Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Colectie de legi aplicate in domeniul itColectie de legi aplicate in domeniul it


COLECTIE DE LEGI APLICATE IN DOMENIUL IT
(in principal, cele care afecteaza activitatea informaticienilor)
Pentru alte legi si acte normative, consultati SUPERLEX - biblioteca de acte normative a Minsterului Justitiei.
De asemenea, trimiteti sugestiile dvs numind si alte acte normative care sa apara in lista de mai jos:

Ordonanta de Urgenta nr.

- privind organizarea si funtionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale
Decizie 57/EN/2005 (IT) - decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii privind publicarea Listei Standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate
Ordin 54/2005 (IT) - privind procedura acordarii, suspendarii si retragerii deciziei de acreditare a furizorilor de servicii de certificare (semnatura electronica)
HG 135/2005 (IT) - pentru aprobarea Memorandului dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei din Romania si Ministerul Informatiei si Comunicatiilor din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Budapesta la 14 ianuarie 2005
HOTARAREA 134/2005 (IT) - pentru aprobarea Memorandului de intelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Romania si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populara Chineza privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2004
Legea 506/2004 (IT) - privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in cadrul comunicatiilor electronice
Ordonanta de Guvern nr.4/2004 (IT) - privind acordarea de facilitati fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatica ale NATO in Romania
Legea 64/2004 (IT) - pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatica
Ordin 70/2004 (IT) - privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti
Ordin 152/2004 (IT) - privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului integrat de administrare si control
HG 544/2004 (IT) - privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti
ORDIN 184/2004 (IT) - privind aprobarea documentelor de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
LEGEA 247/2004 (IT) - pentru ratificarea memorandului de intelegere dintre Romania si Comunitatea Europeana privind participarea Romaniei la programul comunitar in domeniul schimburilor electronice de date dintre administratii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003 si pentru aprobarea platii contributiei financiare aferente participarii la acest program in anul 2004
ORDIN 250/2004 (IT) - privind incadrarea in activitatea de creatie de programe calculator
HOTARAREA 1228/2004 (IT) - pentru aprobarea finantarii unor cheltuieli privind exploatarea Retelei nationale de calculatoare in domeniul cercetarii - dezvoltarii
ORDIN 1430/2004 (IT) - privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative
H G 1362/2004 (IT) - privind infiintarea Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor si operationalizarea sistemului e- Administratie
H G 1778/2004 (IT) - pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de inchiriere de licente, incheiat la 15 aprilie 2004 , pentru produsele educationale Microsoft
Legea 161/2003 (IT) - privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (in aceasta lege, Cartea I, Titlul II si Titlul III trateaza transparenta in administrarea informatiilor si serviciilor publice prin mijloace electronice si prevenirea si combaterea criminalitatii informatice - inclusiv protectia confidentialitatii si integritatii datelor)
Ordin 252/2003 (IT) - privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici
HG 1085/2003 (IT) - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National
Ordin 52/2002 (IT) - privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
Ordonanta de Guvern 69/2002 (IT) - privind regimul juridic al cartii electronice de identitate
Legea 213/2002 (IT) - privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator
Legea 455/2001 (IT) - privind semnatura electronica
HG 1007/2001 (IT) - pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice
HG 1259/2001 (IT) - privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 (IT) - pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator
HG 58/1998 (IT) - pentru aprobarea Strategiei nationale de informatizare si implementare in ritm accelerat a societatii informationale si a Programului de actiuni privind utilizarea pe scara larga si dezvoltarea sectorului tehnologiilor informatiei in Romania

De asemenea, prin grija dl. Miklos Gabor - CJ Harghita - consultati lista exhaustiva a actelor normative din domeniul ITLEGI DE INTERES GENERAL
ORDIN 680/2007 - privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
LEGEA 259/2007 - pentru modificarea si completarea Legii Contabilitatii nr.
82/1991
HOTARAREA 525/2007 - privind organizarea si functionarea ANRMAP
LEGEA 188/2007 - pentru completarea articolului 5 din Lg 544/2001
ORDIN 448/2007 - privind aprobarea caracteristicilor tehice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia
DECIZIE 194/2007 - pentru stabilirea unor masuri de imbunatatire a activitatii serviciilor publice
LEGEA 231/2007 - pentru aprobarea OG 10/2007
LEGEA 237/2007 - privind modificarea al.1 art. 269 din Lg 53/2003 - Codul Muncii
LEGEA 250/2007 - pentru modificarea Lg 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
HOTARAREA 557/2007 - privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca
Legea 109/2007 - privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice
Ordin 337/2007- al Presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN
Ordonanta de Guvern nr.10/2007 - privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalului contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 7/2007 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
LEGE nr.


- pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
HOTARAREA 53/2006 - pentru modificarea alin 2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Ordin 2198/2006 - pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.
546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 15/2006 - pentru aprobarea OUG nr.59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii 348/2004 privind denominarea monedei
Ordin 112/2005-Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind punerea in functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
Circulara (BNR) nr.14/2005 - Circulara privind punerea in circulatie a bancnotelor si monedelor, emisiunea 2005
Ordonanta nr.40/2005 - pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice
Ordonanta nr.47/2005 - privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii 348/2004 privind denominarea monedei nationale
Ordonanta nr.63/2005 - pentru reglementarea unor masuri de reducere a cheltuielilor de personal in anul 2005
Ordonanta nr.65/2005 - privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
Ordin 712/2005 - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
Legea 228/2005 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
39/2005 pentru modificarea art 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
Legea 194/2005 - pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr.90/1996
Legea 237/2005 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
40/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
OUG33/2005 - privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
OUG48/2005 - pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de personal in sectorul bugetar
HG 1825/2005 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Regulament de organizare si desfasurare (2006) la HG 1833/2005 - privind aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in Administratia Publica - anul de studii 2005-2006
Normele Metodologice (2006) la HG 1859/2005 - pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.174/2002
HG 538/2004 - privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National
Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica
HG 857/2003 - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National
Ordonanta de Guvern nr.36/2002 - privind impozitele si taxele locale
Legea 182/2002 - privind protectia informatiilor clasificate
Legea 291/2002 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale
HG 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
HG 781/2002 - privind protectia informatiilor secrete de serviciu
Ordin 53/2002 - privind aprobarea formularelor tipizate ale notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Ordin 54/2002 - privind stabilirea unor situatii in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Legea 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Ordonanta de Guvern nr 84/2001 - privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale
Ordin 534/2001 - privind aprobarea normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Legea 544/2001 - Legea privind liberul acces la informatiile de interes publice
HG 614/2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea 677/2001 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Legea 7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
Legea 8/1996 - privind dreptul de autor si drepturile conexePagina realizata de Centrul de Calcul - C.G.M.B.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright