Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
H.G.NR.144/2010-privind organizarea si functionarea ministerului SanatatiiH.G.NR.144/2010-privind organizarea si functionarea ministerului Sanatatii


H.G.NR.144/2010-privind organizarea si functionarea ministerului Sanatatii


Ministerul Sanatati ,conform legislatiei in vigoare ,este organ de specialitate al administratiei publice central,cu personalitate juridical,in subordinea Guvernului,si reprezinta autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica.

Vom incerca sa vedem atributiile pe care Ministerul Sanatati le are,el functionand in baza H.G. nr.144/2010 privind organizarea si functionarea M.S.:

- elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare, coordoneaza si controleaza implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sanatatii populatiei, la nivel national, regional si local;
- evalueaza si monitorizeaza starea de sanatate a populatiei, ia masuri pentru imbunatatirea acesteia si informeaza Guvernul referitor la indicatorii de sanatate, tendintele de evolutie si despre masurile necesare pentru imbunatatirea acestora;
- reglementeaza modul de organizare si functionare a sistemului de sanatate;
- monitorizeaza, controleaza si evalueaza activitatea institutiilor sanitare si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;
-asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionarii institutiilor din sistemul public de sanatate;
- colaboreaza cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societatii civile si cu massmedia in scopul educatiei pentru sanatate a populatiei si adoptarii unui stil de viata sanatos;
- participa la Limitarea efectelor aparute in urma dezastrelor, calamitatilor si epidemiilor in domeniul sau de competenta;
- reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si cu alte organisme internationale, in domenii de interes;
- elaboreaza, implementeaza si coordoneaza programe nationale de sanatate, in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica;
- gestioneaza, prin structuri specializate, programele internationale de asistenta financiara pentru sustinerea reformei in sanatate si pentru cresterea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;
- colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si implementeaza proiecte si programe.[19]
Precizam cateva obiective generale al Ministerului Sanatati prin personalul calificat:

- realizarea unui system de sanatate modern si performant,adaptat cu cel al U.E

- reorganizarea sistemului la un standard cat mai efficient

- imbunatatirea permanenta a stari de sanatate a populatiei

- dezvoltarea sistemului calitati actului medical

- dezvoltarea sistemului de sanatate publica la nivel national, regional si local in vederea eficientizarii supravegherii si controlului bolilor transmisibile, netransmisibile si impactului factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei;

- diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti care sa aiba ca baza performanta si calitatea serviciilor oferite pacientilor

In sarcina Ministerului Sanatati intra si atributiile prevazute de legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii, dupa cum urmeaza:

- organizeaza, coordoneaza si controleaza, dupa caz, activitati de: asistenta de sanatate publica, promovare a sanatatii si medicinei preventive, asistenta medicala de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medicala la domiciliu, care se acorda prin unitatile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legala si de medicina sportiva;
- asigura supravegherea si controlul aplicarii legislatiei de catre institutiile si organismele care au responsabilitati in domeniul sanatatii publice, al asigurarilor sociale de sanatate si de catre unitatile sanitare din sectorul privat de asistenta medicala, colaborand in acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din Romania, autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate;
- organizeaza informatizarea sistemului de sanatate;
- fundamenteaza necesarul de servicii medicale, precum si resursele financiare pentru functionarea sistemului de sanatate;
- stabileste si controleaza, impreuna cu institutiile competente, folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;
- gestioneaza resursele colectate in conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurand cu prioritate imbunatatirea infrastructurii sistemului sanitar si finantarea programelor nationale de sanatate;
- emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor produse periculoase pentru sanatatea populatiei si mediul inconjurator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- emite reglementari privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
- stabileste si avizeaza preturile medicamentelor din tara si din import, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala;
- aproba tarife pentru actele pe care este abilitat sa le elibereze, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti;
- urmareste, in baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, examinarea, testarea si controlul dispozitivelor medicale, precum si evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, in conditiile prevazute de lege;
- stabileste, creeaza si pastreaza capacitati si rezerve de mobilizare in domeniul ocrotirii sanatatii;
- constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice pentru situatii speciale, cu implicatii asupra sanatatii publice, si aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a acesteia;
- elaboreaza si organizeaza impreuna cu Academia de Stiinte Medicale strategia de cercetare stiintifica medicala si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activitati;
- aproba, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, norme, instructiuni si alte reglementari cu caracter obligatoriu vizand asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor de uz uman;
- supravegheaza si controleaza, prin Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, calitatea medicamentelor de uz uman in procesul de fabricatie si in toate situatiile in care exista alerte privind calitatea si efectul acestora, elaborarea si editarea anuala a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;
-urmareste eliberarea certificatului de buna practica de fabricatie ca urmare a evaluarii facute de inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivele Medicale;
- asigura, prin intermediul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea si controlul activitatii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale, crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum si interconectarea obligatorie cu organismele similare internationale;
- realizeaza consilierea medicala in domeniul consumului de droguri;
- initiaza, negociaza si incheie, cu imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii si reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii;
- aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice, Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale si atestatele de pregatire complementara pentru reteaua de asistenta medicala;
- in calitate de autoritate competenta, atesta titlurile romanesti de calificare in profesiile reglementate din domeniul sanatatii si aplica procedurile de recunoastere profesionala a calificarilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, in conditiile legii;
- aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitatile sanitare publice;
- stabileste criterii pentru angajarea si promovarea personalului din unitatile sanitare publice;
- coordoneaza programele de specializare prin rezidentiat, in specialitatile prevazute in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, desfasurate in centre universitare si unitati sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
-asigura coordonarea la nivel national a pregatirii teoretice si practice de rezidentiat si in a doua specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activitatii rezidentilor;
- asigura impreuna cu alte institutii din domeniu elaborarea si implementarea curriculumurilor de pregatire in specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor si a curriculumurilor programelor de studii complementare, in vederea obtinerii atestatelor de catre medici, medici dentisti si farmacisti;
- asigura organizarea si desfasurarea examenelor de promovare si evaluare profesionala a medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor, asistentilor medicali si moaselor;
- organizeaza, in conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii si promovarea in grade profesionale pentru medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistenti medicali si moase din reteaua Ministerului Sanatatii si a ministerelor cu retea sanitara proprie;
- stabileste anual numarul necesar de medici rezidenti pe specialitati pentru reteaua de sanatate;
- elaboreaza strategiile si organizeaza activitatea privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesionala si certificarea programelor de educatie medicala continua; elaboreaza criterii pentru desfasurarea activitatii de invatamant integrat;
- elaboreaza contractul-cadru si metodologia de colaborare intre spitale si institutii de invatamant superior medical;
-. stabileste si aproba cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitatilor prevazute la pct. 30, precum si pentru concursurile si examenele organizate de unitatile sanitare publice, in conditiile legii;
- aproba structura organizatorica si normele de organizare si functionare ale institutiilor publice din reteaua proprie, in conditiile legii;
- emite aviz privind infiintarea sau desfiintarea unitatilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si a denumirii acestora, monitorizeaza si controleaza activitatea in domeniul medical privat al serviciilor medicale;
- aproba/avizeaza structura organizatorica, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitatilor sanitare publice;
- elaboreaza norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale pentru unitatile sanitare;
- elaboreaza normativele de personal ale institutiilor publice din reteaua proprie, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii;
- avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar;
- negociaza, contracteaza si asigura plata din bugetul Ministerului Sanatatii pentru efectuarea de studii, activitati si lucrari aferente programelor/subprogramelor de sanatate de catre institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum si de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in conditiile legii;
- organizeaza activitati de audit public intern pentru institutiile publice din reteaua proprie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- avizeaza/aproba, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa;
-exercita drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societatile comerciale si companiile nationale din portofoliul sau, pana la finalizarea procesului de privatizare;
-asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societatilor comerciale si/sau companiilor nationale din portofoliul sau;
- realizeaza controlul postprivatizare al indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni;
- elaboreaza si promoveaza, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vanzare de actiuni, de vanzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul sau de activitate;
- elaboreaza elementele contractului de mandat ce se incheie cu agentii de privatizare in vederea vanzarii participatiilor statului la societatile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul sau;
- indeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate in procesul de privatizare sau in legatura cu exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si/sau companiile nationale aflate in portofoliul sau;
- editeaza publicatii de specialitate si de informare profesionala;
- organizeaza, impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, licitatii la nivel national si alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice, pentru consumul in spitale si in ambulatoriu, in vederea derularii programelor nationale;
-organizeaza licitatii nationale pentru achizitia de bunuri si servicii cu caracter medical si nemedical, de aparatura si instrumente medicale, precum si lucrari de intretinere, reparatii si investitii pentru institutiile publice din sectorul sanitar, in limita prevederilor bugetare aprobate;
- imputerniceste, dupa caz, unitatile aflate in subordinea sa pentru indeplinirea unor activitati, in vederea realizarii obiectivelor sale.
Ministerul Sanatatii indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.[19]


Pentru realizarea obiectivelor si a atributiilor generale , Ministerul Sanatatii colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu structurile societatii civile si ale mediului de afaceri din tara si din strainatate.4.1.Inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatati

Este acea autoritate publica competent aflata in subordinea Ministerului Sanatati,imputernicita conform legii,sa exercite controlul official in domeniile specific,autoritatea nationala competent in domeniul securitati sanitare a produselor de origine umana pentru utilizare terapeutica

Personalul calificat din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat,pot efectua controale in domeniul sanitary,numit-inspectie sanitara[20]


4.2.Inspectia sanitara-farmaceutica


Scopul activitatii de inspectie sanitara este reprezentat de:

- identificarea riscurilor la adresa sanatatii publice, evaluarea si analiza riscului potential sau real, prin aprecierea probabilitatii de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la surse de risc reprezentate de pericole;

- managementul riscului, in scopul diminuarii si/sau eliminarii amenintarii si, implicit, a riscurilor pe care acestea le reprezinta pentru sanatatea publica;

- comunicarea riscului, prin schimbul reciproc de informatii bazate pe date stiintifice intre evaluatorii de risc, persoanele responsabile cu managementul riscului in domeniul investigat, consumatori si alti potentiali receptori interesati.Activitatea de inspectie farmaceutica, activitatea de supraveghere si a inspectiei pietei dispozitivelor medicale, precum si inspectia pentru controlul calitatii serviciilor de asistenta medicala se exercita si sunt coordonate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.

Inspectorul general sanitar de stat al Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii Publice are urmatoarele atributii in organizarea si coordonarea activitatii de inspectie sanitara de stat curenta:

- coordoneaza intreaga activitate de inspectie sanitara pe plan national;

- propune ministrului sanatatii publice incadrarea, imputernicirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a inspectorilor din subordine, in conditiile legii;

- propune ministrului sanatatii publice bugetul aprobat distinct al inspectiei sanitare de stat la nivel national;

- monitorizeaza realizarea obiectivelor inspectiei sanitare de stat la nivel national;

- coordoneaza, organizeaza si propune ministrului sanatatii publice actiuni speciale, in cazul producerii de calamitati naturale, evenimente deosebite, epidemii, in limita atributiilor ce ii revin pe linie de inspectie sanitara de stat;

- initiaza elaborarea de reglementari in domeniul inspectiei sanitare de stat, aplica si verifica implementarea legislatiei Uniunii Europene in domeniul sanatatii publice;

- emite documentele de autoritate sanitara, sesizarea altor institutii publice abilitate si carantinarea unor colectivitati sau localitati;

- constata si sanctioneaza contraventiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si a bolilor profesionale, la nivel national;

- colaboreaza cu alte structuri similare din alte organe de specialitate internationale si ale administratiei publice centrale sau locale, in conditiile legii;

- indeplineste si alte atributii ce ii revin din actele normative in vigoare stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

- elaboreaza periodic, semestrial, anual si ori de cate ori este nevoie rapoarte privind activitatea de inspectie sanitara de stat[20]Inspectorul general adjunct sanitar de stat al inspectiei farmaceutice si inspectorii sanitari de stat ai inspectiei farmaceutice la nivel central au urmatoarele atributii:

- elaboreaza norme si proceduri pentru activitatea proprie serviciului;

- intocmesc documentele in baza carora se efectueaza inspectia (proceduri, grile de inspectie, modele de raport, proces-verbal de contraventie, planul lunar de inspectie in vederea autorizarii si planuri trimestriale pentru inspectiile tematice si periodice);

- evalueaza rapoartele si propun masuri in consecinta;

- analizeaza si solutioneaza reclamatiile si contestatiile la rapoartele de inspectie;

- comunica solicitantilor deciziile luate ca urmare a evaluarii documentatiilor depuse;

- tin evidenta unitatilor farmaceutice de distributie;

- participa la evaluarea inspectorilor farmacisti de la nivel judetean si ai municipiului Bucuresti.

Inspectorul general adjunct sanitar de stat al inspectiei dispozitivelor medicale si inspectorii sanitari de stat in domeniul inspectiei dispozitivelor medicale la nivel central au urmatoarele atributii:

- elaboreaza norme si proceduri privind inspectia dispozitivelor medicale;

- intocmesc planul lunar de inspectii;

- participa la inspectii;

- evalueaza documentatia tehnica conform reglementarilor in vigoare;

- evalueaza rapoartele de inspectie si propun masuri corective;

- constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale;

- participa la evaluarea incidentelor;

- participa la evaluarea inspectorilor din domeniul inspectiei dispozitivelor medicale de la nivel judetean si ai municipiului[20]


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright