Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
HOTARIRE cu privire la conditiile si procedura de autorizare sanitara a activitatii de intreprinzatorHOTARIRE cu privire la conditiile si procedura de autorizare sanitara a activitatii de intreprinzator


H O T A R I R E

cu privire la conditiile si procedura de autorizare sanitara

a activitatii de intreprinzator


nr.16  din  29.12.2005


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.9-12/30 din 20.01.2006In scopul asigurarii securitatii sanitaro-epidemiologice a populatiei, protectiei sanatatii consumatorului si asigurarii transparentei procedurii de autorizare sanitara, diminuarii presiunii asupra agentilor economici, precum si in scopul indeplinirii prevederilor alin.(2) art.30 din Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei nr.1513-XII din 16.06.93 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259) si Hotaririi Guvernului nr.920 din 30.08.05 'Cu privire la Nomenclatorul autorizatiilor, permisiunilor si certificatelor, eliberate de catre autoritatile administrative centrale si organele subordonate acestora persoanelor fizice si juridice pentru practicarea activitatii antreprenoriale' (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1047),

HOTARASC:

1. A aproba Regulamentul privind conditiile si procedura de autorizare sanitara a activitatii de intreprinzator.

2. Se supun autorizarii sanitare activitatile de intreprinzator, care constituie risc pentru sanatatea populatiei si nu contravin legislatiei sanitare in vigoare.

3. Agentii economici vor solicita institutiilor Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat autorizarea sanitara de functionare (anexa nr.1) pentru acel gen de activitate pe care il presteaza.4. Agentii economici poarta responsabilitate personala conform legislatiei in vigoare pentru crearea conditiilor optime de munca si securitate a sanatatii angajatilor, populatiei pentru calitatea marfurilor si produselor alimentare pe care le produc ori le comercializeaza (depoziteaza).

5. Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva, Centrele de Medicina Preventiva municipale, raionale, departamentale vor asigura indeplinirea prevederilor prezentei Hotariri.

6. Se abroga Hotarirea Medicului sef sanitar de stat al Republicii Moldova 'Despre perfectionarea activitatii privind autorizarea sanitara a obiectelor' nr.07-00 din 30.10.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.146, art.386).

Controlul executarii prezentei Hotariri se asuma medicilor sefi adjuncti sanitari de stat ai Republicii Moldova si medicilor sefi sanitari de stat ai raioanelor si municipiilor.


MEDIC SEF SANITAR DE STAT


Chisinau, 29 decembrie 2005.

Nr.16.APROBAT

Medicul sef sanitar de stat

al Republicii MoldovaINREGISTRAT

Ministerul Justitiei al

Republicii Moldova

Ministru ________ Victoria Iftodi

nr.431 din 10 ianuarie 2006


REGULAMENTUL

privind conditiile si procedura de autorizare sanitara a activitatii de intreprinzator


I. Definitii

1. Obiectiv supus supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat este considerat orice unitate economica (intreprindere, institutie, firma, asociatie, gospodarie, societate pe actiuni, societate cu raspundere limitata, intreprindere individuala, cooperativa etc.) sau o parte a sa, indiferent de forma de proprietate, pentru care sint stabilite cerinte sanitaro-igienice si antiepidemice si necesita supravegherea respectarii acestora, cu exceptia a celor obiecte in care nu activeaza oamenii iar factorii de munca si de mediu (aerul, apa, solul, produsele alimentare) nu influenteaza negativ mediul de viata si sanatatea populatiei.

2. Risc - probabilitatea unui efect nociv asupra sanatatii si gravitatea acestui efect.

3. Evaluare a riscului - evaluare a probabilitatii patrunderii, aparitiei sau raspindirii unei (unor) boli pe teritoriul tarii, tinindu-se cont de masurile sanitare care ar putea fi aplicate si a posibilelor consecinte biologice si economice ale acestor fenomene, sau evaluare a efectelor potentiale ale factorilor nocivi asupra sanatatii omului.


4. Autorizatie sanitara de functionare a obiectivelor - act de autorizare sanitara emis de organul Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, care conditioneaza igienic si juridic activitatea unitatilor economice.


II. Conditiile si procedura de autorizare sanitara

5. Autorizatia sanitara de functionare se solicita de catre administratia unitatilor economice in subordinea carora se afla obiectivul (ele) supus (e) supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat conform cerintelor indicate in 'Autorizatia sanitara de functionare', specificind genul de activitate pentru care se solicita autorizarea.

6. Pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare agentul economic depune cerere de modelul stabilit in institutiile de medicina preventiva teritoriale, iar administratia obiectivelor subordonate Ministerului Apararii, Ministerului de Interne, Serviciului de Informatie si Securitate, Cailor Ferate la Centrul respectiv de Medicina Preventiva departamental.

7. Pentru obiectivele nou construite, reconstruite, reprofilate, modernizate (primar) autorizatia se elibereaza la etapa de receptie in exploatare, prezentind:

a) copia certificatului de inregistrare a unitatii economice;

b) copia actului de proprietate sau contractul de inchiriere a spatiilor;

c) lista grupelor de produse/marfuri, care urmeaza a fi fabricate, depozitate, comercializate (se va include in cerere).

8. Autorizarea sanitara mentionata se efectueaza in baza evaluarii riscului prin analiza materialelor supravegherii sanitaro-epidemiologice preventive asupra obiectivelor in constructie, reconstructie, reprofilate, modernizate, la toate etapele stabilite (alocarea terenurilor pentru constructie, expertiza sanitara a documentelor de proiectare, supravegherea obiectivelor in constructie (reconstructie), receptia obiectivelor in exploatare (inclusiv actul de receptie finala aprobat prin decizia organelor administratiei publice locale), rezultatele investigatiilor de laborator si a masuratorilor instrumentale efectuate la receptia finala a obiectivului.

9. Pentru prolongarea autorizatiei sanitare de functionare (vizare), in cazul cind in activitate pe perioada de referinta nu au parvenit modificari in genul de activitate, actele indicate la punctul 7, lit.a si b nu se vor prezenta, se va anexa doar raportul privind rezultatele atestarii locurilor de munca.

10. Autorizarea sanitara a obiectivelor in functiune se efectueaza in baza evaluarii riscului pentru perioada de referinta si supravegherii sanitaro-epidemiologice.

11. In procesul de autorizare pot fi folosite materialele de supraveghere, rezultatele investigatiilor de laborator si masuratorilor precedente (care nu vor depasi 12 luni de la examinare).

12. In urma evaluarii starii sanitaro-epidemiologice a obiectivului pot rezulta trei situatii:

a) Obiectivul corespunde integral prevederilor cerintelor sanitaro-epidemiologice in vigoare, in acest caz solicitantului i se elibereaza autorizatia sanitara de functionare.

b) Obiectivul corespunde partial cerintelor sanitaro-epidemiologice in cazul dat, in adresa solicitantului se remite o prescriptie sanitara (sau decizie de suspendare a activitatii) in care se arata deficientele care conditioneaza autorizarea, se cere remedierea acestora intr-un termen stabilit si revenirea asupra cererii de autorizare, specificind ca obiectul nu poate functiona in perioada de remediere a deficientelor.

c) Obiectivul nu corespunde cerintelor sanitaro-epidemiologice si deficientele nu pot fi remediate, autorizatia sanitara nu poate fi eliberata si exploatarea obiectului se sisteaza in modul stabilit.

13. Autorizatia sanitara de functionare se semneaza de catre medicul sef sanitar de stat al teritoriului (sau adjunctii lui).

14. In caz de schimbare sau extindere a activitatii, unitatea economica respectiva va solicita institutiilor de medicina preventiva teritoriale o noua autorizatie sanitara de functionare.

15. Activitatea specialistilor implicati in autorizarea sanitara a obiectivelor se efectueaza conform prezentului Regulament.

16. Sint supuse supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat si autorizarii sanitare, conform prevederilor actelor normative in vigoare, toate activitatile de intreprinzator desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova.

17. Procedura de autorizare sanitara a obiectivelor in institutiile Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat se efectueaza in timp de 10 zile lucratoare din momentul depunerii cererii si a documentelor necesare de catre solicitanti.

18. In cazul in care unitatea economica nu indeplineste conditiile sanitaro-epidemiologice de functionare pentru care a fost autorizata, iar conducatorul nu a suspendat din propria initiativa functionarea obiectivului, Medicul sef sanitar de stat al teritoriului retrage autorizatia sanitara de functionare prin emiterea hotaririi de suspendare a activitatii intreprinderii.

Activitatea obiectivelor se suspenda si in cazul functionarii acestora cu valabilitatea expirata a autorizatiilor sanitare.


III. Responsabilitatea si drepturile agentilor economici

19. Agentii economici sint obligati de a-si desfasura activitatea respectind prevederile regulilor si normativelor sanitaro-epidemiologice, clauzele stabilite in autorizatia (vizarea) sanitara de functionare.

20. Agentii economici sint obligati sa informeze institutiile Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat despre modificarile in structura unitatii si situatiile exceptionale (defectarea apeductelor magistrale, prizelor de apa, statiilor de tratare a apei, retelei de canalizare, sistemei de ventilare, cazuri de intoxicatii si imbolnaviri profesionale etc.).

21. Agentii economici pot contesta deciziile medicilor sefi (adjunctii lor) sanitari de stat privind autorizarea (vizarea) sanitara a obiectivelor conform prevederilor art.44 al Legii nr.1513 din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei (MO al RM, 2003, nr.60-61, art.259).


Anexa nr.1

la Hotarirea medicului sef sanitar

de stat al Republicii Moldova

nr.16 din 29 decembrie 2005


AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE


Nr. __________

Eliberata ______________200___

Valabila pina la ______________200__


1. Denumirea unitatii economice __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___


2. For tutelar __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________________


3. Adresa, tel., fax __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________


4. Profilul activitatii __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

(fabricare, depozitare, comercializare, utilizare, prestarea serviciilor, educatie, invatamint, odihna, etc.)


Grupele de produse (marfa), care urmeaza a fi fabricate, depozitate, comercializate, utilizate, serviciile care urmeaza a fi prestate.


6. Volumul __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

(capacitatea, numarul copiilor, elevilor, serviciilor, etc.)


7. Autorizatia sanitara a fost eliberata in baza actului de asistenta sanitaro-epidemiologica si rezultatelor investigatiilor de laborator nr._____________ si masurarilor instrumentale din __________________ nr. _____________


(data, luna, anul)


Clauze de functionare:

Detinatorul autorizatiei sanitare de functionare este obligat:

Sa respecte Regulile si normativele sanitaro-epidemiologice nr._______________ din ____________________


(denumirea)

Sa solicite organelor Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat teritorial vizarea autorizatiei sanitare la expirarea termenului de valabilitate;

Sa anunte imediat orice modificare in structura unitatii economice la data autorizatiei.


Nerespectarea legislatiei sanitare in vigoare in Republica Moldova duce la aplicarea unor masuri de constringere conform Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei nr.1513-XII din 16.06.93 (MO, nr.60-61 din 01.04.03).


L.S.

Medic sef sanitar de stat al _____ _______ ______ ___________


(semnatura, numele)

&


__________
Ministerul Sanatatii
Hotarire nr.16 din 29.12.2005 cu privire la conditiile si procedura de autorizare sanitara a activitatii de intreprinzator //Monitorul Oficial 9-12/30, 20.01.2006Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright