Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Lipsirea de libertate in mod ilegal (art. 189 c. pen.)Lipsirea de libertate in mod ilegal (art. 189 c. pen.)


1. Continutul constitutiv:

“Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

In cazul in care fapta este sǎvarsitǎ prin simularea de calitǎti oficiale, prin rǎpire, de o persoanǎ inarmatǎ, de douǎ sau mai multe persoane impreunǎ sau dacǎ in schimbul eliberǎrii se cere un folos material sau orice alt avantaj, prcum si in cazul in care victima este minorǎ sau este supusǎ unor suferinte ori sǎnǎtatea sau viata ii este pusǎ in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.

Cu pedeapsa inchisorii de la 7 la 15 ani se sanctioneazǎ si lipsirea de libertate a unei persoane sǎvarsitǎ in scopul de a o obliga la practicarea prostitutiei.

Dacǎ pentru eliberearea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoanǎ juridicǎ, o organizatie internationalǎ intreguvernamentalǎ sau un grup de persoane sǎ indeplineascǎ sau nu un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani.

Dacǎ faptele prevǎzute in alin. 1-4 se sǎvarsesc de cǎtre o persoanǎ care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, in cazul alin. 1, inchisoarea de la 7 la 18 ani in cazul alin. 2 si 3, inchisoarea de la 10 la 20 de ani, in cazul alin. 4.

Dacǎ fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani.

Tentativa faptelor prevǎzute in alin. 1-4 se pedepseste.

Constituie tentativǎ si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de mǎsuri in vederea comiterii faptei prevǎzute in alin. 4.2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;

obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei, adicǎ posibilitatea acesteia de a se misca liber si de a actiona dupǎ propria sa vointǎ.

- obiectul material este corpul persoanei.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice persoanǎ. Participatia este posibilǎ in toate formele sale.

- subiectul pasiv - orice persoanǎ. Dacǎ acesta este minor, fapta va fi mai gravǎ.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material constǎ intr-o actiune sau inactiune prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei. Acest lucru se poate realiza chiar in locuinta subiectului pasiv. In mod obligatoriu lipsirea de libertate trebuie sǎ aibǎ un caracter ilegal, in caz contrar, fapta nu va fi infractiune. Nu are relevantǎ penalǎ nici restrangerea libertǎtii inpusǎ de activitatea desfǎsuratǎ de subiect - militarii in termen, sportivii din cantonamente.

urmarea imediatǎ - constǎ in imposibilitatea victimei de a se misca liber conform vointei sale.

3B. Latura subiectivǎ: 

- forma de vinovǎtie intentia directǎ sau indirectǎ. Dacǎ fapta a avut ca urnare moartea victimei, forma de vinovǎtie este in acest caz praeterintentia.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile si se pedepsesc numai in cazul formelor agravate;

2. tentativa - se pedepseste;

3. fapt consumat fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare si anume imposibilitatea victimei de a se misca liber.

MODALITǍTI Fapta este susceptibilǎ de modalitǎtile normative agravate:

- cand fapta este sǎvarsitǎ prin simularea de calitǎti oficiale;

prin rǎpire;

- de o persoanǎ inarmatǎ;

- de douǎ sau mai multe persoane impreunǎ;

- dacǎ in schimbul eliberǎrii se cere un folos material sau orice alt avanta ;

- victima este minorǎ sau este supusǎ unor suferinte ori sǎnǎtatea sau viata ii este pusǎ in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.

- lipsirea de libertate a unei persoane sǎvarsitǎ in scopul de a o obliga la practicarea prostitutiei- inchisorii de la 7 la 15 ani;

- dacǎ pentru eliberearea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoanǎ juridicǎ, o organizatie internationalǎ intreguvernamentalǎ sau un grup de persoane sǎ indeplineascǎ sau nu un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani.

- dacǎ faptele prevǎzute in alin. 1-4 se sǎvarsesc de cǎtre o persoanǎ care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, in cazul alin. 1, inchisoarea de la 7 la 18 ani in cazul alin. 2 si 3, inchisoarea de la 10 la 20 de ani, in cazul alin. 4.

- dacǎ fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 3 la 10 ani – in forma tip si

- inchisoare de la 7 la 15 ani, inchisoare de la 7 la 18  ani, inchisoare de la 10 la 20 de ani, inchisoare de la 15 la 25 de ani - in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright