Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Delapidarea (art. 215¹ c. pen.)Delapidarea (art. 215¹ c. pen.)


1. Continutul legal:

“Insusirea, folosirea sau traficarea, de cǎtre un functionar in interesul sǎu ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneazǎ sau le administreazǎ, se pedepsesc cu inchisoare la 1 la 15 ani.

In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicearea unor drepturi.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale de ordin patrimonial a cǎror ezistentǎ si dezvoltare este conditionatǎ de mentinerea conditiei de fapt a bunurilor ce apartin sau intereseazǎ o persoanǎ juridicǎ privatǎ sau publicǎ impotriva actelor gestionarilor sau administratorilor, de insusire sau folosire in scopuri personale a bunurilor ce constituie obiectul activitǎtii de gestionare sau administrare.- obiect material - poate fi: bani, valori sau alte bunuri din patrimoniul public sau privat pe care fǎptuitorul le gestioneazǎ sau administreazǎ. Asadar obiectul material al acestei infractiuni in reprezintǎ numai bunurile corporale mobile, care trebuie sǎ aibǎ o valoare economicǎ si o anumitǎ situatie juridicǎ, adicǎ sǎ apartinǎ unei persoane juridice.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este dublu calificat in sensul cǎ, acesta este un functionar si gestionar sau administrator. Aceste douǎ calitǎti trebuie indeplinite cumulativ, lipsa uneia dintre ele ducand la inexistenta delapidǎrii. Intotdeauna functionarul trebuie sǎ se afle intr-un raport de muncǎ, pe baza unui contract individual de muncǎ cu o altǎ persoanǎ juridicǎ, alta decat cele arǎtate in art. 145 C. pen. Prin calitatea de gestionar se intelege acea persoanǎ care are ca atributii principale primirea, pǎstrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosirea sau detinerea unei unitǎti publice. Aceastǎ infractiune se poate sǎvarsii si in coautorat cu conditia ca toti participantii sǎ albǎ calitatea cerutǎ de lege.


- subiectul pasiv - este organul,  institutia publicǎ sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ in cadrul cǎrora autorul isi exercitǎ activitatea. Deci, la infractiunea de delapidare, subiectul pasiv poate fi numai o persoanǎ juridicǎ.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ prin actiuni de sustragere definitivǎ sau temporarǎ a unui bun din patrimoniul unei persoane juridice de cǎtre un gestionar sau administrator, in urmǎtoarele modalitǎti: insusire, folosire sau traficare de naturǎ a produce o pagubǎ.

urmarea imediatǎ - constǎ in creerea unei situatii de fapt pǎgubitoare pentru subiectul pasiv, consecintǎ a actiunii sau inactiunii fǎptuitorului.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ sau indirectǎ. Mobilul faptei nu are importantǎ in realizarea laturii subiective, el va ajuta insǎ la determinarea pericolului concret al infractiunii si la individualizarea rǎspunderii penale.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 222 C. pen.;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ  odatǎ cu executarea in intregime a oricǎreia dintre actiunile ce formeazǎ elementul material al infractiunii (insusire, traficare, folosire) si cand s-a produs urmarea imediatǎ, adicǎ o paguba efectivǎ .

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ, deoarece delapidarea in cele mai multe cazuri are un aspect continuat.

MODALITǍTI: in cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicearea unor drepturi. 

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 1 la 15 ani – in forma tip si

- inchisoare dela 10 la 20 de  ani si interzicerea unor drepturi – in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright