Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Regulamentul din 17 februarie 2010 investigare a accidentelor si a incidentelorRegulamentul din 17 februarie 2010 investigare a accidentelor si a incidentelor


Regulamentul din 17 februarie 2010 (Regulamentul din 2010)

Regulamentul din 17 februarie 2010 (Regulamentul din 2010) de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania [aprobat prin HG 117 din 17 februarie 2010]

CAPITOLUL I
Obiectul si domeniul de aplicare a regulamentului, definirea accidentelor si incidentelor

SECTIUNEA 1
Obiectul si domeniul de aplicare a regulamentului

Art. 1. – Prezentul regulament stabileste modul in care se desfasoara activitatea de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare in operatiunile de transport pe caile ferate ori pe reteaua de transport cu metroul din Romania.
Art. 2.
(1) Prin operatiuni de transport pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul se intelege orice deplasare de persoane si/sau bunuri realizata cu vehicule feroviare de catre operatorii economici, precum si serviciile adiacente ori conexe acestora.
(2) Serviciile adiacente sunt activitatile care au ca obiect:
a) asigurarea desfasurarii in siguranta a transportului pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul;
b) asigurarea conditiilor tehnice constructive, de intretinere si de exploatare a infrastructurii si instalatiilor feroviare, precum si ale vehiculelor care circula pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul.
(3) Serviciile conexe sunt activitatile care se desfasoara in legatura nemijlocita cu sau in timpul transportului feroviar.
Art. 3.
(1) Operatiunile de transport pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul trebuie sa se desfasoare in conditii de siguranta feroviara.
(2) Siguranta feroviara este conceptul potrivit caruia operatiunile de transport pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul trebuie sa se desfasoare fara pericol pentru persoane, pentru bunurile si marfurile incredintate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructura, precum si pentru mediul inconjurator.
Art. 4. – Personalul Autoritatii Feroviare Romane, denumita in continuare AFER, si al operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul este obligat sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile prezentului regulament, potrivit functiei detinute.
Art. 5. -
(1) Siguranta feroviara se realizeaza prin aplicarea si respectarea de catre toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar a actelor normative si a reglementarilor specifice sistemului de transport pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul, care cuprind cerinte obligatorii de siguranta feroviara, denumite in continuare norme nationale de siguranta feroviara. Nivelurile de siguranta care trebuie atinse sunt exprimate prin criterii de acceptare a riscului si sunt definite de obiectivele de siguranta comune.
(2) Normele nationale de siguranta feroviara cuprind prevederi referitoare la:
a) obiectivele si metodele de siguranta feroviara nationale cuprinse in reglementarile specifice;
b) cerintele aplicabile sistemelor de management al sigurantei feroviare, certificarii si autorizarii de siguranta;
c) cerintele privind construirea, autorizarea punerii in functiune, repararea si intretinerea elementelor infrastructurii specifice caii ferate si transportului cu metroul;
d) cerintele privind construirea, autorizarea punerii in functiune si introducerea in circulatie, repararea si intretinerea vehiculelor, noi sau modificate, dupa caz;
e) cerintele referitoare la personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei privind calificarea, instruirea, autorizarea, verificarea periodica din punct de vedere profesional si examinarea medicala si psihologica, potrivit reglementarilor specifice;
f) cerintele privind schimbul de vehicule feroviare intre operatorii economici pe care acestia le detin, sistemele de inregistrare a respectivelor vehicule feroviare si cerintele aplicabile procedurilor de incercare pentru acestea;
g) modul de exploatare a retelei feroviare, inclusiv regulile referitoare la sistemele de semnalizare si gestionare a traficului cuprinse in reglementarile specifice;
h) cerintele aplicabile personalului cu responsabilitati in siguranta feroviara, inclusiv criteriile de selectie, autorizare si atestare, daca este cazul;
i) prevenirea si investigarea accidentelor si incidentelor;
j) normele de stabilire a unor cerinte privind normele interne suplimentare de exploatare care trebuie stabilite de operatorii economici.SECTIUNEA a 2-a
Definitii
Art.
6. – In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii
a) accident – un eveniment neprevazut, nedorit sau neintentionat ori un lant specific de asemenea evenimente, care are consecinte daunatoare. Accidentele se impart in urmatoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentari ale persoanelor produse de materialul rulant in miscare, incendii si altele;
b) accident grav – orice coliziune sau deraiere de trenuri ducand la decesul a cel putin o persoana ori la vatamarea grava a 5 sau mai multe persoane ori producand pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului si orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare ori asupra gestionarii sigurantei;
c) pagube importante – pagubele care pot fi evaluate de indata de organismul de investigare la un total de cel putin 2 milioane euro;
d) incident – orice eveniment, altul decat un accident sau un accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor si afectand siguranta in exploatare;
e) decedat – persoana la care a survenit decesul ca urmare a vatamarii sale in accident, cu exceptia sinuciderii1;
f) vatamare grava – afectiune a starii de sanatate suferita de o persoana in cursul unui accident/incident si care:
-in intervalul de 7 zile de la data accidentului/incidentului a necesitat spitalizarea pentru o perioada mai mare sau egala cu 3 zile;
-are ca rezultat o fractura de os;
-implica ruperi sau sfasieri ale tesuturilor, care au ca urmari hemoragii grave, leziuni ale nervilor, muschilor sau tendoanelor;
-implica leziunea oricarui organ intern;
-implica arsuri de gradul 2 sau 3 sau orice alte arsuri care acopera mai mult de 5% din suprafata corpului;
-rezulta din expunerea la material biologic infectios, materii toxice, corozive sau la radiatii periculoase.
g) investigatie – un proces desfasurat in scopul prevenirii accidentelor si incidentelor, care include strangerea si analizarea informatiilor, stabilirea conditiilor, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta. Investigatia are statutul juridic de act administrativ, permitand investigatorilor principali sa isi indeplineasca sarcinile in modul cel mai eficient si in timpul cel mai scurt cu putinta. Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara. Investigatia nu se ocupa in niciun caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii;
h) investigator principal – o persoana responsabila de organizarea, conducerea si controlul desfasurarii unei investigatii;
i) avizare – proces de instiintare a personalului cu functii de conducere si a celui cu atributii de instruire, indrumare si control cu privire la producerea unui accident sau a unui incident pe infrastructura feroviara publica si/sau privata specifica transportului pe calea ferata, respectiv pe reteaua de transport cu metroul.
___________
1Sinuciderea, numita si suicid, este actul prin care cineva isi ia singur viata.

CAPITOLUL II
Clasificarea accidentelor si incidentelor

Art. 7.
(1) In intelesul prezentului regulament, accidentele se impart in urmatoarele categorii:
a) coliziuni ce pot avea loc intre trenuri sau coliziuni intre trenuri si alte vehicule feroviare in miscare ori in stationare, cu exceptia celor care pot fi scoase de pe linie cu bratele. In categoria coliziunilor de trenuri se includ acostarile intre trenuri sau cu vehicule feroviare in stationare ori in miscare, precum si cu obstacole aflate in gabaritul de libera trecere, cu exceptia celor care pot fi scoase din gabaritul liniei cu bratele;
b) deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor in circulatie;
c) loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de catre trenuri in circulatie;
d) loviri ale persoanelor de catre vehicule feroviare aflate in miscare, cu exceptia cazurilor de suicid;
e) incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie.
(2) In functie de consecinte, accidentele se clasifica in
a) accidente grave – situatiile sau faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), care au avut ca urmare, dupa caz:
-cel putin o persoana decedata;
-vatamarea grava a cel putin 5 persoane;
-pagube importante produse vehiculelor feroviare, infrastructurii feroviare sau mediului, precum si orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare sau asupra gestionarii acesteia.
b) accidente – situatiile sau faptele prevazute la alin. (1) care nu se incadreaza la accidente grave. Sunt considerate accidente si situatiile sau faptele prevazute la alin. (1) produse in activitatea de manevra feroviara, care au avut ca urmare decesul a cel putin unei persoane.
Art. 8. – Clasificarea incidentelor, in functie de activitatea in cursul careia s-au produs
1. Grupa A – incidente produse in circulatia trenurilor:
1.1. expedieri sau plecari de trenuri cand calea este ocupata – tren contra tren sau tren dupa tren, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;
1.2. primiri sau intrari de trenuri in statie pe linie ocupata ori inchisa cu atacarea macazului care da acces la linia ocupata sau inchisa, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice; primiri de trenuri cu marca de siguranta ocupata la intrare;
1.3. primirea simultana a trenurilor sau expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers pe parcursuri incompatibile; primiri de trenuri cu marca de siguranta ocupata in capatul opus parcursului de primire, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice; expedieri sau plecari de trenuri cu marca de siguranta ocupata pe parcursul de iesire;
1.4. scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curenta ori din puncte de sectionare, care se angajeaza pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curenta ori pe linia de evitare/scapare; scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din puncte de sectionare cu depasirea marcii de siguranta;
1.5. expedieri sau plecari de trenuri
a) fara cale libera sau fara consimtamantul in blocul de linii al statiei vecine;
b) fara ordinul operatorului de circulatie, pe sectiile cu “conducerea centralizata a circulatiei trenurilor”;
c) in alta directie de mers decat cea prevazuta, cu atacarea macazului care da acces la acea directie de mers;
d) pe linie inchisa, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;
1.6. plecarea trenurilor dintr-un punct de sectionare fara a avea dreptul de a ocupa linia curenta si fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;
1.7. depasirea de catre trenuri a semnalelor fixe sau mobile, precum si a indicatoarelor care ordona “oprirea”, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice, respectiv de catre trenuri de metrou cu instalatia ATP izolata;
1.8. depasirea de catre trenuri a marcii de siguranta in cazul semnalelor de iesire de grup, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;
1.9. depasirea de catre trenuri a vitezelor maxime2 admise de linie, a vitezelor maxime stabilite pentru categoria de tren respectiva in livretele de mers sau prin ordin de circulatie, a treptelor restrictiilor de viteza;
1.10. lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, instalatiilor sau a altor vehicule feroviare de catre transporturi cu gabarit depasit, de catre vagoane cu incarcatura deplasata ori cu partile mobile neasigurate sau neinchise, respectiv de catre piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale incarcaturii acestora, in urma carora nu au fost inregistrate deraieri de vehicule feroviare;
1.11. efectuarea de comenzi eronate pentru circulatia trenurilor ca urmare a functionarii defectuoase, a neremedierii defectiunilor sau a neverificarii instalatiilor de centralizare si telecomanda;
1.12. indrumarea trenurilor cu procentul de masa franata neasigurat in conformitate cu livretul de mers corespunzator categoriei trenului respectiv, precum si a trenurilor de lucru in activitatea de metrou, fara asigurarea procentului de masa franata pentru mentinerea pe loc sau cu conducta generala de aer intrerupta, indiferent daca procentul de masa franata este sau nu asigurat;
1.13. executarea eronata a parcursurilor de intrare, de iesire sau de trecere a trenurilor;
1.14. lovirea de catre trenuri a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu bratele, a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor si instalatiilor aflate in gabaritul de libera trecere, in urma carora nu au avut loc deraieri de vehicule feroviare.
2. Grupa B – incidente produse in activitatea de manevra
2.1. iesirea convoiului de manevra, a locomotivei la manevra sau a altor vehicule feroviare dincolo de limita statiei ori a postului de miscare in linie curenta, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;
2.2. depasirea semnalelor fixe sau mobile care ordona “oprirea” ori “manevra interzisa”, a indicatoarelor care interzic trecerea ori a marcilor de siguranta de catre convoaiele de manevra, locomotiva izolata sau alte vehicule feroviare la manevra, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;
2.3. depasirea de catre convoaiele de manevra, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevra a vitezelor maxime admise de linie, a treptelor restrictiilor de viteza, a vitezelor maxime stabilite la manevra prin reglementari specifice, prin planul tehnic de exploatare al statiei sau prin ordinul de circulatie;
2.4. deraieri de vehicule feroviare;
2.5. tamponari sau acostari de vehicule feroviare care au ca urmare avarii la vehicule feroviare si/sau la incarcatura;
2.6. lovirea de catre convoaiele de manevra, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevra a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu bratele, a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor si a instalatiilor aflate in gabaritul de libera trecere, in urma careia nu au fost inregistrate deraieri de vehicule feroviare;
2.7. stationarea vehiculelor feroviare peste marca de siguranta, dupa terminarea activitatilor de manevra, fara respectarea reglementarilor specifice;
2.8. lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, instalatiilor sau a altor vehicule feroviare de catre transporturi cu gabarit depasit, de catre vagoane cu incarcatura deplasata ori cu partile mobile neasigurate sau neinchise, respectiv de catre piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale incarcaturii acestora;
2.9. executarea eronata a parcursurilor de manevra, ca urmare a manipularii necorespunzatoare a instalatiilor, respectiv a functionarii defectuoase, a neremedierii defectiunilor sau neverificarii instalatiilor de centralizare si telecomanda;
2.10. neretragerea si/sau neoprirea manevrei potrivit reglementarilor specifice si prevederilor planului tehnic de exploatare al statiei, in vederea primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.
3. Grupa C – alte incidente produse in legatura cu siguranta feroviara
3.1. neexecutarea de catre personalul feroviar a atributiilor de serviciu stabilite in cadrul de reglementare specific si care ar putea conduce la producerea de accidente sau incidente clasificate potrivit prezentului regulament;
3.2. executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare aflat sub influenta consumului de bauturi alcoolice sau a substantelor halucinogene;
3.3. parasirea postului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare, fara respectarea reglementarilor specifice;
3.4. executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare fara a fi autorizat, potrivit reglementarilor specifice, in functie, pentru activitatea pe care o presteaza sau la instalatia pe care o deserveste, pe perioada incetarii temporare a valabilitatii autorizatiei sau fara a detine aviz medical si/sau aviz psihologic, de aptitudine, in termen de valabilitate;
3.5. expedieri de trenuri fara ordin de circulatie, atunci cand reglementarile specifice prevad obligativitatea emiterii acestuia;
3.6. efectuarea serviciului in legatura directa cu siguranta circulatiei, dupa depasirea duratei de lucru reglementata;
3.7. indrumarea trenurilor electrice de metrou fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice referitoare la verificarea numarului de osii fara frana activa si/sau neinscrierea in fisa de bord a numarului de osii fara frana activa;
3.8. neintroducerea restrictiilor de viteza sau neinchiderea liniei in cazurile prevazute in reglementarile specifice, neacoperirea cu semnale mobile a portiunilor de linii inchise sau slabite;
3.9. nedarea dispozitiei pentru inchiderea barierei sau neinchiderea barierei de la trecerile la nivel in vederea trecerii trenurilor; neinchiderea barierei de la trecerile la nivel, respectiv neoprirea circulatiei rutiere la trecerile la nivel dotate cu indicatoare rutiere, in vederea trecerii convoaielor de manevra, a locomotivelor izolate sau a altor vehicule feroviare;
3.10. efectuarea de lucrari la linii sau la instalatii fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice, referitoare la siguranta feroviara;
3.11. darea in exploatare a vehiculelor feroviare, a liniilor de cale ferata, precum si a instalatiilor fixe, in urma operatiunilor de intretinere si reparare, cu defecte sau lipsuri, care afecteaza siguranta feroviara;
3.12. caderea pieselor apartinand vehiculelor feroviare sau a incarcaturii din vagoane (partial sau total) si a altora similare din trenuri, care afecteaza siguranta feroviara;
3.13. indrumarea transporturilor cu gabarit depasit sau a vagoanelor incarcate fara respectarea reglementarilor specifice (sarcina pe osie depasita, incarcatura deplasata sau neasigurata si altele similare);
3.14. nerespectarea opririlor trenurilor de calatori si mixte stabilite in livretele de mers sau in mersul intocmit cu ocazia punerii in circulatie a trenurilor suplimentare; nerespectarea conditiilor inscrise in ordinul de circulatie, privind circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare;
3.15. manipularea neregulamentara a instalatiilor de centralizare, semnalizare si comanda care poate afecta siguranta feroviara;
3.16. defecte si deranjamente in activitatea de exploatare feroviara:
a) ruperi de osii;
b) ruperi de roti sau de bandaje;
c) serpuirea liniilor de cale ferata;
d) supraincalzirea cutiei de osie.
Art. 9. – Nu se incadreaza ca accidente sau incidente situatiile si faptele care au condus la inchiderea circulatiei feroviare in mod accidental, din urmatoarele cauze:
a) naturale, respectiv inundatii, alunecari de teren, inzapeziri, caderi de stanci, de copaci sau de alte obstacole neprevazute, cutremure, incendii de vegetatie;
b) afectarea accidentala a gabaritului de libera trecere al caii de catre vehicule rutiere, utilaje si altele asemenea;
c) defectarea vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor aflate in circulatie sau la manevra;
d) ruperea pantografului locomotivelor aflate in circulatie sau la manevra;
e) ruperea trenului;
f) scurgeri din continutul vagoanelor incarcate cu substante chimice care pot afecta mediul si sanatatea personalului.
Art. 10. – Faptele produse de terte persoane fizice sau juridice care au pus in pericol siguranta feroviara, care au avut ca urmare perturbarea activitatii de transport feroviar, distrugerea si/sau sustragerea de piese sau materiale din componenta vehiculelor ori infrastructurii feroviare nu se incadreaza ca accidente/incidente potrivit prezentului regulament, pentru acestea fiind aplicabile prevederile legislatiei in vigoare.
___________
2 Depasirea de catre trenuri a vitezelor maxime va fi interpretata in functie de clasa de precizie a aparatului de inregistrare a vitezei, luandu-se in considerare si tolerantele de masurare.

CAPITOLUL III

Dezvoltarea si imbunatatirea sigurantei feroviare

SECTIUNEA 1
Organizarea activitatii de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare

Art. 11. -
(1) Dezvoltarea si imbunatatirea sigurantei feroviare se realizeaza de catre personalul cu atributii de conducere, instruire si control din cadrul structurilor organizatorice ale operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, precum si de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare.
(2) Acest personal este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai si la timp normele nationale de siguranta feroviara si sistemele de management al sigurantei proprii operatorului economic angajator.
Art. 12. -
(1) Responsabilitatea exploatarii sigure a sistemului feroviar si a controlului riscurilor asociate acestuia apartine operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, care au obligatia sa puna in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, daca este cazul in cooperare, sa aplice normele si standardele nationale de siguranta si sa instituie sisteme de management al sigurantei. Fara sa aduca atingere raspunderii civile, in conformitate cu cerintele legale in vigoare, fiecare operator economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar este responsabil de partea lui de sistem si de exploatarea in siguranta a acestuia, inclusiv de aprovizionarea cu materiale si contractarea de servicii, fata de utilizatori, clienti, lucratorii implicati si terti.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere raspunderii fiecarui producator, furnizor de intretinere, detinator de vehicule pentru operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, prestator de servicii si fiecarei entitati achizitoare, legate de asigurarea faptului ca materialul rulant, instalatiile, accesoriile, echipamentele si serviciile furnizate de acestia respecta cerintele si conditiile de utilizare specificate, astfel incat pot fi puse in functiune in mod sigur de fiecare operator economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar.
Art. 13. – Prin management al sigurantei feroviare se intelege modul de organizare a activitatilor specifice astfel incat acestea sa se desfasoare in depline conditii de siguranta feroviara. In acest sens, operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa organizeze desfasurarea operatiunilor de transport feroviar pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul pe baza normelor nationale de siguranta feroviara;
b) sa organizeze si sa efectueze controlul activitatilor proprii privind siguranta feroviara, stabilind proceduri specifice;
c) sa utilizeze in activitatile pe care le desfasoara in legatura cu operatiunile de transport feroviar pe calea ferata sau cu metroul numai produse si/sau servicii feroviare critice, care respecta reglementarile specifice obligatorii cu privire la autorizarea, omologarea sau agrementarea tehnica de catre AFER;
d) sa utilizeze in functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul numai personal autorizat si/sau atestat, dupa caz, care corespunde din punct de vedere profesional si care detine aviz medical si aviz psihologic de aptitudine, in termenul de valabilitate;
e) sa detina personal desemnat cu atributii in organizarea si conducerea activitatii de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul si de siguranta feroviara atestat de catre AFER, precum si o structura organizatorica cu atributii in coordonarea sigurantei feroviare si a sistemului de management al sigurantei feroviare, dupa caz;
f) sa participe la operatiunile care se desfasoara pentru restabilirea circulatiei trenurilor in cazul accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, la solicitarea administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare;
g) sa stabileasca proceduri pentru asigurarea raportarii, investigarii si analizarii accidentelor si incidentelor produse pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, precum si pentru luarea masurilor preventive necesare;
h) sa ia toate masurile necesare pentru acoperirea raspunderii sale civile in caz de accidente si/sau incidente in timpul furnizarii serviciilor de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul pe care le efectueaza.
Art. 14. – In cazul in care se constata ca personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul se face vinovat de producerea accidentelor sau incidentelor, AFER poate suspenda sau retrage autorizatia/autorizatiile detinute de catre acest personal, potrivit reglementarilor specifice.
Art. 15.
(1) Organizarea activitatilor de instruire si control al personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul se efectueaza de catre conducerea operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar.
(2) Desfasurarea activitatilor de control se efectueaza cu personal stabilit de catre conducerea operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul. In acest sens, fiecare operator economic care desfasoara astfel de operatiuni de transport trebuie sa intocmeasca proceduri specifice proprii, in care sa se stabileasca modul de organizare, efectuare si finalizare a activitatii de control in legatura cu siguranta feroviara.
(3) Activitatile de pregatire, perfectionare, verificare profesionala periodica si participare in comisiile de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei se asigura de catre personal de specialitate atestat de catre AFER.SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile si raspunderile personalului operatorilor economici
care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata
sau pe reteaua de transport cu metroul

Art. 16. – In timpul serviciului, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare pe calea ferata sau cu metroul are urmatoarele obligatii
a) sa isi exercite atributiile de serviciu cu respectarea prevederilor reglementarilor specifice;
b) sa ia masuri, potrivit competentelor pe care le are, ori de cate ori constata o incalcare a prevederilor din reglementarile specifice referitoare la siguranta feroviara, pentru a asigura respectarea acestora;


c) sa sesizeze verbal si in scris, prin raport de eveniment, adresat conducatorului subunitatii din care face parte, orice neregula observata in legatura cu siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, indiferent de domeniul de activitate feroviara in care s-a produs. Modelul raportului de eveniment este prevazut in anexa nr. I
d) in cazul in care neregula sesizata pune in pericol iminent siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, sa ia personal de indata masuri de prevenire a situatiei de pericol si sa o avizeze pe orice cale conducerii subunitatii celei mai apropiate.
Art. 17. – Pentru dezvoltarea si imbunatatirea sigurantei pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, personalul de conducere, instruire si control al operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar are urmatoarele obligatii, care vor fi cuprinse in fisele posturilor corespunzator functiei executate, dupa cum urmeaza:
a) sa asigure toate conditiile necesare pentru ca activitatea personalului cu responsabilitati in siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul sa se desfasoare potrivit reglementarilor specifice;
b) sa utilizeze in functiile cu responsabilitati in siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul numai personal care corespunde din punct de vedere profesional si pentru care exista avize medicale si avize psihologice, de aptitudine, aflate in termen de valabilitate;
c) sa organizeze si sa asigure verificarea starii personalului cu responsabilitati in siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul la intrarea si in timpul serviciului;
d) sa stabileasca atributiile, sarcinile si raspunderile personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei;
e) sa se convinga ca atributiile, sarcinile si raspunderile personalului privind siguranta feroviara sunt insusite si se executa intocmai;
f) sa asigure conditiile necesare pentru insusirea integrala si la timp de catre personalul cu responsabilitati in siguranta feroviara a prevederilor din reglementarile specifice;
g) sa organizeze, sa asigure si sa verifice, dupa caz, efectuarea activitatii de control in legatura cu siguranta feroviara, desfasurata de personalul cu astfel de responsabilitati;
h) sa execute activitatea de control conform programului aprobat potrivit procedurilor specifice proprii;
i) sa analizeze periodic eficienta activitatii de control si sa prelucreze abaterile privind siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, potrivit procedurilor specifice proprii;
j) sa organizeze periodic analize de siguranta a circulatiei pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, potrivit propriilor proceduri specifice;
k) sa analizeze neregulile sesizate prin rapoartele de eveniment si sa ia masuri urgente de inlaturare a cauzelor care au condus la producerea acestora. In cazul in care continutul raportului de eveniment priveste alte structuri organizatorice cu specific feroviar, va inainta raportul de eveniment acestora, care au obligatia de a raspunde in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii raportului de eveniment;
l) sa organizeze activitatea de evidenta a rapoartelor de eveniment;
m) sa asigure investigarea incidentelor potrivit competentelor stabilite in prezentul regulament, in vederea stabilirii de masuri corective necesare pentru prevenirea unor incidente similare;
n) sa aplice masurile stabilite in dosarele de cercetare disciplinara a personalului propriu a carui vinovatie in producerea accidentelor si incidentelor a fost constatata potrivit legislatiei in vigoare;
o) sa sanctioneze, potrivit dispozitiilor legale, abaterile privind siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul sesizate sau constatate in activitatea personalului propriu.
Art. 18.
(1) Analizele de siguranta a circulatiei reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, in cadrul careia se prelucreaza, prin materiale educative, accidentele si incidentele, precum si abaterile produse in activitatea de transport feroviar in legatura cu siguranta circulatiei feroviare si modul de aplicare a masurilor stabilite in urma actiunilor de control care au vizat activitatea proprie.
(2) Operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar stabilesc prin proceduri specifice proprii modul de organizare si desfasurare a analizelor de siguranta a circulatiei, respectiv modul de intocmire a materialelor educative.
Art. 19. – Procedurile proprii de control si de desfasurare a analizelor de siguranta a circulatiei feroviare se intocmesc de catre operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, ca parte integranta a sistemului de management al sigurantei feroviare.
Art. 20. – Periodic, AFER analizeaza cu operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul activitatea acestora in domeniul sigurantei feroviare. Cu ocazia acestor analize se vor stabili, daca este cazul, masuri pentru imbunatatirea activitatii cu privire la siguranta feroviara pe calea ferata sau cu metroul.
Art. 21. – Pentru neindeplinirea obligatiilor privind siguranta pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, personalul operatorilor economici care desfasoara astfel de operatiuni de transport raspunde disciplinar, contraventional, material si/sau penal, dupa caz, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL IV

SECTIUNEA 1
Avizarea accidentelor si incidentelor produse pe infrastructura
feroviara publica si privata specifica transportului
pe calea ferata

Art. 22. -
(1) Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident in incinta unei subunitati este obligat sa anunte de indata conducerea acelei subunitati sau a punctului de lucru. Conducatorul acestei subunitati sau al punctului de lucru este obligat, in acest caz, sa anunte de indata seful statiei sau pe inlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care deserveste subunitatea respectiva.
(2) Personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea unui accident sau incident in linie curenta este obligat sa sesizeze de indata, prin raport de eveniment, seful statiei celei mai apropiate sau pe inlocuitorul acestuia.
(3) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, precum si in cazul sectiilor de circulatie cu conducere in sistem dispecer, personalul care a luat cunostinta de producerea unui accident/incident este obligat sa ia de indata masuri de instiintare a conducatorului turei de serviciu de la regulatorul de circulatie. Acesta indruma la fata locului pe seful celei mai apropiate statii sau pe inlocuitorul acestuia.
(4) Avizarea de indata a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica si privata specifica transportului pe calea ferata si pe reteaua feroviara cu metroul constituie atributie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata care a luat cunostinta de producerea acestuia.
Art. 23. – Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferata, in toate cazurile, se face de catre seful statiei sau inlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, catre operatorul de serviciu de la regulatorul de circulatie pe raza caruia s-a produs accidentul/incidentul din cadrul sucursalei regionale CF a Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” – S.A., denumita in continuare CNCF “CFR” – S.A., si se realizeaza in doua etape:
a) instiintarea verbala, cuprinzand primele informatii, de indata ce acesta a luat cunostinta de producerea accidentului/incidentului;
b) avizarea propriu-zisa, transmisa prin telefonograma, in cel mai scurt timp posibil.
Art. 24. -
(1) In cazul accidentelor/incidentelor produse pe infrastructura feroviara publica, seful statiei sau inlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, dupa transmiterea instiintarii verbale, convoaca toti sefii subunitatilor locale cu specific feroviar implicati, care se vor deplasa de indata la locul producerii acestora, unde sunt obligati:
a) sa constate proportia si urmarile accidentului/incidentului, daca sunt persoane decedate sau vatamate si sa solicite de urgenta prezenta organelor specializate din cadrul autoritatilor publice: inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, parchetul, reprezentantii autoritatilor de stat din domeniile administratiei si internelor, sanatatii, muncii, familiei si protectiei sociale, ai Garzii Nationale de Mediu, dupa caz, potrivit reglementarilor in vigoare;
b) sa ia masuri, pana la sosirea comisiei de investigare, pentru impiedicarea extinderii distrugerilor si pagubelor, precum si pentru paza locului in vederea pastrarii intacte a indiciilor, a probelor si a urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor producerii accidentului/incidentului.
(2) Seful statiei sau inlocuitorul acestuia ajuns la locul producerii accidentului/incidentului are obligatia sa intocmeasca si sa transmita de indata in scris avizarea accidentului/incidentului operatorului de serviciu de la regulatorul de circulatie al sucursalei regionale CF.
(3) In cazurile prevazute de lege, seful statiei sau inlocuitorul acestuia va aviza cele produse si la serviciul apelului de urgenta 112.
Art. 25. -
(1) In cazul producerii de accidente/incidente in statii sau in puncte de sectionare afiliate neprevazute cu sef de statie ori cand seful statiei sau inlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, nu se poate prezenta in timp util la locul accidentului/incidentului, obligatiile sefului statiei revin impiegatului de miscare de serviciu.
(2) Atunci cand accidentul/incidentul s-a produs in linie curenta, pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor sau pe sectii de circulatie cu conducere in sistem dispecer, pentru obligatiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (2) conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie va stabili si va nominaliza prin dispozitie scrisa seful statiei care se va deplasa la locul producerii accidentului/incidentului.
Art. 26.
(1) In cazul in care accidentul/incidentul s-a produs pe infrastructura feroviara privata, atributiile stabilite la art. 24 revin responsabilului cu siguranta circulatiei sau sefului de statie al operatorului economic care gestioneaza infrastructura respectiva. Si in acest caz avizarea accidentului/incidentului se face de catre seful statiei sau inlocuitorul sau, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare publice, care deserveste subunitatea respectiva, in baza instiintarii verbale si a avizarii scrise transmise de catre responsabilul cu siguranta circulatiei feroviare, respectiv de catre seful de statie al operatorului economic.
(2) In cazul in care un operator economic are infrastructura feroviara deservita de mai multe statii, conducerea structurii teritoriale a administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare stabileste statia care va aviza accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviara a operatorului economic respectiv.
Art. 27.
(1) Avizarea accidentelor si a incidentelor are prioritate fata de orice alta comunicare.
(2) Cand comunicatiile telefonice CFR sunt intrerupte, seful statiei sau inlocuitorul acestuia solicita prin orice mijloace – radiotelefon, telefon mobil, curier – celei mai apropiate statii cu posibilitati de comunicare sa transmita telefonograma de avizare a accidentului/incidentului.
(3) Telefonograma de avizare a accidentului/incidentului cuprinde:
a) data, ora si locul unde s-a produs accidentul/incidentul;
b) descrierea si urmarile acestuia;
c) mijloacele de interventie necesare pentru inlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, potrivit reglementarilor specifice;
d) autoritatile publice care nu au putut fi avizate de seful statiei sau inlocuitorul acestuia potrivit art. 24 alin. (1) lit. a).
Art. 28. -
(1) Dupa primirea avizarii, pentru fiecare etapa in parte, operatorul de serviciu de la regulatorul de circulatie aduce de indata la cunostinta conducatorului turei de serviciu de la regulatorul de circulatie continutul avizarilor respective.
(2) Conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie avizeaza de indata, pentru fiecare etapa in parte:
a) conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie regional din cadrul sucursalei regionale CF;
b) dispecerul energetic feroviar, cand s-au produs avarii la linia de contact sau atunci cand se impune intreruperea alimentarii cu energie electrica a liniei de contact;
c) autoritatile publice care nu au putut fi avizate de seful statiei sau de inlocuitorul acestuia potrivit art. 24 alin. (1) lit. a).
Art. 29. – Conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie regional avizeaza de indata, pentru fiecare etapa in parte
a) revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranta a circulatiei din cadrul sucursalei regionale CF;
b) conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie central din cadrul CNCF “CFR” – S.A.;
c) conducerile operatorilor economici implicati in producerea accidentului/incidentului.
Art. 30. -
(1) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranta a circulatiei va aviza de indata, pentru fiecare etapa in parte:
a) conducatorul revizoratului regional de siguranta a circulatiei din cadrul sucursalei regionale CF;
b) revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranta a circulatiei din cadrul CNCF “CFR” – S.A.;
c) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritoriala din cadrul Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, denumita in continuare ASFR;
d) investigatorul responsabil de structura teritoriala din cadrul Organismului de Investigare Feroviar Roman, denumit in continuare OIFR.
(2) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranta a circulatiei din cadrul sucursalei regionale CF este obligat:
a) sa faca incadrarea preliminara a accidentului/incidentului, potrivit prevederilor prezentului regulament;
b) sa intocmeasca si sa transmita in cel mai scurt timp structurii teritoriale din cadrul ASFR fisa de avizare a accidentului/incidentului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. II A
c) sa solicite si sa urmareasca indrumarea si circulatia mijloacelor de interventie pana la locul producerii accidentului/incidentului.
Art. 31. – Revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranta circulatiei din cadrul CNCF “CFR” – S.A. va aviza de indata, pentru fiecare etapa in parte:
a) conducatorul revizoratului general de siguranta a circulatiei;
b) inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR;
c) investigatorul de serviciu din structura centrala a OIFR.
Art. 32. -
(1) Conducatorul revizoratului general de siguranta a circulatiei va aviza de indata conducerea CNCF “CFR” – S.A., potrivit procedurilor proprii pentru asigurarea raportarii accidentelor/incidentelor din cadrul sistemului de management al sigurantei, despre producerea unui accident/incident.
(2) In cazul producerii de accidente, conducerea CNCF “CFR” – S.A. si a operatorilor economici implicati avizeaza de indata telefonic conducerea ASFR si conducerea OIFR.
(3) Dupa primirea avizarii telefonice a producerii unui accident grav, directorul ASFR va informa conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii atat telefonic, cat si in scris, prin intocmirea si transmiterea unei note de avizare.
Art. 33. -
(1) Revizoratul general de siguranta a circulatiei din cadrul CNCF “CFR” – S.A. informeaza in scris Serviciul control si siguranta circulatiei din cadrul ASFR si Serviciul investigare accidente grave din cadrul OIFR, zilnic, pana la ora 7,00 a fiecarei zile, cu privire la accidentele si incidentele, inclusiv cazurile/situatiile prevazute la art. 9 si 10, produse in ultimele 24 de ore.
(2) Dupa primirea in scris a informatiei prevazute la alin. (1), inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR intocmeste o nota scrisa pe care o transmite, sub semnatura directorului ASFR, conducerii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Art. 34.
(1) Situatiile prevazute la art. 9 si 10 se avizeaza potrivit prezentului regulament, dar nu se inregistreaza in statistica accidentelor si incidentelor produse pe infrastructura feroviara publica si privata.
(2) Pentru faptele prevazute la art. 10, seful subunitatii pe raza careia s-a produs accidentul/incidentul avizeaza si organele de politie, telefonic si in scris.

SECTIUNEA a 2-a
Avizarea accidentelor si a incidentelor produse pe reteaua
de transport cu metroul

Art. 35. -
(1) Personalul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul care a produs sau care a luat cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident pe reteaua de transport cu metroul, statii, depouri, linie curenta si altele asemenea este obligat sa anunte de indata telefonic dispecerul central sau, prin statie radio, operatorul de circulatie din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul, care comunica cele avizate dispecerului central.
(2) Personalul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul care a luat cunostinta de producerea unui accident sau a unui incident pe reteaua de transport cu metroul este obligat sa il sesizeze si prin raport de eveniment pe seful ierarhic superior.
Art. 36. -
(1) Avizarea accidentelor sau a incidentelor produse pe reteaua de transport cu metroul se realizeaza in doua etape:
a) instiintarea verbala telefonica sau prin statie radio a dispecerului central, cuprinzand primele informatii, de indata ce s-a luat cunostinta de producerea accidentului/incidentului;
b) avizarea scrisa, in cel mai scurt timp posibil.
(2) Avizarea accidentelor sau a incidentelor are prioritate fata de orice alta comunicare.
Art. 37. -
(1) Instiintarea verbala a producerii unui accident sau a unui incident pe reteaua de transport cu metroul se face prin utilizarea mijloacelor de comunicatie existente, respectiv instalatia de radiocomunicatii, telefonie operativa sau automata.
(2) Instiintarea verbala a unui accident/incident produs pe reteaua de transport cu metroul cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
a) ora si locul unde s-a produs accidentul/incidentul;
b) felul si proportiile accidentului/incidentului;
c) eventuale urmari ale accidentului/incidentului, respectiv: accidentati, avarieri ale vehiculelor feroviare, ale infrastructurii feroviare, ale instalatiilor de siguranta etc.;
d) eventuale mijloace de interventie sau ajutoare necesare;
e) numele, prenumele si functia persoanei care face instiintarea.
Art. 38. – Operatorul de circulatie care a primit instiintarea producerii unui accident sau a unui incident avizeaza de indata dispecerul central al operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul, cu privire la acest fapt.
Art. 39. – Dupa primirea instiintarii verbale, dispecerul central avizeaza de indata, prin mijloacele de comunicatie de care dispune, succesiv:
a) directorul general al operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul;
b) conducatorul compartimentului de siguranta a circulatiei din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul;
c) inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, daca este cazul;
d) statia de salvatori a operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul, daca este cazul;
e) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritoriala din cadrul ASFR;
f) investigatorul responsabil de structura teritoriala din cadrul OIFR;
g) dispecerii de ramura din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul, pentru trimiterea la locul producerii accidentului/incidentului a echipei de constatare prealabila si a echipelor de interventie, daca este cazul;
h) parchetul, reprezentantii autoritatilor de stat din domeniile administratiei si internelor, sanatatii, muncii, familiei si protectiei sociale, ai Garzii Nationale de Mediu, dupa caz.
Art. 40. – Dupa primirea avizarii, conducatorul compartimentului de siguranta a circulatiei din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul avizeaza:
a) conducerea operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul;
b) conducerile compartimentelor de infrastructura feroviara si exploatare ale operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul, care vor actiona in conformitate cu masurile dispuse de conducerea respectivului operator economic si atributiile pe care le au in astfel de situatii;
c) conducatorii subunitatilor implicate in accidentul sau incidentul produs ori in operatiunile de inlaturare a urmarilor produse.
Art. 41. – Atributiile si componenta echipei de constatare prealabila se stabilesc de catre conducerea operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul prin procedura proprie, in conditiile prezentului regulament.
Art. 42. – Dispecerul central din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul este obligat:
a) sa faca incadrarea preliminara a accidentului/incidentului, potrivit prevederilor prezentului regulament;
b) sa intocmeasca fisa de avizare a accidentului/incidentului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. II B, si sa o transmita in cel mai scurt timp:
-conducerii operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul;
-personalului din compartimentul de siguranta a circulatiei din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul;
-personalului de serviciu din structura teritoriala din cadrul ASFR;
c) sa solicite si sa urmareasca indrumarea si circulatia mijloacelor de interventie pana la locul producerii accidentului/incidentului, potrivit reglementarilor specifice pentru aceste cazuri. Circulatia mijloacelor de interventie se efectueaza cu prioritate peste orice rang al trenurilor.
Art. 43. -
(1) Compartimentul de siguranta a circulatiei din cadrul operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul informeaza in scris Serviciul control si siguranta circulatiei din cadrul ASFR si Serviciul investigare accidente feroviare grave din cadrul OIFR, zilnic, pana la ora 7,00 a fiecarei zile, cu privire la accidentele si incidentele, inclusiv cazurile/situatiile prevazute la art. 9 si 10, produse in ultimele 24 de ore.
(2) Dupa primirea in scris a informatiei prevazute la alin. (1), inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR intocmeste o nota scrisa pe care o transmite, sub semnatura directorului ASFR, conducerii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Art. 44.
(1) Situatiile prevazute la art. 9 si 10 se avizeaza potrivit prezentului regulament, pana la ora 7 , Serviciului control si siguranta circulatiei din cadrul ASFR, dar nu se inregistreaza in statistica accidentelor si incidentelor produse pe reteaua de transport cu metroul.
(2) Dupa producerea faptelor prevazute la alin. (1), dispecerul central avizeaza de indata conducerea operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul, compartimentul de siguranta a circulatiei si/sau organele de politie si parchetul.

CAPITOLUL V
Investigarea accidentelor si a incidentelor

SECTIUNEA 1
Generalitati

Art.
45. – Investigarea accidentelor si a incidentelor reprezinta un proces desfasurat in scopul prevenirii accidentelor si incidentelor, care include strangerea si analizarea informatiilor, stabilirea concluziilor, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta, pentru imbunatatirea sigurantei pentru activitatea de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul si in scopul prevenirii accidentelor si incidentelor.
Art. 46.
(1) Cercetarea disciplinara a personalului este atributul exclusiv al angajatorului si se realizeaza de catre acesta in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Relatiile scrise ale persoanelor implicate si ale martorilor rezultate in urma chestionarii acestora cu ocazia actiunilor de investigare nu pot fi folosite in alte anchete de natura disciplinara sau judiciara, potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 47.
(1) Investigarea accidentelor si a incidentelor se efectueaza de catre comisii de investigare stabilite in functie de:
a) incadrarea accidentelor si incidentelor;
b) operatorii economici implicati in producerea acestora.
(2) Componenta comisiilor de investigare a accidentelor si incidentelor este prevazuta in anexa nr. III
Art. 48.
(1) Activitatea de investigare a tuturor accidentelor, asa cum sunt ele clasificate in prezentul regulament, se efectueaza de catre OIFR.
(2) OIFR asigura investigatorul principal pentru incidentele produse in circulatia trenurilor, clasificate potrivit art. 8 alin. (1)
Art. 49.
(1) OIFR poate investiga si acele incidente care, in conditii usor diferite, ar fi putut duce la accidente, inclusiv defectiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituentilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteza ori conventionale europene.
(2) OIFR decide daca intreprinde o investigatie a unui asemenea incident prevazut la alin. (1), tinand seama in decizia sa de urmatoarele:
a) gravitatea incidentului produs;
b) daca face parte dintr-o serie de incidente relevante pentru intreg sistemul;
c) impactul sau asupra sigurantei feroviare;
d) cereri ale administratorilor/gestionarilor de infrastructura feroviara, operatorilor de transport feroviar, cu metroul, ASFR.
Art. 50.
(1) Pentru faptele consemnate la art. 7 alin. (1) lit. c) si d) nu se efectueaza investigare, in conditiile prezentului regulament. Potrivit prezentei reglementari, se vor efectua toate celelalte activitati privind: avizarea, prezentarea la locul producerii, luarea masurilor pentru restabilirea circulatiei si stabilirea conditiilor de producere.
(2) In cazurile in care s-au inregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de catre trenurile in circulatie, mecanicul de locomotiva opreste si face o evaluare a urmarilor impactului si, in functie de acestea:
a) daca nu s-au inregistrat victime omenesti sau accidentati, isi continua drumul, daca starea tehnica a caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei feroviare in conditiile asigurarii sigurantei feroviare;
b) daca s-au inregistrat victime omenesti sau accidentati, isi continua drumul dupa ce are avizul sefului de statie sau al inlocuitorului acestuia, prezent la locul producerii accidentului/incidentului, daca starea tehnica a caii ferate si a vehiculelor feroviare permite continuarea circulatiei feroviare in conditiile asigurarii sigurantei feroviare.
(3) In cazurile lovirilor de vehicule rutiere de catre trenuri in circulatie la trecerile la nivel cu bariere – tip B, cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semibariere – tip BAT si cu instalatii automate de semnalizare rutiera fara semibariere – tip SAT, ca urmare a neinchiderii barierei sau nefunctionarii instalatiei de semnalizare, fapte reiesite la primele constatari la fata locului si in urma carora au rezultat persoane decedate si/sau vatamate sau pagube materiale importante, OIFR procedeaza la efectuarea investigarii, in conditiile prezentului regulament.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de investigare a accidentelor si a incidentelor

Art. 51. – In conformitate cu legislatia in vigoare si, daca este cazul, in cooperare cu autoritatile responsabile pentru ancheta judiciara, investigatorilor li se permite de catre operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar si cu metroul, cat se poate de repede:
a) accesul la locul accidentului sau al incidentului produs pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, precum si la vehiculele feroviare implicate, la infrastructura aferenta si instalatiile de control al traficului si de semnalizare;
b) dreptul de a intocmi de indata o lista a probelor si a indepartarii controlate a vehiculelor, instalatiilor sau componentelor infrastructurii, in vederea examinarii sau analizei;
c) accesul la/si utilizarea continutului aparatelor de inregistrare de bord si al echipamentelor de inregistrare a mesajelor verbale si de inregistrare a functionarii sistemului de semnalizare si control al traficului;
d) accesul la rezultatele examinarii corpurilor victimelor;
e) accesul la rezultatele examinarii personalului trenului si a altui personal implicat in accident sau incident;
f) posibilitatea chestionarii personalului feroviar implicat si a altor martori;
g) accesul la orice informatii relevante sau inregistrari detinute de operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, AFER, precum si de alte organe de stat abilitate.
Art. 52. -
(1) In realizarea investigatiei accidentelor, in caz de nevoie si in urma unei consultari prealabile, OIFR poate:
a) apela la specialisti din cadrul celorlalte organisme ale AFER;
b) solicita efectuarea unor eventuale incercari si/sau analize;
c) apela la specialisti din domeniul feroviar sau domenii conexe;
d) solicita expertize (probe) tehnice operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati in producerea accidentelor, costul expertizelor (probelor) tehnice fiind suportat de catre detinatorul mijlocului fix. In toate cazurile, expertizele (probele) tehnice se vor efectua numai in laboratoare de specialitate acreditate.
(2) Atunci cand sunt solicitate potrivit prevederilor alin. (1) pentru a pune la dispozitie specialisti, respectiv pentru a efectua incercari, analize si expertize (probe) tehnice, celelalte organisme din cadrul AFER, operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, precum si alte institutii ale statului vor da curs solicitarii de indata.
Art. 53.
(1) In termen de o saptamana de la decizia de deschidere a unei investigatii, OIFR notifica Agentiei Feroviare Europene cu privire la aceasta, cu exceptia investigatiilor accidentelor/incidentelor produse pe reteaua de transport cu metroul.
(2) Informatiile indica data, ora si locul accidentului/incidentului, consecintele in ceea ce priveste pierderile de vieti omenesti, persoanele ranite si pagubele materiale estimate.
Art. 54.
(1) Membrii comisiei de investigare se prezinta la locul investigarii la data si ora stabilite de investigatorul principal.
(2) Conducerile operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati au obligatia de a comunica in scris revizorului de serviciu din revizoratul regional de siguranta a circulatiei membrii din comisia de investigare, in urma solicitarii investigatorului principal, si de a asigura prezentarea acestora, in cel mai scurt timp, la locul investigarii.
(3) In cazul incidentelor produse pe reteaua de transport cu metroul incadrate la art. 8 alin. (2) si (3) din prezentul regulament, directorul general al operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport cu metroul numeste prin decizie scrisa investigatorul principal si membrii comisiei de investigare.
Art. 55. -
(1) Pentru declansarea operativa a procedurii de investigare a accidentelor, precum si pentru luarea deciziei de investigare a incidentelor, directorul OIFR poate solicita conducerii ASFR ca deplasarea la locul producerii accidentului/incidentului sa se faca in echipa.
(2) In urma analizei datelor furnizate de la locul producerii incidentului, directorul OIFR, in baza prevederilor art. 49 alin. (2) lit. a)-c), decide daca OIFR declanseaza procedura de investigare. Acest fapt este comunicat investigatorului principal al comisiei de investigare, care trebuia sa efectueze investigarea potrivit anexei nr. III
(3) Daca pentru un incident, pentru care a fost declansata procedura de investigare de catre comisia prevazuta in anexa nr. III, OIFR decide inceperea unei actiuni de investigare, activitatea acestei comisii inceteaza. In acest caz, investigatorul principal al comisiei prevazute in anexa nr. III transmite documentele aflate in lucru si probele ridicate pana la acel moment investigatorului principal din cadrul OIFR.
Art. 56.
(1) In cazul producerii accidentelor sau incidentelor incadrate la art. 8 alin. (1), personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR se deplaseaza la fata locului si furnizeaza informatii directorilor ASFR si OIFR cu privire la gravitatea accidentului sau a incidentului si imprejurarile de producere a acestuia.
(2) Dupa transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1), personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR poate efectua, dupa caz, o actiune de inspectie de stat, avand ca scop verificarea masurilor luate in vederea restabilirii circulatiei feroviare.
(3) De asemenea, in cazul incidentelor incadrate la art. 8 alin. (2) si (3), personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR poate verifica modul in care sunt respectate prevederile prezentului regulament referitoare la declansarea si desfasurarea procedurii de investigare, daca OIFR nu a inceput actiunea de investigare in acest caz.
Art. 57. – La locul accidentului este obligatorie prezenta conducerii operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul implicati in producerea accidentului, pentru luarea masurilor de inlaturare a urmarilor si de redeschidere a circulatiei.
Art. 58.
(1) Locul investigarii este, de regula, acela unde s-a produs accidentul/incidentul.
(2) In cazul cand acesta s-a produs in linie curenta, primele cercetari se fac la fata locului, iar continuarea lor, in statia care a facut avizarea si a luat primele masuri, respectiv in locul stabilit de investigatorul principal.
Art. 59. – Personalul implicat in producerea accidentului/incidentului pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul si sefii subunitatilor din care acesta face parte trebuie sa ramana la dispozitia comisiei de investigare atat timp cat este necesar.
Art. 60.
(1) Pana la sosirea comisiei de investigare, in cazul unui accident/incident produs pe infrastructura feroviara publica, seful statiei sau inlocuitorul sau delimiteaza zona de infrastructura feroviara cu relevanta in stabilirea cauzelor si face primele constatari privind producerea acestuia, dupa care, impreuna cu sefii subunitatilor prezenti la locul producerii, incheie procesul-verbal de constatare preliminara. De asemenea, constata starea personalului implicat, efectuand proba alcooltest si, daca este necesar, procedeaza potrivit reglementarilor specifice privind prelevarea probei biologice.
(2) Pentru desfasurarea in bune conditii a procedurii de investigare a accidentelor si incidentelor, pana la sosirea la fata locului a comisiei de investigare, personalul mentionat la alin. (1) ia masurile necesare pentru ca zona securizata sa fie delimitata.
(3) Identificarea si ridicarea tuturor probelor materiale, necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procedurii de investigare a accidentelor si incidentelor, se efectueaza numai de catre comisia de investigare, dupa consultarea organelor de urmarire penala, daca este cazul.
(4) In cazul in care accidentul/incidentul nu s-a produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile stabilite la alin. (1) revin conducatorului subunitatii operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar sau, dupa caz, responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare al acestuia.
(5) In cazul in care accidentul/incidentul s-a produs pe reteaua de transport cu metroul, atributiile stabilite la alin. (1) 3) revin responsabilului echipei care efectueaza constatarea prealabila.
(6) Procesul-verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum si toate celelalte documente in legatura cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.
Art. 61. -
(1) Pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul/incidentul, a pagubelor si cauzelor care au determinat producerea acestuia, comisia de investigare examineaza si verifica amanuntit toate aspectele legate de:
a) starea tehnica a elementelor infrastructurii feroviare;
b) starea tehnica a vehiculelor feroviare implicate;
c) starea de fapt a instalatiilor de franare de pe vehiculele feroviare implicate, respectiv a aparatelor si dispozitivelor de siguranta si vigilenta de pe locomotiva;
d) starea de fapt a instalatiilor de siguranta a circulatiei feroviare;
e) documentele insotitoare ale trenului;
f) formularele tipizate, documentele si evidentele privind desfasurarea activitatilor de exploatare a infrastructurii (intretinere, reparatie si urmarire in timp), de circulatie a trenurilor si de efectuare a manevrelor.
(2) Toate constatarile cu caracter tehnic ale comisiei de investigare se consemneaza in documente scrise, insusite prin semnatura specialistului competent din comisia de investigare.
Art. 62.
(1) Comisia de investigare a accidentului/incidentului audiaza personalul feroviar implicat si eventualii martori, ia relatii scrise si adreseaza intrebari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii acestuia.
(2) Investigatorul principal poate convoca pentru audieri si/sau relatii scrise si alt personal apartinand operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati in producerea accidentului/incidentului.
Art. 63. – Dupa declansarea procedurii de investigare a accidentului/incidentului, investigatorul principal poate solicita AFER suspendarea pe o perioada determinata a autorizatiei/autorizatiilor detinute de catre personalul implicat in producerea accidentului/incidentului.
Art. 64.
(1) Daca investigarea accidentului/incidentului nu implica retinerea trenului, seful statiei in care se fac primele cercetari rupe sigiliul de la vitezometrul locomotivei in prezenta mecanicului de locomotiva si aplica stampila statiei pe banda vitezometrului, fara a o scoate din aparat, dupa care aplica sigiliul statiei.
(2) Daca trenul este retinut in statie in vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate in prezenta unui membru al comisiei de investigare si in prezenta mecanicului de locomotiva si se semneaza de catre acestia.
(3) Pentru tipurile de vitezometre fara banda se procedeaza potrivit reglementarilor specifice pentru acest tip de instalatie, in vederea conservarii inregistrarilor. Investigatorul principal stabileste locul unde se fac atat descarcarea, cat si prelucrarea inregistrarilor. In cazul in care acest loc nu apartine unui operator economic implicat, trebuie obtinut si acordul acestuia. Pentru trenurile de metrou tip Bombardier se apasa butonul “blocare inregistrare date” de catre mecanicul de tren, in vederea conservarii inregistrarilor.
Art. 65. – Membrii comisiei de investigare organizeaza activitatea de intocmire si/sau colectare a formularelor tipizate, documentelor, evidentelor si a extraselor din reglementarile specifice, care vor fi componente ale dosarului de investigare a accidentului/incidentului. Documentele colectate in copie se vor certifica pentru exactitate prin semnatura si stampila de catre sefii subunitatilor respective.
Art. 66. -
(1) Relatiile scrise ale persoanelor implicate in producerea accidentului/incidentului se dau in prezenta investigatorului principal si a cel putin unui membru al comisiei de investigare si se semneaza de catre acestia; acestea contin in preambul date de identificare, dupa cum urmeaza: nume si prenume, functia, denumirea angajatorului, actul de identitate, seria si numarul acestuia, codul numeric personal.
(2) Relatiile scrise ale fiecarei persoane audiate in legatura cu producerea accidentului/incidentului se semneaza dupa fiecare raspuns de catre aceasta.
(3) In cazul in care unele persoane nu pot fi aduse la locul stabilit pentru investigare, cel putin 2 membri ai comisiei, desemnati de catre investigatorul principal, se deplaseaza la locul unde se afla acestea, pentru a le lua relatii scrise.
(4) In cazul in care persoanele care trebuie sa dea relatii scrise sunt in imposibilitate de a scrie, declaratiile lor se consemneaza de catre unul dintre membrii comisiei de investigare. Declaratia se completeaza cu formula “data in fata noastra la data de . . . . .” si se semneaza de catre toti membrii comisiei de investigare prezenti.
Art. 67. – Comisia de investigare este obligata sa analizeze toate probele invocate de catre persoanele implicate in producerea accidentului/incidentului. Persoanele implicate au dreptul sa solicite audierea unor martori proprii si sa prezinte orice alte probe in sustinerea celor declarate.
Art. 68.
(1) Investigatia se desfasoara intr-un mod cat mai deschis, astfel incat toate partile sa poata fi ascultate si sa aiba acces la rezultate.
(2) In cazul investigarii accidentelor, administratorul/ gestionarul de infrastructura feroviara si operatorii de transport feroviar implicati, operatorul economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul, ASFR, victimele si rudele acestora, proprietarii bunurilor deteriorate, producatorii, serviciile de urgenta implicate si reprezentantii personalului si utilizatorii, dupa caz, sunt informati periodic cu privire la investigatie si mersul acesteia, acordandu-li-se, la solicitarea acestora, posibilitatea de a-si prezenta opiniile si punctele de vedere referitoare la investigatie, si au posibilitatea, la cerere, sa faca comentarii cu privire la informatiile din proiectele de rapoarte.
Art. 69. -
(1) In cazul accidentelor sau al incidentelor pentru care OIFR ia decizia de deschidere a unei investigatii, amploarea investigatiilor si procedura de urmat in desfasurarea acestora se determina de OIFR, tinand seama de principiile si obiectivele investigatiei.
(2) In cadrul investigarii accidentelor, pana la finalizarea raportului de investigare asupra accidentului, OIFR poate emite un raport preliminar in maximum 30 de zile de la data producerii accidentului.
(3) Atunci cand, in desfasurarea actiunii de investigare a accidentelor, sunt identificate situatii care pot afecta in mod direct siguranta feroviara, raportul preliminar se emite pe masura ce informatiile sunt disponibile in cel mai scurt timp posibil.
Art. 70.
(1) Finalizarea investigarii se face prin intocmirea unui raport de investigare asupra accidentului/incidentului si stabilirea incadrarii finale a accidentului/incidentului.
(2) Raportul de investigare descrie obiectivele investigatiei si cuprinde, daca este cazul, recomandari de siguranta. Acesta se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. V si face parte din dosarul de investigare.
(3) Dosarul de investigare se intocmeste intr-un singur exemplar, trebuie sa contina piesele prevazute in anexa nr. IV, iar filele sa fie numerotate.
Art. 71.
(1) Finalizarea investigarii accidentelor si incidentelor, respectiv intocmirea dosarului de investigare se efectueaza la urmatoarele termene:
a) in cazul accidentelor, inclusiv cele grave, in cel mai scurt timp posibil de la data producerii accidentului, fara a depasi termenele legale de prescriere a faptelor, dar nu mai mult de 12 luni;
b) in cazul incidentelor, in cel mai scurt timp posibil si cel tarziu la 15 zile lucratoare de la data producerii incidentului.
(2) Atunci cand investigarea nu este efectuata de catre OIFR, depasirea termenului de finalizare a investigarii incidentului se admite o singura data si este solicitata conducatorului structurii teritoriale a ASFR pe raza careia s-a produs incidentul. Conducatorul structurii teritoriale a ASFR pe raza careia s-a produs incidentul stabileste si aproba durata de depasire a termenului de finalizare a dosarului de investigare, care nu poate fi mai mare de 10 zile lucratoare.

SECTIUNEA a 3-a
Finalizarea dosarului de investigare a incidentelor atunci
cand exista divergente intre membrii comisiei de investigare

Art. 72.
(1) Atunci cand exista divergente intre membrii comisiei de investigare in legatura cu stabilirea cauzei producerii incidentului pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, finalizarea raportului de investigare asupra incidentului se face de catre OIFR. In acest scop, investigatorul principal transmite cererea scrisa, la care se anexeaza dosarul de investigare, insotit de divergentele dintre membrii comisiei de investigare. Dupa aceasta, comisia isi inceteaza activitatea.
(2) Pentru cazul prevazut la alin. (1), o noua comisie de investigare se numeste de catre directorul OIFR. Comisia analizeaza dosarul de investigare primit si, daca este cazul, solicita documente si/sau declaratii/relatii scrise suplimentare. De asemenea, pentru clarificarea divergentelor si finalizarea dosarului de investigare, se pot solicita relatii scrise membrilor comisiei de investigare care nu au finalizat raportul de investigare.
(3) Dupa finalizare, raportul de investigare este returnat operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, pentru realizarea masurilor prevazute la art. 76, fara a depasi termenele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. a).

SECTIUNEA a 4-a
Transmiterea rapoartelor de investigare

Art. 73.
(1) Rezultatul investigatiei accidentelor sau a incidentelor face obiectul raportului de investigare asupra accidentelor si incidentelor, intocmit in functie de gravitatea accidentului sau incidentului. Rapoartele descriu obiectivele investigatiilor si cuprind, daca este cazul, recomandari de siguranta.
(2) OIFR publica raportul final in Buletinul AFER si pe site-ul sau din cadrul AFER, in cel mai scurt timp posibil si cel tarziu la 12 luni de la data accidentului/incidentului. Raportul de investigare, inclusiv recomandarile de siguranta, se comunica operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul implicati, ASFR, victimelor si rudelor acestora, proprietarilor bunurilor deteriorate, producatorilor, serviciilor de urgenta implicate, reprezentantilor personalului si utilizatorilor acestora si, dupa caz, organismelor si partilor in cauza din alte state membre ale Uniunii Europene.
(3) OIFR publica in fiecare an in Buletinul AFER si pe site-ul sau din cadrul AFER, cel tarziu pana la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigatiile desfasurate in anul precedent, recomandarile de siguranta emise si masurile luate in conformitate cu recomandarile emise anterior.
Art. 74.
(1) O recomandare de siguranta formulata de OIFR in raportul de investigare prevazut la art. 72 nu creeaza in niciun caz o prezumtie de vinovatie sau de raspundere civila pentru un accident sau incident.
(2) Recomandarile sunt adresate ASFR si, atunci cand este necesar din cauza caracterului recomandarii, altor organisme sau autoritati din Romania ori altor state membre ale Uniunii Europene. Recomandarile de siguranta emise de OIFR sunt aduse de catre emitent si la cunostinta operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau cu metroul interesati.
(3) Toate recomandarile de siguranta care pot fi urmate sunt luate in considerare si analizate; sunt identificate masurile ce trebuie luate si este efectuata planificarea implementarii acestora.
(4) ASFR si alte autoritati sau organisme ori, daca este cazul, alte state membre ale Uniunii Europene carora li s-au adresat recomandari raporteaza cel putin anual OIFR cu privire la masurile luate sau planificate a fi luate drept consecinta a recomandarii.
Art. 75. – Dupa finalizarea investigarii accidentelor/incidentelor de catre comisiile prevazute in anexa nr. III, investigatorul principal transmite de indata, dar nu mai tarziu de doua zile lucratoare, cate o copie a raportului de investigare operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport implicati in producerea accidentului/incidentului, ASFR si OIFR, pentru luarea la cunostinta a cauzelor producerii accidentului/incidentului si a eventualelor masuri stabilite.
Art. 76. -
(1) Operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, dupa ce au primit cate o copie a raportului de investigare asupra accidentului/incidentului, vor proceda, dupa caz, la:
a) efectuarea cercetarii disciplinare a personalului propriu, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in sarcina caruia angajatorul a stabilit vinovatie fata de cauza producerii accidentului/incidentului
b) efectuarea cercetarii disciplinare a personalului propriu, in sarcina caruia angajatorul a stabilit vinovatii fara legatura directa cu cauza producerii accidentului/incidentului;
c) recuperarea pagubelor materiale inregistrate in urma producerii accidentului/incidentului.
(2) Concluziile rezultate in urma cercetarii disciplinare se transmit investigatorului principal.
Art. 77. – Dupa analizarea raportului de investigare a incidentelor investigate de catre comisiile prevazute in anexa nr. III – “Incidente produse in activitatea de manevra”, respectiv “Alte incidente produse in legatura cu siguranta feroviara”, ASFR poate dispune efectuarea unei inspectii de stat, daca se identifica neconcordante intre constatarile consemnate in nota de constatare intocmita ca urmare a inspectiei de stat prevazute la art. 56 alin. (3) si continutul raportului de investigare, stabilind masuri in consecinta.
Art. 78.
(1) Originalele dosarelor de investigare a accidentelor/incidentelor se pastreaza la OIFR sau la structurile organizatorice cu responsabilitati in siguranta circulatiei din care face parte investigatorul principal, dupa caz.
(2) Cate o copie a raportului de investigare a incidentelor, altele decat cele investigate de OIFR, se pastreaza la structurile organizatorice cu responsabilitati privind siguranta circulatiei feroviare ale operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati in producerea incidentelor.
Art. 79. – Pentru accidentele si incidentele investigate de catre OIFR, acesta procedeaza la:
a) publicarea raportului de investigare a accidentului/incidentului produs pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul in Buletinul AFER si pe site-ul propriu din cadrul AFER, in cel mai scurt timp posibil si cel tarziu la 12 luni de la data producerii accidentului/incidentului;
b) comunicarea raportului de investigare operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul si, dupa caz, organismelor si partilor in cauza din alte state membre ale Uniunii Europene;
c) transmiterea catre Agentia Feroviara Europeana a unei copii a raportului de investigare a accidentului/incidentului, exceptand rapoartele de investigare a accidentelor/incidentelor produse pe reteaua de transport cu metroul.

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii pentru cazuri speciale

Art.
80. – In cazul in care la producerea accidentelor/incidentelor a fost implicat si personal care face parte din unitati militare, investigatorul principal solicita unitatii militare respective participarea unui reprezentant ca membru in comisia de investigare. Investigarea si aplicarea recomandarilor se fac potrivit legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL VI
Inlaturarea urmarilor accidentelor si ale incidentelor

SECTIUNEA 1
Inlaturarea urmarilor accidentelor si ale incidentelor
pe infrastructura feroviara

Art. 81. -
(1) Persoanele imputernicite de OIFR, parchet, Garda Nationala de Mediu, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale isi desfasoara examinarile la locul accidentului/incidentului in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel incat sa permita operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sa actioneze pentru ca operatiile de inlaturare a urmarilor produse de accident/incident si de restabilire a circulatiei trenurilor sa poata incepe in cel mai scurt timp posibil.
(2) Inceperea operatiunilor de inlaturare a urmarilor produse de accident/incident si de restabilire a circulatiei trenurilor este dispusa de catre investigatorul principal, dupa consultarea organelor de urmarire penala, daca este cazul.
Art. 82.
(1) Pentru accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviara publica, la care inlaturarea urmarilor nu necesita mijloace de interventie, sefii subunitatilor care se afla la locul producerii acestora, dupa examinarea situatiei de pe teren, in afara obligatiilor prevazute la cap. IV, iau masuri pregatitoare in vederea restabilirii circulatiei trenurilor.
(2) Atunci cand accidentele/incidentele nu s-au produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile prevazute la alin. (1) revin conducatorului subunitatii operatorului economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar sau responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare.
Art. 83. – Pentru accidentele/incidentele la care inlaturarea urmarilor necesita mijloace de interventie, restabilirea circulatiei trenurilor se face dupa un plan stabilit de catre reprezentantul operatorului economic pe a carui infrastructura feroviara s-au produs acestea, impreuna cu conducatorul mijlocului de interventie.
Art. 84. – La solicitarea reprezentantului mentionat la art. 83, toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sunt obligati sa participe, cu personal si mijloace, la inlaturarea urmarilor accidentului/incidentului si la restabilirea circulatiei trenurilor.

SECTIUNEA a 2-a
Inlaturarea urmarilor accidentelor si ale incidentelor produse
pe reteaua de transport cu metroul

Art. 85. -
(1) Dupa efectuarea constatarii prealabile, securizarea zonei si conservarea reperelor necesare investigarii de catre echipa de constatare prealabila, persoanele imputernicite de OIFR, parchet, Garda Nationala de Mediu, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale isi desfasoara examinarile la locul accidentului/incidentului in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel incat sa permita operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sa actioneze pentru ca operatiile de inlaturare a urmarilor produse de accident/incident si de restabilire a circulatiei trenurilor de metrou sa poata incepe in cel mai scurt timp posibil.
(2) Inceperea actiunilor de inlaturare a urmarilor produse de accidente sau incidente se poate face numai cu aprobarea investigatorului principal, dupa consultarea organelor de urmarire penala, daca este cazul.
Art. 86. – Personalul care participa la lucrarile de inlaturare a urmarilor nu paraseste locul producerii accidentului sau incidentului fara aprobarea dispecerului central.

CAPITOLUL VII
Evidenta si statistica accidentelor si incidentelor

Art.
87.
(1) Operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sunt obligati sa tina evidenta accidentelor si incidentelor in care sunt implicati si sa completeze Registrul pentru evidenta accidentelor si incidentelor, al carui model este prevazut in anexa nr. VI
(2) Acest registru se afla la structurile organizatorice cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare, precum si la nivelul subunitatilor din cadrul operatorului economic.
(3) Cazurile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) si d) se vor inregistra in statistica operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar pe a caror raza de activitate s-au produs accidentele/incidentele.
Art. 88. -
(1) Lunar, trimestrial, semestrial si anual, compartimentele centrale si teritoriale de siguranta a circulatiei ale operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar intocmesc statistica accidentelor si incidentelor pe formularul-tip prevazut in anexa nr. VII
(2) Un exemplar al acestor evidente statistice se transmite ASFR si OIFR.
Art. 89. – Pe baza statisticilor primite de la operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport pe calea ferata sau pe reteaua de transport cu metroul, ASFR intocmeste periodic evidenta si statistica accidentelor si incidentelor produse pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania.
Art. 90. – Furnizarea datelor statistice pentru Institutul National de Statistica si pentru organismele feroviare internationale privind accidentele si incidentele produse pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania se face numai de catre ASFR.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art.
91. – La cererea scrisa a organelor de specialitate legal abilitate ale autoritatilor publice, rapoartele de investigare intocmite in urma producerii accidentelor si incidentelor pot fi puse la dispozitia acestora, in original sau in copie, potrivit reglementarilor legale.
Art. 92.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) si art. 51 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
Art. 93. – Prevederile art. 92 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 94. – Anexele nr. I-VII fac parte integranta din prezentul regulament.

Hotararea 117 din 17 februarie 2010

March 15th, 2010 1 Comentariu

Guvernul Romaniei
Hotararea 117 din 17 februarie 2010 (Hotararea 117/2010)

pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania

Publicat in Monitorul Oficial 138 din 2 martie 2010 (M. Of. 138/2010)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 21 alin. (4) si (6) din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Se aproba Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, denumit in continuare regulament, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. -
(1) Regulamentul este obligatoriu pentru Autoritatea Feroviara Romana, denumita in continuare AFER, si pentru urmatorii operatori economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sau cu metroul:
a) administratorul/administratorii de infrastructura feroviara;
b) gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila;
c) operatorii de transport feroviar;
d) operatorul economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul;
e) operatorii economici care detin, in proprietate, in leasing sau cu chirie, linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviara publica si/sau la infrastructura feroviara privata deschisa circulatiei publice;
f) operatorii economici care detin, in proprietate sau cu chirie, vehicule feroviare care circula pe infrastructura feroviara;
g) operatorii economici care desfasoara activitati conexe si adiacente transportului feroviar.
(2) Pe liniile ferate de peage din Romania, prevenirea si investigarea accidentelor si a incidentelor se fac potrivit prevederilor prezentei hotarari si ale conventiilor bilaterale la care Romania este parte.
(3) In cazul transportului urban pe sine si al altor sisteme de transport usor pe sine, se pot aplica prevederile Regulamentului, integral sau partial, in baza unui protocol aprobat prin ordin comun al autoritatii publice centrale responsabile cu transportul feroviar si al autoritatii publice locale implicate.
Art. 3.
(1) In toate cazurile, traficul feroviar are prioritate de trecere. Este interzis sa se traverseze calea ferata prin alt loc decat cel amenajat special in acest scop.
(2) Participantii la traficul rutier care doresc sa se angajeze intr-o traversare a caii ferate printr-o trecere la nivel au obligatia de a se asigura si de a ceda prioritatea de trecere oricarui vehicul feroviar.
(3) Pentru fluidizarea traficului feroviar, in cazul in care, ca urmare a accidentului la o trecere la nivel cu calea ferata, nu sunt inregistrate victime omenesti sau accidentati si daca sunt indeplinite conditiile tehnice si operationale, trenul isi poate continua mersul.
Art. 4. -
(1) Organismul de Investigare Feroviar Roman, organism permanent si independent care functioneaza in cadrul AFER, este insarcinat cu investigarea accidentelor feroviare, asigura investigatorul principal pentru incidentele produse in circulatia trenurilor si dispune de resursele necesare pentru aceasta.
(2) Pentru fiecare accident sau incident Organismul de Investigare Feroviar Roman asigura resursele corespunzatoare desfasurarii investigatiei. Resursele pot fi obtinute din interiorul sau din exteriorul Organismului de Investigare Feroviar Roman, in functie de caracterul accidentului sau incidentului de investigat.
(3) Activitatea de investigare desfasurata de Organismul de Investigare Feroviar Roman va fi finantata integral din venituri proprii obtinute de AFER prin conventii incheiate cu operatorii economici nominalizati la art. 2 alin. (1), pe baza de tarife stabilite de consiliul de conducere al acestei institutii publice si aprobate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, potrivit legislatiei in vigoare. Tarifele stabilite vor acoperi cheltuielile de functionare ale Organismului de Investigare Feroviar Roman, indiferent de numarul de accidente/incidente feroviare produse, precum si cheltuielile pentru expertize, colaborari externe, probe, determinari si altele asemenea.
Art. 5.
(1) Se desemneaza AFER ca agentie specializata de interventie, care are obligatia sa actioneze in cazul apelurilor de urgenta, in situatia unui accident sau incident feroviar.
(2) In cadrul Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, organism independent in structura AFER, functioneaza un dispecerat permanent cu atributii de preluare si tratare a apelurilor de urgenta primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenta – 112, potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 6. – Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conducerile operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sau cu metroul asigura instruirea si examinarea intregului personal interesat conform prevederilor Regulamentului.
Art. 7. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ordinul ministrului transporturilor nr. 210/2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare – 003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 22 mai 2000, se abroga, iar Ordinul ministrului transporturilor, lucrarilor publice si locuintei nr. 1.852/2002 pentru aprobarea Instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare la metrou – 003 M, nepublicat, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 8. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright