Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
AMENINTAREA (art. 193 C. pen.) - continutul constitutiv, subiectii infractiuniiAMENINTAREA (art. 193 C. pen.) - continutul constitutiv, subiectii infractiunii


AMENINTAREA  (art. 193 C. pen.)

1. Continutul legal:

“Fapta de a ameninta o persoanǎ cu sǎvarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pǎgubitoare indreptate impotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, dacǎ este de naturǎ sǎ alarmeze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendǎ, fǎrǎ ca pedeapsa aplicatǎ sǎ poatǎ depǎsi  sanctiunea prevǎzutǎ de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintǎrii.

Actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penelǎ.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;

obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc libertatea psihicǎ oricǎrei persoane. Faptele de amenintare creazǎ o stare de temere, de neliniste a persoanei amenintate.

- obiectul material nu existǎ.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice persoanǎ. Participatia este posibilǎ in toate formele sale.

- subiectul pasiv - este persoana amenintatǎ. In doctrina juridicǎ s-a apreciat cǎ noul-nǎscut, bolnavul in stare de comǎ, ori alienatul mintal sau cel aflat in stare de betie completǎ nu pot fi sub. pasivi ai infractiunii de amenintare deoarece nu au capacitatea de a constientiza acest lucru.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

elementul material constǎ intr-o actiune de amenintare a unei persoane de insuflare a temerii cǎ victima va fi supusǎ unui pericol sau cǎ sotul ori rudǎ apropiatǎ vor suferii un rǎu. Aceastǎ actiune poate fi sǎvarsitǎ direct, prin orice milloace de comunicare: cuvinte, gesturi, fapte sau indirect, adicǎ printr-o tertǎ persoanǎ. In orice caz aceastea trebuie sǎ aibǎ o relevantǎ penalǎ, sǎ aibǎ ca obiect sǎvarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pǎgubitoare indiferent de gravitate. Dacǎ din atitudinea fǎptuitorului rezultǎ cǎ nu va trece la sǎvarsirea faptei , nu va fi incident acest articol. Dacǎ amenintarea se referǎ la sǎvarsirea unei infractiuni si apoi se trece la sǎvarsirea acesteia, atunci infractiunea de amenintare este absorbitǎ in infractiunea care s-a sǎvarsit. In cazul in care fǎptuitorul amenintǎ victima cu moartea, arǎtandu-i un cutit si spunandu-i cǎ o va omori, fǎrǎ a trece insǎ la executarea acestei fapte - fapta se incadreazǎ in acest art. In situatia in care acesta trece la sǎvarsirea faptei, fǎrǎ a se produce moartea persoanei, fapta va constitui tentativǎ de omor.urmarea imediatǎ - constǎ in crearea unei stǎri de alarmare a victimei.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ sau indirectǎ. Exprimarea unor cuvinte din culpǎ susceptibile de a fi interpretate de o persoanǎ ca alarmante pentru ea nu constituie infractiune.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - nu se pedepseste;

3. fapt consumat fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare si anume insuflarea unei temeri persoanei amenintate

SANCTIUNI:inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendǎ, fǎrǎ ca pedeapsa aplicatǎ sǎ poatǎ depǎsi sactiunea prevǎzutǎ de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintǎrii.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright