Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si InternelorLEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor


Legea nr.

M. Of. nr. 6 din 6 ianuarie

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL


L E G E

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Articol unic. − Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. − Ministerul Administratiei si Internelor raspunde in fata Parlamentului, a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si a Guvernului de modul in care aplica prevederile Constitutiei, ale celorlalte acte normative, precum si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.

2. Dupa alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:(3) In subordinea ministrului administratiei si internelor mai functioneaza: consilierii ministrului, Cabinetul ministrului si Corpul de control al ministrului.

3. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

(4) In aplicarea prevederilor legale ministrul emite ordine si instructiuni, iar pentru domeniul administratiei publice acestea vor fi contrasemnate de catre ministrul delegat pentru administratia publica.

4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:

(3) Incadrarea unitatilor pe categorii, organizarea, functionarea si dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului. 

(4) Ministrul administratiei si internelor, pe baza consultarii Colegiului ministerului, poate infiinta, desfiinta, disloca si redisloca unitati, pana la esalonul Brigada exclusiv, servicii, sectii, birouri, compartimente si subunitati, in limita posturilor aprobate si a fondurilor banesti alocate.

5. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

Art. 11. − (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Institutul National de Administratie, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia Generala de Pasapoarte, Arhivele Nationale si Autoritatea Guvernamentala pentru Valea Jiului.

6. Dupa alineatul (2) al articolului 13 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

(3) Carburantii si lubrifiantii pentru tehnica de interventie si de lupta sunt exceptati de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice.


7. La alineatul (1) al articolului 14, punctele 3 si 8 ale literei a) vor avea urmatorul cuprins:

3. initiaza proiecte de acte normative in domeniul serviciilor publice deconcentrate;


8. in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, elaboreaza si monitorizeaza strategii, sprijina programe de dezvoltare a infrastructurii urbane si a serviciilor de gospodarie comunala si acorda sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;

8. La alineatul (1) al articolului 14, punctul 6 al literei b) va avea urmatorul cuprins:

6. solicita de la autoritati publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acorda sprijin ministerului, pentru indeplinirea atributiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta destinatie, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului;

9. La alineatul (1) al articolului 14, dupa punctul 11 al literei b) se introduce punctul 12 cu urmatorul cuprins:

12. conduce activitatea de informatii si protectie interna.

10. La alineatul (1) al articolului 14, dupa punctul 2 al literei c) se introduce punctul 21 cu urmatorul cuprins:

21. elaboreaza normele de inzestrare, intrebuintare, intretinere si reparare pentru armament, tehnica militara si alte bunuri din dotare, precum si normele de consum pentru munitii si alte materiale; stabileste normele privind planificarea materiala si financiara, decontarea, evidenta si controlul mijloacelor materiale si banesti necesare structuri lor subordonate;

11. La alineatul (1) al articolului 14, punctul 6 al literei c) va avea urmatorul cuprins:

6. initiaza proiectele de acte normative privind salarizarea functionarilor publici, a functionarilor publici cu statut special si a personalului militar;

12. La alineatul (1) al articolului 14, dupa punctul 17 al literei c) se introduc punctele 18 si 19 cu urmatorul cuprins:

18. conduce institutiile proprii de invatamant de specialitate;

19. asigura desfasurarea tuturor activitatilor in conformitate cu normele de protectie a mediului.

13. Alineatele (1) si (4) ale articolului 16 vor avea urmatorul cuprins:

Art. 16. − (1) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor se compune din: functionari publici, politisti − functionari publici cu statut special, cadre militare in activitate, personal contractual, precum si militari, jandarmi si politisti de frontiera angajati pe baza de contract. 


(4) Personalul din Ministerul Administratiei si Internelor poate beneficia, ca masura de protectie sociala, de inlesniri in folosirea amenajarilor recreative si sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare in activitate, stabilite prin ordin al ministrului.

14. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

Art. 24. − Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta de abroga Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia lit. b1) a pct. I al art. 17 si a art. 211, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 308/2001, cu exceptia art. 3 si 4 si a anexei.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 decembrie 2003. 

Nr. 604. 
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright