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 1+3

__c__ 97. Conditiile de fond, esentiale ale actului juridic civil sunt:

1. capacitatea 2. consimtamantul 3. obiectul si cauza

a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3

__b__ 98. Pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. sa provina de la o persoana cu discernamant 2. sa nu fie exteriorizat

3. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice

a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3

__a__ 99. Constituie vicii de consimtamant:                       1. eroarea 2. dolul 3. violenta

a. 1+2+3 b. 1+3 c. 1+2

__a__ 100. Eroarea, viciu de consimtamant:

a. consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic

b. este falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic civil

c. consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii

__a__ 101. Pentru a fi viciu de consimtamant, dolul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. sa fie determinant pentru incheierea actului juridic 2. sa fie injust 3. sa provina de la cealalta parte

a. 1+3 b. 3 c. 1+2

__b__ 102. Pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune este necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii:

1. sa fie o consecinta directa a actului respectiv 2. sa existe in raport cu momentul incheierii actului

3. disproportia de valoare intre contraprestatii sa fie considerabila.

a. 1+3 b. 1+2 c. 1

__b__ 103. Prin obiect al actului juridic civil se intelege:

1. actiunile sau inactiunile la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute

2. conduita partilor actului juridic civil

3. obiectivul urmarit de parti la incheierea actului juridic civil

a. 1+3 b. 1+2 c. 2+3

__b__ 104. Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. sa existe 2. sa fie in circuitul civil 3.sa fie determinat ori determinabil

a. 1+3 b. 1+2+3 c. 2+3

__a__ 105. Pentru a fi valabila, cauza actului juridic trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa existe b. sa fie posibila c. sa fie determinata sau determinabila

__a__ 106. Dupa consecintele juridice ale nerespectarii lor, conditiile de forma ale actului juridic civil se impart in :

1. forma ceruta pentru validitatea actului juridic civil

2. forma ceruta pentru probatiunea actului juridic civil

3. forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti a actului juridic civil

a. 1+2+3 b. 1 c. 2+3

__a__ 107. Dupa natura efectelor juridice, termenul se clasifica in :

1. termen suspensiv 2. termen extinctiv 3. termen rezolutoriu

a. 1+2 b. 1 c. 3

__b__ 108. Termenul extinctiv :

a. amana inceputul exercitiului dreptului subiectiv civil si executarii obligatiei corelative

b. amana stingerea exercitiului dreptului subiectiv civil si executarii obligatiei corelative

c. de realizarea sa depinde existenta actului juridic civil.

___c_ 109. Termenul suspensiv:

a. de realizarea sa depinde nasterea drepturilor subiective civile si a obligatiilor corelative

b. de realizarea sa depinde stingerea drepturilor subiective civile si a obligatiilor corelative

c. amana inceputul exercitiului dreptului subiectiv civil si executarii obligatiei corelative.

_a___ 110. Efectele actului juridic civil sunt guvernate de principiul:

1. fortei obligatorii 2. irevocabilitatii 3. relativitatii.

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 3

__c__ 111. In functie de natura interesului ocrotit, nulitatea actului juridic civil este:

1. virtuala 2. absoluta 3. relativa

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3

__a__ 112. Principiile efectelor nulitatii sunt:

1. principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 2. principiul repunerii in situatia anterioara

3. principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3

__b__ 113. Dupa autorul lor, prezumtiile sunt: 1. legale 2. absolute 3. simple

a. 1+2+3 b. 1+3 c. 1+2

__c__ 114. Termenul general de prescriptie de 3 ani este aplicabil

a. dreptului de optiune succesorala b. actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei

c. raporturilor civile obligationale

_c___ 115. In continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului

pasiv, numit debitor: 1. sa dea 2. sa faca 3. sa nu faca ceva

a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3

___b_ 116. Dupa opozabilitatea lor, obligatiile civile se clasifica in :

a. obligatii pozitive si negative b. obligatii opozabile tertilor, obisnuite si reale

c. obligatii imperfecte sau naturale, morale si de convenienta

_a___ 117. Contractele consensuale:

a. se incheie prin simplul acord de vointa al partilor

b. manifestarea de vointa a partilor trebuie sa fie urmata de remiterea materiala a lucrului

c. se caracterizeaza prin reciprocitatea si interdependenta obligatiilor

_a___ 118. Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte :

a. la incheierea carora fiecare parte urmareste un folos patrimonial in schimbul folosului patrimonial procurat celeilalte parti

b. prin care se urmareste a se procura un folos patrimonial fara ca dispunatorul sa-si micsoreze patrimoniul

c. prin care se procura un folos patrimonial prin micsorarea patrimoniului dispunatorului

__b__ 119. Dupa efectele pe care le produc, contractele se clasifica in :

1. contracte consensuale 2. contracte constitutive 3. contracte translative

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

__b__ 120. Contractele translative sunt :

a. acle contracte care dau nastere la drepturi si obligatii care nu au existat anterior

b. acele contracte prin care are loc transmiterea unui drept patrimonial, de la transmitator la dobanditor

c. acele contracte prin care se consolideaza un drept existent anterior

__b__ 121. Contractele cu titlu oneros se subclasifica in: 1. liberalitati 2. contracte comutative 3. contracte aleatorii

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

__b__ 122. Oferta de a contracta poate fi:  1. scrisa 2. verbala 3. tacita

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 1+3

__c__ 123. Oferta de a contracta:

1. este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de a incheia un contract in anumite conditii

2. trebuie sa indeplineasca conditiile generale ale consimtamantului adaptate la specificul ofertei

3. trebuie sa fie facuta cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic

a. 1+2+3 b. 1+2 c. 1+3

__a__ 124. Conditiile speciale ale acceptarii ofertei sunt:

a. sa concorde cu oferta b. sa fie ferma c. sa fie neechivoca

__a__ 125. Efectele contractului sunt guvernate de principiile :

1. obligativitatii 2. relativitatii 3. opozabilitatii

a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3

__b__ 126. Potrivit principiului obligativitatii contractului :

a. contractul produce efecte numai fata de partile contractante

b. conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante

c. reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii

____ 127. Denuntarea unilaterala a contractului, ca exceptie de la principiul obligativitatii contractului este reglementata

in materia: 1. contractului de inchiriere fara termen 2. contractului de mandat 3. contractului de depozit

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3 - nevalidat

__c__ 128. Exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor contractului este: a. denuntarea unilaterala a contractului b. simulatia c. stipulatia pentru altul sau contractul in folosul unei terte persoane

__c__ 129. Simulatia este exceptia de la principiul:

a. obligativitatii contractului b. opozabilitatii contractului c. relativitatii efectelor contractului

__b__ 130. Simulatia se poate infatisa sub forma:

1. contractului fictiv 2. contractului deghizat 3. contractului in folosul unei terte persoane

a. 1+3 b. 1+2 c. 1+2+3

__b__ 131. Rezolutiunea contractului este:

a. o sanctiune a neexercitarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva

b. o sanctiune a neexercitarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata

c. o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite

__b__ 132. Rezolutiunea contractului:

1. este un efect specific al contractelor sinalagmatice cu executare imediata

2. consta in desfiintarea retroactiva a contractului si repunerea partilor in situatia anterioara

3. poate fi judiciara si conventionala

a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3

__b__ 133. In contractul sinalagmatic, riscul il suporta:

a. creditorul obligatiei imposibil de executat b. debitorul obligatiei imposibil de executat c. tertul beneficiar

__b__ 134. Este permisa denuntarea unilaterala a contractului, in cazul

a. contractului de inchiriere cu termen b. contractului de inchiriere fara termen

c. in cazul contractului de donatie

__c__ 135. In categoria faptelor juridice licite sunt cuprinse

1. gestiunea de afaceri sau gestiunea intereselor altei persoane 2. plata lucrului nedatorat

3. imbogatirea fara justa cauza

a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3

__b__ 136. Gestiunea intereselor altei persoane este:

a. faptul juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic

b. operatiunea juridica ce consta in faptul ca o persoana intervine, prin fapta sa voluntara si unilaterala, savarsind acte materiale sau juridice in interesul altei persoane, fara a fi primit mandat din partea acesteia

c. executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia

__b__ 137. Partile care intervin in cadrul gestiunii intereselor altei persoane sunt:

1. gerant, persoana care intervine prin fapta sa voluntara 2. gerant, persoana pentru care se actioneaza

3. gerat, persoana pentru care se actioneaza.

a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3

__a__ 138. Imbogatirea fara justa cauza este:

a. faptul juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic

b. executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia

c. operatiunea juridica ce consta in faptul ca o persoana intervine, prin fapta sa voluntara si unilaterala, savarsind acte materiale sau juridice in interesul altei persoane, fara a fi primit mandat din partea acesteia.

__b__ 139. Rezolutiunea contractului poate fi: 1. legala 2. judiciara 3. conventionala

a. 1+3 b. 2+3 c. 1+3

__b__ 140. Conditiile speciale ale ofertei sunt:

1. sa fie o manifestare de vointa facuta cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic

2. sa concorde cu acceptarea ofertei 3. sa fie precisa si completa

a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3

__c__ 141. Pentru angajarea raspunderii pentru fapta proprie se cer intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

1. existenta unui prejudiciu 2. existenta unei fapte ilicite

3. existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu 4. existenta culpei

a. 1+2+4 b. 2+3 c. 1+2+3+4

__b__ 142. Potrivit art. 999 Cod civil, omul este responsabil pentru prejudiciul pe care l-a cauzat:

1. prin fapta sa 2. prin neglijenta sa 3. prin imprudenta sa

a. 1+3 b. 1+2+3 c. 1+2

__a__ 143. Existenta conditiilor raspunderii civile delictuale trebuie sa fie dovedita de

a. victima faptei ilicite b. autorul faptei ilicite c. tertul obligat la repararea prejudiciului

__c__ 144. Art. 1000 Cod civil stabileste urmatoarele cazuri de raspundere pentru fapta altei persoane:

1. raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori

2. raspunderea institutorilor si artizanilor pentru faptele elevilor si ucenicilor

3. raspunderea comitentului pentru fapta prepusului

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__c__ 145. In cadrul unei actiuni formulata de victima faptei ilicite, avand ca obiect plata despagubirilor, repararea

prejudiciului se face in functie de principiile:

1. repararii prin echivalent 2. repararii integrale 3. repararii in natura

a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3

__a__ 146. Trasaturile caracteristice ale faptei ilicite sunt urmatoarele:

1. fapta ilicita este rezultatul unei atitudini psihice

2. fapta este contrara ordinii sociale si reprobata de societate

3. fapta are caracter subiectiv, constand intr-o conduita ori manifestare umana exteriorizata

a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3

__b__ 147. Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor lor minori implica existenta urmatoarelor conditii speciale:

1. minorul sa fi actionat cu discernamant 2. copilul sa fie minor 3. copilul sa locuiasca cu parintii sai

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3

__a__ 148. Pentru fundamentarea raspunderii comitentului, in doctrina si jurisprudenta, a fost acceptata si constituie opinia dominanta: a. teoria garantiei comitentului fata de victima faptului prejudiciabil b. teoria riscului

c. teoria prezumtiei legale de culpa

__b__ 149. Alaturi de conditiile generale, pentru angajarea raspunderii comitentului se cer intrunite urmatoarele conditii speciale: 1. vinovatia prepusului la data savarsirii faptei ilicite

2. existenta raportului de prepusenie la data savarsirii faptei ilicite

3. savarsirea faptei ilicite de catre prepus in functiile ce i-au fost incredintate de comitent

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__c__ 150. In cadrul efectelor raspunderii comitentului pentru fapta prepusului, comitentul, daca a acoperit prejudiciul, are posibilitatea formularii unei actiuni in regres impotriva prepusului, deoarece:

1. raspunderea comitentului este o raspundere pentru fapta altuia si nu o raspundere pentru fapta proprie

2. raspunderea comitentului reprezinta o garantie pentru victima

3. prejudiciul trebuie sa fie acoperit de cel care l-a produs

a. 1+2 b. 1+3 c. 1+2+3

___c_ 151. In cazul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale, raspunderea paznicului juridic:

a. are un caracter subiectiv b. se justifica prin conduita sa culpabila

c. se justifica prin existenta raportului de cauzalitate dintre fapta animalului aflat sub paza sa si prejudiciul cauzat persoanei vatamate

__a__ 152. Executarea obligatiilor este guvernata de principiul :

1. indivizibilitatii platii 2. executarii directe sau in natura 3. executarii indirecte sau prin echivalent

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

__c__ 153. Plata poate fi facuta de urmatoarele persoane:

1. debitor, personal sau prin reprezentant 2. codebitorul solidar sau indivizibil 3. cu un tert interesat

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

___b_ 154. Plata poate fi primita de:

1. un tert desemnat de justitie pentru a primi plata 2. succesorii creditorului 3. cesionarul creantei

a. 2+3 b. 1+2+3 c. 1+2

___c_ 155. Creditorii chirografari au urmatoarele drepturi asupra patrimoniului debitorului:

1. sa ceara executarea silita asupra bunurilor debitorului 2. sa ceara luarea unor masuri conservatorii

3. sa intenteze actiunea revocatorie (pauliana)

a. 1+2 b. 2+3 c. 1+2+3

___a_ 156. Modurile de transmitere a obligatiilor sunt: a. cesiunea de creanta b. novatia c. delegatia

__a__ 157. Avanzi - cauza sunt:

a. succesorii universali, succesorii cu titlu universal, succesorii cu titlu particular, creditorii chirografari

b. succesorii cu titlu universal, creditorii chirografari, debitorii

c. succesorii universali,succesorii cu titlu universal,creditorii chirografari

__a__ 158. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de valabilitate:

a. cauza sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala

b. cauza sa existe, sa fie reala,sa nu fie falsa, sa fie licita, o cauza comuna

c. cauza sa existe, sa fie reala, sa nu fie falsa, cauza sa reprezinte vointa partilor

__a__ 159. Prescriptia extinctiva este :

a. o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege

b. un mjloc de a dobandi proprieteata sau de a stinge dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa

c. este o institutie de drept civil prin care se stinge un drept, subiectul de drept nemaiavand poibilitatea exercitarii drepturilor si obligatiilor sale civile

__c__ 160. Prescriptia extinctiva se dobandeste:

a. prescriptia achizitiva b. termenul de decadere(decaderea), termenul extinctiv

c. decaderea, termenul extinctiv, prescriptia achizitiva

__c__ 161. Conditiile esentiale (de fond) ale unei conventii prevazute de art. 948 C. civ, sunt urmatoarele:

a. capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un obiect determinat

b. capacitatea de a contracta, vointa partilor, un obiect determinat, un termen prevazut de lege

c. capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un obiect determinat, o cauza licita

determinat, o cauza licita

__a__ 162. Conditiile consimtamantului sunt:

a. sa fie dat de o persoana cu discernamant, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa nu fie afectat de vreun viciu de consimtamant

b. sa fie dat in conformitate cu legea, sa fie exteriorizat, sa produca efecte juridice, sa nu fie lovit de nulitate

c. sa fie dat de o persoana cu discernamant, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa nu fie afectat de nulitate, eroare, dol

__a__ 163. Viciile de consimtamant sunt:

a. eroarea, dolul, violenta, leziunea b. eroarea, dolul, violenta, leziunea, nulitatea

c. eroarea, dolul, violenta, leziunea, precalitatea si clandestinitatea

__b__ 164. Prerogativele (atributele) dreptului de prprietate sunt:

a. posesia, folosinta, sanctiunea b. posesia, folosinta, dispozitia c. folosinta, sanctiunea dispozitia

__b__ 165. Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive sunt:

1. recunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

2. printr-un act incepator de executare

3. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusa la o

instanta judecatoreasca ori la un organ de arbitraj necompetent.

a. 1+3 b. 1+2+3 c. 2+3

__c__ 166. Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive :

1. cat timp cel impotriva caruia curge termenul de prescriptie este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere

2. pe timpul cat creditorul sau debitorul fac parte din Fortele Armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi

3. pana la rezolvarea reclamatiei administrative - in situatia unui contract de transport, prestari servicii, posta, telecomunicatii - dar cel mai tarziu pana la expirarea termenului de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei

a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3

__a__ 167. Nu pot face obiectul probei:

a. norma juridica, faptele negative nedefinite, faptele notorii, faptele necontestate

b. norma juridica, faptele notorii, faptele licite

c. faptele notorii, faptele ilicite, norma juridica, faptele negative, nedefinite

__c__ 168. Conditii generale ale admisibilitatii probelor:

a. sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila, sa tinda la dovedirea unor fapte incontestabile

b. sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie concludenta, sa fie oprita de lege

c. sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila, sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie concludenta

__a__ 169. Mijloacele de proba prevazute de Codul civil sunt:

a. inscrisurile, marturia, prezumtiile, marturisirea

b. inscrisurile, marturia, mijloacele tehnice audio-video, inregistrarile, expertiza, marturisirea, prezumtiile

c. marturia, prezumtiile, marturisirea

__a__ 170. Actele solemne sunt acele acte juridice civile pentru care legea:

a. prevede conditii de valabilitate, forma autentica b. se incheie prin simplul acord de vointa

c. fiecare parte urmareste obtinerea unui profit

__c__ 171. Conditiile esentiale pentru formarea contractelor sunt:

a. capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii care se obliga

b. un obiect determinat, o cauza licita, capacitatea de a contracta

c. consimtamantul valabil al partii care se obliga, un obiect determinat, o cauza licita, capacitatea de a contracta

__b__ 172. Sunt cvasicontracte :

a. gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat

b. plata lucrului nedatorat, gestiunea de afaceri, imbogatirea fara just temei

c. gestiunea de afaceri raspunderea civila delictuala, imbogatirea fara just temei, plata lucrului nedatorat

__c__ 173. Compensatia poate fi:    1. legala 2. judiciara 3. conventionala

a. 1+3 b. 1+2 c. 1+2+3

__a__ 174. Contractul de vanzare cumparare are urmatoarele caractere juridice:

a. este bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate

b. bilateral, comutativ, consensual

c. sinalagmatic, comutativ, consensual, translativ de proprietate

__a__ 175. In cadrul contractului de vanzare cumparare pretul trebuie sa fie:

a. stabilit in bani, determinat sau determinabil, cinstit, sincer si serios

b. sa fie determinat, determinabil, cinstit, serios, stabilit in bani sau produse

c. sa fie stabilit in bani, sa fie cinstit si serios, sa fie real la adevarata valoare a bunului

__c__ 176. Mandatul inceteaza

1. prin revocarea mandatului

2. prin renuntare, prin moartea, interdictia, insolvabilitatea si falimentul ori a mandatarului ori a mandantului

3. prin renntarea mandatarului, moartea unei parti, interdictia, insolvabilitatea si falimentul ori a mandatarului ori a mandantului, inclusiv prin cauzele generale de stingere a obligatiilor contractuale

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 1+3

__a__ 177. Viciile posesiei potrivit codului civil sunt:

a. discontinuitatea, violenta, clandestinitatea, precaritatea

b. clandestinitatea, leziunea, eroarea, discontinuitatea, violenta

c. echivocul, clandestinitatea, discontinuitatea, precaritatea

__a__ 178. In functie de structura lor obligatiile civile sunt:

a. obligatii complexe, obligatii pure si simple, obligatii afectate de modalitati

b. obligatii pure si simple, obligatii afectate de modalitati, obligatii de mijloace

c. obligatii complexe, obligatii pure si simple, obligatii obisnuite

__c__ 179. Drepturile patrimoniale:

a. sunt acele drepturi care pot fi exprimate in bani si au un continut economic

b. sunt acele drepturi ce nu au un continut evaluabil in bani si nici natura economica

c. sunt acele drepturi care au un continut economic deci pot fi exprimate in bani si pot fi reale si de creanta

__a__ 180. Nulitatea actului juridic este:

a. o sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic de efectele contrare legii

b. o sanctiune de drept civil prin care se descurajeaza incercarile de a infrange vointa legii

c. o sanctiune de drept civil ce are ca efecte repunerea in situatia anterioara

__b__ 181. Functiile nulitatii sunt:

a. sanctionatorie, preventiva, executorie

b. sanctionatorie, preventiva, mijloc de garantare a principiului legalitatii

c. preventiva, reparatorie, sanctionatorie, compensatorie

__c__ 182. Nulitatea absoluta opereaza in urmatoarele cazuri:

a. lipsa totala a consimtamantului, lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil, lipsa cauzei, cauza ilicita sau imorala

b. incalcarea ordinii publice, frauda legii

c. in ambele situatii

__c__ 183. Nulitatea relativa poate fi operata in urmatoarele cazuri:

a. atunci cand exista vicii de consimtamant b. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului

c. in ambele situatii

__c__ 184. Nulitatea absoluta

a. poate fi invocata de orice persoana care justifica interes b. este imprescriptibila

c. este imprescriptibila, poate fi invocata de orice persoana care justifica interes, nu poate fi acoperita prin confirmare

__c__ 185. Nulitatea relativa

a. nu poate fi acoperita prin confirmare b. este imprescriptibila c. este prescriptibila

__c__ 186. nulitatea se clasifica in:

a. nulitatea totala si partiala, absoluta si relativa, de fond, de forma b. expresa, virtuala c. ambele variante

Yes/No

Indicate whether you agree with the sentence or statement.

__N__ 187. Este patrimoniala acea relatie sociala care nu poate fi exprimata in bani - ex. dreptul la nume, domiciliu, sediu?

__N__ 188. Dreptul civil apartine diviziunii dreptului public?

__N__ 189. Persoana fizica este doar o fictiune a legii, luata separat?

__N__ 190. Capacitatea de exercitiu este aptitudinea unei persoane de a fi titular de drepturi si obligatii civile?

__Y__ 191. Dreptul de autor al unei opere stiintifice, literare artistice, etc. este un drept nepatrimonial. Poate genera si raporturi patrimoniale?

__Y__ 192. Utilizarea termenului de izvoare ale dreptului civil semnifica existenta atat a mai multor forme de exprimare a

normelor de drept civil, cat si existenta, in cadrul aceleiasi forme de exprimare, a mai multor surse de aceasi categorie, dar cu obiect de reglementare diferit?

__N__ 193. Izvoarele dreptului civil in sens formal, pot sa fie, comune cu alte ramuri de drept?

__N__ 194. Principalul izvor de drept civil il constituie Codul de procedura civila?

__Y__ 195. Raportul juridic civil este relatia sociala guvernata de norma juridica de drept civil?

__N__ 196. Actul juridic este o actiune umana, prin care nu s-a urmarit producerea unor efecte juridice, dar care totusi prin       consecintele ei, genereaza astfel de efecte?

__Y__ 197. Caracterele juridice ale raportului juridic civil sunt urmatoarele:

- caracter social - caracter dublu volitional - egalitatea juridica a partilor

Ele mai sunt cunoscute si sub denumirea de trasaturi definitorii?

__N__ 198. Obiectul raportului juridic civil, consta in actiunile sau inactiunile la care sunt indreptatite, dar nu pot fi obligate partile?

__Y__ 199. Atunci cand sunt mai mult de doua subiecte ale raportului juridic exista o pluralitate de subiecte. Pluralitatea poate fi pluralitate activa sau pluralitate pasiva. Poate fi pluralitatea subiect al raportului juridic civil?

__N__ 200. Transmiterea de drepturi si obligatii poate fi : - universala  - cu titlu universal - cu titlu particular.

Testamentu mistic sau secret poate transmite drepturi inter vivos?

__Y__ 201. Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sunt:

- minorul care nu a implinit varsta de 14 ani - persoana pusa sub interdictie

Pentru aceste persoane, actele juridice pot fi incheiate de reprezentantii lor legali?

__Y__ 202. Minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18, se considera ca au discernamant in curs de formare, iar capacitatea lor de exercitiu este una restransa. pot incheia acestia acte juridice, cu incuviintarea parintilor?

__Y__ 203. La raportul juridic incheiat de persoana juridica participa un subiect activ, numit creditor si un subiect pasiv

numit debitor. In celasi raport juridic, partile pot fi atat subiect activ cat si subiect pasiv?

__N__ 204. Dupa criteriul persoanelor obligate, drepturile subiective civile se divid in: - drepturi absolute si drepturi relative

Ambele sunt opozabile erga omnes?

__N__ 205. Obligatiile conjuncte (divizibile) sunt acele obligatii care leaga mai multi creditori sau mai multi debitori, iar

creanta este divizibila. Fiecare creditor sau fiecare debitor poate urmari sau poate fi urmarit, pentru intreaga creanta?

__Y__ 206. Bunurile mobile prin anticipatie - sunt acele bunuri, care daca sunt analizate dupa natura lor, sunt imobile, dar

in considerarea a ceea ce vor deveni, partile unui act juridic convin ca acestea sunt mobile.

Aceasta categorie de bunuri are temei legal, este prevazuta de Codul civil?

__Y__ 207. Bunurile care nu sunt in circuitul civil - sunt acele bunuri, care nu pot face obiectul actelor juridice civile si nici nu se pot afla in proprietatea particularilor. Plajele, marea teritoriala apartin proprietatii publice?

__Y__ 208. Bunurile fungibile pot fi inlocuite unele cu altele, in executarea unei obligatii?

__N__ 209. Fructele naturale, industriale, civile, sunt bunuri nefrugifere in acceptiunea Codului civil?

__Y__ 210. Evenimentele sunt imprejurari care se produc indiferent de vointa omului si pot fi :

- naturale (nasterea, decesul) - forta majora - prescriptia - cvasidelictele

De producerea lor legea civila leaga anumite efecte juridice?

__Y__ 211. Notiunea de act juridic civil - este folosita si pentru desemnarea inscrisului constatator al manifestarii de vointa care are rol de mijloc de proba?

__N__ 212. Actele unilaterale, bilaterale sau multilaterale sunt clasificate dupa efectele produse?

__N__ 213. Actele juridice constitutive sunt acele acte care dau nastere unui drept subiectiv civil care nu a mai existat pana in acel moment. Astfel de acte sunt: contractul de vanzare - cumparare, contractul de schimb precum si alte tipuri de contracte?

__N__ 214. Actele juridice cu titlu gratuit sau cu titlu oneros se clasifica dupa criteriul modului de formare ?

__N__ 215. Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un astfel de act?

__N__ 216. Capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un obiect determinat si o cauza

licita sunt modalitati ale actului juridic?

__N__ 217. Principiile fundamentale ale dreptului civil se suprapun pana la identificarea cu izvoarele dreptului civil?

__Y__ 218. Trasaturile definitorii ale raportului juridic civil pot fi asimilate sau denumita si caractere ale acestuia.

__N__ 219. Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani, este singura persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu?

__N__ 220. Forma "ad validitatem" (ad solemnitatem) este ceruta de lege in cazul tuturor actelor juridice civile?

__N__ 221. Sarcina este o obligatie impusa de dispunator gratificatului, ca o contraprestatie, si consta in a da, a face sau a

nu face ceva?

__N__ 222. Dupa gradul de determinare normele juridice pot fi clasificate in norme imperative si norme permisive?

__Y__ 223. In functie de gradul de obligativitate al interpretarii legii, interpretarea poate fi obligatorie si facultativa?

__Y__ 224. Ocrotirea parinteasca inceteaza atunci cand minorul dobandeste capacitate de exercitiu deplina.

__Y__ 225. Tutela minorului reprezinta o sarcina gratuita.

__N__ 226. Pot fi tutori persoanele fizice sau sotul si sotia impreuna care au domiciliul in strainatate.

__N__ 227. Minorul sau cel pus sub interdictie poate fi numit tutore, in anumite situatii.

__N__ 228. O persoana lipsita, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege si a fi ales, poate fi numit tutore.

__Y__ 229. O persoana poate refuza sarcina de a fi tutore?

__Y__ 230. Cel care creste si educa 2 sau mai multi copii poate refuza sa fie numit tutore?

_Y_ 231. Latura patrimoniala a ocrotirii minorului prin tutela poate cuprinde si reprez. in actele civile a minorului sub 14 ani?

_N___ 232. Instrainarea bunurilor minorului reprezinta acte pe care tutorele le poate incheia in mod valabil, singur.

__Y__ 233. Tutorele poate avea o raspundere penala si una civila.

__N__ 234. Curatela minorului are un caracter permanent.

__Y__ 235. Curatorul minorului are aceleasi raspunderi ca si tutorele minorului.

__Y__ 236. Pot fi pusi sub interdictie si minorii.

__Y__ 237. Competenta in solutionarea cererii de punere sub interdictie revine instantei judecatoresti.

__Y__ 238. Punerea sub interdictie judecatoreasca are drept efecte lipsirea persoanei pusa sub interdictie, de capacitatea

de exercitiu si instituirea tutelei interzisului.

__Y__ 239. Masura curatelei inceteaza prin ridicarea ei ca urmare a disparitiei cauzei care au generat-o.

__Y__ 240. Numele persoanei fizice este un drept imprescriptibil atat sub aspect achizitiv, cat si sub aspect extinctiv.

__Y__ 241. Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei, in conditiile prevazute de lege.

__N__ 242. Numele de familie al copilului gasit, cu parinti necunoscuti se stabileste prin hotarare judecatoreasca.

__Y__ 243. Pot solicita schimbarea numelui pe cale administrativa cetatenii romani si persoanele fara cetatenie (apatrizii)

care domiciliaza in Romania.

__Y__ 244. Schimbarea numelui de familie pe cale administrativa poate fi solicitata si de cetateanul roman cu domiciliul

in strainatate.

__Y__ 245. Prenumele unei persoane se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere, facuta de

persoana care declara nasterea.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright