Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGE Nr. 31 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silviceLEGE Nr. 31 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silviceText actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 19 iulie 2007:

- Legea nr. 210/2007.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


ART. 1

(1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei urmatoarele fapte:


a) ocuparea unor suprafete din fondul forestier national mai mari decat cele aprobate legal, amplasarea lucrarilor pe alte terenuri din acest fond decat cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier national, folosite temporar in alte scopuri decat silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare si in stare de a fi impadurite;


b) reducerea suprafetei fondului forestier national sau a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, in alte conditii decat cele prevazute de lege, inclusiv prin defrisare lenta;
c) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari, cu sau fara ridicarea acestora din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia, daca valoarea pagubei, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;


d) sustragerea ori insusirea, fara drept, de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori, puieti, lastari, care au fost taiati ori scosi din radacini, cu sau fara drept, de alte persoane, din fondul forestier national sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara acestuia, daca valoarea pagubei, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;


e) depasirea volumului maxim de masa lemnoasa, aprobat anual pentru recoltare prin hotarare a Guvernului, in limita posibilitatii stabilite prin amenajamentele silvice;


f) nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobate in conditiile legii;


g) distrugerea ori vatamarea arborilor, puietilor sau lastarilor, prin pasunare in fondul forestier national ori pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia;


h) pasunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier national, precum si trecerea acestora prin paduri sau pasunatul pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, fara aprobare legala sau contrar prevederilor acesteia;


i) taierea arboreturilor sub varstele optime stabilite pe baza de studii si cercetari stiintifice si prevazute in normele tehnice de amenajare a padurilor;


j) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, de catre proprietarii padurilor proprietate privata sau de detinatorii terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, de arbori nemarcati de personalul silvic autorizat;


k) provocarea de incendii prin diverse mijloace in paduri sau in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;


l) incalcarea dispozitiilor legale de prevenire si de stingere a incendiilor in fondul forestier national si in zonele limitrofe acestuia, precum si in vegetatia forestiera din afara acestui fond;


m) modificarea, fara aprobare legala, a prevederilor amenajamentelor silvice in vigoare, daca prin aceasta nu se produc consecinte juridice;


n) taierea ori insusirea, fara drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarna din padurile proprietate de stat sau privata ori de pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national sau vanzarea ori transportul acestora fara sa fie insotiti de documente legale de provenienta;


o) neachitarea contravalorii efectelor functiilor de protectie a padurilor, stabilite in conditiile legii;


p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fara documente legale de provenienta, sau refuzul conducatorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul incarcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de provenienta. Sanctiunea se aplica conducatorului mijlocului de transport;


r) folosirea altor modele de documente de insotire a materialelor lemnoase pe durata transportului decat cele stabilite potrivit reglementarilor legale;


s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi incarcate si transportate cu orice mijloc de transport, fara a fi insotite de documente legale de provenienta;


s) functionarea fara autorizatie a instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea;


t) primirea lemnului rotund la instalatiile de prelucrare in cherestea sau prelucrarea acestuia in cherestea fara documente legale de provenienta;


t) deversarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substante chimice, apa sarata si altele asemenea;


u) distrugerea sau vatamarea, prin poluare, a padurilor sau a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;


v) folosirea de procese tehnologice de recoltare si scoatere a lemnului din paduri, care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, peste limitele admise prin instructiunile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;


x) netinerea la zi de catre detinatorii instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea a evidentei cantitatilor de lemn primite spre prelucrare, potrivit reglementarilor in vigoare.


(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul terenurilor forestiere proprietate particulara.


ART. 2

Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei urmatoarele fapte:


a) aruncarea de tigari, chibrituri sau alte obiecte aprinse in paduri sau pe alte terenuri aflate in cuprinsul fondului forestier national ori aprinderea focului in paduri la o distanta mai mica de 100 m de limita acestora, in alte locuri decat cele special amenajate si marcate;


b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrarilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrari, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulatie amplasate de organele competente;


c) deteriorarea amenajarilor silvice, vanatoresti, piscicole din apele de munte, a imprejmuirilor, barierelor sau a altor lucrari asemanatoare, aflate in fondul forestier national;


d) deteriorarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torentilor din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia;


e) inundarea terenurilor din fondul forestier national sau a celor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, prin construirea, fara drept, de baraje, praguri sau altele asemenea pe albiile paraielor sau ale vailor situate in afara fondului forestier sau la limita acestuia;


f) folosirea in lucrarile de impadurire a altor materiale de reproducere decat cele provenite din rezervatii de seminte, plantaje si plantatii-mama de butasi si din arboreturi-sursa de seminte, inscrise in catalogul national al materialelor de reproducere admise in cultura, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;


g) deteriorarea, scoaterea din radacini sau ridicarea din paduri a cioturilor destinate regenerarii naturale ori lasarea in parchetul ce se exploateaza de cioturi cu inaltimea mai mare de o treime din diametrul acestora, masurata in partea din amonte;


h) infiintarea sau functionarea de centre sau puncte volante ori permanente de achizitie a ciupercilor si fructelor de padure, precum si a altor produse specifice fondului forestier, fara avizul unitatii silvice teritoriale;


i) distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil in parchetele autorizate la exploatare, peste limitele admise de instructiunile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;

j) neindeplinirea obligatiei ca la exploatarea padurilor de rasinoase sa se cojeasca cioturile la pin si molid in intregime, iar la brad si la celelalte rasinoase prin curelare, precum si mentinerea in padure si in depozite, in intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit;k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbusti ornamentali si de pomi de iarna, fara documente legale de provenienta sau revanzarea materialului lemnos cumparat de persoane fizice de la unitatile silvice pentru trebuinte proprii;


l) culegerea sau recoltarea in scopul comercializarii, din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia, de fructe de padure, ciuperci comestibile, seminte forestiere, plante medicinale si aromatice, rasina, mladite de rachita, frunze, ramuri, humus, iarba, lucerna, cetina, muguri si altele asemenea, fara autorizatia unitatilor silvice sau fara acordul proprietarului si in alte conditii decat cele autorizate, precum si nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;


m) amplasarea in fondul forestier proprietate publica a statului de constructii, drumuri de scoatere sau instalatii pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocselor de mangalizare, fara aprobare legala sau in alte locuri decat cele aprobate.


ART. 3

Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.200.000 lei urmatoarele fapte:


a) vatamarea de arbori nemarcati in parchetele in curs de exploatare, din fondul forestier national sau din vegetatia forestiera din afara acestui fond, cu exceptia vatamarilor normale specifice procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorita respectarii normelor de protectie a muncii, daca in locul arborilor vatamati si in imediata lor apropiere nu au fost lasati arbori corespunzatori, dintre cei destinati exploatarii, marcati ca atare de personalul silvic in cadrul procesului de punere in valoare;


b) lasarea animalelor sa pasuneze in fondul forestier national nesupravegheate sau in alte conditii decat cele prevazute de lege;


c) neluarea de catre proprietarii sau detinatorii unor obiective legal amplasate in fondul forestier national a masurilor de salubrizare si igienizare a padurilor aferente obiectivelor;


d) neindeplinirea masurilor legale, dispuse de organele imputernicite sa exercite controlul silvic de stat, la termenele stabilite de comun acord cu administratorii sau cu proprietarii fondului forestier national sau ai vegetatiei forestiere din afara acestui fond;


e) refuzul de a permite persoanelor imputernicite sa verifice modul in care sunt respectate prevederile regimului silvic sau ale normelor tehnice silvice si de paza, precum si de circulatie si transport pentru materialul lemnos recoltat, in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;


f) aducerea sau depozitarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de piatra, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deseuri si altele asemenea;


g) neexecutarea de catre proprietarii de paduri private a lucrarilor de regenerare a acestora la termenele si in conditiile prevazute de lege, precum si folosirea zonei de regenerare in alte scopuri in perioada executarii lucrarilor pana la inchiderea starii de masiv;


h) stergerea marcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi;


i) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori inaintea termenului prevazut in autorizatia de exploatare ori dupa expirarea acestuia sau in epocile in care exploatarea este interzisa prin normele tehnice in vigoare;

j) lasarea in parchet, la expirarea termenului prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori netaiati dintre cei destinati exploatarii, de arbori taiati si de material lemnos valorificabil ori lasarea de material lemnos pe vai sau de-a lungul instalatiilor de scos, apropiat si transport;


k) nestrangerea sau necuratarea resturilor de exploatare in parchetele atribuite spre exploatare, la termenele si in conditiile prevazute de normele legale.


ART. 4


Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte:


a) exploatarea pietrei, pietrisului, nisipului, pamantului, solului, brazdelor de iarba sau a altora asemenea, prin orice mijloace, de pe terenuri din fondul forestier national, fara aprobarea unitatilor silvice sau a detinatorului legal al acestor terenuri;


b) circulatia in fondul forestier national si pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia cu autovehicule sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulatie, precum si parcarea in alte locuri decat cele marcate;


c) instalarea in fondul forestier proprietate publica a statului de corturi, tonete sau altele asemenea in alte locuri decat cele aprobate si marcate de organele silvice;


d) instalarea de stupi in fondul forestier proprietate publica a statului, fara aprobare legala, sau amplasarea acestora in alte locuri si in alte conditii decat cele aprobate;


e) spalarea in apele curgatoare sau statatoare din fondul forestier national sau in apele situate pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia a animalelor domestice, a autovehiculelor de orice fel sau a altor obiecte poluante.

ART. 5

Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte:


a) neparticiparea la actiunile de stingere a focului a celor care desfasoara activitati in zonele in care s-au declansat incendii asupra vegetatiei forestiere din fondul forestier national sau din afara acestuia;


b) scoaterea din radacini sau ridicarea din fondul forestier national si din terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia, fara aprobarea organelor silvice sau a detinatorilor legali ai acelor terenuri, de cioturi care nu sunt destinate regenerarii naturale, de craci sau resturi de exploatare;


c) circulatia persoanelor in fondul forestier proprietate publica a statului, prin locuri interzise, stabilite si marcate de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;


d) aruncarea sau lasarea in interiorul ori la liziera padurii de ambalaje si resturi menajere sau altele asemenea;


e) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupina, atribuite in fondul forestier proprietate publica a statului, de animale domestice si pasari.


ART. 6

Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la art. 1 - 5 se dubleaza in cazul contraventiilor silvice savarsite in padurile si in vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie, definite astfel potrivit art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, precum si in cazul celor savarsite de proprietarii de paduri sau de personalul silvic cu atributii de paza si protectie a padurilor ori a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national.


ART. 7

Sanctiunea amenzii contraventionale poate fi aplicata si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorandu-se de 5 ori.


ART. 8

(1) Contraventiile silvice prevazute la art. 1 - 5 se constata de padurarii, brigadierii, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici din cadrul Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Nationale a Padurilor, inspectoratelor silvice teritoriale si al celorlalte subunitati silvice, precum si de alti angajati imputerniciti de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Regia Nationala a Padurilor.

(2) De asemenea, contraventiile prevazute la art. 1 - 5, cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. e), f), i), m), u) si v), la art. 2 lit. f), g), i) si j) si la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j) si k), se constata si de catre primari sau, dupa caz, de imputernicitii acestora si de ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, de catre politistii de frontiera, precum si de personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu, iar cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. k) si l), la art. 2 lit. a) si la art. 5 lit. a), si de personalul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta.

(2^1) Contraventiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c), d), g), h), j), p), r), s), s), t), u) si v), la art. 2 lit. a), c) si k), la art. 3 lit. b) si j), la art. 4 si 5 se constata si de catre personalul Jandarmeriei Romane.

(3) Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in termen de 5 zile de la data constatarii, in scopul calcularii pagubei si al stabilirii amenzii.

(4) In procesul-verbal de constatare a contraventiei se face mentiune despre bunurile supuse confiscarii, potrivit art. 12 alin. (1) si (2).

(5) Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar, gestionat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la bugetele locale sau, dupa caz, la asociatiile cu personalitate juridica constituite in conditiile legii, care administreaza fondul forestier respectiv.

ART. 9

Organul silvic, insotit de un politist sau de un jandarm, ia masuri de identificare si de inventariere, la locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin savarsirea contraventiei silvice.


ART. 10

(1) Aplicarea sanctiunii se face dupa cum urmeaza:

a) amenda si valoarea pagubei se stabilesc prin rezolutia sefului ocolului silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, la propunerea organului constatator;

b) in cazul in care constatarea contraventiei si stabilirea pagubei s-au facut de catre seful ocolului silvic, sanctiunea amenzii se aplica de conducatorul unitatii silvice ierarhic superioare.

(2) In termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei ocolul silvic trimite contravenientului o copie de pe acesta si instiintarea de plata in termen de maximum 30 de zile a amenzii si a despagubirilor pentru prejudiciile produse.

ART. 11

In cazul contraventiilor pentru care legea prevede si sanctiunea cu amenda sau inchisoare contraventionala, daca seful ocolului silvic apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este indestulatoare, se procedeaza potrivit dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.


ART. 12

(1) SUNT SUPUSE CONFISCARII BUNURILE PRODUSE SAU REZULTATE CA URMARE A SAVARSIRII FAPTEI CONTRAVENTIONALE, DACA NU SUNT RESTITUITE PERSOANEI FIZICE SAU JURIDICE PREJUDICIATE.

(2) Bunurile supuse confiscarii se retin.

ART. 13

Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pe baza caruia se determina, potrivit legii, cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse prin contraventii, se stabileste de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

ART. 14

(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.

(2) Plangerea se depune pentru evidenta la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a constatat contraventia, iar acesta o inainteaza, impreuna cu toata documentatia, in termen de 5 zile de la depunere, spre solutionare, judecatoriei competente. Plangerea si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.

(3) Depunerea plangerii suspenda executarea sanctiunii contraventionale.

(4) Pentru motive temeinice instanta poate acorda un termen de plata a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune esalonarea platii intr-un termen de cel mult 3 luni.

(5) Hotararea instantei este definitiva si executorie.

ART. 15

Contravenientul este obligat sa prezinte ocolului silvic dovada ca a achitat amenda stabilita in termenul prevazut in procesul-verbal sau stabilit de instanta si sa plateasca despagubirea pentru prejudiciile produse prin contraventie.

ART. 16

Daca amenda aplicata pentru contraventiile prevazute la art. 1 si cea rezultata din aplicarea art. 6 nu au fost achitate in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, ocolul silvic sesizeaza instanta de judecata in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 61/1991, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala si a recuperarii pe cale civila a despagubirilor pentru prejudiciile produse.

ART. 17

In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza si apararea fondului forestier national, precum si in activitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice personalul silvic prevazut la art. 8 alin. (1) este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.

ART. 18

Incalcarea atributiilor de serviciu de catre personalul silvic atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, potrivit legii.

ART. 19

Contraventiilor prevazute la art. 2 - 5 le sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.


ART. 20

Limitele amenzilor contraventionale prevazute de prezenta lege se reactualizeaza, daca este cazul, de catre Guvern.

ART. 21

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 22

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 9, art. 35 - 39 si anexa nr. 2 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea si dezvoltarea padurilor, exploatarea lor rationala economica si mentinerea echilibrului ecologic, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 9 noiembrie 1987, precum si orice alte dispozitii contrare.


LEGE Nr. 26 din 24 aprilie 1996

Codul silvicART. 3

Terenurile din fondul forestier national destinate impaduririi si cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica sunt:

a) terenurile in curs de regenerare, terenurile degradate si poienile stabilite, prin amenajamentele silvice, sa fie impadurite;

b) pepinierele, solariile, plantajele, culturile de rachita si cele cu arbusti ornamentali si fructiferi;

c) terenurile destinate asigurarii hranei vanatului si animalelor din dotarea unitatilor silvice;

d) terenurile date in folosinta temporara personalului silvic;

e) terenurile ocupate de constructii si cele aferente acestora, drumuri si cai ferate forestiere, fazanerii, pastravarii, crescatorii de animale, dotari tehnice specifice sectorului forestier.


ART. 4

Fondul forestier national este, dupa caz, proprietate publica sau privata si constituie bun de interes national.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor care constituie fondul forestier national se exercita in conformitate cu dispozitiile prezentului Cod silvic.

ART. 5

Identificarea terenurilor care constituie fondul forestier national se face pe baza amenajamentelor silvice existente la data adoptarii prezentului Cod silvic.

ART. 6

Vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, supusa prevederilor prezentului Cod silvic, este constituita din:

a) vegetatia forestiera de pe pasunile impadurite;

b) perdelele forestiere de protectie a terenurilor agricole;

c) plantatiile forestiere de pe terenurile degradate;

d) plantatiile forestiere si arborii din zonele de protectie a lucrarilor hidrotehnice si de imbunatatiri funciare, precum si cei situati de-a lungul cursurilor de apa si al canalelor de irigatie;

e) perdelele forestiere de protectie si arborii situati de-a lungul cailor de comunicatie din extravilan;

f) zonele verzi din jurul oraselor, comunelor, altele decat cele cuprinse in fondul forestier, parcurile din intravilan cu specii forestiere exotice, precum si jnepenisurile din zona alpina;

g) parcurile dendrologice, altele decat cele cuprinse in fondul forestier national.
ART. 20

In raport cu functiile pe care le indeplinesc, padurile se incadreaza in doua grupe functionale:

a) grupa I cuprinde paduri cu functii speciale de protectie a apelor, a solului, a climei si a obiectivelor de interes national, paduri pentru recreere, paduri de ocrotire a genofondului si ecofondului, precum si padurile declarate monumente ale naturii si rezervatii;TITLUL VI

Raspunderi si sanctiuni


ART. 95

Incalcarea prevederilor prezentului Cod silvic atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.


ART. 96

Ocuparea fara drept, in intregime sau in parte, a unor paduri, terenuri sau ape din fondul forestier national, precum si distrugerea, degradarea sau mutarea semnelor de hotar, a imprejmuirilor ori a reperelor de marcare, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

ART. 97

Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestiera prevazute la art. 6, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau daca valoarea pagubei este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.


Daca fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.

Cand fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Maximul pedepselor prevazute la alin. 1 - 3 se majoreaza cu 3 ani, in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;

c) in timpul noptii;

d) in arii forestiere protejate.

Tentativa se pedepseste.


ART. 98

Furtul de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale, ori de arbori, puieti sau lastari care au fost taiati ori scosi din radacini, cu sau fara drept, din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestiera prevazute la art. 6, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, ori daca valoarea pagubei este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda.

Daca fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Cand fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

In cazul in care furtul a fost savarsit in imprejurarile mentionate la art. 97 alin. 4, maximul pedepselor prevazute in alineatele precedente se majoreaza cu 3 ani.

Mijloacele de transport si uneltele folosite care au servit la savarsirea infractiunii sunt supuse confiscarii speciale in conditiile prevazute la art. 118 din Codul penal.

Tentativa se pedepseste.

ART. 99

Falsificarea ciocanului silvic de marcat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


ART. 100

Folosirea fara drept sau contrar dispozitiilor legale specifice a ciocanului silvic de marcat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Daca, pentru marcare, s-a folosit un ciocan silvic de marcat fals ori alte obiecte sau mijloace potrivite, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.

ART. 101

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, prin incendiere, a unor paduri de pe suprafete intinse de terenuri constituie infractiune de distrugere calificata care a avut ca urmare un dezastru si se pedepseste potrivit dispozitiilor prevazute in Codul penal.

ART. 102

Distrugerea sau vatamarea arborilor, puietilor ori lastarilor prin pasunare in paduri sau zone in care pasunatul este interzis, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.


ART. 103

Distrugerea sau vatamarea, in orice mod, a jnepenisurilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
ART. 104

Cand infractiunile prevazute la art. 97 si 98 sunt savarsite de personalul silvic cu atributii de constatare a infractiunilor si a contraventiilor, maximul pedepselor prevazute se majoreaza cu 2 ani.

ART. 105

Pe langa organele de urmarire penala, sunt competenti sa constate infractiunile prevazute la art. 96 - 103 padurarii, brigadierii, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici, de la ocoalele silvice, unitatile silvice, Regia Nationala a Padurilor si autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, precum si alti angajati imputerniciti de Regia Nationala a Padurilor si de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

ART. 106

Organele prevazute la art. 105 au obligatiile organelor de constatare a infractiunilor, prevazute de Codul de procedura penala.

Organele de constatare, insotite de un politist sunt autorizate sa identifice si sa inventarieze, la locurile unde se afla materialele lemnoase provenite din infractiuni, cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura penala privind perchezitia.

Procesul-verbal de constatare a infractiunii se trimite, in termen de cel mult 5 zile de la data constatarii, ocolului silvic de pe raza teritoriala a locului unde a fost savarsita fapta, pentru calcularea pagubei.

Seful ocolului silvic trimite procesul-verbal de constatare a infractiunii, impreuna cu calculul valorii pagubei, procurorului competent, in termen de cel mult 5 zile de la primirea acestuia de la organul constatator.

ART. 107

Evaluarea pagubelor cauzate fondului forestier prin infractiuni si contraventii se face potrivit criteriilor si cuantumurilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobate prin lege.

De asemenea, se stabilesc prin lege si criteriile de evaluare a pagubelor care se produc din cauza personalului unitatilor silvice, care nu constituie infractiuni sau contraventii, in ceea ce priveste arborii pe picior, puietii sau lastarii si pentru care raspunderea materiala este reglementata potrivit legislatiei muncii.

Valoarea pagubelor se recupereaza prin organele Ministerului Finantelor si se varsa in fondul de conservare si regenerare a padurilor.

ART. 108

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice se reglementeaza prin lege speciala.

ART. 109

Prevederile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura penala.


ORDONANTA DE URGENTA Nr. 195 din 22 decembrie 2005

privind protectia mediului

ART. 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie


51. POLUARE - introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright