Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Abuzul in serviciuAbuzul in serviciu


ABUZUL IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR (art. 246 C. pen.):

1. Continutul legal:

“Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiintǎ, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeazǎ o vǎtǎmare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale privitoare la asigurarea bunului mers al unitǎtilor prevǎzute in art. 145 ori a altor persoane juridice, la buna desfǎsurare si realizare a activitǎtii de serviciu, care implicǎ executatrea indatoririlor de serviciu in mod cinstit si corect.

- obiectul material – de regulǎ nu existǎ; insǎ cand interesele legale se referǎ la un bun, la un inscris, obiectul material va fi reprezentat de acel bun sau inscris.

2B Subiectii infractiunii:- subiectul activ acesta este calificat – fiind un functionar public sau functionar. Aceste notiuni sunt definite in art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, functionar poate fi orice salariat in serviciul altei persoane juridice, chiar si una privatǎ. Pentru a cǎpǎta calitatea de “alt salariat” si implicit de functionar in sensul art. 147 alin. 2, trebuie sǎ existe un contract individual de muncǎ intre acea persoanǎ fizicǎ si persoana juridicǎ. Calitatea de functionar sau de functionar public trebuie sǎ existe in momentul sǎvarsirii faptei, iar in cazul coautoratului, toti coautorii trebuie sǎ aibǎ aceastǎ calitate. Pot comite aceastǎ infractiune in coautorat membrii unei comisii de examen pentru ocuparea unui post intr-o anumitǎ institutie, care in mod abuziv priveazǎ o persoanǎ de dreptul de a ocupa acel post, cu toate cǎ din punct de vedere legal si al cunostintelor indeplinea toate conditiile. Instigarea si complicitatea sunt posibile fǎrǎ indeplinirea vreunei conditii.

- subiectul pasiv general - este reprezentat de stat ca titular al valorii sociale care este bunul mers al activitǎtii organelor si institutiilor publice sau a altor persoane juridice de interes public.

secundar – este persoana fizicǎ cǎreia i s-a adus o vǎtǎmare intereselor legale prin fapta abuzivǎ a subiectului activ.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ printr-o actiune dar si printr-o inactiune, respectiv indeplinirea unui act defectuos sau neindeplinirea unui asemenea act.

urmarea imediatǎ - constǎ intr-o vǎtǎmare a intereselor legale ale unei persoane.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ. Mobilul si scopul nu reprezintǎ importantǎ, dar ele trebuie avute in vedere la individualizarea pedepsei.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – desi posibile, nu se pedepsesc;

2. tentativa – nu se pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care s-a produs urmarea prevǎzutǎ de lege.

SANCTIUNI: inchisoarea de la 6 luni  la 3 ani.ABUZUL IN SERVICIU PRIN INGRǍDIREA UNOR DREPTURI (art. 247 C. pen.)

1. Continutul legal:

“Ingrǎdirea, de cǎtre un functionar public, a folosintei sau exercitiului drepturilor vreunui cetǎtean, ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/ SIDA, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic special - este reprezentat de relatiile sociale privitoare la apǎrarea si garantarea intereselor legale ale cetǎtenilor, in ceea ce priveste egalitatea in drepturi fǎrǎ nici o discriminare impotriva faptelor abuzive ale functionarilor publici sau altor functionari.

- obiectul material – de regulǎ nu existǎ; insǎ cand interesele legale se referǎ la modificarea unui act de stare civilǎ sau a altui act public, obiectul material va fi reprezentat de acel act.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ – acesta este calificat – fiind un functionar public sau functionar. Aceste notiuni sunt definite in art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, functionar poate fi orice salariat in serviciul altei persoane juridice, chiar si una privatǎ. Pentru a cǎpǎta calitatea de “alt salariat” si implicit de functionar in sensul art. 147 alin. 2, trebuie sǎ existe un contract individual de muncǎ intre acea persoanǎ fizicǎ si persoana juridicǎ. Calitatea de functionar sau de functionar public trebuie sǎ existe in momentul sǎvarsirii faptei, iar in cazul coautoratului, toti coautorii trebuie sǎ aibǎ aceastǎ calitate. Instigarea si complicitatea sunt posibile fǎrǎ indeplinirea vreunei conditii.

- subiectul pasiv principal - este reprezentat de stat ca titular al valorii sociale care este bunul mers al activitǎtii organelor si institutiilor publice sau a altor persoane juridice de interes public.

secundar – este cetǎteanul cǎruia i s-a ingrǎdit folosirea sau exercitiul drepturilor pe temei de nationalitate, religie, rasǎ, etc. De ex. i se refuzǎ dreptul unei persoane de sex feminin sǎ ocupe o functie de conducere cu toate cǎ indeplinea toate conditiile impuse de lege.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ in douǎ modalitǎti: prin ingrǎdirea folosintei sau exercitiunui drepturilor vreunui cetǎtean. Aceasta se poate realiza prin acte comisive dar si omisive – concedierea unei persoane pe motiv de religie si/sau prin crearea pentru o persoanǎ a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasǎ, sex sau religie, etc. Fapta, in ambele modalitǎti, trebuie sǎ se sǎvarseascǎ de un functionar in cadrul atributiilor de serviciu.

urmarea imediatǎ - constǎ in lezarea drepturilor unui cetǎtean prin sǎvarsirea elementului material al infractiunii.

legǎtura de cauzalitate trebuie sǎ se demonstreze cǎ fapta abuzivǎ a unui functionar public a avut drept urnare punerea unei persoane in imposibilitatea de a-si exercita sau folosi un drept sau a creeat pentru aceasta o situatie de inferioritate.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ. La baza sǎvarsirii acestei fapte poate sta un anumit mobil: ( ura de rasǎ, sex sau religie, etc.). Stabirirea mobilului reprezintǎ si o cerintǎ esentialǎ pentru existenta laturii subiective.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – desi posibile, nu se pedepsesc;

2. tentativa – nu se pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care s-a produs urmarea prevǎzutǎ de lege.

SANCTIUNI: inchisoarea de la 6 luni  la 5 ani.


ABUZUL IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE (art. 248 C. pen.)

1. Continutul legal:

Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiintǎ, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeazǎ o tulburare insemnatǎ bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori a unei alte unitǎti din cele la care se referǎ art. 145 sau o pagubǎ patrimoniului acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relatii sociale a cǎror nastere, normalǎ desfǎsurare si dezvoltare nu ar fi posibile fǎrǎ indeplinirea cu corectitudine a indatoririlor de serviciu de cǎtre functionarii publici sau alti functionari. Obiectul juridic specific mai este reprezentat si de relatiile sociale referitoare la patrimoniul public.

- obiectul material – de regulǎ nu existǎ; dacǎ in anumite situatii neindeplinirea cu stiintǎ sau indeplinirea in mod defectuos a atributiilor de serviciu vizeazǎ in mod direct un bun, atunci acel bun devine obiect material al infractiunii - de ex. subiectul activ nu predǎ bemeficiarilui anumite bunuri, desi era obligat sǎ facǎ acest lucru in indeplinirea atributiilor de serviciu.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ – acesta este calificat – fiind un functionar public sau functionar. Aceste notiuni sunt definite in art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, functionar poate fi orice salariat in serviciul altei persoane juridice, chiar si una privatǎ. Calitatea de functionar sau de functionar public trebuie sǎ existe in momentul sǎvarsirii faptei, iar in cazul coautoratului, toti coautorii trebuie sǎ aibǎ aceastǎ calitate. De ex. sǎvarseste aceastǎ infractiune conducǎtorul auto angajat al unei societǎti de stat care face transporturi clandestine cu masina unitǎtii. Instigarea si complicitatea sunt posibile fǎrǎ indeplinirea vreunei conditii.

- subiectul pasiv - poate fi o autoritate publicǎ, un organ sau o institutie de stat sau o unitate din cele prevǎzute in art. 145 C. pen. care a fost prejudiciatǎ prin comitarea infractiunii, adicǎ i-a fost cauzatǎ o tulburare insemnatǎ a activitǎtii sau i-a fost produsǎ o pagubǎ patrimoniului.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material se realizeazǎ atat printr-o actiune cat si printr-o inactiune: indeplinirea unui act defectuos sau neindeplinirea unui asemenea act. De ex. fapta unui angajat, vǎnzǎtor la o unitate de stat, care a vandut mǎrfuri pe credit, acest lucru nefiind permis sau fapta unui tractorist care a folosit tractorul unitǎtii ptr. efectuarea unor transporturi in folosul unor cetǎteni in schimbul unor sume de bani.

urmarea imediatǎ – constǎ intr-o tulburare insemnatǎ bunului mers al unui organ sau institutii de stat sau o pagubǎ patrimoniului acesteia. Cfm. art. 248 nu orice tulburare realizeazǎ continulul infractiunii, ci aceasta trebuie sǎ fie una insemnatǎ, adicǎ o tulburare de o anumitǎ proportie si gravitate. Acest caracter se apreciazǎ de cǎtre instanta de judecatǎ in concret. A doua urmare constǎ in producerea unei pagube unui organ sau institutii de stat.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ dar si indirectǎ.


4. Forme. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – desi posibile, nu se pedepsesc;

2. tentativa – nu se pedepseste;

3. fapt consumat aceastǎ infractiune se consumǎ in momentul in care ca urmare a faptei abuzive a functionarului public, se produce una din urmǎrile prevǎzute de lage. Fapta se poate comite si in formǎ continuatǎ.

SANCTIUNI: inchisoarea de la 6 luni  la 5 ani.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright