Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelorLEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor


LEGE nr. 466 din 12 noiembrie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 17 din 24 ianuarie 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale, adoptata in temeiul art. 1 pct. 11.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

1.Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

'ORDONANTA privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere'

2.Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 1

(1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica transporturilor rutiere de marfuri si de persoane care se efectueaza, integral sau partial, pe drumurile publice din Romania de catre operatorii de transport rutier autorizati in conditiile legislatiei in vigoare, cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.'

3.La articolul 1, litera a) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

'a) spre si/sau dinspre tari care sunt parti contractante la acord sau in tranzit prin aceste tari, pentru intreaga deplasare, cand astfel de operatiuni se deruleaza cu vehicule inmatriculate in Romania sau in una dintre aceste tari;'

4.La articolul 2, literele e) si f) se abroga.5.La articolul 2, dupa litera f) se introduc literele g), h) si i) cu urmatorul cuprins:

'g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de marfuri sau de persoane, avand cel putin patru roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, si remorcile sau semiremorca sa, cu exceptia vehiculelor pe sine, a tractoarelor agricole si forestiere si a masinilor pentru lucrari;

h) punct de oprire convenabil - spatiul special destinat utilizarii de catre conducatorii auto pentru oprirea vehiculelor, in vederea asigurarii sigurantei persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii, amplasat astfel incat sa nu afecteze siguranta circulatiei rutiere;

i) tahograf - echipamentul care se instaleaza la bordul vehiculelor rutiere, avand ca scop indicarea, inregistrarea si stocarea, in mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule si a anumitor perioade de lucru ale conducatorilor auto care le conduc.'

6.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 3

(1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica transporturilor efectuate cu:

a) vehicule destinate transporturilor de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone;

b) vehicule destinate transporturilor de calatori, care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si sunt folosite in acest scop;

c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror traseu nu depaseste 50 km;

d) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depaseste 30 km/ora;

e) vehicule apartinand sau aflate sub controlul institutiilor din sistemul de aparare nationala sau al autoritatilor judecatoresti;

f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protectia impotriva inundatiilor, pentru serviciile de gaze, apa si electricitate, pentru controlul si intretinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice si telegrafice, pentru transporturi postale, pentru transmisiuni de radio si televiziune sau pentru detectarea emitatorilor si receptorilor de radio sau televiziune;

g) vehicule utilizate in actiuni de salvare sau in situatii de urgenta;

h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;

i) vehicule care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;

j) vehicule specializate pentru depanarea auto;

k) vehicule supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice, repararii sau intretinerii si vehicule noi ori transformate, care sunt puse in circulatie pentru probe;

l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz propriu;

m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor;

n) vehicule utilizate de catre autoritatile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenta altor operatori de transport rutier;

o) vehiculele intreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul marfurilor pe o raza de maximum 50 km in jurul punctului unde vehiculul este parcat in mod normal, inclusiv in zonele administrative locale al caror centru administrativ se afla in interiorul acestei raze;

p) vehicule utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei;

q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum si de la piete sau de la ferme la abatoarele locale;

r) vehicule utilizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca spatii de desfacere in pietele locale, pentru operatiunile de vanzare din usa in usa sau utilizate ca birouri mobile ale bancilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate in scopuri religioase, pentru imprumutul de carti, casete sau discuri, pentru manifestari culturale ori expozitii si care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;

s) vehicule utilizate pentru cursuri de scoala auto in vederea obtinerii permisului de conducere;

t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere.

(2) Cu conditia ca siguranta rutiera sa nu fie afectata si pentru a da conducatorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face exceptii de la prevederile prezentei ordonante atat cat este necesar pentru a asigura siguranta persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii. Conducatorul auto va indica natura si motivul nerespectarii acestor prevederi, prin mentionarea acestora pe foaia de inregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau in registrul de sarcini.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate acorda derogari temporare pe o perioada de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante, pentru operatiunile de transport derulate in situatii exceptionale, daca aceste derogari nu pericliteaza in mod grav siguranta circulatiei rutiere.'

7.Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

' Timpul de conducere al conducatorilor auto'

8.Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

'Pauze si perioade de odihna ale conducatorilor auto'

9.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 8

Platile acordate conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, sunt interzise, cu exceptia cazurilor in care aceste plati nu sunt de natura sa afecteze siguranta rutiera. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.'


10.Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

'Obligatiile operatorilor de transport rutier si ale conducatorilor auto'

11.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 9

Operatorii de transport rutier au urmatoarele obligatii:

a) sa monteze, prin agenti economici autorizati, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

b) sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;

c) sa informeze conducatorii auto cu privire la reglementarile nationale relevante, regulamentele interne ale operatorului de transport rutier si prevederile relevante ale contractelor colective de munca;

d) sa verifice pe foile de inregistrare sau pe cartelele conducatorilor auto utilizate modul in care acestia respecta prevederile prezentei ordonante privind perioadele de conducere, de odihna si de repaus si sa ia masurile necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli in acest sens;

e) sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel incat conducatorul auto sa poata respecta prevederile prezentei ordonante privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;

f) sa tina evidenta foilor de inregistrare pentru fiecare conducator auto distinct, in ordine cronologica, pentru o perioada de 2 ani.'

12.Literele a) si c) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:

'a) sa nu plece in cursa cu tahograful defect, nesigilat, fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului transport sau fara cartela, dupa caz;


c) sa utilizeze corect tahografele, cartelele si foile de inregistrare, completand pe foile de inregistrare mentiunile necesare;'

13.Alineatele (1), (4) si (6) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:

'Art. 11

(1) In cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judetene si inter-judetene prin servicii regulate de calatori sau pentru transporturi internationale prin servicii regulate de calatori care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km in linie dreapta de la frontiera Romaniei si al caror traseu nu depaseste 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonante, operatorul de transport rutier va intocmi un orar si un registru de sarcini.


(4) Registrul de sarcini va fi semnat de catre persoana desemnata sa conduca efectiv si nemijlocit operatiunile de transport sau de catre inlocuitorul acesteia.


(6) Registrul de sarcini va fi pastrat de catre operatorul de transport rutier timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Operatorul de transport rutier va furniza conducatorilor auto un extras al registrului de sarcini si o copie de pe orar.'

14.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 13

(1) Activitatea de control se realizeaza astfel:

a) operatorii de transport rutier au obligatia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel putin 20% din inregistrari, astfel incat saptamanal sa fie controlati toti conducatorii auto;

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei au obligatia de a verifica la sediul operatorilor de transport rutier, prin organele de control abilitate, cel putin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducatorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, astfel incat sa fie controlata partial activitatea tuturor conducatorilor auto;

c) cel putin 15% din totalul zilelor lucrate de conducatorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, verificate anual, vor fi verificate in trafic si cel putin 25% din numarul acestora vor fi verificate la sediul operatorilor de transport rutier.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor are obligatia sa sprijine, prin structurile politiei rutiere si prin Politia de Frontiera Romana, dupa caz, actiunile de control efectuate de organele abilitate apartinand Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in trafic ori in punctele de trecere a frontierei.'

15.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 14

(1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectarii timpului de conducere de catre conducatorii auto pe drumurile publice au dreptul sa solicite deschiderea tahografului si sa verifice inregistrarile din zilele anterioare in care s-a desfasurat transportul.

(2) Deschiderea tahografului va fi mentionata pe spatele uneia dintre foile de inregistrare, cu indicarea datei, a orei si a datelor de identificare referitoare la organul de control si la institutia careia ii apartine acesta.

(3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul operatorilor de transport rutier, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a inregistrarilor, au obligatia sa inscrie, dupa efectuarea verificarilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de inregistrare.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica numai in cazul in care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.'

16.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 15

Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza ca atare urmatoarele fapte:

a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

b) utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate metrologic sau cu termenul de valabilitate a verificarii metrologice depasit;

c) neasigurarea numarului necesar de foi de inregistrare pentru efectuarea intregului transport sau a cartelei conducatorului auto;

d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport rutier este obligat sa il efectueze cu privire la respectarea de catre conducatorul auto a timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna;

e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna si de repaus;

f) neutilizarea tahografelor, a foilor de inregistrare sau a cartelei conducatorului auto ori folosirea defectuoasa a acestora;

g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducatorilor auto si a vehiculului, in cazul in care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital;

h) acordarea de catre operatorul de transport rutier a unor plati conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata;

i) nerespectarea limitei de 50 km prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si o);

j) interventiile asupra tahografului de catre alte persoane decat personalul agentilor economici autorizati pentru montarea, repararea, etalonarea si verificarea aparatelor de control;

k) falsificarea datelor de pe foile de inregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducatorilor auto;

l) lipsa, la sediul operatorului de transport rutier, a foilor de inregistrare;

m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de inregistrare pentru ultimii 2 ani;

n) refuzul de a se supune efectuarii controlului.'

17.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 16

(1) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cea de la lit. a), cu amenda de la 45.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;

b) cele de la lit. b) si n), cu amenda de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;

c) cele de la lit. c), g) si h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei', aplicabila operatorului de transport rutier;

d) cele de la lit. d) si i), cu amenda de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;

e) cea de la lit. e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier, si imobilizarea vehiculului aflat in trafic, pana la indeplinirea conditiilor privind timpul de conducere, pauzele si perioadele de odihna, dupa caz, sau cu amenda de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier, in cazul controlului la sediu, daca nu i-a sanctionat pe conducatorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonante;

f) cea de la lit. f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;

g) cele de la lit. j) si k), cu amenda de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, dupa caz;

h) cele de la lit. I) si m), cu amenda de la 30.000.000 lei la 35.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier.

(2) Cuantumurile amenzilor prevazute la alin. (1) pot fi modificate prin hotarare a Guvernului.

(3) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de doua ori, se va aplica masura suspendarii pe o perioada de 1 -3 luni a licentei de transport a operatorului in cauza.

(4) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de mai mult de doua ori, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va aplica masura anularii licentei de transport a operatorului in cauza.'

18.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 17

Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se sanctioneaza de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., impreuna cu ofiteri si subofiteri de politie din cadrul serviciilor de circulatie si personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.'

19.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 18

Contraventiilor prevazute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.'

20.Dupa articolul 18 se introduce un articol nou, articolul 181, cu urmatorul cuprins:

'Art. 181

Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) si m) nu se aplica operatorilor de transport rutier straini.'

21.Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 19

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Regia Autonoma ŤAdministratia Nationala a Drumurilor din Romaniať*), va lua masuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum si la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, sa se prevada pe marginea drumurilor respective spatii speciale care sa fie utilizate, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, atat de conducatorii auto, cat si in cadrul operatiunilor de control al respectarii acestor prevederi.'

22.Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:

'(2) Personalul din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, va fi instruit si atestat in cadrul cursurilor organizate de aceste institutii.'

23.Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 21

Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmatorului calendar:

a) pana la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane in trafic interjudetean, vehiculele destinate transportului rutier de marfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum si vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;

b) pana la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane in trafic judetean, precum si vehiculele destinate transportului rutier de marfa, ale caror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone;

c) pana la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, avand capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, precum si vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 3,5 tone.'

Art. II

(1)In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va intocmi si va emite norme tehnice privind inspectia tehnica a tahografelor si va reactualiza normele privind activitatea de control al respectarii Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale si modul de aplicare a sanctiunilor pentru operatorii de transport straini. Normele se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2)In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Economiei si Comertului va elabora norme de autorizare a agentilor economici care monteaza, verifica, etaloneaza si intretin tahografe, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control.

Art. III

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile lit. m) si n) ale art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare.

Art. IV

Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,


DORU IOAN TARACILAAceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,


VIOREL HREBENCIUC
*) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost infiintata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania'.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 837 din data de 25 noiembrie 2003
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright