Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Codul penal 2009 noul codCodul penal 2009 noul cod


CODUL PENAL 2009 NOUL COD


CODUL PENAL 2009 ( NOU )


LEGE - CODUL PENAL

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CUPRINS

PARTEA GENERALA
 

TITLUL I LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE Art. 1 - 14
CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE Art. 1 - 2
CAPITOLUL II - APLICAREA LEGII PENALE Art. 3 - 14
Sectiunea 1 Aplicarea legii penale in timp Art. 3 - 7
Sectiunea a 2-a Aplicarea legii penale in spatiu Art. 8 - 14
 

TITLUL II INFRACTIUNEA Art. 15 - 52
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE Art. 15 - 17
CAPITOLUL II - CAUZELE JUSTIFICATIVE Art. 18 - 22
CAPITOLUL III - CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE Art. 23 - 30
CAPITOLUL IV - TENTATIVA Art. 31 - 33
CAPITOLUL V - UNITATEA SI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI Art. 34 - 44
CAPITOLUL VI - AUTORUL SI PARTICIPANTII Art. 45 - 52
 

TITLUL III PEDEPSELE Art. 53 - 106
CAPITOLUL I - CATEGORIILE PEDEPSELOR Art. 53 - 55
CAPITOLUL II - PEDEPSELE PRINCIPALE Art. 56 - 64
Sectiunea 1 Detentiunea pe viata Art. 56 - 59
Sectiunea a 2-a Inchisoarea Art. 60
Sectiunea a 3-a Amenda Art. 61 - 64
CAPITOLUL III - PEDEAPSA ACCESORIE SI PEDEPSELE COMPLEMENTARE Art. 65 - 70
Sectiunea 1 Pedeapsa accesorie Art. 65
Sectiunea a 2-a Pedepsele complementare Art. 66 - 70
CAPITOLUL IV - CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR Art. 71 - 73
CAPITOLUL V - INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR Art. 74 - 106
Sectiunea 1 Dispozitii generale Art. 74
Sectiunea a 2-a Circumstantele atenuante si agravante Art. 75 - 79
Sectiunea a 3-a Renuntarea la aplicarea pedepsei Art. 80 - 82
Sectiunea a 4-a Amanarea aplicarii pedepsei Art. 83 - 90
Sectiunea a 5-a Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere Art. 91 - 98
Sectiunea a 6-a Liberarea conditionata Art. 99 - 106
 

TITLUL IV MASURILE DE SIGURANTA Art. 107 - 113
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE Art. 107 - 108
CAPITOLUL II - REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA Art. 109 - 113
 

TITLUL V MINORITATEA Art. 114 - 135
CAPITOLUL I - REGIMUL RASPUNDERII PENALE A MINORULUI Art. 114 - 117
CAPITOLUL II - REGIMUL MASURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE Art. 118 - 124
CAPITOLUL III - REGIMUL MASURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE Art. 125 - 128
CAPITOLUL IV - DISPOZITII COMUNE Art. 129 - 135
 TITLUL VI RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE Art. 136 - 152
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE Art. 136 - 138
CAPITOLUL II - REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE PERSOANEI JURIDICE Art. 139 - 146
CAPITOLUL III - DISPOZITII COMUNE Art. 147 - 152
 

TITLUL VII CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA Art. 153 - 159
 

TITLUL VIII CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI Art. 160 - 164
 

TITLUL IX CAUZELE CARE INLATURA CONSECINTELE CONDAMNARII Art. 165 - 171
 

TITLUL X INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA Art. 172 - 185
 

PARTEA SPECIALA
 

TITLUL I INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI Art. 186 - 226
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI CONTRA VIETII Art. 186 - 190
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI CONTRA INTEGRITATII CORPORALE SAU SANATATII Art. 191 - 196
CAPITOLUL III - INFRACTIUNI SAVARSITE ASUPRA UNUI MEMBRU DE FAMILIE Art. 197 - 198
CAPITOLUL IV - AGRESIUNI ASUPRA FATULUI Art. 199 - 200
CAPITOLUL V - INFRACTIUNI PRIVIND OBLIGATIA DE ASISTENTA A CELOR IN PRIMEJDIE Art. 201 - 202
CAPITOLUL VI - INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI Art. 203 - 206
CAPITOLUL VII - TRAFICUL SI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE Art. 207 - 215
CAPITOLUL VIII - INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII SI INTEGRITATII SEXUALE Art. 216 - 221
CAPITOLUL IX - INFRACTIUNI CE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI, VIETII PRIVATE SI CORESPONDENTEI Art. 222 - 226
 

TITLUL II INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI Art. 227 - 254
CAPITOLUL I - FURTUL Art. 227 - 230
CAPITOLUL II - TALHARIA SI PIRATERIA Art. 231 - 235
CAPITOLUL III - INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA INCREDERII Art. 236 - 246
CAPITOLUL IV - FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE SI MIJLOACE DE PLATA ELECTRONICE Art. 247 - 250
CAPITOLUL V - DISTRUGEREA SI TULBURAREA DE POSESIE Art. 251 - 254
 

TITLUL III INFRACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA SI FRONTIERA DE STAT Art. 255 - 263
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII Art. 255 - 259
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI PRIVIND FRONTIERA DE STAT Art. 260 - 263
 

TITLUL IV INFRACTIUNI CONTRA INFAPTUIRII JUSTITIEI Art. 264 - 287
 

TITLUL V INFRACTIUNI DE CORUPTIE SI DE SERVICIU Art. 288 - 313
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI DE CORUPTIE Art. 288 - 294
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI DE SERVICIU Art. 295 - 308
CAPITOLUL III - INFRACTIUNI IMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITATILOR EUROPENE Art. 309 - 313
 

TITLUL VI INFRACTIUNI DE FALS Art. 314 - 332
CAPITOLUL I - FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI Art. 314 - 320
CAPITOLUL II - FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE Art. 321 - 323
CAPITOLUL III - FALSURI IN INSCRISURI Art. 324 - 332
 

TITLUL VII INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI PUBLICE Art. 333 - 363
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE Art. 333 - 337
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE Art. 338 - 345
CAPITOLUL III - NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNITIILOR, MATERIALELOR NUCLEARE SI AL MATERIILOR EXPLOZIVE Art. 346 - 351
CAPITOLUL IV - INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE Art. 352 - 355
CAPITOLUL V - INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE Art. 356 - 363
 

TITLUL VIII INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA Art. 364 - 381
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI LINISTII PUBLICE Art. 364 - 373
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI Art. 374 - 377
CAPITOLUL III - INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII RELIGIOASE SI RESPECTULUI DATORAT MORTILOR Art. 378 - 381
 

TITLUL IX INFRACTIUNI ELECTORALE Art. 382 - 390
 

TITLUL X INFRACTIUNI CONTRA SECURITATII NATIONALE Art. 391 - 408
 

TITLUL XI INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE LUPTA A ARMATEI Art. 409 - 429
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI Art. 409 - 424
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI Art. 425 - 429
TITLUL XII INFRACTIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITATII SI DE RAZBOI Art. 430 - 436
CAPITOLUL I - INFRACTIUNI DE GENOCID SI CONTRA UMANITATII Art. 430 - 431
CAPITOLUL II - INFRACTIUNI DE RAZBOI Art. 432 - 436
TITLUL XIII DISPOZITII FINALE Art. 437

PARTEA GENERALA

TITLUL I
LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Legalitatea incriminarii
(1) Legea penala prevede faptele care constituie infractiuni.
(2) Nici o persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita.

Art. 2 Legalitatea sanctiunilor de drept penal
(1) Legea penala prevede pedepsele aplicabile si masurile educative ce se pot lua fata de persoanele care au savarsit infractiuni, precum si masurile de siguranta ce se pot lua fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsa ori nu se poate lua o masura educativa sau masura de siguranta daca aceasta nu era prevazuta de legea penala la data cand fapta a fost savarsita.
(3) Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita si aplicata in afara limitelor generale ale acesteia.


CAPITOLUL II APLICAREA LEGII PENALE

Sectiunea 1 Aplicarea legii penale in timp

Art. 3 Activitatea legii penale
Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare.

Art. 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare
Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. In acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

Art. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei
(1) In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.
(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica si actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitutionale, precum si ordonantelor de urgenta aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori respinse, daca in timpul cand acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.

Art. 6 Aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei
(1) Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, sanctiunea aplicata, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita, se reduce la acest maxim.
(2) Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiune pe viata si pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta numai pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.
(3) Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua. Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.
(4) Masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta, daca este mai favorabila.
(5) Cand legea noua este mai favorabila in conditiile alin.(1)-(4), pedepsele complementare si masurile de siguranta neexecutate si neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta.
(6) Daca legea noua este mai favorabila numai sub aspectul pedepselor complementare sau masurilor de siguranta acestea se executa in continutul si limitele prevazute de legea noua.
(7) Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.

Art. 7 Aplicarea legii penale temporare
(1) Legea penala temporara se aplica infractiunii savarsite in timpul cand era in vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata in acel interval de timp.
(2) Legea penala temporara este legea penala care prevede data iesirii ei din vigoare sau a carei aplicare este limitata prin natura temporara a situatiei care a impus adoptarea sa.

Sectiunea a 2-a Aplicarea legii penale in spatiu

Art. 8 Teritorialitatea legii penale
(1) Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite pe teritoriul Romaniei.
(2) Prin „teritoriul Romaniei” se intelege intinderea de pamant si apele cu solul, subsolul si spatiul aerian, cuprinse intre frontierele de stat.
(3) Prin „infractiune savarsita pe teritoriul Romaniei” se intelege orice infractiune comisa pe teritoriul aratat in alin. (2) sau pe o nava sub pavilion romanesc ori pe o aeronava inmatriculata in Romania.
(4) Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul Romaniei si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sub pavilion romanesc sau pe o aeronava inmatriculata in Romania, s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate, ori s-a produs rezultatul infractiunii.

Art. 9 Personalitatea legii penale
(1) Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean roman sau de o persoana juridica romana, daca pedeapsa prevazuta de legea romana este detentiunea pe viata ori inchisoarea mai mare de 10 ani.
(2) In celelalte cazuri, legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean roman sau de o persoana juridica romana, daca fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita ori daca a fost comisa intr-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat.
(3) Punerea in miscare a actiunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel in a carei raza teritoriala se afla parchetul mai intai sesizat sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 10 Realitatea legii penale
(1) Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un strain, contra statului roman, contra unui cetatean roman ori a unei persoane juridice romane.
(2) Punerea in miscare a actiunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si numai daca fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare in statul pe teritoriul caruia s-a comis.

Art. 11 Universalitatea legii penale
(1) Legea penala romana se aplica si altor infractiuni decat celor prevazute in art. 10, savarsite in afara teritoriului tarii de un strain, care se afla de bunavoie pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele cazuri:
a) s-a savarsit o infractiune pe care statul roman si-a asumat obligatia sa o reprime in temeiul unui tratat international, indiferent daca este prevazuta sau nu de legea penala a statului pe al carui teritoriu a fost comisa;
b) s-a cerut extradarea sau predarea infractorului si aceasta a fost refuzata.
(2) Dispozitiile alin.(1) lit.b) nu se aplica atunci cand, potrivit legii statului in care s-a savarsit infractiunea, exista o cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau cand pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata.
(3) Cand pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotararilor straine.

Art. 12 Legea penala si tratatele internationale
Dispozitiile cuprinse in art. 8-11 se aplica daca nu se dispune altfel printr-un tratat international la care Romania este parte.

Art. 13 Imunitatea de jurisdictie
Legea penala nu se aplica infractiunilor savarsite de catre reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de catre alte persoane care, in conformitate cu tratatele internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului roman.

Art. 14 Extradarea
(1) Extradarea poate fi acordata sau solicitata in temeiul unui tratat international la care Romania este parte, ori pe baza de reciprocitate, in conditiile legii.
(2) Predarea sau extradarea unei persoane in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene se acorda sau se solicita in conditiile legii.
(3) Predarea unei persoane catre un tribunal penal international se acorda in conditiile legii.

TITLUL II
INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 15 Trasaturile esentiale ale infractiunii
(1) Infractiunea este fapta prevazuta de legea penala, nejustificata si imputabila persoanei care a savarsit-o.
(2) Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale.

Art. 16 Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune
Infractiunea comisiva care presupune producerea unui rezultat se considera savarsita si prin omisiune cand:
a) exista o obligatie legala sau contractuala de a actiona;
b) autorul omisiunii, printr-o actiune sau inactiune anterioara, a creat pentru valoarea sociala protejata o stare de pericol care a inlesnit producerea rezultatului.

Art. 17 Vinovatia
(1) Fapta nu este prevazuta de legea penala daca nu a fost savarsita cu forma de vinovatie ceruta de lege.
(2) Vinovatie exista cand fapta este comisa cu intentie, din culpa sau cu intentie depasita.
(3) Fapta este savarsita cu intentie cand faptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui.
(4) Fapta este savarsita din culpa cand faptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa il prevada.
(5) Exista intentie depasita cand fapta constand intr-o actiune sau inactiune intentionata, produce un rezultat mai grav, care se datoreaza culpei faptuitorului.
(6) Fapta constand intr-o actiune sau inactiune constituie infractiune cand este savarsita cu intentie. Fapta comisa din culpa constituie infractiune numai cand legea o prevede in mod expres.

CAPITOLUL II CAUZELE JUSTIFICATIVE

Art. 18 Dispozitii generale
(1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca a fost comisa in conditiile vreuneia dintre cauzele justificative prevazute de lege.
(2) Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor.

Art. 19 Legitima aparare
(1) Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita in legitima aparare.
(2) Este in legitima aparare persoana care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, care pune in pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, daca apararea este proportionala cu gravitatea atacului.
(3) Se prezuma a fi in legitima aparare, in conditiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge patrunderea unei persoane intr-o locuinta, fara drept, in timpul noptii, prin violenta, viclenie, efractie sau alte asemenea mijloace.

Art. 20 Starea de necesitate
(1) Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita in stare de necesitate.
(2) Este in stare de necesitate persoana care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol imediat si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general, daca urmarile faptei nu sunt vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in care pericolul nu era inlaturat.

Art. 21 Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii
(1) Este justificata fapta prevazuta de legea penala constand in exercitarea unui drept recunoscut de lege sau in indeplinirea unei obligatii impuse de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de aceasta.
(2) Este de asemenea justificata fapta prevazuta de legea penala constand in indeplinirea unei obligatii impusa de autoritatea competenta, in forma prevazuta de lege, daca aceasta nu este in mod vadit ilegala.

Art. 22 Consimtamantul persoanei vatamate
(1) Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita cu consimtamantul persoanei vatamate, daca aceasta putea sa dispuna in mod legal de valoarea sociala lezata sau pusa in pericol.
(2) Consimtamantul persoanei vatamate nu produce efecte in cazul infractiunilor contra vietii, precum si atunci cand legea exclude efectul justificativ al acestuia.

CAPITOLUL III CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE

Art. 23 Dispozitii generale
(1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala comisa in conditiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate.
(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participantilor.

Art. 24 Constrangerea fizica
Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

Art. 25 Constrangerea morala
Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri morale, exercitata prin amenintare cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturata in alt mod.

Art. 26 Excesul neimputabil
(1) Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana aflata in stare de legitima aparare, care a depasit, din cauza tulburarii sau temerii, limitele unei aparari proportionale cu gravitatea atacului.
(2) Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala, savarsita de persoana aflata in stare de necesitate, care nu si-a dat seama, in momentul comiterii faptei, ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.

Art. 27 Minoritatea faptuitorului
Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala, savarsita de un minor care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.

Art. 28 Iresponsabilitatea
Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala, savarsita de persoana care, in momentul comiterii acesteia, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale, ori nu putea sa le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.

Art. 29 Intoxicatia
Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala, savarsita de persoana care, in momentul comiterii acesteia, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale, ori nu putea sa le controleze, din cauza intoxicarii involuntare cu alcool sau alte substante psihoactive.

Art. 30 Eroarea
(1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita de persoana care, in momentul comiterii acesteia, nu cunostea existenta unei stari, situatii ori imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei.
(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica si faptelor savarsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei ori imprejurarii respective nu este ea insasi rezultatul culpei.
(3) Nu constituie circumstanta agravanta sau element circumstantial agravant starea, situatia ori imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii.
(4) Prevederile alin.(1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul necunoasterii unei dispozitii legale extrapenale.
(5) Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita ca urmare a necunoasterii sau cunoasterii gresite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei imprejurari care nu putea fi in nici un fel evitata.

CAPITOLUL IV TENTATIVA

Art. 31 Tentativa
(1) Tentativa consta in punerea in executare a intentiei de a savarsi infractiunea, executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
(2) Nu exista tentativa atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este consecinta modului cum a fost conceputa executarea.

Art. 32 Pedepsirea tentativei
(1) Tentativa se pedepseste numai cand legea prevede in mod expres aceasta.
(2) Tentativa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata ale carei limite se reduc la jumatate. Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata iar instanta s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sanctioneaza cu pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.

Art. 33 Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului
(1) Nu se pedepseste autorul care s-a desistat ori a impiedicat mai inainte de descoperirea infractiunii producerea rezultatului.
(2) Daca actele indeplinite pana in momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru aceasta infractiune.

CAPITOLUL V UNITATEA SI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

Art. 34 Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe
(1) Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii si impotriva aceluiasi subiect pasiv, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.
(2) Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala.

Art. 35 Pedeapsa pentru infractiunea continuata si infractiunea complexa
(1) Infractiunea continuata se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani in cazul pedepsei inchisorii, respectiv cu cel mult o treime in cazul pedepsei amenzii.
(2) Infractiunea complexa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.
(3) Infractiunea complexa savarsita cu intentie depasita, daca s-a produs numai rezultatul mai grav al actiunii secundare, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea complexa consumata.

Art. 36 Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa
Daca cel condamnat definitiv pentru o infractiune continuata sau complexa este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intra in continutul aceleiasi infractiuni, tinandu-se seama de infractiunea savarsita in intregul ei, se stabileste o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai usoara decat cea pronuntata anterior.

Art. 37 Concursul de infractiuni
(1) Exista concurs real de infractiuni cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana, prin actiuni sau inactiuni distincte, inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele. Exista concurs real de infractiuni si atunci cand una din infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni.
(2) Exista concurs formal de infractiuni cand o actiune sau o inactiune savarsita de o persoana, din cauza imprejurarilor in care a avut loc sau a urmarilor pe care le-a produs, realizeaza continutul mai multor infractiuni.

Art. 38 Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni
(1) In caz de concurs de infractiuni, se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune in parte si se aplica pedeapsa, dupa cum urmeaza:
a) cand s-a stabilit o pedeapsa cu detentiune pe viata si una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amenda, se aplica pedeapsa detentiunii pe viata;
b) cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se poate adauga un spor de pana la jumatate din totalul celorlalte pedepse stabilite;
c) cand s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se poate adauga un spor de pana la o jumatate din totalul celorlalte pedepse stabilite;
d) cand s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoare si o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii, la care se adauga in intregime pedeapsa amenzii;
e) cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare si mai multe pedepse cu amenda se aplica pedeapsa inchisorii conform lit. b) la care se adauga in intregime pedeapsa amenzii conform lit. c).
(2) Atunci cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare, daca prin adaugare la pedeapsa cea mai grea a unui spor de jumatate din totalul celorlalte pedepse cu inchisoare stabilite s-ar depasi cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei inchisorii, iar pentru cel putin una dintre infractiunile concurente pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 20 ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata.

Art. 39 Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente
(1) Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta, se aplica dispozitiile art. 38.
(2) Dispozitiile art. 38 se aplica si in cazul in care, dupa ce o hotarare de condamnare a ramas definitiva, se constata ca cel condamnat mai suferise o condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta.
(3) Daca infractorul a executat integral sau partial pedeapsa aplicata prin hotararea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.
(4) Dispozitiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infractiuni se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.
(5) In cazul contopirii pedepselor conform alineatelor precedente se tine seama si de pedeapsa aplicata printr-o hotarare de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o infractiune concurenta, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Art. 40 Recidiva
(1) Exista recidiva cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de un an si pana la reabilitare sau implinirea termenului de reabilitare, condamnatul savarseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani.
(2) Exista recidiva si in cazul in care una dintre pedepsele prevazute in alin.(1) este detentiunea pe viata.
(3) Pentru stabilirea starii de recidiva se tine seama si de hotararea de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o fapta prevazuta si de legea penala romana, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Art. 41 Condamnari care nu atrag starea de recidiva
La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotararile de condamnare privitoare la:
a) faptele care nu mai sunt prevazute de legea penala;
b) infractiunile amnistiate;
c) infractiunile savarsite din culpa.

Art. 42 Pedeapsa in caz de recidiva
(1) Daca inainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata se savarseste o noua infractiune in stare de recidiva, pedeapsa stabilita pentru aceasta se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.
(2) Cand inainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata sunt savarsite mai multe infractiuni concurente, dintre care cel putin una se afla in stare de recidiva, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozitiilor referitoare la concursul de infractiuni, iar pedeapsa rezultata se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.
(3) Daca prin insumarea pedepselor in conditiile alin.(1) si (2) s-ar depasi cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei inchisorii, iar pentru cel putin una dintre infractiunile savarsite pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 15 ani sau mai mare, in locul pedepselor cu inchisoare se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata.
(4) Cand pedeapsa anterioara sau pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita in stare de recidiva este detentiunea pe viata, se va executa pedeapsa detentiunii pe viata.
(5) Daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata ca executata, se savarseste o noua infractiune in stare de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate.
(6) Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pentru noua infractiune si mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata, se descopera ca cel condamnat se afla in stare de recidiva, instanta aplica dispozitiile din alin. (1) - (5).
(7) Dispozitiile alin. 6 se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.

Art. 43 Pluralitatea intermediara
(1) Exista pluralitate intermediara de infractiuni cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la data la care pedeapsa este executata sau considerata ca executata, condamnatul savarseste din nou o infractiune si nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru starea de recidiva.
(2) In caz de pluralitate intermediara pedeapsa pentru noua infractiune si pedeapsa anterioara se contopesc potrivit dispozitiilor de la concursul de infractiuni.

Art. 44 Pedepsele complementare, accesorii si masurile de siguranta in caz de pluralitate de infractiuni
(1) Daca pentru una dintre infractiunile savarsite s-a stabilit si o pedeapsa complementara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa principala.
(2) Cand s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natura diferita, sau chiar de aceeasi natura dar cu un continut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa principala.
(3) Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut:
a) in caz de concurs de infractiuni sau de pluralitate intermediara se aplica cea mai grea dintre acestea;
b) in caz de recidiva, partea neexecutata din pedeapsa complementara anterioara se adauga la pedeapsa stabilita pentru noua infractiune.
(4) In cazul condamnarilor succesive pentru infractiuni concurente, partea din pedeapsa complementara executata pana la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe langa pedeapsa rezultata.
(5) Daca pe langa pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii se aplica dispozitiile alin.(1) - (3), pedeapsa accesorie rezultata executandu-se pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
(6) Masurile de siguranta de natura diferita, sau chiar de aceeasi natura dar cu un continut diferit, luate in cazul infractiunilor savarsite, se cumuleaza.
(7) Daca s-au luat mai multe masuri de siguranta de aceeasi natura si cu acelasi continut dar pe durate diferite, se aplica masura de siguranta cu durata cea mai mare. Masurile de siguranta luate conform art. 112 si 113 se cumuleaza.

CAPITOLUL VI AUTORUL SI PARTICIPANTII

Art. 45 Autorul
Autor este persoana care savarseste in mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.

Art. 46 Coautorii
Coautori sunt persoanele care savarsesc nemijlocit aceeasi fapta prevazuta de legea penala

Art. 47 Instigatorul
Instigator este persoana care, cu intentie, determina o alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.

Art. 48 Complicele
(1) Complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.
(2) Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savarsirea faptei promisiunea nu este indeplinita.

Art. 49 Pedeapsa in cazul participantilor
Coautorul, instigatorul si complicele la o fapta prevazuta de legea penala, savarsita cu intentie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 74.

Art. 50 Circumstante personale si reale
(1) Circumstantele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se rasfrang asupra celorlalti.
(2) Circumstantele privitoare la fapta se rasfrang asupra autorului si a participantilor numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

Art. 51 Impiedicarea savarsirii infractiunii
(1) Participantul nu se pedepseste daca denunta in timp util savarsirea infractiunii si astfel este impiedicata consumarea ei, sau daca impiedica el insusi consumarea infractiunii.
(2) Daca actele indeplinite pana in momentul denuntarii sau impiedicarii constituie o alta infractiune, participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta infractiune.

Art. 52 Participatia improprie
(1) Persoana care, cu intentie, savarseste nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala la care, din culpa sau fara vinovatie, contribuie cu acte de executare o alta persoana, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa cu intentie.
(2) Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa cu intentie.
(3) Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.
(4) Dispozitiile art. 50 si 51 se aplica in mod corespunzator.

TITLUL III
PEDEPSELE

CAPITOLUL I CATEGORIILE PEDEPSELOR

Art. 53 Pedepsele principale
Pedepsele principale sunt:
a) detentiunea pe viata;
b) inchisoarea;
c) amenda.

Art. 54 Pedeapsa accesorie
Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii unor drepturi, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei privative de libertate.

Art. 55 Pedepsele complementare
Pedepsele complementare sunt:
a) interzicerea exercitarii unor drepturi;
b) degradarea militara;
c) publicarea hotararii de condamnare.


CAPITOLUL II PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea 1 Detentiunea pe viata

Art. 56 Regimul detentiunii pe viata
Detentiunea pe viata consta in privarea de libertate pe durata nedeterminata si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.

Art. 57 Neaplicarea detentiunii pe viata
Daca la data pronuntarii hotararii de condamnare inculpatul a implinit varsta de 60 de ani, in locul detentiunii pe viata i se poate aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima.

Art. 58 Inlocuirea detentiunii pe viata
In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, pedeapsa detentiunii pe viata poate fi inlocuita cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca, si a facut progrese constante si evidente in vederea reintegrarii sociale.

Art. 59 Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata
In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii.

Sectiunea a 2-a Inchisoarea

Art. 60 Regimul inchisorii
(1) Inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa intre 15 zile si 30 de ani, si se executa in penitenciare anume destinate.
(2) Regimul de executare al pedepsei inchisorii este reglementat in legea privind executarea pedepselor.

Sectiunea a 3-a Amenda

Art. 61 Stabilirea amenzii
(1) Amenda consta in suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor - amenda. Suma corespunzatoare unei zile - amenda, cuprinsa intre 10 lei si 500 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda care este cuprins intre 15 zile si 400 de zile.
(3) Instanta stabileste numarul zilelor-amenda potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile - amenda se stabileste tinand seama de situatia materiala a condamnatului, dar si de obligatiile legale ale acestuia fata de persoanele aflate in intretinerea sa.
(4) Limitele speciale ale zilelor - amenda sunt cuprinse intre:
a) 60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;
b) 120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani;
c) 180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de doi ani.
(5) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial iar pedeapsa prevazuta de lege este numai amenda ori instanta opteaza pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amenda se pot majora cu o treime. La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va tine seama si de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.
(6) Fractiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplica limitelor speciale ale zilelor-amenda prevazute in alin.(4) si (5).

Art. 62 Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii
(1) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, pe langa pedeapsa inchisorii, se poate aplica si pedeapsa amenzii.
(2) Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute in art. 61 alin. (4) lit. b) si c) se determina in raport de durata pedepsei inchisorii stabilita de instanta si nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei.
(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

Art. 63 Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii
(1) Daca persoana condamnata nu executa, cu rea credinta, pedeapsa amenzii, in tot sau in parte, si nu poate fi executata silit, numarul zilelor - amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare.
(2) Daca amenda neexecutata a insotit pedeapsa inchisorii, numarul zilelor - amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, care se adauga la pedeapsa inchisorii, pedeapsa astfel rezultata fiind considerata o singura pedeapsa.
(3) In cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii in conditiile alin.(1) si (2), unei zile - amenda ii corespunde o zi de inchisoare.

Art. 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii
(1) In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executata in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimtamantul acesteia, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile - amenda ii corespunde o zi de munca in folosul comunitatii.
(2) Daca amenda inlocuita conform dispozitiilor alin.(1) a insotit pedeapsa inchisorii, obligatia de munca in folosul comunitatii se executa dupa executarea pedepsei inchisorii.
(3) Coordonarea executarii obligatiei de munca in folosul comunitatii se face de serviciul de probatiune.
(4) Executarea muncii in folosul comunitatii dispusa in conditiile alin.(1) inceteaza prin plata amenzii corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.
(5) Instanta inlocuieste zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare daca:
a) persoana condamnata nu executa obligatia de munca in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta;
b) persoana condamnata savarseste o noua infractiune descoperita inainte de executarea integrala a obligatiei de munca in folosul comunitatii. Zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii la data comiterii noii infractiuni, inlocuite cu inchisoarea, se adauga la pedeapsa pentru noua infractiune.
(6) Daca persoana condamnata, aflata in situatia prevazuta in alin.(1), nu isi da consimtamantul la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, amenda neexecutata se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii conform art. 63.

CAPITOLUL III PEDEAPSA ACCESORIE SI PEDEPSELE COMPLEMENTARE

Sectiunea 1 Pedeapsa accesorie

Art. 65 Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii unor drepturi
(1) Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute in art. 66 alin.(1) lit.a), b), d) - n) a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara.
(2) In cazul pedepsei detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie consta in interzicerea de drept a exercitarii urmatoarelor drepturi:
a) dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;
b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;
c) dreptul strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei;
d) dreptul de a alege;
e) drepturile parintesti;
f) dreptul de a fi tutore sau curator.
(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii unor drepturi se executa din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.
(4) In cazul detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie prevazuta la alin.(2) lit.c) se pune in executare la data liberarii conditionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata.


Sectiunea a 2-a Pedepsele complementare

Art. 66 Continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
(1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi consta in interzicerea exercitarii, pe o perioada de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;
b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;
c) dreptul strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei;
d) dreptul de a alege;
e) drepturile parintesti;
f) dreptul de a fi tutore sau curator;
g) dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii;
h) dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme;
i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta;
j) dreptul de a parasi teritoriul Romaniei;
k) dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public;
l) dreptul de a se afla in anumite localitati stabilite de instanta;
m) dreptul de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori de a se apropia de acestea;
(2) Cand legea prevede interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, instanta dispune interzicerea exercitarii drepturilor prevazute in alin.(1) lit.a) si b).
(3) Interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la alin.(1) lit.a) si b) se dispune cumulativ.
(4) Pedeapsa prevazuta in alin.(1) lit.c) nu se va dispune atunci cand exista motive intemeiate de a crede ca viata persoanei expulzate este pusa in pericol, ori ca persoana va fi supusa la tortura sau alte tratamente inumane ori degradante in statul in care urmeaza a fi expulzata.

Art. 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
(1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea sau amenda si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.
(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa pentru infractiunea savarsita.
(3) Interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei nu se aplica in cazul in care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi incepe:
a) de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii;
b) de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
c) dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate.
(2) In cazul in care s-a dispus liberarea conditionata, interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei se executa la data liberarii.
(3) Daca se dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea, pentru alte motive decat savarsirea unei noi infractiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data revocarii sau inlocuirii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

Art. 69 Degradarea militara
(1) Pedeapsa complementara a degradarii militare consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
(2) Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari in activitate, in rezerva sau in retragere, daca pedeapsa principala aplicata este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata.
(3) Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari in activitate, in rezerva sau in retragere pentru infractiuni savarsite cu intentie, daca pedeapsa principala aplicata este inchisoarea de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.

Art. 70 Publicarea hotararii de condamnare
(1) Publicarea hotararii definitive de condamnare se poate dispune cand, tinand seama de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana condamnatului, instanta apreciaza ca publicarea va contribui la prevenirea savarsirii altor asemenea infractiuni.
(2) Hotararea de condamnare se publica in extras, in forma stabilita de instanta, intr-un cotidian local sau national, o singura data.
(3) Publicarea hotararii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fara a se dezvalui identitatea persoanei vatamate.

CAPITOLUL IV CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR

Art. 71 Durata executarii
(1) Durata executarii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua in care condamnatul a inceput executarea hotararii definitive de condamnare.
(2) Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.
(3) Perioada in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital intra in durata executarii, in afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.
(4) Permisiunile de iesire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intra in durata executarii pedepsei.

Art. 72 Computarea duratei masurilor preventive privative de libertate
(1) Perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate. Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost condamnat pentru o alta fapta decat cea care a determinat dispunerea masurii preventive.
(2) Perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade si in caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin inlaturarea in tot sau in parte a zilelor - amenda.
(3) In cazul amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii.

Art. 73 Computarea pedepselor si masurilor preventive executate in afara tarii
(1) In cazul infractiunilor savarsite in conditiile art. 8, 9, 10 sau 11, partea din pedeapsa, precum si durata masurilor preventive privative de libertate executate in afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune in Romania.
(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care pedeapsa executata in afara tarii este amenda.

CAPITOLUL V INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea 1 Dispozitii generale

Art. 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:
a) imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;
b) starea de pericol creata pentru valoarea sociala ocrotita;
c) intinderea pagubei materiale produse;
d) motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit;
e) natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal;
g) nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.
(2) Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prevazute in alin.(1) si pentru alegerea uneia dintre acestea.

Sectiunea a 2-a Circumstantele atenuante si circumstantele agravante

Art. 75 Circumstante atenuante
(1) Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante legale:
a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava;
b) depasirea limitelor legitimei aparari;
c) depasirea limitelor starii de necesitate.
(2) Pot constitui circumstante atenuante judiciare:
a) eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii;
b) imprejurari legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului.

Art. 76 Efectele circumstantelor atenuante
(1) In cazul in care exista circumstante atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime.
(2) Daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, in cazul retinerii circumstantelor atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.
(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor atenuante retinute.

Art. 77 Circumstante agravante
Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:
a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;
b) savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;
c) savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri;
d) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;
e) savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze;
f) savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau alte substante psihoactive, cand a fost provocata in vederea comiterii infractiunii;
g) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta.

Art. 78 Efectele circumstantelor agravante
(1) In cazul in care exista circumstante agravante, maximul pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se poate majora cu pana la 2 ani in cazul inchisorii, respectiv cu pana la o treime din acest maxim in cazul pedepsei amenzii.
(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor agravante retinute.

Art. 79 Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare
(1) Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la tentativa, circumstante atenuante si cazuri speciale de reducere a pedepsei, in aceasta ordine.
(2) Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea raspunderii penale, pedeapsa se stabileste prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la circumstante agravante, infractiune continuata, concurs sau recidiva.
(3) Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei si una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc conform alin.(1), dupa care limitele de pedeapsa rezultate se majoreaza conform alin.(2).


Sectiunea a 3-a Renuntarea la aplicarea pedepsei

Art. 80 Conditiile renuntarii la aplicarea pedepsei
(1) Instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
a) infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit;
b) in raport cu persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
(2) Nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca:
a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 41 lit.a) si b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;
b) fata de acelasi infractor s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat;
c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.
(3) In caz de concurs de infractiuni, renuntarea la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru fiecare infractiune concurenta sunt indeplinite conditiile prevazute in alin.(1) si (2).

Art. 81 Avertismentul
(1) Cand dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, instanta aplica infractorului un avertisment.
(2) Avertismentul consta in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni.
(3) In caz de concurs de infractiuni se aplica un singur avertisment.

Art. 82 Efectele renuntarii la aplicarea pedepsei
(1) Persoana fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusa nici unei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita.
(2) Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Sectiunea a 4-a Amanarea aplicarii pedepsei

Art. 83 Conditiile amanarii aplicarii pedepsei
(1) Instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
a) pedeapsa stabilita, inclusiv in cazul concursului de infractiuni, este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 41 lit. a) si b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;
c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;
d) in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.
(2) Nu se poate dispune amanarea aplicarii pedepsei daca infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.
(3) Amanarea aplicarii pedepsei inchisorii atrage si amanarea aplicarii amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62.
(4) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat amanarea aplicarii pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere, ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 84 Termenul de supraveghere
(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani si se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei.
(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.

Art. 85 Masurile de supraveghere si obligatiile
(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
(2) Instanta poate impune persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, sa execute una sau mai multe din urmatoarele obligatii:
a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;
b) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor;
c) sa frecventeze un program de consiliere derulat sau monitorizat de serviciul de probatiune;
d) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;
e) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;
f) sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;
g) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
h) sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;
i) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme
j) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul serviciului de probatiune.
(3) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin.(2) lit. a) - e) instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.
(4) Persoana supravegheata trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 86 Supravegherea
(1) Pe durata termenului de supraveghere datele prevazute in art. 85 alin.(1) lit.c), d) si e) se comunica serviciului de probatiune.
(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 85 alin.(2) lit.a) - f) si alin.(4) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 85 alin.(2) lit. g) - j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.
(3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 85 alin.(2) lit. a) - e) intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin;
c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 87 Modificarea sau incetarea obligatiilor
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare.
(2) Instanta dispune incetarea executarii unora din obligatiile pe care le-a impus, atunci cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 88 Revocarea amanarii aplicarii pedepsei
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei.
(2) In cazul cand, pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei, afara de cazul cand persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca.
(3) Daca dupa amanarea aplicarii pedepsei persoana supravegheata a savarsit o noua infractiune, descoperita in termenul de supraveghere, pentru care s-a pronuntat o condamnare chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei. Pedeapsa aplicata ca urmare a revocarii amanarii si pedeapsa pentru noua infractiune se calculeaza conform dispozitiilor privitoare la concursul de infractiuni.

Art. 89 Anularea amanarii aplicarii pedepsei
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amanarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.
(2) In caz de concurs de infractiuni, instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei rezultate daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 83. Daca se dispune amanarea aplicarii pedepsei, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior amanarea aplicarii pedepsei.

Art. 90 Efectele amanarii aplicarii pedepsei
(1) Persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa si nu este supusa nici unei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita, daca nu a savarsit din nou o infractiune pana la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amanarii si nu s-a descoperit o cauza de anulare.
(2) Amanarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Sectiunea a 5-a Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 91 Conditiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
(1) Instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
a) pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 3 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 41, sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;
c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;
d) in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.
(2) Cand pedeapsa inchisorii este insotita de pedeapsa amenzii aplicate in conditiile art. 62, amenda se executa chiar daca executarea pedepsei inchisorii a fost suspendata sub supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca:
a) pedeapsa aplicata este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost initial amanata, dar ulterior amanarea a fost revocata;
c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.
(4) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat suspendarea executarii pedepsei si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 92 Termenul de supraveghere
(1) Durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat si este cuprinsa intre 2 si 4 ani, fara a putea fi insa mai mica decat durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculeaza de la data cand hotararea prin care s-a pronuntat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a ramas definitiva.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.

Art. 93 Masurile de supraveghere si obligatiile
(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
(2) Instanta impune condamnatului sa execute una sau mai multe din urmatoarele obligatii:
a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;
b) sa frecventeze un program de consiliere derulat sau monitorizat de serviciul de probatiune;
c) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;
d) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;
e) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul serviciului de probatiune.
(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 si 120 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor.
(4) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin.(2) lit.a) - d) si alin.(3), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.
(5) Condamnatul trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 94 Supravegherea condamnatului
(1) Pe durata termenului de supraveghere datele prevazute in art. 93 alin.(1) lit. c), d) si e) se comunica serviciului de probatiune.
(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 93 alin.(2), (3) si (5) se face de serviciul de probatiune.
(3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 93 alin.(2) lit. a) - d) si alin.(3) intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin;
c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 95 Modificarea sau incetarea obligatiilor
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica, fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de indreptare.
(2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 96 Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.
(2) Daca pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca.
(3) Daca pedeapsa amenzii care a insotit pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62 nu a fost executata si a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii potrivit art. 63 alin.(2) sau art. 64 alin.(5) si (6), instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, la care se adauga pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda.
(4) Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

Art. 97 Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.
(2) In caz de concurs de infractiuni sau pluralitate intermediara, instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei rezultate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 91. Daca se dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare prin care s-a pronuntat anterior suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 98 Efectele suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
(1) Daca pana la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune, nu s-a dispus revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.
(2) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

Sectiunea a 6-a Liberarea conditionata

Art. 99 Conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata
(1) Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata poate fi dispusa daca:
a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detentiune;
b) cel condamnat a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei;
c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca;
d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.
(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere, ori daca nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.
(3) De la data liberarii conditionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.

Art. 100 Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii
(1) Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa daca:
a) cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis;
c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca;
d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.
(2) In cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in alin.(1) lit.b) - d).
(3) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin.(1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin doua treimi, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin.(2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin jumatate, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere, ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.
(6) Intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.


Art. 101 Masurile de supraveghere si obligatiile
(1) Daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, orice schimbare a locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
(2) In cazul prevazut la alin.(1), instanta poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe din urmatoarele obligatii:
sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;
sa frecventeze un program de consiliere derulat sau monitorizat de serviciul de probatiune;
sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;
sa nu paraseasca teritoriul Romaniei;
sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;
sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;
sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.
(3) Obligatiile prevazute in alin.(2) lit.d) - h) pot fi impuse in masura in care nu au fost aplicate in continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi.
(4) Masurile de supraveghere si obligatiile prevazute in alin.(2) lit.a) - c) se executa din momentul acordarii liberarii, pe o perioada egala cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligatiile prevazute in alin.(2) lit.d) - h) se executa pe toata durata termenului de supraveghere.
(5) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin.(2) lit.a) - c) instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.

Art. 102 Supravegherea condamnatului
(1) Pe durata supravegherii datele prevazute in art. 101 alin.(1) lit.c) - e) se comunica serviciului de probatiune.
(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin.(2) lit.a) - c) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiei prevazute in art. 101 alin.(2) lit.d) - h) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acesteia.
(3) Supravegherea obligatiei prevazuta in art. 101 alin.(2) lit.f) poate fi realizata si printr-un sistem electronic de supraveghere, in conditiile prevazute de legea speciala.
(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.

Art. 103 Modificarea sau incetarea obligatiilor
(1) Daca pe durata supravegherii au intervenit motive care justifica, fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de reintegrare sociala.
(2) Instanta dispune incetarea executarii unora din obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 104 Revocarea liberarii conditionate
(1) Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa.
(2) Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savarsit o noua infractiune, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa. Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor de la recidiva sau pluralitate intermediara.
(3) Dispozitiile alin.(1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul liberarii conditionate din executarea pedepsei detentiunii pe viata.

Art. 105 Anularea liberarii conditionate
(1) Daca, pe parcursul termenului, de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.
(2) In cazul in care, in raport de pedeapsa rezultata, sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 99 sau 100 instanta poate acorda liberarea conditionata. Daca s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculeaza de la data acordarii primei liberari.
(3) Cand, dupa anulare, instanta dispune executarea pedepsei rezultate, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii suspendarii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

Art. 106 Efectele liberarii conditionate
Daca pana la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune, nu s-a dispus revocarea liberarii conditionate si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

TITLUL IV
MASURILE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 107 Scopul masurilor de siguranta
(1) Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii faptelor prevazute de legea penala.
(2) Masurile de siguranta se iau fata de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala, nejustificata.
(3) Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa.

Art. 108 Categoriile masurilor de siguranta
Masurile de siguranta sunt:
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medicala;
c) interzicerea ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
d) confiscarea speciala;
e) confiscarea extinsa.

CAPITOLUL II REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

Art. 109 Obligarea la tratament medical
(1) Daca faptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocata de consumul cronic de alcool sau de alte substante psihoactive, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat sa urmeze un tratament medical pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.
(2) Cand persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu urmeaza tratamentul, se poate dispune internarea medicala.
(3) Daca persoana obligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei.

Art. 110 Internarea medicala
Cand faptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substante psihoactive sau sufera de o boala infecto-contagioasa si prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-o unitate sanitara de specialitate, pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.

Art. 111 Interzicerea ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii
(1) Cand faptuitorul a savarsit fapta datorita incapacitatii, nepregatirii sau altor cauze care il fac inapt pentru ocuparea unei anumite functii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii, ori pentru desfasurarea unei alte activitati, se poate lua masura interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa acea functie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.
(2) Masura de siguranta poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Art. 112 Confiscarea speciala
(1) Sunt supuse confiscarii speciale:
a) bunurile produse prin savarsirea faptei prevazute de legea penala;
b) bunurile care au fost folosite, in orice mod, sau destinate a fi folosite la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat dupa savarsirea faptei, pentru a asigura scaparea faptuitorului sau pastrarea folosului ori produsului obtinut, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina savarsirea unei fapte prevazute de legea penala sau pentru a rasplati pe faptuitor;
e) bunurile dobandite prin savarsirea faptei prevazuta de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia;
f) bunurile a caror detinere este interzisa de legea penala.
(2) In cazul prevazut in alin.(1) lit.b) si c), daca valoarea bunurilor supuse confiscarii este vadit disproportionata fata de natura si gravitatea faptei, se dispune confiscarea in parte, prin echivalent banesc, tinand seama de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce si de contributia bunului la aceasta. Daca bunurile au fost produse, modificate sau adaptate in scopul savarsirii faptei prevazute de legea penala, se dispune confiscarea lor in intregime.
(3) In cazurile prevazute la alin.(1) lit. b) si c), daca bunurile nu pot fi confiscate intrucat nu apartin infractorului, iar persoana careia ii apartin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul in bani al acestora, cu aplicarea dispozitiilor alin. (2).
(4) Dispozitiile alin. (1) lit. b) nu se aplica in cazul faptelor savarsite prin presa.
(5) Daca bunurile supuse confiscarii potrivit alin.(1) lit.b) - e) nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.
(6) Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea bunurilor supuse confiscarii precum si bunurile produse de acestea, cu exceptia bunurilor prevazute in alin.(1) lit.b) si c).

Art.113. Confiscarea extinsa
(1) In cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea unei infractiuni pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de 5 ani si care este susceptibila sa ii procure un folos material, instanta poate dispune si confiscarea altor bunuri decat cele mentionate la art.112 daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de cinci ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii pana la data punerii in miscare a actiunii penale, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;
b) instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati de natura celor care au atras condamnarea.
(2) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) se va tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata sau de un tert unei persoane juridice asupra careia persoana condamnata detine controlul.
(3) Confiscarea nu poate depasi valoarea bunurilor dobandite in perioada mentionata aratata la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

TITLUL V
MINORITATEA

CAPITOLUL I REGIMUL RASPUNDERII PENALE A MINORULUI

Art. 114 Limitele raspunderii penale
(1) Minorul care nu a implinit varsta de 13 ani nu raspunde penal.
(2) Minorul care are varsta intre 13 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.
(3) Minorul care a implinit varsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

Art. 115 Consecintele raspunderii penale
(1) Fata de minorul care, la data savarsirii infractiunii, avea varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani se ia o masura educativa neprivativa de libertate.
(2) Fata de minorul prevazut in alin. (1) se poate lua o masura educativa privativa de libertate in urmatoarele cazuri:
a) daca a mai savarsit o infractiune, pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce a fost executata inainte de comiterea infractiunii pentru care este judecat;
b) atunci cand pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori detentiunea pe viata.

Art. 116 Masurile educative
(1) Masurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.
1. Masurile educative neprivative de libertate sunt:
a) stagiul de formare civica;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfarsit de saptamana;
d) asistarea zilnica;
2. Masurile educative privative de libertate sunt:
a) internarea intr-un centru educativ;
b) internarea intr-un centru de detentie.
(2) Alegerea masurii educative care urmeaza sa fie luata fata de minor se face, in conditiile art. 114, potrivit criteriilor prevazute in art. 74.

Art. 117 Referatul de evaluare
(1) In vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute in art. 74, instanta va solicita serviciului de probatiune intocmirea unui referat care va cuprinde si propuneri motivate referitoare la natura si durata programelor de reintegrare sociala pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum si la alte obligatii ce pot fi impuse acestuia de catre instanta.
(2) Referatul de evaluare privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse se intocmeste in toate cazurile in care instanta dispune asupra masurilor educative ori asupra modificarii sau incetarii executarii obligatiilor impuse, precum si la terminarea executarii masurii educative.

CAPITOLUL II REGIMUL MASURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE

Art. 118 Stagiul de formare civica
(1) Masura educativa a stagiului de formare civica consta in obligatia minorului de a participa la un program cu o durata de cel mult doua luni, pentru a-l ajuta sa inteleaga consecintele legale si sociale la care se expune in cazul savarsirii de infractiuni si pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul sau viitor.
(2) Organizarea, asigurarea participarii si supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civica, se fac sub coordonarea serviciului de probatiune, fara a afecta programul scolar sau profesional al minorului.

Art. 119 Supravegherea
Masura educativa a supravegherii consta in controlarea si indrumarea minorului in cadrul programului sau zilnic, pe o durata cuprinsa intre doua si patru luni, sub coordonarea serviciului de probatiune, pentru a asigura participarea la cursuri scolare sau de formare profesionala si prevenirea desfasurarii unor activitati sau intrarea in legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de indreptare al acestuia.

Art. 120 Consemnarea la sfarsit de saptamana
(1) Masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana consta in obligatia minorului de a nu parasi locuinta in zilele de sambata si duminica, pe o durata cuprinsa intre 4 si 12 saptamani, afara de cazul in care, in aceasta perioada, are obligatia de a participa la anumite programe ori de a desfasura anumite activitati impuse de instanta.
(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

Art. 121 Asistarea zilnica
(1) Masura educativa a asistarii zilnice consta in obligatia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care contine orarul si conditiile de desfasurare a activitatilor, precum si interdictiile impuse minorului.
(2) Masura educativa a asistarii zilnice se ia pe o durata cuprinsa intre 3 si 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

Art. 122 Obligatii ce pot fi impuse minorului
(1) Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, instanta poate impune minorului una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:
a) sa urmeze un curs de pregatire scolara sau formare profesionala;
b) sa frecventeze un program de consiliere sau alte programe de reintegrare sociala organizate sau coordonate de serviciul de probatiune;
c) sa nu depaseasca, fara acordul serviciului de probatiune, limita teritoriala stabilita de instanta;
d) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
e) sa nu se apropie si sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii ori cu alte persoane stabilite de instanta;
f) sa se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta;
g) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala.
(2) Supravegherea executarii obligatiilor impuse de instanta se face sub coordonarea serviciului de probatiune.
(3) Pe durata executarii masurii educative neprivative de libertate, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:
a) au intervenit motive care justifica, fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.

Art. 123 Modificarea sau incetarea obligatiilor
(1) Daca, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifica, fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse mai mari de indreptare.
(2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 124 Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate
(1) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta dispune:
a) prelungirea masurii educative, fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;
b) inlocuirea masurii luate, cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;
c) inlocuirea masurii luate, cu internarea intr-un centru educativ, in cazul in care, initial, s-a luat masura educativa neprivativa de libertate cea mai severa, pe durata sa maxima.
(2) In cazurile prevazute in alin.(1) lit. a) si b), daca nici de aceasta data nu sunt respectate conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta inlocuieste masura educativa neprivativa de libertate cu masura internarii intr-un centru educativ.
(3) Daca minorul aflat in executarea unei masuri educative neprivative de libertate savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta dispune:
a) prelungirea masurii educative luate initial fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;
b) inlocuirea masurii luata initial cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;
c) inlocuirea masurii luata initial cu o masura educativa privativa de libertate.
(4) In cazurile prevazute in alin.(1) lit. a) si b) si in alin. (3) lit. a) si b), instanta poate impune noi obligatii in sarcina minorului ori sporeste conditiile de executare a celor existente.

CAPITOLUL III REGIMUL MASURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

Art. 125 Internarea intr-un centru educativ
(1) Masura educativa a internarii intr-un centru educativ consta in internarea minorului intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale, precum si programe de reintegrare sociala.
(2) Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre unu si 3 ani.
(3) Daca in perioada internarii minorul savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta poate mentine masura internarii intr-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fara a depasi maximul prevazut de lege, sau o poate inlocui cu masura internarii intr-un centru de detentie.
(4) In cazul in care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel putin jumatate din durata internarii, instanta poate dispune:
a) inlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii neexecutate dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a implinit varsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul educativ, daca persoana internata a implinit varsta de 18 ani.
(5) Odata cu inlocuirea sau liberarea instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 122 pana la implinirea duratei masurii internarii.
(6) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii asistarii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra inlocuirii sau liberarii si dispune executarea restului ramas neexecutat din durata masurii internarii intr-un centru educativ.
(7) In cazul savarsirii, pana la implinirea duratei internarii, a unei noi infractiuni de catre o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si fata de care s-a dispus inlocuirea masurii internarii intr-un centru educativ cu masura asistarii zilnice, instanta revine asupra inlocuirii si dispune:
a) executarea restului ramas din durata masurii internarii initiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pana la maximul prevazut de lege;
b) internarea intr-un centru de detentie.

Art. 126 Internarea intr-un centru de detentie
(1) Masura educativa a internarii intr-un centru de detentie consta in internarea minorului intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, cu regim de paza si supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare sociala, precum si programe de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale.
(2) Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre 2 si 5 ani, afara de cazul in care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detentiunea pe viata, cand internarea se ia pe o perioada cuprinsa intre 5 si 15 ani.
(3) Daca in perioada internarii minorul savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta prelungeste masura internarii fara a depasi maximul prevazut in alin. (2), determinat in raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevazute de lege pentru infractiunile savarsite. Din durata masurii educative se scade perioada executata pana la data hotararii.
(4) In cazul in care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel putin jumatate din durata internarii, instanta poate dispune:
a) inlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii neexecutate dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a implinit varsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul de detentie, daca persoana internata a implinit varsta de 18 ani.
(5) Odata cu inlocuirea sau liberarea instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 122 pana la implinirea duratei masurii internarii.
(6) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii asistarii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra inlocuirii sau liberarii si dispune executarea restului ramas neexecutat din durata masurii internarii intr-un centru de detentie.
(7) In cazul savarsirii, pana la implinirea duratei internarii, a unei noi infractiuni de catre o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si fata de care s-a dispus inlocuirea masurii internarii intr-un centru de detentia cu masura asistarii zilnice, instanta revine asupra inlocuirii si dispune:
a) executarea restului ramas din durata masurii internarii intr-un centru de detentie;
b) prelungeste durata acestei internari in conditiile prevazute in alin.(3).

Art. 127 Schimbarea regimului de executare
Daca in cursul executarii unei masuri educative privative de libertate persoana internata, care a implinit varsta de 18 ani, are un comportament prin care influenteaza negativ sau impiedica procesul de recuperare si reintegrare a celorlalte persoane internate, instanta poate dispune continuarea executarii masurii educative intr-un penitenciar.

Art. 128 Calculul duratei masurilor educative
In cazul masurilor educative privative de libertate dispozitiile art. 71-73 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV DISPOZITII COMUNE

Art. 129 Efectele cauzelor de atenuare si agravare
In cazul infractiunilor savarsite in timpul minoritatii, cauzele de atenuare si agravare sunt avute in vedere la alegerea masurii educative si produc efecte intre limitele prevazute de lege pentru fiecare masura educativa.

Art. 130 Pluralitatea de infractiuni
(1) In caz de concurs de infractiuni savarsite in timpul minoritatii, se stabileste si se ia o singura masura educativa pentru toate faptele, in conditiile art. 115, tinand seama de criteriile prevazute in art. 74.
(2) In cazul savarsirii a doua infractiuni dintre care una in timpul minoritatii si una dupa majorat, pentru infractiunea comisa in timpul minoritatii se ia o masura educativa iar pentru infractiunea savarsita dupa majorat se stabileste o pedeapsa, dupa care:
a) daca masura educativa este neprivativa de libertate, se executa numai pedepsa;
b) daca masura educativa este privativa de libertate iar pedeapsa este inchisoarea, se aplica pedeapsa inchisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel putin o patrime din durata masurii educative ori din restul ramas neexecutat din aceasta la data savarsirii infractiunii comise dupa majorat;
c) daca pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita dupa majorat este detentiunea pe viata, se executa numai aceasta pedeapsa;
d) daca masura educativa este privativa de libertate iar pedeapsa este amenda, se executa masura educativa, a carei durata se majoreaza cu cel mult 6 luni, fara a depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta.
(3) In cazul prevazut in alin.(2) lit. b) din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul savarsirii infractiunii comise dupa majorat pana la data judecarii.
(4) In cazul savarsirii dupa majorat a doua sau mai multe infractiuni concurente, se aplica mai intai regulile referitoare la concursul de infractiuni, dupa care se face aplicarea dispozitiilor alin.(2).
(5) Pedeapsa stabilita potrivit dispozitiilor alin.(2) lit. b) nu poate face obiectul amanarii aplicarii pedepsei sau al suspendarii executarii sub supraveghere.

Art. 131 Descoperirea unei infractiuni savarsite in timpul minoritatii
Daca pe durata termenului de supraveghere al amanarii aplicarii pedepsei, al suspendarii sub supraveghere ori al liberarii conditionate se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune in timpul minoritatii pentru care s-a luat chiar dupa expirarea acestui termen o masura educativa privativa de libertate, amanarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 130 alin.(2) - (4).

Art. 132 Prescriptia raspunderii penale a minorilor
Termenele de prescriptie a raspunderii penale, prevazute in art. 155, se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori si se intrerup sau se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.

Art. 133 Prescriptia executarii masurilor educative
(1) Masurile educative neprivative de libertate se prescriu intr-un termen de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii prin care au fost luate.
(2) Masurile educative privative de libertate se prescriu intr-un termen egal cu durata masurii educative luate, dar nu mai putin de 2 ani.
(3) Termenele de prescriptie a executarii masurilor educative se intrerup si se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.
(4) In cazul inlocuirii masurilor educative, executarea se prescrie in raport cu masura educativa mai grea si curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus inlocuirea.

Art. 134 Efectele masurilor educative
Masurile educative nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati.

Art. 135 Minorul devenit major
(1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica si majorilor care, la data savarsirii infractiunii, aveau varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani.
(2) Cand, la data pronuntarii hotararii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate, infractorul a implinit varsta de 18 ani instanta, tinand seama de posibilitatile sale de indreptare, de varsta acestuia precum si de celelalte criterii prevazute in art. 74, poate dispune executarea masurii educative intr-un penitenciar.

TITLUL VI
RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 136 Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice
(1) Persoanele juridice, cu exceptia statului si a autoritatilor publice, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice.
(2) Institutiile publice nu raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.
(3) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.

Art. 137 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale si complementare.
(2) Pedeapsa principala este amenda.
(3) Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;
c) inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciara;
f) afisarea sau publicarea hotararii de condamnare.

Art. 138 Stabilirea amenzii pentru persoana juridica
(1) Amenda consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile - amenda, cuprinsa intre 100 si 5 000 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 15 zile si 600 de zile.
(3) Instanta stabileste numarul zilelor-amenda tinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile - amenda se determina tinand seama de cifra de afaceri in cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice, precum si de celelalte obligatii ale persoanei juridice.
(4) Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse intre:
a) 60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;
b) 120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 5 ani, unica sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
c) 180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani;
d) 240 si 420 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 20 de ani;
e) 360 si 510 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau detentiunea pe viata;
(5) Cand prin infractiunea savarsita persoana juridica a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute de lege pentru infractiunea comisa se pot majora cu o treime, fara a se depasi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

CAPITOLUL II REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE
PERSOANEI JURIDICE

Art. 139 Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice
(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si de imprejurarile cauzei, aceste pedepse sunt necesare.
(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.
(3) Pedepsele complementare prevazute in art. 137 alin.(3) lit.b) - f) se pot aplica in mod cumulativ.
(4) Executarea pedepselor complementare incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Art. 140 Dizolvarea persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci cand :
a) persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni;
b) obiectul sau de activitate a fost deturnat in scopul comiterii de infractiuni, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.
(2) In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art. 137 alin.(3) lit.b) - e), instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.
(3) Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.

Art. 141 Suspendarea activitatii persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementara a suspendarii activitatii persoanei juridice consta in interzicerea desfasurarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.
(2) In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. 137 alin.(3) lit.f), instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
(3) Daca pana la implinirea termenului prevazut in alin.(2) pedeapsa complementara nu a fost pusa in executare instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.

Art. 142 Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice
(1) Pedepsele complementare prevazute in art. 137 alin.(3) lit.a) si b) nu pot fi aplicate institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.
(2) Dispozitiile prevazute in alin. (1) se aplica si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Art. 143 Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementara a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta in inchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apartinand persoanei juridice cu scop lucrativ, in care s-a desfasurat activitatea in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.
(2) Dispozitiile prevazute in alin.(1) nu se aplica persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Art. 144 Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice
Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege.

Art. 145 Plasarea sub supraveghere judiciara
(1) Plasarea sub supraveghere judiciara consta in desemnarea de catre instanta a unui administrator judiciar care va supraveghea, pe o perioada de la unu la 3 ani, desfasurarea activitatii ce a ocazionat savarsirea infractiunii.
(2) Mandatarul judiciar are obligatia de a sesiza instanta atunci cand constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni. In cazul in care instanta constata ca sesizarea este intemeiata, dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta de art. 141.
(3) Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica in cazul persoanelor juridice mentionate la art. 142.

Art. 146 Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare
(1) Afisarea hotararii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.
(2) Prin afisarea sau publicarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea persoanei vatamate.
(3) Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.
(4) Publicarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin alte mijloace de comunicare audio-vizuala, desemnate de instanta.
(5) Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audio-vizuala instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poare fi mai mare de 10, iar in cazul publicarii prin alte mijloace audio-vizuale durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

CAPITOLUL III DISPOZITII COMUNE

Art. 147 Recidiva in cazul persoanei juridice
(1) Exista recidiva pentru persoana juridica atunci cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la reabilitare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune.
(2) In caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate, fara a depasi maximul general al pedepsei amenzii.
(3) Daca amenda anterioara nu a fost executata, in tot sau in parte, amenda stabilita pentru noua infractiune potrivit alin.(2), se adauga la pedeapsa anterioara sau la restul ramas neexecutat din aceasta.
(4) Dispozitiile art. 41 se aplica in mod corespunzator.

Art. 148 Atenuarea si agravarea raspunderii penale a persoanei juridice
(1) In caz de concurs de infractiuni, pluralitate intermediara sau de cauze de atenuare ori agravare a raspunderii penale, persoanei juridice i se aplica regimul amenzii prevazut de lege pentru persoana fizica.
(2) In caz de pluralitate de infractiuni, pedepsele complementare de natura diferita, cu exceptia dizolvarii, sau cele de aceeasi natura dar cu continut diferit se cumuleaza, iar dintre pedepsele complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut se aplica cea mai grea.
(3) In caz de pluralitate de infractiuni, masurile de siguranta luate conform art.112 si 113 se cumuleaza.

Art. 149 Prescriptia raspunderii penale
Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile prevazute in art. 154-157 aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 150 Prescriptia executarii pedepsei
(1) Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.
(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.
(3) Dispozitiile prevazute in art. 161, 162 alin.(2), art. 163 si art. 164 se aplica in mod corespunzator.

Art. 151 Reabilitarea persoanei juridice
Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta nu a mai savarsit nici o alta infractiune.

Art.152 Efectele comasarii si divizarii persoanei juridice
(1) In cazul pierderii personalitatii juridice prin fuziune, absorbtie sau divizare intervenita dupa comiterea infractiunii, raspunderea penala si consecintele acesteia se va angaja:
in sarcina persoanei juridice creata prin fuziune;
in sarcina persoanei juridice absorbante;
in sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate.
(2) In cazul prevazut la alin.(1) la individualizarea pedepsei se va tine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infractiunea, precum si de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la operatiune.

TITLUL VII
CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA

Art. 153 Efectele amnistiei
(1) Amnistia inlatura raspunderea penala pentru infractiunea savarsita. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie.
(2) Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta si asupra drepturilor persoanei vatamate.

Art. 154 Prescriptia raspunderii penale
(1) Prescriptia inlatura raspunderea penala.
(2) Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de razboi.

Art.155 Termenele de prescriptie a raspunderii penale
(1) Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:
a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani;
b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;
c) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;
d) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an dar care nu depaseste 5 ani;
e) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda;
(2) Termenele prevazute in prezentul articol incep sa curga de la data savarsirii infractiunii. In cazul infractiunilor continue termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni iar in cazul infractiunilor de obicei, de la data savarsirii ultimului act.
(3) In cazul infractiunilor progresive, termenul de prescriptie a raspunderii penale incepe sa curga de la data savarsirii actiunii sau inactiunii si se calculeaza in raport cu pedeapsa corespunzatoare rezultatului definitiv produs.
(4) In cazul infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale, savarsite fata de un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta a devenit major. Daca minorul a decedat inainte de implinirea majoratului, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data decesului.

Art. 156 Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale
(1) Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza.
(2) Dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.
(3) Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei.
(4) Termenele prevazute in art. 155, daca au fost depasite cu inca o jumatate, vor fi socotite indeplinite oricate intreruperi ar interveni.
(5) Admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face sa curga un nou termen de prescriptie a raspunderii penale.

Art. 157 Suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale
(1) Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale este suspendat pe timpul cat o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.
(2) Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.

Art.158 Lipsa plangerii prealabile
(1) In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plangeri inlatura raspunderea penala.
(2) Fapta care a adus o vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plangerea prealabila s-a facut numai de catre una dintre ele.
(3) Fapta atrage raspunderea penala a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la savarsirea acesteia, chiar daca plangerea prealabila s-a facut numai cu privire la una dintre acestea.
(4) In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restransa, actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu.
(5) Daca persoana vatamata a decedat, sau in cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidata, inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii, actiunea penala poate fi pusa in miscare din oficiu.

Art. 159 Retragerea plangerii prealabile
(1) Retragerea plangerii prealabile poate interveni pana la pronuntarea unei hotarari definitive, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile.
(2) Retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasa.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu retragerea plangerii prealabile se face numai de reprezentantii lor legali. In cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa retragerea se face cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.
(4) In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile, dar actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu in conditiile legii, retragerea plangerii produce efecte numai daca este insusita de procuror.

TITLUL VIII
CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI

Art. 160 Efectele gratierii
(1) Gratierea are ca efect inlaturarea, in totul sau in parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai usoara.
(2) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare si masurilor educative neprivative de libertate, in afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere.
(3) Gratierea nu are efect asupra masurilor de siguranta si asupra drepturilor persoanei vatamate.
(4) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor a caror executare este suspendata sub supraveghere, in afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere.

Art. 161 Prescriptia executarii pedepsei
(1) Prescriptia inlatura executarea pedepsei principale.
(2) Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile de genocid, contra umanitatii si de razboi.

Art. 162 Termenele de prescriptie a executarii pedepsei
(1) Termenele de prescriptie a executarii pedepsei pentru persoana fizica sunt:
a) 20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 15 ani;
b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;
c) 3 ani, in cazul cand pedeapsa este amenda.
(2) Termenele aratate in alin.(1) se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva.
(3) In cazul revocarii sau anularii amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere ori liberarii conditionate, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare sau anulare a ramas definitiva.
(4) In cazul revocarii liberarii conditionate, in conditiile art. 104 alin.(1), termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu restul de pedeapsa neexecutat.
(5) In cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, termenul de prescriptie curge de la data cand hotararea inlocuire a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu durata pedepsei inchisorii.
(6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice si masurile de siguranta nu se prescriu.

Art. 163 Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei
(1) Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei se intrerupe prin inceperea executarii pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.
(2) Cursul termenului de prescriptie a executarii se intrerupe si prin savarsirea din nou a unei infractiuni.
(3) Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei amenzii se intrerupe si prin inlocuirea obligatiei de plata a amenzii cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.

Art. 164 Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei
(1) Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei este suspendat in cazurile si conditiile prevazute in Codul de procedura penala.
(2) Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.

TITLUL IX
CAUZELE CARE INLATURA CONSECINTELE CONDAMNARII

Art. 165 Reabilitarea de drept
Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la pedeapsa amenzii, la pedeapsa inchisorii care nu depaseste doi ani sau la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit o alta infractiune.

Art. 166 Reabilitarea judecatoreasca
(1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta dupa implinirea urmatoarelor termene:
a) 4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani;
b) 5 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;
c) 6 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detentiunii pe viata, comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii;
d) 7 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate.
(2) Condamnatul decedat pana la implinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat daca instanta, evaluand comportarea condamnatului pana la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu.

Art. 167 Calculul termenului de reabilitare
(1) Termenele prevazute in art. 165 si 166 se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.
(2) Pentru cei condamnati la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata integral sau executarea ei s-a stins in orice alt mod.
(3) In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere, daca la acea data hotararea de condamnare era definitiva sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, daca actul de gratiere se refera la infractiuni in curs de judecata.
(4) In caz de suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei termenul curge de la data implinirii termenului de supraveghere.
(5) In cazul condamnarilor succesive termenul de reabilitare se calculeaza in raport cu pedeapsa cea mai grea si curge de la data executarii ultimei pedepse.

Art. 168 Conditiile reabilitarii judecatoresti
Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:
a) nu a savarsit o alta infractiune in intervalul prevazut in art. 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecata si si-a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand acesta dovedeste ca nu a avut posibilitatea sa le indeplineasca sau cand partea civila a renuntat la despagubiri.

Art. 169 Efectele reabilitarii de drept sau judecatoresti
(1) Reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile, precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.
(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care condamnatul a fost scos in urma condamnarii ori de redare a gradului militar pierdut.
(3) Reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta.

Art. 170 Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca
(1) In caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o noua cerere decat dupa un termen de un an, care se socoteste de la data respingerii cererii prin hotarare definitiva.
(2) Conditiile prevazute in art. 168 trebuie sa fie indeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.
(3) Cererea respinsa ca urmare a neindeplinirii unor conditii de forma poate fi reinnoita potrivit Codului de procedura penala.

Art. 171 Anularea reabilitarii
Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand, dupa acordarea ei, s-a descoperit ca cel reabilitat mai savarsise o infractiune care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

TITLUL X
INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

Art. 172 Dispozitii generale
Ori de cate ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cand legea penala dispune altfel.

Art. 173 Legea penala
Prin 'lege penala' se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege.

Art. 174 Savarsirea unei infractiuni
Prin „savarsirea unei infractiuni” sau „comiterea unei infractiuni” se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora in calitate de coautor, instigator sau complice.

Art. 175 Functionar
(1) „Functionar” este persoana care exercita, permanent sau temporar, atributii care ii permit sa ia decizii, sa participe la luarea deciziilor sau sa influenteze luarea acestora in cadrul unei persoane juridice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.
(2) De asemenea, este considerat functionar in sensul legii penale persoana care exercita o activitate pentru care a fost investit de o autoritate publica si care este supusa controlului acesteia.

Art. 176 Membru de familie
(1) Prin „membru de familie” se intelege:
a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;
b) sotul;
c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dinte soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc.
(2) Dispozitiile din legea penala privitoare la membru de familie, in limitele prevazute de alin.(1) lit.a), se aplica, in caz de adoptie, si persoanei adoptate ori descendentilor acesteia in raport cu rudele firesti.

Art. 177 Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale
(1) „Informatii secrete de stat” sunt informatiile clasificate astfel de autoritatile competente, potrivit legii.
(2) „Inscris oficial” este orice inscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art. 175 alin.(1) ori de la persoana prevazuta in art. 175 alin.(2) sau care apartine unor asemenea persoane.

Art. 178 Arme
(1) „Arme” sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozitii legale.
(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.

Art. 179 Instrument de plata electronica
Prin „instrument de plata electronica” se intelege un instrument care permite titularului sa efectueze retrageri de numerar, incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica precum si transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare.

Art. 180 Sistem informatic si date informatice
(1) Prin „sistem informatic” se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic
(2) Prin „date informatice” se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic.

Art. 181 Exploatarea unei persoane
Prin „exploatarea unei persoane” se intelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii, in mod fortat ori cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate;
b) tinerea in stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;
d) obligarea la practicarea cersetoriei;
e) prelevarea de organe.

Art. 182 Fapta savarsita in public
Fapta se considera savarsita in public atunci cand a fost comisa:
a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;
b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;
c) in loc neaccesibil publicului, insa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;
d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.

Art. 183 Timp de razboi
Prin „timp de razboi” se intelege durata starii de mobilizare a fortelor armate sau durata starii de razboi.

Art. 184 Calculul timpului
(1) La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore, saptamana de 7 zile iar anul de 12 luni. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.
(2) Daca limita de pedeapsa este exprimata intr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fractia de majorare sau reducere ce ar urma sa se aplice, fractia se va aplica asupra termenului transformat in zile, dupa care durata obtinuta se transforma in luni. In acest caz luna se socoteste de 30 de zile si se iau in calcul doar zilele intregi rezultate din aplicarea fractiei.
(3) In cazul limitelor de pedeapsa exprimate in ani, se aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (2), transformarea facandu-se intre ani si luni.

Art. 185 Pedeapsa prevazuta de lege
Prin „pedeapsa prevazuta de lege” se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta savarsita in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

PARTEA SPECIALA

TITLUL I
INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA VIETII

Art. 186 Omorul
Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
Tentativa se pedepseste.

Art. 187 Omorul calificat
(1) Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
cu premeditare;
din interes material;
pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse;
pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;
de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune de omor in forma consumata;
asupra a doua sau mai multor persoane;
asupra unei femei gravide;
prin cruzimi,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 188 Uciderea la cererea victimei
Uciderea savarsita la cererea explicita, serioasa, constienta si repetata a victimei care suferea de o boala incurabila sau de o infirmitate grava atestate medical, cauzatoare de suferinte permanente si greu de suportat se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 189 Determinarea sau inlesnirea sinuciderii
Fapta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
Cand fapta prevazuta in alineatul precedent s-a savarsit fata de un minor cu varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani sau fata de o persoana cu discernamant diminuat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani.
Determinarea sau inlesnirea sinuciderii, savarsita fata de un minor care nu a implinit varsta de 13 ani sau fata de o persoana care nu a putut sa-si dea seama de consecintele actiunilor sau inactiunilor sale ori nu putea sa le controleze, daca sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
Daca actele de determinare sau inlesnire prevazute in alin. (1) - (3) au fost urmate de o incercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 190 Uciderea din culpa
Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anumite activitati, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Cand incalcarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere constituie prin ea insasi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevazute in alineatele precedente se majoreaza cu jumatate.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA INTEGRITATII CORPORALE
SAU SANATATII

Art. 191 Lovirea sau alte violente
(1) Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, fiind necesare ingrijiri medicale pentru vindecare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 192 Vatamarea corporala
(1) Fapta prevazuta in art.191 care a cauzat vreuna din urmatoarele consecinte:
o infirmitate;
un prejudiciu estetic grav si permanent;
avortul;
punerea in primejdie a vietii persoanei,
se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii uneia dintre consecintele prevazute in alin. (1) lit. a) si b) pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (2) se pedepseste.
(4) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 193 Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte
Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 191 si in art.192 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani.

Art. 194 Vatamarea corporala din culpa
(1) Fapta prevazuta in art. 191 alin.(2) savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta in art. 192 alin.(1) savarsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) Cand fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anumite activitati, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(4) Daca urmarile prevazute in alin. (1) - (3) s-au produs fata de doua sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
(5) Daca nerespectarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfasurarea activitatii care a condus la comiterea faptelor prevazute in alin.(1) si (3) constituie prin ea insasi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(6) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 195 Relele tratamente aplicate minorului
Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 196 Incaierarea
Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane si nu se cunoaste care dintre participanti a produs urmarile, se aplica tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani, cu exceptia victimei, care raspunde potrivit alin. (1).
Cand prin fapta savarsita in conditiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale sau care a incercat sa-i desparta pe altii.

CAPITOLUL III INFRACTIUNI SAVARSITE ASUPRA UNUI MEMBRU DE FAMILIE

Art. 197 Violenta in familie
(1) Daca faptele prevazute in art. 186, art. 187, art. 191-193 sunt savarsite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu o patrime.
(2) In cazul infractiunilor prevazute in art. 191 si in art. 194 savarsite asupra unui membru de familie, actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu.

Art. 198 Uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarsita de catre mama
(1) Uciderea copilului nou-nascut imediat dupa nastere dar nu mai tarziu de 24 de ore, savarsita de catre mama aflata in stare de tulburare psihica se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in art. 186, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.
(2) Daca faptele prevazute in art. 191-193 sunt savarsite asupra copilului nou-nascut imediat dupa nastere dar nu mai tarziu de 24 de ore, de catre mama aflata in stare de tulburare psihica, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

CAPITOLUL IV AGRESIUNI ASUPRA FATULUI

Art. 199 Avortul
(1) Intreruperea cursului sarcinii savarsita in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:
a) in afara institutiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate in acest scop;
b) de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrica-ginecologie si drept de libera practica medicala in aceasta specialitate;
c) daca varsta sarcinii a depasit paisprezece saptamani,
se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Avortul savarsit in orice conditii, fara consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si (2) s-a cauzat femeii insarcinate o vatamare corporala pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii insarcinate, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Cand faptele au fost savarsite de un medic, pe langa pedeapsa inchisorii, se va aplica si interzicerea exercitarii profesiei de medic.
(5) Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste.
(6) Nu constituie infractiune avortul terapeutic efectuat de un medic de specialitate obstetrica-ginecologie.
(7) Nu se pedepseste femeia insarcinata care isi intrerupe cursul sarcinii.

Art. 200 Vatamarea fatului
(1) Vatamarea fatului, in timpul nasterii, care a impiedicat instalarea vietii extrauterine se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
(2) Vatamarea fatului in timpul nasterii, care a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Vatamarea fatului in timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(4) Vatamarea fatului savarsita in timpul nasterii de catre mama aflata in stare de tulburare psihica, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) si (2), ale carei limite se reduc la jumatate.
(5) Daca faptele prevazute in alin. (1) - (4) au fost savarsite din culpa limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(6) Cand faptele prevazute in alin. (1) - (3) si (5) au fost savarsite de un medic, pe langa pedeapsa inchisorii, se va aplica si interzicerea exercitarii profesiei de medic.
(7) Vatamarea fatului in perioada sarcinii de catre femeia insarcinata, nu se pedepseste.

CAPITOLUL V INFRACTIUNI PRIVIND OBLIGATIA DE ASISTENTA
A CELOR IN PRIMEJDIE

Art. 201 Lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate
(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunta de indata autoritatile de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, integritate corporala sau sanatate este in pericol si nu are putinta de a se salva, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Fapta nu constituie infractiune daca, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viata, integritatea corporala sau sanatatea sa.

Art. 202 Impiedicarea ajutorului
Impiedicarea interventiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent si grav pentru viata, integritatea corporala sau sanatatea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL VI INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

Art. 203 Lipsirea de libertate in mod ilegal
(1) Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.
(2) Se considera lipsire de libertate si rapirea unei persoane aflate imposibilitatea de a-si exprima vointa ori de a se apara.
(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 204 Amenintarea
(1) Amenintarea cu savarsirea unei infractiuni sau cu producerea unei vatamari injuste a unui drept sau interes legitim, indreptata impotriva sa ori a altei persoane, daca aceasta are aptitudinea de a alarma, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 205 Santajul
(1) Constrangerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul de a dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata ori pentru un membru de familie al acesteia, in scopul prevazut in alin. (1).
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au fost comise in scopul de a dobandi in mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 206 Hartuirea
Fapta persoanei care, in mod repetat, urmareste victima ori ii supravegheaza locuinta, locul de munca sau alte locuri frecventate de catre aceasta, cauzandu-i astfel o stare de temere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.
Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicari prin mijloace de transmitere la distanta, care prin frecventa sau continut alarmeaza victima, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

CAPITOLUL VII TRAFICUL SI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE

Art. 207 Sclavia
(1) Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 208 Traficul de persoane
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in scopul exploatarii acesteia, savarsita:
a) prin constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate;
b) profitand de imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 209 Traficul de minori
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, in scopul exploatarii acestuia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca fapta a fost savarsita in conditiile art. 208 alin.(1), pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 210 Supunerea la munca fortata sau obligatorie
Fapta de a supune o persoana, in alte cazuri decat cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci impotriva vointei sale sau la o munca obligatorie, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.

Art. 211 Proxenetismul
(1) Determinarea sau inlesnirea practicarii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre una sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) In cazul in care determinarea la inceperea sau continuarea practicarii prostitutiei s-a realizat prin constrangere, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca faptele sunt savarsite fata de un minor, limitele speciale pedepsei se majoreaza cu jumatate.
(4) Prin practicarea prostitutiei se intelege intretinerea de acte sexuale cu diferite persoane in scopul obtinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

Art. 212 Exploatarea cersetoriei
(1) Fapta persoanei care determina un minor sau o persoana cu dizabilitati fizice ori psihice sa apeleze in mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material, sau beneficiaza de foloase patrimoniale de pe urma acestei activitati, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta este savarsita in urmatoarele imprejurari:
de parinte, tutore, curator ori de catre cel care are in ingrijire persoana care cerseste;
prin constrangere,
pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 213 Folosirea unui minor in scop de cersetorie
Fapta majorului care, avand capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, folosindu-se in acest scop de prezenta unui minor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 214 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Fapta de a utiliza serviciile prevazute in art. 181, prestate de o persoana despre care beneficiarul stie ca este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 215 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 207- 209 si art. 211 alin. (2) se pedepseste.

CAPITOLUL VIII INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII SI INTEGRITATII SEXUALE

Art. 216 Violul
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa, sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise in conditiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:
a) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;
b) victima este ruda in linie directa, frate sau sora;
c) victima nu a implinit varsta de 15 ani;
d) fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala.
(4) Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(5) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) si (2) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
(6) Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) - (3) se pedepseste.

Art. 217 Agresiunea sexuala
(1) Actul de natura sexuala, altul decat cele prevazute in art. 216, cu o persoana savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara sau de a-si exprima vointa, ori profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:
victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;
b) victima este ruda in linie directa, frate sau sora;
victima nu a implinit varsta de 15 ani;
fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice;
fapta a avut ca urmare vatamarea corporala.
(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Daca actele de agresiune sexuala au fost precedate sau urmate de savarsirea actelor sexuale prevazute in art. 216 alin. (1) si (2), fapta constituie viol.
(5) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
(6) Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 218 Actul sexual cu un minor
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum si orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise de un major cu un minor care nu a implinit varsta de 13 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita de un major cu un minor cu varsta intre 13 si 15 ani, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(3) Fapta prevazuta in alin. (1) comisa de un major cu un minor cu varsta intre 13 si 18 ani, de catre o persoana care a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Fapta prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:
minorul este ruda in linie directa, frate sau sora;
minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;
a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice.
(5) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta prevazuta in alin. (2) si (3), savarsita in conditiile alin. (4) lit. c).

Art. 219 Coruperea sexuala a minorilor
(1) Comiterea de catre un major impreuna cu un minor care nu a implinit varsta de 13 ani, a unui act de natura sexuala, altul decat cel prevazut in art. 218, precum si determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un astfel de act, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:
minorul este ruda in linie directa, frate sau sora;
minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;
fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice.
(3) Actul sexual de orice natura savarsit de un major in prezenta unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Determinarea de catre un major a unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani sa asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii in cadrul carora se comit acte sexuale de orice natura, precum si punerea la dispozitia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 220 Racolarea minorilor in scopuri sexuale
Propunerea facuta de catre un major, prin intermediul tehnologiilor de comunicare si informare, pentru a intalni minor care nu a implinit varsta de 13 ani, in scopul comiterii unui act din cele prevazute la art. 218 sau 219, daca propunerea a fost acceptata de catre minor, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Art. 221 Hartuirea sexuala
(1) Pretinderea, in mod repetat, de favoruri de natura sexuala, in cadrul unei relatii de munca sau a unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

CAPITOLUL IX INFRACTIUNI CE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI,
VIETII PRIVATE SI CORESPONDENTEI

Art. 222 Violarea de domiciliu
(1) Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, ori refuzul de a le parasi la cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un 2 ani sau cu amenda.
(2) In cazul in care fapta este savarsita de o persoana inarmata, in timpul noptii ori prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 223 Violarea sediului profesional
Patrunderea fara drept, in orice mod, in sediul sau locul unde o persoana juridica sau fizica isi desfasoara activitatea profesionala, ori refuzul de a le parasi la cererea persoanei indreptatite, se pedepseste cu inchisoare de le 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
In cazul in care fapta este savarsita de o persoana inarmata, in timpul noptii ori prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 224 Violarea secretului corespondentei
Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau retinerea, fara drept, a unei corespondente adresate altuia precum si divulgarea fara drept a continutului unei asemenea corespondente, chiar atunci cand aceasta a fost trimisa deschisa ori a fost deschisa din greseala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Interceptarea, fara drept, a unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicatii se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
Divulgarea, difuzarea, prezentarea, sau transmiterea, catre o alta persoana sau catre public, fara drept, a continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din intamplare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 225 Violarea vietii private
(1) Atingerea adusa vietii private, fara drept, prin:
ascultarea cu mijloace tehnice sau inregistrarea audio a unei persoane aflate intr-o locuinta, incapere, dependinta ori loc imprejmuit tinand de acestea, sau a unei convorbiri private;
b) fotografierea, captarea sau inregistrarea de imagini cu o persoana aflata intr-o locuinta, incapere, dependinta ori loc imprejmuit tinand de acestea,
se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fara drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevazute in alin. (1), catre o alta persoana sau catre public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
(4) Nu constituie infractiune fapta savarsita:
a) de catre cel care a participat la intalnirea cu persoana vatamata in cadrul careia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, daca justifica un interes legitim;
b) daca persoana vatamata a actionat explicit cu intentia de a fi vazuta ori auzita de faptuitor;
c) daca faptuitorul, aflat intamplator intr-un anumit loc, surprinde savarsirea unei infractiuni sau contribuie la dovedirea savarsirii unei infractiuni;
d) daca surprinde fapte care pun in pericol un interes public.

Art. 226 Divulgarea secretului profesional
Divulgarea, fara drept, a unor date sau informatii privind viata privata a unei persoane, de catre acela care a luat cunostinta despre acestea cu consimtamantul persoanei vatamate, in virtutea profesiei ori functiei si care are obligatia pastrarii confidentialitatii cu privire la aceste date, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

TITLUL II
INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

CAPITOLUL I FURTUL

Art. 227 Furtul
(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta constituie furt si daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane.
(3) Se considera bunuri mobile si inscrisurile, energia electrica, precum si orice alt fel de energie care are valoare economica.
(4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 228 Furtul calificat
(1) Furtul savarsit in urmatoarele imprejurari:
a) intr-un mijloc de transport in comun;
b) in timpul noptii;
c) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;
d) prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase;
e) prin scoaterea din functiune a sistemului de alarma ori de supraveghere,
se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca furtul a fost savarsit in urmatoarele imprejurari:
asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;
prin violare de domiciliu sau sediu profesional;
de o persoana avand asupra sa o arma,
pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) si alin.(2) lit.a) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 229 Furtul in scop de folosinta
(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, savarsit in scopul de a-l folosi pe nedrept se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in art. 227 sau art. 228, ale carei limite speciale se reduc cu o treime.
(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza folosirea fara drept a unui terminal de comunicatii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept la o retea, daca s-a produs o paguba.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 230 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

CAPITOLUL II TALHARIA SI PIRATERIA

Art. 231 Talharia
Furtul savarsit prin intrebuintarea de violente sau amenintari, ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii, ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 232 Talharia calificata
(1) Talharia savarsita in urmatoarele imprejurari:
prin folosirea unei arme ori substante explozive, narcotice sau paralizante;
prin simularea de calitati oficiale;
de o persoana mascata, deghizata sau travestita;
in timpul noptii;
intr-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;
prin violare de domiciliu sau sediu profesional,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand talharia a avut ca urmare vatamarea corporala.

Art. 233 Pirateria
(1) Furtul comis, prin violenta sau amenintare, de catre o persoana care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflata in marea libera, a bunurilor ce se gasesc pe acel vas sau pe o alta nava se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin.(1) se sanctioneaza si capturarea unei nave aflata in marea libera sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul sau esuarea acesteia, in scopul de a-si insusi incarcatura ei sau de a talhari persoanele aflate la bord.
(3) Daca pirateria a avut ca urmare vatamarea corporala, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Exista piraterie si daca fapta s-a comis pe o aeronava sau intre aeronave si nave.

Art. 234 Talharia sau pirateria urmata de moartea victimei
Daca faptele prevazute in art. 231 - 233 au avut ca urmare moartea victimei pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 235 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 231 - 233 se pedepseste.

CAPITOLUL III INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
PRIN NESOCOTIREA INCREDERII

Art. 236 Abuzul de incredere
(1) Insusirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de catre cel caruia i-a fost incredintat in baza unui titlu si cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 237 Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor
(1) Fapta debitorului de a instraina, ascunde, deteriora sau distruge, in tot sau in parte, valori ori bunuri din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudarii creditorilor se pedepseste cu inchisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei care, stiind ca nu va putea plati, achizitioneaza bunuri ori servicii producand o paguba creditorului.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 238 Bancruta simpla
(1) Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la aparitia starii de insolventa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 239 Bancruta frauduloasa
(1) Fapta persoanei care, in frauda creditorilor:
a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate;
c) instraineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active,
se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 240 Gestiunea frauduloasa
(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acestora, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cand fapta prevazuta in alin.(1) a fost savarsita de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
(3) Faptele prevazute in alin.(1) si (2) savarsite in scopul de a dobandi un folos patrimonial se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 241 Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
(1) Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau in mod fortuit in posesia faptuitorului, sau nepredarea acestuia in termen de 10 zile din momentul in care a cunoscut ca bunul nu ii apartine.

Art. 242 Inselaciunea
(1) Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Inselaciunea savarsita prin folosirea de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 243 Inselaciunea privind asigurarile
(1) Distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, ascunderea sau instrainarea unui bun asigurat impotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, in scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurata, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Fapta persoanei care, in scopul prevazut in alineatul precedent, simuleaza, isi cauzeaza sau agraveaza leziuni sau vatamari corporale produse de un risc asigurat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 244 Deturnarea licitatiilor publice
Fapta de a indeparta, prin constrangere sau corupere, un participant de la o licitatie publica, ori intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 245 Exploatarea patrimoniala a unei persoane vulnerabile
(1) Fapta creditorului care, cu ocazia darii cu imprumut de bani sau bunuri, profitand de starea de vadita vulnerabilitate a debitorului, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii, ori relatiei de dependenta in care debitorul se afla fata de el, il face sa constituie sau sa transmita, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanta de valoare vadit disproportionata fata de aceasta prestatie, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Punerea unei persoane in stare de vadita vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicatii cu alcool sau substante psihoactive in scopul de a o determina sa consimta la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanta sau sa renunte la un drept, daca s-a produs o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 246 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 237 alin. (1), art. 239 si art. 242-245 se pedepseste.

CAPITOLUL IV FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE SI
MIJLOACE DE PLATA ELECTRONICE

Art. 247 Frauda informatica
Introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, restrictionarea accesului la aceste date ori impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 248 Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos
(1) Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fara consimtamantul titularului, a unui instrument de plata electronica, sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (1), prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
(3) Transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, in vederea efectuarii uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 249 Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos
(1) Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), cunoscand ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

Art. 250 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

CAPITOLUL V DISTRUGEREA SI TULBURAREA DE POSESIE

Art. 251 Distrugerea
(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Distrugerea unui inscris sub semnatura privata, care apartine in tot sau in parte altei persoane si serveste la dovedirea unui drept de natura patrimoniala, daca prin aceasta s-a produs o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun savarsita prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc, si daca este de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(5) Dispozitiile prevazute in alin. (3) si (4) se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.
(6) Pentru faptele prevazute in alin. (1) si (2) actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
(7) Tentativa faptelor prevazute in alin. (3) si (4) se pedepseste .

Art. 252 Distrugerea calificata
(1) Daca faptele prevazute in art. 251 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile, ori a unor lucrari, echipamente, instalatii sau componente ale acestora si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea corporala a doua sau mai multor persoane.

Art. 253 Distrugerea din culpa
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care fapta este savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si daca este de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Daca faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 254 Tulburarea de posesie
(1) Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, prin violenta sau amenintare, ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat in posesia altuia, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

TITLUL III
INFRACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA SI FRONTIERA DE STAT

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

Art. 255 Ultrajul
(1) Amenintarea, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.
(2) Savarsirea unei infractiuni, impotriva unui functionar care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori impotriva a bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele comise in conditiile alin.(2) daca privesc un membru de familie al functionarului.

Art. 256 Uzurparea de calitati oficiale
(1) Folosirea fara drept a unei calitati oficiale care implica exercitiul autoritatii de stat, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta functionarului care continua sa exercite o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dupa ce a pierdut acest drept conform legii.
(3) Daca faptele prevazute in alin.(1) sau (2) au fost savarsite de o persoana care poarta, fara drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autoritati publice, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 257 Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri
(1) Sustragerea ori distrugerea unui inscris care se afla in pastrarea ori in detinerea unei autoritati publice sau a persoanei prevazute in art.175 alin. (2) se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta este savarsita de un functionar in exercitarea atributiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 258 Ruperea de sigilii
Inlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 259 Sustragerea de sub sechestru
Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI PRIVIND FRONTIERA DE STAT

Art. 260 Trecerea frauduloasa a frontierei de stat
(1) Intrarea sau iesirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita:
a) in scopul sustragerii de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse ori a unei masuri educative, privative de libertate;
b) de catre un strain declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau de sedere in tara,
pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.
(4) Fapta prevazuta in alin.(1), savarsita de o victima a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepseste.

Art. 261 Traficul de migranti
(1) Racolarea, indrumarea, calauzirea, transportarea, transferarea sau adapostirea unei persoane, in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a Romaniei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cand fapta a fost savarsita:
a) in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) prin mijloace care pun in pericol viata, integritatea sau sanatatea migrantului;
c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante,
pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 262 Facilitarea sederii ilegale in Romania
(1) Fapta persoanei care faciliteaza, prin orice mijloace, ramanerea ilegala pe teritoriul Romaniei a unei persoane, victima a unei infractiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranti, care nu are cetatenia romana si nici domiciliul in Romania, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. Daca mijlocul folosit constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(2) Cand fapta a fost savarsita:
a) in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) de catre un functionar aflat in exercitarea atributiilor de serviciu,
pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Cand faptele prevazute in alin. (1) si (2) sunt savarsite cu privire la un alt strain aflat ilegal pe teritoriul Romaniei, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 263 Sustragerea de la masurile de indepartare de pe teritoriul Romaniei
Sustragerea de la executarea obligatiilor instituite de autoritatile competente, de catre strainul fata de care s-a dispus masura indepartarii de pe teritoriul Romaniei, ori a fost dispusa interzicerea dreptului de sedere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

TITLUL IV
INFRACTIUNI CONTRA INFAPTUIRII JUSTITIEI

Art. 264 Nedenuntarea
Fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte prevazute de legea penala contra vietii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu instiinteaza de indata autoritatile, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
Nedenuntarea savarsita de un membru de familie, nu se pedepseste.
Nu se pedepseste persoana care, inainte de punerea in miscare a actiunii penale impotriva unei persoane pentru savarsirea faptei nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului si a participantilor.

Art. 265 Omisiunea sesizarii
Functionarul care, luand cunostinta de savarsirea unei fapte prevazute de legea penala in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a organelor de urmarire penala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
Cand fapta este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

Art. 266 Inducerea in eroare a organelor judiciare
Sesizarea penala, facuta prin denunt sau plangere, cu privire la existenta unei fapte prevazute de legea penala ori in legatura cu savarsirea unei asemenea fapte de catre o anumita persoana, cunoscand ca aceasta este nereala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
Producerea sau ticluirea de probe nereale, in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Nu se pedepseste persoana care a savarsit inducerea in eroare a organelor judiciare, daca declara, inainte de retinerea, arestarea sau de punerea in miscare a actiunii penale impotriva celui fata de care s-a facut denuntul sau plangerea ori s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt nereale.

Art. 267 Favorizarea faptuitorului
(1) Ajutorul dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani sau cu amenda.
(2) Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita de autor.
(3) Favorizarea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

Art. 268 Tainuirea
(1) Primirea, dobandirea, transformarea ori inlesnirea valorificarii unui bun, de catre o persoana care, fie a cunoscut, fie a prevazut din imprejurarile concrete, ca acesta provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, chiar fara a cunoaste natura acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) Pedeapsa aplicata tainuitorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita de autor.
(3) Tainuirea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

Art. 269 Spalarea de bani
(1) Operatiunea juridica de orice fel, efectuata in scopul impiedicarii identificarii originii ilicite, a situarii, a circulatiei, a titularului real al dreptului de proprietate ori a existentei altor drepturi cu privire la un bun, de catre o persoana care, fie a cunoscut, fie a prevazut din imprejurarile concrete, ca acesta provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, chiar fara a cunoaste natura acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Fapta constituie infractiune si atunci cand aceasta a fost savarsita de autor sau de un participant la fapta prevazuta de legea penala din care provine bunul.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 270 Obstructionarea justitiei
Persoana care, fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale:
a) impiedica organul de urmarire sau instanta sa efectueze, in conditiile legii, un act procedural;
b) refuza sa puna la dispozitia organului de urmarire penala, instantei sau judecatorului sindic, in tot sau in parte, datele, informatiile, inscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate in conditiile legii, in vederea solutionarii unei cauze,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul persoanei urmarite sau judecate pentru infractiunea care formeaza obiectul procesului penal.

Art. 271 Influentarea declaratiilor
Incercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrangere ori prin alta fapta cu efect vadit intimidant, savarsita asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea declaratii, sa isi retraga declaratiile, sa dea declaratii mincinoase ori sa nu prezinte probe, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. Daca actul de intimidare sau corupere constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(2) Nu constituie infractiune intelegerea patrimoniala dintre infractor si persoana vatamata, intervenita in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangere prealabila.

Art. 272 Marturia mincinoasa
Fapta martorului care, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase, ori nu spune tot ce stie in legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care este intrebat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
Marturia mincinoasa savarsita:
a) de un martor cu identitate protejata ori aflat in Programul de protectie a martorilor;
b) de un investigator sub acoperire;
c) de o persoana care intocmeste un raport de expertiza, ori de un interpret;
d) in legatura cu o fapta pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata ori inchisoarea de 10 ani sau mai mare,
se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(3) Autorul nu se pedepseste daca isi retrage marturia, in cauzele penale inainte de retinere, arestare sau de punerea in miscare a actiunii penale, ori in alte cauze inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie, ca urmare a marturiei mincinoase.

Art. 273 Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei
Savarsirea unei infractiuni impotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv ca a sesizat organele de urmarire penala, a dat declaratii ori a prezentat probe intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura dintre cele prevazute in art.272, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 274 Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri
(1) Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia sa ajunga la destinatar.

Art. 275 Presiuni asupra justitiei
Declaratiile publice defaimatoare la adresa judecatorului ori a organelor de urmarire penala, facute in scop de intimidare sau de influentare a acestora, de oricare dintre parti, de suspect, de persoana vatamata ori de reprezentantii lor, in legatura cu o procedura judiciara in curs de desfasurare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 276 Compromiterea intereselor justitiei
(1) Divulgarea, fara drept, de informatii confidentiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmeaza sa se administreze o proba, de catre un functionar care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei, daca prin aceasta poate fi ingreunata sau impiedicata urmarirea penala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, inainte de a se dispune o solutie de netrimitere in judecata ori de solutionarea definitiva a cauzei, de catre un functionar care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei, se pedepseste cu amenda.
(3) Dezvaluirea, fara drept, de informatii dintr-o cauza penala, de catre un martor, expert sau interpret, atunci cand aceasta interdictie este impusa de legea de procedura penala, se pedepseste cu amenda.
(4) Nu constituie infractiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvaluite acte sau activitati ilegale comise de autoritati intr-o cauza penala.

Art. 277 Sfidarea instantei
Intrebuintarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene de catre o persoana care participa sau asista la o procedura care se desfasoara in fata instantei, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 278 Ultrajul judiciar
Amenintarea, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul, savarsite impotriva unui judecator, procuror, politist sau jandarm aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.
Savarsirea unei infractiuni impotriva unui judecator, procuror, politist sau jandarm ori impotriva bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele comise in conditiile alin.(2) daca privesc un membru de familie al judecatorului, procurorului, politistului sau jandarmului.
(4) Dispozitiile alin.(1) - (3) se aplica in mod corespunzator si faptelor comise impotriva unui avocat sau a unui membru de familie al acestuia in legatura cu exercitarea profesiei de avocat.

Art. 279 Cercetarea abuziva
Intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane urmarite sau judecate intr-o cauza penala, de catre un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator, pentru a o determina sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa isi retraga declaratiile, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

Art. 280 Supunerea la rele tratamente
(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut de dispozitiile legale, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.
(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative, privative de libertate, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

Art. 281 Tortura
(1) Fapta functionarului, care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, sau a altei persoane care actioneaza la instigarea sau cu consimtamantul expres ori tacit al acestuia, de a provoca unei persoane puternice suferinte fizice ori psihice:
a) in scopul obtinerii de la aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau declaratii;
b) in scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis;
c) in scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane;
d) pe un motiv bazat pe orice forma de discriminare,
se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a avut ca urmare o vatamare corporala, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (1) se pedepseste.
(5) Nicio imprejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autoritati publice.
(6) Nu constituie tortura durerea sau suferintele ce rezulta exclusiv din sanctiuni legale si care sunt inerente acestor sanctiuni sau sunt ocazionate de ele.

Art. 282 Represiunea nedreapta
(1) Fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a lua o masura preventiva neprivativa de libertate ori de a trimite in judecata o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.
(2) Retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

Art. 283 Asistenta si reprezentarea neloiala
(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, in intelegere frauduloasa cu o persoana cu interese contrare in aceeasi cauza, in cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele clientului sau ale persoanei reprezentate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza intelegerea frauduloasa intre avocat sau reprezentantul unei persoane si un tert interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, in scopul vatamarii intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 284 Evadarea
Evadarea din starea legala de retinere sau de detinere se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Cand evadarea este savarsita prin folosire de violente sau arme, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Se considera evadare:
a) neprezentarea nejustificata a persoanei condamnate, la locul de detinere, la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate;
b) parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata, a locului de munca, aflat in exteriorul locului de detinere.
(4) Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la restul ramas neexecutat din pedeapsa la data evadarii.
(5) Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 285 Inlesnirea evadarii
Inlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Inlesnirea evadarii:
savarsita prin folosire de violente, arme, substante narcotice sau paralizante ;
a doua sau mai multor persoane in aceeasi imprejurare;
c) unei persoane retinute sau arestate pentru o infractiune sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata ori cu pedeapsa inchisorii de 10 ani sau mai mare, ori condamnate la o astfel de pedeapsa,
se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) sunt savarsite de o persoana care avea indatorirea de a-l pazi pe cel retinut sau detinut, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
Inlesnirea evadarii, savarsita din culpa, de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) - (3) se pedepseste.

Art. 286 Nerespectarea hotararilor judecatoresti
(1) Nerespectarea unei hotarari judecatoresti savarsita prin:
opunerea de rezistenta fata de organul de executare;
refuzul organului de executare de a pune in aplicare o hotarare judecatoreasca, prin care este obligat sa indeplineasca un anumit act;
refuzul de a sprijini organul de executare in punerea in aplicare hotararii, de catre persoanele care au aceasta obligatie conform legii;
neexecutarea hotararii judecatoresti, prin care s-a dispus reintegrarea in munca a unui salariat;
neexecutarea hotararii judecatoresti privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata;
impiedicarea unei persoane de a folosi, in tot sau in parte, un imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti, de catre cel caruia ii este opozabila hotararea,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) In cazul faptelor prevazute la lit. d) - f), actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 287 Neexecutarea sanctiunilor penale
(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii, sau a masurii de siguranta prevazuta in art.108 lit. b) si c), de catre persoana fizica fata de care s-au dispus aceste sanctiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Sustragerea de la executarea unei masuri educative privative de libertate prin parasirea fara drept a centrului educativ sau a centrului de detentie, ori prin neprezentarea dupa expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Neexecutarea pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre cele prevazute in art. 142, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

TITLUL V
INFRACTIUNI DE CORUPTIE SI DE SERVICIU

CAPITOLUL I INFRACTIUNI DE CORUPTIE

Art. 288 Luarea de mita
(1) Fapta functionarului care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.
(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita de una dintre persoanele aratate in art. 175 alin. (2) constituie infractiune numai cand este comisa in legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.
(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita de o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.

Art. 289 Darea de mita
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 288, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(3) Fapta prevazuta in alin. (1) si (2) nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.
(4) Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la acesta.
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, in cazurile prevazute in alin. (3) si (4).
(6) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290 Traficul de influenta
(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.

Art. 291 Cumpararea de influenta
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(3) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat sau oferit in cazul prevazut in alin. (3).
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar daca acestea nu se mai gasesc se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 292 Abuzul de functie
(1) Fapta functionarului de a-si folosi influenta ori autoritatea in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta a fost savarsita de o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, sindicat sau patronat, ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.

Art. 293 Fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia
Dispozitiile art. 288 si 289 se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii romane ori in baza unei alte legi.

Art. 294 Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia
Prevederile acestui capitol se aplica, dupa caz, si in privinta:
functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;
membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul Comunitatilor Europene;
persoanelor care exercita functii juridice in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;
functionarilor unui stat strain;
membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI DE SERVICIU

Art. 295 Delapidarea
(1) Insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 296 Purtarea abuziva
(1) Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre cel aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
(2) Amenintarea ori lovirea sau alte violente savarsite in conditiile alin.(1), se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 297 Abuzul in serviciu
(1) Fapta persoanei care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane, ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA.
(3) Faptele prevazute in alin.(1) si (2) savarsite de un functionar se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.
(4) Actiunea penala pentru faptele prevazute in alin.(1) si (2) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 298 Neglijenta in serviciu
(1) Incalcarea din culpa, de catre un functionar, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 299 Folosirea abuziva a functiei in scop sexual
(1) Fapta functionarului care, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta.
(2) Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natura sexuala, de catre un functionar care se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinuta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

Art. 300 Uzurparea functiei
Fapta functionarului care in timpul serviciului indeplineste un act ce nu intra in atributiile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art.297, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 301 Conflictul de interese
(1) Fapta functionarului care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.
(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Art. 302 Folosirea de informatii privilegiate
Fapta functionarului de a folosi, direct sau indirect informatii ce nu sunt destinate publicitatii, de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unor foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 303 Divulgarea informatiilor secrete de stat
(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevazute in art.175 alin. (1), se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Detinerea, fara drept, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 175 alin. (1), se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni 2 ani sau cu amenda.

Art. 304 Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice
(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza divulgarea, fara drept, de date sau informatii prin care este identificat sau poate fi identificat un investigator sub acoperire, un martor protejat sau o persoana inclusa in Programul de protectie a martorilor.
(3) Daca urmare faptei prevazute in alin. (2) s-a savarsit o infractiune impotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse in Programul de protectie a martorilor, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, iar daca s-a comis cu intentie o infractiune contra vietii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 305 Neglijenta in pastrarea informatiilor
(1) Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informatii, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Daca faptele prevazute in art. 303 alin. (1) si art. 304 au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 306 Obtinerea ilegala de fonduri
(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor rambursabile prin contractarea datoriei publice, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 307 Deturnarea de fonduri
(1) Schimbarea destinatiei fondurilor banesti ori a resurselor materiale alocate unei autoritati publice sau institutii publice, fara respectarea prevederilor legale, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile rambursabile, contractate direct sau garantate de stat ori de unitatile administrativ-teritoriale.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 308 Persoane care exercita un serviciu de interes public
Dispozitiile art. 295, art. 303, art. 305 - 307, nu se aplica in cazul persoanelor prevazute de art. 175 alin. (2).

CAPITOLUL III INFRACTIUNI IMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE
ALE COMUNITATILOR EUROPENE

Art. 309 Obtinerea ilegala de fonduri europene
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.

Art. 310 Deturnarea de fonduri europene
(1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unor avantaje financiare obtinute in mod legal, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Comunitatilor Europene sau la bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

Art. 311 Diminuarea fondurilor europene
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Comunitatilor Europene sau la bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si omisiunea de a furniza, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Comunitatilor Europene sau la bugetele administrate de acestea, ori in numele lor.

Art. 312 Neglijenta in serviciu in dauna bugetelor Comunitatilor Europene
Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa, din culpa, a unei indatoriri de serviciu de catre directorul, administratorul sau alta persoana cu atributii de conducere ori de control in cadrul unei persoane juridice cu scop lucrativ, daca a avut ca rezultat savarsirea de catre o persoana aflata in subordinea sa si care a actionat in numele agentului economic, a uneia dintre infractiunile prevazute in art. 309 - 311, a unei infractiuni de coruptie ori de spalare de bani in legatura cu fondurile Comunitatilor Europene, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 313 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 309 alin.(1), art. 310 si art. 311 alin.(1) se pedepseste.

TITLUL VI
INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

Art. 314 Falsificarea de monede
(1) Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autoritatile competente, inainte de punerea oficiala in circulatie a acesteia.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 315 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata
(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea platilor, sau a oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste un instrument de plata electronica, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 316 Falsificarea de timbre sau efecte postale
(1) Falsificarea de timbre de orice fel, marci postale, plicuri postale, carti postale sau cupoane raspuns international, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 317 Punerea in circulatie de valori falsificate
(1) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 314-316 precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, in vederea punerii lor in circulatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.
(2) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 314-316, savarsita de catre autor sau un participant la infractiunea de falsificare se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.
(3) Repunerea in circulatie a uneia dintre valorile aratate in art. 314-316, de catre o persoana care a constatat, ulterior intrarii in posesia acesteia, ca este falsificata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 318 Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
(1) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor aratate in art. 314, art. 315 alin.(1) si art. 316 se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute in alin. (1) sau (2), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele sau materialele detinute autoritatilor judiciare, ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.

Art. 319 Emiterea frauduloasa de moneda
(1) Confectionarea de moneda autentica prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu incalcarea conditiilor stabilite de autoritatile competente sau fara acordul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie a monedei confectionate in conditiile alin. (1) precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, in vederea punerii ei in circulatie.

Art. 320 Falsificarea de valori straine
Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise in strainatate.

CAPITOLUL II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE
SAU DE MARCARE

Art. 321 Falsificarea de instrumente oficiale
(1) Falsificarea unui sigiliu, stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevazute in art. 175, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 322 Folosirea instrumentelor false
Folosirea instrumentelor false aratate in art. 321 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda.

Art. 323 Falsificarea de instrumente de autentificare straine
Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritatile unui stat strain.

CAPITOLUL III FALSURI IN INSCRISURI

Art. 324 Falsul material in inscrisuri oficiale
(1) Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 325 Falsul intelectual
(1) Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 326 Falsul in inscrisuri sub semnatura privata
(1) Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 324 sau 325, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 327 Uzul de fals
Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cand inscrisul este sub semnatura privata.

Art. 328 Falsificarea unei inregistrari tehnice
(1) Falsificarea unei inregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de folosirea de catre faptuitor a inregistrarii, ori de incredintarea acesteia unei alte persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea unei inregistrari tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinte juridice.
(3) Prin inregistrare tehnica, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei valori, greutati, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte, in mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat, si care este destinata a proba un anumit fapt, in vederea producerii de consecinte juridice.

Art. 329 Falsul informatic
Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 330 Falsul in declaratii
Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 331 Falsul privind identitatea
(1) Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, prin folosirea frauduloasa a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a mentine in eroare un functionar, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Cand prezentarea s-a facut prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
(3) Incredintarea unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi folosit fara drept se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 332 Infractiuni de fals comise in legatura cu autoritatea unui stat strain
Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste acte emise de autoritatea competenta a unui stat strain, sau declaratii ori o identitate asumate in fata acesteia.

TITLUL VII
INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI PUBLICE

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE
CAILE FERATE

Art. 333 Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa
(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara, ori a operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 334 Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa.
(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara, ori a operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cand fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 335 Parasirea postului si prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau a altor substante
(1) Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii cu atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta circulatiei acestor mijloace, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza indeplinirea indatoririlor de serviciu de catre un angajat avand atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, care are o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange ori se afla sub influenta unor substante psihoactive.
(3) Cand faptele prevazute in alin.(1) si (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 336 Distrugerea sau semnalizarea falsa
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei de cale ferata, a materialului rulant, a instalatiilor de cale ferata ori a celor de comunicatii feroviare, precum si a oricaror altor bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare, ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, manevra sau interventie pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricaror acte care pot induce in eroare personalul care asigura circulatia mijloacelor de transport manevra sau interventie pe calea ferata in timpul executarii serviciului, daca prin aceste fapte se creeaza un pericol de accident de cale ferata.
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Cand faptele prevazute in alin. (1) - (3) sunt savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(5) Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 337 Accidentul de cale ferata
Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea adusa mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalatiilor de cale ferata in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport, manevra, intretinere sau interventie pe calea ferata.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE
DRUMURILE PUBLICE

Art. 338 Punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat
(1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.
(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase, sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 339 Conducerea unui vehicul fara permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori permisul i-a fost retras sau anulat, ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana care incredinteaza un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) sau (2), sau sub influenta alcoolului ori a unor substante psihoactive.

Art. 340 Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana, aflata sub influenta unor substante psihoactive, conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere.
(3) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) si (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 341 Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 342 Parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia
(1) Parasirea locului accidentului, fara incuviintarea politiei sau a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei, de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, ori de catre examinatorul autoritatii competente aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.
(3) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului cand:
a) in urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducatorul vehiculului, in lipsa altor mijloace de transport, transporta el insusi persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului;
c) conducatorul autovehiculului cu regim de circulatie prioritara anunta de indata politia, iar dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare;
d) victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 343 Impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic ori sa ingreuneze circulatia pe drumul public se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Participarea in calitate de conducator de vehicul la intreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza asezarea de obstacole care ingreuneaza sau impiedica circulatia pe drumul public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.
(4) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumului public a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 344 Nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnica ori efectuarea reparatiilor
(1) Indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca, urmare faptei prevazute in alin. (1), s-a produs un accident de circulatie care a avut ca urmare vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii uneia sau mai multor persoane pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au fost savarsite din culpa limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
(4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avand urme de accident, fara a fi indeplinite conditiile prevazute de lege, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 345 Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public
(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, daca prin aceasta se creeaza un pericol pentru siguranta circulatiei, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie.

CAPITOLUL III NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNITIILOR,
MATERIALELOR NUCLEARE SI AL MATERIILOR EXPLOZIVE

Art. 346 Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor
(1) Detinerea, portul, confectionarea precum si orice operatiune privind circulatia armelor letale, a munitiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau functionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Detinerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda.
(3) Sustragerea armelor sau munitiilor prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (3) au ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 347 Uzul de arma fara drept
(1) Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 348 Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Stergerea sau modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 349 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
(1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) In cazul in care faptele prevazute in alin.(1) si (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 350 Nerespectarea regimului materiilor explozive
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Sustragerea materiilor explozive, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Cand faptele prevazute in alin.(1) si (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea exploziva este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) In cazul in care faptele prevazute in alin.(1) - (3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 351 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art.346 alin. (1) si (3), art.349 alin.(1) si (2) si art.350 alin.(1) si (2), se pedepseste.

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

Art. 352 exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati
Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 353 Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
(1) Neluarea vreuneia din masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 354 Nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
(1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor.
(3) Faptele prevazute in alin. (1) si (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda

Art. 355 Camata
Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL V INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

Art. 356 Zadarnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda.

Art. 357 Contaminarea venerica
(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical.

Art. 358 Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit
(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit - SIDA - de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit - SIDA - de catre o alta persoana decat cea prevazuta in alin.(1), se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.
(4) Cand fapta prevazuta in alin.(2) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca a cauzat moartea victimei pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(5) Tentativa la infractiunile prevazute in alin.(1) si (2) se pedepseste.

Art. 359 Raspandirea bolilor la animale sau plante
(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli ori a daunatorilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda.
(2) Daca fapta este savarsita din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 360 Infectarea apei
(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa, daca apa devine daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 361 Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vanzare de alimente, bauturi ori alte produse falsificate sau substituite, daca sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vanzare de medicamente contrafacute sau substituite care sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 362 Comercializarea de produse alterate
(1) Vanzarea de alimente, bauturi sau alte produse cunoscand ca sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depasita, daca sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in consum de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca sunt vatamatoare sanatatii.
(3) Vanzarea de medicamente cunoscand ca sunt contrafacute, alterate ori cu perioada de valabilitate depasita, daca sunt vatamatoare sanatatii ori si-au pierdut in tot sau in parte eficienta terapeutica, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 363 Traficul de produse sau substante toxice
(1) Producerea, detinerea precum si orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseste.

TITLUL VIII
INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII
PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI LINISTII PUBLICE

Art. 364 Constituirea unui grup infractional organizat
(1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cand infractiunea care intra in scopul grupului infractional organizat este sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu inchisoarea mai mare de 10 ani pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute in alin. (1) si (2), daca denunta autoritatilor grupul infractional organizat, inainte ca acesta sa fi fost descoperit si sa se fi inceput savarsirea vreuneia dintre infractiunile care intra in scopul grupului.
(5) Daca persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute in alin. (1) - (3) inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(6) Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni.

Art. 365 Instigarea publica
(1) Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este comisa de un functionar, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.
(3) Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Art. 366 Incitarea la ura sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 367 Incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni
Incercarea de a determina o persoana, prin constrangere sau corupere, sa comita o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 368 Tulburarea ordinii si linistii publice
Fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor, ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 369 Tulburarea ordinii publice prin adunari neautorizate
(1) Participarea la o adunare publica neautorizata, in cadrul careia se comit acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza refuzul de a se supune somatiei efectuate, potrivit legii, de catre organele de ordine, pentru dispersarea unei adunari publice neautorizate prin care s-a blocat traficul pe un drum national ori pe calea ferata.

Art. 370 Portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase
(1) Fapta de a purta la vedere, fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, in locuri de distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun:
a) cutitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, intepare sau lovire;
b) arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru socuri electrice;
c) substante iritant lacrimogene sau cu efect paralizant,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Folosirea, fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, in locuri de distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun a obiectelor sau substantelor prevazute in alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) Portul, fara drept, al obiectelor sau substantelor prevazute in alin. (1) in sediul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public, ori in spatiile rezervate desfasurarii procesului electoral se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 371 Impiedicarea desfasurarii unei adunari publice
Impiedicarea, prin orice mijloace, a desfasurarii unei adunari publice care a fost autorizata potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 372 Pornografia infantila
(1) Producerea, expunerea sau distribuirea, in orice mod, precum si detinerea in vederea expunerii sau distribuirii de materiale pornografice cu minori, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Daca faptele prevazute in alineatul precedent au fost savarsite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor avand un comportament sexual explicit sau care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un astfel de comportament.

Art. 373 Ultrajul contra bunelor moravuri
Fapta persoanei care, in public, expune sau distribuie fara drept imagini ce prezinta explicit o activitate sexuala, alta decat cea la care se refera art. 372, ori savarseste acte de exhibitionism sau alte acte sexuale explicite, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

Art. 374 Bigamia
(1) Incheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
(2) Persoana necasatorita care incheie o casatorie cu o persoana pe care o stie casatorita, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 375 Abandonul de familie
(1) Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:
parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;
neindeplinirea, cu rea-credinta, a obligatiei de intretinere prevazuta de lege;
neplata, cu rea credinta, timp de trei luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca,
se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
(3) Fapta nu se pedepseste, daca inainte de terminarea urmaririi penale, inculpatul isi indeplineste obligatiile.
(4) Daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta dispune, dupa caz, amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta.

Art. 376 Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului
(1) Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamantul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca spre crestere si educare, de a impiedica, in mod repetat, pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.
(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 377 Impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu
(1) Parintele sau persoana careia i-a fost incredintat, potrivit legii, un minor si care, in mod nejustificat, il retrage sau il impiedica prin orice mijloace sa urmeze cursurile invatamantului general obligatoriu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Fapta nu se pedepseste daca inainte de terminarea urmaririi penale inculpatul asigura reluarea frecventarii cursurilor de catre minor.
(3) Daca pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare inculpatul asigura reluarea frecventarii cursurilor de catre minor, instanta dispune, dupa caz, amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta.

CAPITOLUL III INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII RELIGIOASE SI
RESPECTULUI DATORAT MORTILOR

Art. 378 Impiedicarea exercitarii libertatii religioase
(1) Impiedicarea sau tulburarea liberei exercitari a ritualului unui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Obligarea unei persoane, prin constrangere, sa participe la serviciile religioase ale unui cult ori sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza obligarea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa indeplineasca un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, caruia ii apartine.
(4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 379 Profanarea lacasurilor sau obiectelor de cult
Profanarea unui lacas sau a unui obiect de cult, apartinand unui cult religios care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 380 Profanarea de cadavre sau morminte
(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru, ori a cenusei rezultate din incinerarea acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormant, a unei urne funerare sau a unui monument funerar, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 381 Prelevarea ilegala de tesuturi sau organe
Prelevarea de tesuturi sau organe de la un cadavru, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

TITLUL IX
INFRACTIUNI ELECTORALE

Art. 382 Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale
(1) Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 383 Coruperea alegatorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

Art. 384 Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care voteaza:
a) fara a avea acest drept;
b) de doua sau mai multe ori;
c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals, sau a unui buletin de vot fals.

Art. 385 Frauda la votul electronic
Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vor electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 386 Violarea confidentialitatii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.
(2) Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 387 Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare, ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 388 Falsificarea documentelor si evidentelor electorale
(1) Falsificarea, prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.
(3) Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art. 389 Fapte savarsite in legatura cu un referendum
(1) Dispozitiile art. 382 - 388 se aplica in mod corespunzator si in cazul faptelor savarsite cu prilejul unui referendum.

Art. 390 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 382 si art. 384 - 388 se pedepseste.

TITLUL X
INFRACTIUNI CONTRA SECURITATII NATIONALE

Art. 391 Tradarea
Fapta cetateanului roman de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin:
a) provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine;
b) subminare economica, politica sau a capacitatii de aparare a statului;
c) aservire fata de o putere sau organizatie straina;
d) ajutarea unei puteri sau organizatii straine pentru desfasurarea unei activitati ostile impotriva securitatii nationale,
se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 392 Tradarea prin transmitere de informatii secrete de stat
Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea ori detinerea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat de catre cei care nu au calitatea de a le cunoaste, in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savarsite de un cetatean roman, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 393 Tradarea prin ajutarea inamicului
Fapta cetateanului roman care, in timp de razboi:
a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale fortelor armate romane sau care servesc apararii;
b) preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtarii razboiului;
c) procura inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;
d) trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea inamicului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate romane sau a armatelor aliate;
e) lupta sau face parte din formatii de lupta impotriva statului roman sau a aliatilor sai,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 394 Actiunile ostile contra statului
Faptele prevazute in art. 391 si in art. 393, savarsite de un cetatean strain sau apatrid, se pedepsesc cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 395 Spionajul
Faptele prevazute in art. 392, savarsite de un cetatean strain sau apatrid, se pedepsesc cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 396 Atentatul care pune in pericol securitatea nationala
Atentatul contra vietii savarsit impotriva unei persoane care detine o functie de demnitate publica, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 397 Atentatul contra unei colectivitati
Atentatul savarsit contra unei colectivitati prin otraviri in masa, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, in scopul ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 398 Actele de diversiune
Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, prin explozii, incendii sau in orice alt mod, a instalatiilor industriale, cailor de comunicatie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicatie, constructiilor, produselor industriale sau agricole, ori a altor bunuri, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepsesc cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 399 Actiuni impotriva ordinii constitutionale
(1) Actiunea armata intreprinsa in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Intreprinderea de actiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, daca se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 400 Comunicarea de informatii false
Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 401 Propaganda pentru razboi
(1) Propaganda pentru razboi de agresiune, precum si raspandirea de stiri tendentioase sau inventate, in scopul provocarii unui razboi de agresiune, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in alin. (1), savarsite in scopul provocarii unui razboi de agresiune impotriva Romaniei.

Art. 402 Compromiterea unor interese de stat
Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sunt stabilite drepturi ale statului roman in raport cu o putere straina, daca prin aceasta sunt puse in pericol sau vatamate interesele de stat, se pedepsesc cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 403 Divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala
(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Detinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce contine informatii secrete de stat, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani.
(3) Daca faptele prevazute in alineatele precedente sunt savarsite de orice alta persoana, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 404 Infractiuni contra persoanelor care se bucura de protectie internationala
(1) Atentatul contra vietii savarsit impotriva reprezentantului unui stat strain sau a altei persoane care se bucura de protectie in conformitate cu conventiile internationale, aflata in misiune oficiala in Romania, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Infractiunile intentionate contra integritatii corporale, sanatatii sau libertatii, savarsite impotriva unei persoane dintre cele mentionate in alin. (1), se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.

Art. 405 Constituirea de structuri informative ilegale
Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative in scopul culegerii de informatii secrete de stat, ori desfasurarea de catre acestea a unei activitati de culegere sau prelucrare de asemenea informatii, in afara cadrului legal, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 406 Nedenuntarea unor infractiuni contra securitatii nationale
(1) Fapta persoanei care, luand cunostinta despre pregatirea sau comiterea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 391 - 399, art. 402 - 405, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Nedenuntarea savarsita de un membru de familie, nu se pedepseste.
(3) Nu se pedepseste persoana care, inainte de punerea in miscare a actiunii penale impotriva unei persoane pentru savarsirea faptei nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului si a participantilor.

Art. 407 Cauze de reducere a pedepsei
Daca persoana care a savarsit una dintre infractiunile prevazute in prezentul titlu inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a autorului sau participantilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 408 Sanctionarea tentativei
(1) Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul titlu se pedepseste.
(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. 392, art. 393, art. 395 - 399 si art. 404 si art. 394 raportat la infractiunea de tradare prin ajutarea inamicului

TITLUL XI
INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE LUPTA A FORTELOR ARMATE

CAPITOLUL I INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Art. 409 Absenta nejustificata
Absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depasit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau amenda.

Art. 410 Dezertarea
(1) Absenta nejustificata de la unitate sau de la serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) Absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depasit 24 de ore, in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani sau amenda.

Art. 411 Incalcarea consemnului
(1) Incalcarea regulilor serviciului de paza, interventie, insotire sau de securitate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar.
(3) Incalcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(4) Faptele prevazute in alin. (1) - (3) savarsite in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

Art. 412 Insubordonarea
(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta este savarsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un soldat ori de un gradat voluntar, de doi sau mai multi militari impreuna ori in fata formatiei adunate, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(3) In timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, pedeapsa pentru fapta prevazuta in alin. (1) este inchisoare de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta in alin. (2), de la 3 la 10 ani.

Art. 413 Lovirea superiorului ori a inferiorului
(1) Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat, atunci cand superiorul sau seful se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, ori pentru acte indeplinite in legatura cu aceste atributii, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si lovirea savarsita de catre superior sau sef impotriva inferiorului sau a subordonatului, atunci cand inferiorul sau subordonatul se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, ori pentru acte indeplinite in legatura cu aceste atributii.
(3) Cand faptele prevazute in alin. (1) si (2) au fost comise in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 414 Capitularea
Predarea in mainile inamicului de catre comandant a fortelor armate pe care le comanda, lasarea in mainile inamicului, distrugerea sau aducerea in stare de neintrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca vreuna dintre acestea sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 415 Parasirea campului de lupta
Parasirea campului de lupta sau refuzul de a actiona, savarsite in timpul luptei, ori predarea in captivitate sau savarsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei inamicului se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 416 Zborul neautorizat
(1) Zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului in spatiul aerian sau a aeronavei se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 417 Parasirea navei
(1) Parasirea unei nave militare in caz de naufragiu de catre comandant, inainte de a-si fi exercitat pana la capat indatoririle de serviciu, precum si de catre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 418 Parasirea comenzii
(1) Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, in situatii care ar fi putut periclita nava militara sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 419 Neluarea masurilor necesare in operatiunile navale
Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care fara a fi fost oprit prin vreun ordin, sau fara a fi fost impiedicat de misiunea speciala pe care o avea:
a) nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte impotriva inamicului, sa ajute o nava a statului roman sau a unei tari aliate, urmarita de inamic ori angajata in lupta;
b) nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi inamic;
c) nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale inamicului,
se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 420 Coborarea pavilionului
Coborarea pavilionului in timpul luptei, in scopul de a servi cauza inamicului, savarsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 421 Coliziunea
(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava, a acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) In cazul in care fapta prevazuta in alineatul precedent a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la de la 6 luni la 3 ani.
(3) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 422 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 414-418, art. 420, art. 421 alin. (1) se pedepseste.

Art. 423 Infractiuni privitoare la aeronave militare
Dispozitiile art. 416 - 418, art. 421 si art. 422 se aplica in mod corespunzator si in cazul aeronavelor militare.

Art. 424 Punerea in miscare a actiunii penale
Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in art. 409 - 412 se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

Art. 425 Sustragerea de la serviciul militar in timp de razboi
Fapta persoanei care in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, isi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau o infirmitate, foloseste inscrisuri false sau orice alte mijloace, in scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 426 Sustragerea de la luarea in evidenta militara
(1) Sustragerea de la luarea in evidenta militara, selectia, stabilirea aptitudinilor si a optiunilor privind modul de indeplinire a indatoririlor militare, in timp de pace, se pedepseste cu amenda.
(2) Daca fapta este savarsita in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 427 Neprezentarea la incorporare sau concentrare
(1) Neprezentarea la incorporare, concentrare sau mobilizare in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, in termenul prevazut in ordinul de chemare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si neprezentarea celui incorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat, precum si a celui care, executand potrivit legii, serviciul alternativ, nu se prezinta in termen la angajator.
(3) Termenele de prezentare prevazute in alin. (1) si (2) se prelungesc cu 10 zile, in cazul in care cel chemat se afla in strainatate.

Art. 428 Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta
(1) Jefuirea pe campul de lupta a mortilor sau ranitilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta prevazuta in alin. (1), care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

Art. 429 Folosirea emblemei Crucea Rosie in timpul operatiunilor militare
Folosirea, fara drept, in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, in legatura cu operatiunile militare, a emblemei ori denumirii de „Crucea Rosie” sau a celor asimilate acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

TITLUL XII
INFRACTIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITATII SI DE RAZBOI

CAPITOLUL I INFRACTIUNI DE GENOCID SI CONTRA UMANITATII

Art. 430 Genocidul
(1) Savarsirea, in scopul de a distruge, in intregime sau in parte, un grup national, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre urmatoarele fapte:
uciderea de membri ai grupului;
vatamarea integritatii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
supunerea grupului la conditii de existenta de natura sa duca la distrugerea fizica, totala sau partiala, a acestuia;
impunerea de masuri vizand impiedicarea nasterilor in cadrul grupului;
transferul fortat de copii apartinand unui grup in alt grup,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca faptele de la alin.(1) sunt savarsite in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.
(3) Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Incitarea la savarsirea infractiunii de genocid, comisa in mod direct, in public se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 431 Infractiuni contra umanitatii
(1) Savarsirea, in cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, a uneia dintre urmatoarele fapte:
uciderea unor persoane;
supunerea unei populatii sau parti a acesteia, in scopul de a o distruge in tot sau in parte, la conditii de viata menite sa determine distrugerea fizica, totala sau partiala, a acesteia;
sclavia sau traficul de fiinte umane, in special de femei sau copii;
deportarea sau transferarea fortata, cu incalcarea regulilor generale de drept international, a unor persoane aflate in mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu, ori prin folosirea altor masuri de constrangere;
torturarea unei persoane aflate sub paza faptuitorului sau asupra careia acesta exercita controlul in orice alt mod, cauzandu-i vatamari fizice sau psihice, ori suferinte fizice sau psihice grave, ce depasesc consecintele sanctiunilor admise de catre dreptul international;
violul sau agresiunea sexuala, constrangerea la prostitutie, sterilizarea fortata sau detentia ilegala a unei femei ramasa gravida in mod fortat, in scopul modificarii compozitiei etnice a unei populatii;
vatamarea integritatii fizice sau psihice a unor persoane;
provocarea disparitiei fortate a unei persoane, in scopul de a o sustrage de sub protectia legii pentru o perioada indelungata, prin rapire, arestare sau detinere, la ordinul unui stat sau al unei organizatii politice, ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite ca aceasta persoana este privata de libertate sau de a furniza informatii reale privind soarta care ii este rezervata ori locul unde se afla, de indata ce aceste informatii au fost solicitate;
intemnitarea sau alta forma de privare grava de libertate, cu incalcarea regulilor generale de drept international;
persecutarea unui grup sau unei colectivitati determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrangerea grava a exercitarii acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, national, etnic, cultural, religios, sexual ori in functie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile in dreptul international;
alte asemenea fapte inumane ce cauzeaza suferinte mari sau vatamari ale integritatii fizice sau psihice,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in alin. (1), savarsite in cadrul unui regim institutionalizat de oprimare sistematica si de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intentia de a mentine acest regim.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI DE RAZBOI

Art. 432 Infractiuni de razboi contra persoanelor
(1) Savarsirea, in cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter international, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul international umanitar, a uneia dintre urmatoarele fapte:
uciderea;
luarea de ostatici;
aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzandu-i vatamari ale integritatii fizice sau psihice, ori suferinte fizice sau psihice grave, in special prin tortura sau mutilare;
violul sau agresiunea sexuala, constrangerea la prostitutie, sterilizarea fortata sau detentia ilegala a unei femei ramasa gravida in mod fortat, in scopul modificarii compozitiei etnice a unei populatii;
deportarea sau transferarea fortata, cu incalcarea regulilor generale de drept international, a unor persoane aflate in mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu, ori prin folosirea altor masuri de constrangere;
aplicarea sau executarea unei pedepse severe, in special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsa privativa de libertate, impotriva unei persoane care nu a fost judecata in cadrul unei proceduri legale si impartiale, care sa ofere garantiile impuse de dreptul international;
expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere grava adusa sanatatii prin:
1. efectuarea asupra acesteia de experiente cu privire la care ea nu a consimtit in mod voluntar, expres si prealabil sau care nu sunt necesare pentru sanatatea acesteia, ori nu sunt efectuate in interesul sau;
2. prelevarea de tesuturi sau organe de la aceasta in scopul transplantului, cu exceptia prelevarii de sange sau piele efectuate in scop terapeutic, in conformitate cu principiile medicale general recunoscute si cu consimtamantul voluntar, expres si prealabil al persoanei;
3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fara ca acestea sa fie necesare pentru sanatatea persoanei si fara ca ea sa fi consimtit, in mod voluntar, expres si prealabil;
supunerea unei persoane la un tratament degradant,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza recrutarea sau incorporarea minorilor care nu au implinit varsta de 15 ani in fortele armate sau in grupuri armate, precum si determinarea acestora, prin orice mijloace, sa participe activ la ostilitati.
(3) Ranirea, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international, a unui membru al fortelor armate inamice sau a unui combatant al partii inamice dupa ce acesta s-a predat fara conditii, sau care a fost scos din lupta in orice mod, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Savarsirea, in cadrul unui conflict armat cu caracter international, a uneia dintre urmatoarele fapte:
mentinerea ilegala in detentie sau intarzierea nejustificata a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele prevazute in alin. (5) lit. a);
transferarea, in mod direct sau indirect, de catre un agent al puterii ocupante, a unei parti a populatiei civile careia el ii apartine, in teritoriul ocupat;
constrangerea, prin violenta sau amenintare, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevazute in alin. (5) lit. a) sa serveasca in fortele armate ale inamicului;
constrangerea resortisantilor puterii inamice sa ia parte la operatiunile de razboi indreptate impotriva tarii lor,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(5) Persoanele protejate de dreptul international umanitar sunt:
intr-un conflict armat cu caracter international: persoanele protejate in sensul Conventiilor de la Geneva din 12 august 1949 si al Protocolului Aditional I din 8 iunie 1977, in special ranitii, bolnavii, naufragiatii, prizonierii de razboi si civilii;
intr-un conflict armat fara caracter international: ranitii, bolnavii, naufragiatii si persoanele care nu participa direct la ostilitati si care se gasesc sub puterea partii inamice;
intr-un conflict armat cu sau fara caracter international: membrii fortelor armate si combatantii partii inamice, care au depus armele sau care, din orice alta cauza, nu se mai pot apara si care nu se afla sub puterea partii inamice.

Art. 433 Infractiuni de razboi contra proprietatii si altor drepturi
(1) Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international, jefuieste sau, cu incalcarea dreptului international si fara ca aceasta sa fie justificata de necesitati militare, distruge, isi insuseste sau rechizitioneaza bunuri ale partii inamice, aflate sub puterea partii careia ii apartine faptuitorul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Declararea, in cadrul unui conflict armat cu caracter international, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile in justitie, drepturile si actiunile tuturor resortisantilor partii inamice sau ale unei parti importante a acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 434 Infractiuni de razboi contra operatiunilor umanitare si emblemelor
(1) Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international:
declanseaza un atac impotriva personalului, instalatiilor, materialului, unitatilor sau vehiculelor care participa la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de mentinere a pacii, conform Cartei Natiunilor Unite, si care se bucura de protectia pe care dreptul international umanitar o garanteaza civililor sau bunurilor cu caracter civil;
declanseaza un atac impotriva personalului, cladirilor, unitatilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare, care utilizeaza semnele distinctive prevazute de Conventiile de la Geneva, in conformitate cu dispozitiile dreptului international umanitar,
se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international, utilizeaza fara drept semnele distinctive prevazute de Conventiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, insignele militare sau uniforma inamicului ori ale Organizatiei Natiunilor Unite, cauzand, astfel, moartea sau vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 435 Utilizarea de metode interzise in operatiunile de lupta
(1) Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international:
declanseaza un atac prin mijloace militare impotriva populatiei civile sau a unor civili care nu participa direct la ostilitati;
declanseaza un atac prin mijloace militare impotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul international umanitar, in special cladiri consacrate cultului religios, invatamantului, artei, stiintei, actiunilor caritabile, a monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau ranitii sunt adunati, precum si a oraselor, satelor, locuintelor sau cladirilor neaparate ori a zonelor demilitarizate, sau asupra instalatiilor ori echipamentelor ce contin substante periculoase, in masura in care acestea nu sunt folosite ca obiective militare;
desfasoara un atac prin mijloace militare, stiind ca el va cauza pierderi de vieti omenesti in randul populatiei civile, raniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vadit disproportionate in raport cu ansamblul avantajului militar concret si direct asteptat;
utilizeaza o persoana protejata de dispozitiile dreptului international umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forte militare sa devina tinta a operatiunilor militare ale partii inamice;
utilizeaza, ca metoda de purtare a razboiului, infometarea deliberata a civililor, privandu-i de bunurile indispensabile supravietuirii, sau impiedicand, cu incalcarea dispozitiilor dreptului international umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora;
declara sau ordona ca nu va exista indurare pentru invinsi;
ucide sau raneste, prin viclenie, un membru al fortelor armate inamice sau un combatant al fortelor inamice,
se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Desfasurarea unui atac prin mijloace militare, in cadrul unui conflict armat cu caracter international, stiind ca el va cauza mediului inconjurator daune extinse, de durata si grave, care ar fi vadit disproportionate in raport cu ansamblul avantajului militar concret si direct asteptat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 436 Utilizarea de mijloace interzise in operatiunile de lupta
Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter international:
utilizeaza otrava sau arme cu substante otravitoare;
utilizeaza gaze asfixiante, toxice sau asimilate si orice lichide, materii sau procedee similare;
utilizeaza gloante care se dilata sau se aplatizeaza cu usurinta in corpul uman, cum sunt gloantele al caror invelis dur nu acopera in intregime mijlocul sau sunt perforate de incizii,
se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

TITLUL XIII
DISPOZITII FINALE

Art. 437 Intrarea in vigoare
Prezentul cod intra in vigoare la un an de la data publicarii in Monitorul Of
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright