Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept constitutional - lista de subiecte pentru examenDrept constitutional - lista de subiecte pentru examen


Universitatea 'Spiru Haret' Bucuresti
Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova
Disciplina: Drept constitutional I
Anul de studiu: I

lista de subiecte pentru examen
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUTIONAL I


1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 36 9, Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Ansamblul regulilor de conduita generala si obligatorii
- reguli care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman
- reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala
- reguli ce sunt asigurate si garantate de stat

2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Pactul sau Constitutia pact reprezinta un contract intre rege si popor. Poporul este reprezentat prin parlament. Pactul este considerat mai potrivit pentru apararea intereselor grupurilor conducatoare (guvernantilor), deoarece monarhul trebuie sa tina seama de pretentiile acestora. El poate fi urmarea unei miscari revendicative sau, de asemenea, putea fi folosit si a fost folosit ca mod de acces al unui principe strain pe tronul unui stat
(Exemple de constitutii pact: Constitutiile RO de la 1866 si 1923, Constitutia Belgiei, Constitutia engleza)

3. Care autoritate sau forta politica statala are dreptul de a adopta o constitutie ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 95, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Puterea Constituanta (puterea constituanta = organul care, beneficiind de o autoritate politica speciala, are dreptul de a adopta constitutia)

4. Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Constitutia acordata este adoptata de catre monarh ca stapan absolut, care-si exercita puterea. Aceasta constitutie este considerata a fi cea mai rudimentara.

5. Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Constitutile acordate (octroyees, denumite astfel in literatura juridica franceza) sunt cunoscute si sub numele de charte concedate.

6. Care sunt criteriile folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului
constitutionalitatii legilor?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Crit. inscrieirii in constitutie, criteriul proceduri de realizare a controlului, criteriul temporal

7.
Care este definitia constitutiei conventie?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean


Este rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de Conventie. Aceasta adunare era special aleasa pentru a adopta constitutia; ea exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii, era considerata deasupra parlamentului, avea dreptul de a stabili puterile delegate in stat si competenta puterii constituante. Acest tip de constitutie a fost considerat un mijloc potrivit pentru manifestarea suveranitatii nationale, asa cum era inteleasa in sec XVII si XIX.
(Constitutia Romaniei adoptata in 1991 poate fi, fara rezerve, considerata o constitutie referendara. Redactata de catre o comisie, ea a fost adoptata de catre Adunarea Constituanta si apoi aprobata prin referendum)

8.
Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?

Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 1857, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe.
Uglean

- drepturile fundamentale sunt drepturi subiective
- drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului
- drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale
- drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile

9. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- dreptul la viata este cel mai natural drept al omului
- nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar
- dreptul la viata este inerent persoanei umane
- este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie

10. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
- posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate
- libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in tara

11. Care sunt componentele pe care le are in conTinutul sau dreptul la ocrotirea sanatatii?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 240 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale
- garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice
- prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale

12. Care este conTinutul dreptului la casatorie, conform reglementarilor constitutionale privind familia, in literatura de specialitate ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor
- casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli ce se stabilesc prin lege
- celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile

13. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la imagine
- sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica.
- Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei libertati

14. Care sunt trasaturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor garantii? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite
- corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege
- scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline

15. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- orasul
- judetul
- comuna

16.
Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


- In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala
- Fiecare functie este conferita unor organe distincte
- La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ
- Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

17. Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in Romania pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile
- in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective, in a caror dobandire si exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean
- garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor corespunzatoare pentru acestia
- protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii

18. Care sunt componentele ce definesc indatorirea de aparare a patriei ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

-.
apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala,

- este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste
- cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia voluntarilor

19. Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- statul roman este un stat suveran si independent
- statul roman este un stat de drept, democratic si social
-. Romania este un stat national, unitar si indivizibil

20. La sesizarea caror autoritaTi se pronunTa Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Unuia dintre presedintii celor doua camere
- A cel putin 25 de senatori
- A cel putin 50 de deputati

21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept Constitutional" ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- drept constitutional si institutii politice
- drept public
- drept constitutional si administrativ
- drept de stat

22.
In ce consta specificul normelor de drept constitutional? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 67 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- sunt norme directe, nemijlocite
- sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita

23.
Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate calificata? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 100, din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Constitutia parlamentara.


24. Care dintre statele lumii au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Anglia
Israel
Noua Zeelanda

25.
Care sunt condiTiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


-cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala
- cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei
- a implinit varsta de 18 ani
- s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman

26. Care este definiTia controlului constitutionalitatii legilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 115 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia
- o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate

27. La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 136 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- a Presedintelui Romaniei,
- a Presedintilor Camerelor Parlamentului,
- a Guvernului
- a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- a Avocatului Poporului
- 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

28. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri
fundamentale?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 280 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor
- indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii
- indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale
- indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forta de constrangere a statului.


29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- face parte din categoria inviolabilitatilor
- este un drept ocrotit de Constitutie
- respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante
- obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei

30. Ce cuprinde, in principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean
- interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara consimtamantul acesteia
- avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator
- patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate

31. Care sunt elementele de conTinut ale dreptului la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

- dreptul la munca nu poate fi ingradit
- dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate
- durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore
- libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca

32. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 255 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor
B. acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege
C. constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata
D. autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii

33. Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut complex si dinamic ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 266 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor
B. acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii,ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie sestabilesc prin lege
C. constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata
D. autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii

34. In care categorie de drepturi se incadreaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Este un drept fundamental, incadrat de traditie in marea categorie a drepturilor garantii alaturi de dreptul de petitionare, cu care, de altfel, se afla intr-o stransa corelatie.

35. Care sunt formele de exercitare pe care le-a cunoscut monarhia, ca forma de guvernamant ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. monarhia absoluta
B. monarhia limitata (constitutionala)
C. monarhia parlamentara dualista
D. monarhia parlamentara contemporana

36.
Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


Controlul care se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor se numeste ulterior sau represiv (ulterior, pt ca se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor, iar represiv, pt ca are ca efect anularea legii sau, cel putin, lipsirea ei de efecte)

37. Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din Constitutia Romaniei ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor
B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani
D. Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care este parte.

38. Care este definiTia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de constitutie ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor
B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani
D. Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care este parte.

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

c. deciziile

40.
Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala in a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. Unui grup parlamentar
D. Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori
C. Unuia dintre presedintii celor doua camere

41. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 43 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii
B. reguli care au ca scop organizarea si dsiciplinarea comportamentului uman
C. reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala
D. reguli ce sunt asigurate si garantate de stat

42. Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 910 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

D.p.d.v. material, regimul constitutional exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa

A. in functie de continutul sau
B. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
D. regulile de organizare si conducere a unui stat au in vedere o etapa de dezvoltare a sa

43. Care sunt consecinTele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie
D. orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

44. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea lor ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137, din Drept constituTional si instituTii
politice,vol.I, Ghe. Uglean

- a Presedintelui Romaniei,
- a unuia dintre presedintii celor doua Camere,
- a Guvernului
- a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- a Avocatului Poporului
- 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori
- din oficiu

45. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia
romana ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 18 ani
D. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie
C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara

46. Care sunt formele de control al constituTionalitaTii legilor, determinate de criteriul organului competent sa efectueze acest control ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. controlul realizat printr-un organ politic
C. controlul realizat printr-un organ jurisdictional

47.
Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

c. initiativele de revizuire a Constitutiei

48.
Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

b. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

49.
Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. face parte din categoria inviolabilitatilor
B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei
C. este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutionala

50. Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor
B. ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive
D. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara

51. Care sunt aspectele esenTiale, enumerate in textul constituTional, pe care le include
dreptul la protectie sociala a salariaTilor? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

A. securitatea si igiena muncii
B. interzicerea muncii fortate
C. regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara
D
. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite


52. Care sunt elementele de conTinut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 256 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala
B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor
C. protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii
D. masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor

53. Ce cuprinde in conTinutul sau constituTional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter social politic? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele
B. aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte intruniri
C. libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor

54. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. recunoasterea dreptului
C. anularea actului
D. repararea pagubei

55.
Care sunt formele de exercitare, pe care le-a cunoscut republica, ca forma de guvernamant ?

pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

D. republica parlamentara
A. republica prezidentiala
B. republica semiprezidentiala

56.
Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional
C. in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept
D. normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita

57. Care sunt regulile pe care le stabileste ConstituTia Romaniei in domeniul extradarii si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 209 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania
B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate
D. justitia poate hotari expulzarea sau extradarea

58. Care sunt elementele pe care le conTine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

A. indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi
B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala obligatorie
D. exercitarea unor drepturi sau libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune

59. Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. sa aiba pregatire juridica superioara
B. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania
C. sa posede o inalta competenta profesionala

60. De catre cine pot fi formulate contestaTiile cu privire la constituTionalitatea unui partid politic,asupra carora stabileste Curtea ConstituTionala potrivit Constitutiei Romaniei ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului
C. Guvern

61.
Care sunt izvoarele formale ale dreptului constitutional roman ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean


A. obiceiul (cutuma)
B. legea ca act juridic al Parlamentului
D. reglementarile Parlamentului

62. Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie ?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 109 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. este legea fundamentala a statului
B. Constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema
D. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru
instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat

63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 110 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. o trasatura a constitutiei
D. o notiune complexa

64.
Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 285 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. teoria contractuala
B. teoria capacitatii juridice
D. teoria raportului juridic

65.
Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 119 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate in contradictiile sociale
B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa
D. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre

66. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dupa criteriul temporal? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

B. control prealabil
D. control ulterior

67. Care sunt situaTiile in care Curtea Constitutionala emite decizii ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
C. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
D. hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti

68. Care sunt teoriile formulate in legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. Teoria drepturilor naturale
B. Teoria drepturilor reflexe
D. Teoria individualista

69.
Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei
B. dreptul persoanei de a se comporta si misca liber
C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute
D. dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege

70. Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane
C. prevenirea raspandirii unei epidemii
D. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

71. Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 247 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor
B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale
D. conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege

72. Care sunt aspectele pe care le incorporeaza libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, cu un continut complex ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa
B. cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii
C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc
D. libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor

73. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. libertatea intrunirilor
C. caracterul pasnic al intrunirilor
D. interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme

74. Care este conTinutul principiului restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertaTi, potrivit art 53 din Constitutie ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 216 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. restrangerea se poate infaptui numai prin lege
B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive
C. pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica
D. existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o

75. Care sunt formele structurii de stat ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. statul unitar
C. statul federativ

76.
Ce cuprinde in principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,

Ghe. Uglean

A. drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile
B. toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati
C. constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le poata valorifica
D. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi

77. Care este conTinutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 213 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte
B. prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului
C. de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile

78. Care sunt elementele componente ale libertaTii economice? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 211 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera
intiativa si exercitarea acestora
C. presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop lucrativ

79. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. legile
B. ordonantele Guvernului
C. Tratatele si alte acorduri internationale

80. Care sunt aspectele care determina obligaTia de a respecta Constitutia si supremaTia ei, conform art.5 din Constitutie ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. Este un principiu fundamental
B. Este o indatorire fundamentala a cetatenilor
C. Genereaza supralegalitatea constitutionala
D. Asigura ordinea de drept

81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 57 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. relatiile specifice de drept constitutional
D. relatii cu dubla natura juridica

82.
Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 53 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. criteriul continutului normativ
C. criteriul autoritatii publice emitente

83.
Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat constitutia scrisa, avind in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 102 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile
C. interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita
D. folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei

84.
Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,

Ghe. Uglean

A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei
C. deosebirile dintre constitutie si legi
D. conformitatea intregului drept cu constitutia

85.
Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. legile
B. acte normative cu forta juridica egala cu a legii

86.
Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe
C. controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes

87. Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 118 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia
B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica
D. exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor ordinare

88. Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
B. egalitatea in drepturi a cetatenilor
C. accesul liber la justitie
D. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara

89. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege
C. arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal
D. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventive

90. Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept socialcultural?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 237 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
C. invatamantul de stat este gratuit
D. statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

91. Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental de traditie ?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 249 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

A. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului
B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
C. constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata
D. dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului

92. Care sunt teoriile ce au luat nastere in formularea conceptului juridic de libertate a constiintei ?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. libertatea religioasa include libertatea constiintei
B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
D. libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa

93. Care sunt trasaturile definitorii ale dreptul de asociere? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 271 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea
constiintei si libertatea de exprimare
C. dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite
privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor
D. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in
sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune

94. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 331 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. puterea de stat este o putere de constrangere
B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
C. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa de stat
D. caracterul social al puterii

95. Care a fost evoluTia formei de guvernamant a Romaniei pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

c. presedinte, rege, domn

96.
Prin ce se caracterizeaza neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabila tradiTie a dreptului constituTional pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 201 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit
B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor
D. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile

97. Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justiTie, reglementat de artr. 21 din ConstituTia Romaniei pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 215 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei
B. accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale procedurala, fiind garantat de constitutie
C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil
D. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite

98. Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu« nivel de trai » pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 251 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent
B. dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj
C. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent

99. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. se pronunta asupra costitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
B. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
C. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in
fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial

100. Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean101. Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

A. poporul
B. strainii si apatrizii
C. statul
D. partidele si formatiunile politice

102.
Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
C. reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document
politico-juridic (constitutie)
D. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise

103. Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
C. valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin
izvoare de drept

104. Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 291 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si stat
C. dovedeste apartenenta la statul roman
D. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

105. Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. prin adoptie
C. prin repatriere
D. la cerere

106.
Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. garanteaza suprematia constitutiei
B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
D. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare

107. Care este subiectul, la sesizarea caruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Romaniei pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 1379 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. Presedintele Romaniei
B. Avocatul Poporului
C. Inalta Curte de Casatie si Justitie
D. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului

108.
Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor ?

pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 127 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii
B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale
C. Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si control reciproc
D. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua conditii: existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si o constitutie scrisa, rigida.

109. Ce garanteaza acele drepturi si libertaTi aflate in cuprinsul categoriei "Inviolabilitatile"?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
B. ocrotirea vietii intime, familiale si private
C. libertatea de circulatie a persoanei
D. siguranta domiciliului persoanei

110. Care este trasatura fundamentala a dreptului la aparare ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 229 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. este un drept fundamental cetatenesc
B. cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru
materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile
C. posibilitatea folosirii unui avocat
D. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

111. Care este trasatura de baza a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 238 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale
C. accesul la cultura este garantat, in conditiile legii
D. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a oricarei persoane

112. Care este trasatura de baza prin care se defineste libertatea de exprimare, ca una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 262 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
B. libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte
mijloace de exprimare in public
D. libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public

113.
Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei,drept reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 274 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele fizice cat si autoritatile publice
B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator
C. exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor
D. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise

114. Ce au in cuprindere asociatiile de state ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. uniunea personala
C. uniunea reala
D. confederatia de state

115. Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 333 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. puterea de stat are un continut mai restrans decat puterea politica
B. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice
C. trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

116. Care este componenta de baza a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 203 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege
B. egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
C. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba,
avere, origine sociala
D. egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica

117. Care este trasatura definitorie a fidelitatii fata de tara ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. fidelitatea fata de tara este sacra
B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani
C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea unui juramant
D. in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de depunerea unui juramant

118. Care sunt componentele care intra in conTinutul dreptului la un mediu sanatos? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 200 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat
ecologic
C. statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept
D. protectia si ameliorarea mediului inconjurator reprezinta o veritabila obligatie pentru toate
persoanele fizice si juridice

119. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 138 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare
a rezultatelor sufragiului
B. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei
C. solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice
D. vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si
confirma rezultatele acestuia

120. Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutie ?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. Pozitia supraordonata a Constitutiei in raport cu legea
B. Deosebiri de continut
C. Deosebiri de forma
D. Deosebiri de putere juridica.

121. Care sunt, in Europa, primele legiuiri consemnate documentar ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 23 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. Legile lui Lycurg
C. Legile lui Dracon si Solon
D. Legea celor XII Table

122.
Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. dreptul constitutional
B. dreptul administrativ
C. dreptul penal

123.
Care este definiTia constitutiei de tip « conventie pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 99 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


a. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

124. De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit « Statutului lui Cuza » ? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

b. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 168 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. 1950

126.
Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 179 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti

127.
Care este definiTia monarhiei, ca forma de guvernamant?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


a. seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

128. Care este definiTia confederatiei de state?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 321 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de
ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

129. Care este definiTia suveranitaTii de stat, ca trasatura a puterii statale?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 334 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca
vointa de stat

130.
Care este definiTia judeTului ca forma de organizare administrativ-teritoriala?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,

Ghe. Uglean

c. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul organizarii
administrative a teritoriului

131. In baza carui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 299 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

a. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care
se publica in Monitorul Oficial
132. Cine a definit dreptul ca fiind "Arta binelui si a educatiei"?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 21 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. romanii

133.
Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

b. Constitutia de la 1923

134.
Care erau organele judecatoresti, potrivit Constitutiei de la 1965?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. Tribunalul Suprem
B. Tribunalele Judetene
C. Tribunalele militare si judecatoriile

135.
Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

c. 2003

136.
Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 140 175 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. Tribunalul Municipiului Bucuresti

137.
Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1965?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. Marea Adunare Nationala
B. Consiliul de stat
C. Presedintele Republicii si Consiliile Populare

138.
Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1965?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 169 170 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


Procurorul General si:
A. Procuratura generala
B. Procuraturile judetene
C. Procuraturile locale si militare

139. Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura,stipulat in articolul 32 din Constitutie?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 239 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. invatamant general si obligatoriu
B. invatamant liceal
C. invatamant profesional
D. invatamant superior

140.
Care decret interzice constituirea de partide fasciste?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 176 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

a. Decretul lege Nr.8/1989

141.
Care decret a schimbat denumirea de miliTie in cea de poliTie?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 175 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

d. Decretul lege Nr. 2/1989

142.
Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 152 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

b. Partidul Liberal

143.
Ce vizeaza ordinea constitutionala, prin normele sale de drept?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. structura statului, relatiile dintre organele statului
B. autoritatile publice
C. partidele politice
D. oamenii obisnuiti

144.
Care este trasatura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de izvor al dreptului constitutional?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 54 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


A. este cel mai vechi izvor de drept
B. este principalul izvor al dreptului constitutional
C. este in totalitate izvor al dreptului constitutional

145. Care sunt trasaturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 108 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

B. nu este stipulata
C. atunci cand raportul de forte politice se schimba in esenta lor, in mod necesar e adoptata o noua Constitutie

146. Cand a aparut Constitutia in Romania? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 144 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. a aparut mult mai tarziu decat Constitutiile din tarile Europei de Vest
C. aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii

147. Care sunt reglementarile aduse de ConstituTia Romaniei din 1948, cu privire la existenta proprietatii particulare? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 165 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. o recunoaste si o garanteaza
C. acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire

148.Care sunt drepturile exclusiv politice?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. dreptul de a alege
C. dreptul de a fi ales

149. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. nastere
B. repatriere
C. adoptie
D. la cerere

150.Care sunt atribuTiile avocatului poporului,in sistemul nostru constitutional?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituTional si instituTii politice,vol.I, Ghe. Uglean

A. are dreptul sa efectueze anchete proprii
B. sesizeaza Guvernul Romaniei cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal

151.Care sunt condiTiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana, in Romania, pentru a putea vota?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

A. este cetatean roman
B. are varsta de 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv
C. este in deplinatatea facultatilor mintale
D. are aptitudinea morala de a vota

152.Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A .au numai cetatenia romana si domiciliul in tara
C. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

153. Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. atributii privind legiferarea
B. atributii in domeniul politicii externe
C. atributii in domeniul apararii tarii si asigurarii ordinii publice
D. atributii in raport cu Parlamentul


154.
Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ?

pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean


drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice;
continutul acestor prerogative consta in a pretinde ceva de la altcineva;
drepturile subiective sunt strans legate de persoana omului (de titularul lor);
fiind legate de titularul lor, drepturile subiective sunt intotdeauna prerogative concrete;
drepturile subiective sunt infinite la numar;
drepturile subiective pot avea natura juridica diferita in raport de ramura de drept ale carei norme le reglementeaza;
in privinta continutului lor, drepturile subiective sunt limitate totusi de lege si de bunele moravuri in sensul ca ele exista si pot fi exercitate numai in masura limitelor date de acestea;
drepturile subiective constituie o categorie juridica prin mijlocirea careia titularii lor pot participa la schimburile de valori care cad sub incidenta reglementarii juridice;
din definitie si din exemple rezulta ca unui drept subiectiv apartinand unui subiect de drept, de regula, ii corespunde o obligatie a altui subiect de drept (a celui de la care se pretinde sa savarseasca ceva).


155. Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean
Dreptul privat cuprinde urmatoarele ramuri de drept: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul procesual civil, dreptul international privat.

156. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

"Statutul dezvoltator al Conventiei din 7/19 august 1858, cunoscut in istorie sub denumirea de "Statutul lui Cuza" si "legea electorala, amandoua formeaza prima Constitutie a Romaniei.


157. Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Puterea executiva apartinea regelui, care o exercita prin guvern.


158. Cine avea drept de initiativa legislativa ,conform ConstituTiei din 1938?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Regele exercita puterea legislativa prin reprezentanta nationala, el avand initiativa legislativa.


159. Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform ConstituTiei
Romaniei din 1991, revizuita in 2003?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

un mandat de 5 ani

160. De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Puterea legiuitoare se exercita colectiv de catre rege si reprezenanta nationala, formata din doua camere: Senatul si Adunarea deputatilor.

161. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Inviolabilitatile: dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica, la libertatea individuala, dreptul la aparare, la libera circulatie, dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private, precum si inviolabilitatea domiciliului.

162. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Drepturi exclusiv politice: dreptul de a alege si dreptul de a fi ales.

163. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Drepturi garantii: dreptul de petitionare, dreptul persoanei vatamate de catre o autoritate publica.

164. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Drepturi si libertati social-politice: libertatea constiintei, libertatea de exprimare, dreptul la informatie, libertatea intrunirilor, dreptul la asociere, secretul corespondentei.

165. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si culturale? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Drepturile si libertatile social-economice si culturale: drepturi referitoare la viata sociala si materiala a persoanelor, in stransa legatura cu drepturile privind educatia, si anume: dreptul la invatatura, la ocrotirea sanatatii, dreptul la munca si protectia sociala a muncii, dreptul la greva, dreptul la proprietate, la mostenire, la asigurarea unui nivel de trai decent, dreptul la casatorie, dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta, precum si dreptul la protectie speciala al persoanelor cu handicap.

166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Forma de guvernamant este republica.

167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Presedintele este ales de catre cetateni, fie direct prin vot universal, egal, secret si liber exprimat, fie indirect prin intermediul colegiilor electorale (electori).

168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica parlamentara?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Alegerea sefului de stat este facuta de catre parlament, singur sau completat cu delegati, in fata caruia acesta de altfel raspunde, nuantat desigur.

169. Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna
Charta Libertatum? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Constitutia engleza

170.
Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Constitutia si legile de modificare a Constitutiei
Legea ca act juridic al Parlamentului
Regulamentele Parlamentului
Ordonantele Guvernului
Tratatul international

171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989, din punct de vedere al guvernarii?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- guvernarea de catre un singur partid, care si-a arogat rolul de forta politica conducatoare in societate, acapararea puterii de catre o minoritate privilegiata.

172. Care este considerata a fi prima ConstituTie scrisa in istoria universala?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Prima Constitutie scrisa este constitutia americana din anul 1787 (Constitutia de la Philadelphia)

173. Care este considerata a fi prima ConstituTie scrisa in Europa?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Prima constitutie scrisa este cea adoptata in Franta in anul 1791.

174. Cine poate iniTia revizuirea Constitutiei, conform actualei ConstituTii a Romaniei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Pot initia revizuirea Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului, cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot.

175. Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii legilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Control preventiv.


176. La cererea carei autoritaTi publice, Curtea Constitutionala poate sa soluTioneze un conflict de natura constituTionala, in calitate de mediator?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Conform art. 146 lit. e) din Constitutia republicata: la cererea Presedintelui Romaniei, presedintele uneia din Camerele Parlamentului, primul-ministru sau presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

177. Ce fel de stat este Romania, conform actualei sale ConstituTii ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Conf actualei Constitutii, Romania este un stat unitar.

178. Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Uniunea reala este o asociatie de state in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune. De obicei, aceste organe de stat comune sunt in domeniile afacerilor externe, armatei, finantelor. Asa cum se precizeaza in literatura de specialitate, in cazul uniunilor reale s-a putut vorbi intr-adevar de o forma a structurii de stat, nu numai pentru ca in general li s-a recunoscut dreptul de a actiona in relatiile internationale ca un singur stat, dar si ca o consecinta a faptului ca ele aveau si alte organe comune decat seful statului. In unele cazuri, uniunea reala a fost o etapa spre formarea statului unitar, ceea ce pune intr-o lumina specifica, proprie, raporturile dintre statele membre ale uniunii reale.

179. Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Uniunea personala este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului. Ea nu poate fi forma a structurii de stat, deoarece nu este un stat nou. Uniunea personala a fost consecinta legilor de succesiune la tron sau a alegerii unui sef de stat comun.

180. Care este caracteristica principala a ConfederaTiei de state?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Confederatia de state este o asociatie de state independente determinata de considerente economice si politice atat de ordin intern, cat si de ordin extern, care nu da nastere unui stat nou, ca subiect individualizat de drept. Statele care formeaza confederatia urmaresc realizarea unor scopuri comune economice, financiare, politice, de aparare. In vederea discutarii si hotararii in probleme comune, statele confederate isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state. La baza confederatiei sta tratatul international.

181. Care este structura Parlamentului federal ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Parlamentul federal este un parlament bicameral, impunandu-se cu necesitate existenta unei a doua Camere, care sa reprezinte statele membre.

182. In cate titluri si articole este structurata ConstituTia actuala a Romaniei, din punct de vedere juridic? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Continutul normativ al Constitutiei este structurat, d.p.d.v. juridic, dupa revizuirea din 2003, in 156 de capitole si opt titluri.

183. Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusa de Statutul lui Cuza faTa de ConvenTia de la Paris?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Reprezentanta nationala este formata din Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva. Sistemul bicameral al Parlamentului este o modificare fata de Conventia de la Paris.


184. In care situaTie prevede ConstituTia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii ConstituTiei, conform art. 152? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Art. 152 din Constitutia Romaniei interzice revizuirea Constitutiei pe durata starii de asediu, starii de urgenta sau in timp de razboi.

185. Care este articolul din ConstituTie care face referire la libertatea intrunirilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Art. 39 din Constitutie stabileste trei reguli mai in legatura cu intrunirile si anume: a) libertatea intrunirilor; b) caracterul pasnic al intrunirilor; c) interzicerea la intruniri, a oricarui fel de arme.

186. Care este articolul din ConstituTie care face referire la libertatea constiinTei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Potrivit art.
29 din Constitutia Romaniei, libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma.


187. Care este articolul din ConstituTie care face referire la dreptul la viaTa?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Art. 22 din Constitutia Romaniei.

188. Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individualein functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturicolective?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Drepturi individuale: dreptul de proprietate, libertatea persoanei, libertatea constiinte.

189. Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, in functie de
clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Drepturi colective: dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul de asociere, egalitatea nationala, egalitatea intre sexe.

190. In care state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara contemporana?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Marea Britanie, Belgia, Olanda, tarile scandinave.

191. In care state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Italia, Austri, Germania, Finlanda.

192. in care state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezidenTiala?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

SUA, Franta, statele din Europa de Est in 1945-1990

193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Conf Constitutiei din 1866, dreptul de initiativa era acordat regelui si Parlamentului.


194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1923?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Conf Constitutiei din 1923 (la fel ca cea din 1866!), dreptul de initiativa era acordat regelui si Parlamentului.


195. Din care categorie de drept fac parte Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Tratatele ratificate de Parlamentul Romaniei fac parte din dreptul intern (conf Constitutiei actuale a Ro).


196. Care sunt Regulamentele Parlamentului?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Regulamentele Parlamentului: Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.

197. In baza carui articol din ConstituTia Romaniei se emit OrdonanTele Guvernului?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Ordonantele Guvernului se emit in baza art. 114 din Constitutie.

198. Care este forma pe care o imbraca din punct de vedere al conTinutului, ConstituTia
Romaniei ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Prima Constitutie a Romaniei (1864) era formata din "Statutul dezvoltator al Conventiei din 7/19 august 1858" cunoscut in istorie sub denumirea de "Statutul lui Cuza" si "Legea electorala".

199. Care este unica autoritate legiuitoare a Tarii, conform art. 61 din Constitutia actuala a Romaniei?
pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Conf. Art 61 din Constitutia actuala a Ro, unica autoritate legiuitoare a tarii este Parlamentul.

200. Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romaniei?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

Puterea (suveranitatea) politica, politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romaniei apartine poporului.

44) Caror acte juridice li se aplica regula unanimitatii

*actul juridic de administrare

*actul juridic de dispozitie


45) Care este procedura exproprierii.

Procedura exproprierii se desfasoara in trei etape reglementate distinct in lege:

*utilitatea publica si declararea ei;

*masurile premergatoare exproprierii;

*exproprierea si plata despagubirilor.

Pentru a se produce exproprierea este necesar sa fie intrunite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

existenta unei declaratii de utilitate publica;

*existenta unei publicitati speciale;
*existenta unei juste si prealabile despagubiri.


46) Din categoria actiunilor petitorii fac parte.

*actiunea in revendicare;

*actiunea in granituire;

*actiunea in prestatie tabulara;
*actiunea negatorie;

*actiunea confesorie.


47) Ce este granituirea.

Granituirea este actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor.

48) Ce caractere juridice prezinta actiunea in granituire

*actiune reala,

*actiune petitorie

*actiune imobiliara

*imprescriptibila

*declarativa de drepturi


49) Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice

*actiune reala,

*actiune petitorie

*imprescriptibila

50) Ce este actiunea in revendicare.

Actiunea in revendicare este actiunea reala petitorie prin care reclamantul solicita

instantei de judecata sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului.51) Cine poate sa exercite actiunea in revendicare.

Conditiile de exercitare a actiunii in revendicare privesc titularul actiunii si bunurile ce pot forma obiectul acesteia.

Titularul actiunii in revendicare nu poate fi decat proprietarul exclusiv al bunului.

Actiunea in revendicare a unui bun imobil, proprietate devalmasa a sotilor, nu poate fi promovata decat de ambii soti, deoarece in acest caz nu opereaza prezumtia de mandat tacit reciproc.


52) Care este obiectul material al actunii in revendicare.            

*bunuri imobile sau mobile individual determinate, aflate in posesie nelegitima a paratului. Aceasta inseamna ca titularul actiunii trebuie sa dovedeasca nu numai dreptul de proprietate, ci si identitatea bunului revendicat.


53) Cine este titularul actiunii in revendicare .                   

*proprietarul exclusiv al bunului.


54) Care acte juridice constituie titlu in materia revendicarii imobiliare

* actele juridice translative de proprietate: vanzarea, donatia;

* actele declarative de drepturi: hotararea judecatoreasca, un act de partaj, o tranzactie;

* acte administrative: titlul de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991, modificata prin Legea nr. 247/2005.


55) In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga procesul daca :

Daca titlul indeplineste doua conditii:

*emana de la un tert si nu de la reclamantul insusi,

*data certa a titlului este anterioara datei la care paratul a intrat in posesia bunului imobil;

56) Care sunt bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin. 1 Cod civil.

bunurile mobile sa fie corporale deoarece acestea sunt susceptibile de posesiune (de     detentiune materiala).
*se aplica, cu caracter de exceptie, si unor bunuri incorporale, si anume titlurilor la purtator, data fiind corporalitatea drepturilor pe care le reprezinta, apropiindu-le in acest fel de natura bunurilor corporale;reprezinta titluri la purtator: actiunile societatilor, obligatiile emise de stat si societatile comerciale pe actiuni, actiunile la purtator si certificatele de proprietate.


57) Care sunt efectele actiunii in revendicare.

*restituirea lucrului revendicat;

*restituirea fructelor;

*restituirea cheltuielilor necesare si utile efectuate de posesorul parat cu lucrul pe care trebuie sa-l restituie.


58) In cazul admiterii actiunii in revendicare, cum se restituie cheltuielile .

*Cheltuielile necesare sunt acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani ori munca depusa pentru conservarea bunului. Posesorul, indiferent ca este de buna ori de rea credinta, are dreptul sa pretinda de la proprietar restituirea integrala a acestora, deoarece si proprietarul le-ar fi facut pentru conservarea bunului.

*Cheltuielile utile sau ameliorarile reprezinta suma de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii lucrului. De exemplu, cheltuielile efectuate cu introducerea gazelor naturale pentru incalzirea unui imobil pot fi calificate drept cheltuieli utile.

Cheltuielile utile se restituie conform art. 997 Cod civil atat de

posesorul de buna credinta cat si de posesorul de rea credinta, in masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituirii.

*Cheltuielile voluptuarii sau de simpla placere, au caracter de lux sau de infrumusetare a bunului, pe care posesorul le-a facut pentru placerea lui personala si care nu sporesc valoarea lucrului. Aceste cheltuieli nu sunt datorate de proprietar.


59) Cheltuielile necesare sunt .

*acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani ori munca depusa pentru conservarea bunului. Posesorul, indiferent ca este de buna ori de rea credinta, are dreptul sa pretinda de la proprietar restituirea integrala a acestora, deoarece si proprietarul le-ar fi facut pentru conservarea bunului.


60) Prin uzucapiune se pot dobandi urmatoarele drepturi.

Prin uzucapiune pot fi dobandite dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia, uzufructul, uzul, abitatia, servitutile.


61) In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt urmatoarele

una generala, de drept comun pentru implinirea careia nu este necesara decat o posesie obisnuita exercitata pe durata a 30 de ani;

*una speciala, pentru care termenul este redus la 10 pana la 20 de ani, avand in vedere calitatile cerute posesiei, respectiv de a fi fost exercitata cu buna - credinta, in temeiul unui just titlu.

62) Care sunt conditiile uzucapiunii de 30 de ani.

*posesia sa fie exercitata neintrerupt, timp de 30 de ani;

*posesia sa fie utila, adica neviciata, conform art. 1847 Cod civil.


63) Care sunt conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani

*posesia sa se intemeieze pe just titlu;

*posesia sa fie de buna - credinta;

*posesia sa se execute neintrerupt, de la 10 la 20 de ani, dupa distinctiile cuprinse in lege.

64) Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii

*sa nu emane de la adevaratul proprietar ; in acest caz n-ar mai fi nevoie de

uzucapiune, deoarece actul juridic provenit de la proprietar este suficient prin el insusi sa transfere dreptul de proprietate;

*sa aiba o existenta reala: un titlu putativ, care exista numai in imaginatia posesorului nu poate fi apt pentru uzucapiunea scurta;

*sa cuprinda cu exactitate, in toata intinderea sa, bunul posedat si care urmeaza sa fie uzucapat;

*sa aiba data certa(art.1182 din Codul Civil), deoarece altfel el este inopozabil tertilor, iar termenul de 10-20 de ani incepe sa curga de la data certa a justului titlu;

*sa existe si sa fie dovedit separat de buna credinta; referitor la dovada justului titlu precizam ca sunt aplicabile regulile generale de proba a actelor juridice, iar sarcina probei incumba uzucapantului,deoarece el este cel care invoca justul titlu in favoarea sa.


65) Pot servi ca just titlu.

*actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar;

*hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare-cumparare

*tranzactia incheiata pentru a stinge litigiul, prin care una din parti transfera celeilalte un imobil care-i apartine, sub conditia ca acest imobil sa nu formeze obiectul litigiului respectiv;

*titlul anulabil, cu mentiunea ca nu poate fi opus persoanei indreptatite sa invoce nulitatea relativa

*succesiunea legala (ab intestat) si succesiunea testamentara (titlul pro herede)


66) In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea - credinta

*persoana care foloseste terenul fara nici un titlu;

*persoana care foloseste terenul in temeiul unui titlu lovit de vicii, pe care le cunoaste;

*persoana care construieste pe un teren aflat in litigiu, asupra caruia i s-a recunoscut dreptul de proprietate printr-o hotarare judecatoreasca nedefinitiva;

*detentorul precar al terenului pe care edifica o constructie;

*arendasul care a efectuat lucrari, constructii sau alte lucrari pe pamantul luat in arenda.


67) Constituie cazuri de accesiune imobiliara naturala.

*aluviunile;

*avulsiunea;

*insulele si prundisurile;

*accesiunea animalelor.


68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara.     *adjunctiunea;

*specificatiunea;

*confuziunea (amestecul).


69) Cum se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate

*prin lege;

*prin act administrativ emis de autoritatea competenta:

*prin destinatia proprietarului:

*prin uzucapiune:

*prin vointa omului:


70) Care sunt caracterele juridice ale uzufructului

*Uzufructul este un drept real,

*Uzufructul este un drept temporar,

*Uzufructul este mobiliar sau imobiliar,

*Uzufructul este un drept de folosinta,

*Uzufructul este un drept incesibil,


71) In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi .

*uzufruct cu titlu particular,

*uzufruct cu titlu universal,

*uzufruct universal.

72) Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului.

*titlurile la purtator,

*fondul de comert, ca universalitate de fapt, format din bunuri corporale si incorporale (marfuri, materii prime, brevete de inventii, marcile de fabrica);

*terenurile proprietate privata;

*locuintele.


73) Care sunt modurile de constituire a uzufructului

*prin vointa omului

*prin uzucapiune.


74) Ce este dreptul de uz

Dreptul de uz este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, conform caruia, titularul sau, numit uzuar, are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si ale folosintei asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura
necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale.


75) Cum se defineste dreptul de abitatie .

Dreptul de abitatie este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale.


76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice        

*Servitutea este un drept real principal derivat asupra lucrului(jus in re aliena), constituind un dezmembramant al dreptului de proprietate;

*Servitutea presupune doua bunuri imobile, prin natura lor, apartinand unor proprietari diferiti.

*Servitutea este intotdeauna un drept imobiliar, deoarece nu poate fi stabilita decat cu privire la bun imobil prin natura sa.

*Servitutea este un accesoriu al fondului dominant si o sarcina impusa fondului aservit.
*Servitutea are un caracter perpetuu, fiind determinat de perpetuitatea dreptului de
proprietate asupra fondului dominant.

*Servitutea este indivizibila, ceea ce inseamna ca ea greveaza intregul fond aservit si profita intregului fond dominant.


77) Cum se clasifica servitutile dupa modul de constituire sau dupa originea lor

*servituti naturale,

*servituti legale,

*servituti stabilite prin fapta omului,


78) Care dintre urmatoarele servituti sunt servituti legale

*Servitutea privind distanta plantatiilor

*Servitutea privind distanta lucrarilor intermediare pentru anumite constructii

*Servitutea de vedere

*Servitutea privind picatura stresinilor

*Servitutea de trecere


79) Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru dobandirea unei servituti prin

uzucapiune.

* servitutea sa fie continua si aparenta;
*posesia servitutii sa fie utila;
* durata posesiei sa fie de 30 de ani.80) Prin ce actiune poate fi aparat sau inlaturat dreptul de servitute

-*actiunea confesorie de servitute, actiune petitorie reala si imobiliara exercitata de proprietarul fondului dominant impotriva proprietarului fondului aservit;
*actiunea negatorie, pentru a inlatura starea de fapt privind servitutea exercitata de
proprietarul fondului aservit;

*actiunea posesorie, exercitata atat de proprietarul fondului dominant cat si de proprietarul fondului aservit.


81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice

* este un drept real imobiliar,

* este un drept perpetuu,

* este un drept imprescriptibil,

* nu poate inceta pe calea iesirii din indiviziune,

* poate fi integral, sau poate fi partial,


82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri.       

* prin disparitia (pieirea sau desfiintarea) totala a constructiei, plantatiei sau lucrarii;

* prin confuziune, cand o persoana (proprietarul terenului, superficiarul ori un tert) dobandeste dreptul de proprietate atat asupra terenului cat si asupra constructiei, lucrarii ori plantatiei existente pe teren.


83) Cum se exercita dreptul de superficie.

*Superficiarul, avand un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari, exercita atributele acestuia - posesia, folosinta si dispozitia - in
integralitatea lor.

*Asupra terenului pe care se afla edificiile si plantatiile, superficiarul exercita posesia,folosinta si un drept de dispozitie materiala limitate, reprezentand doar posibilitatea de a dispune de substanta terenului in masura necesara realizarii constructiilor,plantatiilor sau altor lucrari (cum ar fi sapaturi, excavari, consolidari, etc.).
*Superficiarul poate transmite dreptul de proprietate asupra constructiei, plantatiei sau altor lucrari, odata cu acesta transmitandu-se si dreptul de superficie. Transmiterea se
poate face prin acte juridice intre vii, prin acte juridice pentru cauza de moarte si prin
mostenire legala.

*Superficiarul poate sa greveze cu sarcini reale constructia,plantatia sau lucrarea, fara consimtamantul proprietarului terenului.


84) Actiunile de carte funciara sunt urmatoarele

*actiunea in prestContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright