Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Notificarea nerecunoasterii sau a incheierii incapacitatii de muncaNotificarea nerecunoasterii sau a incheierii incapacitatii de munca


E 118

 

    COMISIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                              

PENTRU SECURITATEA SOCIALA

A LUCRATORILOR MIGRANTINOTIFICAREA NERECUNOASTERII SAU A INCHEIERII INCAPACITATII DE MUNCA


Regulamentul (CEE Nr. 1408/71: articolul 19(1)(b); articolul 22(1)(a)(ii), (b)(ii), c(i ; articolul 25(1)(b); articolul 52(b);
articolul 55(1)(a)(ii), (b)(ii) si (c)(ii)

Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 18(4) si (6); articolul 24;articolul 26(5) si (7); articolul 61(4) si (6); articol 64

Daca formularul priveste o persoana asigurata in activitate, institutia de la locul de resedinta sau de sedere (sau institutia competenta) intocmeste formularul in doua exemplare , dintre care unul va fi trimis persoanei asigurate insasi, celalalt institutiei de asigurari de boala si maternitate sau de asigurari impotriva accidentelor de munca sau bolilor profesionale din statul competent (de la locul de resedinta sau de sedere). Daca formularul are in vedere un somer, in afara celor doua exemplare precedente (dintre care unul destinat somerului insusi), doua exemplare suplimentare vor fi intocmite, dintre care unul va fi adrsat institutiei competente de asigurari de somaj, iar celalalt institutiei din tara in care somerul s-a deplasat pentru a cauta de lucru.


Va rugam sa completati formularul cu litere de tipar, utilizand numai spatiile punctate. El se compune din 2 pagini si o Anexa de 3 pagini
Beneficiar
Nume                                                  Nume de nastere (daca este diferit):


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Prenume

Data nasterii

Adresa in tara de resedinta sau de sedere:
Numar de identificare personal  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Institutia competenta

Institutia de la locul de resedinta sau de sedere


Denumire:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Numar de identificare a institutiei : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Adresa:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
Din faptele care ne-au fost aduse la cunostinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Din controlul efectuat de medicul nostru la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..( data)


Rezulta ca


incapacitatea dumneavoastra de munca este numai partiala


aveti dreptul la o indemnizatie partiala in valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(2)


incepand cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( data)


nu va aflati in incapacitate de munca


incapacitatea dumneavoastra de munca s-a incheiat la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(3)


Ultima zi pentru care veti primi prestatii in bani este data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Institutia competenta va decide care este ultima zi pentru care veti primi prestatii in bani.


Nu aveti dreptul la prestatii intrucat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Institutia de la locul de resedinta sau de sedere

Institutia competenta


Denumire:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Numar de  identificare a institutiei : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Adresa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stampila


Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura:E 118

 


Informatii pentru lucratorul salariat, lucratorul independent sau somer


Daca nu sunteti de acord cu decizia care va este comunicata prin prezentul document, este posibil sa introduceti un recurs. Pentru detalii privind caile si termenele de recurs, va rugam sa consultati Anexa. Pentru caile si termenele limita trebuie sa urmati instructiunile indicate pentru S

tatul competent.

NOTE


Sigla tarii careia apartine institutia care completeaza formularul: BE = Belgia; CZ = Cehia ; DK = Danemarca ; DE = Germania ; EE = Estonia ; GR = Grecia ; ES = Spania ; FR = Franta ; IE = Irlanda ; IT = Italia ; CY = Cipru ; LV = Letonia; LT = Lituania ; LU = Luxemburg ; HU =Ungaria ; MT = Malta ; NL = Tarile de Jos ; AT = Austria ; PL = Polonia ; PT = Portugalia ; SI = Slovenia ; SK = Slovacia ; FI = FInlanda ; SE = Suedia ; UK = Regatul Unit al Marii Britanii ; LI = Liechtenstein ; NO = Norvegia ; CH = Elvetia.

A nu se completa decat atunci cand institutia competenta intocmeste formularul. A se indica daca este vorba de un cuantum zilnic, saptamanal, lunar;

A se indica ultima zi de incapacitate de munca.


E 118 Anexa

 


CAI SI TERMENE DE RECURS


Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 18(4); articolul 61(4)


Belgia


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, este posibil sa introduceti un recurs prin cerere scrisa, datata si semnata, depusa sau adresata in plic recomandat, la tribunalul competent de munca in termen de trei luni de zilei de la data primirii deciziei de notificare.


Prin tribunal competent de munca, trebuie sa se inteleaga:

a)   daca sunteti domiciliat in Belgia, tribunalul de munca din circumscriptia in care aveti domiciliul;

b)   daca nu aveti sau nu mai aveti domiciliul in Belgia, tribunalul de munca din circumscriptia unde ati avut ultimul domiciliu sau ultima resedinta in Belgia;

c)   daca nu ati avut domiciliul sau resedinta in Belgia, tribunalul de munca din circumscriptia ultimei dumneavoastra ocupatii in Belgia.


Cehia

Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, este posibil sa introduceti un recurs la institutia competenta din Cehia mentionata la rubrica 2 sau 4 a formularului in termen de trei zile de la data trimiterii notificarii. Metoda si data limita pentru apel sunt specificate in decizie.


Danemarca


Daca doriti sa contestati decizia alaturata, dispuneti pentru aceasta de un termen de patru saptamani de la data primirii notificarii deciziei, sa introduceti un recurs pe langa «Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget» (comisia de recurs in materie sociala, comitetul de alocatii zilnice), Amaliegade 25, B.P. 3061, 1021 Copenhague K.


Germania


Acest act administrativ oficial devine executoriu daca nu introduceti nici un recurs in termen de trei luni de la notificare. Recursurile trebuie sa fie introduse prin cerere scrisa in termen de trei luni pe langa institutia germana urmatoare:Denumire:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Adresa  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estonia

Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti, in termen de 30 de zile lucratorare de la data primirii notificarii deciziei, sa introduceti un recurs pe langa « Eesti Haigekassa », Lembitu 10, Tallinn 10114.


Grecia

Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti, in termen de 30 de zile lucratorare de la data primirii notificarii deciziei, sa introduceti un recurs pe langa:Denumire:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Adresa  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spania


Puteti introduce un recors impotriva deciziei alaturate, in 30 de zile lucratoare de la data notificarii acesteia, la institutia urmatoare:Denumire :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Adresa  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franta


Daca doriti sa contestati decizia alaturata, dispuneti de un termen de doua luni de la data primirii notificarii acesteia, pentru a introduce un recurs pe langa medicul sef de la casa de asigurari de boala desemnata mai jos:Denumire :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Adresa  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IRLANDA


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs pe langa «Social Welfare Appeals Office» (E comitetul de recurs in materie sociala), D'Olier House, D'Olier Street, Dublin 2. Acest recurs trebuie sa fie introdus in termen de 21 de zile de la data de primire a deciziei.Anexa   Italia


Decizii ale INPS (boala si maternitate)


Asiguratul care doreste sa conteste o decizie a INPS poate, in termen de 90 de zile de la data de primire a notificarii acesteia, sa introduca un recurs administrativ pe langa comisia provinciala competenta.

In plus, persoana interesata dispune de un termen de un an de la data la care decizia respectivei comisii i-a fost notificata sau de 90 de zile de la data la care a introdus recursul, daca respectiva comisie nu a luat nici o decizie, pentru a cita INPS in fata instantelor judiciare.


Decizii ale INAIL (accidente de munca si boli profesionale)


Asiguratul care doreste sa conteste o decizie a INAIL poate, in termen de 60 de zile de la data de primire a notificarii care i-a fost adresata, sa comunice INAIL, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin scrisoare expediata cu recipisa, motivele pentru care estimeaza ca decizia nu este justificata ; daca este vorba de o incapacitate permanenta, el va trebui sa precizeze rata de indemnizare la care estimeaza ca are dreptul ; in orice caz, va anexa la recursul sau un certificat medical care sa indice elementele ce vin in sprijinul cererii sale.

Daca nu primeste raspuns in termen de 60 de zile de la data confirmarii de primire sau primirii recipisei prevazute la alineatul precedent, sau daca estimeaza ca acest raspuns nu este satisfacator, va putea cita INAIL in fata instantelor judiciaire.

Opunerea sa poate fi prezentata INAIL fie direct, fie prin intermediul institutiei de la locul de resedinta sau de sedere.


Cipru


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs in termen de 15 zile pe langa Ministerul Muncii si Asigurarii Sociale. Daca nu sunteti multumiti de decizia ministerului puteti introduce un recurs la Curtea Suprema in termen de 75 de zile de la data deciziei comunicate de catre minister.


Letonia


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs in termen de o luna de zile de la data cand ati primit notificarea deciziei, catre :Denumire :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Adresa  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lituania


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs in termen de o luna de zile de la data la care ati primit notificarea pe langa Comisia Administrativa de Contestatii.


Luxemburg


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, este posibil sa introduceti un recurs, in principiu pe langa ”Consiliul arbitral al asigurarilor sociale”, in termen de 40 de zile de la data primirii notificarii acestei decizii.


15. Ungaria


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs pe langa institutiile competente ungare (specificate la rubrica 2 sau 4 din formularul E 118). Decizia institutiei competente este aplicabila in termen de 15 zile de la data primirii notificarii acesteia.


16. Malta


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs pe langa Departamentul Social de Securitate din Valletta in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.


Tarile de jos


Daca nu sunteti de acord cu comunicarea alaturata, este posibil sa solicitati o decizie de apel pe langa institutia olandeza competenta (desemnata la rubrica 2 sau la rubrica 4 din formularul E 118, intr-un termen rezonabil de scurt. Metoda de recurs si termenul limita de

apel vor fi specificate in decizie


Austria


Daca nu sunteti de acord cu cu informatiile alaturate (formularul E 118), puteti sa introduceti o cerere de decizie pe langa institutia competenta austriaca desemnata la rubrica 2 sau la rubrica 4 din formularul mentionat mai sus, pe langa care puteti solicita cai de recurs admisibile.


19. Polonia


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs pe langa Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ─ ZUS (Institutie de Asigurare Sociala) cu autoritate teitoriala la locul de sedere al angajatului, si in cazul fermierilor pe langa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego ─ KRUS (Fond de Asigurare sociala de Agricultura) din cadrul filialei regionale. In aceasta filiala va va fi indicata decizia pentru prestatiile eligibile si veti fi informati despre posibilele masuri de apel impotriva deciziei.


E 118  Anexa

 Portugalia


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti :

daca incapacitatea de munca nu este recunoscuta, sa introduceti un recurs pe langa «Commissao Instaladora da Administraçao Regional da Saúde» (comisia administrativa regionala a sanatatii) in termen de 8 zile de la data de primire a notificarii deciziei,

sau

daca o cerere de prestatii in natura a fost respinsa din motive administrative, sa introduceti un recurs pe langa tribunalul administrativ competent la nivel local (Tribunal Administrativo de Circulo) in termen de doua luni de la data primirii notificarii deciziei.


Slovenia


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs pe langa Curtea sociala si de munca din Ljubljana,Komenskeba 7, in termen de 30 de zile da la data primirii deciziei.


Slovacia


Daca nu sunteti de acord cu informatiile specificate si daca nici o decizie nu a fost emisa, puteti solicita filialei competente din cadrul Agentiei de asigurare sociala sa elibereze o astfel de decizie. Puteti face un appel catre din cadrul Agentiei de Asigurare Sociala in termen de 15 zile de la primirea deciziei eliberate de filiala locala. Decizia Agentiei de asigruare sociala (HQ) in legatura cu prestatiile este finala; totusi in termen de doua luni de la primirea acesteia puteti face un apel impotriva ei pe langa curtea regionala competenta.

In cazul chestiunilor ce nu tin de prestatii, puteti solicita masuri de corectie a deciziei Agentiei HQ de asigurare sociala in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia pe langa curtea regionala competenta. Adresa Agentiei HQ de asigurare sociala este : Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29 augusta č. 8-10,813 63 Bratislava 1.23. Finlanda


Daca doriti sa contestati decizia alaturata, dispuneti de un termen de 30 de zile de la data de primire a notificarii acesteia, pentru a introduce un recurs pe langa institutia de asigurare finlandeza desemnata la rubrica 2 sau la rubrica 4 a formularului E 118 sau pe langa institutia de asigurare cea mai apropiata de locul dumneavoastra de resedinta, desemnata de asemenea la una din rubricile de mai sus.


Suedia


Puteti, pe o perioada de doua luni de zile de la data luarii la cunostinta a deciziei, sa faceti appel pe langa institutia sueeza indicata in rubrica 2 sau 4 din formularul E118. In recursul dumneavoastra trebuie sa precizati de ce considerati nejustificata decizia.


Regatul Unit al Marii Britanii


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs in termen de 28 de zile de la data primirii deciziei pe langa Serviciul de pensie, Centrul international de pensie, Tyneview Park Newcastle-upon-Tyne, sau Agentia nationala de securitate din Irlanda de Nord, Overseas Branch, Belfast, cea mai adecvata.


Islanda


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs pe langa Departamentul social de securitate de stat din Reykjavik.

Liechtenstein


(a)     In  cazul asigurarilor de boala: daca nu sunteti de acord cu decizia unei case de asigurare de boala, puteti solicita ce trebuie sa contina motivele si informatiile avizate de lege.

In termen de 60 de zile de la primirea hotararii legale, persana interesata poate depune la dosar o reclamatie legala pe langa respectiva curte

(b)     In cazul asigurarilor impotriva accidentelor : daca nu sunteti de acord cu decizia de asigurare de accidente, puteti cere asiguratorului o reexaminare a acesteia, in termen de o luna de zile de la primire.

Daca nu sunteti de acord cu decizia unui societatii de asigurare impotriva accidentelor, puteti de asemenea, in termen de doua luni de la data primirii ei o reclamatie legala pe langa respectiva curte. Aceasta , de asemenea, solicita societatii de asigurare impotriva accidentelor reexaminarea deciziei.Norvegia


Un apel impotriva deciziei norvegiene trebuie trimis institutiei indicata la rubrica 2 sau 4 din formularul E118 in termen de 6 saptamani de la data primirii deciziei.


Elvetia


Daca nu sunteti de acord cu decizia alaturata, puteti introduce un recurs in termen de 30 de zile de la data primirii deciziei. In decizia de recurs se vor specifica masurile corective si perioada de introducere a apelului.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

LegislatieLegislatie

Analize pe aceeasi tema


Viitorul constructiei europene
Cadrul legal in Romania - prevenirea si combaterea violentei in familie
LEGE privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
DAREA DE MITA (art. 255 C. pen.) - continutul constitutiv
HOTARIRE cu privire la conditiile si procedura de autorizare sanitara a activitatii de intreprinzator
Infiintarea unei asociatii familiale - conditii si documente necesare
Pruncuciderea - patologia medico-legala - stabilirea starii de nou-nascut
Carnetele de munca - acordarea tichetelor de masa
HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si InternelorRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.