Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Dreptul constitutionalDreptul constitutionalAccesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele component . ..C

Argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii sunt . ..A

Argumentele in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor sunt . ..C

Asociatiile de state cuprind . ..C

Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin . ..A

Articolul 32 din Constitutie stabileste formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura

si anume . ..D

Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind . ..CArt 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut . ..C

Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept?..A

Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta garantii juridice ale suprematiei constitutiei . ..C

Care sunt categoriile de norme juridice care alcatuiesc sistemul dreptului constitutional romanesc?..B

Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?..C

Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptual de drepturi fundamentale?..B

Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor . ..A

Care dintre urmatoarele entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?.. C

Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?..B

Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?..D

Care sunt modurile de adoptare a Constitutiei care explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor?..A

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita . ..B

Care dintre urmatoarele principii reprezinta principii generale care stau la baza cetateniei romane . ..B

Care dintre urmatoarele conditii sunt prevazute de Constitutia Romaniei si sunt obligatorii pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei . ..A

Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al

dreptului constitutional?..C

Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei . ..C

Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale . ..C

Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari.,in ce cazuri se pot realize retineri si arestatri . ..A

Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923 . ..B

Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ . ..B

Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste . ..A

Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de politie . ..D

Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania: . .. A

Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?.. A

Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana . ..C

Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?..B

Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?..C

Care dintre indatoririle fundamentale mentionate mai jos sunt consacrate de Constitutia Romaniei?..C

Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept

Constitutional . ..B

Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?..C

Care sunt elementele componente ale dreptului la viata: . ..C

Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind . ..B

Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?..C

Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru . . CCand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991 . ..C

Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin . ..A

Cine a definit dreptul ca fiind "Arta binelui si a educatiei" . ..A

Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?..B

Cetatenia romana se dobandeste prin: . ..A


Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?..A

Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare au fost folosite?..B

Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control . ..A

Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si justitie,si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele . ..A

Conceptul de libertate individuala cuprinde urmatoarele elemente component . ..A

Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu urmatorul continut: . ..A

Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu . ..B

Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, urmatoarele competente . ..C

Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti deConstitutie . ..B

Constitutia conventie se defineste ca . ..A

Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins . ..A

Confederatia de state se defineste ca . ..A

Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are urmatoarele atributii: . ..D

Constitutia in Romania . ..B

Constitutia, in ceea ce privesc izvoarele dreptului constitutional . ..B

Controlul constitutionalitatii legilor este . ..C

Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente component . ..C

Conceptul de siguranta a persoanei presupune . ..C

Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos . ..C

Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de contro . ..B

Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

la sesizarea . ..B

Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea . ..C

Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand . ..B

Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face . ..B

Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in . ..C

Definirea regimului constitutional in sens formal presupune . ..C

Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele elemente

de continut . ..B

Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente . ..A

Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care care cuprinde urmatoarele elemente . ..A

Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea categorie a drepturilor garantii, cu urmatorul continut . ..B

Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau urmatoarele component . ..B

Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele component . ..B

Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care . ..C

Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatoarele elemente component . ..A

Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de elemente

componente dintre care mentionam . ..B

Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele component . ..C


Dreptul de asociere are urmatoarele trasaturi . ..B

Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente . ..B

Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente component . . C

Dreptul public cuprinde . ..B

Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in . ..A

Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati fundamentale. constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi . ..C

Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea . ..B

Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, urmatoarele component . ..C

Este considerat un drept exclusiv politic . ..C

Fidelitatea fata de tara este o indatorire fundamentala cu urmatorul continut juridic . ..D

Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice . ..A

Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam . ..B

Formele structurii de stat sunt urmatoarele . ..C

Formulat simplu, nivelul de trai, Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice . ..C

Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam . ..B

Judetul este . ..C

Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului . ..A

Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu . ..C

Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman A Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie . ..B

Identificati teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei . ..C

Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate . ..A

Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal . ..C

Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative . ..B

Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative . ..C

Identificati modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior . ..B

Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor . ..A

Identificati modurile de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata bsi completata ulterior . ..B

In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de ineconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative . ..B

In ce consta specificul normelor de drept constitutional?..B

In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?..B

In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere

Urmatoarele . ..B

Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau urmatoarele elemente component . ..C

In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are urmatoerele atributii . ..D

In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate sau formulat mai multe teorii . ..B

In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii, si anume . ..A

Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza . ..A

In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt . ..C

In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei . ..A

In Romania o persoana poate vota daca . ..A

Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordinate juridice si anume . ..B

Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele . ..C

Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati . ..C

Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente component . ..B

Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare . ..C

Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?..C

Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de

continut . ..C

Precizati care sunt cele trei reguli prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile . ..C

Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal . ..B

Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional urmatoarele elemente component . ..C

Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la justitie . ..B

Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza . ..C

Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica . ..B

Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constituie . ..C

Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional . ..B

Potrivit Constitutiei de la 1965, organele judecatoresti cuprindeau . ..A

Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului persoanele care . ..D

Potrivit Constitutiei de la 1965, organele puterii de stat cuprindeau . ..B

Potrivit Constitutiei de la 1965 organele procuraturii cuprindeau . ..C

Potrivit Statutului lui Cuza , puterea legiuitoare este exercitata . ..B

Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de . ..A

Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948 . ..B

Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare . ..C

Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin 5 din Constitutie . . C

Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut . . C

Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept Constitutional" . ..C

Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca . ..A

Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt . . C

Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate . . B

Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente . ..B


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright