Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Legea penala si limitele ei de aplicare - aplicarea legii penaleLegea penala si limitele ei de aplicare - aplicarea legii penaleLEGE - CODUL PENAL


PARTEA GENERALA


TITLUL I
LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE


CAPITOLUL I
DISPOZITII PRELIMINARE


Scopul legii penale

Art. 1. - Legea penala apara, impotriva infractiunilor, Romania, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si intreaga ordine de drept.


Legalitatea incriminarii si a sanctiunilor de drept penal

Art. 2. - (1) Legea prevede faptele care constituie infractiuni, pedepsele care se aplica si masurile care se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte.

(2) Nimeni nu poate fi sanctionat pentru o fapta care nu era prevazuta de lege ca infractiune la data savarsirii ei. Nu se poate aplica o pedeapsa sau nu se poate lua o masura de siguranta ori o masura educativa neprevazuta de lege la data comiterii faptei.


Crime si delicte

Art. 3. - Faptele prevazute de legea penala ca infractiuni se impart, dupa gravitatea lor, in crime si delicte.


CAPITOLUL II
APLICAREA LEGII PENALE

Sectiunea 1
Aplicarea legii penale in timp


Activitatea legii penale

Art. 4. - Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare.


Neretroactivitatea si retroactivitatea legii penale

Art. 5. - (1) Legea penala nu se aplica faptelor care, la data cand au fost savarsite, nu erau prevazute ca infractiuni.(2) Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. In acest caz, executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a masurilor educative, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.


Aplicarea legii penale mai favorabile

Art. 6. - (1) In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai favorabila.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si legii declarate neconstitutionale, precum si altor acte normative, aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori neaprobate, daca in timpul cat acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.


Aplicarea legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive

Art. 7. - (1) Cand, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a unei pedepse privative de libertate sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede orice fel de pedeapsa, dar cu un maxim special mai mic, sanctiunea aplicata se reduce la acest maxim, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita.

(2) Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiune pe viata sau detentiune severa si pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta o alta pedeapsa privativa de libertate, pedeapsa detentiunii pe viata sau a detentiunii severe se inlocuieste cu maximul pedepsei privative de libertate prevazute de legea noua pentru acea infractiune.

(3) Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua. Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, executarea amenzii se poate inlatura in totul sau in parte.

(4) Pedepsele complementare, masurile de siguranta, precum si masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua mai favorabila se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta lege.

(5) Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alin. (1)-(4).


Alte situatii privind aplicarea legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive

Art. 8. - (1) Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a detentiunii severe, a inchisorii stricte sau a inchisorii a intervenit o lege care prevede acelasi fel de pedeapsa, dar cu un maxim special mai mic, iar sanctiunea aplicata este mai mica decat maximul special prevazut de legea noua, tinandu-se seama de infractiunea savarsita, de persoana condamnatului, de conduita acestuia dupa pronuntarea hotararii sau in timpul executarii pedepsei si de timpul cat a executat din pedeapsa, se dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicata nu poate fi coborata sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevazut pentru infractiunea savarsita.

(2) Dispozitiile art. 7 alin. (5) se aplica si in cazul condamnarilor aratate in prezentul articol, executate pana la data intrarii in vigoare a legii noi, pedeapsa din hotarare reducandu-se cu o treime, fara a putea fi coborata sub minimul general al acelei pedepse.


Aplicarea legii penale temporare

Art. 9. - (1) Legea penala temporara se aplica infractiunii savarsite in timpul cand era in vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata in acel interval de timp.

(2) Legea penala temporara este legea penala care prevede data iesirii ei din vigoare sau a carei aplicare este limitata prin natura situatiei temporare care a impus-o.


Sectiunea a 2-a
Aplicarea legii penale in spatiu


Teritorialitatea legii penale

Art. 10. - (1) Legea penala se aplica infractiunilor savarsite pe teritoriul Romaniei.

(2) Prin teritoriul Romaniei se intelege intinderea de pamant si apele cuprinse intre frontierele de stat, inclusiv apele maritime interioare, subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.

(3) Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul Romaniei si atunci cand a fost comisa pe o nava sub pavilion romanesc sau aeronava romana, precum si atunci cand pe teritoriul Romaniei ori pe o nava sub pavilion romanesc sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Platformele de foraj maritim sunt asimilate navelor sub pavilion romanesc.


Personalitatea legii penale

Art. 11. - Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de un cetatean roman sau de o persoana fara cetatenie care are domiciliul in tara, daca fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita.


Realitatea legii penale

Art. 12. - (1) Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul in tara, contra securitatii nationale a statului roman, contra unui cetatean roman sau contra unei persoane juridice romane, daca legea penala romana prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau a detentiunii severe.

(2) Punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute in alin. (1) se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie.


Universalitatea legii penale

Art. 13. - (1) Legea penala se aplica si altor infractiuni decat celor prevazute in art. 12 alin. (1), savarsite in afara teritoriului tarii de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul in tara, daca:

a) fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita;

b) faptuitorul se afla in tara.

(2) Pentru infractiunile indreptate contra intereselor statului roman, contra unui cetatean roman sau contra unei persoane juridice romane, faptuitorul poate fi judecat si in cazul cand s-a obtinut extradarea lui.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul cand, potrivit legii statului in care faptuitorul a savarsit infractiunea, exista o cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau cand pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata.

(4) Cand pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotararilor straine.


Legea penala si conventiile internationale

Art. 14. - Dispozitiile cuprinse la art. 11-13 se aplica daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala la care Romania este parte.


Imunitatea de jurisdictie

Art. 15. - Legea penala nu se aplica infractiunilor savarsite de reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, in conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului roman.


Extradarea

Art. 16. - (1) Extradarea poate fi acordata sau solicitata pe baza de conventie internationala ori pe baza de reciprocitate.

(2) Conditiile in care se acorda sau se solicita extradarea prevazute in conventii internationale sau declaratii de reciprocitate se completeaza cu cele prevazute in legea speciala.


TITLUL II
INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE


Trasaturile esentiale ale infractiunii

Art. 17. - (1) Infractiunea este fapta prevazuta de legea penala, care prezinta pericol social si este savarsita cu vinovatie.

(2) Infractiunea este singurul temei al raspunderii penal


Pericolul social al faptei

Art. 18. - Fapta care prezinta pericol social in intelesul legii penale este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile aratate in art. 1 si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse.


Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

Art. 19. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca prin atingerea minima adusa uneia dintre valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

(2) La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

(3) In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una dintre urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ:

a) mustrarea;

b) mustrarea cu avertisment;

c) amenda de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei.


Vinovatia

Art. 20. - (1) Fapta prevazuta de legea penala care prezinta pericol social este savarsita cu vinovatie cand este comisa cu intentie, din culpa sau cu intentie depasita.

1. Fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui.

2. Fapta este savarsita din culpa cand infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa il prevada.

(2) Fapta care consta fie intr-o actiune, fie intr-o inactiune constituie infractiune numai cand este savarsita cu intentie.

(3) Fapta comisa din culpa constituie infractiune numai cand in lege se prevede aceasta.

(4) Exista intentie depasita cand rezultatul mai grav produs printr-o actiune sau inactiune intentionata se datoreaza culpei faptuitorului.


CAPITOLUL II
CAUZELE JUSTIFICATIVE


Cauzele justificative

Art. 21. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita in conditiile vreuneia dintre cauzele justificative prevazute de lege.

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor.


Legitima aparare

Art. 22. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita in stare de legitima aparare.

(2) Este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapte pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes general si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul general.

(3) Se prezuma ca este in legitima aparare si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea.

(4) Este, de asemenea, in legitima aparare si acela care, din cauza tulburarii sau temerii, a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul.


Starea de necesitate

Art. 23. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita de o persoana pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes general.

(2) Se afla in stare de necesitate si acela care in momentul savarsirii faptei nu si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.


Ordinul legii si comanda autoritatii legitime

Art. 24. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca savarsirea ei a fost impusa sau autorizata de lege.

(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita pentru indeplinirea unui ordin dat de catre autoritatea legitima, in forma prevazuta de lege, daca acesta nu este in mod vadit ilegal.


Consimtamantul victimei

Art. 25. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita cu consimtamantul victimei, daca aceasta putea sa dispuna in mod legal de valoarea sociala lezata sau pusa in pericol.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul infractiunilor contra vietii, in cazul infractiunilor contra integritatii corporale sau a sanatatii acestea nu se aplica, daca fapta la care s-a consimtit contravine legii sau bunelor moravuri.


CAPITOLUL III
CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI


Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei

Art. 26. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala comisa in conditiile vreuneia dintre cauzele prevazute de lege care inlatura caracterul penal al faptei.

(2) Efectul cauzelor care inlatura caracterul penal al faptei nu se extinde asupra participantilor, cu exceptia cazului fortuit.


Constrangerea fizica

Art. 27. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.


Constrangerea morala

Art. 28. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri morale, exercitata prin amenintarea cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturat in alt mod.


Cazul fortuit

Art. 29. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala al carei rezultat este consecinta unei imprejurari care nu putea fi prevazuta.


Minoritatea faptuitorului

Art. 30. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita de un minor care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.


Iresponsabilitatea

Art. 31. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca faptuitorul, in momentul savarsirii faptei, fie din cauza alienatiei mintale, fie din alte cauze, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea fi stapan pe ele.


Betia

Art. 32. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca faptuitorul, in momentul savarsirii faptei, se gasea, din cauza unor imprejurari independente de vointa sa, in stare de betie completa produsa de alcool sau de alte substante.

(2) Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu inlatura caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, dupa caz, o circumstanta atenuanta sau agravanta.


Eroarea de fapt

Art. 33. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala cand faptuitorul, in momentul savarsirii acesteia, nu cunoaste existenta unei stari, situatii sau imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei.

(2) Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care faptuitorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si faptelor savarsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei sau imprejurarii respective nu este ea insasi rezultatul culpei.


CAPITOLUL IV
TENTATIVA


Tentativa

Art. 34. - (1) Tentativa consta in punerea in executare a intentiei de a savarsi infractiunea, executare care a fost, insa, intrerupta sau nu si-a produs efectul.

(2) Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila din cauza insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori din cauza imprejurarii ca in timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

(3) Nu exista tentativa atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este consecinta modului cum a fost conceputa executarea.


Pedepsirea tentativei

Art. 35. - (1) Tentativa la crima se pedepseste intotdeauna, iar tentativa la delict numai cand legea prevede aceasta.

(2) In cazul persoanei fizice, tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa imediat inferioara categoriei de pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata, daca legea nu prevede altfel.

(3) In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate, daca legea nu prevede altfel. La aceasta pedeapsa se poate adauga una sau mai multe din pedepsele complementare, cu exceptia dizolvarii persoanei juridice.


Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului

Art. 36. - (1) Nu se pedepseste faptuitorul care s-a desistat ori a impiedicat mai inainte de descoperirea faptei producerea rezultatului.

(2) Daca actele indeplinite pana in momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru acea infractiune.


CAPITOLUL V
PARTICIPATIA


Participantii

Art. 37. - Participanti sunt persoanele care contribuie la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala in calitate de autori, instigatori sau complici.


Autor

Art. 38. - (1) Autor este persoana care savarseste in mod nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala.

(2) Daca mai multe persoane savarsesc nemijlocit, impreuna, o fapta prevazuta de legea penala, fiecare din ele va fi pedepsita ca autor.


Instigator

Art. 39. - Instigator este persoana care, cu intentie, determina o alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.


Complice

Art. 40. - (1) Complice este persoana care, cu intentie, ajuta sau inlesneste in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.

(2) Este, de asemenea, complice persoana care promite, inainte sau in timpul savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savarsirea faptei promisiunea nu este indeplinita.


Pedeapsa in caz de participatie

Art. 41. - Instigatorul si complicele la o fapta prevazuta de legea penala, savarsita cu intentie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 87.


Circumstante personale si reale

Art. 42. - (1) Circumstantele privitoare la persoana unui participant nu se rasfrang asupra celorlalti.

(2) Circumstantele privitoare la fapta se rasfrang asupra participantilor numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.


Impiedicarea savarsirii faptei

Art. 43. - (1) Participantul nu se pedepseste daca impiedica in cursul executarii, dar inainte de descoperirea faptei, consumarea acesteia.

(2) Daca actele savarsite pana in momentul impiedicarii constituie o alta fapta prevazuta de legea penala, participantului i se aplica pedeapsa pentru acea fapta.


Participatia improprie

Art. 44. - (1) Determinarea, inlesnirea sau ajutarea, in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala, se sanctioneaza cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisa cu intentie.

(2) Determinarea, inlesnirea sau ajutarea, in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru aceea infractiune.

(3) Dispozitiile art. 42 si 43 se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL VI
RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE


Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice

Art. 45. - (1) Persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice, raspund penal, in cazurile prevazute de lege, pentru infractiunile savarsite in numele sau in interesul persoanelor juridice, de catre organele sau reprezentantii acestora.

(2) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a participat la savarsirea aceleiasi fapte.


CAPITOLUL VII
PLURALITATEA DE INFRACTIUNI


Formele pluralitatii

Art. 46. - Pluralitatea de infractiuni constituie, dupa caz, concurs de infractiuni sau recidiva.


Concursul de infractiuni

Art. 47. - (1) Exista concurs real de infractiuni cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana, prin doua ori mai multe actiuni sau inactiuni, inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele.

(2) Exista concurs formal de infractiuni cand o actiune sau o inactiune savarsita de aceeasi persoana, din cauza imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni.

(3) In cazul concursului formal de infractiuni, fapta se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava.


Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni

Art. 48. - (1) In caz de concurs real de infractiuni se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune in parte, iar din acestea se aplica pedeapsa, in una din urmatoarele modalitati:

a) cand s-au stabilit numai pedepse privative de libertate:

1. se aplica pedeapsa cea mai grea stabilita pentru una din infractiunile concurente, care poate fi sporita pana la maximul ei special, iar cand acest maxim special nu este indestulator se poate aplica un spor, fara ca pedeapsa rezultanta sa depaseasca totalul duratei pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente si nici maximul general al pedepsei imediat superioare ori

2. se aplica o pedeapsa care reprezinta totalul pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente, fara ca pedeapsa rezultanta sa poata depasi maximul general al pedepsei imediat superioare;

b) cand s-au stabilit numai pedepse cu amenda:

1. se aplica amenda cea mai mare stabilita pentru una din infractiunile concurente, care poate fi sporita pana la maximul ei special, iar cand acest maxim special nu este indestulator se poate aplica un spor, fara ca pedeapsa rezultanta sa depaseasca totalul pedepselor cu amenda stabilite de instanta pentru infractiunile concurente si nici maximul general al amenzii ori

2. se aplica o amenda care reprezinta totalul amenzilor stabilite pentru infractiunile concurente, fara ca amenda rezultanta aplicata sa poata depasi maximul general al amenzii;

c) cand s-au stabilit pedepse privative de libertate si pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa privativa de libertate, potrivit dispozitiilor lit. a) pct. 1, la care se poate adauga amenda, in total sau in parte.

(2) Daca vreuna din pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente este detentiunea pe viata, se aplica aceasta pedeapsa.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul cand pentru una sau pentru toate infractiunile concurente s-a pronuntat o hotarare de condamnare definitiva.


Pedeapsa complementara si masurile de siguranta in caz de concurs real de infractiuni

Art. 49. - (1) Daca pentru una din infractiunile concurente s-a stabilit si o pedeapsa complementara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa privativa de libertate.

(2) Pedepsele complementare de natura diferita sau chiar de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, se aplica alaturi de pedeapsa privativa de libertate.

(3) Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintre acestea.

(4) Masurile de siguranta de aceeasi natura in cazul infractiunilor concurente se iau o singura data, iar daca sunt de natura diferita, se cumuleaza.


Recidiva

Art. 50. - (1) Recidiva exista in urmatoarele cazuri:

a) cand dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate cuprinsa intre un an si 5 ani, condamnatul savarseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare;

b) cand dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani, condamnatul savarseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare;

c) cand dupa executarea unei pedepse privative de libertate cuprinse intre un an si 5 ani, condamnatul savarseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an;

d) cand dupa executarea unei pedepse privative de libertate mai mare de 5 ani, condamnatul savarseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an.

(2) Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute in alin. (1) este detentiunea pe viata.

(3) Pentru stabilirea starii de recidiva se tine seama si de hotararea de condamnare pronuntata in strainatate pentru o fapta prevazuta si de legea romana, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.


Sanctiunea in caz de recidiva

Art. 51. - (1) In cazul recidivei dupa condamnare prevazute in art. 50 alin. (1) lit. a), se aplica regulile concursului de infractiuni. Daca cel condamnat a executat o parte din pedeapsa, regulile concursului de infractiuni se aplica tinand seama de pedeapsa care a mai ramas de executat.

(2) In cazul recidivei dupa condamnare prevazute in art. 50 alin. (1) lit. b), pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita ulterior si pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara se cumuleaza, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei imediat superioare. Daca cel condamnat a executat o parte din pedeapsa, cumulul se face intre pedeapsa ce a mai ramas de executat si pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita ulterior.

(3) In cazul recidivei dupa executare prevazute in art. 50 alin. (1) lit. c) si d), se aplica o pedeapsa care poate fi sporita cu 10 ani, in cadrul limitelor pedepsei imediat superioare.


Pedeapsa in unele cazuri cand nu exista recidiva

Art. 52. - Cand dupa condamnarea definitiva cel condamnat savarseste o noua infractiune, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare, si nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru starea de recidiva, pedeapsa se aplica potrivit regulilor concursului de infractiuni.


Condamnari care nu atrag starea de recidiva

Art. 53. - (1) La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotararile de condamnare privitoare la:

a) infractiunile savarsite in timpul minoritatii;

b) infractiunile savarsite din culpa;

c) infractiunile amnistiate;

d) faptele care nu mai sunt prevazute ca infractiuni de legea penala.

(2) De asemenea, nu se tine seama de condamnarile pentru care a intervenit reabilitarea sau in cazul carora s-a implinit termenul de reabilitare.


Pedeapsa in cazul pluralitatii de infractiuni savarsite de persoana juridica

Art. 54. - (1) In caz de concurs de infractiuni savarsit de persoana juridica, se aplica amenda pana la maximul special prevazut in art. 80 alin. (2) sau (3) pentru infractiunea cea mai grava, care poate fi majorat cu o patrime.

(2) In cazul in care persoana juridica a mai fost condamnata anterior definitiv pentru o infractiune, se aplica dispozitiile alin. (1), daca pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara nu a fost executata. Daca pedeapsa anterioara a fost executata, se aplica pedeapsa amenzii pana la maximul special prevazut in art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o treime.

(3) Pedepsele complementare se pot cumula.


Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe

Art. 55. - (1) In cazul infractiunii continuate si al infractiunii complexe nu exista pluralitate de infractiuni.

(2) Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta fiecare in parte continutul aceleiasi infractiuni. In acest caz, se aplica pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, la care se poate adauga un spor pana la maximul special, iar cand acest maxim nu este indestulator se poate aplica un spor fara ca pedeapsa sa poata depasi maximul general.

(3) Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala.


Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa

Art. 56. - Daca cel condamnat definitiv pentru o infractiune continuata sau complexa este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intra in continutul aceleiasi infractiuni, tinandu-se seama de infractiunea savarsita in intregul ei, se stabileste o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai mica decat cea pronuntata anterior.


TITLUL III
PEDEPSELE

CAPITOLUL I
CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR CARE SE APLICA PERSOANEI FIZICE


Pedeapsa si scopul ei

Art. 57. - (1) Pedeapsa este o masura de constrangere aplicata in scopul reeducarii condamnatului si al prevenirii savarsirii de noi infractiuni.

(2) Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnatului.


Felurile pedepselor

Art. 58. - (1) Pedepsele care se aplica persoanei fizice sunt: pedepse principale, pedepse complementare si pedepse accesorii.

(2) Pedepsele principale se impart in: pedepse principale pentru crime si pedepse principale pentru delicte.

(3) Pedepsele principale pentru crime sunt:

a) detentiunea pe viata;

b) detentiunea severa intre 15 si 30 de ani.

(4) Pedepsele principale pentru delicte sunt:

a) inchisoarea stricta intre un an si 15 ani;

b) inchisoarea intre 15 zile si un an;

c) amenda sub forma zilelor-amenda, intre 5 si 360 de zile, fiecare zi fiind socotita intre 100.000 lei si 1.000.000 lei;

d) munca in folosul comunitatii, intre 100 si 500 de ore.

(5) Pedepsele complementare pentru crime si delicte sunt:

a) interzicerea exercitiului unor drepturi de la un an la 10 ani;

b) degradarea militara.

(6) Pedeapsa accesorie pentru crime si delicte consta in interzicerea exercitiului tuturor drepturilor prevazute ca pedeapsa complementara.


CAPITOLUL II
CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR CARE SE APLICA PERSOANEI JURIDICE


Felurile pedepselor

Art. 59. - (1) Pedepsele care se aplica persoanei juridice pentru crime sau delicte sunt: pedepse principale si pedepse complementare.

(2) Pedeapsa principala este amenda de la 10.000.000 lei la 10.000.000.000 lei.

(3) Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la un an la 3 ani;

c) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, pe o durata de la un an la 5 ani;

d) interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o durata de la un an la 5 ani;

e) afisarea hotararii de condamnare sau difuzarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, prin presa ori mijloace de comunicare audiovizuala.

(4) Pedepsele complementare prevazute in alin. (3) lit. b)-e) se pot aplica in mod cumulativ, integral sau partial.


CAPITOLUL III
REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRINCIPALE APLICATE PERSOANEI FIZICE

Sectiunea 1
Regimul de executare a pedepselor privative de libertate


Regulile generale ale executarii pedepselor principale privative de libertate

Art. 60. - (1) Executarea pedepselor principale privative de libertate se bazeaza pe sistemul progresiv. Condamnatii au posibilitatea sa treaca dintr-un regim de executare in altul, in conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.

(2) Pedepsele privative de libertate se executa in unul din urmatoarele regimuri:

a) regimul de maxima siguranta;

b) regimul inchis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

(3) Regimul executarii pedepselor privative de libertate se bazeaza pe posibilitatea condamnatilor de a presta o munca utila, daca sunt apti pentru munca, pe educarea condamnatilor, pe respectarea de catre acestia a disciplinei muncii si a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor staruitori in munca, disciplinati si care dau dovezi temeinice de indreptare. Toate mijloacele folosite in cadrul regimului executarii pedepselor privative de libertate trebuie sa contribuie la reintegrarea in societate a celor condamnati si la prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre acestia.

(4) Dupa implinirea varstei de 60 de ani, condamnatii pot presta o munca numai la cererea acestora, daca sunt apti pentru munca.


Locul si modul de executare a pedepselor privative de libertate

Art. 61. - (1) Executarea pedepselor privative de libertate se face, potrivit dispozitiilor legii pentru executarea pedepselor, in locuri anume destinate, denumite penitenciare.

(2) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate executa aceste pedepse separat de condamnatii barbati.

(3) Minorii condamnati la pedepse privative de libertate executa aceste pedepse separat de condamnatii majori sau in locuri de detinere speciale, cu asigurarea posibilitatii de a continua invatamantul general obligatoriu si de a dobandi o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile lor.


Regimul de munca

Art. 62. - (1) Munca prestata de condamnat este remunerata, cu exceptia muncilor cu caracter gospodaresc necesare locului de detinere.

(2) Normele, timpul de munca si remuneratia muncii condamnatului sunt cele stabilite prin lege.

(3) Din remuneratia muncii condamnatului o parte revine acestuia, iar cealalta parte revine administratiei penitenciarului. Aceste parti, precum si modul de folosire se stabilesc prin legea pentru executarea pedepselor.


Sectiunea a 2-a
Regimul de executare a pedepsei detentiunii pe viata si a pedepsei detentiunii severe


Locul si modul de executare a pedepsei detentiunii pe viata si a detentiunii severe

Art. 63. - (1) Detentiunea pe viata si detentiunea severa se executa in penitenciare anume destinate sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare.

(2) Regimul executarii detentiunii pe viata si detentiunii severe este regimul de maxima siguranta. Condamnatul la pedeapsa detentiunii pe viata sau detentiunii severe poate trece in celelalte regimuri in conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.


Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata

Art. 64. - (1) Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica persoanei care, la data pronuntarii hotararii de condamnare, a implinit varsta de 60 de ani. In acest caz, in locul detentiunii pe viata se aplica pedeapsa maxima a detentiunii severe si pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi pe durata maxima.

(2) In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, in locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa maxima a detentiunii severe si pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi pe durata maxima.


Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata

Art. 65. - In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa detentiunii severe, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa detentiunii severe.


Sectiunea a 3-a
Regimul de executare a pedepsei inchisorii stricte si a pedepsei inchisorii


Locul si modul de executare a pedepsei inchisorii stricte

Art. 66. - (1) Executarea pedepsei inchisorii stricte se face in penitenciare anume destinate.

(2) Regimul executarii pedepsei inchisorii stricte este regimul inchis, in cazul persoanei condamnate la pedeapsa inchisorii stricte mai mare de 5 ani sau regimul semideschis, in cazul pedepsei inchisorii stricte care nu depaseste 5 ani.

(3) Condamnatul la pedeapsa inchisorii stricte poate trece in celelalte regimuri in conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.


Locul si modul de executare a pedepsei inchisorii

Art. 67. - (1) Executarea pedepsei inchisorii se face in penitenciare anume destinate.

(2) Regimul executarii pedepsei inchisorii este regimul deschis, prevazut de legea pentru executarea pedepselor.


Sectiunea a 4-a
Regimul de executare a pedepsei amenzii


Continutul pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda
Art. 68. - (1) Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care faptuitorul este condamnat sa o plateasca.

(2) Pedeapsa amenzii se aplica sub forma zilelor-amenda. In acest caz suma totala care urmeaza sa fie platita rezulta din inmultirea numarului de zile de pedeapsa stabilite de instanta in raport cu gravitatea faptei si persoana faptuitorului, cu suma reprezentand evaluarea in bani a fiecarei zile de pedeapsa, tinandu-se seama de posibilitatile financiare ale faptuitorului si de obligatiile legale ale acestuia fata de persoanele aflate in grija sa.

(3) Daca legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al zilelor-amenda este de 20 zile, iar maximul special de 120 zile, daca legea nu prevede altfel.

(4) Cand legea prevede pedeapsa amenzii, fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii, minimul special al zilelor-amenda este de 40 zile, iar maximul special de 180 zile, iar cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii stricte, minimul special este de 60 zile si maximul special de 240 zile.


Inlocuirea pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda

Art. 69. - (1) In cazul condamnatului care se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, daca legea prevede pedeapsa inchisorii stricte ca pedeapsa alternativa la amenda, instanta poate inlocui amenda cu munca in folosul comunitatii pana la 500 de ore sau, in cazul in care condamnatul nu isi da consimtamantul pentru aceasta pedeapsa, cu pedeapsa inchisorii stricte.

(2) In cazul condamnatului care se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, daca legea prevede pedeapsa inchisorii ca pedeapsa alternativa la amenda, instanta poate inlocui amenda cu munca in folosul comunitatii pana la 300 de ore sau, in cazul in care condamnatul nu isi da consimtamantul pentru aceasta pedeapsa, cu pedeapsa inchisorii.

(3) La inlocuirea pedepsei amenzii, se tine seama de durata zilelor-amenda neplatite.


Sectiunea a 5-a
Regimul de executare a pedepsei muncii in folosul comunitatii


Continutul pedepsei si modul de executare

Art. 70. - (1) Daca legea prevede pentru un delict pedeapsa inchisorii sau a inchisorii stricte de cel mult 3 ani, instanta poate dispune in locul pedepsei privative de libertate executarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, pe o durata de cel putin 100 de ore.

(2) Durata maxima a muncii in folosul comunitatii este de 300 de ore, in cazul in care legea prevede pedeapsa inchisorii, si de 500 de ore, in cazul in care legea prevede pedeapsa inchisorii stricte de cel mult 3 ani.

(3) Munca in folosul comunitatii poate fi dispusa numai cu consimtamantul inculpatului.

(4) Daca persoana condamnata nu executa aceasta pedeapsa sau, in timpul executarii ei nu indeplineste obligatiile care-i revin ori le indeplineste in mod defectuos, instanta poate dispune, daca legea nu prevede alt mod de sanctionare, revocarea muncii in folosul comunitatii, inlocuind-o, integral sau partial, dupa caz, cu inchisoarea sau cu inchisoarea stricta de cel mult 3 ani.

(5) Modul de executare a muncii in folosul comunitatii este reglementat prin legea pentru executarea pedepselor.


Sectiunea a 6-a
Liberarea conditionata


Liberarea conditionata a condamnatului la pedeapsa inchisorii, a inchisorii stricte si a detentiunii severe

Art. 71. - (1) Dupa ce a executat cel putin doua treimi din pedeapsa inchisorii ori a inchisorii stricte sau trei patrimi din pedeapsa detentiunii severe, condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama de durata din pedeapsa care mai ramane de executat, de varsta, starea sanatatii, forma de vinovatie si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.

(2) Minorii condamnati la pedeapsa inchisorii ori inchisorii stricte pot fi liberati conditionat dupa executarea unei treimi din pedeapsa aplicata. Condamnatii trecuti de 60 de ani, pentru barbati si 55 de ani, pentru femei, pot fi liberati conditionat dupa executarea unei treimi din pedeapsa inchisorii ori inchisorii stricte sau jumatate din pedeapsa detentiunii severe.

(3) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din pedeapsa inchisorii ori a inchisorii stricte sau a cel putin doua treimi din pedeapsa detentiunii severe.

(4) In timpul liberarii conditionate, instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute in art. 103.


Liberarea conditionata a condamnatului la pedeapsa detentiunii pe viata

Art. 72. - (1) Cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata poate fi liberat conditionat, in mod exceptional, dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentiune, tinandu-se seama de antecedentele sale penale, precum si de faptul ca este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare.

(2) Condamnatul trecut de varsta de 60 de ani poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute in alin. (1).

(3) Pedeapsa se considera executata daca in termen de 10 ani de la liberare condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune. Daca in acest interval condamnatul a comis din nou o infractiune, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 73.

(4) In timpul liberarii conditionate instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute in art. 103.


Efectele liberarii conditionate

Art. 73. - (1) Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la liberare si pana la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune.

(2) Daca pana la implinirea duratei pedepsei cel liberat a comis din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea.

(3) Daca pana la implinirea duratei pedepsei cel liberat a comis din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii stricte, a detentiunii severe sau a detentiunii pe viata, revocarea liberarii conditionate este obligatorie.

(4) In cazul revocarii liberarii conditionate, pedeapsa stabilita pentru infractiunea ulterioara si restul de pedeapsa care a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se cumuleaza, fara a depasi maximul general al pedepsei celei mai grele.


Sectiunea a 7-a
Executarea pedepsei intr-o inchisoare militara


Modul de executare a pedepsei intr-o inchisoare militara

Art. 74. - (1) Executarea pedepsei inchisorii care nu depaseste 2 ani, de catre militarii in termen, se face intr-o inchisoare militara in cazurile prevazute de lege, precum si in cazurile cand instanta judecatoreasca, tinand seama de imprejurarile cauzei si de persoana condamnatului, dispune aceasta.

(2) Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de indreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat in mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putand cuprinde chiar tot restul pedepsei.

(3) Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.

(4) Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat savarseste din nou o infractiune, instanta care pronunta condamnarea aplica dispozitiile art. 51 sau ale art. 52. Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere.

(5) Dupa executarea pedepsei potrivit alin. (1)-(3) sau dupa gratierea totala ori dupa gratierea restului de pedeapsa, cel condamnat este reabilitat de drept.

(6) Dispozitiile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si celor care au devenit militari in termen dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

(7) In cazul in care, inainte de inceperea executarii pedepsei intr-o inchisoare militara, condamnatul a fost trecut in rezerva, pedeapsa se executa intr-un loc de detinere.


CAPITOLUL IV
PEDEPSELE COMPLEMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea 1
Pedepsele complementare


Continutul pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi

Art. 75. - (1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi consta in interzicerea exercitiului unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii eligibile publice;

b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;

c) dreptul de a ocupa o functie, de a exercita o profesiune sau de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii;

d) drepturile parintesti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

(2) Interzicerea exercitiului drepturilor prevazute la alin. (1) lit. b) se poate pronunta numai pe langa interzicerea exercitiului drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a), in afara de cazul cand legea dispune altfel.


Aplicarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi

Art. 76. - (1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este privatiunea de libertate de cel putin 2 ani si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana faptuitorului, aceasta pedeapsa este necesara.

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.

(3) Conditia prevazuta in alin. (1) cu privire la cuantumul privatiunii de libertate trebuie sa fie indeplinita si in cazul in care aplicarea pedepsei prevazuta in acel alineat este obligatorie.


Executarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi

Art. 77. - Executarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi incepe dupa executarea pedepsei privative de libertate, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori dupa prescriptia executarii pedepsei.


Continutul pedepsei degradarii militare si modul ei de aplicare

Art. 78. - (1) Pedeapsa complementara a degradarii militare consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma.

(2) Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, daca pedeapsa principala stabilita este detentiunea pe viata sau detentiunea severa.

(3) Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari si rezervisti pentru infractiuni savarsite cu intentie, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea stricta de cel putin 5 ani si de cel mult 15 ani.


Sectiunea a 2-a
Pedepsele accesorii


Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii

Art. 79. - (1) Pedeapsa accesorie consta in interzicerea tuturor drepturilor prevazute in art. 75.

(2) Condamnarea la o pedeapsa privativa de libertate atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute in alin. (1) din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

(3) Pe durata amanarii sau intreruperii executarii pedepsei privative de libertate, condamnatul poate sa-si exercite drepturile parintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, in afara de cazul in care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotararea judecatoreasca.

(4) Pe durata suspendarii executarii pedepsei privative de libertate se suspenda si executarea pedepselor accesorii.


CAPITOLUL V
REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR APLICATE PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea 1
Regimul de executare a pedepsei amenzii


Continutul pedepsei amenzii

Art. 80. - (1) Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care persoana juridica este obligata sa o plateasca.

(2) Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 25.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 7.500.000.000 lei.

(3) Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa inchisorii stricte sau a inchisorii, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 10.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 5.000.000.000 lei.


Sectiunea a 2-a
Regimul de executare a pedepsei dizolvarii persoanei juridice


Continutul si modul de executare a pedepsei dizolvarii persoanei juridice

Art. 81. - (1) Dizolvarea persoanei juridice poate fi pronuntata atunci cand persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni sau cand obiectul sau de activitate a fost deturnat in scopul savarsirii de infractiuni.

(2) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.

(3) Prin hotararea de dizolvare a persoanei juridice, instanta desemneaza lichidatorul.

(4) O copie dupa dispozitivul hotararii de dizolvare se transmite organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organului care a inregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.


Sectiunea a 3-a
Regimul de executare a pedepsei suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice


Continutul si modul de executare a pedepsei suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice

Art. 82. - (1) Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice consta in interzicerea activitatii sau a aceleia dintre activitatile persoanei juridice in exercitarea careia a fost savarsita infractiunea.

(2) Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice poate fi aplicata pentru o durata de la un an la 3 ani.

(3) O copie dupa dispozitivul hotararii de suspendare se transmite organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organului care a inregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.


Sectiunea a 4-a
Dispozitii comune dizolvarii persoanei juridice si suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice


Continutul dispozitiilor comune

Art. 83. - (1) Dizolvarea si suspendarea nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.

(2) Dizolvarea nu poate fi aplicata persoanelor juridice care isi exercita activitatea in domeniul presei sau al audiovizualului.

(3) Activitatea in domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendata.


Sectiunea a 5-a
Regimul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice


Continutul si modul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

Art. 84. - (1) Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege, pe o durata de la un an la 5 ani.

(2) O copie dupa dispozitivul hotararii prin care s-a aplicat pedeapsa prevazuta in alin. (1) se transmite de indata:

a) oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate in registrul comertului;

b) Ministerului Justitiei, in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;

c) altor autoritati care tin evidenta persoanelor juridice, in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate.


Sectiunea a 6-a
Regimul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare


Continutul si modul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare

Art. 85. - (1) Interzicerea accesului la unele resurse financiare consta in interzicerea de a obtine fonduri prin plasamente de titluri de valoare sau de a obtine fonduri de la institutiile de credit ori institutiile financiare, pe o durata de la un an la 5 ani.

(2) O copie dupa dispozitivul hotararii prin care s-a aplicat pedeapsa prevazuta la alin. (1) de interzicere se transmite Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.


Sectiunea a 7-a
Regimul de executare a pedepsei afisarii hotararii de condamnare sau difuzarii acesteia


Continutul si modul de executare a pedepsei afisarii hotararii de condamnare sau difuzarii acesteia

Art. 86. - (1) Afisarea hotararii de condamnare sau difuzarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, prin presa ori mijloace de comunicare audiovizuala se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Cheltuielile de afisare sau difuzare nu pot depasi cuantumul pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice.

(2) Instanta poate dispune afisarea sau difuzarea integrala sau in extras a hotararii de condamnare.

(3) Afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate dezvalui identitatea victimei sau a reprezentantului legal al acesteia fara consimtamantul lor.

(4) Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in locul stabilit de instanta si pentru perioada stabilita de aceasta, fara a putea depasi o durata de 2 luni.

(5) Difuzarea hotararii de condamnare se face prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul sau mai multe ziare sau prin unul sau mai multe servicii de comunicatii audiovizuale, stabilite de instanta.


CAPITOLUL VI
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea 1
Dispozitii generale


Regulile generale de individualizare a pedepsei

Art. 87. - (1) La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana fizica se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, de gravitatea faptei savarsite, de persoana faptuitorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

(2) Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alin. (1), atat pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cat si pentru proportionalizarea acesteia.

(3) Pedeapsa majorata ca urmare a cauzelor de agravare se executa in regimul corespunzator pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita.

(4) La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savarsite si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

(5) Cauzele de agravare sau de atenuare a raspunderii penale retinute de instanta trebuie motivate in cuprinsul hotararii.


Sectiunea a 2-a
Circumstante atenuante si agravante legale si judiciare


Circumstante atenuante legale

Art. 88. - Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante legale:

a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alte actiuni ilicite grave;

b) depasirea limitelor legitimei aparari sau ale starii de necesitate;

c) savarsirea faptei cu un mobil sau cu un scop care pune in evidenta pericolul redus al persoanei faptuitorului;

d) daca prin atingerea minima adusa uneia dintre valorile aparate de lege si prin continutul ei concret fapta prezinta o gravitate redusa.


Circumstante agravante legale

Art. 89. - Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante legale:

a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;

b) savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace care prezinta pericol public;

c) savarsirea infractiunii de catre un faptuitor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;

d) savarsirea infractiunii din motive josnice;

e) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta;

f) savarsirea infractiunii asupra unei persoane aflate in imposibilitate de a se apara sau de a-si exprima vointa, asupra unui minor care nu a implinit varsta de 15 ani ori asupra unui membru de familie;

g) savarsirea infractiunii pentru a se sustrage pe sine sau pe altul de la urmarire, arestare sau executarea pedepsei;

h) savarsirea infractiunii pentru a inlesni sau ascunde comiterea altei infractiuni.


Circumstante atenuante judiciare

Art. 90. - (1) Urmatoarele imprejurari pot constitui circumstante atenuante judiciare:

a) conduita buna a faptuitorului inainte de savarsirea infractiunii;

b) staruinta depusa de faptuitor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita;

c) atitudinea faptuitorului dupa savarsirea infractiunii, rezultand din prezentarea sa in fata autoritatii, comportarea sincera in cursul procesului, inlesnirea descoperirii ori arestarii participantilor.

(2) Imprejurarile enumerate in prezentul articol au caracter exemplificativ.


Circumstante agravante judiciare

Art. 91. - Poate constitui o circumstanta agravanta judiciara orice alta imprejurare decat cele enumerate in art. 89 care imprima faptei un caracter grav.


Efectele circumstantelor atenuante

Art. 92. - (1) In cazul cand exista circumstante atenuante, pedeapsa principala pentru persoana fizica se modifica dupa cum urmeaza:

a) cand pentru infractiunea savarsita legea prevede detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa detentiunii severe;

b) cand pentru infractiunea savarsita legea prevede detentiunea severa, se aplica pedeapsa inchisorii stricte;

c) cand pentru infractiunea savarsita legea prevede inchisoarea stricta, se aplica pedeapsa inchisorii sau se aplica munca in folosul comunitatii ori amenda sub forma zilelor-amenda;

d) cand pentru infractiunea savarsita legea prevede inchisoarea, se aplica munca in folosul comunitatii sau amenda sub forma zilelor-amenda;

e) cand pentru infractiunea savarsita legea prevede numai amenda sub forma zilelor-amenda, se aplica amenda intre 5 si 20 de zile.

(2) Cand exista circumstante atenuante, pedeapsa complementara privativa de drepturi, prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, poate fi inlaturata, iar in cazul persoanei juridice, nu se poate aplica pedeapsa complementara a dizolvarii ori a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice.

(3) Coborarea pedepsei sub limitele legale este obligatorie in cazul circumstantelor atenuante legale si facultativa in celelalte cazuri.


Efectele circumstantelor agravante

Art. 93. - (1) In cazul cand exista circumstante agravante, persoanei fizice i se aplica o pedeapsa care poate fi sporita cu 5 ani, in cadrul limitelor pedepsei imediat superioare, daca legea nu prevede altfel.

(2) In cazul aplicarii amenzii sub forma zilelor amenda, se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special, fara sa depaseasca maximul general.

(3) Cand exista circumstante agravante, persoanei juridice i se aplica pedeapsa amenzii pana la maximul special prevazut in art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o treime.


Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare

Art. 94. - (1) In caz de concurs intre cauzele de agravare si cauzele de atenuare, instanta aplica prevederile art. 92 sau art. 93, dupa cum cauzele de atenuare sau de agravare au caracter preponderent. In cazul in care cauzele de atenuare au caracter preponderent, se poate face abstractie de cauzele de agravare, iar daca au caracter preponderent cauzele de agravare, se poate face abstractie de cauzele de atenuare.

(2) In caz de echivalenta a acestor cauze, se aplica o pedeapsa facandu-se abstractie de cauzele de atenuare sau de agravare.


Sectiunea a 3-a
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate persoanei fizice


Conditiile de aplicare a suspendarii conditionate

Art. 95. - (1) Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o anumita durata daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata pentru delict este inchisoarea stricta sau inchisoarea de cel mult 5 ani sau amenda;

b) faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior la o pedeapsa privativa de libertate cand condamnarea intra in unul din cazurile prevazute in art. 53;

c) se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

(2) Suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi acordata si in caz de concurs de infractiuni daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 3 ani si sunt intrunite conditiile prevazute in alin. (1) lit. b) si c).

(3) Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

(4) Suspendarea conditionata a executarii pedepsei trebuie motivata.


Termenul de incercare

Art. 96. - (1) Durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei constituie termen de incercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp de 2 ani.

(2) In cazul cand pedeapsa a carei executare a fost suspendata consta in zile-amenda, termenul de incercare este de un an.

(3) Termenul de incercare se calculeaza de la data cand hotararea prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva.


Revocarea in cazul savarsirii unei infractiuni

Art. 97. - (1) Daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savarsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunand executarea in intregime a pedepsei.

(2) Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei nu are loc daca infractiunea savarsita ulterior a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare.

(3) Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, se poate aplica din nou suspendarea conditionata a executarii pedepsei. In acest caz, nu mai are loc revocarea primei suspendari.


Revocarea in cazul neexecutarii obligatiilor civile

Art. 98. - Daca pana la expirarea termenului de incercare condamnatul nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta poate dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei, in afara de cazul cand cel condamnat dovedeste ca nu a avut posibilitatea de a indeplini acele obligatii.


Anularea suspendarii pentru infractiuni savarsite anterior

Art. 99. - (1) Daca se descopera ca cel condamnat a mai savarsit o infractiune inainte de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendarea sau pana la ramanerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate chiar dupa expirarea termenului de incercare, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva.

(2) Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei nu are loc daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare.

(3) In cazurile prevazute in alin. (1), daca pedeapsa rezultata in urma aplicarii dispozitiilor privind concursul de infractiuni sau recidiva nu depaseste 3 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 95.

(4) In cazul cand se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei.


Reabilitarea in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei

Art. 100. - Condamnatul este reabilitat de drept daca nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 97 sau art. 98.


Sectiunea a 4-a
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicate persoanei fizice


Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 101. - (1) Instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata pentru delict este inchisoarea stricta sau inchisoare de cel mult 7 ani;

b) faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa detentiunii sau a inchisorii stricte ori a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani, in afara de cazul cand condamnarea intra in unul dintre cazurile prevazute in art. 53;

c) se apreciaza, tinand seama de persoana condamnatului si de comportamentul sau dupa comiterea faptei, ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acesta si, chiar fara executarea pedepsei, condamnatul nu va mai savarsi infractiuni.

(2) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere poate fi acordata si in cazul concursului de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 5 ani si sunt intrunite conditiile prevazute in alin. (1) lit. b) si c).

(3) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

(4) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere trebuie motivata.


Termenul de incercare

Art. 102. - (1) Termenul de incercare in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp, stabilit de instanta, intre 2 ani si 5 ani.

(2) Dispozitiile art. 96 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.


Masurile de supraveghere si obligatiile condamnatului

Art. 103. - (1) Pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui, la serviciul de reintegrare sociala si supraveghere sau la alte organe stabilite de instanta;

b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a permite controlul mijloacelor lui de existenta.

(2) Datele prevazute in alin. (1) lit. b), c) si d) se comunica persoanelor sau organelor stabilite la alin. (1) lit. a).

(3) Instanta poate sa impuna condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urmatoarele obligatii:

a) sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamant ori de calificare;

b) sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita decat in conditiile fixate de instanta;

c) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

d) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;

e) sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule;

f) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

(4) Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta conform alin. (3) lit. a)-f) se face de organele prevazute in alin. (1) lit. a) si aceleasi organe sesizeaza instanta in caz de neindeplinire a obligatiilor, pentru luarea masurilor in conditiile art. 104 alin. (2).


Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 104. - (1) Dispozitiile art. 97 si art. 98 se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

(2) Daca cel condamnat nu indeplineste masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta poate sa revoce suspendarea executarii pedepsei dispunand executarea in intregime a pedepsei sau sa prelungeasca termenul de incercare cu cel mult 3 ani.


Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 105. - (1) Dispozitiile art. 99 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

(2) In cazurile prevazute de art. 99 alin. (1), daca pedeapsa rezultata in urma aplicarii dispozitiilor privind concursul de infractiuni sau recidiva nu depaseste 5 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 101.

(3) In cazul cand se dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.


Reabilitarea in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 106. - Condamnatul este reabilitat de drept daca nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, in baza art. 104.


Sectiunea a 5-a
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca in folosul comunitatii


Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca in folosul comunitatii

Art. 107. - (1) In cazul in care dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in conditiile art. 101, instanta poate stabili obligatia condamnatului de a efectua in termenul de incercare o munca in folosul comunitatii, pe o perioada de cel mult 300 de ore, potrivit art. 70.

(2) Daca cel condamnat nu efectueaza munca in folosul comunitatii ori are o conduita necorespunzatoare in timpul efectuarii acesteia prin neindeplinirea obligatiilor care ii revin sau prin indeplinirea lor nesatisfacatoare, instanta poate revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunand executarea in intregime a pedepsei sau prelungirea termenului de incercare cu cel mult 3 ani.

(3) Dispozitiile art. 103 - 106 se aplica in mod corespunzator.


Sectiunea a 6-a
Renuntarea la pedeapsa si amanarea aplicarii pedepsei pentru persoana fizica


Renuntarea la pedeapsa

Art. 108. - In cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa inchisorii, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa inculpatului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice ca se poate indrepta chiar fara aplicarea unei pedepse.


Amanarea aplicarii pedepsei

Art. 109. - (1) In cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii sau a inchisorii stricte de cel mult 5 ani, instanta, dupa stabilirea pedepsei, poate sa amane aplicarea acesteia daca inculpatul nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeste ca are posibilitatea de a-l acoperi, iar dupa savarsirea faptei a dat dovezi temeinice ca se poate indrepta chiar fara aplicarea pedepsei.

(2) In cazul in care amana aplicarea pedepsei, instanta fixeaza in cuprinsul hotararii data la care urmeaza sa se pronunte asupra pedepsei, care nu poate depasi 2 ani din momentul pronuntarii hotararii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntarii hotararii si data fixata de instanta potrivit alin. (2) constituie perioada de proba pentru inculpat.

(4) In perioada de proba, instanta il poate obliga pe inculpat sa se supuna masurilor de supraveghere si sa respecte una sau mai multe dintre obligatiile prevazute in art. 103.

(5) Daca inculpatul a avut o conduita corespunzatoare in perioada de proba, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa, iar daca inculpatul nu a avut o conduita corespunzatoare, instanta poate fie sa amane inca o data pentru acelasi termen aplicarea pedepsei, fie sa aplice pedeapsa in limitele prevazute de lege.


Sectiunea a 7-a
Calculul pedepselor


Durata executarii

Art. 110. - (1) Durata executarii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua in care condamnatul a inceput executarea hotararii definitive de condamnare.

(2) Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.

(3) Timpul in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital intra in durata executarii, in afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.


Computarea retinerii si a arestarii preventive

Art. 111. - (1) Timpul retinerii si al arestarii preventive se scade din durata pedepsei privative de libertate pronuntate. Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost scos de sub urmarire, s-a incetat urmarirea penala sau a fost achitat ori s-a incetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventiva.

(2) Scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la zile-amenda, prin inlaturarea in totul sau in parte a executarii zilelor amenda.


Computarea privatiunii de libertate executate in afara tarii

Art. 112. - In cazul infractiunilor savarsite in conditiile art. 11, 12 sau 13, partea din pedeapsa, precum si retinerea si arestarea preventiva executate in afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune de instantele romane.


TITLUL IV
MINORITATEA


Limitele raspunderii penale

Art. 113. - (1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu raspunde penal.

(2) Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.

(3) Minorul care a implinit varsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.


Consecintele raspunderii penale

Art. 114. - (1) Fata de minorul care raspunde penal se poate lua o masura educativa ori i se poate aplica o pedeapsa. La alegerea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei savarsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala a minorului, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.

(2) Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului.


Masurile educative

Art. 115. - Masurile educative care se pot lua fata de minor sunt:

a) mustrarea;

b) libertatea sub supraveghere;

c) libertatea sub supraveghere severa;

d) internarea intr-un centru de reeducare;

e) internarea intr-un institut medical-educativ.


Mustrarea

Art. 116. - (1) Masura educativa a mustrarii consta in dojenirea minorului, in explicarea gravitatii faptei savarsite, in sfatuirea minorului de a se purta in asa fel incat sa dea dovada de indreptare, atragandu-i-se totodata atentia ca, daca va savarsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va aplica o pedeapsa.

(2) Masura mustrarii nu se poate lua daca minorul a devenit major la data judecarii. In acest caz, in locul masurii educative a mustrarii se dispune amenda sub forma zilelor-amenda intre 5 si 10 zile, fiecare zi fiind socotita intre 50.000 si 100.000 lei, sau munca in folosul comunitatii pe o perioada intre 25 si 50 de ore.


Libertatea sub supraveghere

Art. 117. - (1) Masura educativa a libertatii sub supraveghere consta in lasarea minorului in libertate pe timp de un an sub supravegherea parintilor sai, a celui care l-a adoptat sau a tutorelui. Daca acestia nu pot asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, instanta dispune incredintarea minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de incredere, de preferinta unei rude apropiate, la cererea acesteia.

(2) Instanta pune in vedere, celui caruia i s-a incredintat supravegherea, indatorirea de a veghea indeaproape asupra minorului, in scopul indreptarii lui. De asemenea, i se pune in vedere ca are obligatia sa instiinteze instanta de indata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau daca a savarsit o noua infractiune.

(3) Instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora din urmatoarele obligatii:

a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b) sa nu intre in legatura cu anumite persoane si, daca a fost contactat de acestea, sa anunte de indata;

c) sa frecventeze cursuri scolare din invatamantul general obligatoriu;

d) sa presteze o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public fixata de instanta, cu o durata intre 50 si 100 de ore, de maximum 3 ore pe zi, dupa programul de scoala, in zilele nelucratoare si in vacanta.

(4) Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale.

(5) Dupa luarea masurii libertatii sub supraveghere, instanta incunostinteaza scoala unde minorul invata sau unitatea la care este angajat si, dupa caz, institutia la care presteaza activitatea stabilita de instanta.

(6) Daca inauntrul termenului prevazut in alin. (1) minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui ori savarseste o infractiune, instanta revoca libertatea sub supraveghere si ia fata de minor fie masura libertatii sub supraveghere severa, fie masura internarii intr-un centru de reeducare sau ii aplica o pedeapsa.

(7) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se dispune, in locul masurii educative a libertatii sub supraveghere, amenda sub forma zilelor-amenda de la 10 zile la 20 zile, fiecare zi fiind socotita intre 50.000 si 200.000 lei, sau munca in folosul comunitatii pe o perioada intre 50 si 150 de ore.

(8) Termenul prevazut in alin. (1) curge de la data punerii in executare a libertatii sub supraveghere.


Libertatea sub supraveghere severa

Art. 118. - (1) Masura educativa a libertatii sub supraveghere severa consta in lasarea minorului in libertate pe o perioada intre un an si 3 ani, sub supravegherea unei institutii legal insarcinate cu supravegherea minorilor sau a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.

(2) Supravegherea poate consta in includerea minorului in programe de reintegrare sociala, precum si in acordarea de asistenta si consiliere. Pe durata supravegherii severe, instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 117 alin. (3).

(3) Dispozitiile art. 117 alin. (2), (4) - (6) si (8) se aplica in mod corespunzator.

(4) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se dispune, in locul masurii educative a libertatii sub supraveghere severa, o amenda sub forma zilelor-amenda intre 15 si 30 de zile, fiecare zi fiind socotita intre 50.000 si 300.000 lei sau munca in folosul comunitatii pe o perioada intre 100 si 200 de ore.Internarea intr-un centru de reeducare

Art. 119. - (1) Masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare se dispune cu privire la minorul care, in raport cu gravitatea faptei savarsite si cu nevoile de reeducare, are posibilitatea de a se indrepta chiar fara a i se aplica o pedeapsa. In timpul internarii i se asigura minorului posibilitatea de a dobandi educatia necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

(2) Masura se va lua pe timp nedeterminat, insa nu poate dura decat pana la implinirea varstei de 18 ani. In mod exceptional, masura educativa a internarii poate dura pana la implinirea varstei de 20 de ani, daca minorul a comis fapta la o data apropiata varstei de 18 ani sau daca gravitatea faptei savarsite, nevoile de reeducare a minorului si necesitatea continuitatii procesului sau de pregatire justifica aceasta.

(3) Daca in perioada internarii intr-un centru de reeducare minorul savarseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este necesar sa i se aplice o pedeapsa privativa de libertate, instanta revoca internarea si aplica pedeapsa. In cazul cand instanta nu considera ca este necesara aplicarea pedepsei, se mentine masura internarii.

(4) Daca se descopera, dupa pronuntarea unei hotarari prin care s-a dispus internarea minorului intr-un centru de reeducare, ca minorul savarsise o infractiune concurenta pentru care se apreciaza ca este necesar sa i se aplice o pedeapsa privativa de libertate, instanta revoca internarea si aplica pedeapsa. In cazul cand instanta nu considera ca este necesara aplicarea pedepsei, se mentine masura internarii.

(5) Daca se descopera, dupa pronuntarea unei hotarari prin care s-a dispus internarea minorului intr-un centru de reeducare, ca minorul suferise pentru o infractiune concurenta si o condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, masura internarii se revoca.

(6) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se poate dispune internarea intr-un centru de reeducare pana la implinirea varstei de 20 de ani sau, in locul masurii educative a internarii intr-un centru de reeducare, se poate dispune amenda sub forma zilelor-amenda intre 20 si 50 de zile, fiecare zi fiind socotita intre 50.000 si 350.000 lei sau munca in folosul comunitatii pe o perioada intre 100 si 300 de ore.


Internarea intr-un institut medical-educativ

Art. 120. - (1) Masura internarii intr-un institut medical-educativ se ia fata de minorul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical si de un regim special de educatie.

(2) Masura se ia pe timp nedeterminat, insa nu poate dura decat pana la implinirea varstei de 18 ani.

(3) Masura poate fi ridicata si inainte de implinirea varstei de 18 ani, daca a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Dispunand ridicarea masurii, instanta poate sa ia fata de minor masura internarii intr-un centru de reeducare.

(4) Dispozitiile art. 119 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(5) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se poate dispune internarea intr-un institut medical-educativ pana la implinirea varstei de 20 de ani sau, in locul masurii educative a internarii intr-un institut medical-educativ, se poate dispune obligarea la tratament medical si amenda sub forma zilelor-amenda intre 10 si 20 de zile, fiecare zi fiind socotita intre 50.000 si 200.000 lei sau munca in folosul comunitatii pe o perioada intre 50 si 150 de ore.


Liberarea minorului inainte de a deveni major

Art. 121. - (1) Daca a trecut cel putin un an de la data internarii in centrul de reeducare, iar minorul a dat dovezi temeinice de indreptare, se poate dispune liberarea acestuia inainte de a deveni major.

(2) Cel care a devenit major in cursul judecatii si instanta a dispus internarea in centru de reeducare pana la implinirea varstei de 20 de ani poate fi liberat dupa ce a executat cel putin un an din aceasta masura, daca a dat dovezi temeinice de indreptare.


Revocarea liberarii minorului

Art. 122. - (1) Daca in perioada liberarii acordate potrivit art. 121, minorul savarseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii, instanta, tinand seama de gravitatea infractiunii, poate dispune fie mentinerea liberarii, fie revocarea si aplicarea unei pedepse. In cazul in care nu este necesara aplicarea unei pedepse, se revoca numai liberarea.

(2) Daca in perioada liberarii minorul savarseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii stricte, a detentiunii severe sau a detentiunii pe viata, instanta revoca liberarea si aplica o pedeapsa. In cazul cand nu este necesara aplicarea pedepsei, se revoca numai liberarea.


Pedepsele pentru minori

Art. 123. - (1) Pedepsele care se pot aplica minorului sunt urmatoarele:

a) inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata;

b) inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii severe;

c) inchisoarea stricta intre limitele reduse la jumatate ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita, cand legea prevede pentru aceasta pedeapsa inchisorii stricte, fara ca minimul inchisorii stricte aplicabile minorului sa depaseasca 3 ani;

d) inchisoarea intre limitele reduse la jumatate ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita, cand legea prevede pentru aceasta pedeapsa inchisorii;

e) amenda sub forma zilelor-amenda, intre 5 si 180 de zile, fiecare zi fiind socotita intre 50.000 lei si 500.000 lei;

f) munca in folosul comunitatii, intre 50 si 250 de ore.

(2) Pedepsele aplicate minorului se executa in regimul prevazut in legea pentru executarea pedepselor.

(3) Pedepsele complementare nu se aplica minorului.

(4) Condamnarile pronuntate pentru faptele savarsite in timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi.


Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului

Art. 124. - (1) In cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, stabilit de instanta. Daca pedeapsa aplicata consta in zile-amenda, termenul de incercare este de 6 luni.

(2) Pe durata termenului de incercare, dar pana la implinirea varstei de 18 ani, instanta poate dispune incredintarea supravegherii minorului unei persoane din cele aratate in art. 117 ori unei institutii legal insarcinate cu supravegherea minorilor sau serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit art. 118. Instanta poate stabili, totodata, pentru minor una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute in art. 117 alin. (3), iar dupa implinirea varstei de 18 ani, instanta poate sa oblige pe minor la respectarea de catre acesta a masurilor de supraveghere ori a obligatiilor prevazute in art. 103 si art. 107.

(3) Dispozitiile art. 95 alin. (3), art. 96 alin. (3), art. 97 si art. 98 se aplica in mod corespunzator.

(4) Sustragerea minorului de la indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 117 alin. (3), art. 103 si art. 107 poate atrage revocarea suspendarii conditionate potrivit art. 104 alin. (2) si art. 107 alin. (2).

(5) In cazul neindeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit art. 103, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 104 alin. (2).


Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicata minorului

Art. 125. - (1) In cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere aplicate minorului, termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii, la care se adauga un interval de timp de la un an la 3 ani, stabilit de instanta.

(2) Pe durata termenului de incercare, instanta poate dispune luarea vreuneia din masurile prevazute in art. 124 alin. (2).


Renuntarea la pedeapsa aplicabila minorului

Art. 126. - In cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa inchisorii sau cu pedeapsa inchisorii stricte de cel mult 2 ani, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa minorului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice ca se poate indrepta chiar fara aplicarea unei pedepse.


Amanarea aplicarii pedepsei minorului

Art. 127. - (1) In cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii sau a inchisorii stricte de cel mult 5 ani, instanta, dupa stabilirea pedepsei, poate sa amane aplicarea acesteia, daca minorul nu are antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeste ca are posibilitatea de a-l acoperi si dupa savarsirea faptei a dat dovezi temeinice ca se poate indrepta chiar fara aplicarea pedepsei.

(2) In cazul in care instanta amana aplicarea pedepsei, aceasta fixeaza in cuprinsul hotararii data la care urmeaza sa se pronunte asupra pedepsei, care nu poate depasi 2 ani din momentul pronuntarii hotararii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntarii hotararii si data fixata de instanta potrivit alin. (2) constituie perioada de proba pentru minor.

(4) In perioada de proba, dar pana la implinirea varstei de 18 ani, instanta poate dispune incredintarea minorului unei persoane din cele aratate in art. 117 ori unei institutii legal insarcinate cu supravegherea minorului sau serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, putand sa dispuna totodata pentru minor unele din obligatiile prevazute in art. 117 alin. (3).

(5) Daca minorul a avut o conduita corespunzatoare in perioada de proba, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa, iar daca minorul nu a avut o conduita corespunzatoare, instanta poate fie sa amane inca o data pentru acelasi termen aplicarea pedepsei, fie sa aplice pedeapsa in limitele prevazute de lege.


TITLUL V
MASURILE DE SIGURANTA


CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE


Scopul masurilor de siguranta

Art. 128. - (1) Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii faptelor prevazute de legea penala.

(2) Masurile de siguranta se iau fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.

(3) Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurilor prevazute in art. 129 lit. d) si e).


Felurile masurilor de siguranta

Art. 129. - Masurile de siguranta sunt:

a) obligarea la tratament medical;

b) internarea medicala;

c) interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie;

d) interzicerea de a se afla in anumite localitati;

e) interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata;

f) expulzarea strainilor;

g) confiscarea speciala.


CAPITOLUL II
REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA


Obligarea la tratament medical

Art. 130. - (1) Daca faptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicarii cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substante, prezinta pericol pentru societate, acesta poate fi obligat sa se prezinte in mod regulat la tratament medical pana la insanatosire.

(2) Cand persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.

(3) Daca persoana obligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei.

(4) Masura obligarii la tratament medical poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.


Internarea medicala

Art. 131. - (1) Cand faptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se afla intr-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii acestuia intr-un institut medical de specialitate, pana la insanatosire.

(2) Aceasta masura poate fi luata si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.

(3) Persoana internata care paraseste fara invoire institutul medical va fi obligata, cu sprijinul organelor de politie, sa revina la institut, daca legea nu prevede altfel.


Interzicerea unei functii sau profesii

Art. 132. - (1) Cand faptuitorul a savarsit fapta datorita incapacitatii, nepregatirii sau altor cauze care il fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii, se poate lua masura interzicerii ocuparii acelei functii sau exercitarii acelei profesii, meserii ori ocupatii.

(2) Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

(3) Masura interzicerii unei functii sau profesii poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.

(4) Aceasta masura nu poate fi luata in cazul persoanelor care exercita un mandat electiv, au responsabilitati sindicale sau patronale ori desfasoara o activitate in domeniul presei.


Interzicerea de a se afla in anumite localitati

Art. 133. - (1) Daca instanta constata ca prezenta unei persoane condamnate la pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an in localitatea unde a savarsit infractiunea sau in alte localitati constituie un pericol grav pentru societate, poate lua fata de aceasta masura interzicerii de a se afla in acea localitate sau in alte localitati anume determinate prin hotararea de condamnare.

(2) Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pana la 5 ani si poate fi prelungita daca nu a disparut pericolul care a justificat luarea masurii. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.

(3) Masura de siguranta poate fi revocata la cerere sau din oficiu, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.


Interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata

Art. 134. - (1) Daca instanta constata ca prezenta, in locuinta familiei, a persoanei condamnate la pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an pentru loviri sau orice alte acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice sau psihice ori pentru vatamare corporala, sau pentru act sexual cu un minor, ori pentru coruptie sexuala, savarsite asupra unui membru de familie, constituie un pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei, poate lua fata de aceasta persoana masura interzicerii de a reveni in locuinta familiei, la cererea partii vatamate.

(2) Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pana la 2 ani si poate fi prelungita daca nu a disparut pericolul care a justificat luarea masurii. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.

(3) Masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.

(4) Partea vatamata poate cere oricand revocarea masurii prevazute in alin. (1).


Expulzarea

Art. 135. - (1) Cetateanului strain care a comis o infractiune i se poate interzice ramanerea pe teritoriul tarii.

(2) In cazul in care expulzarea insoteste pedeapsa privativa de libertate, aducerea la indeplinire a expulzarii are loc dupa executarea pedepsei.

(3) Incetarea expulzarii se pronunta de instanta.

(4) Persoanele prevazute in prezentul articol nu vor fi expulzate daca exista pericolul real de a fi condamnate la moarte ori de a fi supuse la tortura, tratamente inumane sau degradante in statul in care ar urma sa fie expulzate sau daca sunt casatorite cu cetateni romani, au domiciliul si familia in Romania, iar casatoria este anterioara savarsirii faptei.


Confiscarea speciala

Art. 136. - (1) Sunt supuse confiscarii speciale:

a) bunurile produse ori care au dobandit un alt regim juridic prin infractiune;

b) bunurile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savarsirea vinei infractiuni, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut modul lor de folosire. Aceasta masura nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor savarsite prin presa;

c) bunurile care au fost date pentru a determina savarsirea unei infractiuni sau pentru a rasplati pe faptuitor;

d) bunurile dobandite prin savarsirea infractiunii, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia;

e) bunurile detinute in contra dispozitiilor legale.

(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.

(3) Instanta poate sa nu dispuna confiscarea bunului, daca acesta face parte dintre mijloacele de existenta, de trebuinta zilnica ori de exercitare a profesiei faptuitorului.


TITLUL VI
CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA


Efectele amnistiei

Art. 137. - (1) Amnistia inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie.

(2) Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate.


Prescriptia raspunderii penale

Art. 138. - (1) Prescriptia inlatura raspunderea penala.

(2) Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul infractiunilor contra umanitatii.


Termenele de prescriptie a raspunderii penale

Art. 139. - (1) Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:

a) 25 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata;

b) 20 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii severe;

c) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii stricte mai mare de 10 ani;

d) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii stricte mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

e) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii stricte intre un an si 5 ani;

f) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii, amenda sub forma zilelor-amenda ori munca in folosul comunitatii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplica si in cazul pedepselor prevazute de lege pentru persoana juridica.

(3) Termenele prevazute in prezentul articol se socotesc de la data savarsirii infractiunii. In cazul infractiunilor continue termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, iar in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni.


Intreruperea cursului prescriptiei

Art. 140. - (1) Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. 139 se intrerupe prin indeplinirea oricarui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.

(2) Dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.

(3) Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei.

(4) Termenele prevazute in art. 139, daca au fost depasite cu inca o jumatate, vor fi socotite indeplinite oricate intreruperi ar interveni.


Suspendarea cursului prescriptiei

Art. 141. - (1) Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. 139 este suspendat pe timpul cat o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

(2) Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.


Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru minori

Art. 142. - Termenele de prescriptie a raspunderii penale se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori.


Lipsa plangerii prealabile

Art. 143. - (1) In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plangeri inlatura raspunderea penala.

(2) Retragerea plangerii prealabile, de asemenea, inlatura raspunderea penala.

(3) Fapta care a adus o vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plangerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele.

(4) Fapta atrage raspunderea penala a tuturor participantilor la savarsirea acesteia, chiar daca plangerea prealabila s-a facut sau se mentine cu privire numai la unul dintre ei.

(5) In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restransa, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.


Impacarea partilor

Art. 144. - (1) Impacarea partilor in cazurile prevazute de lege inlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila.

(2) Impacarea este personala si produce efecte numai daca intervine pana la ramanerea definitiva a hotararii.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu impacarea se face numai de reprezentantii lor legali. Cei cu capacitate de exercitiu restransa se pot impaca cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege. Impacarea produce efecte si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.


TITLUL VII
CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI


Efectele gratierii

Art. 145. - (1) Gratierea are ca efect inlaturarea, in totul sau in parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai usoara.

(2) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere.

(3) Gratierea nu are efect asupra masurilor de siguranta si masurilor educative, afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere.

(4) Gratierea are efecte si asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat. In acest caz, partea din termenul de incercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce in mod corespunzator. Daca suspendarea conditionata este revocata sau anulata, se executa numai partea din pedeapsa ramasa negratiata.


Prescriptia executarii pedepsei

Art. 146. - (1) Prescriptia inlatura executarea pedepsei principale.

(2) Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra umanitatii.


Termenele de prescriptie a executarii pedepsei

Art. 147. - (1) Termenele de prescriptie a executarii pedepsei sunt:

a) 20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau detentiunea severa;

b) 5 ani, plus durata pedepsei inchisorii stricte sau inchisorii care urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul pedepselor cu inchisoarea;

c) 3 ani, in cazul pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda si a muncii in folosul comunitatii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica corespunzator si in cazul pedepselor aplicate persoanei juridice.

(3) Termenele prevazute in alin. (1) se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva.

(4) In cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva.

(5) Masurile de siguranta nu se prescriu.


Termenele de prescriptie a executarii pedepsei pentru minori

Art. 148. - Termenele de prescriptie a executarii pedepsei se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori.


Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei

Art. 149. - (1) Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei se intrerupe prin inceperea executarii pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.

(2) Cursul termenului prescriptiei executarii se intrerupe si prin savarsirea din nou a unei infractiuni.


Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei

Art. 150. - (1) Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei este suspendat in cazurile si conditiile prevazute in Codul de procedura penala.

(2) Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.


TITLUL VIII
CAUZELE CARE INLATURA CONSECINTELE CONDAMNARII


Reabilitarea de drept

Art. 151. - (1) Reabilitarea de drept are loc in cazul condamnarii la amenda sub forma zilelor-amenda, la munca in folosul comunitatii sau la pedeapsa inchisorii, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit nici o alta infractiune.

(2) Prevederile art. 155 se aplica in mod corespunzator.

(3) Reabilitarea de drept poate fi constatata si de instanta de judecata. In acest caz instanta verifica indeplinirea conditiilor prevazute in alin. (1), dupa care pronunta o hotarare in constatare.


Reabilitarea judecatoreasca

Art. 152. - (1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca:

a) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii stricte, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

b) in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii severe ori la pedeapsa detentiunii pe viata comutata sau inlocuita cu pedeapsa detentiunii severe, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga o jumatate din durata pedepsei pronuntate;

c) in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a implinirii termenului prevazut de lege in cazul liberarii conditionate, dupa trecerea unui termen de 20 de ani.

(2) Instanta poate dispune, in cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevazute in acest articol.

(3) Condamnatul decedat pana la implinirea conditiilor de reabilitare poate fi reabilitat daca instanta, evaluand comportarea condamnatului pana la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu.


Calculul termenului de reabilitare

Art. 153. - (1) Termenele prevazute in art. 152 si 153 se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnati la amenda sub forma zilelor-amenda, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata sau executarea ei s-a stins in orice alt mod.

(3) In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere, daca la acea data hotararea de condamnare era definitiva si de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, daca actul de gratiere se refera la infractiuni in curs de judecata.


Conditiile reabilitarii judecatoresti

Art. 154. - (1) Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 152;

b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, in afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.

(2) Cand instanta constata ca nu este indeplinita conditia de la alin. (1) lit. d), dar aceasta nu se datoreaza relei-vointe a condamnatului, poate dispune reabilitarea.


Efectele reabilitarii de drept si judecatoresti

Art. 155. - (1) Reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile, precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care faptuitorul a fost scos in urma condamnarii ori de rechemare in cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.

(3) De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta, cu exceptia celor prevazute in art. 129 lit. d) si e).


Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca

Art. 156. - (1) In caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o noua cerere decat dupa un termen de 3 ani in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii severe si dupa un termen de 2 ani in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii stricte; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii.

(2) Conditiile prevazute in art. 154 trebuie sa fie indeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsa ca urmare a neindeplinirii unor conditii de forma poate fi reinnoita potrivit Codului de procedura penala.


Anularea reabilitarii

Art. 157. - Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o condamnare care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.


TITLUL IX
INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA


Savarsirea unei infractiuni

Art. 158. - Prin savarsirea unei infractiuni sau comiterea unei infractiuni se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea acestora ca autor, instigator sau complice.


Public

Art. 159. - Prin termenul public se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice de drept public.


Consecinte deosebit de grave

Art. 160. - Prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de 3.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzate vreuneia dintre unitatile la care se refera art. 159 ori altei persoane juridice sau fizice.


Functionar public

Art. 161. - Prin functionar public se intelege orice persoana care exercita permanent sau temporar o insarcinare de orice natura, in serviciul vreuneia dintre unitatile la care se refera art. 159.


Functionar

Art. 162. - Prin functionar se intelege orice persoana care exercita o insarcinare in serviciul unei persoane juridice de drept privat.

Persoana care exercita un serviciu de interes public

Art. 163. - Prin persoana care exercita un serviciu de interes public se intelege orice persoana particulara care exercita o profesie de interes public, pentru care este necesara o abilitare speciala a autoritatilor publice si care este supusa controlului acestora.


Rude apropiate

Art. 164. - (1) Rude apropiate sunt ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude.

(2) Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alin. (1), se aplica, in caz de adoptie, atat persoanei adoptate, cat si descendentilor acesteia si in raport cu rudele firesti.


Membru de familie

Art. 165. - Prin membru de familie se intelege sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul.


Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale

Art. 166. - (1) Informatii secrete de stat sunt informatiile clasificate astfel de autoritatile competente, potrivit legii.

(2) Inscris oficial este orice inscris care emana de la o unitate din cele la care se refera art. 159 sau care apartine unei asemenea unitati.


Arme

Art. 167. - (1) Arme sunt piesele, instrumentele sau dispozitivele declarate astfel prin dispozitii legale.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.


Fapta savarsita in public

Art. 168. - Fapta se considera savarsita in public atunci cand a fost comisa:

a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;

b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c) in loc neaccesibil publicului, insa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.


Timp de razboi

Art. 169. - Timp de razboi este intervalul de timp de la data declararii mobilizarii sau de la inceperea operatiilor de razboi pana la data trecerii armatei la starea de pace.


Calculul timpului

Art. 170. - La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si saptamana de 7 zile. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.


Pedeapsa prevazuta de lege

Art. 171. - Prin pedeapsa prevazuta de lege se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.


PARTEA SPECIALA


TITLUL I
CRIME SI DELICTE CONTRA PERSOANEI


CAPITOLUL I
CRIME CONTRA UMANITATII


Genocidul

Art. 172. - (1) Savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;

c) supunerea colectivitatii ori a grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica;

d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau al grupului;

e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup in alta colectivitate sau in alt grup, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.


Tratamentele neomenoase

Art. 173. - (1) Supunerea la tratamente neomenoase a ranitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de razboi si, in general, a oricarei alte persoane cazute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical in interesul lor, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea fata de persoanele aratate in alin. (1) a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) constrangerea de a servi in fortele armate ale adversarului;

b) luarea de ostatici;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fara temei legal;

e) condamnarea sau executia fara o judecata prealabila efectuata de catre o instanta constituita in mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege.

(3) Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti in alin. (1) se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Crime contra umanitatii savarsite in timp de razboi

Art. 174. - Faptele prevazute in art. 172 si art. 173 savarsite in timp de razboi se pedepsesc cu detentiunea pe viata.


Alte crime contra umanitatii

Art. 175. - (1) Savarsirea, in cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat impotriva populatiei civile, a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) omorul;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau sanatatii fizice ori mintale;

c) exterminarea;

d) supunerea la sclavie;

e) deportarea sau transferarea fortata de populatie;

f) privarea de libertate, fara o judecata prealabila efectuata de catre o instanta constituita in mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege;

g) tortura;

h) violul, prostitutia fortata, provocarea fortata a graviditatii, sterilizarea fortata sau orice alta asemenea forma de violenta sexuala;

i) discriminarea oricarui grup sau a oricarei colectivitati din motive politice, rasiale, nationale, etnice, culturale, religioase sau sexuale;

j) disparitiile fortate de persoane, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si detonarea armelor nucleare sau a oricaror dispozitive explozive nucleare.


Excluderea oricaror imprejurari justificative

Art. 176. - In cazul infractiunilor prevazute in prezentul capitol, nici o imprejurare exceptionala fie ca este vorba de o stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de oricare alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica fapta; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul legii sau comanda autoritatii legitime.


Sanctionarea tentativei

Art. 177. - Tentativa la crimele prevazute in acest capitol se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea consumata sau cu o pedeapsa in cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea consumata.


CAPITOLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA VIETII PERSOANEI


Omorul

Art. 178. - Uciderea unei persoane se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Omorul calificat

Art. 179. - Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:

a) cu premeditare;

b) asupra sotului sau unei rude apropiate;

c) asupra unui minor care nu a implinit varsta de 15 ani;

d) profitand de starea de neputinta a victimei de a se apara;

e) asupra unei femei gravide;

f) prin cruzimi;

g) asupra a doua sau mai multe persoane;

h) pentru a savarsi sau a ascunde savarsirea unei talharii sau piraterii;

i) in timpul sau in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale victimei, se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Pruncuciderea

Art. 180. - Uciderea copilului nou nascut, savarsita imediat dupa nastere de catre mama aflata intr-o stare de tulburare pricinuita de nastere, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Uciderea din culpa

Art. 181. - (1) Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Cand uciderea din culpa a unei persoane este savarsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avand in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau care se afla in stare de ebrietate produsa de alcool sau se afla sub influenta stupefiantelor ori a altor substante toxice, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 12 ani.

(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza uciderea din culpa savarsita de orice alta persoana in exercitiul profesiei sau meseriei si care se afla in stare de ebrietate produsa de alcool sau se afla sub influenta stupefiantelor ori a altor substante toxice.

(5) Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multe persoane, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 7 la 15 ani.

(6) Daca fapta prin care s-a produs uciderea din culpa constituie prin ea insasi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.


Determinarea sau inlesnirea sinuciderii

Art. 182. - (1) Fapta de a determina sau de a inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau incercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cand fapta prevazuta in alin. (1) s-a savarsit fata de un minor sau fata de o persoana care nu era in stare sa-si dea seama de fapta sa ori nu putea fi stapana pe actele sale, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.


Sanctionarea tentativei

Art. 183. - Tentativa la crimele prevazute in art. 178 si art. 179 se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea consumata sau cu o pedeapsa in cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea consumata.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 185. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunea prevazuta in art. 181 alin. (2).


CAPITOLUL III
DELICTE CONTRA INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII PERSOANEI


Lovirea sau alte violente

Art. 185. - (1) Lovirea sau orice alte acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

(2) Faptele prevazute in alin. (1) savarsite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(3) Lovirea sau actele de violenta care au pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(4) Faptele prevazute in alin. (3) savarsite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(5) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. In cazul faptelor prevazute in alin. (2) si (4), actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.

(6) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.


Vatamarea corporala

Art. 186. - (1) Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita asupra membrilor familiei se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 6 ani.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. In cazul faptei prevazute in alin. (2), actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.

(4) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.


Vatamarea corporala grava

Art. 187. - (1) Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Daca fapta a produs vreuna din urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica sau psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 10 ani.

(3) Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute in alin. (1) si (2), pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani.


Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte

Art. 188. - Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 185-187 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.


Vatamarea corporala din culpa

Art. 189. - (1) Fapta prevazuta in art. 185 alin. (3) care a pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum si cea prevazuta in art. 186, savarsite din culpa, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta a avut vreuna din urmarile prevazute in art. 187 alin. (1) sau (2), pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau zile-amenda.

(3) Cand savarsirea faptei prevazute in alin. (1) este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru indeplinirea unei anumite activitati, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.

(4) Fapta prevazuta in alin. (2), daca este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere aratate in alin. (3), se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

(5) Daca faptele prevazute in alin. (3) si (4) sunt savarsite de catre o persoana care se afla in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda, in cazul alin. (3), si inchisoarea stricta de la un an la 5 ani, in cazul alin. (4).

(6) Pentru faptele prevazute in alin. (1)-(4), actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Avortul

Art. 190. - (1) Intreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, savarsita in vreuna din urmatoarele imprejurari:

a) in afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate in acest scop;

b) de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate;

c) daca varsta sarcinii a depasit paisprezece saptamani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Intreruperea cursului sarcinii, savarsita in orice conditii, fara consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si (2) s-a cauzat femeii insarcinate o vatamare corporala grava, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii insarcinate, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) In cazul in care fapta prevazuta in alin. (2) sau (3) a fost savarsita de medic, pe langa pedeapsa inchisorii se va aplica si interdictia exercitarii profesiei de medic, potrivit art. 75 alin. (1) lit. c).

(5) Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuata de medic:

a) daca intreruperea cursului sarcinii era necesara pentru a salva viata, sanatatea sau integritatea corporala a femeii insarcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlaturat altfel;

b) in cazul prevazut in alin. (1) lit. c), cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale;

c) in cazul prevazut in alin. (2) cand femeia insarcinata s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima vointa, iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice potrivit dispozitiilor legale.


Sanctionarea tentativei

Art. 191. - Tentativa la delictele prevazute in art. 187 alin. (3) si art. 101 alin. (2) se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 192. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 189 alin. (3) si (4).


CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE PRIVIND MANIPULAREA GENETICA


Alterarea genotipului

Art. 193. - Alterarea genotipului uman, cu intentie, in orice mod, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.


Utilizarea periculoasa a ingineriei genetice

Art. 194. - Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare in masa se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Crearea ilegala de embrioni umani si clonarea

Art. 195. - (1) Crearea de embrioni umani in alte scopuri decat procreatia se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si crearea, prin clonare, a unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane, vii sau moarte.


Sanctionarea tentativei

Art. 196. - Tentativa la delictele prevazute in art. 195 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 197. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL V
DELICTE PRIN CARE SE PUNE IN PERICOL VIATA,
INTEGRITATEA CORPORALA SI SANATATEA PERSOANEI


Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji

Art. 198. - (1) Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, in orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se ingriji, de catre persoana care o are sub paza sau ingrijire, punandu-i in pericol iminent viata, sanatatea sau integritatea corporala, se pedepseste cu inchisoarea stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de bunavoie indatoririle.


Lasarea fara ajutor

Art. 199. - Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a instiinta autoritatea, de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, sanatate sau integritate corporala este in primejdie si care este lipsita de puterea de a se salva, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.


Lasarea fara ajutor prin omisiunea de instiintare

Art. 200. - Neinstiintarea autoritatii de catre cel ce gaseste o persoana abandonata sau pierduta, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusa in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.


CAPITOLUL VI
CRIME SI DELICTE CONTRA LIBERTATII PERSOANEI


Lipsirea de libertate in mod ilegal

Art. 201. - (1) Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(2) In cazul in care fapta este savarsita in vreuna din urmatoarele imprejurari:

a) prin simularea de calitati oficiale;

b) prin rapire;

c) de o persoana inarmata;

d) de doua sau mai multe persoane impreuna;

e) daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj;

f) cand victima este minora;

g) cand victima este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 7 la 15 ani.

(3) Daca pentru eliberarea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana fizica sau juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani.

(4) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani.


Sclavia

Art. 202. - Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.


Supunerea la munca fortata sau obligatorie

Art. 203. - Fapta de a supune o persoana, in alte cazuri decat cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci contra vointei sale sau la o munca obligatorie se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.


Traficul de persoane adulte

Art. 204. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane prin amenintare sau prin alte forme de constrangere, prin rapire, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea persoanei de a se apara ori de a-si exprima vointa, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane in scopul exploatarii acestei persoane, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi daca:

a) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii;

c) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si fapta de a determina sau de a permite, cu intentie, direct sau indirect, intrarea sau ramanerea pe teritoriul Romaniei a unei persoane care nu este cetatean roman sau nu are domiciliul in Romania, victima a traficului de persoane, savarsita in una din urmatoarele imprejurari:

a) folosind fata de victima mijloace frauduloase, violenta, amenintari sau orice alta forma de constrangere;

b) abuzand de starea speciala in care se gaseste victima, din cauza situatiei sale ilegale ori precare de intrare sau sedere in tara ori din cauza starii de graviditate, unei boli sau infirmitati ori unei deficiente fizice sau mintale.

(5) Daca fapta prevazuta in alin. (4) se savarseste in mod repetat, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.


Traficul de minori

Art. 205. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani, in scopul exploatarii acesteia, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi daca:

a) fapta a fost savarsita asupra unei persoane care nu a implinit varsta de 15 ani;

b) fapta a fost savarsita prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrangere, prin rapire, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea minorului de a se apara ori de a-si exprima vointa, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate asupra minorului;

c) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna;

d) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii;

e) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Consimtamantul victimei traficului de persoane

Art. 206. - In cazul infractiunilor prevazute in art. 204 si art. 205, consimtamantul victimei nu constituie o cauza justificativa.


Definirea exploatarii unei persoane

Art. 207. - In sensul art. 204 si art. 205, prin exploatarea unei persoane se intelege:

a) executarea unei munci sau indeplinirea de servicii, in mod fortat, cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate;

b) tinerea in stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;

c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;

d) obligarea la practicarea cersetoriei;

e) prelevarea de organe.


Violarea de domiciliu ori a sediului

Art. 208. - (1) Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau intr-un loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza patrunderea fara drept in sediile autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice, ale partidelor sau in locul unde o persoana fizica sau juridica isi desfasoara activitatea.

(3) In cazul in care fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Pentru fapta prevazuta in alin. (1), actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Incalcarea prin orice mijloace de interceptare a dreptului la viata privata

Art. 209. - (1) Incalcarea dreptului la viata privata al unei persoane prin folosirea oricaror mijloace de interceptare de la distanta de date, informatii, imagini sau sunete din interiorul locurilor mentionate in art. 209 alin. (1), fara consimtamantul persoanei care le foloseste sau fara permisiunea legii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului unui imobil cu destinatia de locuinta, resedinta sau casa de vacanta, apartinand oricarei persoane, nu constituie infractiune.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Amenintarea

Art. 210. - (1) Fapta de a ameninta o persoana cu savarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, daca este de natura sa o alarmeze, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Santajul

Art. 211. - (1) Constrangerea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobandi un folos injust, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cand constrangerea consta in amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani.


Violarea secretului corespondentei

Art. 212. - (1) Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar si atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din intamplare.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Confectionarea sau utilizarea de aparate pentru interceptarea comunicatiilor

Art. 213. - Confectionarea, comercializarea, instalarea sau utilizarea, fara drept, de mijloace tehnice destinate interceptarii sau impiedicarii comunicatiilor se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Divulgarea secretului profesional

Art. 214. - (1) Divulgarea, fara drept, a unor date de catre acela caruia i-au fost incredintate sau de care a luat cunostinta in virtutea profesiei ori functiei, daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Utilizarea sau divulgarea in alte scopuri decat cele prevazute de lege a documentelor sau informatiilor cu caracter de secret profesional, de catre cel care le-a primit ori a luat cunostinta de ele in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(3) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Sanctionarea tentativei

Art. 215. - (1) Tentativa la delictele prevazute in art. 201 alin. (1) si (2), art. 202, art. 204 alin. (1) si (4) si art. 205 alin. (1) se pedepseste.

(2) Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii crimei prevazute in art. 201 alin. (3).


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 216. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 201-205 si art. 211-213.


CAPITOLUL VII
CRIME SI DELICTE CONTRA LIBERTATII SEXUALE


Violul

Art. 217. - (1) Actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, prin constrangerea acesteia sau profitand de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi daca:

a) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c) victima este un membru de familie;

d) victima era un minor care nu implinise varsta de 15 ani;

e) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii.

(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.


Actul sexual cu un minor

Art. 218. - (1) Actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 15 ani, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex a carei varsta este intre 15 si 18 ani, daca fapta este savarsita de tutore sau curator, ori de supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

(3) Daca actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(3) au fost savarsite in scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangerea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Cand fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita in imprejurarile prevazute in art. 217 alin. (2) lit. b) ori daca faptele prevazute in alin. (1)-(4) au avut urmarile prevazute in art. 217 alin. (2) lit. e), pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Seductia

Art. 219. - (1) Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie, determina o persoana de sex feminin care nu implinise varsta de 18 ani sa aiba cu el raport sexual se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Perversiunea sexuala

Art. 220. - (1) Actele de perversiune sexuala savarsite in public se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a implinit varsta de 15 ani se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si actele de perversiune sexuala cu o persoana a carei varsta este intre 15 si 18 ani, daca fapta este savarsita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa ori daca faptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

(4) Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Daca faptele prevazute in alin. (2), (3) si (4) au fost savarsite in scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrangerea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Actele de perversiune sexuala cu o persoana in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau prin constrangere se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(7) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(6) au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Coruptia sexuala

Art. 221. - (1) Actele cu caracter obscen savarsite asupra unui minor sau in prezenta unui minor se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cand actele prevazute la alin. (1) se savarsesc asupra unui membru de familie, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au fost savarsite in scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei inchisorii se majoreaza cu 2 ani.

(4) Ademenirea unei persoane in vederea savarsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Incestul

Art. 222. - Raportul sexual intre rude in linie directa sau intre frati si surori se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Hartuirea sexuala

Art. 223. - (1) Hartuirea unei persoane prin amenintare sau constrangere in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de calitatea sau de influenta pe care i-o confera functia indeplinita la locul de munca, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Sanctionarea tentativei

Art. 224. - Tentativa la delictele prevazute in art. 217 alin. (1), art. 218 alin. (1)-(4), art. 220 alin. (1)-(6), art. 221 si art. 222 se pedepseste.


CAPITOLUL VIII
DELICTE CONTRA DEMNITATII


Calomnia

Art. 225. - (1) Afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public se pedepseste cu zile-amenda, de la 10 la 120.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Proba veritatii sau a bunei-credinte

Art. 226. - (1) Nu constituie infractiunea de calomnie fapta cu privire la care s-a facut proba veritatii sau cu privire la care faptuitorul dovedeste ca a avut motive rezonabile de a crede ca este adevarata.

(2) In cazul faptelor referitoare la viata privata a unei persoane, proba veritatii sau dovada ca faptuitorul a avut motive rezonabile de a crede ca aceste fapte sunt adevarate este admisibila pentru apararea unui interes legitim.

(3) In cazul faptelor referitoare la viata privata a unei persoane care afecteaza capacitatea acesteia de exercitare a unei functii publice, proba veritatii sau dovada ca faptuitorul a avut motive rezonabile de a crede ca aceste fapte sunt adevarate este admisibila, fara a fi necesara dovedirea unui interes legitim.


CAPITOLUL IX
DELICTE CONTRA FAMILIEI


Bigamia

Art. 227. - (1) Incheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

(3) Faptele prevazute in prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decat bigamia.


Abandonul de familie

Art. 228. - (1) Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;

b) neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere prevazuta de lege;

c) neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

(3) Daca partile nu s-au impacat, dar in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cand stabileste vinovatia, pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 95.

(4) Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decat in cazul cand, in cursul termenului de incercare, condamnatul savarseste din nou o infractiune de abandon de familie.

(5) Dispozitiile alin. (3) se aplica numai in cazul primei condamnari a faptuitorului pentru abandon de familie.


Relele tratamente aplicate minorului

Art. 229. - Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de catre orice persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.


Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului

Art. 230. - (1) Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamantul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca, spre crestere si educare, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile prevazute de parti sau de catre organul competent.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Fapte de coruptie in legatura cu adoptia

Art. 231. - (1) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care pretinde sau primeste, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase in scopul adoptiei copilului se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care intermediaza sau inlesneste adoptia unui copil in scopul obtinerii unui folos necuvenit.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 232. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunea prevazuta in art. 231 alin. (2).


CAPITOLUL X
CRIME SI DELICTE CONTRA BUNELOR MORAVURI


Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice

Art. 233. - (1) Fapta persoanei care, in public, savarseste acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbura, in alt mod, linistea si ordinea publica se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca prin fapta prevazuta in alin. (1) s-a tulburat grav linistea publica, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 5 ani.


Prostitutia

Art. 234. - Fapta persoanei care isi procura principalele mijloace de existenta practicand in acest scop acte sexuale cu diferite persoane se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.


Proxenetismul

Art. 235. - (1) Indemnul sau inlesnirea practicarii prostitutiei ori tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Recrutarea unei persoane pentru prostitutie sau constrangerea la prostitutie se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) este savarsita fata de un minor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Raspandirea de materiale pornografice

Art. 236. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a raspandi, a inchiria, a distribui, a confectiona ori a produce in alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine in vederea raspandirii, toate acestea fara drept, de materiale pornografice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevazute in alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, in vederea comercializarii ori distribuirii lor.


Pornografia infantila

Art. 237. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a raspandi, a inchiria, a distribui, a confectiona ori a produce in alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine in vederea raspandirii sau de a detine, fara drept, materiale pornografice cu minori, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevazute in alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire in vederea comercializarii ori distribuirii lor.


Pornografia infantila prin intermediul sistemelor informatice

Art. 238. - Producerea in vederea raspandirii, oferirea sau punerea la dispozitie, raspandirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori detinerea, fara drept, de materiale pornografice cu minori intr-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.


Materiale pornografice

Art. 239. - (1) In sensul art. 236, prin materiale pornografice se intelege orice material care prezinta o persoana avand un comportament sexual explicit.

(2) In sensul art. 237 si art. 238, prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor avand un comportament sexual explicit sau o persoana majora care este prezentata ca un minor avand un comportament sexual explicit ori imagini care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un comportament sexual explicit.


Jocul de noroc

Art. 240. - (1) Organizarea sau ingaduirea jocurilor de noroc pentru public, fara autorizare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau ingaduirea in mod obisnuit a jocurilor de noroc, intr-o casa particulara, in scopul de a realiza foloase materiale.

(3) Desfasurarea fara licenta a oricaror activitati din domeniul jocurilor de noroc se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.


Sanctionarea tentativei

Art. 241. - Tentativa la delictele prevazute in art. 235 alin. (1) si (2), art. 237 si art. 238 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 242. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 235-238 si art. 240.


CAPITOLUL XI
DELICTE CONTRA PROTECTIEI MUNCII


Neluarea masurilor legale de protectie a muncii

Art. 243. - (1) Neluarea vreuneia din masurile legale de protectie a muncii de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) se comite in locuri de munca ce prezinta un pericol deosebit, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

(3) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda, iar fapta prevazuta in alin. (2) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.


Nerespectarea regulilor de protectie a muncii

Art. 244. - (1) Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) se comite in locuri de munca ce prezinta un pericol deosebit, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

(3) Daca nerespectarea consta in repunerea in functie a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 2 ani sau zile-amenda.

(4) Faptele prevazute in alin. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda, iar fapta prevazuta in alin. (2) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 245. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL XII
DELICTE CONTRA CULTELOR SI A RESPECTULUI DATORAT MORTILOR


Impiedicarea libertatii cultelor

Art. 246. - (1) Impiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constrangere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult sau sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.


Profanarea de morminte

Art. 247. - Profanarea prin orice mijloace a unui mormant, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu inchisoare stricta de la unu la 5 ani sau cu zile-amenda.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 248. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunea prevazuta in art. 246.


TITLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA PATRIMONIULUI


Furtul

Art. 249. - (1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Fapta constituie furt si daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, daca in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane.

(3) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si sustragerea de impulsuri electro-magnetice prin folosirea mijloacelor de telecomunicatii ori racordarea fara drept la mijloacele audio-vizuale ale unei persoane.

(4) De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin. (1) a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept.

(5) Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile.


Furtul calificat

Art. 250. - (1) Furtul savarsit in urmatoarele imprejurari:

a) de o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica sau paralizanta;

b) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

c) intr-un loc public;

d) intr-un mijloc de transport in comun;

e) in timpul noptii;

f) prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si furtul privind:

a) un bun care face parte din patrimoniul cultural;

b) un act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare;

c) titei, produse petroliere sau gaze naturale;

d) echipamente, instalatii si componente ale acestora, daca sunt bunuri de interes general.

(3) Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani.


Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila

Art. 251. - (1) Furtul savarsit intre soti ori intre rude apropiate, sau de catre un minor in paguba tutorelui sau, de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se urmareste numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(2) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Talharia

Art. 252. - Furtul savarsit prin intrebuintarea de violente sau amenintari, ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii, ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.


Talharia calificata

Art. 253. - (1) Talharia savarsita in urmatoarele imprejurari:

a) de o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica sau paralizanta;

b) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

c) in timpul noptii;

d) intr-un loc public;

e) intr-un mijloc de transport;

f) intr-o locuinta sau in dependinte ale acesteia;

g) a avut vreuna din urmarile prevazute in art. 187, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 7 la 15 ani.

(2) Talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Pirateria

Art. 254. - (1) Jefuirea prin acte de violenta, savarsite in scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave impotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori impotriva altei nave, daca navele se afla in marea libera sau intr-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(2) Exista piraterie si daca fapta s-a comis pe o aeronava sau intre aeronave si nave.


Pirateria calificata

Art. 255. - (1) Pirateria care a avut vreuna din urmarile prevazute in art. 187 se pedepseste cu inchisoare stricta de la 7 la 15 ani.

(2) Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Abuzul de incredere

Art. 256. - (1) Insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta de a schimba, in totul sau in parte, substanta sau calitatile marfurilor incredintate spre transport.

(3) Daca schimbarea substantei sau a calitatilor marfurilor incredintate spre transport s-a facut prin folosirea de substante vatamatoare, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza si fapta de a distruge obiectele primite in gaj de catre creditor.

(5) Daca bunul este proprietate privata, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor

Art. 257. - (1) Fapta de a ascunde, a deteriora, a distruge in totul sau in parte valori ori bunuri din patrimoniul propriu sau de a invoca datorii fictive ori alte acte in paguba creditorilor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, desi se afla in imposibilitate de plata, pretinde sau accepta sa i se puna la dispozitie marfuri ori servicii, producand o paguba creditorului.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Gestiunea frauduloasa

Art. 258. - (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Daca bunul este proprietate privata, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Insusirea bunului gasit

Art. 259. - (1) Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau in mod fortuit in posesia faptuitorului.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Inselaciunea

Art. 260. - (1) Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine ori pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Inselaciunea savarsita prin folosirea de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(3) Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane, cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat fara aceasta eroare cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) sau (2), dupa distinctiile acolo aratate.

(4) Emiterea unui cec sau a unui alt instrument de plata asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara sau nu va exista pana la termenul convenit intre parti, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, in totul sau in parte, ori de a interzice trasului de a plati inainte de expirarea termenului de prezentare, in scopul aratat in alin. (1), daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului sau a altui instrument de plata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (2).

(5) Folosirea de mijloace frauduloase pentru a indeparta de la licitatie publica o persoana sau de a limita licitatiile ori numarul participantilor se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(6) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza exploatarea necunoasterii sau a lipsei de experienta a unui minor sau a starii de slabiciune a persoanelor vulnerabile datorita varstei, bolii sau starii de graviditate, pentru a le determina sa incheie acte prejudiciabile pentru acestea.

(7) Inducerea sau mentinerea in eroare cu privire la conditiile de trai din tara de emigrare, savarsita in conditiile alin. (1), in scopul de a determina o persoana sa emigreze, se pedepseste potrivit alin. (1).

(8) Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(9) Daca mijlocul fraudulos folosit pentru savarsirea inselaciunii constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.


Distrugerea si insusirea de valori materiale interesand umanitatea

Art. 261. - (1) Distrugerea in intregime sau in parte:

a) a cladirilor, a oricaror altor constructii sau a navelor care servesc ca spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul ranitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare, daca toate acestea poarta semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza insusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savarsita in proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori ingrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.

(3) Tot astfel se sanctioneaza distrugerea in intregime sau in parte, ori insusirea sub orice forma, nejustificata de vreo necesitate militara si savarsita in proportii mari, a oricaror alte bunuri.


Distrugerea si insusirea de valori culturale ale popoarelor

Art. 262. - (1) Distrugerea sub orice forma, fara necesitate militara, de monumente sau constructii care au o valoare artistica, istorica ori arheologica, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorica sau stiintifica, opere de arta, manuscrise, carti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de carti, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si, in general, a oricaror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau insusirea sub orice forma, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara, a vreuneia dintre valorile culturale aratate in prezentul articol.


Distrugerea

Art. 263. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) In cazul in care bunul are o deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 7 ani.

(3) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (2).

(4) Distrugerea in totul sau in parte a unui act autentic sau sub semnatura privata care nu apartine faptuitorului sau nu-i apartine in exclusivitate ori ascunderea unui act care nu apartine faptuitorului, in scopul de a provoca o paguba unei persoane, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(5) Distrugerea sau degradarea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment ori a semnelor geodezice din reteaua nationala, amplasate pe sol sau pe cladiri, ori a bornelor, stalpilor, balizelor sau a altor semne care marcheaza frontiera de stat ori impiedicarea luarii unor masuri de conservare a acestor bunuri se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (2).

(6) Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(7) Dispozitiile prevazute in alin. (2), (3) si (6) se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.

(8) Daca bunul este proprietate privata, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Distrugerea calificata

Art. 264. - (1) Daca faptele prevazute in art. 263 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport in comun, de marfuri sau de persoane, ori a unor instalatii sau lucrari si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale sau sanatatii mai multor persoane.


Distrugerea din culpa

Art. 265. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care fapta este savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza distrugerea ori degradarea din culpa a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, daca a avut ca urmare aducerea in stare de neintrebuintare a acestora.

(3) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Cand dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a parasirii postului sau a savarsirii oricarei alte fapte de catre personalul de conducere a unui mijloc de transport in comun, ori de catre personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 12 ani.


Tulburarea de posesie

Art. 266. - (1) Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile amenda.

(2) Ocuparea in intregime sau in parte a terenurilor de orice fel, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara drept, ori refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fara drept se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) se savarseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar ale unui imobil aflat in posesia altuia, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Daca fapta prevazuta in alin. (2) se savarseste prin violenta sau amenintare, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

(5) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza si infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare fara drept, cand acestea se refera la limitele de zona ale caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor silvice, geologice si miniere.

(6) Daca imobilul se afla in posesia unei persoane private, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Tainuirea

Art. 267. - (1) Primirea, dobandirea sau transformarea unui bun ori inlesnirea valorificarii acestuia, cunoscand ca bunul provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea pentru sine ori pentru altul a unui folos material, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea din care provine bunul tainuit.

(2) Tainuirea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.


Spalarea banilor

Art. 268. - (1) Se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi, a provenientei, situarii, dispozitiei, circulatiei sau proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;

c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

(2) In sensul alin. (1), prin bunuri se intelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum si actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea.


Sanctionarea tentativei

Art. 269. - Tentativa la delictele prevazute in art. 249, art. 250 alin. (1) si (2), art. 252, art. 253 alin. (1), art. 254, art. 255 alin. (1), art. 260 alin. (1)-(7), art. 263 si art. 268 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 270. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 256-258 si art. 260-268.


TITLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA SECURITATII NATIONALE


Tradarea

Art. 271. - Fapta cetateanului roman, a persoanei fara cetatenie care are domiciliul in Romania sau a strainului aflat in serviciul statului roman de a stabili legaturi cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine, ori de subminare economica, politica sau a capacitatii de aparare a statului, ori de aservire fata de o organizatie straina sau putere straina, precum si de intrajutorare a unei organizatii ori a unei puteri straine pentru desfasurarea unei activitati inamice impotriva securitatii nationale se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Tradarea prin transmiterea de informatii secrete de stat

Art. 272. - Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat ori detinerea de asemenea documente de catre cel care nu avea calitatea de a le cunoaste, in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savarsite de un cetatean roman, de o persoana fara cetatenie care are domiciliul in Romania sau de un strain aflat in serviciul statului roman, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Tradarea prin ajutarea inamicului

Art. 273. - (1) Fapta cetateanului roman, a persoanei fara cetatenie care are domiciliul in Romania sau a strainului aflat in serviciul statului roman care in timp de razboi:

a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale fortelor armate romane sau care servesc apararii;

b) preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtarii razboiului;

c) procura inamicului oameni, valori si materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea inamicului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate romane sau a armatelor aliate,

se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza cetateanul roman care in timp de razboi lupta sau face parte din formatii de lupta impotriva statului roman sau a aliatilor sai.


Actiuni ostile contra statului roman

Art. 274. - Faptele prevazute in art. 271 si art. 273 savarsite de un cetatean strain, de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul in Romania sau de un strain care nu se afla in serviciul statului roman se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Spionajul

Art. 275. - Faptele prevazute in art. 272 savarsite de un cetatean strain, de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul in Romania sau de un strain care nu se afla in serviciul statului roman, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Raspandirea de informatii false in scopul provocarii unui razboi

Art. 276. - Raspandirea de informatii false in scopul provocarii unui razboi, savarsita prin orice mijloace, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.


Compromiterea unor interese de stat

Art. 277. - Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sunt stabilite drepturi ale statului roman in raport cu o organizatie straina sau o putere straina, daca fapta este de natura a compromite interese de stat, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 7 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.


Comunicarea de informatii false

Art. 278. - Comunicarea sau raspandirea, cu stiinta, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de natura sa aduca atingere securitatii nationale sau relatiilor internationale ale Romaniei ori ale unui stat aliat, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Acte ostile contra unui stat strain

Art. 279. - (1) Savarsirea de pe teritoriul Romaniei de acte ostile contra unuia dintre statele membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau care fac parte din Uniunea Europeana ori din Consiliul Europei se pedepseste cu inchisoare stricta de la 7 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si actele ostile contra securitatii altui stat decat cel prevazut in alin. (1), si care nu se afla in razboi cu Romania.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la dorinta exprimata de statul strain.


Infractiuni contra persoanelor care se bucura de protectie internationala

Art. 280. - (1) Infractiunile contra vietii, integritatii corporale, sanatatii, libertatii sau demnitatii, savarsite impotriva persoanelor care se bucura de protectie internationala, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita, iar daca maximul special al acesteia nu este indestulator se poate aplica o pedeapsa pana la maximul general.

(2) Actele de violenta savarsite impotriva localurilor oficiale ale misiunilor diplomatice, a locuintei sau resedintei persoanelor care se bucura de protectie internationala ori a mijloacelor de transport apartinand acestor persoane, daca sunt de natura sa le puna in pericol persoana sau libertatea, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita, iar daca maximul special al acesteia nu este indestulator se poate aplica o pedeapsa pana la maximul general.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la dorinta exprimata de statul strain.


Atentatul care pune in pericol securitatea nationala

Art. 281. - Atentatul savarsit contra vietii, integritatii corporale ori sanatatii unei persoane care indeplineste o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, in imprejurari care fac ca fapta sa puna in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Actiuni impotriva ordinii constitutionale

Art. 282. - Initierea, organizarea, savarsirea sau sprijinirea de actiuni violente in scopul de a schimba ordinea constitutionala, caracterul national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului roman se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Subminarea puterii de stat

Art. 283. - (1) Actiunea armata de natura sa slabeasca puterea de stat se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Orice alte actiuni violente savarsite de mai multe persoane impreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca in urma faptelor prevazute in alin. (2) au fost atacate sau ocupate institutii publice, depozite de arme, sedii ale partidelor politice ori s-au produs incendieri, distrugeri sau au fost provocate vatamari grave ale integritatii corporale sau sanatatii persoanei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Uzurparea militara

Art. 284. - Exercitarea ilegala a unei functii cu caracter militar, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Actele de diversiune

Art. 285. - Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, prin explozii, incendii sau in orice alt mod, a uzinelor, instalatiilor, cailor de comunicatie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicatii, constructiilor, produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, daca fapta este de natura sa aduca in orice mod atingere securitatii nationale sau securitatii unui stat aliat, se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Complotul

Art. 286. - (1) Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari in scopul savarsirii vreuneia dintre infractiunile contra securitatii nationale ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decat sanctiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra in scopul asociatiei sau gruparii.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(4) Nu se pedepseste persoana care, savarsind fapta prevazuta in alin. (1), o denunta mai inainte de a fi descoperita.


Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 287. - Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative, desfasurarea de catre acestea a vreuneia dintre activitatile de culegere, prelucrare si valorificare a informatiilor in afara cadrului legal, in imprejurari care pot aduce atingere securitatii nationale, sprijinirea in orice mod a acestora ori aderarea la ele se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Nerespectarea regimului juridic al activitatilor informative

Art. 288. - (1) Desfasurarea, fara drept, a activitatilor informative supuse autorizarii in conditiile legii, precum si depasirea autorizarii acordate, cu exceptia situatiilor care impun inlaturarea potrivit legii a unor pericole iminente pentru securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public sau a functionarului care divulga, refuza sau impiedica, in orice mod, punerea in executare a autorizarii eliberate cu respectarea dispozitiilor legale ori care face publice sau foloseste informatiile care privesc viata privata, onoarea sau reputatia persoanelor, daca aceste informatii au fost cunoscute incidental in activitatea de serviciu.


Constituirea de organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob

Art. 289. - (1) Constituirea unei organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseste cu inchisoare stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Aderarea la o organizatie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum si sprijinirea sub orice forma a unei organizatii avand acest caracter se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1).


Divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala

Art. 290. - (1) Divulgarea informatiilor secrete de stat sau a informatiilor secrete de serviciu de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Detinerea in afara indatoririlor de serviciu de catre persoana prevazuta la alin. (1) a unui document ce constituie secret de stat, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoare severa de la 3 la 10 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (2), se sanctioneaza detinerea, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce constituie secret de serviciu, in vederea divulgarii, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea nationala.


Propaganda in favoarea statului totalitar

Art. 291. - (1) Propaganda in vederea instaurarii unui stat totalitar, savarsita prin orice mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda consta in raspandirea in mod sistematic sau in apologia unei idei, conceptii sau doctrine, cu intentia de a convinge si atrage noi adepti.


Nedenuntarea

Art. 292. - (1) Nedenuntarea savarsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 271-275, art. 281-283, art. 285 si 286 se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Nedenuntarea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

(3) Nu se pedepseste persoana care, inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, instiinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.

(4) Participantul la infractiunile prevazute in acest titlu nu se pedepseste daca denunta savarsirea infractiunii inainte ca urmarirea penala sa fi inceput ori faptuitorii sa fie descoperiti.

(5) Participantul care, dupa ce urmarirea penala a inceput ori faptuitorii au fost descoperiti, inlesneste arestarea acestora se sanctioneaza cu o pedeapsa redusa potrivit dispozitiilor art. 92.


Tentativa, tainuirea si favorizarea

Art. 293. - (1) Tentativa la delictele prevazute in prezentul titlu se pedepseste.

(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in acest titlu.

(3) Tainuirea si favorizarea infractiunilor prevazute in acest titlu se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Pedeapsa aplicata tainuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

(5) Tainuirea si favorizarea savarsita de sot sau o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 271-275, art. 281-283, art. 285 si art. 286 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. (3) se reduc potrivit dispozitiilor art. 92.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 294. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 271-275, art. 277, art. 279, art. 282, art. 283, art. 285-287, art. 289 si art. 293 alin. (3).


TITLUL IV
CRIME SI DELICTE DE TERORISM


Acte de terorism

Art. 295. - (1) Constituie acte de terorism urmatoarele infractiuni atunci cand sunt savarsite in scopul tulburarii grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica:

a) infractiunile de omor si omor calificat prevazute in art. 178 si art. 179, vatamarea corporala si vatamarea corporala grava prevazute in art. 186 si art. 187, precum si lipsirea de libertate in mod ilegal prevazuta in art. 201;

b) infractiunile prevazute in art. 105 din Codul aerian;

c) infractiunile de distrugere prevazute in art. 263 si art. 264;

d) infractiunile de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare si a altor materii radioactive, precum si nerespectarea regimului materiilor explozive, prevazute in art. 406-408;

e) introducerea sau raspandirea in atmosfera, pe sol, in subsol sau in apa de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau animalelor ori mediul inconjurator;

f) amenintarea cu bombe sau cu alte materii explozive.

(2) In cazul infractiunilor prevazute in alin. (1) lit. a)-d) se aplica maximul special al pedepsei prevazute de lege, care poate fi sporit pana la maximul ei general, iar daca maximul general este neindestulator, pedeapsa poate fi sporita pana la maximul general al pedepsei imediat superioare.

(3) In cazul infractiunii prevazute in alin. (1) lit. e), pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul infractiunii prevazute in alin. (1) lit. f), pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Tentativa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea consumata sau cu o pedeapsa in cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea consumata.

(5) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute la alin. (1).

(6) Intelegerea in vederea savarsirii de acte de terorism se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.


Asocierea pentru savarsirea de acte de terorism

Art. 296. - Asocierea in vederea savarsirii de acte de terorism se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Finantarea actelor de terorism

Art. 297. - (1) Punerea la dispozitie sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, stiind ca aceste fonduri sunt folosite, in totul sau in parte, pentru savarsirea actelor de terorism, se sanctioneaza cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si realizarea de fonduri in scopul finantarii actelor de terorism.

(3) Fondurile puse la dispozitie sau colectarea pentru savarsirea actelor de terorism ori realizate in scopul finantarii actelor de terorism se confisca.


Amenintarea in scop terorist

Art. 298. - (1) Amenintarea unei persoane sau colectivitati prin orice mijloace cu raspandirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Amenintarea adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea materialelor nucleare, a altor materii radioactive sau a materiilor explozive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unei persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(3) Daca fapta prevazuta la alin. (2) este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda materialele nucleare, alte materii radioactive ori materii explozive, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.


Alarmarea in scop terorist

Art. 299. - Alarmarea fara motiv intemeiat, in scopul crearii unei stari de panica, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta cu privire la raspandirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevazute in art. 298 alin. (1) se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 300. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul titlu.


TITLUL V
DELICTE CONTRA EXERCITARII DREPTURILOR POLITICE SI CETATENESTI


Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale

Art. 301. - (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales ori de a participa la referendum se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) In cazul in care fapta prevazuta in alin. (1) a avut vreuna din urmarile prevazute in art. 187, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.


Divulgarea secretului votului si falsificarea votului

Art. 302. - (1) Divulgarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiilor de votare sau de catre alte persoane, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unei carti de alegator nule sau false se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Coruperea alegatorilor

Art. 303. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati sau un anumit candidat, ori sa voteze sau sa nu voteze in cadrul referendumului, precum si primirea acestora de catre alegator, in acelasi scop, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa, se sanctioneaza si fapta persoanei care voteaza fara a avea drept de vot sau fapta alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor sau a referendumului.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita de un observator intern, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani.


Atacul prin orice mijloace asupra sectiei de votare

Art. 304. - Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Deschiderea anticipata a urnelor

Art. 305. - Deschiderea urnei inainte de ora stabilita pentru incheierea votarii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Impiedicarea exercitarii drepturilor sindicale

Art. 306. - (1) Impiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, in scopurile si in limitele prevazute de lege, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si conditionarea sau constrangerea unei persoane, in orice mod, avand ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor.


Sanctionarea tentativei

Art. 307. - Tentativa la delictele prevazute in prezentul titlu se pedepseste.


TITLUL VI
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE DE CORUPTIE


Luarea de mita

Art. 308. - (1) Fapta functionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a fost savarsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si urmatoarelor persoane:

a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;

b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;

c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul Comunitatilor Europene;

d) persoanelor care exercita functii judiciare in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;

e) functionarilor unui stat strain;

f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

(4) In cazul in care luarea de mita a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.


Darea de mita

Art. 309. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar public sau unui functionar ori unei persoane care exercita un serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain sau al unei organizatii publice internationale, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit in cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase uneia dintre persoanele prevazute in art. 308 alin. (3), pentru sine sau pentru altul, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri.

(4) Fapta prevazuta in alin. (1), (2) sau (3) nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(5) Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fie sesizat pentru acea infractiune.

(6) Dispozitiile art. 308 alin. (5) se aplica in mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.

(7) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile prevazute in alin. (4) si (5).


Primirea de foloase necuvenite

Art. 310. - (1) Primirea de catre un functionar public, direct sau indirect, de bani ori alte foloase dupa ce a indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a fost savarsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Dispozitiile din alin. (1) se aplica si persoanelor prevazute in art. 308 alin. (3).

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.


Remuneratia injusta

Art. 311. - (1) Fapta functionarului public care, in virtutea functiei, avea sub supraveghere sau control o persoana juridica de drept privat, de a primi insarcinari retribuite de la o asemenea persoana, inainte de a se fi implinit 3 ani de la data pensionarii, a demisiei, destituirii sau revocarii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Conducatorii unor asemenea persoane juridice de drept privat se considera complici la comiterea faptei prevazute in alin. (1).


Traficul de influenta

Art. 312. - (1) Primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savarsite de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau a unui functionar pentru a-l determina sa faca, sa nu faca ori sa intarzie un act ce intra in atributiile sale de serviciu sau sa faca un act contrar acestor atributii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau a unui functionar, pentru a-l determina sa faca, sa nu faca ori sa intarzie un act ce intra in atributiile sale de serviciu sau sa faca un act contrar acestor atributii.

(3) Fapta prevazuta in alin. (2) nu se pedepseste daca faptuitorul denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute in alin. (1) sau (2) se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazul prevazut in alin. (3).

(6) In sensul alin. (1) si (2), prin functionar se intelege si oricare dintre persoanele prevazute in art. 308 alin. (3).


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 313. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 309 si art. 312.


CAPITOLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SAVARSITE DE
FUNCTIONARI PUBLICI SI FUNCTIONARI


Delapidarea

Art. 314. - (1) Insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar public sau un functionar in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor

Art. 315. - (1) Fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu intentie nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a fost savarsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi

Art. 316. - (1) Ingradirea de catre un functionar public a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean ori crearea pentru acesta a unei situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a fost savarsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Abuzul in serviciu contra intereselor generale

Art. 317. - (1) Fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu intentie, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unei autoritati sau institutii publice sau al unei persoane juridice ori o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a fost savarsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.


Abuzul in serviciu in forma calificata

Art. 318. - (1) Faptele prevazute in art. 315-317, savarsite de functionari publici, daca au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 5 la 15 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a fost savarsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Neglijenta in serviciu

Art. 319. - (1) Incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unei autoritati sau institutii publice sau al unei persoane juridice de drept public ori o paguba in patrimoniul acesteia sau o vatamare importanta a intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1), daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Neglijenta in pastrarea informatiilor secrete de stat

Art. 320. - Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.


Profitul prin eroare

Art. 321. - Primirea sau retinerea, pentru sine ori pentru altul, de catre un functionar public de bani sau alte foloase profitand de eroarea altuia, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Purtarea abuziva

Art. 322. - (1) Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public in exercitarea atributiilor de serviciu se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Lovirea sau alte acte de violenta savarsite in conditiile alin. (1) se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SAVARSITE DE ORICE PERSOANA


Ultrajul

Art. 323. - (1) Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin orice mijloace de comunicare directa contra unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum si vatamarea corporala savarsite impotriva persoanei prevazute in alin. (1), aflata in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 6 ani, iar daca s-a produs o vatamare corporala grava, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) sunt savarsite impotriva unui magistrat, politist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.

(4) Daca impotriva sotului, copiilor sau parintilor persoanelor aratate in alin. (3) s-au comis infractiunile prevazute in art. 185-187, art. 201 si art. 210, in scop de intimidare sau de razbunare pentru actele sau faptele indeplinite de functionarul public in exercitiul functiunii, pedepsele prevazute de lege pentru aceste infractiuni pot fi sporite pana la maximul lor general.


Uzurparea de calitati oficiale

Art. 324. - Folosirea fara drept a unei calitati oficiale, insotita sau urmata de indeplinirea unui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Purtarea fara drept de decoratii, uniforme sau semne distinctive

Art. 325. - (1) Purtarea fara drept de decoratii, uniforme sau de semne distinctive ale unei autoritati publice se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

(2) Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (2) se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.


Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri

Art. 326. - (1) Sustragerea sau distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt inscris care se afla in pastrarea ori detinerea unui organ sau unei autoritati publice se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Distrugerea din culpa a vreunuia dintre inscrisurile prevazute in alin. (1), care prezinta o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) sunt savarsite de un functionar public in exercitarea atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani.


Ruperea de sigilii

Art. 327. - (1) Inlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta a fost savarsita de custode sau de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.


Sustragerea de sub sechestru

Art. 328. - (1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta a fost savarsita de catre custode sau de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.


Impiedicarea concurentei in licitatiile publice

Art. 329. - (1) Impiedicarea ori tulburarea liberei concurente in licitatiile publice, in vederea inlaturarii concurentilor de la acestea, se pedepseste cu inchisoare de la 2 luni la un an sau zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta ofertantului sau concurentului care cere sau primeste direct sau indirect bani, promisiuni sau orice alt profit pentru a se abtine de la participarea la licitatie.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) este savarsita de mai multe persoane intelese in acest scop, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.


Trecerea frauduloasa a frontierei de stat

Art. 330. - (1) Intrarea sau iesirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita in scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(3) Intrarea frauduloasa pe teritoriul tarii a strainului declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau de sedere in tara se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 6 ani.

(4) Daca fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita in mod repetat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani.

(5) Fapta persoanei care racoleaza, indruma sau calauzeste una sau mai multe persoane in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum si a persoanei care organizeaza asemenea activitati se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 7 ani.


Traficul de migranti

Art. 331. - (1) Traficul de migranti savarsit in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 7 ani.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este de natura sa puna in pericol viata sau securitatea victimei ori sa o supuna unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 10 ani.

(3) Fapta persoanei care, pentru a facilita traficul de migranti, produce documente de calatorie sau acte de identitate false ori procura, furnizeaza sau poseda asemenea documente, in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza fapta persoanei care faciliteaza ramanerea pe teritoriul Romaniei a unei persoane care nu are cetatenia romana si nici domiciliul in Romania, prin orice mijloace ilegale, in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material.

(5) Prin trafic de migranti se intelege asigurarea intrarii ilegale pe teritoriul unui stat a unei persoane care nu are cetatenia acelui stat sau nu domiciliaza pe teritoriul acelui stat.


Sanctionarea tentativei

Art. 332. - Tentativa la delictele prevazute in art. 326 alin. (1), art. 330 si art. 331 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 333. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 326-329, art. 330 alin. (5) si art. 331.


TITLUL VII
CRIME SI DELICTE CONTRA INFAPTUIRII JUSTITIEI


Denuntarea calomnioasa

Art. 334. - (1) Invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plangere, cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Producerea sau ticluirea de probe mincinoase, in sprijinul unei invinuiri nedrepte, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plangerea ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 92.

(4) Cand cel denuntat a fost condamnat pe nedrept, se aplica pedeapsa prevazuta in art. 335.


Marturia mincinoasa

Art. 335. - (1) Fapta martorului care intr-o cauza penala, civila sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca in urma marturiei mincinoase a rezultat o condamnare la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani, iar daca a rezultat condamnarea la o pedeapsa mai mare de 10 ani, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 10 ani.

(3) Fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) nu se pedepseste daca, in cauzele penale, mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cazurile, mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.

(4) Daca retragerea marturiei a intervenit in cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau in toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarare sau s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art. 92.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si expertului sau interpretului.


Incercarea de a determina marturia mincinoasa

Art. 336. - (1) Incercarea de a determina o persoana prin constrangere ori corupere sa dea declaratii mincinoase sau sa nu depuna marturie intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care fapta este savarsita fata de un expert sau interpret.


Impiedicarea participarii la proces

Art. 337. - Impiedicarea participarii intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza a unui martor, expert, interpret sau aparator, savarsita prin violenta, amenintare sau prin orice alt mijloc de constrangere indreptat impotriva sa ori a sotului sau a unei rude apropiate se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.


Nedenuntarea unor infractiuni

Art. 338. - (1) Nedenuntarea de indata a savarsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 178, art. 179, art. 252-art. 255, art. 261-art. 263 alin. (2)-(6), art. 264 alin. (1), art. 314 si art. 331 se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an.

(3) Fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

(4) Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.


Omisiunea sesizarii organelor judiciare

Art. 339. - (1) Fapta functionarului public care, luand cunostinta de savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a procurorului sau a organului de cercetare penala, potrivit legii de procedura penala, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta este savarsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 7 ani.


Favorizarea infractorului

Art. 340. - (1) Ajutorul dat unui infractor fara o intelegere prealabila stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau impiedica urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

(3) Favorizarea savarsirii de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.


Omisiunea de a incunostinta organele judiciare

Art. 341. - (1) Fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a unor imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi dus la stabilirea nevinovatiei unei persoane trimise in judecata sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute in arest preventiv pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) nu se pedepseste daca, prin aducerea la cunostinta, persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata.


Arestarea nelegala si cercetarea abuziva

Art. 342. - (1) Retinerea sau arestarea nelegala ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, in alt mod decat cel prevazut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani sau cu zile-amenda.

(2) Intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane aflate in curs de urmarire penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret.


Tortura

Art. 343. - (1) Fapta prin care se provoaca, cu intentie, unei persoane, o durere intensa sau suferinte puternice, fizice ori psihice, cu scopul de a obtine de la acea persoana sau de la o persoana terta informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terte persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci cand o asemenea durere sau astfel de suferinte sunt provocate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamantul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a avut vreuna din urmarile aratate la art. 186 sau art. 187, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani.

(3) Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani.

(4) Nici o imprejurare exceptionala, fie ca este vorba de o stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de oricare alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul legii sau comanda autoritatii legitime.

(5) Faptele prevazute in alin. (1) nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferinta rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sunt inerente acestor sanctiuni sau pricinuite de ele.


Represiunea nedreapta

Art. 344. - Fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a dispune arestarea, de a trimite in judecata sau de a condamna o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Ingaduirea retinerii sau arestarii nelegale

Art. 345. - Fapta persoanei care, luand cunostinta in orice mod despre vreo retinere sau arestare nelegala, nu ia masurile legale de indata, dar nu mai tarziu de 6 ore, desi aceasta era o indatorire inerenta functiei sale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Supunerea la rele tratamente

Art. 346. - Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 ani la 7 ani.


Retinerea sau distrugerea de inscrisuri

Art. 347. - Retinerea sau distrugerea unui inscris emis de un organ de urmarire penala, de o instanta de judecata sau de un alt organ de jurisdictie ori impiedicarea in orice mod ca un inscris destinat unuia dintre organele sus-aratate sa ajunga la acestea, cand astfel de inscrisuri sunt necesare solutionarii unei cauze, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Impiedicarea activitatii justitiei

Art. 348. - (1) Fapta de a participa la grupuri de presiune in salile de judecata ori in incinta instantei, cu ocazia judecarii unui proces, cu scopul de a intimida sau influenta in orice fel judecata, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile amenda.

(2) Amenintarea sau actul de intimidare comise fata de un judecator, procuror, organ de cercetare penala, avocat, expert sau interpret, in scopul de a influenta comportarea acestuia in indeplinirea obligatiilor legale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Cu aceeasi pedeapsa, prevazuta la alin. (2), se sanctioneaza incercarea de a determina o persoana prin constrangere ori corupere sa nu prezinte probe intr-o cauza aflata in curs de solutionare.


Evadarea

Art. 349. - (1) Evadarea din starea legala de retinere sau detinere, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Daca fapta este savarsita prin folosirea de violente, de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 8 ani.

(3) Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei imediat superioare.


Inlesnirea evadarii

Art. 350. - (1) Inlesnirea, prin orice mijloace, a evadarii se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani, iar daca fapta s-a savarsit de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Inlesnirea evadarii in conditiile art. 349 alin. (2) se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 8 ani, iar daca fapta este savarsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(3) Inlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este savarsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani.

(4) Inlesnirea evadarii savarsita din culpa de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel evadat se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.


Nerespectarea hotararilor judecatoresti

Art. 351. - (1) Impotrivirea la executarea unei hotarari judecatoresti, prin amenintare fata de organul de executare, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 7 ani.

(2) Impiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil, detinute in baza unei hotarari judecatoresti, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (2) se savarseste prin amenintare, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Nerespectarea hotararilor judecatoresti prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute in art. 129 lit. c)-e) se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.


Sanctionarea tentativei

Art. 352. - Tentativa la delictele prevazute in art. 337, art. 343 alin. (1), art. 349 si art. 350 alin. (1)-(3) se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 353. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 336-art. 337, art. 340 si art. 347.


TITLUL VIII
CRIME SI DELICTE DE PERICOL PUBLIC

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATA SI ASOCIEREA
PENTRU SAVARSIREA DE INFRACTIUNI


Constituirea unui grup infractional organizat

Art. 354. - (1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevazute in alin. (1) nu poate fi mai mare decat sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra in scopul grupului infractional organizat.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost urmata de savarsirea unui delict, se aplica pedeapsa prevazuta pentru acel delict in concurs cu pedeapsa prevazuta in alin. (1), iar daca infractiunea savarsita este crima, se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata.

(4) Nu se pedepsesc persoanele prevazute in alin. (1) care denunta autoritatilor grupul infractional organizat mai inainte de a fi fost descoperit si de a se fi inceput savarsirea infractiunii care intra in scopul grupului.

(5) Persoana care a savarsit fapta prevazuta in alin. (1) sau una dintre infractiunile grave care intra in scopul grupului infractional organizat si care, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai grupului, beneficiaza de reducerea pedepsei potrivit art. 92.


Asocierea pentru savarsirea de infractiuni

Art. 355. - (1) Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari care nu are caracterul unui grup infractional organizat, in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decat cele aratate in art. 286 ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri sau grupari, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 5 la 15 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra in scopul asocierii sau gruparii.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost urmata de savarsirea unei infractiuni, se aplica pedeapsa prevazuta pentru acea infractiune in concurs cu pedeapsa prevazuta in alin. (1).

(3) Nu se pedepsesc persoanele prevazute in alin. (1) care denunta autoritatilor asocierea sau gruparea mai inainte de a fi fost descoperita si de a se fi inceput savarsirea infractiunii care intra in scopul asocierii.


Definirea grupului infractional organizat si a infractiunii grave

Art. 356. - (1) Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exista pentru o perioada de timp si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai in cadrul grupului.

(2) Prin infractiune grava se intelege orice infractiune pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate al carei maxim special este de peste 5 ani.


Dispozitii speciale privind tainuirea

Art. 357. - (1) Infractiunea de tainuire prevazuta in art. 267, daca bunul provine dintr-o infractiune grava savarsita de unul sau mai multi membri ai unui grup infractional organizat, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea grava din care provine bunul tainuit.

(2) Tainuirea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 358. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA LINISTII PUBLICE


Tulburarea linistii publice prin violente

Art. 359. - (1) Participarea in cadrul unei multimi care tulbura linistea publica, daca cei care participa nu se disperseaza dupa trei somatii ale organelor de ordine, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) In cazul in care participantii au savarsit violente contra persoanelor sau bunurilor, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.


Neluarea de masuri pentru asigurarea linistii publice

Art. 360. - Neasigurarea, de catre administratorii localurilor publice si localurilor de agrement, a linistii publice in localurile respective, precum si refuzul acestora de a sprijini organele in drept pentru restabilirea ordinii publice sau pentru luarea masurilor impotriva persoanelor care au incalcat legea se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.


Instigarea publica si apologia infractiunilor

Art. 361. - (1) Fapta de a indemna publicul prin viu grai, scris sau prin orice alte mijloace de a nu respecta legile ori de a savarsi fapte ce constituie infractiuni se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita de un functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori de catre o persoana din cele prevazute in art. 281, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

(3) Daca instigarea publica a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

(4) Purtarea in public a unei uniforme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, in scopurile aratate in alin. (1), se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(5) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia.


Manifestari de rasism sau nationalism sovin

Art. 362. - (1) Impiedicarea unui cetatean roman de a-si stabili in mod liber nationalitatea sau limba materna, ori modificarea abuziva a datelor privind nationalitatea sau limba materna a unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Impiedicarea prin orice mijloace a unei persoane de a intrebuinta o alta limba decat cea oficiala a statului, precum si refuzul sau impiedicarea liberei transmiteri prin viu grai ori scris a comunicarii sau corespondentei daca este vorbita ori scrisa in alta limba decat cea oficiala se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu zile-amenda.


Propaganda nationalist-sovina

Art. 363. - Propaganda nationalist-sovina, instigarea la ura de rasa sau nationalitate, daca fapta nu constituie infractiunea prevazuta in art. 291, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Tulburarea folosintei locuintei

Art. 364. - (1) Fapta prin care se tulbura in mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil ori prin care se impiedica normala folosinta a locuintei se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(3) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Exercitarea fara drept a unei profesii

Art. 365. - Exercitarea fara drept a unei profesii sau a oricarei activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile amenda.


Incaierarea

Art. 366. - (1) Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

(2) Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, cel care a savarsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alin. (1).

(3) In cazul prevazut in alin. (2), daca nu se cunoaste care dintre participanti au savarsit faptele aratate in acel alineat, se aplica tuturor pedeapsa inchisorii stricte de la un an la 5 ani, cand s-a cauzat vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. In cazul in care s-a cauzat moartea, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 15 ani.

(4) Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale sau care a incercat sa desparta pe altii, sa respinga un atac ori sa apere pe altul.


Cersetoria

Art. 367. - Fapta persoanei care, avand capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.


Cersetoria calificata

Art. 368. - Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care, avand capacitatea de a munci, se foloseste de copil pentru a apela in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.


Organizarea cersetoriei

Art. 369. - (1) Indemnul sau inlesnirea practicarii cersetoriei de catre un minor ori tragerea de foloase de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Recrutarea sau constrangerea unui minor la cersetorie se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) este savarsita de un parinte sau de un reprezentant legal al minorului, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 7 ani si interzicerea unor drepturi, in cazul alin. (1), si inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, in cazul alin. (2).


Portul si folosirea fara drept de arme albe

Art. 370. - (1) Portul, fara drept, in locuri publice a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului sau a altor asemenea obiecte periculoase se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Portul sau folosirea, fara drept, a obiectelor prevazute in alin. (1) in localul autoritatilor publice, institutiilor publice, institutiilor sau altor persoane de interes public, la intruniri publice ori in localuri de alegeri se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Folosirea si procurarea de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate

Art. 371. - (1) Folosirea in locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice, in alte scopuri decat legitima aparare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Importul sau procurarea pe orice cale, in vederea comercializarii, fara drept, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220 m/s, cu exceptia celor destinate activitatii sportive, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Sanctionarea tentativei

Art. 372. - Tentativa la delictul prevazut in art. 369 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 373. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 360, art. 364, art. 369 alin. (1) si (2) si art. 371.


CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE


Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa

Art. 374. - (1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Cand fapta prevazuta in alin. (1) a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 7 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani.


Neindeplinirea cu intentie a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa

Art. 375. - (1) Neindeplinirea cu intentie a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar putea pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu intentie aratata in alin. (1) a avut ca urmare o tulburare a activitatii de transport pe cale ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani, iar daca s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani.


Parasirea postului si prezenta la serviciu in stare de ebrietate

Art. 376. - (1) Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii care asigura direct siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

(3) Cand prin faptele prevazute in alin. (1) si (2) s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani, iar cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Distrugerea si semnalizarea falsa

Art. 377. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei de cale ferata sau a instalatiilor de cale ferata ori a celor de telecomunicatii feroviare, precum si a oricaror bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricaror alte acte de natura a induce in eroare personalul cailor ferate in timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.

(3) In cazul cand faptele prevazute in alin. (1) si (2) au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani.

(4) Savarsirea din culpa a faptelor aratate in alin. (1), (2) si (3) se pedepseste in cazul alin. (1) si (2) cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani, iar in cazul alin. (3) cu inchisoare stricta de la 3 la 7 ani, daca s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, si cu inchisoare stricta de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata.

(5) Daca vreuna din faptele prevazute in acest articol este savarsita de catre un angajat al cailor ferate se aplica maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa, iar daca acest maxim este neindestulator se poate aplica o pedeapsa pana la maximul ei general.


Accidentul si catastrofa de cale ferata

Art. 378. - (1) Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale ferata sau altor instalatii feroviare in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

(2) Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate sau producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.


Punerea in miscare a actiunii penale

Art. 379. - Actiunea penala pentru faptele prevazute in art. 374 alin. (1), art. 375 alin. (1) si art. 376 alin. (1) si (2) se pune in miscare numai la sesizarea organelor competente ale cailor ferate.


Sanctionarea tentativei

Art. 380. - Tentativa la delictele prevazute in art. 377 alin. (1)-(3) se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 381. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 374, art. 375 si art. 377.


CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE CONTRA SANATATII PUBLICE


Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri

Art. 382. - (1) Se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani:

a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate din categoria deseurilor interzise la import;

b) neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;

c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor periculoase pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;

d) refuzul de a aduce la indeplinire decizia autoritatilor competente privind lucrarile sau activitatile de producere si gestionare a deseurilor;

c) refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de masura de catre organele in drept;

f) efectuarea oricaror alte operatiuni de import de deseuri sau reziduuri de orice fel sau de alte marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator ori introducerea in orice mod sau tranzitarea acestora pe teritoriul Romaniei, fara respectarea dispozitiilor legale.

(2) Daca faptele prevazute in alin. (1) au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau au avut vreuna din urmarile aratate in art. 188 ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori s-au adus pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Impiedicarea combaterii bolilor

Art. 383. - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.


Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit

Art. 384. - (1) Transmiterea unei boli venerice prin act sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexuala de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit SIDA de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare stricta de la 5 la 15 ani.

(3) Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical.


Raspandirea bolilor la animale sau plante

Art. 385. - (1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli ori a daunatorilor sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza ascunderea, cu intentie, a aparitiei unei boli molipsitoare la animale sau plante, precum si opunerea la aplicarea masurilor de combatere a formelor de boala si de prevenire a raspandirii bolilor.


Traficul ilicit de droguri

Art. 386. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea sau alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Daca faptele prevazute in alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (2) se sanctioneaza si introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara drept, in scopurile prevazute la alin. (1).

(4) Daca fapta prevazuta in alin. (3) are ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevazute in alin. (1)-(4) se sanctioneaza cu maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa, iar daca acest maxim este neindestulator se poate aplica o pedeapsa pana la maximul ei general.


Nerespectarea dispozitiilor privind administrarea ilicita de droguri

Art. 387. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea, introducerea si scoaterea din tara de droguri pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Punerea la dispozitie, cu intentie, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricarui alt loc amenajat in care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit in asemenea locuri se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de catre medic, fara ca aceasta sa fie necesara din punct de vedere medical, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc pe baza unei retete medicale prescrise in conditiile prevazute in alin. (3) sau a unei retete medicale falsificate.

(5) Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, in afara conditiilor legale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(6) Furnizarea, in vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(7) Indemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, daca este urmat de executare, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani, iar daca indemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 2 ani sau zile-amenda.

(8) Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevazute in alin. (1)-(7) se sanctioneaza cu maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa, iar daca acest maxim este neindestulator se poate aplica o pedeapsa pana la maximul ei general.


Traficul si administrarea ilicita de droguri care a avut ca urmare moartea victimei

Art. 388. - Daca faptele prevazute in art. 386 alin. (1), (2) si (5) si art. 387 alin. (1), (3)-(6) si (8) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 1 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Nerespectarea dispozitiilor privind regimul precursorilor

Art. 389. - (1) Producerea, sinteza, extractia, experimentarea, detinerea, transportul, vanzarea, plasarea pe piata sau efectuarea oricaror alte operatiuni cu precursori, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si comercializarea de precursori catre agentii economici sau persoane fizice neautorizate.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) sunt savarsite in scopul producerii sau fabricarii ilicite a altor droguri decat cele de mare risc, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Trecerea peste frontiera a precursorilor, fara documente legale, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vanzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpararea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, in scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita de droguri de mare risc, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.


Traficul de substante toxice

Art. 390. - Producerea, detinerea sau orice alta operatiune privind circulatia produselor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor ori substantelor toxice, toate acestea fara drept, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.


Falsificarea de alimente sau alte produse

Art. 391. - (1) Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vanzare sau vanzarea unor astfel de alimente sau bauturi, cunoscand ca sunt falsificate, alterate ori interzise consumului sau vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 8 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.

(3) Punerea in consum public de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Daca prin faptele prevazute in alin. (1) sau (2) s-au produs vatamari uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca necesita ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) In cazul in care prin faptele prevazute in alin. (1) sau (2) s-au produs vatamari uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare mai mult de 60 de zile ori vreuna din consecintele prevazute in art. 187 alin. (2) pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au avut ca urmare moartea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Nerespectarea dispozitiilor privind gestionarea deseurilor reciclabile

Art. 392. - (1) Prezentarea de documente false, de catre detinatorul de deseuri industriale reciclabile, privind provenienta acestora, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Furtul de materiale, produse sau echipamente in vederea valorificarii ca deseuri, se sanctioneaza potrivit art. 249. Daca fapta a pus in pericol mediul inconjurator, sanatatea sau siguranta populatiei, pedeapsa este cea prevazuta in art. 250 alin. (1).


Sanctionarea tentativei

Art. 393. - (1) Tentativa la delictele prevazute in art. 382, art. 386 alin. (1) si (5), art. 387, art. 390 si art. 391 alin. (1)-(3) se pedepseste.

(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. 386 alin. (1)-(5) si art. 387 alin. (1)-(8).


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 394. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 382, art. 383 si art. 385-art. 392.


CAPITOLUL V
CRIME SI DELICTE CONTRA MEDIULUI INCONJURATOR


Incalcarea regulilor privind protectia atmosferei

Art. 395. - (1) Neluarea de masuri pentru oprirea functionarii instalatiilor care constituie o sursa de risc major pentru calitatea aerului constatat de catre autoritatile competente, precum si neanuntarea acestora se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a avut ca urmare vatamarea corporala grava a unei persoane sau a pus in pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau a cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane sau o paguba importanta adusa economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Incalcarea regulilor privind protectia apei

Art. 396. - (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea in apele de suprafata sau subterane, in apele maritime interioare sau in apele marii teritoriale de ape uzate, deseuri, reziduuri sau produse de orice fel, care contin substante, bacterii sau microbi, in cantitate sau concentratie care poate schimba caracteristicile apei, punand in pericol viata, sanatatea si integritatea corporala a persoanelor, viata animalelor, mediul inconjurator, productia agricola sau industriala ori fondul piscicol, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si urmatoarele fapte:

a) poluarea, in orice mod, a resurselor de apa, daca are un caracter sistematic si produce daune utilizatorilor de apa din aval;

b) descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale;

c) poluarea prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale a unor substante sau deseuri periculoase direct sau de pe nave ori platforme plutitoare;

d) depozitarea, in albia majora a raurilor, a combustibilului nuclear sau a deseurilor rezultate din folosirea acestuia.

(3) Depozitarea sau folosirea de ingrasaminte chimice, pesticide sau alte substante toxice periculoase, in zonele de protectie a apelor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(4) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, iar a faptelor prevazute in alin. (3) cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(5) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(3) au avut ca urmare vatamarea corporala grava a unei persoane sau au pus in pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, otravirea in masa a populatiei, provocarea de epidemii sau o paguba importanta adusa economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Incalcarea regulilor de gospodarire a apelor

Art. 397. - (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrari, constructii ori instalatii pe ape sau care au legatura cu apele, fara avizul legal sau fara notificarea unei astfel de lucrari, precum si darea in exploatare de unitati, fara punerea concomitenta in functiune a retelelor de canalizare, a statiilor si instalatiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizatiei de gospodarire a apelor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza:

a) exploatarea sau intretinerea lucrarilor construite pe ape ori in legatura cu apele, desfasurarea activitatii de topire a teiului, canepii, inului si a altor plante textile, de tabacire a pieilor si de extragere a agregatelor minerale, fara autorizatia de gospodarire a apelor;

b) exploatarea de agregate minerale in zonele de protectie sanitara a surselor de apa, in zonele de protectie a albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice, constructiilor si instalatiilor hidrometrice sau a instalatiilor de masurare automata a calitatii apelor;

c) utilizarea albiilor minore, fara autorizatia de gospodarire a apelor, precum si a plajei si tarmului marii in alte scopuri decat imbaierea sau plimbarea;

d) continuarea activitatii dupa pierderea drepturilor obtinute in baza legii.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.


Incalcarea regulilor privind utilizarea apei potabile

Art. 398. - (1) Restrangerea utilizarii apei potabile pentru populatie in folosul altor activitati sau depasirea cantitatii de apa alocate, daca are un caracter sistematic ori a produs o perturbare in activitatea unei unitati de ocrotire sociala sau a cauzat neajunsuri in alimentarea cu apa a populatiei, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute in alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.


Distrugerea lucrarilor de protectie a apelor

Art. 399. - (1) Distrugerea, deteriorarea sau manevrarea de catre persoanele neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor sau a altor constructii ori instalatii hidrotehnice se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea de sapaturi, gropi sau santuri in baraje, diguri ori in zonele de protectie a acestor lucrari, precum si extragerea pamantului sau a altor materiale din lucrarile de aparare, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea acestuia.

(3) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.


Incalcarea regulilor privind protectia solului

Art. 400. - (1) Introducerea in tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica fara acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor chimice periculoase care au devenit deseuri, nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si refuzul de a interveni in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta.

(3) Se pedepseste cu inchisoare severa de la un an la 5 ani:

a) transportul sau tranzitul de produse de uz fitosanitar. substante sau deseuri periculoase pentru care este necesara autorizarea, fara aceasta autorizare;

b) producerea, livrarea sau utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar care nu indeplinesc normele calitative comunitare;

c) nerespectarea dispozitiilor privind normele de utilizare pe terenurile agricole a produselor de uz fitosanitar sau a ingrasamintelor chimice;

d) nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar numai ambalate si in locuri protejate;

e) provocarea, din cauza nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si a expunerii populatiei la radiatii ionizante;

f) omisiunea de a raporta de indata cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului;

g) aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;

h) depozitarea necontrolata a deseurilor menajere, industriale si animaliere in zone neamenajate special si neautorizate, avand ca efect degradarea grava a solului si poluarea mediului inconjurator;

i) nerespectarea obligatiilor legale privind depozitarea in locuri cu destinatie speciala si reciclarea deseurilor reciclabile.

(4) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(3) au avut ca urmare vatamarea corporala grava a unei persoane sau au pus in pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane sau o paguba importanta adusa economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Incalcarea regulilor privind protectia fondului forestier

Art. 401. - Defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier, situata pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, daca faptele au fost de natura sa puna in pericol viata sau sanatatea umana, animala ori vegetala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.


Poluarea fonica

Art. 402. - Producerea de zgomote peste limitele admise de lege, in mod repetat, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea persoanelor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.


Poluarea accidentala

Art. 403. - Poluarea accidentala din cauza nesupravegherii executarii lucrarilor noi, a functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare prevazute in acordul sau autorizatia de mediu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.


Sanctionarea tentativei

Art. 404. - Tentativa la delictele prevazute in art. 395 alin. (1), art. 396 alin. (1)-(3), art. 397 alin. (1) si (2), art. 398 alin. (1), art. 399 alin. (1) si (2) si art. 400 alin. (1)-(3) se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 405. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL VI

CRIME SI DELICTE PRIVITOARE LA REGIMUL ARMELOR, MUNITIILOR, MATERIALELOR RADIOACTIVE SI A MATERIILOR EXPLOZIVE


Nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Art. 406. - (1) Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatii privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 8 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si nedepunerea armei sau munitiei, in termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia i s-a respins cererea de prelungire a valabilitatii permisului.

(3) Se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani:

a) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;

b) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, al mai multor arme, altele decat cele prevazute la lit. a), precum si a armelor de panoplie ori a munitiei respective in cantitati mari.

(4) Portul de arme, fara drept, in localul autoritatilor sau al institutiilor publice, la intruniri publice sau in localuri de alegeri se pedepseste cu inchisoare stricta de la 5 la 12 ani.


Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 407. - (1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul obiectelor ori instalatiilor nucleare, punerea in functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalatiilor nucleare, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, precum si dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul sau tranzitul armelor nucleare sau al oricaror dispozitive explozive nucleare se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au produs pericol public sau au avut vreuna din urmarile aratate in art. 187 sau art. 188, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) In cazul in care faptele prevazute in alin. (1) si (2) au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Scoaterea din functiune in totalitate sau in parte a echipamentelor de supraveghere si control, in cazul cand fapta nu este justificata de securitatea nucleara sau de radioprotectie, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(6) Daca fapta prevazuta in alin. (5) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.


Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 408. - (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoare stricta de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si (2), daca au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 187 si art. 188 ori au cauzat o paguba materiala, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Cand faptele prevazute in alin. (1) si (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea exploziva este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) In cazul in care faptele prevazute in alin. (1), (2) si (4) au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Sanctionarea tentativei

Art. 409. - Tentativa la delictele prevazute in art. 406, art. 407 alin. (1) si (2) si art. 408 alin. (1) si (2) se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 410. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL VII
CRIME SI DELICTE PRIVIND CALITATEA CONSTRUCTIILOR SI BARAJELOR


Nerespectarea dispozitiilor legale privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Art. 411. - Executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor pentru care este necesara o asemenea autorizatie, continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organul de control, precum si intocmirea sau semnarea proiectelor tehnice si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara in conditiile legii se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Nerespectarea dispozitiilor legale privind calitatea constructiilor

Art. 412. - (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii sau executarea de modificari ale acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca prin aceasta s-ar putea produce pierderi de vieti omenesti, vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante ori alte consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Daca s-a produs vreuna din consecintele prevazute in alin. (1), pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Continuarea lucrarilor de constructie executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control deoarece afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Nerespectarea dispozitiilor privind calitatea barajelor

Art. 413. - Se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda urmatoarele fapte:

a) executarea barajelor fara acordul de functionare in siguranta a barajului;

b) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare in conditii de siguranta, punand in pericol populatia si mediul;

c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;

d) neindeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de organul competent, daca fapta pune in pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu;

e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de masura si control montate in baraje sau folosirea unei aparaturi neetalonate.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 414. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


TITLUL IX
DELICTE CONTRA VALORILOR CULTURALE SI CONTRA PROPRIETATII INTELECTUALE

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL MOBIL SI CONTRA PATRIMONIULUI ARHIVISTIC NATIONAL


Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

Art. 415. - (1) Instrainarea, ascunderea sau orice alta fapta prin care se pricinuieste pierderea de catre patrimoniul cultural national mobil sau de catre fondul arhivistic national a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Daca pierderea bunului de catre patrimoniul sau de catre fondul prevazut in alin. (1) a fost pricinuita prin savarsirea unei fapte care constituie prin ea insasi o alta infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(3) Fapta prevazuta in alin. (1) nu se pedepseste daca, inainte ca hotararea sa fi ramas definitiva, faptuitorul inlatura rezultatul infractiunii, facand ca bunul sa reintre in acel patrimoniu sau fond.


Scoaterea peste granita a documentelor de arhiva

Art. 416. - Scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei sau instrainarea acestora catre persoane fizice sau persoane juridice straine, fara autorizarea Arhivelor Nationale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.


Nerespectarea masurilor de protectie a patrimoniului cultural national mobil

Art. 417. - (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare al patrimoniului ori al proprietarului, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume sau facsimilele executate in conditiile prevazute in alin. (1) se confisca si se transmit in administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun cultural mobil clasat ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Exportul ilegal de bunuri culturale mobile

Art. 418. - (1) Efectuarea fara certificat de export a unor operatiuni de export de bunuri culturale mobile se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Bunurile culturale mobile care au facut obiectul exportului ilegal se confisca si sunt transmise in administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Efectuarea oricaror operatiuni in vederea exportului de bunuri culturale mobile clasate, aflate in proprietatea publica sau de bunuri culturale mobile clasate in tezaur, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani, iar bunurile se confisca si se transmit in administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.


Importul ilegal de bunuri culturale mobile

Art. 419. - (1) Introducerea pe teritoriul statului roman, precum si detinerea, comercializarea, organizarea de expozitii sau orice operatiune privind circulatia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat strain, conform dispozitiilor legale ale statului respectiv, si care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(2) Bunurile prevazute in alin. (1) se confisca si se transmit unor institutii specializate, in vederea conservarii si restituirii acestor bunuri statului din al carui patrimoniu cultural fac parte.


Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil

Art. 420. - Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil altor persoane fizice sau juridice decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile amenda.


Schimbarea categoriei juridice a unui bun cultural mobil

Art. 421. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica a patrimoniului cultural in alta, precum si declasarea unui bun cultural mobil fara respectarea procedurilor prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.


Efectuarea de lucrari ilegale asupra bunurilor din patrimoniul cultural

Art. 422. - (1) Efectuarea de catre persoane fizice sau juridice neautorizate a unor detectii sau sapaturi in siturile arheologice se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza topirea sau modificarea sub orice forma a bunurilor culturale mobile clasate care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Romaniei, de celelalte banci sau de Monetaria Statului.

(3) Efectuarea de lucrari de conservare sau de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate de catre persoane fara acreditare si certificat de libera practica se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza functionarea fara autorizatie legala a laboratoarelor si atelierelor care executa lucrari de restaurare si conservare a bunurilor culturale mobile clasate.


Sanctionarea tentativei

Art. 423. - Tentativa la delictele prevazute in art. 416, art. 417, art. 419 si art. 422 alin. (1) se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 424. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA PROPRIETATII INTELECTUALE


Contrafacerea obiectului unei inventii si insusirea, fara drept, a calitatii de inventator

Art. 425. - (1) Contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii, precum si insusirea, fara drept, in orice mod, a calitatii de inventator se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(3) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Punerea in circulatie a produselor contrafacute

Art. 426. - Punerea in circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fara drept a obiectului unei inventii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Nerespectarea masurilor de protectie a desenelor si modelelor industriale

Art. 427. - (1) Insusirea, fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului industrial se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului industrial in scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vanzare, vanzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse in vederea punerii in circulatie ori folosirii, fara acordul titularului certificatului de inregistrare al desenului sau modelului industrial, in perioada de valabilitate a acestuia, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1).

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Divulgarea datelor cuprinse in cererea de brevet sau in cererea de inregistrare a desenelor si modelelor industriale

Art. 428. - Divulgarea de catre personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si de catre persoanele care efectueaza lucrari in legatura cu inventiile sau desenele si modelele industriale, a datelor cuprinse in cererea de brevet sau in cererea de inregistrare, pana la publicarea lor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Nerespectarea masurilor de protectie a topografiei circuitelor integrate

Art. 429. - (1) Exploatarea, fara autorizatia titularului, a unei topografii inregistrate a circuitelor integrate se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Nerespectarea masurilor de protectie a marcilor si indicatiilor geografice

Art. 430. - (1) Se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda urmatoarele fapte:

a) contrafacerea, imitarea sau folosirea fara drept a unei marci, in scopul inducerii in eroare a publicului asupra calitatii produselor sau serviciilor la care se refera marca;

b) punerea in circulatie fara drept a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate;

c) punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice care indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o alta regiune geografica, decat locul adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Utilizarea neloiala a marcilor sau indicatiilor geografice

Art. 431. - (1) Utilizarea marcilor sau a indicatiilor geografice, contrara practicilor loiale in activitatea industriala sau comerciala, in scopul de a induce in eroare consumatorii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Producerea si punerea in circulatie de marfuri si dispozitive pirat

Art. 432. - (1) Realizarea in scopuri comerciale, cu orice mijloace si in orice mod, de marfuri pirat sau dispozitive de control al accesului, precum si importul, tranzitul sau orice alta modalitate de introducere pe piata interna, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 5 ani.

(2) Distribuirea sau detinerea, in scopuri comerciale, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, in magazine specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(3) Depozitarea si transportul, in scopuri comerciale, de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani, daca anterior s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, savarsirea oricareia din faptele urmatoare:

a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora in scopul distribuirii, atunci cand aceste activitati se desfasoara in public, cu exceptia magazinelor specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau conexe;

b) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat.

(5) Daca faptele prevazute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu inchisoare stricta de la 5 la 10 ani. In acest caz, calculul prejudiciului se efectueaza tinand seama de marfurile pirat detinute in conditiile prevazute la alin. (1)-(3) si de pretul in lei/unitate al produselor originale similare la data savarsirii faptei.

(6) Inchirierea de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si oferirea spre vanzare sau inchiriere a acestora prin anunturi publice sau prin mijloace electronice de comunicare se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(7) Prin marfuri pirat se intelege: toate copiile realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanelor legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct sau indirect, total sau partial, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe.

(8) Prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege: orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat.

(9) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au in obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

(10) Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii uneia din faptele prevazute la alin. (1)-(6), permitand astfel identificarea si tragerea la raspunderea penala a celorlalti participanti.

(11) Persoana care a comis una din faptele prevazute la alin. (1)-(6) si care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.


Refuzul cooperarii cu organele competente

Art. 433. - Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.


Punerea la dispozitia publicului a produselor purtatoare de drepturi

Art. 434. - Punerea la dispozitia publicului, fara consimtamantul titularilor de drepturi a produselor purtatoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 4 ani sau cu zile-amenda.


Reproducerea neautorizata a programelor de calculator

Art. 435. - (1) Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator in oricare din urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare sau transmitere in retea, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 4 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor patrimoniale de autor si conexe

Art. 436. - (1) Se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor de autor sau a drepturilor conexe:

a) distribuirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

b) importul pe piata interna a copiilor operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe, realizate cu consimtamantul titularilor;

c) inchirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;

d) comunicarea publica a operelor, altele decat cele muzicale, sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

g) realizarea de opere derivate;

h) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

(2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor nepatrimoniale de autor

Art. 437. - (1) Fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapte persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.


Nerespectarea masurilor tehnice de protectie si a informatiilor privind regimul drepturilor de autor si al drepturilor conexe

Art. 438. - (1) Fapta persoanei care produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere ori detine in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie, inclusiv in mediul digital, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, fapta persoanei care fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi:

a) inlatura in scop comercial de pe opere sau alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabile;

b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost inlaturate sau modificate fara autorizatie, stiind ca acest lucru permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o infractiune prevazuta in art. 436-437.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 439. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 425-427, art. 429-432 si art. 434-438.


TITLUL X
DELICTE CONTRA DATELOR SI SISTEMELOR INFORMATICE

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA CONFIDENTIALITATII SI INTEGRITATII DATELOR SI SISTEMELOR INFORMATICE


Accesul ilegal la un sistem informatic

Art. 440. - (1) Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita in scopul obtinerii de date informatice se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) sau (2) este savarsita prin incalcarea masurilor de securitate, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 12 ani.


Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice

Art. 441. - (1) Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza in cadrul unui sistem informatic se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt publice.


Alterarea integritatii datelor informatice

Art. 442. - (1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.


Perturbarea functionarii sistemelor informatice

Art. 443. - Fapta de a perturba grav, fara drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la date informatice se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani.


Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 444. - (1) Se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 6 ani:

a) fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat in scopul savarsirii uneia din infractiunile prevazute in art. 440-443;

b) fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic in scopul savarsirii uneia din infractiunile prevazute in art. 440-443.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica dintre cele prevazute in alin. (1) in scopul savarsirii uneia din infractiunile prevazute in art. 440-443.


CAPITOLUL II
DELICTE INFORMATICE


Falsul informatic

Art. 445. - Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, daca fapta are ca rezultat obtinerea de date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Frauda informatica

Art. 446. - Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.


CAPITOLUL III

DISPOZITII COMUNE


Sanctionarea tentativei

Art. 447. - Tentativa la delictele prevazute in prezentul titlu se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 448. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 425-427, art. 429-432 si art. 436-437.


Intelesul unor termeni sau expresii

Art. 449. - (1) In sensul prezentului titlu:

a) prin sistem informatic se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic;

b) prin program informatic se intelege un ansamblu de instructiuni care pot fi executate de un sistem informatic in vederea obtinerii unui rezultat determinat;

c) prin date informatice se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic. In aceasta categorie se include si orice program informatic care poate determina realizarea unei functii de catre un sistem informatic;

d) prin masuri de securitate se intelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul carora accesul la un sistem informatic este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.

(2) In sensul prezentului titlu, actioneaza fara drept persoana care se afla in una din urmatoarele situatii:

a) nu este autorizata, in temeiul legii sau al unui contract;

b) depaseste limitele autorizarii;

c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente sa o acorde, potrivit legii, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfasura cercetari stiintifice sau de a efectua orice alta operatiune intr-un sistem informatic.


TITLUL XI
CRIME SI DELICTE CONTRA ECONOMIEI, INDUSTRIEI, COMERTULUI SI REGIMULUI FISCAL

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA VIETII ECONOMICE


Specula cu produse care nu pot face obiectul comertului privat si camata

Art. 450. - (1) Savarsirea uneia din urmatoarele fapte:

a) cumpararea in scop de revanzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit legii, nu pot face obiectul comertului privat;

b) cumpararea produselor industriale sau agricole in scop de prelucrare in vederea revanzarii, daca ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit legii, obiectul comertului privat, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si urmatoarele fapte:

a) operatiunile de imprumut de bani sau titluri de valoare, efectuate cu titlu profesional de catre persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, daca dobanda stabilita este mai mare decat dobanda prevazuta de lege;

b) operatiunile de imprumut de bani sau titluri de valoare, efectuate de catre persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, daca se stabileste o capitalizare a dobanzii pentru dobanzi datorate pe o perioada mai mica de un an de zile.


Divulgarea secretului economic

Art. 451. - Divulgarea informatiilor secrete de serviciu de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Nerespectarea dispozitiilor privind operatiunile de import si export

Art. 452. - Efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale, sunt considerate operatiuni de export, import sau tranzit, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Concurenta neloiala

Art. 453. - Fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Deturnarea de fonduri

Art. 454. - (1) Schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a produs o paguba unei autoritati publice sau unei institutii publice, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate, precum si furnizarea de date eronate la fundamentarea documentatiei prezentate in vederea obtinerii autorizatiei pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi externe, se pedepseste cu inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si utilizarea fondurilor in lei si in valuta provenite din contractarea datoriei publice in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate, precum si furnizarea de date eronate la fundamentarea documentatiei prezentate in vederea obtinerii avizelor necesare pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi externe.


Inselaciunea la masuratoare

Art. 455. - Inselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor

Art. 456. - (1) Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Daca marfurile sau produsele au devenit prin falsificare sau substituire vatamatoare sanatatii, sunt aplicabile dispozitiile art. 391 alin. (2).

(3) Falsificarea ori substituirea de materii prime sau materiale folosite la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare, precum si livrarea acestora cunoscand ca au fost fabricate ori preparate din materii prime sau materiale falsificate ori substituite se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1).

(4) Daca prin falsificarea sau substituirea materiilor prime ori a materialelor, bunurile alimentare au devenit vatamatoare sanatatii, pedeapsa este cea prevazuta in art. 391 alin. (1).


Sanctionarea tentativei

Art. 457. - Tentativa la delictele prevazute in art. 455 si art. 456 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 458. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 450 si art. 451-456.


CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA REGIMULUI FISCAL


Instrainarea fara drept a participatiilor la capitalul social sau a activelor

Art. 459. - Cesionarea sau instrainarea de catre administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societati, sub orice forma, a actiunilor, partilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform Codului fiscal, fara a fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani.


Nerespectarea regimului fiscal al alcoolului

Art. 460. - Savarsirea uneia din urmatoarele fapte de catre administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societati:

a) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse potrivit Codului fiscal;

b) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.


Nerespectarea regimului fiscal al uleiurilor minerale

Art. 461. - (1) Savarsirea uneia din urmatoarele fapte de catre administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societati:

a) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatori autorizati potrivit Codului fiscal;

b) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiurilor sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85▫C, altfel decat direct catre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse in scop industrial;

c) comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decat a celor din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto care corespund standardelor nationale de calitate, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii autorizati pentru productie, fara prezentarea catre cumparatorul persoana juridica a documentelor de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.


Sanctionarea tentativei

Art. 462. - Tentativa la delictele prevazute in art. 459-461 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 463. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in art. 459-461.


CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA INCREDERII PUBLICE


Falsificarea de monede sau de alte valori

Art. 464. - (1) Falsificarea de moneda metalica, moneda de hartie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea platilor, instrumente de plata electronica, emise de institutii de credit competente sau falsificarea oricaror alte titluri ori valori asemanatoare se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie, in orice mod, a valorilor falsificate aratate in alin. (1) sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Falsificarea de timbre, marci sau de bilete de transport

Art. 465. - Falsificarea de timbre, marci postale, plicuri postale, carti postale, bilete ori foi de calatorie sau transport, cupoane raspuns international, ori punerea in circulatie a unor astfel de valori falsificate se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Falsificarea de valori straine

Art. 466. - Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori straine.


Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

Art. 467. - Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate in art. 464-466 se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Falsificarea instrumentelor oficiale

Art. 468. - Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc autoritatile sau institutiile publice se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 4 ani sau cu zile-amenda.


Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 469. - (1) Folosirea instrumentelor false aratate in art. 468 se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii.


Falsul material in inscrisuri oficiale

Art. 470. - (1) Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 4 ani.

(2) Falsul prevazut in alin. (1), savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Sunt asimilate cu inscrisurile oficiale, biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.


Falsul intelectual

Art. 471. - Falsificarea unui inscris oficial, cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu intentie de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Falsul in inscrisuri sub semnatura privata

Art. 472. - Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 470, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Uzul de fals

Art. 473. - Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 4 ani, cand inscrisul este oficial si cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, cand inscrisul este sub semnatura privata.


Falsul in declaratii

Art. 474. - Declaratia necorespunzatoare adevarului, facuta unei autoritati sau institutii publice, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.


Falsul privind identitatea

Art. 475. - (1) Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau mentine in eroare o autoritate sau institutie publica, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fara drept.


Falsul privind folosirea emblemei Crucea Rosie

Art. 476. - (1) Folosirea fara drept a emblemei sau denumirii Crucea Rosie ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricarui semn sau oricarei denumiri care constituie o imitatie a unei asemenea embleme ori denumiri, daca fapta a cauzat pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.


Sanctionarea tentativei

Art. 477. - Tentativa la delictele prevazute in art. 464, art. 465, art. 468, art. 470, art. 471 si art. 472 se pedepseste.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 478. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR FINANCIARE
ALE COMUNITATILOR EUROPENE


Nerespectarea normelor privind obtinerea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene

Art. 479. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu intentie, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene

Art. 480. - (1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1).


Diminuarea ilegala a resurselor din bugetele Comunitatilor Europene

Art. 481. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu intentie, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Sanctionarea tentativei

Art. 482. - Tentativa la delictele prevazute in art. 479-481 se pedepseste.


Neglijenta care prejudiciaza interesele financiare ale Comunitatilor Europene

Art. 483. - Incalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control in cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute in art. 479-481 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor cu privire la fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele respectivului agent economic, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.


Sanctionarea persoanei juridice

Art. 484. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol.


TITLUL XII
CRIME SI DELICTE CONTRA CAPACITATII DE APARARE A TARII

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE SAVARSITE DE MILITARI


Absenta nejustificata

Art. 485. - (1) Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore, dar nu mai mult de 3 zile, a militarului in termen sau a militarului concentrat care are grad egal celui acordat militarului in termen se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.

(2) Pedeapsa aplicata militarului in termen se executa intr-o inchisoare militara.

(3) In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Dezertarea

Art. 486. - (1) Absenta nejustificata de la unitate sau de la serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.


Incalcarea de consemn

Art. 487. - (1) Incalcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de insotire sau de securitate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si parasirea comenzii sau a oricarui alt post de catre militar.

(3) Incalcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciul de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau alte materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Faptele prevazute in alin. (1)-(3) savarsite in timp de razboi se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 3 la 12 ani.


Insubordonarea

Art. 488. - (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani.

(2) Daca fapta este savarsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari impreuna ori in fata trupei adunate sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(3) In timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta in alin. (1) este inchisoarea stricta de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta in alin. (2), de la 3 la 12 ani.


Lovirea superiorului

Art. 489. - (1) Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani.

(2) In cazul in care cel lovit se gaseste in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1)-(2) sunt savarsite in timp de razboi, maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani.


Lovirea inferiorului

Art. 490. - (1) Lovirea inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in timp de razboi, daca faptele au fost determinate de o necesitate militara.


Punerea in miscare a actiunii penale

Art. 491. - Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in art. 485-490 se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.


Capitularea

Art. 492. - Predarea in mainile inamicului de catre comandant a fortelor armate pe care le comanda, lasarea in mainile inamicului, distrugerea sau aducerea in starea de neintrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca vreuna dintre acestea sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Parasirea campului de lupta

Art. 493. - Parasirea campului de lupta sau refuzul de a actiona, savarsite in timpul luptei, ori predarea in captivitate sau savarsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei inamicului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Zborul neautorizat

Art. 494. - (1) Zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului in spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a cauzat urmari grave, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.


Parasirea navei

Art. 495. - (1) Parasirea unei nave militare in caz de naufragiu, de catre comandant, mai inainte de a-si fi exercitat pana la capat indatoririle de serviciu, precum si de catre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Aceeasi fapta savarsita in timp de razboi, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Parasirea comenzii

Art. 496. - (1) Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, in situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu inchisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Neluarea masurilor necesare in operatiunile navale

Art. 497. - Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care, fara a fi fost oprit prin vreun ordin sau fara a fi fost impiedicat de misiunea speciala pe care o avea, nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte impotriva inamicului, sa ajute o nava a statului roman sau a unei tari aliate urmarita de inamic ori angajata in lupta, sau nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi inamic ori nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale inamicului se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Coborarea pavilionului

Art. 498. - Coborarea pavilionului in timpul luptei, in scopul de a servi cauza inamicului, savarsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Coliziunea

Art. 499. - (1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpa, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a navei sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) In cazul in care fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita cu intentie, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) In timp de razboi, fapta prevazuta in alin. (2) se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Sanctionarea tentativei

Art. 500. - Tentativa la delictele prevazute in art. 494, art. 495 alin. (1), art. 496 alin. (1) si art. 499 alin. (1) se pedepseste.


Infractiuni privitoare la aeronave

Art. 501. - Dispozitiile art. 495-500 se aplica in mod corespunzator si in ce priveste aeronavele militare.


CAPITOLUL II
DELICTE SAVARSITE DE MILITARI SI DE CIVILI


Instigarea militarilor la nerespectarea obligatiilor

Art. 502. - (1) Instigarea prin orice mijloace a militarilor de a nu se supune legilor sau de a-si calca juramantul sau obligatiile militare se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si urmatoarele fapte:

a) instigarea militarilor chemati de instanta de judecata sa nu raspunda acestei obligatii;

b) instigarea personalului civil din serviciul armatei de a nu-si indeplini obligatiile legale de aparare nationala.


Sustragerea de la serviciul militar

Art. 503. - Fapta persoanei care isi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau infirmitate, foloseste inscrisuri false sau orice alte mijloace, in scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani, iar in timp de razboi, cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani.


Defetismul

Art. 504. - Raspandirea sau publicarea in timp de razboi de zvonuri sau informatii false relative la situatia economica si politica a tarii, la starea morala a populatiei in legatura cu declansarea si mersul razboiului, precum si savarsirea altor asemenea fapte de natura sa slabeasca rezistenta morala a populatiei, se pedepsesc cu inchisoare stricta de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.


Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta

Art. 505. - (1) Jefuirea pe campul de lupta a mortilor sau ranitilor se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta prevazuta in alin. (1), care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.


Folosirea emblemei Crucea Rosie in timpul operatiilor militare

Art. 506. - Folosirea, fara drept, in timp de razboi si in legatura cu operatiile militare, a emblemei ori denumirii de Crucea Rosie sau a celor asimilate acesteia se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 7 ani.


Sustragerea de la rechizitii militare

Art. 507. - Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii ori declararea la recensamant a bunurilor supuse rechizitionarii se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea stricta de la un an la 5 ani.


CAPITOLUL III
DELICTE SAVARSITE DE CIVILI


Sustragerea de la recrutare

Art. 508. - (1) Sustragerea de la recrutare in timp de pace se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda

(2) Sustragerea de la recrutare in timp de razboi se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.


Neprezentarea la incorporare sau concentrare

Art. 509. - (1) Neprezentarea la incorporare sau concentrare in termen de 3 zile de la incunostintare, iar daca termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militara se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si neprezentarea celui incorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat.

(3) In timp de mobilizare sau de razboi, precum si in caz de chemare urgenta, expres prevazuta in ordinul de chemare, termenele de prezentare sunt cele specificate in ordin. In caz de neprezentare, pedeapsa este inchisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Termenele de prezentare prevazute in alin. (1)-(3) se sporesc cu 10 zile in cazul in care cel chemat se afla in strainatate.


Punerea in miscare a actiunii penale

Art. 510. - Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in art. 508 si art. 509 se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.


DISPOZITII FINALE


Art. 511. - Dispozitiile din partea generala a acestui cod se aplica si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, daca legea nu prevede altfel.

Art. 512. - Prezentul Cod intra in vigoare la un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright