Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
ACORD privind utilizarea datelor personaleACORD privind utilizarea datelor personale


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Axa prioritara nr. 2: “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”

Titlul proiectului: Convergenta pregatirii practice universitare pentru integrarea reusita pe piata muncii

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033

Beneficiar: Universitatea din OradeaACORD privind utilizarea datelor personale


Subsemnatul/a . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . domiciliat/a in . . . . . . . . ..str . . . . . . . . . . nr . . ap . . .tel. fix . . . . . . . . tel. mobil . . .. . . . e-mail . . . . . . . . . . . ca beneficiar/a  al proiectului „Convergenta pregatirii practice universitare pentru integrarea reusita pe piata muncii”, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/109/2.1/G/82033, am fost informat/a privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispozitiilor legale. [1]

Declar ca sunt de acord ca datele mele personale sa fie utilizate, in scopul proiectului de catre Universitatea din Oradea-Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei si partenerii sai: SC Romarketing S.R.L si Camera de Comert si Industrie BihorInteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false in documentele prezentate si imi asum responsabilitatea datelor continute in dosarul de candidatura, garantand ca datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete si ma angajez ca, in eventualitatea modificarilor survenite in datele personale care fac obiectul dosarului de candidatura depus (reinnoirea carților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu  etc.), sa anunt echipa de proiectului si sa aduc o copie a actelor doveditoare responsabilului de practica cu care voi colabora pe parcursul derularii proiectului.


Data . . . . . . ..                                                                                Semnatura

Beneficiarul are obligatia de a respecta obligatiile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.677/2001, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.506/2004.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright