Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Extrase din metodologia actuala – legea educatieiExtrase din metodologia actuala – legea educatiei


Extrase din metodologia actuala – legea educatiei


In temeiul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 (Art. 64-68 si Art. 94 (e), se elaboreaza metodologia aprobarii planurilor-cadru de invatamant si a programelor scolare, ca parti compo­nente ale Curriculumului National.

Cadrul legislativ

Potrivit prevederilor in vigoare, planurile-cadru de invatamant si programele scolare pen­tru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregatire obligatorii din invataman­tul preuniversitar sunt elaborate de catre institutiile si organismele abilitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

In procesul de elaborare a acestor documente se iau in considerare urmatoarele aspecte:

Curriculumul National aplicat in invatamantul preuniversitar se elaboreaza in confor­mitate cu nevoile specifice dezvoltarii personale a elevilor si cu nevoile pietei fortei de munca ale fiecarei comunitati, in baza principiului subsidiaritatii (Art. 64-1).

Curriculumul National pentru invatamantul primar si gimnazial se axeaza pe opt do­menii de competente cheie care determina profilul de formare a elevului (Art. 68).

Invatamantul liceal este centrat pe dezvoltarea si diversificarea competentelor cheie si formarea competentelor specifice in functie de filiera, profil, specializare sau cali­ficare (Art. 68-5).

Implementarea programului „Scoala dupa scoala“ creeaza premise pentru consolida­rea competentelor achizitionate, accelerarea invatarii si derularea unor activitati de invatare de natura remediala (Art. 58).

In baza articolelor 16, 19, 21, 33, 66 si 67 din Legea Educatiei Nationale, se stabilesc urmatoarele repere care intervin in proiectarea si dezvoltarea Curriculumului National:

realizarea finalitatilor educatiei si asigurarea accesului egal la educatie (Art. 16 (3), Art. 19 (4);

organizarea invatamantului pentru copii cu cerinte educationale speciale (Art. 21 (1);

garantarea dreptului la educatie diferentiata (Art. 21 (3);centrarea curriculumului pentru educatie timpurie pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea eventualelor deficiente de dezvoltare (Art. 67);

precizarea numarului maxim de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invata­mant si a exceptiilor acceptate de lege (Art. 66 (1), (2);

stabilirea raportului intre disciplinele obligatorii si cele optionale in planurile-cadru (Art. 66 (3), (4);

stabilirea alocarii orare la dispozitia cadrului didactic (Art. 66 (5);

sustinerea invatamantul profesional si invatamantul liceal — filiera tehnologica sau vocationala, prin masuri specifice (Art. 33 (10).


Reperele de baza pentru construirea si evaluarea Curriculumului National sunt specifi­cate in Cadrul de Referinta al Curriculumului National. Evaluarea Curriculumului National se bazeaza pe standardele unei noi calitati a educatiei si formarii, definite in documentul mai sus mentionat.

Documente strategice

Procesul elaborarii si aprobarii Curriculumului National se sprijina, de asemenea, pe o serie de documente strategice, cum ar fi Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Ro­maniei - orizonturi 2013-2020-2030 si Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resur­selor Umane“ 2007-2013. Primul document subliniaza importanta unor obiective care trebuie realizate prin dezvoltare curriculara:

imbunatatirea radicala si diversificarea ofertei educationale a intregului sistem de invatamant si formare profesionala;

asigurarea masurilor specifice de suport educational pentru grupurile dezavan­tajate.

Al doilea document precizeaza axele prioritare de actiune:

asigurarea egalitatii de sanse si sporirea accesului la educatie;

asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invata­mant cu sistemul european de educatie si formare profesionala;

stimularea educatiei permanente;

reforma educatiei timpurii.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright