Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Suspendarea contractului individual de munca - suspendarea de drept sau neintemeiatSuspendarea contractului individual de munca - suspendarea de drept sau neintemeiat


Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se desfasoara in timp. In acest interval pot interveni anumite imprejurari, prevazute chiar de lege, care sa impiedice temporar infaptuirea obiectului si efectelor contractului, deci a obligatiilor reciproce ale partilor. Survine astfel suspendarea acestui.

Institutia suspendarii constituie una din modalitatile prin care dreptul muncii asigura protectia salariatului.

Suspendarea contractului individual de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte – prestarea muncii si plata acesteia – ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerii lor in viata. Ea se deosebeste de incetarea contractului de munca, care presupune disparitia efectelor sale.

Pentru ca neindeplinirea prestatiilor sa duca la suspendarea contractului si nu la incetarea acestuia, este necesar ca neexecutarea sa fie temporara si sa nu aiba caracter culpabil. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, contractul de munca nu va fi suspendat, ci va inceta prin concediere.

Neindeplinirea temporara a executarii prestatiilor de catre salariat poate fi generata de cauze diferite, unele rezidand din vointa partilor, altele actionand independent, fiind exterioare vointei lor.

Exista urmatoarele cazuri de suspendare:


1. Suspendarea de drept

Intervine in virtutea legii, din pricina unor imprejurari care, independent de vointa partilor fac cu neputinta prestarea muncii. Contractul se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a.Concediul de maternitate: pentru protejarea sanatatii mamei si copilului, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.19/2000, femeilor insarcinate li se acorda concediu pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice.

b. Concediul pentru incapacitate temporara de munca: contractul se suspenda pe perioada in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, datorita unei boli obisnuite sau profesionale, ori a unui accident de munca sauin afara muncii. In astfel de situatii salariatul este in imposibilitate sa presteze munca din motive independente de vointa sa, ceea ce determina si neplata salariului pe intreaga perioada a incapacitatii. Salariatul va fi totusi indreptatit sa primeasca o indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

c.Carantina: se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Inspectoratul de Sanatate Publica.

e.Efectuarea serviciului militar

f. Exercitarea unor functii in cadrul autoritatii executive, legislative si judecatoresti: in acest caz este vorba de contractele individuale de munca ale salariatilor care, la un moment dat, au fost alesi sau numiti in functii de demnitate publica, in Parlament, Guvern, consilii judetene sau locale, prefecturi, primarii, etc..

g. Indeplinirea unei functii salarizate in sindicate

h. Forta majora: sunt considerate cauze de forta majora: catastrofele naturale; criza grava de materii prime, dificultati in aprovizionare si transport, deteriorarea utilajelor de productie; conflictele de munca (grevele), etc..

i. Arestarea preventiva a salariatului: pe perioada arestarii preventive salariatul este in imposibilitate de a presta munca si, drept consecinta, nu va primi salariul.

Suspendarea dureaza pana la incetarea arestarii, clasarea, scoaterea  de sub urmarire, incetarea acesteia, data de la care salariatul trebuie sa revina la locul sau de munca.

Daca insa, arestarea preventiva depaseste 60 de zile, angajatorul este indreptatit sa dispuna concedierea celui in cauza.


2. Suspendarea din initiativa salariatului

Conform art 51 din Codul muncii contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarele situatii:

- concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani

- concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

- concediul paternal, care se acorda in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la cresterea noului – nascut.

- concediul pentru formare profesionala


- exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor profesionale: este cazul, de exemplu, al medicilor, care exercita o functie de conducere in biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si al Consiliului National al Colegiului Medicilor.

- participarea la greva

- absentele nemotivate: constituie un caz fortat de suspendare care dureaza un timp extrem de limitat, pana la clarificarea ulterioara a situatiei..

Absentele nemotivate de la locul de munca reprezinta abateri disciplinare. Cum, insa, nici o sanctiune disciplinara, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea cercetarii prealabile, cu aceasta ocazie se va clarifica daca este vorba de absente nemotivate propriu-zise ori salariatul respectiv a fost tinut de un motiv obiectiv sa se prezinte la serviciu (a fost bolnav, a suferit un accident, a avut de rezolvat o problema familiala urgenta, prezentand documentele necesare). Se poate constata astfel, de exemplu, ca in cauza a operat o suspendare de drept a contractului si nu una din initiativa salariatului.

Numai in situatia in care absentele nu au avut la baza un motiv obiectiv, atunci ele au un caracter nemotivat si vor determina aplicarea unei sanctiuni disciplinare, chiar desfacerea contractului de munca.

- rezervarea postului cadrelor didactice: cadrele didactice alese in Parlament, numite in Guvern sau indeplinind functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului si in Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.


3. Suspendarea din initiativa angajatorului

In temeiul art. 52 alin.1 din Codul muncii, contractul poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:

a.suspendarea contractului pe durata cercetarii disciplinare prealabile :Codul muncii prevede ca nici o sanctiune disciplinara (cu exceptia avertismentului)nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare. Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea mentionata sa suspende contractul celui in cauza.

b.suspendarea contractului de munca – sanctiune disciplinara: Codul muncii prevede sanctiunea disciplinara constand in suspendarea contractului pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare. Sanctiunea respectiva presupune absenta salariatului de la locul de munca, astfel ca el nu presteaza munca ce constituie obiect al contractului si, in consecinta, nu primeste salariul.

c. suspendarea contractului individual de munca in cazul in care salariatul este invinuit sau inculpat pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta: aceasta suspendare opereaza pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

d. suspendarea contractului de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii: intreruperea temporara a activitatii are loc in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. S-a apreciat ca in acest caz este vorba de un”somaj tehnic”, evident cu caracter temporar. Perioada suspendarii nu este limitata; ea va dura pana la incetarea cauzei care a determinat-o. Angajatorul, fara nici o restrictie, stabileste de cand incepe suspendarea si cand se termina.

e. detasarea

f. perioada in care nu s-a prestat munca din culpa angajatorului: acesta, fie ca a interzis abuziv salariatului sa presteze munca fara a avea contractul desfacut, fie a dispus concedierea, iar instanta d judecata a dispus reintegrarea, constatand nelegalitatea sau netemeinicia masurii respective.


4. Suspendarea prin acordul partilor

Cazurile de suspendare prin acordul partilor, potrivit art. 54 din Codul muncii, sunt:

- concediul fara plata pentru studii: cererea de concediu fara plata trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala. Angajatorul poate respinge cererea numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatul ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

- Concediul fara plata pentru interese personale: durata unui astfel de concediu este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori, dupa caz, este stabilita de cele doua parti.

- Desfasurarea activitatii in cadrul echipelor de „SALVAMONT”: membrii echipelor de SALVAMONT, care participa la activitatile de prevenire a accidentelor turistice, de patrulare preventiva, salvare, pregatire si perfectionare, pot fi scosi de la locul de munca, pe durata desfasurarii acestora, prin negociere intre consiliile judetene sau locale, dupa caz, si unitatile unde aceste persoane isi desfasoara activitatea ca salariati.


5. Procedura suspendarii

In toate cazurile de suspendare, aceasta se materializeaza intr-un act act al angajatorului. Este util ca angajatorul sa emita o decizie (dispozitie, ordin, etc.), prin care:

- sa dispuna suspendarea  ori sa constate existenta unei cauze de suspendare;

- sa precizeze temeiul legal;

sa mentioneze durata suspendarii.

Actul respectiv al angajatorului constituie temeiul efectuarii inscrierilor necesare in registrul general de evidenta a salariatilor si in carnetele lor de munca.


6. Efectele suspendarii

Dupa cum am aratat deja, suspendarea contractului constituie, de fapt, o suspendare a efectelor sale principale: prestarea muncii de catre salariat si, in mod corelativ, remunerarea muncii de catre angajator.

In cele mai multe cazuri salariatul nu este lipsit de venituri, ci primeste diferite indemnizatii (in cazul incapacitatii temporare de munca, concediu de maternitate, etc.) sau chiar salariu, dar de la alt angajator (in cazul detasarii, al indeplinirii unei functii de conducere in sindicat).

Sunt si situatii in care cel in cauza va primi despagubiri, si anume in ipoteza nevinovatiei sale (in cazul suspendarii din functie, al anularii concedierii si reintegrarii in munca).

Salariatul beneficiaza de vechime in munca in caz de :

detasare;

efectuarea serviciului militar obligatoriu;

concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;

participarea la cursuri sau stagii de formare profesionala la initiativa angajatorului, etc.

Nu beneficiaza de vechime in munca in caz de:

suspendare a contractului de munca ca sanctiune disciplinara sau de absente nemotivate;

concediu fara plata, etc..

La incetarea suspendarii, salariatul are obligatia de a se prezenta la locul de munca pentru a-si relua activitatea, iar angajatorul are obligatia de a-l primi. Nerespectarea acestor obligatii poate atrage raspunderea celui in culpa. Astfel salariatul poate fi sanctionat disciplinar, inclusiv cu concedierea, iar angajatorul poate fi obligat de organul de jurisdictie competent sa-l reintegreze in munca pe cel in cauza si sa-i plateasca despagubiri pentru perioada pana la reintegrarea in munca.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright