Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Codul penal - infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferateCodul penal - infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate


CODUL PENAL

pagina a IV-a

Capitolul III
INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE
FERATE

          Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa
            Art. 273. - Neindeplinirea indatoririlor de serviciu de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
            Cand fapta prevazuta in alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani, iar in cazul in care s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la  5 la 15 ani.

          Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa
            Art. 274. - Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar putea pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
            *Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. 1 a avut ca urmare a tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 

* Alin. 2 al art. 274 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Parasirea postului si prezenta la serviciu in stare de ebrietate
            Art. 275. - Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.
            *Cand prin faptele prevazute in alineatele precedente s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. * Alin. 3 al art. 275 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Distrugerea si semnalizarea falsa
            Art. 276. - Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei ferate sau a instalatiilor de cale ferata, ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricaror alte acte de natura a induce in eroare personalul cailor ferate in timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.
            *In cazul cand faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Savarsirea din culpa a faptelor aratate in alin. 1, 2 si 3 se pedepseste in cazul alin. 1 si 2 cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar in cazul alin. 3, cu inchisoare de la 3 la 7 ani daca s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, si inchisoare de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata.
            Daca vreuna dintre faptele prevazute in acest articol este savarsita de catre un angajat al cailor ferate, la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor de pana la 2 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei.
            Tentativa la faptele prevazute in alin. 1-3 se pedepseste. 

* Alin. 3 al art. 276 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Accidentul si catastrofa de cale ferata
            Art. 277. - Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale ferata sau altor instalatii feroviare in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor  ferate.
            Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate, sau in producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.

          Punerea in miscare a actiunii penale
            Art. 278. - Actiunea penala pentru faptele prevazute in art. 273 alin. 1, 274 alin. 1 si 275 alin. 1 si 2 se pune in miscare numai la sesizarea organelor actiunii penale competente ale cailor ferate.

Capitolul IV
INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU
UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

     Nerespectarea regimului armelor si munitiilor
            Art. 279. - Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatie privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si nedepunerea armei sau a munitiei in termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitatii permisului.
            Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani:
            a) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;
            b) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, a mai multor arme cu exceptia celor prevazute la lit. a, precum si a armelor de panoplie, ori munitiei respective in cantitati mari
            c) portul de arme, fara drept, in localul organizatiilor de stat sau publice, la intruniri publice ori in localuri de alegeri.
            *Tentativa se pedepseste. 

* Alin. 4 al art. 279 a fost introdus prin Legea nr. 140/1996.

            Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive
            **Art. 2791 - Primirea, detinerea, folosirea, cererea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor a altor materii radioactive, precum si orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
            Daca faptele prevazute in alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182 ori au cauzat o paguba materiala, pedeapsa este inchisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
            Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
            Daca faptele prevazute in alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
            In cazul in care faptele prevazute in alin. 1 si 3 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
            Daca fapta prevazuta in alin. 6 este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
            Tentativa se pedepseste. 

** Art. 2791 a fost introdus prin Legea nr. 140/1996.

          Nerespectarea regimului materialelor explozive
            *Art. 280. - Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii fara drept se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
            Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Cand faptele prevazute in alin. 1 si 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Faptele prevazute in alin. 1 si 2, daca au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta prevazuta in alin. 1, daca a cauzat o paguba materiala.
            In cazul in care faptele prevazute in alineatele precedente au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice sau juridice, cu folosirea materiilor explozive in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
            Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive, savarsita in conditiile aratate in art. 2791 alin. 7, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in acel alineat.
            Tentativa se pedepseste. 

* Art. 280 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Nerespectarea regimului de ocrotire al unor bunuri
            *Art. 2801 - Instrainarea, ascunderea sau orice alta fapta prin care se pricinuieste pierderea pentru patrimoniul cultural national sau pentru fondul arhivistic national a unui bun care potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
            Daca pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevazut in alineatul precedent a fost pricinuita prin savarsirea unei fapte care constituie prin ea insasi o alta infractiune, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani.
            Fapta prevazuta in alin. 1 nu se pedepseste, iar in cazul faptelor prevazute in alin. 2 pedeapsa nu se majoreaza, daca inainte ca hotararea sa fi ramas definitiva, faptuitorul inlatura rezultatul infractiunii facand ca bunul sa reintre in acel patrimoniu sau fond. 

* Art. 2801 a fost introdus prin Decretul nr. 365/1976, publicat in B. Of. nr. 92 din 3 noiembrie 1976.

          Exercitarea fara drept a unei profesii
            Art. 281. - Exercitarea fara drept a unei profesii sau a oricarei alte activitati pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

Capitolul I
FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

          Falsificarea de monede sau de alte valori
            *Art. 282 - Falsificarea de moneda metalica, moneda de hartie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea platilor, emise de institutia bancara ori de alte institutii de credit competente, sau falsificarea oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie, in orice mod, a valorilor falsificate aratate in alineatul precedent, sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie.
            Daca faptele prevazute in alineatele precedente ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Tentativa se pedepseste. 

* Art. 282 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Falsificarea de timbre
            Art. 283. - Falsificarea de timbre, marci postale, plicuri postale, carti postale, bilete ori foi de calatorie sau transport, cupoane raspuns international, ori punerea in circulatie a unor astfel de valori falsificate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Tentativa se pedepseste.

          Falsificarea de valori straine
            Art. 284. - Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori straine.

          Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
            Art. 285. - Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate in art. 282-284 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Capitolul II
FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

          Falsificarea instrumentelor oficiale
            *Art. 286. - Falsificarea unui sigiliu, unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unitatile la care se refera art. 145 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
            Tentativa se pedepseste. 

* Art. 286 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Folosirea instrumentelor oficiale false
            Art. 287. - Folosirea instrumentelor false aratate, in art. 286 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
            *Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

*Art. 287 alin. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

Capitolul III
FALSURI IN INSCRISURI

          Falsul material in inscrisuri oficiale
            Art. 288. - Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
            *Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Sunt asimilate cu inscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.
            Tentativa se pedepseste. 

* Alin. 2 al art. 288 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Falsul intelectual
            **Art. 289. - Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Tentativa se pedepseste. 

** Alin. 1 al art. 289 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Falsul in inscrisuri sub semnatura privata
            ***Art. 290. - Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
            Tentativa se pedepseste. 

*** Art. 290 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

          Uzul de fals
            *Art. 291. - Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cand inscrisul este sub semnatura privata. 

* Art. 291 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

          Falsul in declaratii
            *Art. 292. - Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

* Art. 292 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.


          Falsul privind identitatea
            *Art. 293. - Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau a mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fara drept. 

* Alin. 1 al art. 293 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Falsul prin folosirea emblemei Crucii Rosii
            * Art. 294. - Folosirea fara drept a emblemei sau folosirea denumirii de 'crucea rosie' ori a unei denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricarui semn sau oricarei denumiri care constituie o imitatie a vreunei asemenea embleme ori denumiri, daca fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
            Daca fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. 

* Alin. 1 al art. 294 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

TITLUL VIII INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

            Specula
            Art. 295. - Savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
            a) cumpararea in scop de revanzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozitiilor legale nu pot face obiectul comertului particular;
            b) cumpararea de produse industriale sau agricole, in scop de prelucrare in vederea revanzarii, daca ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozitiilor legale, obiectul comertului particular,
            *c) - Abrogat
            *d) - Abrogat
            se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.


* Dispozitiile de la lit. c si d ale art. 295 au fost abrogate prin art. 8 din Legea nr. 12 din 6 august 1990 publicata in M. Of. nr. 97 din 8 august 1990, modificata si republicata in M. Of. nr. 133 din 20 iunie 1991.

          Inselaciunea la masuratoare
            *Art. 296. - Inselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani.
            Tentativa se pedepseste. 

* Alin. 1 al art. 296 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996. A se vedea si art. 5 din Legea nr. 12/1990, modificata si republicata in M. Of. nr. 133 din 20 iunie 1991.

          Inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor
            *Art. 297. - Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Daca marfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vatamatoare sanatatii, sunt aplicabile  dispozitiile art. 313.
            Tentativa se pedepseste. 

* Alin. 1 al art. 297 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996. A se vedea si art. 5 din Legea nr. 12/1990, modificata si republicata in M. Of. nr. 133 din 20 iunie 1991.

          Divulgarea secretului economic
            *Art. 298. - Divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
            Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. 

* Alin. 1 al art. 298 si art. 300 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996.

          Contrafacerea obiectului unei inventii
            Art. 299. - Contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

          Punerea in circulatie a produselor contrafacute
            *Art. 300. - Punerea in circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fara drept a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani. 

* Alin. 1 al art. 298 si art. 300 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996.

          Concurenta neloiala
            *Art. 301. - Fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda. 

* A se vedea si Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991.
A se vedea si Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie, publicata  in M. Of. nr. 212 din 21 octombrie 1991.

          Nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau de export
            Art. 302. - Efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale sunt considerate operatiuni de import, export sau tranzit, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea partiala a averii.

          Deturnarea de fonduri
            *Art. 3021. - Schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a produs o paguba unui organ ori unei institutii de stat sau unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 

* Articolul 3021 a fost introdus prin Decretul nr. 99 din 28 martie 1983 publicat in B. Of. nr. 21 din 30 martie 1983 si modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri
            ** Art. 3022. - Efectuarea oricaror operatiuni de import de deseuri ori reziduuri de orice natura sau de alte marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei, pentru mediul inconjurator, precum si introducerea, in orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul tarii, fara respectarea dispozitiilor legale, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
            Daca faptele prevazute in alineatul precedent au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 182 ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Tentativa se pedepseste. 

** Articolul 3022 a fost introdus prin Legea nr. 88 din 22 iulie 1992, publicat in M. Of. nr. 181 din 30 iulie 1992.

TITLUL IX INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

Capitolul I
INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

          Bigamia
            Art. 303. - Incheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
            Persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
            Faptele prevazute in prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decat bigamia.

          Adulterul
            *Art. 304. - Fapta persoanei casatorite de a avea relatii sexuale afara de casatorie se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
            Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a sotului nevinovat.
            Sotul nevinovat poate cere oricand incetarea urmaririi penale sau a procesului penal, iar dupa ramanerea definitivita a hotararii, incetarea executarii pedepsei.
            Proba adulterului se poate face numai prin procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante sau prin scrisori care emana de la sotul vinovat.
            Urmarirea sau procesul penal inceteaza si in caz de moarte a sotului care a facut plangerea, precum si in caz de anulare a casatoriei sotului vinovat.
            Urmarirea penala nu poate incepe daca fapta a fost comisa dupa indemnul sau incurajarea celuilaltsot, sau daca viata conjugala era intrerupta in fapt si sotii traiau despartiti.
            Dispozitiile art. 27 nu sunt aplicabile. 

* Art. 304 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

          Abandonul de familie
            Art. 305. - Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de a intretine, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:
            a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;
            b) neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere prevazute de lege;
            c) neplata cu rea-credinta, timp de 2 luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca,
            *se pedepseste, in cazurile prevazute la lit. a) si b) cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, iar in cazul prevazut la lit. c), cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
            Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
            Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
            Daca partile nu s-au impacat, dar in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cand stabileste vinovatia pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 81.
            Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decat in cazul cand, in cursul termenului de incercare, condamnatul savarseste din nou infractiunea de abandon de familie. 

* Art. 305 alin. 1 partea finala este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

          Relele tratamente aplicate minorului
            *Art. 306. - Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 12 ani. 

* Art. 306 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului
            **Art. 307. - Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamantul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca, spre crestere si educare, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.
            Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
            Impacarea partilor inlatura raspunderea penala. 

** Alin. 1 al art. 307 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

Capitolul II
INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

           Zadarnicirea combaterii bolilor
            *Art. 308. - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda. 

* Art. 308 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

          Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit
            **Art. 309. - Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relatii sexuale intre persoane de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexuala, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
            Transmiterea sindromului imundeficitar dobandit - SIDA - de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani.
            Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical. 

** Art. 309 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Sustragerea de la tratament medical
            *Art. 3091. - Sustragerea de la executarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical, in cazul infractiunii de contaminare venerica, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda. 

*Art. 3091 a fost introdus prin Legea nr. 140/1996.

          Raspandirea bolilor la animale sau la plante
            Art. 310. - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli ori a daunatorilor, sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

          Infectarea apei
            Art. 311. - Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa, daca este daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

          Traficul de stupefiante
            *Art. 312. - Producerea, detinerea sau orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor stupefiante sau toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
            Daca fapta prevazuta in alin. 1 a fost savarsita organizat, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Prescrierea de catre medic, fara a fi necesar, a produselor sau substantelor stupefiante, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar organizarea sau ingaduirea consumului de asemenea produse ori substante in locuri anumite se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
            Tentativa se pedepseste. 

* Art. 312 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Falsificarea de alimente sau alte produse
            *Art. 313. - Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vanzare sau vanzarea unor astfel de alimente sau bauturi, cunoscand ca sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 8 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.
            Punerea in consum public de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. 

* Alin. 1 si 3 ale art. 313 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996.

Capitolul III
INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

          Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de se ingriji
            Art. 314. - Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, in orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se ingriji, de catre acela care o are sub paza sau ingrijire, punandu-i in pericol iminent viata, sanatatea sau integritatea corporala, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
            Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle.

          Lasarea fara ajutor
            Art. 315. - Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a instiinta autoritatea, de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, sanatate sau integritate corporala este in primejdie si care este lipsita de putinta de a se salva, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

          Lasarea fara ajutor prin omisiune de instiintare
            Art. 316. - Neinstiintarea autoritatii de catre cel ce gaseste o persoana abandonata sau pierduta, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusa in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Capitolul IV
ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

          Propaganda nationalist-sovina
            Art. 317. - Propaganda nationalist-sovina, atatarea urii de rasa sau nationale, daca fapta nu constituie infractiunea prevazuta in art. 166, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

            Impiedicarea libertatii cultelor
            Art. 318. - Impiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constrangere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa indeplineasa un act religios legat de exercitarea unui cult.

          Profanarea de morminte
            Art. 319. - Profanarea prin orice mijloace a unui mormant, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

          Tulburarea folosintei locuintei
            Art. 320. - Fapta prin care se tulbura in mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se impiedica normala folosinta a locuintei, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
            Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
            Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

          Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice
            *Art. 321. - Fapta persoanei care, in public, savarseste acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii, sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
            Daca prin fapta prevazuta in alin. 1 s-a tulburat grav linistea publica, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. 

* Art. 321 alin. 1 este reprodus cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

          Incaierarea
            Art. 322. - Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la o luna la  6 luni sau cu amenda.
            Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, cel care a savarsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti la incaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alin. 1.
            *In cazul prevazut in alin. 2, daca nu se cunoaste care dintre participanti au savarsit faptele aratate in acel alineat, se aplica tuturor inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, cand s-a cauzat vatamarea integritatii corporale sau sanatatii. In cazul in care s-a cauzat moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.
            Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale, sau care a incercat sa desparta pe altii, sa respinga un atac ori sa apere pe altul. 

* Alin. 3 al art. 322 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

            Asocierea pentru savarsirea de infractiuni
            **Art. 323. - Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decat cele aratate in art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce intra in scopul asocierii.
            Daca fapta de asociere a fost urmata de savarsirea unei infractiuni, se aplica celor care au savarsit infractiunea respectiva pedeapsa pentru acea infractiune, in concurs cu pedeapsa prevazuta in alin. 1.
            Nu se pedepsesc persoanele prevazute in alin. 1, care denunta autoritatilor asocierea mai inainte de a fi fost descoperita si de a se fi inceput savarsirea infractiunii care intra in scopul asocierii. 

** Alin. 1 al art. 323 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Instigarea publica si apologia infractiunilor
            Art. 324. - Fapta de a indemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a savarsi fapte ce constituie infractiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.
            *Daca fapta prevazuta in alin. 1 este savarsita de un functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori de catre o persoana din cele prevazute in art. 160, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa maxima prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.
            Daca instigarea publica a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.
            Purtarea in public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, in scopurile aratate in alin. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia. 

* Alin. 2 al art. 324 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Raspandirea de materiale obscene
            *Art. 325. - Fapta de a vinde sau raspandi, precum si de a confectiona ori detine, in vederea raspandirii obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda. 

* Art. 325 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Cersetoria
            Art. 326. - Fapta persoanei care, avand capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 ani.

          Vagabondajul
            Art. 327. - Fapta persoanei care nu are locuinta statornica si nici mijloace de trai si care, desi are capacitate de a munci, nu exercita in mod obisnuit o ocupatie sau profesie, ori nu presteaza nici o alta munca pentru intretinerea sa, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 ani.

          Prostitutia
            Art. 328. - Fapta persoanei care isi procura mijloacele de existenta sau principalele mijloace de existenta, practicand in acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

          Proxenetismul
            *Art. 329. - Indemnul sau constrangerea la prostitutie ori inlesnirea practicarii prostitutie sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana, precum si recrutarea unei persoane pentru prostitutie, ori traficul de persoane in acest scop, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
            Daca fapta prevazuta in alin. 1 este savarsita fata de un minor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
            **Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa serveasca, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevazute in alin. 1 si 2 si cele care au fost dobandite prin savarsirea acesteia se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
            Tentativa se pedepseste. 

* Alin. 1 al art. 329 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.
** Alin. 3 al art. 329 a fost introdus prin Legea nr. 140/1996.

          Jocul de noroc
            Art. 330. - Organizarea sau ingaduirea jocurilor de noroc pentru public, fara autorizare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau ingaduirea in mod obisnuit a jocurilor de noroc, intr-o casa particulara, in scopul de a realiza foloase materiale.

TITLUL X INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

Capitolul I
  INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Sectiunea I
Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

          Absenta nejustificata
            Art. 331. - Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului in termen sau concentrat, pana la gradul de sergent inclusiv, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.
           Pedeapsa aplicata militarului in termen se executa intr-o inchisoare militara.
            In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

          Dezertarea
            Art. 332. - Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.
            In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

          Calcarea de consemn
            Art. 333. - Calcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de insotire sau de securitate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar.
            Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
            Faptele de mai sus savarsite in timp de razboi se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

            Insubordonarea
            Art. 334. - Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
            *Daca fapta este savarsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari impreuna ori in fata trupei adunate sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
            In timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta in alin. 1 este inchisoarea de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta in alin. 2 de la 3 la 12 ani. 

* Alin. 2 al art. 334 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Lovirea sau insulta superiorului
            Art. 335. - Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
            In cazul in care cel lovit se gaseste in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
            Insulta superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an.
            Daca faptele de mai sus sunt savarsite in timp de razboi, maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani.

          Lovirea sau insulta inferiorului
            Art. 336. - Lovirea inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an.
            Insulta inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni.
            Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplica in timp de razboi, daca faptele au fost determinate de o necesitate militara.

          Punerea in miscare a actiunii penale
            Art. 337. - Actiunea penala pentru infractiunile din prezenta sectiune se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

Sectiunea II
Infractiuni pe campul de lupta

          Capitularea
            *Art. 338. - Predarea in mainile inamicului de catre comandant a fortelor militare pe care le comanda, lasarea in mainile dusmanului, distrugerea sau aducerea in stare de neintrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca aceast sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepsesc cu detentiunea pe viata sau cu  inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Tentativa se pedepseste. 

* Alin. 1 al art. 338 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Parasirea campului de lupta
            **Art. 339. - Parasirea campului de lupta sau refuzul de a actiona, savarsite in timpul luptei, ori predarea in captivitate sau savarsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauza dusmanului, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Tentativa se pedepseste. 

** Alin. 1 al art. 339 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

Sectiunea III
Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

            Zborul neautorizat
            Art. 340. - Zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului in spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
            Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a cauzat urmari grave, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

          Parasirea navei
            * Art. 341. - Parasirea unei nave militare in caz de naufragiu de catre comandant, mai inainte de a-si fiexercitat pana la capat indatoririle de serviciu, precum si de catre orice persoana ce face parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
            Aceeasi fapta savarsita in timp de razboi se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 

* Alin. 2 al art. 341 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Parasirea comenzii
            * Art. 342. - Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, in situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
            In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 

* Alin. 2 al art. 342 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Neluarea masurilor necesare in operatiile navale
            **Art. 343. - Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care fara a fi fost oprit prin vreun ordin sau fara a fi fost impiedicat de misiunea speciala pe care o avea, nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte impotriva dusmanului, sa ajute o nava a statului roman sau a unei tari aliate urmarita de dusman ori angajata in lupta, sau nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi dusman, ori nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale dusmanului, se pedepseste cu  detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

          Coborarea pavilionului
            **Art. 344. - Coborarea pavilionului in timpul luptei, in scopul de a servi cauza dusmanului, savarsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 

** Art. 343 si 344 sunt reproduse astfel cum a fost modificate prin Legea nr. 140/1996.

          Coliziunea
            *Art. 345. - Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpa, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a navei sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
            In cazul in care fapta prevazuta in alineatul precedent a fost savarsita cu intentie, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
            In timp de razboi, fapta prevazuta in alin. 2 se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 

* Art. 345 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Sanctionarea tentativei
            Art. 346. - Tentativa infractiunilor prevazute in art. 340, 341, 342, 344 si 345 alin. 2 si 3 se pedepseste.

          Infractiuni privitoare la aeronave
            Art. 347. - Dispozitiile art. 341-346 se aplica in mod corespunzator si in ce priveste aeronavele militare.

Capitolul II
INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

          Sustragerea de la serviciul militar
            Art. 348. - Fapta persoanei care isi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau infirmitate, foloseste inscrisuri false sau orice alte mijloace, in scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar in timp de razboi cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
            Actiunea penala se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

          Defetismul
            Art. 349. - Raspandirea sau publicarea in timp de razboi de zvonuri sau informatii false, exagerate sau tendentioase relative la situatia economica si politica a tarii, la starea morala a populatiei in legatura cu declararea si mersul razboiului, precum si savarsirea altor asemenea fapte de natura sa slabeasca rezistenta morala a populatiei, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

          Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta
            Art. 350. - Jefuirea pe campul de lupta a mortilor sau ranitilor de obiectele aflate asupra lor se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta aratata in alineatul precedent, care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

          Folosirea emblemei Crucii Rosii in timpul operatiilor militare
            Art. 351. - Folosirea, fara drept, in timp de razboi si in legatura cu operatiile militare a emblemei ori denumirii de 'crucea rosie' sau a celor asimilate acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

          Sustragerea de la rechizitii militare
            Art. 352. - Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii ori nedeclararea la recensamant a bunurilor supuse rechizitionarii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani
            In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Capitolul III
INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

          Sustragerea de la recrutare
            Art. 353. - Sustragerea de la recrutare in timp de pace se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
            Sustragerea de la recrutare in timp de razboi se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

          Neprezentarea la incoporare sau concentrare
            Art. 354. - Neprezentarea la incorporare sau concentrare in termen de 3 zile de la incunostiintare, iar daca  termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest ternen a celui chemat de autoritatea militara se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si neprezentarea celor incorporati sau concentrati la unitatea la care au fost repartizati.
            In timp de mobilizare sau razboi, precum si in caz de chemare urgenta, expres prevazuta in ordinul de chemare, termenele de prezentare vor fi cele specificate in ordin. In caz de neprezentare, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
            Termenele de prezentare prevazute in alineatele precedente se sporesc cu 10 zile in cazul in care cei chemati se afla in strainatate.

          Punerea in miscare a actiunii penale
            Art. 355. - Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

TITLUL XI INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

            Propaganda pentru razboi
            *Art. 356. - Propaganda pentru razboi, raspandirea de stiri tendentioase sau inventate, de natura sa serveasca atatarii la razboi sau orice alte manifestari in favoarea dezlantuirii unui razboi, savarsite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 

* Art. 356 si 357 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996.

          Genocidul
            *Art. 357. - Savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte:
            a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;
            b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;
            c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica;
            d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului;
            e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau in alt grup,
            se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.
            Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi. 

* Art. 356 si 357 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996.

          Tratamente neomenoase
            *Art. 358. - Supunerea la tratamente neomenoase a ranitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de razboi si in general a oricarei alte persoane cazute sub puterea adversarului ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical in interesul lor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20  de ani si interzicerea unor drepturi.
        Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia din urmatoarele fapte:
            a) constrangerea de a servi in fortele armate ale adversarului;
            b) luarea de ostateci;
            c) deportarea;
            d) dislocarea sau lipsirea de libertate fara temei legal;
            e) condamnarea sau executia fara o judecata prealabila efectuata de catre un tribunal constituit in mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege.
            Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti in alin. 1 se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Daca faptele prevazute in prezentul articol sunt savarsite in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata. 

* Art. 358 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri
            *Art. 359. - Distrugerea in intregime sau in parte:
            a) a cladirilor, a oricaror alte constructii sau a navelor care servesc de spitale;
            b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul ranitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;
            c) a depozitelor de materiale sanitare, daca toate acestea poarta semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza insusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savarsita in proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori ingrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.
            Tot astfel se sanctioneaza distrugerea in intregime sau in parte, ori insusirea sub orice forma nejustificata de vreo necesitate militara si savarsita in proportii mari, a oricaror alte bunuri. 

* Alin. 1 al art. 359 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

          Distrugerea, jefuirea sau insusirea unor valori culturale
            **Art. 360. - Distrugerea sub orice forma, fara necesitate militara, de monumente sau constructii care au o valoare artistica, istorica ori arheologica, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorica sau stiintifica, opere de arta, manuscrise, carti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de carti, de arhive ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si in general a oricaror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.
            Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau insusirea sub orice forma a vreuneia dintre valorile culturale aratate in prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara. 

** Alin. 1 al art. 360 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

            Sanctionarea tentativei
            Art. 361. - Tentativa infractiunilor prevazute in prezentul titlu se pedepseste.
            Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
            Tainuirea si favorizarea savarsite de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 357 si  358 alin. 3 si 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. 2 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni, tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

DISPOZITII FINALE

            Art. 362. - Dispozitiile din partea generala a acestui cod se aplica si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, afara de cazul cand legea dispune altfel.
            Art. 363. - Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1969.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright