Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Luarea de mitǍLuarea de mitǍ


(art. 254 C. pen.)

1. Continutul legal:

“Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptǎ promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini, ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Fapta prevǎzutǎ in alin. 1, dacǎ a fost sǎvarsitǎ de un functiunar cu atributii de control, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fǎcut obiectul luǎrii de mitǎ se confiscǎ, iar dacǎ acestea nu se gǎsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relatii sociale referitoare la normala nastere, desfǎsurere si dezvoltare care sunt conditionate de exercitarea cu probitate de cǎtre toti functionarii a atributiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie sǎ fie umbritǎ de faptele de coruptie.- obiectul material – acestǎ infractiune nu are obiect material, deoarece activitatea functionarului nu se rǎsfrange asupra unor bunuri, lucruri sau persoane. Banii, valorile sau alte foloase reprezintǎ obiecte ale mitei.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ – acesta este calificat – fiind un functionar in intelesul art. 147 C.pen. Calitatea de functionar trebuie sǎ existe in momentul sǎvarsirii faptei. In practica judiciarǎ s-a decis cǎ pot comite aceastǎ infractiune, profesorul care primeste o anumitǎ sumǎ de bani pentru a favoriza un elev la examen, ofiterul de politie care primeste bani pentru a nu face acte de cercetare in vederea descoperiri unei infractiuni.

In practicǎ s-a mai pus problema avocatilor si medicilor dacǎ pot avea sau nu calitatea de subiect activ al acestei infractiuni. Avocatul fiind plǎtit de cǎtre justitiabil, el nu poate sǎvarsi aceastǎ infractiune, de aceea ei nu pot fi asimilati cu alti salariati. In privinta medicilor, C. S. de Justitie sustine cǎ ei pot fi asimilati functionarilor publici sau altor salariati. Dupǎ adoptatrea L. 74/1995 care a infiintat Colegiul Medicilor din Romania,  s-a statutat cǎ medicul nu este functionar public. Totusi, aceastǎ lege neavand caracter penal ci unul administrativ, termenul de functionar isi pǎstreazǎ intelesul din art. 147 C. pen. – acestia fiind asadar subiecti activi ai infractiunii de luare de mitǎ.

- subiectul pasiv - este reprezentat de organul sau institutia de stat, de o unitate din cele prevǎzute in art. 145 C.pen. sau orice altǎ persoanǎ juridicǎ a cǎrei imagine a fost puternic afectatǎ.3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se poate realiza atat printr-o actiune cat si printr-o inactiune. Actiunea poate imbrǎca urmǎtoarele forme: pretinderea, primirea, acceptarea. Inactiunea incriminatǎ se poate realiza prin nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase. Pentru intregirea elementului material se cer indeplinite si urmǎtoarele conditii:

a. pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea trebuie sǎ aibǎ ca obiect  bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial. Micile “atentii” sau cadouri  cu ocazia zilei de nastere sau onomastice nu pot fi considereate drept mitǎ. Dacǎ valoarea lor este foarte mare putem avea o mitǎ deghizatǎ;

b ce cere ca banii sau foloasele sǎ nu fie datorati in mod legal functionarului sau unitǎtii in care acesta isi desfǎsoarǎ activitatea;

c. actiunea de pretindere, acceptare, primire sau inactiunea de nerespingere sǎ aibǎ loc inainte sau in timpul indeplinirii ori intarzierii efectuǎrii unui act ce intrǎ in sferea atributiilor sale de serviciu;

d. se mai cere ca actul vizat de actiunea de corupere sǎ facǎ parte din sfera atributiilor de serviciu ale functionarului. Dacǎ in momentul sǎvarsirii actiunii specifice elementului material al infractiunii de luare de mitǎ, fǎptuitorul nu avea ca indatorire de serviciu indeplinirea acelui act, dar lasǎ sǎ se creadǎ acest lucru, atunci fapta va fi calificatǎ ca inselǎciune.

urmarea imediatǎ constǎ in crearea unei stǎri de pericol pentru buna desfǎsurare a activitǎtii de serviciu intr-un organ sau institutie de stat, intr-o unitate din cele prevǎzute in art. 145 sau in orice altǎ personǎ juridicǎ.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii sunt asimilate formei consumate (acceptarea, nerespingerea);

2. tentativa – ar fi posibilǎ numai in varianta  “primirii”, dar la acest moment infractiunea ar puta fi deja consumatǎ sub forma acceptǎrii sau nerespinferii acesteia. De aceeea este gresit a spune cǎ tentativa este posibilǎ, dar legea nu o pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul pretinderii, chiar dacǎ nu s-au primit foloasele, acceptǎrii, primirii sau nerespingerii primirii acestor bunuri sau foloase.

MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ  dacǎ a fost sǎvarsitǎ de un functiunar cu atributii de control.

SANCTIUNI:

-inchisoare de  la 3 la 12 ani – in forma tip si interzicerea unor drepturi.

-inchisoare de  la 3 la 15 ani – in forma agravatǎ si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fǎcut obiectul luǎrii de mitǎ se confiscǎ, iar dacǎ acestea nu se gǎsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani. 
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright