Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Infiintarea unei asociatii familiale - conditii si documente necesareInfiintarea unei asociatii familiale - conditii si documente necesare


Nota: asociatia familiala nu intra in categoria ONG / organizatii non profit - asociatii si fundatii, ci in categoria initiativelor 'pentru profit'.

Asociatia familiala se infiinteaza la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii familiei acesteia. Sunt considerati membrii unei familii, sotul, sotia si copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani, la data autorizarii asociatiei familiale, precum si rudele acestora pana la gradul al patrulea inclusiv. Asociatia familiala trebuie sa detina autorizatia si certificatul de inregistrare. Asociatia familiala este reprezentata in relatiile cu tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat sau de persoana imputernicita de aceasta, in baza unei procuri autentificate.

Persoanele fizice care sunt membri ai asociatiilor familiale au calitatea de angajat propriu. Aceasta inseamna ca au dreptul de a fi asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii. Asociatiile familiale nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.

Conditii. Pot desfasura activitati economice in cadrul asociatiilor familiale, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent si a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor asociatiei familiale; 
 • starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; 
 • au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala -, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia; 
 • nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 • indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

Documente necesare • cerere-tip, care in cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei; 
 • rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului; 
 • certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal in Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala; 
 • copii de pe actele de identitate; 
 • in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire - actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta; 
 • certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara; 
 • declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata; 
 • copiile documentelor care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea.

Dovada calificarilor poate fi facuta cu urmatoarele documente:


 • diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar; 
 • certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia; 
 • certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare; 
 • cartea de mestesugar, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia; 
 • carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minimum 2 ani in activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea; 
 • declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale; 
 • autorizatia eliberata in conditiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, cu modificarile ulterioare; 
 • alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Depunerea dosarului. Cererile si documentatiile anexate se depun la registratura generala din cadrul Primariei Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3, cam. 29, ghiseul 2, dupa urmatorul program: luni miercuri 08.30 - 16.30, joi 08.30 - 18.30, vineri 08.30 16:30 (Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Asocieri-Autorizari Comert, tel 596030, interior 4210, 4211).
In cazul in care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si/sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada indeplinirii cerintelor respective.

Eliberarea autorizatiei. Autorizatia va fi eliberata de catre Primarie, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de autorizare.

Anularea autorizatiei. Anularea autorizatiei se realizeaza in baza cererii de renuntare sau cand una dintre conditiile de autorizare nu mai este indeplinita.
Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre reprezentantul asociatiei familiale si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau a asociatiei familiale.

Temei legal: legea nr. 300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright