Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Inselaciunea (art. 215 c. pen.)Inselaciunea (art. 215 c. pen.)


1. Continutul legal:

“Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevǎratǎ a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasǎ a unei fapte adevǎrate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si dacǎ s-a pricinuit o pagubǎ, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 12 ani.

Inselǎciunea sǎvarsitǎ prin folosire de nume sau calitǎti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Dacǎ mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplicǎ regulile privind concursul de infractiuni.

Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executǎrii unui contract, sǎvarsitǎ in asa fel incat fǎrǎ aceastǎ eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneazǎ cu pedeapsa prevǎzutǎ in alin. precedente, dupǎ distinctiie acolo arǎtate.

Emitarea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind cǎ pentru valorificarea lui nu existǎ provizia sau acoperirea necesarǎ, precum si fapta de a retrage, dupǎ emitere, provizia in totul sau in parte, ori de a interzice trasului de a plǎti inainte de expirarea termenului de prezentare, in scopul arǎtat in alin. 1 dacǎ s-a pricinuit o pagubǎ posesorului cecului, se sanctioneazǎ cu pedeapsa prevǎzutǎ in alin. 2

Inselǎciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

2. Conditii preexistente:2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror dezvoltate implicǎ  incredere intre subiectii acestor raporturi.

- obiect material - poate fi un bun mobil sau imobil, inscrisuri cu valoare patrimonialǎ.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice persoanǎ care indeplineste conditiile pentru a rǎspunde penal. Participatia este posibilǎ in toate formele sale.


- subiectul pasiv - orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ privatǎ ori publicǎ al cǎrei patriminiu a fost lezat prin inselǎciune. Uneori poate exista un sub. pasiv principal si unul secundar.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ prin actiuni sau inactiuni frauduloase de amǎgire ori inducere in eroare a victimei, prin prezentarea ca adevǎratǎ a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasǎ a unei fapte adevǎrate. Inducerea in eroare se face mai usor in functie de gradul de culturǎ a victimei, precum si de starea psihicǎ a acesteia.

urmarea imediatǎ - constǎ in creerea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului.

- raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ calificatǎ prin scop. Escrocul este acel tip de infractor care profitǎ de increderea pe care i-o acordǎ victima. El triseazǎ, speculeazǎ, insealǎ, rezultand cǎ este abil, fǎrǎ scrupule, cunoscǎtor al legilor pe care le incalcǎ in mod deliberat. Escrocul este imoral, fǎrǎ afi neapǎrat bolnav psihic si nu manifestǎ violentǎ pentru realizarea scopului propus.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME :

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 222 C. pen.;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ  odatǎ cu executarea in intregime a oricǎreia dintre actiunile ce formeazǎ elementul material al infractiunii si cand s-a produs urmarea imediatǎ, adicǎ paguba efectivǎ in patrimuniul celui inselat.

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ si cand amplificarea consecintelor a luat sfarsit.

MODALITǍTI:

1. Inselǎciunea prezintǎ o variantǎ simplǎ (alin.1);

2. Douǎ variante speciale (alin. 3 si 4);

3. Si douǎ variante agravate (alin. 2 si 5).

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 6 luni la 12 ani – in forma tip si

- inchisoare dela 3 la 15 ani, de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi – in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright