Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
HOTARARE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixeHOTARARE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe


EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 13 ianuarie 2005


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al <LLNK 12003 571 10 202 24 41>art. 24 alin. (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al <LLNK 11994 15 11 202 8 28>art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


ART. 1

Se aproba Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.ART. 3

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga <LLNK 11998 964 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA CATALOGUL

privind clasificarea si duratele normale de

functionare a mijloacelor fixe

I. Dispozitii generale

1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar.

2. Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii. In consecinta, durata normala de functionare este mai redusa decat durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv.

3. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in general in grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si in familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in trei grupe principale si anume:

- Grupa 1 - Constructii;

- Grupa 2 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

- Grupa 3 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Catalogul se aplica in mod unitar de catre agentii economici, persoanele juridice fara scop patrimonial cat si de catre institutiile publice, asigurand determinarea in mod unitar a amortizarii capitalului imobilizat in active corporale.

4. In prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune.

II. Modul de utilizare a catalogului

1. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare:

a) codul de clasificare;

b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, dupa caz, mijloacelor fixe amortizabile;

c) limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, in ani.

2. Pentru stabilirea duratei normale de functionare a unui mijloc fix se cauta succesiv in clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa si familia, dupa caz.

De exemplu:

a) Pentru a stabili durata normala de functionare a mijlocului fix 'gara' se va cauta in clasificare:

- grupa 1. Constructii;

- subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;

- clasa 1.3.1 Cladiri pentru transporturi: autogari, gari,

Astfel la codul 1.3.1 se gaseste o durata normala de functionare cuprinsa intre 32 - 48 ani. La punerea in functiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de functionare in limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.

In acest caz mijlocul fix gara este definit drept cladire.

Pentru evitarea confuziilor se precizeaza ca o cladire reprezinta o constructie sub forma de incinta inchisa, in care se desfasoara o activitate umana de locuire, de productie, de invatamant, de sanatate, de cultura, de agrement, de servicii, de administratie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicatii.

b) Pentru a stabili durata normala de functionare a infrastructurii unui drum cu imbracaminte de beton asfaltic se va cauta in clasificare:

- grupa 1. Constructii;

- subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;

- clasa 1.3.7 Infrastructura drumuri (publice, industriale, ) ;

- subclasa 1.3.7.2 Cu imbracaminte din beton asfaltic ..

Astfel la codul 1.3.7.2 se citeste o durata normala de functionare cuprinsa intre 20 - 30 ani, limite intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.

c) Pentru o moara din industria cimentului durata normala de functionare se gaseste astfel:

- grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

- subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje);

- clasa 2.1.17 Masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza .;

- subclasa 2.1.17.2 Masini . pentru prelucrarea mecanica a ., mori;

- familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului.

Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeste din catalog o durata normala de functionare cuprinsa intre 12 - 18 ani, limite intre care se poate stabili, la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.

3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <LLNK 11998 964 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se vor avea in vedere urmatoarele:

- Grupa 1 'Constructii' corespunde cu vechea grupa 1 'Constructii';

- Grupa 2 'Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii' include vechile grupe: grupa 2 'Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); grupa 3 'Aparate si instalatii de masurare, control si reglare'; grupa 4 'Mijloace de transport'; grupa 5 'Animale si plantatii';

- Grupa 3 'Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale' corespunde cu vechea grupa 6 'Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale'.

4. In anexa la catalog, se prezinta Dictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare si duratele normale de functionare prevazute in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <LLNK 11998 964 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 964/1998 si cele din prezentul catalog, care va asigura o incadrare corecta a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu.

5. Pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniu, a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii pana la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de functionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relatiei:

*T*

DC

DR =(1 - ----) x DN

DV

*ST*

in care:

DR - durata normala de functionare ramasa, in ani;

DC - durata normala de functionare consumata pana la 31 decembrie 2004, in ani;

DV - durata normala de functionare dupa vechiul catalog aprobat prin <LLNK 11998 964 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 964/1998, in ani;

DN - durata normala de functionare stabilita intre limitele minime si maxime prevazute in noul catalog, in ani.


De exemplu:

O rampa de incarcare-descarcare are o durata normala de functionare dupa vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durata de functionare consumata DC = 24 ani si o durata normala de functionare dupa noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normala de functionare ramasa se determina astfel:

*T*

24

DR = (1 - ----) x 30 = 12 ani

40

*ST*

In acest caz valoarea ramasa neamortizata pentru acest mijloc fix va fi recuperata in urmatorii 12 ani.

6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <LLNK 11998 964 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de functionare in cadrul plajei indicate in catalog, cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regasit in vechiul catalog si pot fi asimilate altor grupe in noul catalog.


III. Alte precizari

1. Pentru mijloacele fixe noi achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2005 se vor inscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din noul catalog.

Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004.

In acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile tehnice, rezultand astfel amortizarea/km, sau pe ora de functionare.

Amortizarea lunara se determina prin inmultirea numarului de kilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km, sau pe ora de functionare.

2. Investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare.

Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

In cazul cladirilor, investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.

Amortizarea acestor investii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.

Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii intiale sunt considerate cheltuieli de reparatii.

3. In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.

In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.

4. Mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix.

5. Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizarii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile proprii la data scoaterii din functiune.

6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.

Bunurile prevazute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizari financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.

7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, clasificarea si duratele normale de functionare.

In aceleasi conditii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de functionare pentru mijloacele fixe care se utilizeaza de catre persoanele juridice, autorizate in conditiile legii, sa desfasoare activitati specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE

DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR FIXE

*T*CODUL                                                          DURATE NORMALE

DE DENUMIREA ACTIVELOR FIXE DE FUNCTIONARE

CLASIFICARE - ANI -


0 1 2Grupa 1. CONSTRUCTIIConstructii industriale


1.1.1. Cladiri industriale in afara de cladirile din: 40-60

────────────────────────────────────────────────────────────────────


1.1.1.1. - industria alimentara, industria materialelor de 28-42

constructii, industria metalurgica si industria siderurgica;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.1.2. - industria chimica. 24-36


1.1.2. Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, 16-24

hale de montaj, etc.) in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.2.1. - baraci, soproane, etc. 8-12


1.1.3. Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, 40-60

statii de conexiuni, in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.3.1. - constructii speciale metalice; 32-48

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.3.2. - constructii speciale din beton 24-36


1.1.4. Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice, in afara de: 32-48

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.4.1. - cladirea reactorului 24-36


1.1.5. Piste si platforme

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.5.1. - din beton; 24-36

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.5.2. - din balast, macadam. 16-24


1.1.6. Sonde de titei, gaze, sare si platforme marine de foraj

si extractie.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.6.1. - sonde de titei, gaze si sare 8-12

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1.6.2. - platforme marine de foraj si extractie 24-36


1.1.7. Turnuri de extractie miniera. 24-36


1.1.8. Puturi de mina, galerii, planuri inclinate si rampe de put. 20-30


1.1.9. Structuri de sustinere, estacade si culoare pentru 24-36

transportoare cu banda.


Rampe de incarcare-descarcare. 25-35


Constructii miniere subterane: pentru personal; gari si 20-30

remize; statii de pompare; statii de compresoare; canale

pentru aeraj; buncare; suitori-coboratori; etc.


Cosuri de fum si turnuri de racire 24-36


Iazuri pentru decantarea sterilului 12-48


Camere de fum, de desprafuire, de uscare, 28-42


Lucrari de constructii de decoperta pentru exploatari miniere 8-12


Poligoane de incercari experimentale in aer liber sau in 12-18

incaperi inchise.


Alte constructii industriale neregasite in cadrul 24-36

subgrupei 1.1.Constructii agricole1.2.1. Cladiri agrozootehnice 24-36


1.2.2. Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, 8-12

cabane)


1.2.3. Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii 16-24

de compostare).


1.2.4. Silozuri pentru furaje 24-36


1.2.5. Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor. 28-42


1.2.6. Patule pentru depozitarea porumbului. 20-30


1.2.7. Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, 20-30

padocuri.


1.2.8. Helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje; 24-36

jgheaburi etc. pentru piscicultura.


1.2.9. Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole. 32-48


Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2.10.1. - din zidarie, beton, metal sau lemn si sticla. 16-24

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2.10.2. - constructie usoara din lemn si folie din masa plastica. 2-4


Alte constructii agricole neregasite in cadrul

subgrupei 1.2. 16-24Constructii pentru transporturi posta si telecomunicatii1.3.1. Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, statii pentru 32-48

metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje,

ateliere, in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.1.1. - cladiri usoare cu structura metalica 16-24


1.3.2. Infrastructura pentru transport feroviar cu:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.2.1. - ecartament normal si larg. 40-60

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.2.2. - ecartament normal pentru metrou. 32-48

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.2.3. - ecartament ingust, inclusiv forestier. 28-42

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.2.4. - ecartament ingust minier. 12-18


1.3.3. Infrastructura si statii de tramvaie. 24-36


1.3.4. Retele electrice de contact pentru tractiune electrica:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.4.1. - pentru linii de cale ferata. 24-36

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.4.2. - pentru linii de tramvaie si troleibuze. 20-30

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.4.3. - pentru linii de cale ferata miniera. 12-18


1.3.5. Constructii pentru transport feroviar: peroane; treceri de 24-36

nivel; port-gabarit; cheiuri de incarcare-descarcare;

pentru alimentare si revizie locomotive; canale de

coborat osii; fundatii de placi turnante si pod bascula;

canale de zgura, etc.:


1.3.6. Aparate de cale. 4-6


1.3.7. Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole),

alei, strazi si autostrazi, cu toate accesoriile

necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete,

marcaje, semne de circulatie):

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.7.1. - cu imbracaminte din balast, pamant stabilizat sau 16-24

macadam.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.7.2. - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe 20-30

fundatie supla.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.7.3. - cu imbracaminte din beton de ciment. 28-42

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.7.4. - Infrastructura drumuri forestiere 24-36


1.3.8. Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru 32-48

avioane si autovehicole. Constructii aeroportuare.


1.3.9. Cheiuri, estacade si docuri pentru nave. 40-60


Cale pentru montarea si lansarea navelor:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.10.1. - File din lemn. 12-18

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.10.2. - File din beton, beton armat. 32-48


Canale pentru navigatie. 40-60


Constructii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval 24-36


Linii de funiculare pentru exploatari miniere si industriale:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.13.1. - pe stalpi din lemn. 12-18

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.13.2. - pe stalpi din metal sau beton armat. 24-36


Linii funiculare pentru personal; statii si constructii de

protectie:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.14.1. - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri. 20-30

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.14.2. - multilifturi pentru schi. 9-15


Linii funiculare forestiere de tip usor. 4-6


Planuri inclinate supraterane. 24-36


Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi

feroviare si rutiere; viaducte:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.17.1. - din lemn. 8-12

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.17.2. - din zidarie, beton armat sau metal. 32-48


Tunele. 40-60


Cladiri pentru posta, telecomunicatii: centrale telefonice, 36-54

statii de emisie radio, studiouri pentru radio,

televiziune, etc.


Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, 9-15

circuite, cabluri, traverse, console, etc).


Retele si canalizatii subterane de comunicatii urbane si 16-24

interurbane, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3.21.1. - Suport de transmisiuni de telecomunicatii pe sisteme de 8-12

cabluri cu fibra optica (submarine, subfluviale).


Platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de 9-15

radiotelefonie, telefonie mobila, radio si TV.


Cabine telefonice. 4-6


Constructii usoare pentru transporturi si telecomunicatii 8-12

(baraci, magazii, soproane, cabane).


Alte constructii pentru transporturi, posta si 20-30

telecomunicatii neregasite in cadrul subgrupei 1.3.Constructii hidrotehnice1.4.1. Baraje si constructii accesorii baraje (ecluze, deversoare, 40-60

porturi si fronturi de asteptare, disipatoare de energie,

goliri de fund, canale de derivatie).


1.4.2. Diguri (de aparare; de compartimentare; de dirijare a

curentilor), consolidari de maluri, praguri; pinteni;

anrocamente si casoaie; cleonaje:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.4.2.1. - din fascine; lemn cu bolovan sau piatra; 16-24

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.4.2.2. - din piatra bruta; blocuri de beton; zidarie de piatra; 24-36

beton armat.


1.4.3. Canale de aductiune. 40-60


1.4.4. Pereuri. 24-36


1.4.5. Constructii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 32-48

oceanografice, platforme meteorologice; in afara.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.4.5.1. - constructii usoare. 8-12


1.4.6. Lacuri artificiale de acumulare 40-60


1.4.7. Alte constructii hidrotehnice neregasite in cadrul 24-36

subgrupei 1.4.Constructii pentru afaceri, comert, depozitare.1.5.1. Centre de afaceri. 40-60


1.5.2. Cladiri comerciale pentru depozitare-comercializare si 32-48

distributie. Magazine.


1.5.3. Constructii pentru depozitarea marfurilor de larg consum, 24-36

a marfurilor industriale, a materialelor de constructii

si a produselor agricole.


1.5.4. Constructii pentru depozitarea si comercializarea 20-30

produselor petrolifere (benzinarii, etc).


1.5.5. Constructii pentru depozitarea explozibililor, carburantilor 20-30

si lubrifiantilor.


1.5.6. Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, carbuni, 20-30

materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc.


1.5.7. Rezervoare si bazine pentru depozitare, in afara de: 20-30

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.5.7.1. - rezervoare pentru depozitare cu protectie catodica 32-48


1.5.8. Depozite frigorifice pentru alimente. Ghetarii. 20-30


1.5.9. Platforme pentru depozitare si activitati comerciale. 20-30


Tancuri, rezervoare, bidoane si butoaie pentru depozitarea 24-36

bauturilor.


Rampe de incarcare. 20-30


Constructii usoare pentru afaceri, comert, depozitare 8-12

(baraci, magazii, soproane, etc.).


Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor si datelor. 20-30


Alte constructii pentru afaceri, comert, depozitare 16-24

neregasite in cadrul subgrupei 1.5.Constructii de locuinte si social-culturale.1.6.1. Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in afara de: 40-60

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.6.1.1. - cladiri pentru locuinte sociale, moteluri si camine 32-48

amplasate in centre industriale. WC publice.


1.6.2. Constructii pentru invatamant; stiinta; cultura si arta; 40-60

ocrotirea sanatatii; asistenta sociala; cultura fizica si

agrement, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.6.2.1. - case de sanatate, bai publice si baze de tratament. 28-42


1.6.3. Imprejmuiri din:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.6.3.1. - lemn; 8-12

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.6.3.2. - zidarie, beton armat, metal. 20-30


1.6.4. Cladiri administrative. 40-60


1.6.5. Constructii pentru centrale termice si puncte termice 24-36


1.6.6. Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate. 6-10


1.6.7. Constructii pentru turnuri de ceas, turnuri de paza si alte 9-15

amenajari asemanatoare.


1.6.8. Alte constructii de locuinte si social-culturale neregasite 20-30

in cadrul subgrupei 1.6.Constructii pentru transportul energiei electrice.1.7.1. Retele de alimentare, de iluminat si linii de transport

a energiei electrice:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.7.1.1. - aeriene pe stalpi din lemn. 9-15

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.7.1.2. - aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat. 32-48

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.7.1.3. - subterane. 12-18


1.7.2. Instalatii electrice de forta:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.7.2.1. - aeriene sau aparente. 9-15

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.7.2.2. - ingropate. 9-15

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.7.2.3. - in tub, canal sau tunel de protectie. 24-36


1.7.3. Alte constructii pentru transportul energiei electrice 16-24

neregasite in cadrul subgrupei 1.7.Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si

imbunatatiri funciare.1.8.1. Puturi sapate sau forate. 24-36


1.8.2. Drenuri pentru alimentari cu apa. 24-36


1.8.3. Captari si prize de apa. 32-48


1.8.4. Canale pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor. 32-48


1.8.5. Galerii pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor. 32-48


1.8.6. Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv traversarile; 24-36

retele de distributie. Galerii subterane pentru instalatii

tehnico-edilitare.


1.8.7. Conducte pentru canalizare, in afara de: 32-48

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.8.7.1. - conducte tehnologice pentru ape acide. 12-18


1.8.8. Statii de tratare, de neutralizare si de epurare a apelor. 24-36


1.8.9. Castele de apa. 32-48


Iazuri de depozitare; paturi de uscare a namolului; campuri 16-24

de irigare si infiltrare, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.8.10.1. - canale de irigatii. 24-36


Rezervoare din beton armat pentru inmagazinarea apei. 40-60


Statii de pompare si separare a apei, in afara de: 32-48

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.8.12.1. - statii de pompare plutitoare 16-24


Constructii si instalatii tehnologice pentru alimentare 32-48

cu apa si canalizare.


Constructii usoare (baraci, magazii, soproane, etc). 8-12


Alte constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si 24-36

imbunatatiri funciare neregasite in cadrul subgrupei 1.8.Constructii pentru transportul si distributia petrolului,

gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat

si pentru termoficare.1.9.1. Conducte magistrale pentru transportul produselor 20-30

petrolifere, gazelor si a lichidelor industriale, inclusiv

traversarile si instalatiile tehnologice, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.9.1.1. - conducte magistrale pentru transportul produselor 40-60

petroliere prevazute cu protectie catodica.


1.9.2. Conducte de termoficare.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.9.2.1. - aeriene sau in canale de protectie vizitatele. 20-30

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.9.2.2. - in canale nevizitabile. 16-24


1.9.3. Conducte, bransamente si instalatii tehnologice pentru 12-18

distributia gazelor, produselor petroliere si a lichidelor

industriale, apa sarata, din exteriorul si interiorul

constructiilor.


1.9.4. Alte constructii pentru transportul si distributia 16-24

petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului

comprimat si pentru termoficare, neregasite in

cadrul subgrupei 1.9.Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1. 24-36
GRUPA 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII
2.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)2.1.1. Extractia si prepararea carbunilor si minereurilor

metalifere si nemetalifere


2.1.1.1. Masini, utilaje si instalatii pentru constructia puturilor 5-9

miniere si forare miniera.

Masini de havat, combine miniere si pluguri de carbune.

Masini multifunctionale pe senile.


2.1.1.2. Masini, utilaje si instalatii pentru sustinerea abatajelor 3-5

si pentru taiere-prelucrare.


2.1.1.3. Masini de incarcat si utilaje pentru rambleiere. 4-8


2.1.1.4. Excavatoare cu rotor si instalatii de haldat. 8-12

Masini, utilaje si instalatii de sfaramare si macinare.


2.1.1.5. Masini, utilaje si instalatii pentru clasare; pentru separare 6-10

si concentrare (gravimetrica, magnetica, electrostatica).

Masini, utilaje si instalatii pentru flotatie.


2.1.1.6. Masini, utilaje si instalatii pentru extragerea si prepararea 8-12

metalelor pretioase.

Masini de tabletat si brichetat sare.

Masini si utilaje pentru brichetarea carbunilor


2.1.1.7. Masini de ascutit sfredele si masini de curatat vagonete. 4-8


2.1.1.8. Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul 4-6

clasei 2.1.1.2.1.2. Prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia

titeiului si gazelor2.1.2.1. Sondeze 7-11


2.1.2.2. Utilaje si instalatii pentru forajul sondelor de titei si gaze 5-9


2.1.2.3. Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii si 8-12

mese rotative.

Agregate de cimentare si fisurare.

Masini, utilaje si instalatii pentru extractia titeiului

si gazelor.


2.1.2.4. Masini, utilaje si instalatii pentru carotaj, deviatii

si perforari 4-8


2.1.2.5. Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul

clasei 2.1.2. 6-102.1.3. Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa,

inclusiv laminarea si trefilarea metalelor.2.1.3.1. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de cocs 11-17

metalurgic; pentru productia fontei de prima fuziune

si a feroaliajelor.

Masini, utilaje si instalatii pentru productia electrozilor

de sudura.

Masini, utilaje si instalatii pentru acoperirea si

protectia suprafetei laminatelor, tevilor si trefilatelor.


2.1.3.2. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de otel. 12-18


2.1.3.3. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de laminate. 9-15

Masini, utilaje si instalatii pentru productia barelor,

sarmelor si tevilor trase.

Masini, utilaje si instalatii pentru productia de

tevi sudate.


2.1.3.4. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in

cadrul clasei 2.1.3. 9-152.1.4. Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa2.1.4.1. Masini si instalatii pentru reducere, topire, distilare 11-17

si turnare.

Cuptoare pentru prerafinare; masini si instalatii pentru

convertizoare si rafinare.


2.1.4.2. Masini si instalatii pentru prelucrarea produselor, 9-15

subproduselor si deseurilor din metalurgia neferoasa.


2.1.4.3. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 9-15

clasei 2.1.4.2.1.5. Masini, utilaje si instalatii pentru constructii de masini

si prelucrarea metalului2.1.5.1. Masini de alezat si frezat orizontale. 9-15

Masini de rabotat cu masa mobila.

Ciocane de forja.

Prese de forja; prese speciale si specializate;

masini de forjat; masini de rulat, indoit si debitat

tabla, profile si tevi; masini auxiliare speciale

pentru forja.

Masini si instalatii de incalzire pentru forja.

Masini, utilaje si instalatii pentru dezbaterea si

curatirea pieselor turnate.

Masini, utilaje si instalatii pentru tratamente termice.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia

de cabluri si conductoare.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia

de materiale electroizolante si de pulberi.

Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat

produse din sarma (cuie, ace, tinte, etc).

Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat

produse din tabla subtire (jucarii, ambalaje, etc,).

Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat

autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane.

Masini specializate pentru confectionat nituri, suruburi,

tirfoane, piulite si caiele.

Masini, utilaje si instalatii specializate pentru

constructia de nave, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.5.1.1. Linii automate de formare-turnare. 12-18


2.1.5.2. Strunguri: 8-12

- paralele;

- frontale si carusel;

- revolver, automate si semiautomate;

- specializate.

Masini de alezat. Masini de frezat.

Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) si de

mortezat, de prelucrat roti dintate, de filetat,

etc. polizoare fixe.

Masini de gaurit, masini de debitat metale.

Masini agregat; linii automate si semiautomate; centre

de prelucrare a metalului prin aschiere.

Masini de formare, miezuire si formare de precizie si cu

modele usor fuzibile; masini de turnat; uscatoare pentru

forme si miezuri; masini, utilaje si instalatii pentru

elaborarea metalelor si aliajelor.

Masini, utilaje si instalatii pentru vopsire si

acoperiri metalice.

Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria

electrotehnica.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia

de transformatoare.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia

de masini electrice rotative.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia

de aparataj de inalta si joasa tensiune, de aparate

electrice, telefonice si de masurare.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru fabricatia

de produse electrochimice si surse de iluminat.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru

prelucrarea metalului prin procedee speciale

(ultrasunete, etc).

Masini, utilaje si instalatii specializate pentru

constructii aeronautice.

Masini specializate pentru confectionat armaturi si fitinguri.


2.1.5.3. Masini specializate pentru confectionat arcuri. 9-15


2.1.5.4. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru 6-10

confectionarea ceasurilor.


2.1.5.5. Masini, utilaje si instalatii pentru sudarea metalului. 6-10


2.1.5.6. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia 5-9

componentelor produselor si sistemelor electronice

(semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio si

video, aparate si instrumente electronice de masurare,

calculatoare si periferice, etc).


2.1.5.7. Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit, etc. 2-4


2.1.5.8. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.1.5.2.1.6. Masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica

si petrochimica2.1.6.1. Masini, utilaje si instalatii de uz general in tehnologia

chimica.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.1.1. Decantoare;

Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre si

centrifuge;

Masini, utilaje si instalatii pentru procese de distilare

si rectificare a lichidelor;

Masini, utilaje si instalatii pentru procese de incalzire,

racire si condensare;

Masini, utilaje si instalatii pentru evaporare, uscare

si cristalizare:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) mediu neutru sau usor coroziv; 9-15

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) mediu puternic coroziv 6-10


2.1.6.1.2. Masini, utilaje si instalatii pentru procese de separare

a sistemelor gazoase;

Masini, utilaje si instalatii pentru procese de absorbtie

si extractie;

Masini, utilaje si instalatii pentru reactii chimice

si electrochimice:

a) mediu neutru sau usor coroziv; 8-12

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) mediu puternic coroziv. 5-9


2.1.6.2. Masini, utilaje si instalatii specifice industriei

chimice anorganice.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.2.1. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru producerea      8-12

acidului sulfuric si a ingrasamintelor fosfatice, a

amoniacului, acidului azotic si a ingrasamintelor azotoase.

Masini, utilaje si instalatii specifice producerii sodei;

Masini, utilaje si instalatii specifice producerii

carbidului oxigenului, pulberilor si explozibililor.

Alte masini, utilaje si instalatii specifice pentru

industria chimica anorganica.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.2.2. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii clorului 4-8

si a compusilor sai.


2.1.6.3. Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice

organice (exclusiv prelucrarea titeiului).

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.3.1. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii fibrelor 9-15

si firelor artificiale.

Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, masini

automate de ambalare in baloturi si masini de turnat

epruvete de cauciuc.

Masini, utilaje si instalatii specializate pentru

confectionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri,

tuburi, etc.)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.3.2. Granulatoare pentru negru de fum. 8-12


Reactoare pentru dehidrogenarea butanului; polimerizatoare.

Masini, utilaje si instalatii specializate pentru

confectionat produse din mase plastice.

Masini, utilaje si instalatii specializate pentru

producerea medicamentelor.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.3.3. Instalatii pentru preparat solutii, in circuit inchis, in      2-4

vase de sticla si vase de cuart pentru filtrare.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.3.4. Alte masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica 9-15

organica.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.4. Masini, utilaje si instalatii specifice prelucrarii titeiului, 9-15

in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.4.1. - coloane de distilare fractionata si generatoare de gaz

inert; 12-18

- vase pentru propan si butan;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.6.4.2. - agregate pentru taierea hidraulica a cocsului, 7-11

regeneratoare de catalizator si umectoare: coloane pentru

recuperarea SO(2) din rafinat si coloane de solventare cu

bioxid de sulf si cuptoare pentru arderea gudroanelor;


2.1.6.5. Masini, utilaje si instalatii specifice productiei de sapun, 8-12

detergenti si lumanari.


2.1.6.6. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul

clasei 2.1.6. 8-122.1.7. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea materialelor

de constructii si refractare.2.1.7.1. Masini, utilaje si instalatii pentru fasonarea produselor, 9-15

in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.7.1.1. - masini de fasonat prin presare; 8-12

- masini de fasonat prin laminare;

- vibroprese si traverse pentru blocuri din beton.


2.1.7.2. Masini, utilaje si instalatii pentru uscarea produselor. 12-18

Masini, utilaje si instalatii pentru maturizarea produselor


2.1.7.3. Masini, utilaje si instalatii pentru arderea produselor,

in afara de: 16-24

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.7.3.1. - cuptoare electrice pentru elaborarea electro- 11-17

corindonului si a carburii de siliciu precum si pentru

ars email.


2.1.7.4. Masini, utilaje si instalatii pentru deservirea uscatoriilor 12-18

si cuptoarelor.

Masini si instalatii specifice pentru producerea cimentului,

varului si a ipsosului.

Masini si instalatii specifice fabricarii produselor

din azbociment.

Masini, utilaje si instalatii specifice producerii

materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc).

Masini si instalatii specifice producerii materialelor

termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei si paslei din

fibre de sticla).

Masini si instalatii specifice producerii garniturilor

tehnice de etansare.

Masini si instalatii specifice producerii rondelelor,

placilor izolatoare si dopurilor din pluta.

Masini si instalatii specifice pentru extragerea si

prelucrarea marmurei si a pietrei naturale si artificiale

de constructii.

Masini, utilaje si instalatii specifice pentru ambalarea

produselor.

Masini si instalatii specifice pentru prefabricate din

beton, caramizi silico-calcare si tigle din ciment,

in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.7.4.1. - tipare metalice si de beton, incalzitoare; 4-6

- casete verticale.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.7.4.2. - tipare pentru tuburi din beton. 8-12


2.1.7.5. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 12-18

clasei 2.1.7.2.1.8. Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura,

exploatarea si prelucrarea lemnului2.1.8.1. Masini de cojit, despicat, tocat si maruntit. 8-12

Strunguri si masini de copiat,

Ferastraie, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.8.1.1. - ferastraie cu lant portabile 2-3


2.1.8.2. Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit si daltuit,

in afara de: 8-12

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.8.2.1. - masini portabile de rindeluit, de frezat, de gaurit si       2-4

daltuit.


2.1.8.3. Masini de slefuit, de lustruit, masini combinate, masini 8-12

agregat, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.8.3.1. - masini portabile de slefuit si de lustruit. 2-4


2.1.8.4. Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin taiere si 8-12

masini de curbat; agregate de innadire si asamblare;

prese specifice pentru industria lemnului; masini, utilaje

si instalatii pentru preparat si aplicat adezivi si lacuri,

in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.8.4.1. - masini portabile de taiat si de imbinat prin agrafe, cuie, 2-4

clame.


2.1.8.5. Masini, utilaje si instalatii pentru uscare, aburire si 9-15

tratare termica, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.8.5.1. - masini si instalatii de aburire si fierbere a lemnului.      4-6


2.1.8.6. Masini, utilaje si instalatii specifice liniilor de fabricatie 9-15

pentru prelucrarea lemnului.


2.1.8.7. Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura. 5-9


2.1.8.8. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul

clasei 2.1.8. 8-122.1.9. Masini, utilaje si instalatii pentru industria celulozei

si hartiei2.1.9.1. Masini, utilaje si instalatii pentru fabricarea celulozei,

in afara de: 10-16

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.9.1.1. - putini din lemn pentru spalare. 5-9


2.1.9.2. Masini si instalatii pentru fabricarea hartiei, cartonului si 8-12

mucavalei.

Masini si utilaje pentru impregnarea si innobilarea hartiei

si cartoanelor.

Utilaje pentru exploatarea si balotarea stufului, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.9.2.1. - tractoare speciale pentru recoltat stuf; 5-9

- recoltatoare de stuf.


2.1.9.3. Masini si utilaje pentru confectii din hartie si prelucrarea 10-16

hartiei.


2.1.9.4. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.1.9.Masini, utilaje si instalatii pentru producerea sticlei,

portelanului si faiantei2.1.10.1. Cuptoare pentru producerea masei de sticla si tratarea 11-17

produselor din sticla; masini de format si de prelucrat

sticla, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.10.1.1.- cuptoare de topire cu oale; de curbat si de securizat

geamuri; 9-15

- masini de confectionat aparatura de sticla pentru

laborator, masini de gradat, masini de spart geamuri

armate, de indreptat tuburi din sticla, de inchis

termometre, de spalat cioburi, piese de rondele

pentru masinile de tras geam;

- masini de format materiale ceramice;

- masini si instalatii de finisat si decorat produse din

sticla si ceramica fina.


2.1.10.2. Masini de ambalat butelii, de spalat si stors panza de 11-17

filtru instalatii de dozarea barbotinei, etc,


2.1.10.3. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 9-15

clasei 2.1.10.Masini, utilaje si instalatii pentru industria textila2.1.11.1. Masini pentru prelucrarea primara a fibrelor naturale. 8-14

Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea primara

a fibrelor de lana si a parului.

Masini pentru prelucrarea preliminara a deseurilor din

fibre si a zdrentelor.

Masini si instalatii din filaturile de bumbac.


2.1.11.2. Masini, utilaje si instalatii din filaturile de matase

naturala. 8-12

Masini, utilaje si instalatii din filaturile de fibre

liberiene si din filaturile de lana.

Masini si utilaje pentru prepararea firelor.

Masini, utilaje si instalatii pentru produs materiale textile

netesute si electroplus.

Masini pentru pregatire in vederea tratamentelor si finisarii.

Masini, aparate si instalatii de vopsit si de imprimat

materiale textile.


2.1.11.3. Masini si instalatii de albit. 8-14

Masini si instalatii pentru tratamente umede fara folosire

de coloranti.

Masini de stors si de uscat materiale textile.

Masini si instalatii pentru apretura si finisarea speciala

a materialelor textile; de controlat, ajustat si impachetat.

Masini de tesut.


2.1.11.4. Masini de tricotat; de impletit, crosetat si innodat. 6-10


2.1.11.5. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.1.11.Masini, utilaje si instalatii pentru industria confectiilor 8-12
Masini, utilaje si instalatii pentru industria pielariei,

blanariei si incaltamintei2.1.13.1. Masini, utilaje si instalatii pentru produs talpa artificiala. 8-12

Masini, utilaje si instalatii pentru confectii de incaltaminte

din piele si din inlocuitori din piele.

Masini, utilaje si instalatii pentru confectionarea

incaltamintei din cauciuc; pentru confectii de: manusi,

blanarie, marochinarie si articole tehnice din piele.


2.1.13.2. Masini, utilaje si instalatii pentru tabacarii, in afara de: 8-14

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.13.2.1.- bazine de inmuiat, cenusarit, pretabacit, tabacit si        16-24

decolorat.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.13.2.2.- haspele de inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, 12-18

pielat, tabacit si argasit si butoaie de inmuiat, cenusarit,

decalcifiat, semaluire, pielat, tabacit, vopsit, retanat,

uns, valcuit, etc; agregate elicoidale de cenusarit

si tabacit.


2.1.13.3. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 9-15

clasei 2.1.13.Masini, utilaje si instalatii pentru industria alimentara2.1.14.1. Masini, utilaje si instalatii pentru abatoare si producerea 8-14

preparatelor din carne.


2.1.14.2. Masini, utilaje si instalatii pentru lapte si produse lactate. 8-12


2.1.14.3. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea uleiurilor 9-15

vegetale si a margarinei; panificatie si producerea

pastelor fainoase si a biscuitilor.

Masini, utilaje si instalatii pentru producerea spirtului,

amidonului, glucozei, dextrinei si drojdiei comprimate.

Masini si instalatii pentru producerea tuicii, rachiurilor

naturale, altor bauturi distilate si gazoase, esentelor

si otetului.


2.1.14.4. Masini, utilaje si instalatii pentru ambalarea produselor 8-12

alimentare.

Masini, utilaje si instalatii pentru producerea conservelor

de legume si finete.

Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria

alimentara.


2.1.14.5. Masini, utilaje si instalatii pentru morarit. 13-21


2.1.14.6. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea zaharului. 14-22


2.1.14.7. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea produselor 12-18

zaharoase.

Masini, utilaje si instalatii pentru producerea vinului.

Masini, utilaje si instalatii pentru producerea berii.

Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea tutunului

si a produselor din tutun.


2.1.14.8. Inventar gospodaresc din industria alimentara. 6-10


2.1.14.9. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 9-15

clasei 2.1.14.Masini, utilaje si instalatii pentru industria poligrafica 8-14
Masini de forta si utilaje energetice2.1.16.1. Masini generatoare, in afara de: 22-34

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.1.1.- instalatii de preparare a prafului de carbune, instalatii 16-24

de tratare a apei de alimentare, instalatii de captare si

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

evacuare a zgurei si cenusii;

2.1.16.1.2.- generatoare de energie electrica

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.1.2.1. - generatoare de curent continuu, de curent 12-18

alternativ; generatoare de frecventa


2.1.16.1.2.2. - grupuri electrogene stationare 9-15


2.1.16.1.2.3. - grupuri electrogene mobile, grupuri de sudura 6-10

mobile


2.1.16.2. Masini motrice

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.2.1.- motoare electrice de curent continuu si de curent 12-18

alternativ;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.2.2.- turbine cu abur, turbine cu gaze; 12-22

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.2.3.- turbine hidraulice; 12-22

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.2.4.- motoare cu ardere interna, cu piston, stabile; 6-10

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.2.5.- motoare eoliene 16-24


2.1.16.3. Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare

si compensatoare.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.1.- transformatoare si autotransformatoare, in afara de:        16-24

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.1.1. - transformatoare si autotransformatoare de sudura. 8-12

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.1.2. - aparate de sudura electrica portabile.                    4-6

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.2. - instalatii de redresare; 12-18

- instalatii de convertizoare, in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.2.1. - roboti de pornire mobili 4-8

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.3. - baterii de acumulatoare; instalatii de compensare a 8-12

puterii reactive;

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.3.4. - baterii de acumulatoare pentru telecomunicatii, 5-9


2.1.16.4. Compresoare si pompe de vid

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.4.1.- compresoare cu piston, stabile. 8-12

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.4.2. - compresoare cu piston, mobile. 4-8

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.4.3. - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, 9-15

rotative cu inel de lichid si centrifuge, stabile.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.4.4. - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, 4-8

rotative cu inel de lichid si centrifuge, mobile.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.16.4.5. - pompe de vid. 8-12


2.1.16.5. Aparataje pentru statii electrice si posturi de transformare. 8-12

Echipamente pentru centrale termice, electrice si nucleare.


2.1.16.6. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 12-18

clasei 12.1.16.Masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza

independent2.1.17.1. Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.1. - pompe centrifuge, in afara de: 8-12

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.1.1. - pentru lichide slab corozive;                             5-9

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.1.2. - pentru lichide cu actiune coroziva sau abraziva           4-6

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.1.3. - pentru titei. 3-5

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.2. - pompe axiale; 8-12

- pompe de injectie;

- pompe cu roti dintate;

- aparate si dispozitive pentru vehicularea lichidelor.


2.1.17.1.3. - pompe cu piston:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.3.1. - pentru lichide necorozive;                                6-10

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.3.2. - pentru lichide cu actiune abraziva si coroziva;           4-8

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.3.3. - pentru extractia titeiului.                               2-4

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.4. - pompe cu pistonase, pompe cu membrana si pompe 6-10

elicoidale, in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.1.4.1. - pompe de adancime cu cavitati progresive pentru 2-4

extractia titeiului.


2.1.17.2. Masini si utilaje comune pentru prelucrarea mecanica a 6-10

pamanturilor, minereurilor si a altor materii prime;

Concasoare, delaioare si dezintegratoare;

Ciururi si site;

Alte masini si utilaje (roti desecatoare, gratare de

separare, clasoare);

Masini de echilibrat;

Mori, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.2.1. - morile din industria cimentului. 12-18


2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice murale sau 6-10

de pardoseli, in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.17.3.1. - aparate de climatizare. 4-6


2.1.17.4. Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncare,

butelii industriale, etc.) incadrate in fluxul tehnologic:

a) mediu neutru sau usor coroziv; 16-24

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) mediu puternic coroziv. 9-15


2.1.17.5. Amestecatoare si omogenizatoare

a) mediu neutru sau usor coroziv; 12-18

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) mediu puternic coroziv; 8-12


2.1.17.6. Masini si instalatii pentru industria frigului. 9-15


2.1.17.7. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.1.17.


Utilaje specifice productiei de electrozi din grafit. 12-18


Unelte, dispozitive, instrumente si truse de scule 2-4

specializate folosite in industrie.


Masini si utilaje pentru constructii


2.1.20.1. Masini si utilaje pentru saparea si pregatirea terenului. 4-8

Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, sapatoare

de santuri, sapatoare de gropi si scarificatoare.

Excavatoare sub 150 kW, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.1.1. - excavatoare de peste 150 kW.                                6-10


2.1.20.2. Masini si utilaje pentru lucrari de fundatii, lucrari in 4-8

stanca si pentru tuneluri;

Instalatii de forat la sectiune plina;

Berbeci mecanici si extractoare de piloti;

Utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa si masini

de forat si turnat piloti, in afara de:


2.1.20.2.1. - sonete.                   6-10

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.2.2. - ciocane pneumatice. 2-4

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.2.3. - scuturi. 3-5


2.1.20.3. Masini, utilaje si instalatii pentru prepararea, transportul 6-10

si punerea in opera a betonului si mortarului, in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.3.1 - betoniere si malaxoare, autobetoniere, pompe si 4-8

autopompe de beton;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.3.2. - centrale de beton; 6-10

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.3.3. - vibratoare de interior si de exterior pentru compactarea 3-5

betonului,


2.1.20.4. Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de zidarie, 4-8

tencuieli, finisaje, izolatii si instalatii, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.4.1 - unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, 2-4

hidraulice);


2.1.20.5. Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari hidrotehnice,

in afara de: 12-18

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.5.1. - dragi; 12-18

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.5.2. - greifere plutitoare; 9-15

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.5.3. - elevatoare,                                                 4-8


2.1.20.6. Masini, utilaje si instalatii pentru constructii si reparatii 6-10

de drumuri, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.6.1.- compactoare tractate si autopropulsate vibratoare si 3-5

mixte, masini de taiat asfalt, placi vibratoare si maiuri

mecanice.


2.1.20.7. Masini, utilaje si instalatii pentru constructii si reparatii 6-10

de cai ferate, in afara de:


2.1.20.7.1 - ciocane de burat prin vibrare; 3-5

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.7.2. - masini de burat; 5-9

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.7.3. - utilaje pentru indreptat si indoit sine; 6-10

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.7.4. - masini pentru montarea si sudarea sinei;                    6-10

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.20.7.5. - masini pentru pozarea caii, utilaje de masurat si verificat 6-10

cale si masini de rectificat rosturi.


2.1.20.8. Masini pentru executarea armaturilor pentru beton. 4-8


2.1.20.9. Masini si utilaje pentru lucrari de conducte magistrale si 4-8

linii de transport electrice.


2.1.20.10. Unelte, dispozitive si instrumente folosite in constructii. 2-4


2.1.20.11. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul        6-10

clasei 2.1.20.


Masini, utilaje si instalatii pentru agricultura


2.1.21.1. Masini si utilaje pentru lucrarea solului.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.21.1.1.- tractoare agricole; 4-8

- masini pentru administrarea ingrasamintelor, aparate si

dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prafuit).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.21.1.2.- utilaje si instalatii pentru irigatii; 8-12

- masini pentru recoltat, treierat, curatat, sortat si

tratat seminte, adunat si balotat fan si paie;

- masini si echipamente pentru lucrarea si cultivarea

pamantului, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.21.1.2.1. - grape, netezitoare si nivelatoare; 5-9


2.1.21.2. Masini, instalatii si utilaje pentru zootehnie. 8-12

Masini, instalatii si utilaje pentru prepararea hranei

animalelor.

Masini, instalatii si utilaje pentru adapatul, distribuirea

hranei animalelor si evacuarea gunoiului.

Masini, instalatii si utilaje pentru recoltarea

produselor animale.

Masini, instalatii si utilaje pentru apicultura.

Masini, instalatii si utilaje pentru incubatii si

pentru avicultura.

Masini, instalatii si utilaje pentru dezinfectie veterinara.


2.1.21.3. Masini, instalatii si utilaje pentru legumicultura, 8-12

viticultura si pomicultura.


2.1.21.4. Masini, instalatii si utilaje pentru producerea biogazului. 12-20


2.1.21.5. Unelte, dispozitive si instrumente folosite in agricultura. 2-4


2.1.21.6. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 6-10

clasei 2.1.21.


Masini, utilaje si instalatii pentru transporturi si

telecomunicatii


2.1.22.1. Masini, utilaje si instalatii pentru transport feroviar.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.1.1. - masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta liniilor, 8-12

locomotivelor si vagoanelor;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.1.2. - instalatii speciale pentru siguranta circulatiei si        16-24

marirea capacitatii de exploatare in statii, triaje si linii

curente CF (instalatii pentru controlul pozitiei macazurilor,

instalatii de comanda centralizata a circulatiei, de

semnalizare automata a liniilor);

- instalatii de telecomunicatii pentru cai ferate.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.1.3.- masini, utilaje si instalatii folosite in sistemul

comercial; 11-17

- utilaje pentru impregnarea si ignifugarea lemnului.


2.1.22.2. Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta mijloacelor 9-15

de transport rutier.


2.1.22.3. Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta navelor,

intretinerea cailor navigabile si a lacurilor.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.3.1.- barci pentru scafandri, din metal; 8-14

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.3.2.- pompe de aer pentru scafandri;                               4-6

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.3.3.- pontoane maritime si fluviale; 20-30

- docuri plutitoare; docuri uscate;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.3.4.- masini, utilaje si instalatii pentru intretinerea cailor 16-24

navigabile si a lacurilor;

- instalatii pentru intretinerea si repararea navelor.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.3.5.- uzine electrice plutitoare; nave pentru stins incendii; 16-24

dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale.


2.1.22.4. Masini, utilaje si instalatii pentru exploatarea, mentenanta, 8-12

protectia si servirea aeronavelor si a traficului aerian.


2.1.22.5. Masini, utilaj e si instalatii pentru posta, presa si 9-15

telecomunicatii (telefonie, telegrafie), in afara de:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.5.1.- centrale automate (telefonice si telegrafice), analogice 12-18

de oficiu;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.5.2.- centrale automate (telefonice si telegrafice) 8-12

analogice pentru institutii.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.5.3.- echipamente digitale de telecomunicatii si instalatii        5-9

aferente (electroalimentare, climatizare).


2.1.22.6. Masini, aparate si instalatii pentru radio, televiziune si 5-9

telecomunicatii prin sateliti, telefonie mobila, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.6.1.- statii de emisie, emitatoare, translatoare si excitatoare, 9-15

radiorelee;

- antene;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.6.2.- statii radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee      8-12

mobile;

- receptoare profesionale de trafic de banda larga;

- echipamente pentru telecomunicatii prin sateliti;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.6.3.- transformatoare de fider pentru monitoare de control 4-8

video si audio;

- monitoare de control video si audio;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.6.4.- receptoare telefonie mobila. 2-4


2.1.22.7. Echipamente, utilaje si aparate pentru studiouri de radio si 4-8

televiziune, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.22.7.1.- echipamente auxiliare pentru controlul si monitorizarea      9-15

semnalelor.


2.1.22.8. Unelte, dispozitive si instrumente pentru transporturi si 3-5

telecomunicatii.


2.1.22.9. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.1.22.


Masini, utilaje si instalatii pentru circulatia marfurilor


2.1.23.1. Masini pentru pregatirea alimentelor. 5-9


2.1.23.2. Masini de spalat vesela si tacamuri. 8-12

Dulapuri pentru uscat si incalzit vesela si tacamuri.

Masini, utilaje si instalatii pentru conservarea si

desfacerea preparatelor alimentare si a bauturilor.

Linii de autoservire pentru alimentatia publica.


2.1.23.3. Masini si utilaje pentru prepararea mancarurilor, in afara de: 6-10

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.23.3.1.- marmite. 5-9


2.1.23.4. Automate si semiautomate comerciale. 5-9

Jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de

biliard, etc.


2.1.23.5. Unelte, dispozitive, instrumente pentru circulatia marfurilor, 4-8

conteinere si transconteinere.


2.1.23.6 Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 5-9

clasei 2.1.23.2.1.24. Masini, utilaje si instalatii pentru gospodaria comunala

si spalatorii.2.1.24.1. Masini pentru spalatorii si curatatorii chimice. 6-10


2.1.24.2. Masini, utilaje si instalatii de salubritate si ingrijirea 6-10

spatiilor verzi.


2.1.24.3. Masini, echipamente si instalatii pentru stins incendii, 8-12

in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.24.3.1.- centrale de avertizare si semnalizare. 12-18


2.1.24.4. Utilaje si instalatii pentru alimentarea cu apa, pentru 19-29

tratarea apelor de alimentare si epurarea apelor uzate,

in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.24.4.1.- aparate de clorinare. 5-9

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.24.4.2.- poduri racloare. 24-36


2.1.24.5. Masini, utilaje si instalatii pentru tratarea deseurilor

menajere. 8-12


2.1.24.6. Recipiente pentru depozitarea deseurilor menajere, 6-10

in afara de:

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.24.6.1.- rampe ecologice. 4-6


2.1.24.7. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 12-18

clasei 2.1.24.2.1.25. Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii.2.1.25.1. Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino- 8-12

laringologie.

Aparate si instrumente pentru stomatologie.

Aparate si instalatii pentru fizioterapie.

Aparate si instalatii de laborator pentru analize medicale.

Utilaje, instalatii si aparate pentru ocrotire sanatatii

(sterilizare, dezinfectii, dezinsectii)


2.1.25.2. Aparate si instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie, 8-12

pentru narcoza si reanimare, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.25.2.1.- aparate de inalta tehnologie;                                4-8

- aparate pentru masurarea presiunii arteriale.


2.1.25.3. Aparate, instrumente, utilaje si instalatii pentru radiologie. 9-15


2.1.25.4. Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.1.25.2.1.26. Alte masini, utilaje si instalatii.2.1.26.1. Masini, aparate si instalatii pentru producerea de filme si 8-12

proiectie cinematografica, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.26.1.1 - lampi fulger electronice, proiectoare si cutii de 4-8

distributie.


2.1.26.2. Masini, utilaje si instalatii fotografice; utilaje pentru 9-15

scene de teatru, cluburi si cinematografe, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.26.2.1.- cortine, scene; 12-18

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.26.2.2.- scene metalice demontabile.                                  6-10


2.1.26.3. Instrumente muzicale si automate muzicale, in afara de: 8-12

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.26.3.1.- orga clasica cu comanda electrica. 40-60


2.1.26.4. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea de discuri 6-10

fonografice.


2.1.26.5. Masini si utilaje pentru hidrometrie. 9-15

Masini si echipamente pentru saloane de frizerie, coafura

si cosmetica, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1.26.5.1 - unelte si instrumente de frizerie, cosmetica si coafura. 4-8


2.1.27. Accesorii de productie. 4-8


2.1.28. Alte echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii 8-12

de lucru) neregasite in cadrul subgrupei 2.1.APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE.2.2.1. Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor

geometrice, mecanice si acustice.


2.2.1.1. Aparate, instrumente si instalatii pentru masurarea marimilor 8-12

geometrice.

Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor mecanice

si acustice, in afara de:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2.1.1.1. - bascule romane pod pentru autovehicule si vagoane.          12-18

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2.1.1.2. - aparate de cantarit si marcat.                               4-6

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2.1.1.3. - dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide si gaze.      4-8


2.2.1.2. Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor 8-12

geometrice, mecanice si acustice neregasite in cadrul

clasei 2.2.1.


2.2.2. Aparate si instalatii pentru masurarea timpului,

frecventei si marimilor cinematice.


Aparate si instalatii etalon mecanice si electromecanice 9-15

pentru masurarea timpului; cronografe si calculografe;

ceasornice de semnalizare; instalatii pentru verificarea

cronometrelor; etaloane de frecventa.


Punti de masurat, comparatoare si analizoare de frecventa; 8-12

instalatii pentru verificarea frecventmetrelor si aparate

de masurat deviatia de frecventa, in afara de:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2.2.2.1. - aparate portabile.         4-6


Alte aparate si instalatii pentru masurarea timpului, 8-12

frecventei si marimilor cinematice neregasite in

cadrul clasei 2.2.2.


Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor

electrice, electromagnetice si radiometrice.


Elemente Waston; aparate portabile. 4-6


Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor 8-12

electrice, electromagnetice si radiometrice neregasite in

cadrul clasei 2.2.3.


Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice

si fotometrice.


Termometre de sticla si de cuart; bimetalice si 4-6

manometrice; termometre cu rezistenta si termocupluri.

Lampi etalon de temperatura, de culoare si luxmetre.


Contoare pentru apa calda si energie termica. 4-8


Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor 8-12

termice si fotometrice neregasite in cadrul clasei 2.2.4.


Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice

(de materiale, de structura si de compozitie); aparate

si instalatii pentru incercarea materialelor, elementelor

si a produselor.


Prese hidraulice, platforme seismice pentru incercari, 24-36

echipamente pentru incercari electrice de mare putere si

inalta tensiune.

Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor 8-12

analitice (de materiale, de structura si de compozitie);

aparate si instalatii pentru incercarea materialelor,

elementelor si a produselor neregasite in cadrul

clasei 2.2.5.


Utilaje si accesorii de laborator


Utilaje si accesorii de laborator executate din sticla. 4-6


Alte utilaje si accesorii de laborator neregasite in 8-12

cadrul clasei 2.2.6.


Aparate si instalatii pentru cercetare stiintifica. 4-6


Instalatii pentru comanda si reglarea automata a 8-12

proceselor tehnologice, pentru semnalizare si telemasurare.


Calculatoare electronice si echipamente periferice. 2-4

Masini si aparate de casa, control si facturat.


Alte aparate si instalatii de masurare, control si reglare 8-12

neregasite in cadrul subgrupei 2.2.


2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT


Mijloace de transport feroviare.


Locomotive, locotractoare si automotoare de ecartament 12-18

normal.

Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament normal.

Locomotive, locotractoare si automotoare de ecartament

ingust sau larg.

Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament ingust.


Locomotive si locotractoare pentru transport minier. 6-10

Vagonete de ecartament ingust, pentru transport minier

subteran.


Patruciclete si triciclete pe linie si vagonete de 12-18

ecartament normal sau ingust.


Alte mijloace de transport feroviar neregasite in cadrul 9-15

clasei 2.3.1.


Mijloace de transport auto


Mijloace de transport pentru persoane.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autoturisme, in afara de: 4-6

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- taxiuri; 3-5

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- microbuze; 4-8

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autobuze, in afara de: 5-9

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autobuze pentru transportul urban; 4-8

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- motociclete si biciclete. 3-5


Mijloace de transport auto, pentru marfuri.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autocamioane si autocamionete cu platforma fixa, 4-6

autofurgonete, autofurgoane si autodube de capacitate

pana la 4,5t exclusiv.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autocamioane, autodube si autofurgoane cu 4-8

platforma fixa, cu capacitatea de si peste 4,5 t;

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autocamioane cu platforma basculanta si dumpere; 4-6

- autocisterne;

- autoizoterme si autofrigorifere.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autotractoare si autotractoare cu sa. 4-8

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- tractoare pe roti si pe senile. 4-6

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- remorci cu platforma fixa sau basculanta si remorci 4-6

monoaxe.

- remorci: cisterne, izoterme si frigorifice.

- semiremorci auto: platforma, furgon, cisterne,

izoterme si frigorifice; port transcontainere.

- remorci si semiremorci auto cu destinatie specifica.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- remorci cu platforma coborata pentru sarcini grele 5-9

(trailere).

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- motociclete si triciclete pentru transportul de marfuri. 3-5

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- autovehicule cu destinatie speciala:

─────────────────────────────────────────────────────────────────

- autoturnuri, autotelescoape, autoateliere si 4-8

autodepanatoare,

─────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.2.2.9.2. - autovehicule pentru transportul materialelor 4-6

pulverulente;

- autovehicule cu troliu pentru busteni.


2.3.2.2.9.3. - alte autovehicule cu destinatie speciala                   5-9


Alte mijloace de transport auto neregasite in cadrul clasei 4-8

2.3.2.


Mijloace de transport naval


Nave maritime de calatori, de cursa lunga si costiere. 16-24

Nave maritime mixte de calatori si marfuri.

Nave maritime pentru marfuri de masa in vrac

(mineraliere) si pentru produse petroliere (petroliere).

Remorchere maritime de linie pentru transport.

Nave maritime tehnice si speciale.

Remorchere maritime portuare.

Nave maritime depozit; tancuri: de buncheraj, de apa

potabile si mixte.

Iahturi maritime.

Nave fluviale pentru transport de calatori.

Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de marfuri

diferite.

Bacuri, mahoane si barcaze fluviale pentru marfuri uscate;

ceamuri fluviale cu corp metalic, fara propulsie,

pentru stuf.

Bacuri, mahoane si viviere fluviale pentru productie si

transportat peste.

Pontoane de leasa, cu doua flotoare metalice si platforma

din lemn.

Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere fluviale,

cu sau fara propulsie, pentru vehicule si calatori;

poduri plutitoare fluviale, pe cablu).

Nave fluviale tehnice si speciale; auxiliare si

de servitute.

Nave fluviale, iahturi si salupe de agrement.


Mahoane maritime, in afara de: 16-24

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- din lemn. 9-15


Nave maritime de pescuit, in afara de: 16-24


- pescadoare cu corp din lemn. 9-15

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- pescadoare cu corp metalic. 14-22

- cutere cu corp din lemn, pentru productie si transportat

peste.


Doc plutitor. 16-24


Salupe maritime pentru calatori. 14-22

Salupe maritime.

Nave fluviale fara propulsie pentru transport de marfuri

diferite (slepuri, ceamuri, platine, barje, tancuri).

Remorchere si impingatoare fluviale cu elice.


Pilotine maritime. 12-18


Ambarcatii maritime auxiliare, barci maritime si ambarcatii

maritime sportive si de agrement:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- cu corp din lemn. 9-15

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- cu corp din metal. 14-22


Ambarcatii fluviale de agrement (barci de agrement, 8-14

canoe de agrement, giguri, sandoline si hidrobiciclete).

Ambarcatii fluviale si de pescuit (mahoane de taliene,

barci viviere, barci de furajat, pramuri si navodnice).


Ambarcatii fluviale auxiliare de deservire generala si 8-14

sportive, in afara de:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- cu corp metalic. 12-18


Barci pescaresti. 6-10


Alte mijloace de transport naval neregasite in cadrul 12-18

clasei 2.3.3.


Mijloce de transport aerian.


Avioane pentru transport de calatori, marfuri si mixte. 14-22


Avioane pentru destinatie speciala: imprastierea 4-8

ingrasamintelor chimice, insectofungicidelor la lucrari

agrosilvice, sanitare.


Elicoptere pentru transport de calatori, marfuri sau 4-8

destinatie speciala (imprastierea ingrasamintelor,

montaj, etc).


Alte mijloace de transport aerian neregasite in cadrul 8-12

clasei 2.3.4.


Mijloace specifice pentru transportul urban de calatori.


Mijloace de transport electric urban pe sine. 11-17


Mijloace de transport electric urban, pe pneuri

(troleibuze). 6-10


Alte mijloace specifice pentru transportul urban de 8-12

calatori neregasite in cadrul clasei 2.3.5.


Utilaje si instalatii de transportat si ridicat


Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc). 6-10

Macarale diverse si speciale, in afara de:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.1.1. - macarale plutitoare. 16-24

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.1.2. - macarale feroviare si macarale transcontainer. 12-18


Macarale rotitoare; macarale rulante cu platforma si 9-15

poduri rulante, in afara de:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.2.1. - macarale rotitoare stationare, fixe, cu coloana, 8-12

macarale turn cu actionare electrica.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.2.2. - macarale mobile pe pneuri si senile, automacarale. 6-10


Ascensoare:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.3.1. - de materiale si persoane pentru lucrari de constructii; 5-9

de marfuri.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.3.2. - de persoane pentru cladiri. 8-12

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- de materiale si persoane pentru lucrari miniere 12-18


Transportoare si instalatii de transport pneumatic,

in afara de: 8-12

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.4.1. - transportoare cu banda si placi; cu lant (cablu), cu 7-11

ghiare, cu role, suspendate si cu lanturi de tractiune,

portante; transportare cu cupe si sisteme de

transportoare utilizate in industrie pentru operatii

de prelucrare, asamblare si montaj.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.4.2. - transportoare cu banda mobile. 5-9

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.4.3. - transportoare elicoidale si cu raclete. 3-5

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.4.4. - jgheaburi si topogane; instalatii de transport hidraulic. 8-14


Elevatoare, escalatoare si alimentatoare. 8-12


Incarcatoare, impingatoare si basculatoare, in afara de: 6-10

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.6.1. - incarcatoare frontale cu o cupa. 4-8


Placi turnante pentru intoarcerea locomotivelor. 16-24


Alte utilaje, instalatii si echipamente de transportat 8-12

si de ridicat, neregasite in cadrul clasei 2.3.6.,

in afara de:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3.6.8.1. - electro si motostivuitoare. 4-8


Mijloace de transport cu tractiune animala. 4-6


2.4. ANIMALE SI PLANTATII.


Animale.


Cai de reproducere si de munca. 8-12

Magari si catari.


Boi si bivoli de munca; vaci de lapte si tauri pentru 5-9

reproducere.


Oi, capre si porci pentru reproducere. 4-6


Pasari de reproducere. 2-4


Caini de paza si vanatoare 4-8


Alte animale necuprinse in cadrul clasei 2.4.1. 4-6


Plantatii.


Plantatii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali,

castani 16-24


Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni si caisi 9-15


Plantatii de nuci 24-36


Plantatii de agrisi, coacazi si trandafiri de dulceata 6-10


Plantatii de zmeura si alti arbusti si subarbusti (muri, 4-6

capsuni etc).


Plantatii de vita de vie:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.4.2.6.1. - vii altoite (nobile) si portaltoi vie. 16-24

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2,4.2.6.2. - vii indigene, vii hibride, producatori directi. 12-18


Plantatii de hamei. 13-21


Plantatii de protectie si de consolidare a terenurilor:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.4.2.8.1. - foioase si rasinoase. 50-70

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2.4.2.8.2. - plopi, salcami si salcii. 24-36


2.4.2.9. Rachitarii. 5-9


Alte plantatii neregasite in cadrul clasei 2.4.2. 16-24


Alte instalatii tehnice, mijloace de transport, animale 20-30

si plantatii neregasite in cadrul grupei 2.


GRUPA 3. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE A

VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE


Mobilier.


Mobilier (inclusiv mobilierul comercial si hotelier), in 9-15

afara de:

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- mobilier comercial de prezentare din lemn si plastic 3-5

cu structura metalica usoara.


Firme, panouri si reclame luminoase. 2-4


Tablouri, gravuri, decoratiuni interioare, in afara celor 8-12

inregistrate in patrimoniul cultural national.


Inventar gospodaresc: tacamuri din metale pretioase, 8-12

covoare, oglinzi, candelabre, etc.


Aparate electrocasnice; aparate radio-receptoare, 4-6

televizoare, aparatura video, masini de spalat rufe, masini

de spalat vase, frigidere, aspiratoare de praf, etc.


Alt mobilier neregasit in cadrul grupei 3.1. 6-10


Aparatura birotica


Masini de scris, de francat, aparate de dictat si reprodus, 4-6

aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat si

multiplicat, aparate de proiectie, aparate de citit

microfilme etc.


Aparate de telecomunicatii pentru birou: aparate 3-5

telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalatii de

comanda prin radio, aparate de cautat persoane etc.


Masini de numarat si identificat bani. 2-4


Alta aparatura birotica neregasita in cadrul subgrupei 3.2. 3-5


Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale


Echipamente de protectie mecanica - grilaje, gratare, usi 16-24

blindate, usi de securitate, ferestre si panouri de

securitate (antiefractie, antivandal, antiglont).


Unitati de depozitare valori si purtatori de date 16-24

(case de bani, seifuri, dulapuri ignifuge etc).


Automate bancare, bancomate. 8-12


Sisteme de protectie la incendiu (elemente de detectie si 12-18

de actionare, centrale de semnalizare si actionare etc).


Sisteme pentru identificare si controlul accesului, 8-12

supraveghere si alarma la efractie.


Alte sisteme de protectie a valorilor umane si materiale 12-18

neregasite in cadrul subgrupei 3.3.


Alte active corporale neregasite in cele specificate la 8-15

grupa 3.


*ST*ANEXA

la catalogul privind duratele normale de

functionare si clasificarea mijloacelor fixe


DICTIONAR

de corespondenta dintre codul de clasificare si duratele

normale de functionare conform Hotararii

Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a

duratelor normale de functionare a

mijloacelor fixe si respectiv noua clasificare

si duratele normale de functionare a imobilizarilor corporale.

*T*


│ Clasificarea si duratele normale de │ Noua clasificare si duratele normale │

│ functionare a mijloacelor fixe │ de functionare a mijloacelor fixe │

│ conform <LLNK 11998 964 20 301 0 15>HG nr. 964/1998 │ │


│ Codul de clasificare │ Durata normala│ │ Durata normala │

│ │ de functionare│ Codul de clasificare │ de functionare │

│ │ (ani) │ │ (ani) │


│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │


GRUPA 1: CONSTRUCTII │ GRUPA 1: CONSTRUCTII │


1.1. Cladiri industriale │ 1.1. Constructii industriale │


│ 1.1.1. │ 50 │ 1.1.1. │ 40-60 │

│ 1.1.1.1. │ 40 │ 1.1.1.1. │ 28-42 │

│ 1.1.1.2. │ 35 │ 1.1.1.2. │ 24-36 │

│ │ │ 1.1.2. │ 16-24 │

│ 1.1.2. │ 10 │ 1.1.2.1. │ 8-12 │

│ 1.1.3. │ 50 │ 1.1.3. │ 40-60 │

│ │ │ 1.1.3.1. │ 32-48 │

│ │ │ 1.1.3.2. │ 24-36 │

│ 1.1.4. │ 40 │ 1.1.4. │ 32-48 │

│ 1.1.4.1. │ 30 │ 1.1.4.1. │ 24-36 │

│ 1.1.5. │ 30 │ 1.1.5. │ │

│ │ │ 1.1.5.1. │ 24-36 │

│ │ 1.1.5.2. │ 16-24 │

│ 1.1.6. │ 10 │ 1.1.6. │ │

│ │ │ 1.1.6.1. │ 8-12 │

│ │ │ 1.1.6.2. │ 24-36 │

│ 1.1.7. │ 40 │ 1.1.7. │ 24-36 │

│ 1.1.8. │ 30 │ 1.1.8. │ 20-30 │

│ 1.1.9. │ 30 │ 1.1.9. │ 24-36 │

│ 40 │ 1.1.10. │ 25-35 │

│ 25 │ 1.1.11. │ 20-30 │

│ 30 │ 1.1.12. │ 24-36 │

│ 15 │ 1.1.13. │ 12-48 │

│ 30 │ 1.1.14. │ 28-42 │

│ 10 │ 1.1.15. │ 8-12 │

│ │ │ 1.1.16. │ 12-18 │

│ │ │ 1.1.17. │ 24-36 │


1.2. Constructii agricole 1.2. Constructii agricole │


│ 1.2.1. │ 30 │1.2.1. │ 24-36 │

│ 1.2.2. │ 10 │1.2.2. │ 8-12 │

│ 1.2.3. │ 20 │1.2.3. │ 16-24 │

│ 1.2.4. │ 30 │1.2.4. │ 24-36 │

│ 1.2.5. │ 35 │1.2.5. │ 28-42 │

│ 1.2.6. │ 30 │1.2.6. │ 20-30 │

│ 1.2.7. │ 25 │1.2.7. │ 20-30 │

│ 1.2.8. │ 30 │1.2.8. │ 24-36 │

│ 1.2.9. │ 40 │1.2.9. │ 32-48 │

│ │1.2.10. │ │

│ 1.2.10.1. │ 30 │ 1.2.10.1. │ 16-24 │

│ 1.2.10.2. │ 5 │ 1.2.10.2. │ 2-4 │

│ │ │1.2.11. │ 16-24 │


│ 1.3. Constructii pentru transporturi │ 1.3. Constructii pentru transporturi,│

│ si telecomunicatii │ posta si telecomunicatii │


│1.3.1. │ 40 │1.3.1. │ 32-48 │

│ │ │ 1.3.1.1. │ 16-24 │

│1.3.2. │ │1.3.2. │ │

│ 1.3.2.1. │ 50 │ 1.3.2.1. │ 40-60 │

│ 1.3.2.2. │ 40 │ 1.3.2.2. │ 32-48 │

│ 1.3.2.3. │ 35 │ 1.3.2.3. │ 28-42 │

│ 1.3.2.4. │ 20 │ 1.3.2.4. │ 12-18 │

│1.3.3. │ 30 │1.3.3. │ 24-36 │

│1.3.4. │ │1.3.4 │ │

│ 1.3.4.1. │ 30 │ 1.3.4.1. │ 24-36 │

│ 1.3.4.2. │ 25 │ 1.3.4.2. │ 20-30 │

│ 1.3.4.3. │ 15 │ 1.3.4.3. │ 12-18 │

│1.3.5. │ 30 │1.3.5. │ 24-36 │

│1.3.6. │ 5 │1.3.6. │ 4-6 │

│1.3.7. │ │1.3.7. │ │

│ 1.3.7.1. │ 20 │ 1.3.7.1. │ 16-24 │

│ 1.3.7.2. │ 25 │ 1.3.7.2. │ 20-30 │

│ 1.3.7.3. │ 35 │ 1.3.7.3. │ 28-42 │

│ 1.3.7.4. │ 30 │ 1.3.7.4. │ 24-36 │

│1.3.8. │ 40 │1.3.8. │ 32-48 │

│1.3.9. │ 50 │1.3.9. │ 40-60 │

│1.3.10. │ │1.3.10. │ │

│ 1.3.10.1. │ 15 │ 1.3.10.1. │ 12-18 │

│ 1.3.10.2. │ 40 │ 1.3.10.2. │ 32-48 │

│1.3.11. │ 50 │1.3.11. │ 40-60 │

│1.3.12. │ 30 │1.3.12. │ 24-36 │

│1.3.13. │ │1.3.13. │ │

│ 1.3.13.1. │ 15 │ 1.3.13.1. │ 12-18 │

│ 1.3.13.2. │ 30 │ 1.3.13.2. │ 24-36 │

│1.3.14. │ │1.3.14. │ │

│ 1.3.14.1. │ 25 │ 1.3.14.1. │ 20-30 │

│ 1.3.14.2. │ 12 │ 1.3.14.2. │ 9-15 │

│1.3.15. │ 5 │1.3.15. │ 4-6 │

│1.3.16. │ 30 │1.3.16. │ 24-36 │

│1.3.17. │ │1.3.17. │ │

│ 1.3.17.1. │ 10 │ 1.3.17.1. │ 8-12 │

│ 1.3.17.2. │ 40 │ 1.3.17.2. │ 32-48 │

│1.3.18. │ 50 │1.3.18. │ 40-60 │

│1.3.19. │ 45 │1.3.19. │ 36-54 │

│1.3.20. │ 12 │1.3.20. │ 9-15 │

│1.3.21. │ 20 │1.3.21. │ 16-24 │

│ 1.3.21.1. │ 10 │ 1.3.21.1. │ 8-12 │

│1.3.22. │ 20 │1.3.22. │ 9-15 │

│1.3.23. │ 20 │ │ │

│1.3.24. │ 5 │1.3.23. │ 4-6 │

│1.3.25. │ 10 │1.3.24. │ 8-12 │

│ │ │1.3.25. │ 20-30 │


│ 1.4. Constructii hidrotehnice │ 1.4. Constructii hidrotehnice │


│1.4.1. │ 60 │1.4.1. │ 40-60 │

│1.4.2. │ │1.4.2. │ │

│ 1.4.2.1. │ 20 │ 1.4.2.1. │ 16-24 │

│ 1.4.2.2. │ 30 │ 1.4.2.2. │ 24-36 │

│1.4.3. │ 50 │1.3.11 │ 40-60 │

│ │ │1.4.3. │ 40-60 │

│1.4.4. │ 33 │1.4.4. │ 24-36 │

│1.4.5. │ 40 │1.4.5. │ 32-48 │

│ 1.4.5.1. │ 10 │ 1.4.5.1. │ 8-12 │

│1.4.6. │ 60 │1.4.6. │ 40-60 │

│ │ │1.4.7. │ 24-36 │


│ 1.5. Constructii pentru afaceri, │ 1.5. Constructii pentru afaceri, │

comert, depozitare │ comert, depozitare │


│1.5.1. │ 50 │1.5.1. │ 40-60 │

│1.5.2. │ 40 │1.5.2. │ 32-48 │

│1.5.3. │ 30 │1.5.3. │ 24-36 │

│1.5.4. │ 25 │1.5.4. │ 20-30 │

│1.5.5. │ 25 │1.5.5. │ 20-30 │

│ │ │1.5.13 │ 20-30 │

│1.5.6. │ 30 │1.5.6. │ 20-30 │

│1.5.7. │ 30 │1.5.7. │ 20-30 │

│ │ │ 1.5.7.1. │ 32-48 │

│1.5.8. │ 25 │1.5.8. │ 20-30 │

│1.5.9. │ 25 │1.5.9. │ 20-30 │

│1.5.10. │ 30 │1.5.10. │ 24-36 │

│1.5.11. │ 25 │1.5.11. │ 20-30 │

│1.5.12. │ 10 │1.5.12. │ 8-12 │

│1.5.13. │ 30 │1.5.13. │ 20-30 │

│ │ │1.5.14. │ 16-24 │


│ 1.6. Constructii de locuinte │ 1.6. Constructii de locuinte │

si social-culturale │ si social-culturale │


│1.6.1. │ 50 │1.6.1. │ 40-60 │

│ 1.6.1.1. │ 40 │ 1.6.1.1. │ 32-48 │

│1.6.2. │ 50 │1.6.2. │ 40-60 │

│ 1.6.2.1. │ 35 │ 1.6.2.1. │ 28-42 │

│1.6.3. │ │1.6.3. │ │

│ 1.6.3.1. │ 15 │ 1.6.3.1. │ 8-12 │

│ 1.6.3.2. │ 25 │ 1.6.3.2. │ 20-30 │

│1.6.4. │ 50 │1.6.4. │ 40-60 │

│1.6.5. │ 40 │1.6.5. │ 24-36 │

│ 1.6.5.1. │ 30 │1.6.5. │ 24-36 │

│1.6.6. │ 15 │1.6.6. │ 6-10 │

│ │ │1.6.7. │ 9-15 │

│ │ │1.6.8. │ 20-30 │


│ 1.7. Constructii pentru transportul │ 1.7. Constructii pentru transportul │

│ energiei electrice │ energiei electrice │


│1.7.1. │ │1.7.1. │ │

│ 1.7.1.1. │ 12 │ 1.7.1.1. │ 9-15 │

│ 1.7.1.2. │ 40 │ 1.7.1.2. │ 32-48 │

│ 1.7.1.3. │ 20 │ 1.7.1.3. │ 12-18 │

│1.7.2. │ │1.7.2. │ │

│ 1.7.2.1. │ 12 │ 1.7.2.1. │ 9-15 │

│ 1.7.2.2. │ 20 │ 1.7.2.2. │ 9-15 │

│ 1.7.2.3. │ 30 │ 1.7.2.3. │ 24-36 │

│ │ │1.7.3. │ 16-24 │


│ 1.8. Constructii pentru alimentare │ 1.8. Constructii pentru alimentare cu │

│ cu apa, canalizare si imbunatatiri │ apa, canalizare si imbunatatiri │

│ funciare │ funciare │


│1.8.1. │ 40 │1.8.1. │ 24-36 │

│1.8.2. │ 30 │1.8.2. │ 24-36 │

│1.8.3. │ 50 │1.8.3. │ 32-48 │

│1.8.4. │ 40 │1.8.4. │ 32-48 │

│1.8.5. │ 50 │1.8.5. │ 32-48 │

│1.8.6. │ 30 │1.8.6. │ 24-36 │

│1.8.7. │ 40 │1.8.7. │ 32-48 │

│ │ 1.8.7.1. │ 12-18 │

│1.8.8. │ 40 │1.8.8. │ 24-36 │

│1.8.9. │ 30 │1.8.9. │ 32-48 │

│1.8.10. │ 20 │1.8.10. │ 16-24 │

│ │ │ 1.8.10.1. │ 24-36 │

│1.8.11. │ 50 │1.8.11. │ 40-60 │

│1.8.12. │ 40 │1.8.12. │ 32-48 │

│ 1.8.12.1. │ 20 │ 1.8.12.1. │ 16-24 │

│1.8.13. │ 40 │1.8.13. │ 32-48 │

│1.8.14. │ 10 │1.8.14. │ 8-12 │

│ │ │1.8.15. │ 24-36 │


│ 1.9. Constructii pentru transportul │ 1.9. Constructii pentru transportul │

│ si distributia petrolului, gazelor, │ si distributia petrolului, gazelor, │

lichidelor industriale, aerului │ lichidelor industriale, aerului │

comprimat si pentru termoficare │ comprimat si pentru termoficare │


│1.9.1. │ 25 │1.9.1. │ 20-30 │

│ │ │ 1.9.1.1. │ 40-60 │

│ │1.9.2. │ │

│ 1.9.2.1. │ 25 │ 1.9.2.1. │ 20-30 │

│ 1.9.2.2. │ 20 │ 1.9.2.2. │ 16-24 │

│1.9.3. │ 15 │1.9.3. │ 12-18 │

│ │ │1.9.4 │ 16-24 │


│ │ │1.10. Alte constructii│ │

│ │ │neregasite in cadrul │ 24-36 │

│ │ │grupei 1. │ │


│ GRUPA 2. INSTALATII TEHNICE, │

│ MIJLOACE DE TRANSPORT, │

│ ANIMALE SI PLANTATII │


│ GRUPA 2. ECHIPAMENTE │ 2.1. Echipamente tehnologice (masini, │

│ TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE │ utilaje si instalatii de lucru) │

│ SI INSTALATII DE LUCRU) │ │


│ 2.1. Extractia si prepararea │ 2.1.1. Extractia si prepararea │

carbunilor si minereurilor │ carbunilor si minereurilor │

metalifere si nemetalifere. │ metalifere si nemetalifere. │


│2.1.1. │ 7 │2.1.1.1. │ 5-9 │

│2.1.2. │ 4 │2.1.1.2. │ 3-5 │

│2.1.3. │ 6 │2.1.1.3. │ 4-8 │

│2.1.4. │ 10 │2.1.1.4. │ 8-12 │

│2.1.5. │ 10 │2.1.1.5. │ 6-10 │

│2.1.6. │ 10 │2.1.1.6. │ 8-12 │

│2.1.7. │ 8 │2.1.1.7. │ 4-8 │

│ │ │2.1.1.8. │ 4-6 │


│ 2.2. Prospectiuni geologice si │ 2.1.2. Prospectiuni geologice si │

geofizice, foraj si extractia │ geofizice, foraj si extractia │

│ titeiului si gazelor. │ titeiului si gazelor. │


│2.2.1. │ 9 │2.1.2.1. │ 7-11 │

│2.2.2. │ 7 │2.1.2.2. │ 5-9 │

│2.2.3. │ 10 │2.1.2.3. │ 8-12 │

│2.2.4. │ 6 │2.1.2.4. │ 4-8 │

│ │ │2.1.2.5. │ 6-10 │


│ 2.3. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.3. Masini, utilaje si instalatii │

│ pentru metalurgia feroasa, │ pentru metalurgia feroasa, │

│ inclusiv laminarea si trefilarea │ inclusiv laminarea si trefilarea │

metalelor. │ metalelor. │


│2.3.1. │ 14 │2.1.3.1. │ 11-17 │

│2.3.2. │ 15 │2.1.3.2. │ 12-18 │

│2.3.3. │ 12 │2.1.3.3. │ 9-15 │

│ │ │2.1.3.4. │ 9-15 │


│ 2.4. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.4. Masini, utilaje si instalatii │

│ pentru metalurgia neferoasa │ pentru metalurgia neferoasa │


│2.4.1. │ 14 │2.1.4.1. │ 11-17 │

│2.4.2. │ 12 │2.1.4.2. │ 9-15 │

│ │ │2.1.4.3. │ 9-15 │


│ 2.5. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.5. Masini, utilaje si instalatii │

pentru constructii de masini si │ pentru constructii de masini si │

│ prelucrarea metalului. │ prelucrarea metalului. │


│2.5.1. │ 12 │2.1.5.1. │ 9-15 │

│ │ │2.1.5.2. │ 8-12 │

│ 2.5.1.1. │ 15 │ 2.1.5.1.1. │ 12-18 │

│2.5.2. │ 10 │2.1.5.2. │ 8-12 │

│2.5.3. │ 14 │2.1.5.3. │ 9-15 │

│2.5.4. │ 8 │2.1.5.4. │ 6-10 │

│2.5.5. │ 8 │2.1.5.5. │ 6-10 │

│2.5.6. │ 7 │2.1.5.6. │ 5-9 │

│2.5.7. │ 3 │2.1.5.7. │ 2-4 │

│ │ │2.1.5.8. │ 8-12 │


│ 2.6. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.6. Masini, utilaje si instalatii │

│ pentru industria chimica si │ pentru industria chimica si │

│ petrochimica. │ petrochimica. │


│2.6.1. │ │2.1.6.1. │ │

│ 2.6.1.1.a. │ 12 │ 2.1.6.1.1.a. │ 9-15 │

│ 2.6.1.1.b. │ 8 │ 2.1.6.1.1.b. │ 6-10 │

│ 2.6.1.2.a. │ 10 │ 2.1.6.1.2.a. │ 8-12 │

│ 2.6.1.2.b. │ 7 │ 2.1.6.1.2.b. │ 5-9 │

│2.6.2. │ │2.1.6.2. │ │

│ 2.6.2.1. │ 10 │ 2.1.6.2.1. │ 8-12 │

│ 2.6.2.2. │ 8 │ 2.1.6.2.2. │ 4-8 │

│2.6.3. │ │2.1.6.3. │ │

│ 2.6.3.1. │ 12 │ 2.1.6.3.1. │ 9-15 │

│ 2.6.3.2. │ 10 │ 2.1.6.3.2. │ 8-12 │

│ 2.6.3.3. │ 3 │ 2.1.6.3.3. │ 2-4 │

│ 2.6.3.4. │ 12 │ 2.1.6.3.4. │ 9-15 │

│2.6.4. │ 12 │2.1.6.4. │ 9-15 │

│ 2.6.4.1. │ 15 │ 2.1.6.4.1. │ 12-18 │

│ 2.6.4.2. │ 9 │ 2.1.6.4.2. │ 7-11 │

│2.6.5. │ 10 │2.1.6.5. │ 8-12 │

│ │ │2.1.6.6. │ 8-12 │


│ 2.7. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.7. Masini, utilaje si instalatii │

pentru producerea materialelor │ pentru producerea materialelor │

│ de constructii si refractare. │ de constructii si refractare. │


│2.7.1. │ 12 │2.1.7.1. │ 9-15 │

│ 2.7.1.1. │ 10 │ 2.1.7.1.1. │ 8-12 │

│2.7.2. │ 15 │2.1.7.2. │ 12-18 │

│2.7.3. │ 20 │2.1.7.3. │ 16-24 │

│ 2.7.3.1. │ 14 │ 2.1.7.3.1. │ 11-17 │

│2.7.4. │ 15 │2.1.7.4. │ 12-18 │

│ 2.7.4.1. │ 5 │ 2.1.7.4.1. │ 4-6 │

│ 2.7.4.2. │ 10 │ 2.1.7.4.2. │ 8-12 │

│ │ │2.1.7.5. │ 12-18 │


│ 2.8. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.8. Masini, utilaje si instalatii │

pentru silvicultura, exploatarea │ pentru silvicultura, exploatarea │

si prelucrarea │ si prelucrarea │

lemnului. │ lemnului. │


│2.8.1. │ 10 │2.1.8.1. │ 8-12 │

│ 2.8.1.1. │ 2 │ 2.1.8.1.1. │ 2-3 │

│2.8.2. │ 10 │2.1.8.2. │ 8-12 │

│ 2.8.2.1. │ 3 │ 2.1.8.2.1. │ 2-4 │

│2.8.3. │ 10 │2.1.8.3. │ 8-12 │

│ 2.8.3.1. │ 3 │ 2.1.8.3.1. │ 2-4 │

│2.8.4. │ 10 │2.1.8.4. │ 8-12 │

│ 2.8.4.1. │ 3 │ 2.1.8.4.1. │ 2-4 │

│2.8.5. │ 12 │2.1.8.5. │ 9-15 │

│ 2.8.5.1. │ 2 │ 2.1.8.5.1. │ 4-6 │

│2.8.6. │ 12 │2.1.8.6. │ 9-15 │

│2.8.7. │ 7 │2.1.8.7. │ 5-9 │

│ │ │2.1.8.8. │ 8-12 │


│ 2.9. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.9. Masini, utilaje si instalatii │

│ pentru industria celulozei │ pentru industria celulozei │

│ si hartiei. │ si hartiei. │


│2.9.1. │ 13 │2.1.9.1. │ 10-16 │

│ 2.9.1.1. │ 7 │ 2.1.9.1.1. │ 5-9 │

│2.9.2. │ 10 │2.1.9.2. │ 8-12 │

│ 2.9.2.1. │ 7 │ 2.1.9.2.1. │ 5-9 │

│2.9.3. │ 13 │2.1.9.3. │ 10-16 │

│ │ │2.1.9.4. │ 8-12 │


│ 2.10. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.10. Masini, utilaje si instalatii│

pentru producerea sticlei, │ pentru producerea sticlei, │

│ portelanului si faiantei. │ portelanului si faiantei. │


│2.10.1. │ 14 │2.1.10.1. │ 11-17 │

│ 2.10.1.1. │ 12 │ 2.1.10.1.1. │ 9-15 │

│2.10.2. │ 14 │2.1.10.2. │ 11-17 │

│ │ │2.1.10.3. │ 9-15 │


│ 2.11. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.11. Masini, utilaje si instalatii│

│ pentru industria textila │ pentru industria textila │


│2.11.1. │ 11 │2.1.11.1 │ 8-14 │

│2.11.2. │ 10 │2.1.11.2. │ 8-12 │

│2.11.3. │ 11 │2.1.11.3. │ 8-14 │

│2.11.4. │ 8 │2.1.11.4. │ 6-10 │

│ │ │2.1.11.5. │ 8-12 │


│2.12. Masini, utilaje │ │2.1.12. Masini, │ │

│ si instalatii pentru │ 10 │ utilaje si instalatii│ 8-12 │

│industria confectiilor│ │ pentru industria │ │

│ │ │ confectiilor. │ │


│ 2.13. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.13. Masini, utilaje si instalatii│

pentru industria pielariei, │ pentru industria pielariei, │

│ blanariei si incaltamintei. │ blanariei si incaltamintei. │


│2.13.1. │ 10 │2.1.13.1. │ 8-12 │

│2.13.2. │ 11 │2.1.13.2. │ 8-14 │

│ 2.13.2.1. │ 20 │ 2.1.13.2.1. │ 16-24 │

│ 2.13.2.2. │ 15 │ 2.1.13.2.2. │ 12-18 │

│ │ │2.1.13.3. │ 9-15 │


│ 2.14. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.14. Masini, utilaje si instalatii │

pentru industria alimentara │ pentru industria alimentara │


│2.14.1. │ 11 │2.1.14.1. │ 8-14 │

│2.14.2. │ 10 │2.1.14.2. │ 8-12 │

│2.14.3. │ 12 │2.1.14.3. │ 9-15 │

│2.14.4. │ 10 │2.1.14.4. │ 8-12 │

│2.14.5. │ 17 │2.1.14.5. │ 13-21 │

│2.14.6. │ 18 │2.1.14.6. │ 14-22 │

│2.14.7. │ 15 │2.1.14.7. │ 12-18 │

│2.14.8. │ 10 │2.1.14.8. │ 6-10 │

│ │ │2.1.14.9. │ 9-15 │


│2.15. Masini, utilaje │ │ 2.1.15. Masini, │ │

│ si instalatii pentru │ 11 │ utilaje si instalatii│ 8-14 │

│industria poligrafica.│ │ pentru industria │ │

│ │ │ poligrafica. │ │


│ 2.16. Masini de forta si utilaje │ 2.1.16. Masini de forta si utilaje │

│ energetice │ energetice │


│2.16.1. │ 28 │2.1.16.1. │ 22-34 │

│2.16.1.1. │ 20 │ 2.1.16.1.1. │ 16-24 │

│ │ │ 2.1.16.1.2.1. │ 12-18 │

│ 2.16.1.2. │ │ 2.1.16.1.2. │ │

2.16.1.2.1. │ 12 │ 2.1.16.1.2.2. │ 9-15 │

2.16.1.2.2. │ 8 │ 2.1.16.1.2.3. │ 6-10 │

│ 2.16.1.3. │ 20 │ 2.1.16.1.1. │ 16-24 │

│2.16.2. │ │2.1.16.2. │ │

│ 2.16.2.1. │ 15 │ 2.1.16.2.1. │ 12-18 │

│ 2.16.2.2. │ 20 │ 2.1.16.2.2. │ 12-22 │

│ 2.16.2.3. │ 22 │ 2.1.16.2.3. │ 12-22 │

│ 2.16.2.4. │ 11 │ 2.1.16.2.4. │ 6-10 │

│ 2.16.2.5. │ 20 │ 2.1.16.2.5. │ 16-24 │

│2.16.3. │ │2.1.16.3. │ │

│ 2.16.3.1. │ 20 │ 2.1.16.3.1. │ 16-24 │

2.16.3.1.1. │ 12 │ 2.1.16.3.1.1. │ 8-12 │

│ │ │ 2.1.16.1.2. │ 4-6 │

│ 2.16.3.2. │ 20 │ 2.1.16.3.2. │ 12-18 │

│ │ │ 2.1.16.3.2.1. │ 4-8 │

│ 2.16.3.3. │ 14 │ 2.1.16.3.3. │ 8-12 │

│ 2.16.3.4. │ 10 │ 2.1.16.3.4. │ 5-9 │

│2.16.4. │ │2.1.16.4. │ │

│ 2.16.4.1. │ 12 │ 2.1.16.4.1. │ 8-12 │

│ 2.16.4.2. │ 8 │ 2.1.16.4.2. │ 4-8 │

│ 2.16.4.3. │ 12 │ 2.1.16.4.3. │ 9-15 │

│ │ │ 2.1.16.4.4. │ 4-8 │

│ 2.16.4.4. │ 12 │ 2.1.16.4.5. │ 8-12 │

│2.16.5. │ 14 │2.1.16.5. │ 8-12 │

│ │ │2.1.16.6. │ 12-18 │


│ 2.17. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.17. Masini, utilaje si instalatii │

│ comune care functioneaza independent │ comune care functioneaza independent │


│2.17.1. │ │2.1.17.1. │ │

│ 2.17.1.1. │ │ 2.1.17.1.1. │ 8-12 │

2.17.1.1.1. │ 8 │ 2.1.17.1.1.1. │ 5-9 │

2.17.1.1.2. │ 6 │ 2.1.17.1.1.2. │ 4-6 │

2.17.1.1.3. │ 4 │ 2.1.17.1.1.3. │ 3-5 │

│ 2.17.1.2. │ 10 │ 2.1.17.1.2. │ 8-12 │

│ 2.17.1.3. │ │ 2.1.17.1.3. │ │

2.17.1.3.1. │ 8 │ 2.1.17.1.3.1. │ 6-10 │

2.17.1.3.2. │ 6 │ 2.1.17.1.3.2. │ 4-8 │

2.17.1.3.3. │ 3 │ 2.1.17.1.3.3. │ 2-4 │

│ 2.17.1.4. │ 8 │ 2.1.17.1.4. │ 6-10 │

│ │ │ 2.1.17.1.4.1. │ 2-4 │

│2.17.2. │ │2.1.17.2. │ 6-10 │

│ 2.17.2.1. │ 12 │2.1.17.2. │ 6-10 │

│ 2.17.2.2. │ 10 │2.1.17.2. │ 6-10 │

2.17.2.2.1. │ 20 │ 2.1.17.2.1. │ 12-18 │

│2.17.3. │ 8 │2.1.17.3. │ 6-10 │

│ │ │ 2.1.17.3.1. │ 4-6 │

│2.17.4.a. │ 20 │2.1.17.4.a. │ 16-24 │

│2.17.4.b. │ 12 │2.1.17.4.b. │ 9-15 │

│2.17.5.a. │ 15 │2.1.17.5.a. │ 12-18 │

│2.17.5.b. │ 10 │2.1.17.5.b. │ 8-12 │

│2.17.6. │ 12 │2.1.17.6. │ 9-15 │

│ │ │2.1.17.7. │ 8-12 │


│ 2.18. Utilaje │ │ 2.1.18. Utilaje │ │

│ specifice productiei │ 15 │ specifice productiei │ 12-18 │

de electrozi │ │ de electrozi │ │

│ din grafit │ │ din grafit │ │


│ 2.19. Alte masini, │ │2.1.1.8. │ 4-6 │

│ utilaje si │ 10 │2.1.2.5. │ 6-10 │

│ instalatii pentru │ │2.1.3.4. │ 9-15 │

│productia industriala │ │2.1.4.3. │ 9-15 │

│ │ │2.1.5.8. │ 8-12 │

│ │ │2.1.6.6. │ 8-12 │

│ │ │2.1.7.5 │ 12-18 │

│ │ │2.1.8.8. │ 8-12 │

│ │ │2.1.9.4. │ 8-12 │

│ │ │2.1.10.3 │ 9-15 │

│ │ │2.1.11.5 │ 8-12 │

│ │ │2.1.13.3. │ 9-15 │

│ │ │2.1.14.9. │ 9-15 │

│ │ │2.1.16.6. │ 12-18 │

│ │ │2.1.17.7. │ 8-12 │


│2.19.1. │ 5 │2.1.19. Unelte, dispo-│ 2-4 │

│ │ │zitive, instrumente si│ │

│ │ │truse de scule │ │

│ │ │specializate folosite │ │

│ │ │in industrie │ │


│ 2.20. Masini si utilaje pentru │ 2.1.20. Masini si utilaje pentru │

│ constructii │ constructii │


│2.20.1 │ 6 │2.1.20.1 │ 4-8 │

│ 2.20.1.1. │ 10 │ 2.1.20.1.1. │ 6-10 │

│2.20.2. │ 6 │2.1.20.2. │ 4-8 │

│ 2.20.2.1. │ 10 │ 2.1.20.2.1. │ 6-10 │

│ 2.20.2.2. │ 3 │ 2.1.20.2.2. │ 2-4 │

│ 2.20.2.3. │ 4 │ 2.1.20.2.3. │ 3-5 │

│2.20.3. │ 8 │2.1.20.3. │ 6-10 │

│ 2.20.3.1. │ 6 │ 2.1.20.3.1. │ 4-8 │

│ 2.20.3.2. │ 10 │ 2.1.20.3.2. │ 6-10 │

│ 2.20.3.3. │ 4 │ 2.1.20.3.3. │ 3-5 │

│2.20.4. │ 6 │2.1.20.4. │ 4-8 │

│ 2.20.4.1. │ 3 │ 2.1.20.4.1. │ 2-4 │

│2.20.5. │ 15 │2.1.20.5. │ 12-18 │

│ 2.20.5.1. │ 20 │ 2.1.20.5.1. │ 12-18 │

│ 2.20.5.2. │ 12 │ 2.1.20.5.2. │ 9-15 │

│ 2.20.5.3. │ 6 │ 2.1.20.5.3. │ 4-8 │

│2.20.6. │ 8 │2.1.20.6. │ 6-10 │

│ 2.20.6.1. │ 4 │ 2.1.20.6.1. │ 3-5 │

│2.20.7. │ 8 │2.1.20.7. │ 6-10 │

│ 2.20.7.1. │ 4 │ 2.1.20.7.1. │ 3-5 │

│ 2.20.7.2. │ 7 │ 2.1.20.7.2. │ 5-9 │

│ 2.20.7.3. │ 10 │ 2.1.20.7.3. │ 6-10 │

│ 2.20.7.4. │ 10 │ 2.1.20.7.4. │ 6-10 │

│ 2.20.7.5. │ 8 │ 2.1.20.7.5. │ 6-10 │

│2.20.8. │ 8 │2.1.20.8. │ 4-8 │

│2.20.9 │ 6 │2.1.20.9 │ 4-8 │

│2.20.10. │ 4 │2.1.20.10. │ 2-4 │

│ │ │2.1.20.11. │ 6-10 │


│ 2.21. Masini, utilaje si instalatii │2.1.21. Masini, utilaje si instalatii │

│ pentru agricultura │ pentru agricultura │


│2.21.1. │ │2.1.21.1. │ │

│ 2.21.1.1. │ 8 │ 2.1.21.1.1. │ 4-8 │

│ 2.21.1.2. │ 10 │ 2.1.21.1.2. │ 8-12 │

2.21.1.2.1. │ 7 │ 2.1.21.1.2.1. │ 5-9 │

│2.21.2 │ 10 │2.1.21.2 │ 8-12 │

│2.21.3. │ 10 │2.1.21.3. │ 8-12 │

│2.21.4. │ 16 │2.1.21.4. │ 12-20 │

│2.21.5. │ 4 │2.1.21.5. │ 2-4 │

│ │ │2.1.21.6. │ 6-10 │


│ 2.22. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.22. Masini, utilaje si instalatii │

│pentru transporturi si telecomunicatii│pentru transporturi si telecomunicatii │


│2.22.1. │ │2.1.22.1. │ │

│ 2.22.1.1. │ 10 │ 2.1.22.1.1. │ 8-12 │

│ 2.22.1.2. │ 20 │ 2.1.22.1.2. │ 16-24 │

│ 2.22.1.3. │ 14 │ 2.1.22.1.3. │ 11-17 │

│2.22.2. │ 12 │2.1.22.2. │ 9-15 │

│2.22.3. │ │2.1.22.3. │ │

│ 2.22.3.1. │ 11 │ 2.1.22.3.1. │ 8-14 │

│ 2.22.3.2. │ 5 │ 2.1.22.3.2. │ 4-6 │

│ 2.22.3.3. │ 25 │ 2.1.22.3.3. │ 20-30 │

│ 2.22.3.4. │ 20 │ 2.1.22.3.4. │ 16-24 │

│ 2.22.3.5. │ 20 │ 2.1.22.3.5. │ 16-24 │

│2.22.4. │ 10 │2.1.22.4. │ 8-12 │

│2.22.5. │ 12 │2.1.22.5. │ 9-15 │

│ 2.22.5.1. │ 18 │ 2.1.22.5.1. │ 12-18 │

│ 2.22.5.2. │ 12 │ 2.1.22.5.2. │ 8-12 │

│ 2.22.5.3. │ 10 │ 2.1.22.5.3. │ 5-9 │

│2.22.6. │ 7 │2.1.22.6. │ 5-9 │

│ 2.22.6.1. │ 12 │ 2.1.22.6.1. │ 9-15 │

│ 2.22.6.2. │ 10 │ 2.1.22.6.2. │ 8-12 │

│ 2.22.6.3. │ 6 │ 2.1.22.6.3. │ 4-8 │

│ │ │ 2.1.22.6.4. │ 2-4 │

│2.22.7. │ 6 │2.1.22.7. │ 4-8 │

│ 2.22.7.1. │ 12 │ 2.1.22.7.1. │ 9-15 │

│2.22.8. │ 5 │2.1.22.8. │ 3-5 │

│ │2.1.22.9. │ 8-12 │


│ 2.23. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.23. Masini, utilaje si instalatii │

pentru circulatia marfurilor. │ pentru circulatia marfurilor. │


│2.23.1. │ 7 │2.1.23.1. │ 5-9 │

│2.23.2. │ 10 │2.1.23.2. │ 8-12 │

│2.23.3. │ 10 │2.1.23.3. │ 6-10 │

│ 2.23.3.1. │ 7 │ 2.1.23.3.1. │ 5-9 │

│2.23.4. │ 15 │2.1.23.2. │ 8-12 │

│2.23.5. │ 7 │2.1.23.4. │ 5-9 │

│2.23.6. │ 6 │2.1.23.5. │ 4-8 │

│ 2.23.6.1. │ 10 │2.1.23.5. │ 4-8 │

│ │ │2.1.23.6. │ 5-9 │


│ 2.24. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.24. Masini, utilaje si instalatii │

pentru gospodaria comunala │ pentru gospodaria comunala │

│ si spalatorii │ si spalatorii │


│2.24.1. │ 10 │2.1.24.1. │ 6-10 │

│2.24.2. │ 8 │2.1.24.2. │ 6-10 │

│2.24.3. │ 14 │2.1.24.3. │ 8-12 │

│ 2.24.3.1. │ 18 │ 2.1.24.3.1. │ 12-18 │

│2.24.4. │ 24 │2.1.24.4. │ 19-29 │

│ 2.24.4.1. │ 10 │ 2.1.24.4.1. │ 5-9 │

│ 2.24.4.2. │ 30 │ 2.1.24.4.2. │ 24-36 │

│2.24.5. │ 10 │2.1.24.5. │ 8-12 │

│2.24.6 │ 8 │2.1.24.6 │ 6-10 │

│ │ │ 2.1.24.6.1. │ 4-6 │

│ │ │2.1.24.7. │ 12-18 │


│ 2.25. Masini, utilaje si instalatii │ 2.1.25. Masini, utilaje si instalatii │

pentru ocrotirea sanatatii │ pentru ocrotirea sanatatii │


│2.25.1. │ 10 │2.1.25.1. │ 8-12 │

│2.25.2. │ 10 │2.1.25.2. │ 8-12 │

│ 2.25.2.1. │ 6 │ 2.1.25.2.1. │ 4-8 │

│2.25.3. │ 12 │2.1.25.3. │ 9-15 │

│ │ │2.1.25.4. │ 8-12 │


│ 2.26. Alte masini, utilaje si │ 2.26. Alte masini, utilaje si │

│ instalatii │ instalatii │


│2.26.1. │ 10 │2.1.26.1. │ 8-12 │

│ 2.26.1.1. │ 6 │ 2.1.26.1.1. │ 4-8 │

│2.26.2. │ 12 │2.1.26.2. │ 9-15 │

│ 2.26.2.1. │ 15 │ 2.1.26.2.1. │ 12-18 │

│ │ │ 2.1.26.2.2. │ 6-10 │

│2.26.3. │ 10 │2.1.26.3. │ 8-12 │

│ 2.26.3.1. │ 50 │ 2.1.26.3.1. │ 40-60 │

│2.26.4. │ 8 │2.1.26.4. │ 6-10 │

│2.26.5. │ 12 │2.1.26.5. │ 9-15 │

│ 2.26.5.1. │ 6 │ 2.1.26.5.1. │ 4-8 │


│ 2.27. Accesorii de │ 6 │ 2.1.27. Accesorii de│ 4-8 │

│ productie │ │ productie │ │


│ │ │ 2.1.28. Alte echipa- │ 8-12 │

│ │ │ mente tehnologice │ │

│ │ │ (masini, utilaje si │ │

│ │ │ instalatii de lucru) │ │

│ │ │ neregasite in cadrul │ │

│ │ │ subgrupei 2.1. │ │


│ GRUPA 3. APARATE SI INSTALATII │ 2.2. APARATE SI INSTALATII DE │

│ DE MASURARE, CONTROL SI │ MASURARE, CONTROL SI │

│ REGLARE │ REGLARE │


│ 3.1. Aparate si instalatii pentru │ 2.2.1. Aparate si instalatii pentru │

masurarea marimilor geometrice │ masurarea marimilor geometrice │

mecanice si acustice │ mecanice si acustice │


│3.1.1. │ 10 │2.2.1.1. │ 8-12 │

│ 3.1.1.1. │ 20 │ 2.2.1.1.1. │ 12-18 │

│ 3.1.1.2. │ 5 │ 2.2.1.1.2. │ 4-6 │

│ │ │ 2.2.1.1.3. │ 4-8 │

│ │ │2.2.1.2. │ 8-12 │


│ 3.2. Aparate si │ 10 │ 2.2.2. Aparate si │ │

│ instalatii pentru │ │ instalatii pentru │ │

│ masurarea timpului, │ │ masurarea timpului, │ │

│ frecventei si │ │ frecventei si │ │

│ marimilor cinematice│ │ marimilor cinematice │ │


│3.2.1. │ 12 │2.2.2.1. │ 9-15 │

│3.2.2. │ 10 │2.2.2.2. │ 8-12 │

│ 3.2.2.1. │ 7 │ 2.2.2.2.1. │ 4-6 │

│ 10 │2.2.2.3. │ 8-12 │


│ 3.3. Aparate si │ 10 │ 2.2.3. Aparate si │ │

│ instalatii pentru │ │ instalatii pentru │ │

│ masurarea marimilor │ │ masurarea marimilor │ │

│ electrice, electro- │ │ electrice, electro- │ │

│ magnetice si radio- │ │ magnetice si radio- │ │

│ metrice │ │ metrice │ │


│3.3.1. │ 6 │2.2.3.1. │ 4-6 │

│ 10 │2.2.3.2. │ 8-12 │


│ 3.4. Aparate si │ 10 │ 2.2.4. Aparate si │ │

│ instalatii pentru │ │ instalatii pentru │ │

│ masurarea marimilor│ │masurarea marimilor │ │

│ termice si foto- │ │termice si fotometrice│ │

│ metrice │ │ │ │


│3.4.1. │ 5 │2.2.4.1. │ 4-6 │

│3.4.2. │ 8 │2.2.4.2. │ 4-8 │

│ 10 │2.2.4.3. │ 8-12 │


│ 3.5. Aparate si │ 10 │ 2.2.5. Aparate si │ │

│ instalatii pentru │ │ instalatii pentru │ │

│ masurarea marimilor │ │ masurarea marimilor │ │

│ analitice (de │ │ analitice (de │ │

│material, de structura│ │material, de structura│ │

│ si de compozitie); │ │ si de compozitie) │ │

│aparate si instalatii │ │aparate si instalatii │ │

│ pentru incercarea │ │ pentru incercarea │ │

materialelor, │ │ materialelor, elemen-│ │

│ elementelor si │ │ telor si a produselor│ │

a produselor │ │ │ │


│3.5.1. │ 30 │2.2.5.1. │ 24-36 │

│ 10 │2.2.5.2. │ 8-12 │


│ 3.6. Utilaje si │ 10 │2.2.6. Utilaje si │ │

│accesorii de laborator│ │accesorii de laborator│ │


│3.6.1. │ 5 │2.2.6.1. │ 4-6 │

│ 10 │2.2.6.2. │ 8-12 │


│ 3.7. Aparate si │ 5 │2.2.7. Aparate si │ 4-6 │

│ instalatii pentru │ │ instalatii pentru │ │

│ cercetare stiintifica│ │cercetare stiintifica │ │


│ 3.8. Instalatii │ │2.2.8. Instalatii │ 8-12 │

│ pentru comanda si │ │ pentru comanda si │ │

│ reglarea automata │ │ reglarea automata │ │

│ a proceselor │ │ a proceselor │ │

│ tehnologice, pentru │ │ tehnologice, pentru │ │

│ semnalizare si │ │ semnalizare si tele- │ │

telemasurare │ │ masurare │ │


│3.9. Calculatoare │ 3 │2.2.9. Calculatoare │ 2-4 │

│ elecironice si │ │electronice si echipa-│ │

│echipamente periferice│ │mente periferice. Ma- │ │

│ Masini si aparate de │ │ sini si aparate de │ │

│ casa, control si │ │ casa, control si │ │

│ facturat. │ │ facturat. │ │


│ │ │2.2.10. Alte aparate │ 8-12 │

│ │ │si instalatii de │ │

│ │ │ masurare, control │ │

│ │ │si reglare neregasite │ │

│ │ │ in cadrul │ │

│ │ │ subgrupei 2.2. │ │


│ GRUPA 4. MIJLOACE DE │ 2.3. MIJLOACE DE │

│ TRANSPORT │ TRANSPORT │


│ 4.1. Mijloace de transport feroviar │ 2.3.1. Mijloace de transport feroviar │


│4.1.1. │ 20 │2.3.1.1. │ 12-18 │

│4.1.2. │ 10 │2.3.1.2. │ 6-10 │

│4.1.3. │ 18 │2.3.1.3. │ 12-18 │

│ │ │2.3.1.4. │ 9-15 │


│ 4.2. Mijloace de transport auto │ 2.3.2. Mijloace de transport auto │


│4.2.1. │ │2.3.2.1. │ │

│ 4.2.1.1. │ 5 │ 2.3.2.1.1. │ 4-6 │

4.2.1.1.1. │ 4 │ 2.3.2.1.1.1. │ 3-5 │

│ 4.2.1.2. │ 6 │ 2.3.2.1.2. │ 4-8 │

│ 4.2.1.3. │ 9 │ 2.3.2.1.3. │ 5-9 │

4.2.1.3.1. │ 8 │ 2.3.2.1.3.1. │ 4-8 │

│ 4.2.1.4. │ 4 │ 2.3.2.1.4. │ 3-5 │

│4.2.2. │ │2.3.2.2. │ │

│ 4.2.2.1. │ 5 │ 2.3.2.2.1. │ 4-6 │

│ 4.2.2.2. │ 6 │ 2.3.2.2.2. │ 4-8 │

│ 4.2.2.3. │ 5 │ 2.3.2.2.3. │ 4-6 │

│ 4.2.2.4. │ 6 │ 2.3.2.2.4. │ 4-8 │

│ 4.2.2.5. │ 5 │ 2.3.2.2.5. │ 4-6 │

│ 4.2.2.6. │ 6 │ 2.3.2.2.6. │ 4-6 │

│ 4.2.2.7. │ 8 │ 2.3.2.2.7. │ 5-9 │

│ 4.2.2.8. │ 4 │ 2.3.2.2.8. │ 3-5 │

│ 4.2.2.9. │ │ 2.3.2.2.9. │ │

4.2.2.9.1. │ 6 │ 2.3.2.2.9.1. │ 4-8 │

4.2.2.9.2. │ 5 │ 2.3.2.2.9.2. │ 4-6 │

4.2.2.9.3. │ 10 │ 2.3.2.2.9.3. │ 5-9 │

│ │ │2.3.2.3. │ 4-8 │


4.3. Mijloace de transport naval │ 2.3.3. Mijloace de transport naval │


│4.3.1. │ 20 │2.3.3.1. │ 16-24 │

│4.3.2. │ 20 │2.3.3.2. │ 16-24 │

│ 4.3.2.1. │ 12 │ 2.3.3.2.1. │ 9-15 │

│4.3.3. │ 20 │2.3.3.3. │ 16-24 │

│ 4.3.3.1. │ 12 │ 2.3.3.3.1. │ 9-15 │

│ 4.3.3.2. │ 18 │ 2.3.3.3.2. │ 14-22 │

│4.3.4 │ 25 │2.3.3.4 │ 16-24 │

│4.3.5. │ 18 │2.3.3.5. │ 14-22 │

│4.3.6. │ 15 │2.3.3.6. │ 12-18 │

│4.3.7. │ │2.3.3.7. │ │

│ 4.3.7.1. │ 14 │ 2.3.3.7.1. │ 9-15 │

│ 4.3.7.2. │ 20 │ 2.3.3.7.2. │ 14-22 │

│4.3.8. │ 11 │2.3.3.8. │ 8-14 │

│4.3.9. │ 11 │2.3.3.9. │ 8-14 │

│ 4.3.9.1. │ 15 │ 2.3.3.9.1. │ 12-18 │

│4.3.10 │ 8 │2.3.3.10 │ 6-10 │

│ │ │2.3.3.11. │ 12-18 │


│ 4.4. Mijloace de transport aerian │ 2.3.4. Mijloace de transport aerian │


│4.4.1. │ 18 │2.3.4.1. │ 14-22 │

│4.4.2. │ 6 │2.3.4.2. │ 4-8 │

│4.4.3. │ 6 │2.3.4.3. │ 4-8 │

│ │ │2.3.4.4. │ 8-12 │


│ 4.5. Mijloace specifice pentru │2.3.5. Mijloace specifice pentru │

│ transportul urban de calatori │ transportul urban de calatori. │


│4.5.1. │ 14 │2.3.5.1. │ 11-17 │

│4.5.2. │ 8 │2.3.5.2. │ 6-10 │

│ │ │2.3.5.3. │ 8-12 │


│ 4.6. Utilaje si instalatii de │ 2.3.6. Utilaje si instalatii de │

│ transportat si ridicat │ transport si ridicat │


│4.6.1. │ 10 │2.3.6.1. │ 6-10 │

│ 4.6.1.1. │ 20 │ 2.3.6.1.1. │ 16-24 │

│ 4.6.1.2. │ 15 │ 2.3.6.1.2. │ 12-18 │

│4.6.2. │ 15 │2.3.6.2. │ 9-15 │

│ 4.6.2.1. │ 12 │ 2.3.6.2.1. │ 8-12 │

│ 4.6.2.2. │ 10 │ 2.3.6.2.1. │ 8-12 │

│ 4.6.2.3. │ 10 │ 2.3.6.2.2. │ 6-10 │

│4.6.3. │ │2.3.6.3. │ │

│ 4.6.3.1. │ 7 │ 2.3.6.3.1. │ 5-9 │

│ 4.6.3.2. │ 10 │ 2.3.6.3.2. │ 8-12 │

│ │ │ 2.3.6.3.3. │ 12-18 │

│4.6.4. │ 10 │2.3.6.4. │ 8-12 │

│ 4.6.4.1. │ 12 │ 2.3.6.4.1. │ 7-11 │

│ 4.6.4.2. │ 8 │ 2.3.6.4.2. │ 5-9 │

│ 4.6.4.3. │ 4 │ 2.3.6.4.3. │ 3-5 │

│ 4.6.4.4. │ 12 │ 2.3.6.4.4. │ 8-14 │

│4.6.5. │ 12 │2.3.6.5. │ 8-12 │

│4.6.6. │ 10 │2.3.6.6. │ 6-10 │

│ 4.6.6.1. │ 7 │ 2.3.6.6.1. │ 4-8 │

│4.6.7. │ 10 │2.3.6.8. │ 8-12 │

│ 4.6.7.1. │ 6 │ 2.3.6.8.1. │ 4-8 │

│4.6.8. │ 20 │2.3.6.7. │ 16-24 │


│ 4.7. Mijloace de │ 7 │ 2.3.7. Mijloace de │ 4-6 │

│transport cu tractiune│ │transport cu tractiune│ │

│ animala │ │ animala │ │


│ Grupa 5. ANIMALE SI PLANTATII │ 2.4. ANIMALE SI PLANTATII │


│ 5.1. Animale │ │ 2.4.1. Animale │ │


│5.1.1. │ 10 │2.4.1.1. │ 8-12 │

│5.1.2. │ 7 │2.4.1.2. │ 5-9 │

│5.1.3. │ 5 │2.4.1.3. │ 4-6 │

│5.1.4. │ 3 │2.4.1.4. │ 2-4 │

│5.1.5. │ 6 │2.4.1.5. │ 4-8 │

│ │ │2.4.1.6. │ 4-6 │


│ 5.2. Plantatii │ │2.4.2. Plantatii │ │


│5.2.1. │ 20 │2.4.2.1. │ 16-24 │

│5.2.2. │ 12 │2.4.2.2. │ 9-15 │

│5.2.3. │ 30 │2.4.2.3. │ 24-36 │

│5.2.4. │ 8 │2.4.2.4. │ 6-10 │

│5.2.5. │ 5 │2.4.2.5. │ 4-6 │

│5.2.6. │ │2.4.2.6. │ │

│ 5.2.6.1. │ 20 │ 2.4.2.6.1. │ 16-24 │

│ 5.2.6.2. │ 15 │ 2.4.2.6.2. │ 12-18 │

│5.2.7. │ 17 │2.4.2.7. │ 13-21 │

│5.2.8. │ │2.4.2.8. │ │

│ 5.2.8.1. │ 60 │ 2.4.2.8.1. │ 50-70 │

│ 5.2.8.2. │ 30 │ 2.4.2.8.2. │ 24-36 │

│5.2.9. │ 7 │2.4.2.9. │ 5-9 │

│ │ │2.4.2.10. │ 16-24 │


│ │ │2.5. Alte instalatii │ 20-30 │

│ │ │tehnice, mijloace de │ │

│ │ │transport, animale si │ │

│ │ │plantatii neregasite │ │

│ │ │in cadrul grupei 2. │ │


│ GRUPA 6. MOBILIER, APARATURA │ GRUPA 3. MOBILIER, APARATURA │

│ BIROTICA, SISTEME DE │ BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE │

│ PROTECTIE A VALORILOR │ A VALORILOR UMANE SI │

│ UMANE SI MATERIALE SI ALTE │ MATERIALE SI ALTE ACTIVE │

│ ACTIVE CORPORALE │ CORPORALE │


│ 6.1. Mobilier │ │ 3.1. Mobilier │ │


│6.1.1. │ 15 │3.1.1. │ 9-15 │

│ │ │ 3.1.1.1. │ 3-5 │

│6.1.2. │ 3 │3.1.2. │ 2-4 │

│6.1.3. │ 15 │3.1.3. │ 8-12 │

│6.1.4. │ 10 │3.1.4. │ 8-12 │

│6.1.5. │ 6 │3.1.5. │ 4-6 │

│ │ │3.1.6. │ 6-10 │


│ 6.2. Aparatura birotica │ 3.2. Aparatura birotica │


│6.2.1. │ 5 │3.2.1. │ 4-6 │

│6.2.2. │ 5 │3.2.2. │ 3-5 │

│6.2.3. │ 5 │3.2.3. │ 2-4 │

│ │ │3.2.4. │ 3-5 │


│6.3. Sisteme de protectie a valorilor │ 3.3. Sisteme de protectie a valorilor │

│ umane si materiale │ umane si materiale │


│6.3.1. │ 30 │3.3.1. │ 16-24 │

│6.3.2. │ 30 │3.3.2. │ 16-24 │

│6.3.3. │ 25 │3.3.3. │ 8-12 │

│6.3.4. │ 20 │3.3.4. │ 12-18 │

│6.3.5. │ 15 │3.3.5. │ 8-12 │

│ │3.3.6. │ 12-18 │


│ 6.4. Active corporale│ │ 3.4. Alte active cor-│ 8-15 │

│ mobile neregasite in │ │ porale neregasite in │ │

│ grupele si subgrupele│ 10 │ cele specificate la │ │

anterioare │ │ grupa 3. │ │


*ST*

------------
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright