Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Lege nr. 44 (r1) privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboiLege nr. 44 (r1) privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi


Lege nr. 44 (r1) din 01/07/1994

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 28/10/2002

privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi


Incarcare text

   CAPITOLUL I
  Calitatea de veteran de razboi si vaduva de razboi


   Art. 1. - Au calitatea de veteran de razboi persoanele care au participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-au aflat intr-una din urmatoarele situatii:

   a) au luptat in unitati militare - subunitati, mari unitati sau comandamente - la diferite esaloane ori au facut parte din formatiunile logistice, astfel cum sunt prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major;

   b) au actionat in unitatile speciale din zona interioara la dezamorsarea proiectilelor, precum si la curatarea teritoriului de mine pana la 31 decembrie 1946;

   c) au fost comandanti militari sau comandanti ai garzilor militare ori membri in comisiile militare de control si receptie in intreprinderi furnizoare de material de razboi, prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major;

   d) au luptat pe teritoriul national vremelnic ocupat de inamic, impotriva acestuia, in unitati ori formatiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;

   e) au facut parte din justitia militara, politia militara, jandarmerie, din unitati de pompieri militari si companii de politie din cadrul Ministerului de Interne, care au actionat in zona de operatiuni ori s-au aflat in unitati sau formatiuni constituite si au actionat in timpul razboiului, in perioadele aratate in Nomenclatorul Marelui Stat Major;   f) au devenit invalizi de razboi;

   g) au fost prizonieri de razboi.

   Art. 2. - Sunt considerati, de asemenea, veterani de razboi:

   a) cetatenii romani din orice teritoriu care s-au inrolat voluntar si au luptat in randurile armatelor Natiunilor Unite;

   b) locuitorii din provinciile romanesti, vremelnic ocupate in perioada 1940-1945, care au fost incorporati sau mobilizati in mod obligatoriu si au luptat in armatele altor state, in cazul in care si-au pastrat sau redobandit cetatenia romana si domiciliul in Romania;

   c) persoanele de nationalitate germana care au fost incadrate obligatoriu in unitati ale armatei germane, in cazul in care si-au pastrat sau redobandit cetatenia romana si domiciliul in Romania.

   Art. 3. - Invalid de razboi este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare in timpul sau din cauza razboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.

   Art. 4. - Prizonier de razboi este:

   a) persoana capturata de inamic in cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si cea asimilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care Romania este parte;

   b) persoana care, dupa incetarea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmata, a fost internata in lagare de prizonieri;

   c) elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si maistri militari, trimis la studii in Germania, precum si soldatul si cadrul aflati in aceasta tara la specializare, considerati prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944.

   Art. 5. - Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministerul Apararii Nationale, pe baza datelor din livretul militar ori, in lipsa acestora, pe baza de acte oficiale eliberate de catre organele stabilite de acest minister, prin care se confirma situatiile prevazute la art. 1 si 2.

Invalizii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate, isi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare si decizia de pensie respectiva.

Prizonierii de razboi isi dovedesc calitatea prin datele inscrise in livretul militar, precum si in orice alt document emis de Ministerul Apararii Nationale ori de organul la care au fost retinuti.

In cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita, in acest scop, de Ministerul Apararii Nationale.

   Art. 6. - Legitimatia de veteran de razboi se elibereaza persoanelor prevazute la art. 1 si 2 de catre Ministerul Apararii Nationale.

Legitimatia de veteran de razboi se poate elibera celor indreptatiti si de catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi sau de catre alte asociatii ale veteranilor de razboi constituite legal, fiecare pentru membrii sai; aceasta va fi contrasemnata de imputernicitii Ministerului Apararii Nationale.

   Art. 7. - Calitatea de veteran de razboi nu poate fi dobandita de persoana care:

   a) a comis acte de tradare de patrie ori a acceptat sa fie folosita de inamic ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul tarii, fapte constatate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

   b) a luptat ca voluntar in armate straine impotriva tarii sau a Natiunilor Unite ori a savarsit acte de teroare si crime impotriva populatiei autohtone din teritoriile vremelnic ocupate de inamic;

   c) a dezertat din armata romana in timpul razboiului;

d) a obtinut actul doveditor prevazut la art. 5 alin. 1 prin declaratii false ori prin manopere dolosive constatate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau cand hotararea comisiei de reconstituire data in conditiile art. 5 alin. 4 a fost anulata.

Dovedirea imprejurarilor restrictive prevazute la art. 2 lit. a) si b), precum si la art. 7 lit. b) si c) revine organului competent in stabilirea calitatii de veteran de razboi sau se constata, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.

In cazul in care faptele prevazute la alin. 1 lit. a), b) si c) au fost constatate dupa stabilirea calitatii de veteran de razboi, precum si in cazul prevazut la alin. 1 lit. d), cel in cauza va pierde aceasta calitate si va fi obligat, potrivit legii, sa restituie sumele incasate necuvenit, precum si contravaloarea facilitatilor de care a beneficiat ca veteran de razboi.

   Art. 8. - In afara de cazurile in care legea dispune altfel, drepturile decurgand din calitatea de veteran de razboi nu sunt transmisibile si ele inceteaza prin moartea titularului.

Drepturile decurgand din calitatea de veteran de razboi decorat, legate de improprietarirea cu loc de casa sau echivalent, sunt transmisibile mostenitorilor legali, daca titularul a depus cererea de obtinere a acestor drepturi in timpul vietii.

   Art. 9. - Vaduva de razboi este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contractate pe front sau in prizonierat.


Calitatea de vaduva de razboi se stabileste pe baza de documente, in conditiile prevazute in reglementarile elaborate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.


   CAPITOLUL II
  Drepturile veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi


   Art. 10. - Timpul participarii in razboi, precum si perioadele de prizonierat, de spitalizare si de concedii medicale, ca urmare a ranilor suferite in razboi sau in prizonierat, se considera vechime in munca sau in serviciu, la calcularea pensiei, indiferent de teatrul de operatiuni pe care au luptat.

   Art. 11. - Vaduva de razboi care are dreptul la pensia I.O.V.R. in conditiile legii primeste, pe langa aceasta pensie, si pensia de asigurari sociale.

Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si din renta lunara prevazuta la art. 13 si 14, precum si de jumatate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat.

Vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit vor beneficia de 100% din indemnizatia de veteran de razboi, daca sotii acestora inaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia 'Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941-1945'.

   Art. 12. - Veteranii de razboi beneficiaza de indemnizatiile si de sporul lunar, proportional cu timpul cat au luptat in razboi, potrivit legii.

De aceleasi drepturi beneficiaza si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit, cu exceptia sporului lunar mentionat la alineatul precedent.

In cazurile in care una si aceeasi persoana se incadreaza atat in categoria de veteran de razboi, cat si in aceea de fost detinut politic sau deportat, inclusiv prizonier de razboi in fosta U.R.S.S., luat dupa 23 august 1944 sau, desi declarat inainte de aceasta data, a fost retinut dupa data armistitiului, beneficiaza cumulativ de drepturile banesti pe perioadele corespunzatoare calitatii avute, cu conditia ca perioadele sa fie distincte.

Persoana prevazuta la alineatul precedent nu poate cumula celelalte drepturi, altele decat cele banesti, dar va avea dreptul sa opteze pentru cele mai avantajoase sau, dupa caz, sa le obtina pe cele care nu sunt prevazute in prezenta lege, dar sunt recunoscute prin lege pentru cealalta categorie sau celelalte categorii in care se incadreaza.

   Art. 13. - Veteranii de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de urmatoarele drepturi, daca nu le-au primit prin alte legi de improprietarire de la data decorarii pana in prezent si dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:

   a) cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler:

   - improprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creata conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 in localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 500 m2 in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza decoratul;

   - cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, de o renta lunara echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad si solda de functie la minim;

   - cei decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, de o renta lunara echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent;

   b) cei decorati cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana Romaniei cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie si Credinta cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar si Medalia Virtutea Ostaseasca:

   - improprietarirea cu 500 m2 pentru loc de casa in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza sau, daca acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil in extravilan.

Cei decorati cu ordinele sau medaliile prevazute la lit. b) beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.

Veteranii de razboi care, din cauza deficitului de teren in localitatile unde domiciliaza sau in alte localitati, nu au putut fi improprietariti conform legii vor fi despagubiti cu o suma ce reprezinta contravaloarea terenului la care erau indreptatiti conform legii.

Cuantumul despagubirilor se stabileste luandu-se in considerare valoarea terenului la data atribuirii si se suporta din bugetul de stat.

   Art. 14. - Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi prevazute la art. 13 alin. 1 lit. a), b) si c), dar carora le-a fost conferita Medalia 'Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945' beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.

   Art. 15. - Veteranii de razboi pot beneficia de avansari onorifice in grad cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se vor face de catre asociatiile veteranilor de razboi, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale sau de Ministerul de Interne, dupa caz.

Veteranii de razboi au dreptul de a purta uniforma militara in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale si, respectiv, de Ministerul de Interne.

   Art. 16. - Veteranii de razboi si vaduvele de razboi beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

   a) cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii.

Veteranii de razboi nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dus-intors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi nedecorati si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.

Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul in cursul unui an calendaristic la 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite dus-intors pe caile fluviale, la alegere.

In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori.

Insotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror insotitori sunt;

   b) gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);

   c) prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat;

   d) prioritate in acordarea de credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte in conditii avantajoase;

   e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

   f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum si a abonamentelor de radio si televiziune. Aceste scutiri se aplica in proportie de 50% si vaduvelor supravietuitoare ale veteranilor de razboi, care nu s-au recasatorit;

   g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice - aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, dupa caz - pentru nevoi casnice, al carui cuantum se va stabili, in functie de evolutia preturilor, prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerilor asociatiilor veteranilor de razboi. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectueaza plata indemnizatiilor de veteran de razboi, din fondurile puse la dispozitie in acest scop de la bugetul de stat;

   h) asigurarea gratuit a 4 m3 lemne de foc sau echivalent carbuni pentru marii mutilati de razboi din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibil;

   i) asigurarea de facilitati la obtinerea buteliilor de aragaz;

   j) asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii;

   k) bilete de tratament gratuite, in statiunile balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Sanatatii si Familiei, in limita a minimum 4% din numarul total al veteranilor, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in limita plafonului de 3% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat si se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sanatatii si Familiei, in limita a minimum 1% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate si se distribuie prin casele de asigurari de sanatate judetene.

Din numarul total de bilete gratuite primite de asociatiile de veterani de razboi 10% vor fi repartizate vaduvelor de razboi care nu s-au recasatorit;

   l) obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi a protezelor care se acorda conform contractului-cadru adoptat in baza Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997. De aceleasi drepturi beneficiaza si veteranii de razboi, a caror stare de sanatate s-a inrautatit datorita imprejurarilor in care au participat pe front, pe baza recomandarilor medicale;

   m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbarile nationale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;

   n) acces gratuit la manifestarile cultural-sportive organizate de unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;

   o) accesul la Cercul Militar National, la cercurile militare de garnizoana, la casele de cultura, la caminele de garnizoana, la restaurantele si popotele apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, precum si la locurile de agrement ale acestora in aceleasi conditii ca si cadrele active.

   Art. 17. - Veteranii de razboi si vaduvele de razboi suferinzi pot beneficia, la cerere si in conditiile legii, de internare in centre de ingrijire si asistenta si in alte asezaminte de ocrotiri sociale ce se vor mai infiinta.

Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor lua in comun masuri in vederea construirii, dotarii si administrarii de centre de ingrijire si asistenta pentru veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi lipsiti de familie.

Veteranilor si vaduvelor de razboi li se asigura in mod gratuit locuri de inhumare in cimitirele militare si civile sau incinerare, dupa caz. Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementarilor in vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani in garnizoanele militare.

   Art. 18. - De drepturile prevazute la art. 16 lit. c), d), g), i), l), m) si la art. 17 alin. 3 beneficiaza si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului.


   CAPITOLUL III
  Dispozitii finale


   Art. 19. - In desfasurarea activitatii lor, veteranii si vaduvele de razboi vor fi sprijiniti de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne prin:

   a) fondurile special repartizate de la bugetul de stat pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor pe care acestia le organizeaza pe plan intern si international, in scopul mentinerii unei stranse legaturi cu asociatiile nationale si internationale de profil la care urmeaza a se afilia si a plati cotizatii anuale in valuta;

   b) asigurarea spatiilor necesare pentru birouri, consfatuiri si activitati de educatie patriotica si de cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru patrie;

   c) asigurarea cu mijloace de transport, cu personal activ strict necesar, in raport cu numarul veteranilor si vaduvelor de razboi in evidenta.

   Art. 20. - Contestatiile privind modul de stabilire a calitatii de veteran de razboi si de vaduva de razboi se solutioneaza conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990

   Art. 21. - Drepturile banesti ce se acorda in temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si al prezentei legi vor fi indexate periodic in functie de evolutia preturilor.

   Art. 22. - Suprafetele de teren necesare improprietaririlor prevazute la art. 13 se vor asigura prin grija autoritatilor administratiei publice din municipiile, orasele sau comunele in care veteranii de razboi isi au domiciliul, din disponibilitatile acestora, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991

   Art. 23. - Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau de la bugetele locale, in limita sumelor aprobate anual Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale.

Calatoria pe calea ferata se efectueaza pe baza de bilete speciale de calatorie puse la dispozitie de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, la cererea asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite. Achitarea costurilor de calatorie pe calea ferata, caile fluviale si auto judetene, pe baza biletelor speciale, se face de catre Ministerul Finantelor Publice direct Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar costul biletelor pe mijloacele de calatorie in comun din municipii si orase se suporta de catre consiliile judetene si locale.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si agentii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare masurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi.

   Art. 24. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

   - prevederile referitoare la sotiile celor morti sau disparuti in razboi, de la art. 5 al Decretului nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R.;

   - art. 4 alin. (2) si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi;

   - Hotararea Guvernului nr. 1.065/1990 privind gratuitatile si reducerile de tarife pentru calatoria cu mijloace de transport feroviare si auto acordate invalizilor si veteranilor de razboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989, vaduvelor de razboi si vaduvelor celor cazuti in Revolutie, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 233/1991, precum si orice alte dispozitii contrare
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright