Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Provocarea ilegalǍ a avortului (art. 185 c. pen.)Provocarea ilegalǍ a avortului (art. 185 c. pen.)


1. Continutul constitutiv:

“Intreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, sǎvarsitǎ in vreuna din urmǎtoarele imprejurǎri:

a. in afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizare in acest scop;

b. de cǎtre o persoanǎ care nu are calitatea de medic de specialitate;

c. dacǎ varsta sarcinii a depǎsit 14 sǎptǎmani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

“Intreruperea cursului sarcinii, sǎvarsitǎ in orice conditii fǎrǎ consimtǎmantul femeii insǎrcinate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacǎ prin faptele prevǎzute in alin. 1 si 3 s-a cauzat femeii insǎrcinate vreo vǎtǎmare corporalǎ gravǎ, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacǎ fapta a avut ca urmare moartea femeii insǎrcinate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

In cazul cand fapta prevǎzutǎ in alin. 2 si 3 a fost sǎvarsitǎ de un medic, pe langǎ pedeapsa inchisorii, se va aplica si interdictia exercitǎrii profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c.Tentativa se pedepseste.

Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuatǎ de medic :

a. dacǎ intreruperea cursului sarcinii este necesarǎ pentru a salva viata, sǎnǎtatea sau ingritatea corporalǎ a femeii insǎrcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlǎturat altfel ;

b. in cazul prevǎzut in alin.1 lit. c, cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale ;

c. in cazul prevǎzut in alin. 2 cand femeia insǎrcinatǎ s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima vointa, iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale.

2. Conditii preexistente:                  

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei;

- obiectul juridic special - este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane impotriva faptelor de intreruprere ilegalǎ a cursului sarcinii. Totodatǎ se mai iau in vedere si relatiile sociale cu privire la libertatea femeilor insǎrcinate de a decide singure dacǎ pǎstreazǎ sau nu fructul conceptiei.


- obiectul material - este corpul femeii insǎrcinate, precum si al fǎtului, asupra cǎrora se indreaptǎ activitatea infractionalǎ.

2B. Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - orice persoanǎ (moase, medici care nu sunt de specialitate, chiar si un medic ginecolog care efectueazǎ intreruperea fǎrǎ consimtǎmantul femeii).

- subiectul pasiv - este femeia insǎrcinatǎ.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material - se poate sǎvarsii printr-o actiune susceptibilǎ sǎ provoace intreruperea cursului sarcinii. Mijloacele pot fi: interne (administrarea unor substante avortive) si externe (aplicarea de lovituri). Dacǎ fǎtul a decedat ca urmare a unui fenomen natural, fapta nu va mai constitui infractiune.

- urmarea imediatǎ - expulzarea produsului conceptiei, fie uciderea fǎtului inǎuntrul uterului.

3B. Latura subiectivǎ: 

- forma de vinovǎtie - intentia directǎ. Fǎptuitorul trebuie sǎ cunoascǎ starea de graviditate a victimei, iar in alin. 3 forma de vinovǎtie este praeterintentia.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste;

3. fapt consumat - fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare si anume uciderea fǎtulului.

MODALITǍTI:Fapta este susceptibilǎ de modalitǎtile normative agravate:

a. intreruperea cursului sarcinii, sǎvarsitǎ in orice conditii fǎrǎ consimtǎmantul femeii insǎrcinate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

b. dacǎ prin faptele prevǎzute in alin. 1 si 3 s-a cauzat femeii insǎrcinate vreo vǎtǎmare corporalǎ gravǎ, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi;

c. iar dacǎ fapta a avut ca urmare moartea femeii insǎrcinate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 6 luni la 3 ani – in forma tip si

- inchisoare de la 2 la 7 ani, inchisoare de la 3 la 10  ani, inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi – in forma agravatǎ.

CAUZE DE NEPEDEPSIRE:

Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuatǎ de medic:

a. dacǎ intreruperea cursului sarcinii este necesarǎ pentru a salva viata, sǎnǎtatea sau integritatea corporalǎ a femeii insǎrcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlǎturat altfel;

b. in cazul prevǎzut in alin. 1 lit. c, cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale;

c. in cazul prevǎzut in alin. 2 cand femeia insǎrcinatǎ s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima vointa, iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright